Magnetiska Nordpolens vandring

magnetisk nordpol

Del av bild från WMM (World Magnetic Model) karta 2020-1 från NGA. (The National Geospatial-Intelligence Agency)
Vit stjärna Magnetiska Nordpolens officiella läge den siste dec. 2019.
Inritad gul prick, ungefärligt läge för densamma per den 1 feb. 2024.
Nästa officiella WMM karta 2025-1 kommer om ca 1 år.

Den magnetiska nordpolen har varit på vandring från nordöstra Kanada från ca 1830. Den har delat på sig med en liten del mot Nordamerika och en större del mot Sibirien. Först i långsamt tempo, men nu i ett mer accelererande skede, med pauser emellanåt. Huvuddelen har passerat geografiska nordpolen och datumlinjen. Den befinner sig nu ungefär 114°E och 81°N.  Sydpolen befinner också på vandring, men mot Australien.

Jorden har skiftat polaritet många gånger under årmiljonerna. Senast var det för ca 780.000 år sedan. Normalt har jorden skiftat polaritet med 200.000 – 300.000 års mellanrum.

Så är det början till ett totalt polskifte vi är inne i eller bara en ”tillfällig förändring” på kanske 1.000 år, såsom för ca 12.000 år sedan?

”Underligt väder” och ”klimatförändringar” är nog mer beroende av Polernas vandring och Jetströmmarnas U-formade rörelser, än koldioxidhalten i IPCCs obevisade klimatmodeller.

Ingvar Åkesson

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenth Bror Grendeus

  Och jorden va ju platt ett tag..eller
  Och på 70 talet hade dom andra bovar ..dom

 2. Lasse

  En sida där detta skifte bevakas är ”suspicious observers” dagliga video om solen och annat som rör vår planet.

  Kommer vi få en omkastning där S och N byter plats?
  Han hävdar stor påverkan på vädret av strålningen och att jordens skyddande magnetfält försvagas vilket ger klimatpåverkan:
  https://www.youtube.com/watch?v=8TsKozws52w

 3. Ivar Andersson

  OT
  ”Därför styrs ditt elpris mer av vind än kyla
  Vinden är betydligt viktigare för elpriset än utetemperaturen. Störst är effekten i södra Sverige. För varje meter per sekund mer vind faller elpriset med uppemot 15 öre, visar ny studie.”

  Äntligen har det gått upp för Energiforsk att när det blåser någon annanstans blir elen dyrare än om vi inte hade satsat på vindkraften. När det blåser mycket blir hela elproduktionen olönsam ( 1 öre per kWh i helgen).

 4. Ivar Andersson

  OT
  Christian Sandström: 15 kinesiska vindkrafts-miljarder och noll anställda
  Gästkrönika. I sista delen av artikelserien Gröna bubblor tittar Christian Sandström närmare på påståendet att vindkraftanläggningar skapar jobb på landsbygden. Totalt har kinesiska staten investerat uppåt 15 miljarder kronor i svensk vindkraft. Kinas sex vindkraftsföretag kan med denna investering sammanlagt stoltsera med hela noll anställda personer i Sverige under år 2022. Denna nolla antyder att de positiva effekterna på glesbygden kanske inte skall överdrivas.
  GP

 5. Gunnar Leonardsson

  Intressant.Finns någon uppskattning var ungefär den magnetiska nordpolen kommer att befinna sig om låt oss säga 5 år, 10år etc?

 6. Göran

  Ivar! Det finns ju servicepersonal som servar vindkraftverken och det finns utbildning till vindkrafts-service-personal eller vad de nu kallas.

  Dock kan vi kanske säga att de som fått jobb inom vindkraftsindustrin hade fått jobb i annan industri eller att det har minskat lika många arbetstillfällen som det till kommit vindkraftsjobb. Summa noll med andra ord.

 7. Sören F

  Pucken glider över från kanadickernas till ryssarnas planhalva.

  Nog är det väl troligare att det är en ”exkursion” snarare än en långvarig omkastning. Som möjlig klimatfaktor är också en sådan intressant – vem forskar på dess möjliga atmosfäriska processer?

 8. Argus

  #3
  OT varning

  Jag gjorde en superkomplicerad matematisk analys mha uppgiften om 15 öre mindre i pris per m/s ökad vind.
  Jag satte vindstyrkan för nollpris till 15m/s. Jag drog till med att vindkraften (effekt) är proportionell med kvadraten på vindstyrkan och letade fram vindstyrkan som maximerar pris*effekt. Det blev 10m/s. En lite sned puckel kring 10m/s.
  Jaha, vem vill satsa (sina egna!) pensionspengar på den affärsidén??

 9. Thorleif

  #4 Ivar Andersson

  OT om Markbygden ETT och övriga 5 vindkrafts-bolag (huvud-)ägda av kinesiska staten.

  Synd att Sandström (eller annan) inte försöker redovisa hur investeringarna netto ser ut. 15 Mdr är som jag fattat det balansomslutningen för samtliga 6 bolag, dvs totalt bokförda tillgångar som främst består av både banklån (externt kapital), moderbolagslån (huvudägaren Kina) samt Eget kapital (satsat aktiekapital och ej utdelade vinster eller ev ack förluster) uppdelat på huvudägare (Kina) resp minoritetsägare (ev småsparare och andra), dvs externt kapital.

  I följande artikel skriver Sandström om bl.a intern-transaktioner mellan Markbygden ETT och ägaren (Kina). Synd att ingen försökt analysera sådana transaktioner från starten nu när rekonstruktionen av bolaget pågår. Kina konkurrerar ju med bankerna som fordringsägare. Frågan är hur säkerheterna inkl pantsättningsavtalen ser ut. Har kineserna en förhandlingsposition i rekonstruktionen/ev konkurs då deras moderbolagslån är nästan lika stora som bankernas?

  https://www.gp.se/ledare/gastkronika/gron-bubbla-inom-vindkraften-manga-bolag-nara-konkurs.da4b587a-b0bd-47ee-abd0-7defef4c57e4

 10. Thorleif

  #9 Markbygden ETT

  Totala tillgångar 2022 659 Milj Euro varav 308 är banklån och 200 moderbolagslån av kinesiska staten.
  150 milj Euro alltså Eget kapital och övriga skulder (sannolikt rörelseskulder matchade av rörelsetillgångar).

 11. Thorleif

  Intressant att löpande följa nämnda polvandring. Finns många åsikter om denna. Men IPCC har alltså ingen egen djupare analys mht klimatet?

 12. Sten Kaijser

  Argus #8

  Adepten hade en intressant länk.
  Jag följde hans länk
  och gick in på den kurs som var utgångspunkten. Det var en civing-kurs vid LiTH om el.

  En sak man bör veta är att effekten är proportionell mot kuben på vindhastigheten. v^2/2 är energin per ”vikt som passerar” vid högre hastighet passerar mer vind — därav kuben

  https://klimatupplysningen.se/hur-hallbara-ar-bubblor-av-vatgasstal/#comment-451995

 13. Ingvar Åkesson

  Det finns även fenomen på södra halvklotet ”Den Sydatlantiska Avvikelsen” (Bermuda Triangel in Space Anomaly), som inte berörs så mycket på norra halvklotet.

  Fenomenet är känt i Sydamerika eller delar därav. Den nuvarande försvagningen har pågått ungefär lika länge som polernas vandring pågått.

  Magnetfältet har försvagats i detta område med ca 5% på ca 20 år. I övriga områden har den varit ca 5% på ca 100 år.
  Magnetfältet skyddar oss på två sätt mot strålningspartiklarna från solutbrotten.
  • Avledning förbi jorden.
  • Samling av partiklarna i det magnetiska fältet runt jordklotet.

  John Tarduno, professor i Geofysik, har följt avvikelserna i mer än 20 år genom bl.a. praktisk forskning i Sydafrika. Hans teori/fundering är att förhållandena under Sydafrika påverkar det flytande järnfältet som finns kring jordens järnkärna, så det blir ovanligt kompakt och varmt, vilket påverkar magnetfältet där.

  Han lämnar det öppet för om det är en tillfällig ändring eller en total omsvängning N↔S, varvid magnetfältet kan gå ned till ca 10 – 20% av dagens nivå.

 14. Thomas

  Om det blir ett totalt polskifte så är vi ganska illa ute har jag läst, vill inte gån mer på detalj med det!

 15. Argus

  #12
  Tack för påpekandet! Absolut närmast självklart.
  Med min invecklade (ironivarning) supermodell blir optimal vindhastighet med det kubiska sambandet 11.25 m/s istället för 10 m/s.
  Nu lämnar jag slumpkraften..

 16. Ivar Andersson

  #6 Göran
  Vet du att servicepersonalen är svensk och inte influgen?

 17. Ingvar Å #13,

  Ja, magnetfältet skyddar oss. När det sker ett polskifte så ökar väl den direkta instrålningen till marken. Rimligtvis är inte detta helt hälsosamt. Kanske får vi gå omkring med plåtparaplyer, eller hålla oss inomhus dagtid?

 18. Ingvar Åkesson

  Ingemar Nordin #17
  Nej det blir inget trevligt om det skulle gå hela vägen. Frågan är då hur överlevnaden här på jorden ser ut. Blir det något litet kvar. Även om det skulle bli en ”utflykt” kan problem uppstå i norra Europa med svåra/hårda klimat- och vädersituationer.
  Redan på den tiden då Hubble-teleskopet rymdmonterades på 90-talet, fick personalen/astronauterna strålskador när de passerade Den Sydatlantiska Avvikelsen.
  Det fick NASA att starta en mät- och forskningsstation på den avlägsna bebodda Engelska huvudön i gruppen Tristan da Cuhna i Sydatlanten. Närmast bebodda granne var S:t Helena, ca 240 mil (svenska) bort. Därefter skedde inget montage när området passerades samtidigt som all elektronisk utrustning fick skyddas.
  Men vi kan ha mer närliggande problem. Det kan finnas risk för att GPS-systemet faller ifrån när 40°:s avvikelse skett, från den Magnetiska Nordpolens ursprungsläge. Vi ligger inte mycket därifrån. Allt beroende på hastigheten och hur avvikelsen fortsätter.
  Så önskan är att den återvänder med det snaraste till nordöstra Kanada.
  Mer riktig och öppen forskning och redovisning hade varit önskvärd.

 19. Fredrik S

  Lite ot ifall det är ok. Vi behöver nog inte oroa oss för polerna det går nog åt h-vete innan dess.

  EU-kommissionen vill nu skärpa klimatmålen. Om sexton år ska utsläppen minskat med 90 procent jämfört med 1990.

  Miljöorganisationerna, det är ju dem de lyssnar mest på, är dock inte nöjda de vill se netto noll om sexton år. Egentligen vill de nog helst utplåna de flesta av oss möjligtvis med undantag av deras egna kollektiv.

  Svenskt näringsliv är på, om de får köra över oss med tillståndsprocesser.

  Journalister är entusiastiska och tar en dubbelfika på söder.

  Enda sättet att genomföra detta är väl sovjet 2.0 med planekonomi och för klimatet lämplig misär.

  Därför behöver vi inte oroa oss för polskifte etc, det går åt skogen före dess.

  SVD, går att läsa inkognito/privat i skrivande stund.

  https://www.svd.se/a/2BQ48y/eu-skarper-klimatmalen-blir-tuffare-for-sverige

 20. Karl Erik R

  #4 Ivar A

  År 2019 uppgav Vindkraftcentrum att det gick i genomsnitt 4,5 vindkraftverk per tekniker. Det bör, om detta förhållande fortfarande gäller, idag finnas runt 1000 tekniker som underhåller vindkraftverk. Ägare av VKV har oftast inga anställda tekniker utan de är anställda i företag som specialiserat sig på underhåll. Gissar att de allra flesta tekniker är svenskar som bor i Sverige och betalar skatt här.

 21. Fredrik S #19
  Sovjet 2.0? Om det vore så väl. det liknar mest Sovjet 1.1, lite putsad grafik i användargränssnittet och lite annat bjäfs.

 22. SatSapiente

  #6, 16, 20 mfl
  Detta med kompetensen hos vindkraftspersonal (och inspektörer i berörda kommuner) kan nog ifrågasättas.
  Statens Haverikommissions utredning RO 2017:01 om ett haveri av verk nr 13 i vindkraftsparken Lemnhult i Vetlanda kommun 2015 är skrämmande läsning.
  Outbildad personal, felaktig hantering av montagemateriel (bultar), felaktig/bristfällig montering av tätningsmassa i kyla, okalibrerade momentdragningsverktyg, bristande inspektioner under byggnadstiden osv.
  Rapporten är liksom andra SHK’s rapporter grundlig och ger en svidande kritik.
  Frågan är om det har blivit bättre nu eller om det fortfarande är ”Vilda Western” i branschen?
  https://www.yumpu.com/sv/document/view/57232816/lemnhult

 23. Björn

  Jag vill flagga för Rymdbloggen vilken i sammanhanget ger lite perspektiv över vilka krafter och fenomen vi är omgivna och påverkade av.

  https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/

 24. tty

  #5

  ”Finns någon uppskattning var ungefär den magnetiska nordpolen kommer att befinna sig om låt oss säga 5 år, 10år etc?”

  Nej, vi vet inte tillräckligt om processerna i jordens kärna för att göra prognoser. Observera att den magnetiska polen hade legat nästan stilla från den första mätningen på 1830-talet fram till ca 1920 då den började röra sig långsamt norrut. Omkring 1980 började sedan rörelsen gå allt snabbare. Dessa förändringar var helt oförutsedda.

 25. PS

  Tack för mycket intressant information.
  Lite halvt off topic men ändå inte.
  Jag läste att det är jobbigt för Rysslands grannar runt Bottenviken med GPS störningar.
  Jag bor i andra landsändan och har inte koll på situationen eller har tillräcklig med kunskap om den tekniska lösningen och hur eventuellt känslig den är för störning samt om vad och hur mycket som kan påverka.
  Så till min fråga: Skulle detta kunna påverka i sådan grad att det används för att belägga någon part som skyldig för störningarna? Utesluter inte att någon kan vara så i fallet med väljer att fråga er här som har mer kunskap i ämnet. Vill ju om möjligt heller veta än att vara missinformerad. Ser att #18 är lite inne på detta spåret. Tacksam för information. /P

 26. tty

  #25

  Rysk (oftast) störning av GPS är ett växande problem i flygbranschen.

  https://www.youtube.com/watch?v=wbd9eSw6GfI

  Det bör kanske tilläggas att ”Mentour” är en mycket respekterad kommentator när det gäller flygsäkerhet.

 27. tty

  #20

  ”Gissar att de allra flesta tekniker är svenskar som bor i Sverige och betalar skatt här.”

  I samband med haveriet som nämns i #22 lyckades SHK överhuvud inte komma i kontakt med flera av de inblandade p g a att de inte bodde i Sverige.

 28. Karl Erik R

  #27 tty

  Betyder det att de ”försvann” till utlandet efter haveriet för att aldrig återkomma?
  Eller var de inte de verkliga tekniker som faktiskt skulle underhålla vindkraftverket, utan arbetsgivarens anställda i annat land?

  Många vindkraftverk uppförs av utländska företag med utländsk personal men också med svenska underentreprenörer. De är dock inte de som sedan anlitas av ägaren för att underhålla verken löpande. Naturligtvis finns det även utländska tekniker med i bilden, delvis pga en brist på utbildade svenskar.

 29. PS

  #26 tty
  Stort TACK för snabb replikering med länk innehållande bra info.
  Ja, det är väll tyvärr bara att instämma med en av kommentarerna:
  The phrase ”This is why we can’t have nice things.” comes to mind.

 30. Kristian Norlin

  Ingvar Åkesson
  Jag antar att det är du som skrivit detta intressanta inlägg om Magnetiska Nordpolens vandring. Jag vill använda dig och ditt skrivande som referens i diskussioner med koldioxidförblindade folk vid ett av våra universitet. Är du denna person?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingvar_%C3%85kesson

  Tackar på förhand!

 31. Ingvar Åkesson

  Kristian Norlin #30
  Nej, det inte jag.
  Men du får gärna använda det jag skrivet.
  Det är tydligen många som behöver ”upplysas”.
  Tack för att du fann artikeln och mina kommentarer intressanta!

 32. Erik A.

  Vad jag har förstått så har förflyttningen av de magnetiska polerna att göra med vårt förhållande till de närliggande stjärnorna i galaxen. Förflyttade magnetiska poler kan komma att påverka jordens järnkärna och plattektoniken. I allra värsta fall leder det till att jordens rotation inkl. axelns lutning ändras.