Elprisutvecklingen i område SE4

elprisutveckling

Värdena i grafen är hämtade från mina fakturor som avser rörligt elpris. De är inkl. elskatt, moms, etc.

Bor i en villa som är försedd med luft/luft-värmepumpar som primär värmekälla. Dock ej badrum/tvättstuga, som är med el-värmeslingor i golvet.

Från diagrammet kan vi se att tiden före den förtida nedläggningen av väl fungerande kärnkraft och satsningen på ”billig” väderberoende kraft såsom vind och sol, hade vi elpriser kring 150 – 160 öre/kWh. Därefter kan vi se vad ”billig” väderberoende kraft innebär.

Regionnätsägaren i område SE4, EO.N, har förändrat sin hantering av elpriser fr.o.m. den 1 januari 2024, som nu helt skall följa gällande el-spotpris. Detta tvingar regionala elnätsägare att följa efter. Det gamla systemet med fast eller rörligt elpris är ett minne blott.

Elområde SE4 har en låg självförsörjningsgrad på grund av nedläggningen av Barsebäck 1 + 2 samt inte byggandet av 3:an. En fundering som infinner sig. Är det nu så dåligt att det finns risk för att leveransen av el ej kan ske efter behov, utan tvångsmedel med högre elpriser måste till vid vissa tidpunkter för att om möjligt sprida användandet av el till lågpristider för t.ex. tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, etc.?

Vi får inte heller glömma bort den kraftiga ökningen av elskatten till 53,50/kWh, inkl. moms, för 2024.

EU:s miniminivå för elskatt är 0,75 öre/kWh, inkl. moms. Det är den som tillämpas/tillämpats mot Serverhallar, etc.

De svenska kraftnäten består av 3 delar. Stamnät som ägs av Svenska Kraftnät, 4 st regionnät som i SE4 ägs av EO.N. och ett antal regionala elnätsbolag. För min del är det Kraftringen.

Förutom skatter, moms, etc. ser deras eltariff ut för 2024. Andra bolag kan ha någon liknande ”konstruktion”.

 • Försäljning, 20 öre/kWh + 105,61% × gällande el-spotpris/kWh. Dessutom har de ställt om de ”Smarta elmätarna” så de hämtar förbrukningsdata var 15:e minut (tidigare var det 1 gång/timme)
 • Inköp – s.k. nätnytta (från solceller [Microproducenter]), rörligt med 105,61% × gällande el-spotpris/kWh, inhämtning av data 1 gång/timme.

Skatteverket

 • Skattelättnad erhåller Microproducenterna med 60 öre/levererad kWh, för produktion upp till 30.000 kWh, d.v.s. max 18.000 kronor/år. Skattelättnad lämnas oberoende av om elen behövs i nätet eller ej, som t.ex. vid låga el-spotpriser eller minuspriser. Dessutom producerar de inget när vi behöver elen som mest.

Skall vi fortsätta premiera el-produktion, via skattsedeln, som inte behövs i nätet och som sedan elbolagen i vissa fall måste betala för att bli av med?

Elhandelspriset, baserat på NordPools priser, har i snitt för elen har i SE4, enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå varit;

År                       öre/kWh

2016                  28,0

2017                  31,0

2018                  47,6

2019                  42,1

2020                  26,9

2021                  81,7

2022                  161,5

2023                  74,4

D.v.s. priser utan skatter, moms, etc.

Så visst har elpriset sjunkit från 2022 till 2023. Den långsiktiga prognosen är 84,7 öre/kWh per november 2023.

Det syns tydligt hur elpriset skjutit i höjden, år 2021, efter nedläggningen av Ringhalsreaktor 1.

Att höja elskatten för 2024 med ca 9,2% till 53,50, inkl. moms, befrämjar inte några lägre totala elpriser för konsumenten.

Ingvar Åkesson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sigge

  Hösten 2021 så började Ryssland strypa gasexporten till Europa så europiska gaslagren var dåligt fyllda inför vintern. Det var också en bidragande orsak till de höga elpriserna hösten 2021. Att priserna blev ännu högre sensommaren och hösten 2022 berodde på att då tillkom trubbel med fransk kärnkraft.

 2. pekke

  Rysslands invasion av Ukraina.
  Sprängningen av gasledningen.
  Nedläggning av kärnkraft i Tyskland.
  En viss panik hos elbolagen.
  Det är några anledningar till de höga elpriserna under -22-23.

  Tyskland eldar mer kol nu och har gas från annat håll samt mer i andra värmekraftverk.
  Jag undrar även om danskarna har ökat sin elkonsumtion senaste åren, de har varit över 6 GW i vinter flera gånger, tror inte det varit så tidigare.

  Ja, i elområde 3 – 4 behöver vi mer stabil elproduktion dygnet runt.

  Superkylan verkar vara över ett tag nu, så vi får se hur priserna blir.

 3. Nr 1 Sigge
  Men det konstiga var ju att Sverige och Europa fortsatte att öka sina gasleveranser från Ryssland under den tiden – Europa ville att Ryssland skulle fortsätta öka leveranserna av gas, så Ryssland ökade leveranserna – fortfarande 2021.

  Sveriges energiproduktion ökade sina Co2 utsläpp med 10% 2021 – vilket förklarades av högre import från Europa och deras sämre energiproduktion, sett ur Co2 perspektivet.

  Sverige och Tyskland och många andra krokade arm – och gjorde sig av med ren baskraft, i form av kärnkraft, byggde vindkraft – och ökade sitt behov av rysk gas.

  Det hemska hösten 2021 var ju oxå att vintern och monsterkölden slog till ovanligt tidigt, även i Sverige.

  Europa ville att Ryssland skulle öka leveranserna – men ville inte köpa gas på långa kontrakt, vilket ryssarna behövde för att kunna bygga ut större gasfält.

  Europa ville köpa gas när det inte blåste tillräckligt – ryssarna investerade 1000 – tals miljarder i nya gasfält. Gasfrågan, vindkraften och den nedlagda baskraften ledde till enorma geopolitiska spänningar – vars efterverkningar vi nu tvingas leva med.

  Retoriken i klimathotsteorin och den gröna omställningen riskerar hela Europas framtid.

 4. Thorleif

  Under hösten 2021 inträffade även reducerade flöden i NS-pipen pga fel i viss apparatur. Dessa skickades till specialist i Canada för åtgärd. En fortsatt dröjesmåls-tvist betr återgång till normalflöden fick vissa politiska följder där man från väst sida påstod att ryssarna medvetet sinkade medan NS hävdade att leverantören i Canada inte levererat den reparerade apparaturen (ventiler).

 5. Nr 4 Thorleif.
  Ja, dessutom var det inte bara gasen Europa tokköpte – även självaste infrastrukturen för distributionen av gasen lämnades över till ryssarna.
  Merkel ville bli av med kärnkraften – men under hennes sista mandatperiod minskade vindkraftutbyggnaden, pga protester från drabbade…tyskarna tryckte dock vidare på kärnnedläggningen och vägrade ställa upp energiekvationen och blundade för det ökade ryska behovet.

  Gasledningar började t o m att byggas förbi Ukraina, eftersom ryssarna inte ville ge dom del av överföringen.

  När Ryssland annekterade delar av Ukraina – så ökade Europa pengaflödet in i ryska ekonomin via gasen.
  Northstream 2 började väl egentligen inte byggas förrän efter att Ryssland invaderade Ukraina 2014 – om jag minns rätt drogs det bygget igång 2015 – horribelt!

  Merkel sa att Ryssland inte kan kontrolleras genom handel – men via gemensamt beroende kan dom knytas närmare Europa.

 6. Ivar Andersson

  Energiewende innebar att Tyskland gjorde sig beroende av billig rysk gas och sedan fick köpa dyr icke-rysk gas, som gjorde att elpriset i Tyskland blev högt och elpriset smittade av sig till Sverige.

 7. Thorleif

  #5 Magnus blomgren

  NS delägdes givetvis även av de europeiska energi-intressenterna (utöver tyska) vilket innefattade distributions-system och gaslager på land. I vilken mån man lät GazProm själva bestämma kan jag inte kommentera.

  När det gäller pipen genom Ukraina ska vi veta att landets ekonomi varit rena katastrofen sedan självständigheten och återhämtade sig bara delvis till skillnad från Ryssland från år 2000. Ukraina anses som ett av världens mest korrupta länder och nog fanns det skäl för dem att begära högre ersättning av Ryssland betr transfer-avgifter för gasen! Ryssland hävdade även att gas olagligt tappades ur ledningarna.

  Ryssland annekterade Krim (en egen genomförd folkomröstning) efter regeringskuppen 2014. Man invaderade inte Donbas 2014 mer än att privata ryssar anslöt sig till de ryss-ukrainska motståndet mot Kiev. Däremot anses det funnits s.k ryska militära rådgivare på plats i försvaret av Donbas. Det pratades även om ”gröna gubbar” i väst.

  Det tyska näringslivet hade sedan 90-talet accepterat energi-beroendet av rysk energi genom utbyte mot den typiskt tyska merkantila industri-potentialen som ett samarbete med Ryssland skulle medföra. Merkel och hennes företrädare har därför varit hemligt avlyssnade av USA som till slut valde att stänga ner allt samarbete via NS-sprängningen.

 8. Thorleif

  #7

  Merkantila exportberoende-nationer som Tyskland och Japan (men även Sverige) styrs till syvende och sist av Washington via dess handelspolitik (världens största konsumentmarknad t.ex). Detaljer i inofficiella kontakter (t ex hot eller ultimatum) är inget som kommer media tillhanda. Och gör det det så är det avsiktligt.

  Den geopolitiska förändringen vi nu ser (öst mot väst) handlar om att ett imperium känner sig hotade av en ny konkurrent, Kina. Då gäller inte längre devisen att handel är den verksamhet som bevarar freden! Dessutom är det finansiella systemet i väst mycket sårbart pga överskuldsättning på statlig nivå (främst).

 9. Thorleif #8,

  Du har många konspirationsteorier. Men lämna dem därhän på denna blogg tack!

 10. Med tanke på tysklands skuld till närliggande länders höga energipriser och EU:s energi-och klimatpolitik, är det tillfälle att igen se denna korta video när den tyska delegationen hånler över Trumps kritik av Tysklands ryska energiberoende.

  https://www.youtube.com/watch?v=FfJv9QYrlwg

 11. tty

  #7

  ”Man invaderade inte Donbas 2014 mer än att privata ryssar anslöt sig till de ryss-ukrainska motståndet mot Kiev.”

  Så Buk-roboten som sköt ned MH-17 var ett hemmabygge enligt dig? Eller hade några ”privata ryssar” plockat med sig sitt likaså privata robotbatteri?

 12. Lars-Eric Bjerke

  Ingvar Åkesson
  ”Regionnätsägaren i område SE4, EO.N, har förändrat sin hantering av elpriser fr.o.m. den 1 januari 2024, som nu helt skall följa gällande el-spotpris. Detta tvingar regionala elnätsägare att följa efter. Det gamla systemet med fast eller rörligt elpris är ett minne blott.”

  Jag förstår inte vad du menar. Regionnätägaren kan ju inte påverka vilket elleverantör och prismodell konsumenterna väljer.

 13. Thorleif

  #11 tty

  Har för mig att det föreligger olika uppfattningar om robotens ursprung, dvs om det var en äldre rysk modell som Ukraina haft tillgång till sedan unionens upplösning? Beträffande uppskjutnings-anordning så var det väl knappast någon tvivel att Ukraina haft tillgång till sådant. Ryssarna lade tydligen fram ”bevis” om att det rörde som en äldre modell! False-flag-operationer allt vanligare nu för tiden. Ett ex var väl den bevisade ”bakåt-skjutningen” av ukrainsk robot in på polskt territorium. Om det nu varit Ryssland som på plats ändå skjutit ner det civila planet lär det sannolikt ha varit ett gigantiskt misstag (motiv?)! Så också kan tänkas om den ukrainska sidan. Jag har bara skrivit om det som varit officiellt känt! Spekulationer finns det dock gott om. Och propaganda givetvis.

  #9 Ingemar

  Konspirationsteorier är numera (C-19, CO2, Ukraina) ett allmänt och väl begagnat makt-uttryck för att tysta obekväma, oftast helt neutrala, sannings-sägare och kritiker osv. Vi glömmer väl inte att begreppet (”-teorier”) ursprungligen infördes och marknadsfördes av CIA när de blev påkomna med olagliga regerings-omstörtande verksamhet utomlands. Klart det är känsligt. Denna blogg vill ju inte heller bli sammankopplad med något/några som av vissa intressen kan bli betecknade som t.ex illojala med t.ex ”nationella intressen” eller specifika gruppintressen (intressen vilka kan vara nog så svåra att identifiera ibland: vill vi ha krig t.ex). Alltså ingen enkel materia att diskutera i dessa tider. Så jag har full förståelse för dina synpunkter å bloggens ändamål men mina kommentarer var bara en reaktion på #5. Tack f.ö. till Magnus b som ändrat ”invasion av Ukraina” till ”annekterade delar av Ukraina”.

 14. Thorleif #13,

  Kan du inte diskutera dina konspirationsteorier någon annan stan? Varför skall vi nödvändigvis behöva läsa dina amatörmässiga hugskott direkt från Putinpropagandan här.? Resten kommer jag bara att ta bort.

 15. BD-Nille

  #12 LEB (samt Åkessson)
  Det handlar inte om Elpriser utan om nättariffens energiavgift.

  Vad EON i egenskap av regionnät-ägare gör är att tillämpa samma princip som SVK gör i stamnäts-tariffen.

  Energiavgiften i SVK stamnätstariff ska täcka förlusterna i stamnätet. Energiavgiften baseras varje timme på Spotpriset x Förlustkoeffcient. Den senare beror på var i landet anslutningspunkten till stamnätet är belägen.

  Nu tillämpar alltså EON Regionnät samma princip molt sina kunder (=Lokalnätsbolag och större industrier).

 16. Ingvar Åkesson

  Fram t.o.m maj 2021 var elspotpriserna ”normala”.
  I juni steg dom drastiskt med toppar på (öre/kWh) 122,7 i september, 112,6 i november och 187,4 i december.
  Att inflytandet i Sverige utifrån blev så drastiskt berodde bl.a. på nedläggningen av de väl fungerande kärnkraften Oskarshamn 1+2 och Ringhals 1+2. Om dessa varit i drift hade vi förmodligen inte sett någon prisstegring inom Sverige. Så det är självförvållat och orsakat av den vid nedläggningen styrande regering.
  Prisstegringen började 8 månader innan Ryssland anföll Ukraina.

  # 12 Lars-Eric Bjerke
  Nej, naturligtvis kan de inte direkt tvinga någon.
  Det blir ett indirekt tvång, för de lokala elbolagen vill inte sitta med ”Svarte Petter”.

 17. BD-Nille

  Tillägg till #15

  Stamnätstariffen:
  https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/transmissionsnatstariff/aktuella-prislistor/prislista-2024-for-transmissionsnatet.pdf

 18. foliehatt

  Thorleif, #13
  маскировка

 19. tty

  #13

  Jag vet att det är lönlöst att diskutera med konspirationsteoretiker, men läs haverirapporten så får du se att fragment av roboten som hittades i vraket visar att de var från en 9M38M1, alltså en version som Ukraina inte har tillgång till:

  https://web.archive.org/web/20151013141325/http://cdn.onderzoeksraad.nl/documents/report-mh17-crash-en.pdf

 20. tty

  #13

  ” Ett ex var väl den bevisade ”bakåt-skjutningen” av ukrainsk robot in på polskt territorium. ”

  Om Ukraina ville fejka ett ryskt anfall på Polen hade de väl rimligen inte valt en luftvärnsrobot (S-300), och dessutom en typ som bl a även Slovakien använder och alltså lätt kunde identifieras.

 21. Lars-Eric Bjerke

  #16 Ingvar Åkesson,
  ”Nej, naturligtvis kan de inte direkt tvinga någon.
  Det blir ett indirekt tvång, för de lokala elbolagen vill inte sitta med ”Svarte Petter”.

  Jag förstår fortfarande inte. Du får en räkning från din elleverantör, som du kan välja fritt bland något 100-tal i Sverige. Dessutom en räkning från nätägarna som debiterar kostnaden för att använda nätet. Den senare har en fast avgift plus en rörlig avgift som beror av hur mycket el de transporterar till dig. Som BD-Nille skrivit ingår i den för dig som för alla andra en stamnätavgift. Den har ingen koppling till något spotpris.

 22. Rossmore

  #18 foliehatt har rätt.

  маскировка

  Gå inte på det!

 23. Sigge

  Magnus Blomgren #3

  Det är inte mycket rätt i det du påstår.

  Att CO2-utsläppen ökade från energisektorn 2021 berodde väl bland annat på att det var en kall vinter. Många fjärrvärmeverk måste komplettera med olja när det är riktigt kallt. Annars är väl huvuddelen av CO2-utsläppen från energisektorn från oljeraffinaderierna. Det kanske tillverkades mer bensin och diesel 2021 än det gjordes 2020.

  När det gällde gasleveranserna så levererade inte Ryssland enligt kontrakten. De skyllde på både det ena och andra.

 24. Berra

  OT1: Nu måste vi sluta med fikaraster för klimatets skull…

  Hur f*n kan någon få anslag för att forska om fika…

  https://sverigesradio.se/artikel/din-fikastund-kan-vara-varst-klimatbov-efter-rott-kott

 25. Berra

  OT2: Att det blivit svinkallt emellanåt i vinter är visst klimatförändringarna (till det varmares) fel…

  Mycket kan, kanske i slutet av reportaget…

  https://sverigesradio.se/artikel/kraftiga-vaderomslag-mycket-som-talar-for-klimatforandring

 26. UffeH

  #24 & 25
  Det verkar som att så fort man får ordet klimat i sin yrkestitel så slutar hissen gå ända upp.
  Är det nån sorts syrebrist som uppkommer när man spelar datorspel hela dagarna (datormodeller) där målet alltid ligger många år framåt i tiden?
  För sunt förnuft verkar åtminstone försvinna helt hos alla som har en titel ”klimat xxx” att svänga sig med och det gäller tydligen även kommunbyråkrater, forskare och journalister.
  Men det kanske är en förutsättning för att klara jobbet att inte ha alla hästar hemma när ens lön beror på att man inte förstår vad man dillar om.

 27. Berra #24
  Damen skulle kanske ägna en tanke åt hur det kommer att gå för dom som har kaffe- och kakao-odling som levebröd den dag vi inte har en global handel längre.

 28. Berra

  Uffe #26: Är helt säker på att hissproblemen uppstår i samma sekund som man börjar få betalt för att den inte funkar…

 29. Berra

  #27 Håkan: Äsch…då får de väll odla soja till vår reduktionsplikt istället…

 30. Berra,

  Jag undrar om den minskade reduktionsplikten också har bidragit till att inflationen äntligen har gått ned. Reducerat elpris och reducerat drivmedelpris måste ha betytt mer än riksbankens höjning av räntan. Fast riksbanken tar säkert åt sig äran …

 31. Fredrik S

  Berra, Håkan Bergman #24, 27

  Nä, det är ju inte mycket man kan unna sig som inte förstör klimatet, det måste vi förstå och leva efter.

  En kaffehalva innebär hälften kaffe så det kanske är ett steg?

  På SR verkar de fika hela dagarna.

 32. Berra

  #30 Ingemar: Det har den säkert bidragit till

 33. Berra

  #31 Fredrik: En kaffehalva i politikernas/forskarnas värld är väl hälften kaffegök….

 34. foliehatt

  Berra,
  först skrattade jag åt din fika-länk, sedan började jag att tänka. Det finns definitivt IG-Nobelpriskvaliteter i doktorandens arbete.

  Detta vad var jag kom fram till – det blir allt svårare att komma igenom i mediabruset, att presentera en USP.
  Hur gör man det. Jo, genom att som en gossen Ruda ge sig på saker som svensken ser som guldkant på tillvaron – god mat, vin, resor, etc. Och nu fikat.
  Det är välbekant för läsarna här att man kan bevisa vad som helst i klimatdebatten, beroende på hur man väljer att räkna. Att fika skulle vara värre klimatmässigt (vad det nu är?) än vad t.ex. reduktionsplikten är, eller glass för den delen (men det larmet kanske kommer i säsong – i sommar) det tror jag helt enkelt inte på. Hon får redovisa sina beräkningar, helt enkelt.

  Jag säger som spanarna i radion – i framtiden kan vi förvänta oss mer av detta – påhopp på sådana företeelser som svenskarna tycker om.

  För övrigt anser jag att Stockholm Resilience Center bör läggas ned, givet all den smörja som de producerar. Den vetenskapliga verkshöjden kommer inte ens upp i tröskelnivå.

 35. Nr 23 Sigge
  Då var det ju fint att nedlagd kärnkraft som ersattes med fossil baskraft – inte höjde Co2 utsläppen…

 36. Joachim

  #3,23,35 Ökade CO2-utsläpp 2021
  Har ni tagit med isotopen C19 i era funderingar?
  Att jämföra 2020 med 2021 torde vara vanskligt i och med att det var mitt i pandemins värsta panikläge. Världen stängdes ner långa perioder, folk fick ibland knappt gå ut. Hur såg det ut åren innan samt 2022 och 2023?
  Jag tänker att nedlagd kärnkraft kommer att öka CO2-utsläppen så fort vattenkraften inte kan kompensera bristande vindkraft. Då måste vi köpa fossil el från Oolen och Tyskland.

 37. Thorleif

  #15 BD- Nille

  Tack för förklaringen, dvs att den rörliga avg utgör täckning för transmissions-förluster.

  Vet du om alla registrerade el-handlare (ej nätägare) betalar en fast nätavgift också? Jag tänkte på om syftet är att det är slutkonsumenterna som ska betala denna fasta avgift (jmf momsen).

 38. Thorleif

  #19, 20 tty

  ”lönlöst att diskutera med konspirationsteoretiker”

  Jag vet inte hur du ser på världen men jag refererar mest till vad som allmänt rapporterats och om två olika sidor, t.ex på hur säkerhetsrådet i FN försöker behandla divergerande och väldigt känsliga händelser av stor betydelse för opinionen. Dvs för ”alla andra” än just vi!

  Haveri-rapporten om nedskjutningen gjordes väl inte med personal från internationellt haveri-organ där ryssarna fick delta? Ryssarna fick göra en egen separat undersökning, eller? Rätta mig gärna om jag har fel.

  Angående ”bakåt-skjutningen” framkom det väl ”säkra data” på att uppskjutningen och projektilbanan kom från ukrainska territorium? Eller var det rysk propaganda?

  Jag tycker bara att fler än ett perspektiv behövs så länge det inte är uppenbart att den egna sidan är angripen (försvar mot oprovocerat angrepp t ex).

  Tack för länkarna f.ö.

 39. #37

  Jag tror att nätavgiften täcker kostnaderna för att bygga och underhålla nätet som sådant. De märkliga är att vi får betala en högre avgift om elen som transporteras är dyr. Men jag antar att då blir även förlusterna dyrare. Svårt dock att förstå varför nätbolagen skall ha den ersättningen.

 40. tty

  #38

  ”Haveri-rapporten om nedskjutningen gjordes väl inte med personal från internationellt haveri-organ där ryssarna fick delta? Ryssarna fick göra en egen separat undersökning, eller? Rätta mig gärna om jag har fel.”

  Det finns nu inget sådant ”internationellt haveriorgan”. Enligt ICAO:s regler är det det land i vars luftrum haveriet inträffar som utreder, men ett land har rätt att delegera undersökningen till ett annat lands haveriorgan. I detta fall valde Ukraina att delegera undersökningen till Nederländerna, eftersom planet kom därifrån och de flesta döda var därifrån. Förmodligen gjorde man detta för att försöka förebygga påståenden om partiskhet. Det lyckades dock inte, vilket du ju är ett bra exempel på.

  Utöver landet där ett haveri inträffar har också haveriorganen i det land där flygplanet är registrerat, och det land som har certifierat flygplantypen rätt att ta del i undersökningen, och att publicera eventuella avvikande åsikter i slutrapporten. I det aktuella fallet alltså Malaysia och USA. De hade dock inga avvikande åsikter i detta fall.

  Jag rekommenderar dig att läsa utredningen, den är mycket gedigen, och visar bl a att skadebilden indikerar att roboten exploderade framför, ovanför och till vänster om förarkabinen, vilket innebär att det är närmast omöjligt att den skulle ha kommit från ukrainskkontrollerat område väster om haveriplatsen

  https://web.archive.org/web/20151013141325/http://cdn.onderzoeksraad.nl/documents/report-mh17-crash-en.pdf

  Vad beträffar S-300 roboten som hamnade i Polen betvivlar jag inte att den sköts upp från ukrainskt område, jag påpekade bara att om ukrainarna skulle försöka sig på en ”false flag” vore det ytterst korkat att använda en luftvärnsrobot i stället för en markrobot/attackrobot av rysk typ som ju Ukraina också har tillgång till.
  Det rörde sig sannolikt om en lvrobot som missat sitt mål (vilket S-300 rätt ofta gör). Då skall normalt ett tidrör spränga stridsdelen, men blindgångare är ju inte något okänt fenomen, och då fortsätter roboten i en ballistisk bana.

 41. BD-Nille

  #39 Ingemar

  ”De märkliga är att vi får betala en högre avgift om elen som transporteras är dyr. Men jag antar att då blir även förlusterna dyrare. Svårt dock att förstå varför nätbolagen skall ha den ersättningen.”

  Alla nätbolag (inkl SVK) köper in el för att täcka energiförlusterna i sitt eget nät. Det är en ganska stor andel av kostnadsmassan i elnätsverksamhet.

  Alla kostnader i verksamheten betalas givetvis av nätkunderna.

  #37 Thorleif

  Nej, elhandlare (elleverantörer) betalar ingen nätavgift.

  Regionnätsbolagen betalar nätavgift till SVK. Det gör även stora elproduktionsanläggningar direktanslutna till stamnätet (tex kärnkraftverken), Länk till stamnätstariffen finns i #17.

  Kunderna i regionnäten (dvs lokalnätsbolag, stora industrier, mfl) betalar nätavgift till regionnätsbolaget,

  Kunderna i lokalnäten betalar nätavgift till lokalnätsbolaget.

  Kostnaderna ackumuleras nedåt i kedjan. Lokalnätskunderna har dyrast nätavgift i kr per nyttjad kW,

 42. Lars Kamél

  Nedskjutningen av MH-17 över Ukraina, och utredningen, togs upp i ett avsnitt av National Geographics’ Air Crash Investigation (Haverikommissionen). Det är helt klart att det finns starka bevis för att planet sköts ned av en rysktillverkad BUK-missil, avskjuten från ett område kontrollerat av ryska separatister.
  Fast den diskussionen hör egentligen inte hemma här.

 43. Thorleif

  #41 BD-Nille

  Tack för en mycket bra och kortfattad illustration över hur de olika nätägarna på alla nivåer får täckning för sina kostnader.

 44. Thorleif

  #40 tty

  Tack för pdf.rapporten. Ska läsa den vid tillfälle. Jag minns f.ö från tv-nyheterna när man pratade om var på planet roboten skulle ha exploderat.

  Eftersom inbördeskrig rådde vid denna tid tycker man att båda sidor borde fått ha med observatörer under haveri-utredningen. Att kalla någon för partisk för att ha rapporterat om ”den andra sidans åsikter etc” är väl inte korrekt? Jag konstaterade bara att media rapporterat att Ryssland framförde vissa ”bevis” på att BUK-roboten var av äldre typ som Ukraina hade sedan tidigare. Jag har inga detaljer om det i övrigt.

  I krig sker förstås mängder av misstag liksom oavsiktliga händelser. Därmed verkar det som att det alltid är fritt fram för spekulationer när något allvarligt inträffar men där ”fel” spekulationer inte sällan anklagas för konspirationsteorier. Särskilt efter att man börjat inrikta sig mot en viss teori.