statistik

Blåser det mer eller mindre?

Jag har några gånger tittat på olika väderdata från Climate Explorer. Där finns till exempel data för temperaturer och nederbörd. Men vindar då? Vindar är också en del av väder och klimat. En viktig del, eftersom vindar transporterar till exempel energi och vattenånga, vilket i sin tur påverkar temperaturer och nederbörd. Climate Explorer har en   →

Verklighet vs modeller

En gång för länge sedan satte jag mig in i vilka klimatpåverkande faktorer som har programmerats in i klimatmodellerna. Jag trodde inte mina ögon, när jag såg att det är bara fyra: Växthusgaser, solstrålning, aerosoler/luftföroreningar och vulkanutbrott. Där finns ingenting annat av det som kan tänkas bidra till klimatförändringar, som variationer i solaktivitet, kosmisk strålning   →

Diverse undringar

Jag har flera gånger nämnt Climate Explorer, där det går att hitta en mängd väder- och klimatdata, både från verkligheten och från klimatmodellernas fantasivärldar. När jag tittade data för havsisen i Arktis, insåg jag att utvecklingen där ser lite märklig ut: De tre diagrammen visar anomalier, alltså avvikelse från ett medelvärde under en påstådd normalperiod.   →

Världshavens uppvärmning

DN tog nyligen upp en studie om att världshavens uppvärmning fortsätter. Som vanligt presenterades uppvärmningen som någonting negativt. Som så ofta tidigare, påstås det vara varmare än någonsin, eller i alla fall sedan mätningarna började. Varför skulle det vara negativt att haven blir varmare? Alternativet är att haven blir kallare, vilket i förlängningen, i en   →

Att dö av klimatkris

I mitten av 1800-talet började den månghundraåriga ”Lilla istiden” äntligen ta slut. Vi har sedan dess haft en måttlig global uppvärmning på cirka 1,1 grader. En stor del av detta är en naturlig återhämtning från Lilla istidens köldperiod. På 1860-talet dog folk i Sverige av en riktig klimatkris, precis som Elsa Widding sa i sitt   →

Orkaner

Orkaner har den senaste tiden slagit till mot New Foundland, Kuba och Florida. Jag är osäker på hur de klimathotsreligiösa har använt det i sin propaganda, men de brukar använda sådant för att sprida desinformation om att orkaner har blivit vanligare och/eller kraftigare. Ja, just desinformation. Orkaner är verkligen inget nytt fenomen. Wikipedia berättar till   →

Ligger klimatförändringar bakom översvämningarna i Pakistan?

De klimathotsreligiösa vill skylla varenda fall av extremväder på klimatförändringar, som enligt deras dogmer numera (nästan?) helt orsakas av växthusgasutsläpp. Vilket är falskt. Inget fall av extremväder går att knyta till några klimatförändringar. Om någon typ av extremväder har ökat, eller minskat (!), så beror trenden på klimatförändringar. Eller är klimatförändring, för all del. Fortfarande   →

Torka och värmeböljor i Spanien, Frankrike och Italien

Det rapporterades nyligen om torka och ovanligt höga temperaturer i Spanien, Frankrike och Italien. Även om det sällan nämns explicit, är det meningen att vi ska tro att det beror på att växthusgasutsläpp orsakar mer extremväder. Har vädret blivit mer extremt i de nämnda länderna? Det kända (eller ökända?) EU-institutet Copernicus har en webbplats med   →

Naturliga klimatvariationer är signifikanta även idag

Denna artikel är en fortsättning på en artikel igår här på KU. Där analyserade jag signifikansen hos den platå och korta negativa temperaturtrend, som vi haft de senaste 6-8 åren. Resultatet är att dessa korta trender är statistiskt signifikanta. Att något är signifikant betyder enligt ordboken att det är betydelsefullt, viktigt, icke slumpmässigt. När vi   →

Mer om havsnivåförändringar

WattsUpWithThat har den senaste tiden haft flera inlägg om havsnivåer och deras förändringar. Det är knappast någon tvekan om att havsnivåerna har stigit de senaste 170 åren, ungefär. Frågan är bara hur mycket, hur snabbt det går nu och om det pågår en acceleration. Den där accelerationen är självklar för de klimathotsreligiösa, medan den är   →