Orkaner

Orkaner har den senaste tiden slagit till mot New Foundland, Kuba och Florida. Jag är osäker på hur de klimathotsreligiösa har använt det i sin propaganda, men de brukar använda sådant för att sprida desinformation om att orkaner har blivit vanligare och/eller kraftigare.

Ja, just desinformation. Orkaner är verkligen inget nytt fenomen. Wikipedia berättar till exempel om en orkan som drabbade bland annat New Foundland 1775. Wikipedia berättar också om den dödligaste kända orkanen, som slog till mot den västindiska övärlden 1780. Om någon av dessa två hade slagit till nu, skulle de klimathotsreligiösa säkert ha varit framme och hävdat att de orsakades av växthusgasutsläpp.

Numera, när satelliter övervakar alla vädersystem på jordytan, missas inga orkaner och andra tropiska cykloner och stormar. Även kortvariga oväder upptäcks och kommer med i statistiken. Medan sådana i slutet av 1800-talet antagligen hade förblivit oupptäckta. Kanske kunde något sådant hade noterats för att ett fartyg hade hamnat i ett och överlevt. Men om fartyget hade gått under med hela sin besättning, skulle det bara ha noterats som försvunnet och ovädret som orsakade undergången hade förblivit okänt.

När det gäller kraftiga orkaner, är det sannolikt att de hade upptäckts och kommit med i statistiken redan i slutet av 1800-talet. Även om en kraftig orkan hade hållit sig ute på öppet vatten, och inte nått land, skulle den ha märkts, exempelvis genom effekter i stormens utkant.

Förutom enstaka fall av kraftiga orkaner i det förflutna, finns modern statistik. För norra Atlanten, finns statistik tillbaka till 1851, där statistiken för kortvariga och/eller svaga oväder inte går att lita på och antagligen visar för få sådana under de första hundra åren eller så. Medan de kraftigaste orkanerna antagligen uppmärksammades redan under andra halvan av 1800-talet.

När det gäller orkaner och stormar som har nått land i USA, är statistiken nog som mest tillförlitlig. Dessa oväder har orsakat skador på mänskliga konstruktioner och eventuellt dödat och skadat människor.

Vad gäller det sistnämnda, så finns statistik på OurWorldInData. Visserligen bara till 2017, men något dramatiskt har inte hänt sedan dess.

hurricane landfalls us

Jag ser då ingen uppåtgående trend där.

Vad gäller kraftiga orkaner i norra delen av Atlanten, finns också statistik, på Climate Explorer:

ilandsea ih

Inte heller där någon uppenbar trend för hela perioden. Snarare halvperiodiska svängningar. Dock har antalet blivit något fler sedan 70-talet. Det är typiskt för de klimathotsreligiösa att välja ut bara en delperiod som tycks bekräfta deras dogmer, medan data för hela perioden säger emot den religionen.

Om orkaner inte har blivit vanligare, kanske de har blivit kraftfullare då? Vilket i så fall borde märkas på parametern ACE, Accumulated Cyclone Energy, alltså den ackumulerade energin i dessa cykloner. Där finns också bra statistik, på OurWorldInData, för norra Atlanten, och det ändå tillbaka till 1851:

ace north atlantic hurricanes

Även där syns ingen långsiktig trend, utan bara halvperiodiska variationer. Med ”rätt” val av period, går det då att hävda en ökning som inte finns för hela perioden.

Vad skulle kunna göra orkaner kraftfullare då? Jo, att havsvattnet blir varmare. Där finns data på Climate Explorer, bland annat för just norra Atlanten, de översta 100 metrarna av havsvattnet:

itemp100 North Atlantic

Där syns en ökning. Som var störst från mitten av 70-talet till ungefär 2005. Medan ökningen därefter har varit måttligare. Kanske syns lite samvariation med ACE, som dock hade ungefär samma nivå på 50-talet som på 2010-talet. Vilket havsvattnets temperatur inte hade.

Det fanns förutsägelser om att årets orkansäsong på norra Atlanten skulle bli över det normala, alltså över genomsnittet. Hittills har det varit under, och det dröjde ovanligt länge innan de första orkanerna dök upp. Det kan ändras än, genom många orkaner och tropiska stormar under vad som återstår av säsongen. Vi får vänta och se.

Det är inte bara för norra Atlanten som det saknas belägg för fler tropiska cykloner. Även för tyfoner i Stilla Havet saknas en ökning, enligt statistiken.

Klimatvetenskapen anser, numera i alla fall, att det blir färre tropiska cykloner i en varmare värld, medan de som finns eventuellt blir starkare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Jag har fört fram detta ad nauseam i vetenskapliga artiklar, i föredrag samt i min bok om ”vad händer med klimatet”.

  Orsaken till allmänhetens och även många välutbildades uppfattningar är att man har fått för sig att tropiska orkaner enkom bestäms av havsvattnets temperatur. Det är förvisso en nödvändig förutsättning att havstemperaturen bör överstiga 26°C men ingalunda en tillräcklig förutsättning. Än mer viktigt är förhållandena i atmosfären som instabilitet och en ringa vindskjuvning med höjden. Saknas detta blir det inga tropiska orkaner.
  Trots en global uppvärmning på cirka 1°C finns det inga tillförlitliga data som anger någon ökad orkanfrekvens. Hur situationen ser ut om 50 år kan inte avgöras nu. Jag föreslår därför att de som oroar sig för tropiska orkaner har all anledning att göra detta och det beror på att så har alltid varit fallet. Det finns dock ingen anledning att oroa sig mer nu än tidigare. Inte heller blir orkanerna mindre farliga om man blir vegetarian eller slutar flyga eller tar till attentat mot gas- och oljeledningar som föreslagits av Lundaforskaren Andreas Malm.

 2. Sten Kaijser

  Lennart Bengtsson #1

  (du överträffar dig själv : )

 3. # 1.
  Enastående välformulerat!
  Saluförandet i media av klimathotet är betydligt allvarligare än nuvarande temperaturhöjning, efter lilla istiden – och jag anser det vara ytterst allvarligt och oansvarigt att målmedvetet skapa ångest och självmordsbeteenden bland dagens unga utifrån påhittade väderföreteelser.
  Livsglädjen kan ingen tillåtas att stjäla från sina medmänniskor!

 4. Lasse

  Tack Lars K
  IAN som drog in över Florida skapade stora skador-skrämmande!
  Därför vill alarmister nyttja den som en anledning till att skrämmas.
  Men det finns de som har anledning att motbevisa alarmen-ge hopp åt mänskligheten!
  Weatherbell har en sändning varje vecka som rekommenderas. I veckans ägnades en del tid åt historiken bakom orkanerna i USA. Intressant och upplysande.
  https://www.weatherbell.com/ spola fram till ca 13 minuten och vidare. Varje årtionde har haft sina plågor men på olika platser vilket är intressant!

  Lars Kamel -finns det inge graf över anomalin i Ytvattentemperaturen?
  Jo: https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#sstanom

  Titta på det område där orkanerna bildas ute på Atlanten mellan Afrika och Karibien-där är det normala temperaturer, dvs oftast varmt!

 5. Rolf H Carlsson

  Jag fick perspektiv på detta med orkaner vid en bilresa från Miami till Key West i början av 90-talet. Parallellt med vägen kan man på några öar se rester av den järnväg som oljemiljardären Henry Flagler lät bygga i samband med utvecklandet av Florida, tidigt förra seklet. Men i början av september (Labor Day) 1935 inträffade en osedvanligt kraftig orkan (eventuellt den kraftigaste som registrerats) som sopade ner järnvägen i havet – utom de rester som fortfarande kan ses.

 6. Bim

  Tack Lennart Bengtsson!

  Mitt i prick.
  Viktig kunskap kan man hämta härifrån KU.

  Den enda orkan jag har upplevt var i Göteborg 1969
  Jag har för mig att det då talades om att vinden uppnådde orkanstyrka. Många båtar låg på land och och på västra kyrkogården rasade gamla jätteträd över gravarna. Hur varmt det var i vattnet vet jag inte , men den orkanen kom nog från annat håll. Om det nu var en orkan eller bara en ovanligt häftig storm.

 7. L

  Lennart B👍

 8. Sören G

  Bim #6
  Det var två stormar med en veckas mellanrum 1969 som drabbade Göteborg. Jag bodde där då.
  Det var gamla orkaner från andra sidan Atlanten. Även 1965 var det en likadan storm där en passagerarfärja på Skagerack sjönk.
  Havsvattnet vid ekvatorn i alla oceaner blir aldrig över 30 grader, vanligen 26-29 grader p.g.a. avdunstningen och molnbildningen då ökar kraftigt med kraftiga åskskurar och nederbörd som kyler ner havsytan igen.
  När det gäller växthusgaser så är de väldigt ojämnt fördelade eftersom vattenångan, som är den viktigaste, är ojämnt fördelad. Och det är inte växthusgaser som gör att det är varmt i Sahara. Där finns väldigt lite vattenånga.

 9. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Vindar uppstår av temperaturskillnader mellan luftmassor. Allmän uppvärmning ger mindre skillnader och alltså mindre och svagare vindar. Kallare väder/klimat ger större temperaturskillnader och alltså mer och hårdare vindar. Enkla samband, ofta påpekade av bl. a. Lennart Bengtsson.

  Om vi då till äventyrs verkligen har fler och starkare vindar och mer extremt väder, tyder det rimligen på kallare snarare än varmare väder/klimat. I det stora hela, alltså. Eller?

 10. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Kallare luft över varmare hav kan förstås också ge hårdare vindar. Hur är det med faktiska observationer över tid?

 11. Sten Kaijser

  Hos oss trivs vindar av horisontella temperaturskillnader. I tropikerna av vertikala temperaturskillnader.

 12. tty

  #8

  ”Och det är inte växthusgaser som gör att det är varmt i Sahara. Där finns väldigt lite vattenånga.”

  Jo, det är det. På sätt och vis. Sahara har, just på grund av den torra luften strålningsmässigt underskott. Skulle man bara räkna på strålningsfysiken får man resultatet att det är tundraklimat i Sahara. Men Sahara, och alla öknar på samma breddgrad, får tillskott av värme genom att de befinner sig i den sjunkande delen av hadleycirkulationen;

  https://media.lex.dk/media/40063/standard_Hadleycirkulation.png

  Det är varm fuktig luft från tropiska hav som stigit och ”regnat av sig”. När den sedan sjunker och komprimeras blir den mycket varm och torr eftersom dess värmekapacitet minskat när vattenångan kondenserades. Alltså blir det varmt och torrt i öknarna, och i synnerhet i just Sahara som har varma hav både norr och söder om sig.

 13. Ivar Andersson

  Lennart B👍

  OT
  När Tyskland ska pumpa in 200 miljarder euro i den egna ekonomin på grund av energikrisen skakar det rejält i resten av EU. Expressen idag.
  Energiewende fortsätter att kosta enorma pengar. Vi klarar oss med importerade höga elpriser i Sverige. 212 euro per MWh i hela landet idag.

 14. tty

  #5

  Ytterligare litet floridaminnen. En gång när jag var i Key West slogs jag av hur dåliga elledningarna var. Amerikanska elinstallationer ter sig ofta rätt skrabbiga för en svensk, men luftledningarna i Key West var extrema. Jag frågade en av innevånarna, och han svarade att det var meningslöst att lägga pengar på bättre ledningar eftersom de i vilket fall som helst blåste ned i nästa orkan. Det kanske skall tilläggas att Florida Keys är ett koralltrb från den förra mellanistiden och består av kalksten under ett ungefär 5 cm djupt jordlager, så man lägger inte gärna ned kablar heller.

 15. Håkan Bergman

  Tege Tornvall #9
  Man har öst ut miljarder för att mäta att det är just så, ett helt nätverk av gigantiska vindmätare i t.ex. Belgien, Nederländerna, Danmark och Tyskland visar det.
  https://drive.google.com/file/d/1nH3nfwXRHn4FMiGKgraOn9F5SKRBo8yw/view?usp=sharing
  Man ser bättre hur mätarna för hav och land korrelerar om man jämför kapacitetsfaktorn i stället.
  https://drive.google.com/file/d/17xmLkr7hnDjuD8S3Bbz26OjeJb4G59eA/view?usp=sharing

 16. tty

  En annan felkälla för orkanstatistiken är att orkaner som aldrig ”landade” ofta missades helt före satelliteran. Enda chansen att de rapporterades var om något fartyg råkade ut för dem – och överlevde, vilket de nog oftast inte gjorde.

  Så sent som under andra världskriget, med väderstationer på de flesta öarna, flyglinjer kors och tvärs, tusentals fartyg som rapporterade väder och särskilda väderspaningsflygplan missade den amerikanska flottans vädertjänst ändå flera svåra orkaner i Västra Stilla Havet, med katastrofala följder.

  Det är förresten en av dem som är förebilden för orkanen i ”Myteriet på Caine”.

 17. tty

  En sak till. Den stora västindienorkanen 1780 tycks ha varit en riktig ”svart svan”.

  Beskrivningen av skadorna, som att den raserade stenbyggda fästningar och bokstavligen blåste barken av trädstammarna gör att man med ledning av skador från tornados uppskattar att vindstyrkan måste ha varit över 100 m/s. Jag har sett en uppskattning att om den upprepades idag skulle det troligen bli mer än en miljon dödsoffer.

 18. tty

  #1

  Det måste faktiskt till ytterligare en sak, Corioliseffekten som ”organiserar” vindarna till det välbekanta spiralmönstret. Därför uppstår inga orkaner i en zon vid Ekvatorn och det händer ytterst sällan att en orkan lyckas komma nära Ekvatorn:

  http://www.bwsailing.com/cc/wp-content/uploads/2016/05/hht-940×461.jpg

  Det innebär att Kiribati som är ett av de länder som ivrigast kräver ”klimatkompensation” är ett av ytterst få länder som garanterat aldrig kommer att drabbas av vare sig tropiska eller extratropiska orkaner.

 19. Lasse

  #18 tty
  Check: http://www.bom.gov.au/cyclone/tropical-cyclone-knowledge-centre/history/tracks/
  https://www.google.com/maps/place/Kiribati/@-10.2612884,-162.6871554,3.26z/data=!4m5!3m4!1s0x65647c91c2028703:0x84327d040152c307!8m2!3d-3.370417!4d-168.734039

  ok! 😉

 20. Håkan Bergman

  Vindkraft är fantastisk, i morgon blir det elrea i hela landet utan att vi behöver bygga en enda havsvindpark.
  https://www.ventusky.com/?p=59.9;23.5;4&l=wind-10m&t=20221005/1100

 21. Ulf

  Lite OT men väl så viktigt. Saudiarabien varnar för att oljereserverna är för små. Om Kina slutar med sin covidpolitik och vansinnes nedstängningarna så finns inga reserver. Varför? Jo det sker för lite prospektering eftersom det bara ska bygga vindkraft. Pratar Saudi i egen sak? Både ja och nej, men det är nog ganska säkert att oljeinvesteringar varit på för låg nivå. Politiker i väst har gjort allt för att stoppa dem.
  https://www.di.se/live/saudi-aramcos-vd-varldens-oljereserver-ar-farligt-sma/

 22. Håkan Bergman

  Ulf #21
  Ett alternativ är att man slutar använda högvärdiga energiråvaror som olja och gas för att producera el och värme, dom bör reserveras för transportsektorn där dom är svåra att ersätta.

 23. tty

  #22

  Gas är mindre lämpligt i transportsektorn. Och alternativen är egentligen bara tre: vattenkraft, kärnkraft och kol.

  Kina satsar på alla tre.

  Man måste komma ihåg att i många länder (USA, Kanada, England, Tyskland, Ryssland…) är naturgas den viktigaste källan för husuppvärmning. Skall man gå ifrån det kommer det att behövas många miljoner värmepumpar, tusentals nya kraftverk och hundratusentals kilometer nya kraftledningar.

  Köp gruvaktier!

 24. tty

  #20

  Apropå elrea så såg jag någon som påpekade att om man gick över till timtaxa, vilket alla förståsigpåare rekommenderar, och optimerar uppvärmningskostnaden genom att ”elda på” extra när elpriserna är låga så kommer troligen den totala elförbrukningen att öka, eftersom värmepumpens verkningsgrad sjunker vid höga kompressortemperaturer.

  Tänkte inte på det….

 25. Håkan Bergman

  tty #23,24
  Men det går att göra diesel av gas, sen är det sant att den lär fortsatt behövas för uppvärmning, men för elproduktion behövs den väl bara så länge man envisas med vindkraft. Med mera fjärrvärme kan man bränna mera kol med hög verkningsgrad för uppvärmning. Undrar vad hamburgarna kommer att tycka om det blir en kall vinter och gasbrist, det hade kanske varit värt att offra några träd för värmekulverten från Moorburg. Till råga på allt elände verkar det vara lika svårt att återstarta avställda kolkraftverk som att återstarta avställd kärnkraft.
  https://www.france24.com/en/live-news/20220828-in-germany-the-stuttering-bid-to-jumpstart-coal-plants

 26. LasseLu

  #22
  Håller med. Infrastrukturen finns för bensin och diesel över hela landet. Jag kör 140 mil på en tank som tankas på 5 minuter. Liten landyta krävs för en synnerligen kompakt energikälla (förutom kärnkraft).

 27. Ulf

  Svar Håkan 22,

  Det finns en sabla massa gas och infrastrukturen finns för att använda den. Att den är dyr beror faktiskt på Putin. Nu när den är dyr kommer gasutvinningen öka dramatiskt. För det lustiga är att EU, fortfarande såvitt jag vet, säger att naturgas är grön de närmaste 25 åren. Gasen är helt ok att elda med tycker EU. Däremot är det ajabaja för kol och olja. Gasen släpper ut så mycket mindre koldioxid påstås det. Allt talar för att gasen kommer vara skitbillig om några år. Allt som händer är att Ryssland skickar sin gas till Kina och Indien. Emedan Norge, Nordafrika, mellanöstern, USA och kanske GB, skickar sin till EU. Transportkostnaderna ökar något för EU men på det stora hela så blir det mycket gas överallt. När allt är färdigbyggt lär gas vara billigt igen.
  Olja däremot är ett problem, eftersom den hamnat på svarta listan bland klimathetsarna. Vem ska investera i den?

 28. Ulf #27,

  Europa har faktiskt got om egen gas. Problemet är att EUs, och tills nu GBs, gröna politik har medvetet tagit på sig tagelsskjortan. Man har hittiolls förbjudit både fracking och en prospektering av nya oljekällor i Nordsjön. Gasbristen är helt och hållet självförvållad.

  Problemet är av två slag: Det behövs en ny lagstiftning där de gamla förbuden skrotas ( förbuden är dock temporärt på väg att skrotas i GB). För det andra så är det att det tar tid att börja prospektera och fracka. Därtill är det tveksamt om någon finansiär vill göra de nödvändiga investeringarna i fossilt bränsle så länge målet kvarstår att fasa ut fossilt till 2030, och helt till 2050. Vem vill investera miljardtals euro i en sådan dödsdömd bransch? Europa kommer fortsatt att vara beroende av andra stater, bland annat en del skurkstater, för sin energiförsörjning.

 29. foliehatt

  tty, #24,
  om värmepumpen är väldimensionerad för huset så kommer nog temperaturen som den arbetar med vara lägre än vid drift över hela dygnet. Åtminstone större delen av tiden som kompressorn arbetar. Tyvärr innebär det en kallare medeltempertur inomhus, än om pumpen tillåts styra sin gångtid över hela dygnets timmar.

  Det spelar dock inte så stor roll om det skulle betyda att en något större mängd energi åtgår (om COP sjunker), då det är en effektkris som vi lever med, inte en energimängdskris. Så länge som tillgänglig effekt är stor nog nattetid så kommer det att fungera.

 30. Daniel Wiklund

  OT Nu jublar text-tv. ”Lägsta elpriset på två månader”. ” Även kommande prognoser pekar på blåsigt väder vilket bör betyda lågra elpriser några dagar framöver”. Vi har alltså satsat på vindkraftverk som är beroende av ”blåsigt väder”, ett väder som dom flesta ogillar. Snart dags för nobelpris för vindkraftens uppfinnare.

 31. foliehatt

  Daniel Wilkund, #30,
  Elprisernas mycket goda omvända korrelation med vindstyrkan över Sverige är det ultimata beviset på att vi har passerat den andel vindkraft i vårt elsystem som det klarar av att inhysa utan större problem.

  Det saknas planeringsbar effekt att ersätta den vindkraft som uteblir vid dålig vind.

 32. foliehatt

  tty, #24
  EDIT: Min kommentar antog det nya normala – effektbrist och höga priser under dagtid, med bättre effekttäckning på natten när efterfrågan är lägre.
  Vid flerdygnsblåst med låga elpriser, så blir det som du skriver – många som bränner på så varmt det bara går därhemma. Men, då finns det å andra sidan gott om tillgänglig effekt i systemet.

 33. Fredrik S

  Daniel och foliehatt, #30,31

  Såhär tycker de på Söders bästa adress i Stockholm, Åsögatan.

  ”men med allt mer väderberoende elproduktion behöver vi hantera variationer i systemet på andra sätt – med nya flexibilitetsresurser”

  Alltså vi ska jobba när det blåser. Då kan kan man sitta hemma på altan när det är vindstilla. Och så slipper man reta upp sig på flygstrimmor i himlen, för flyget ska minska med 70% plus mycket annat magisk som kommer ske till 2040.

  Allt enligt Svenska Naturskyddsföreningen på Söder, där den stora medlemskaran sitter. Läs och begrunda så förstår ni varför det skrivs i media som det görs.

  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-framtidens-hallbara-energisystem/

 34. Ulf

  Ingemar 28, det trodde jag faktiskt,i huvudsak var GB, som hade möjlighet till gas- och oljeutvinning. Verkar som sagt som GB tänker öka i alla fall.
  På tal om skurkstater sitter just nu OPEC och förhandlar om att sänka produktionen. Ryktet säger att det kan bli upp mot 2 miljoner fat. På tal om att vara i händerna på skurkar.

 35. Fredrik S

  Ulf #34

  När EU nu köper upp alla fossila bränslen de kan från fattiga afrikanska länder men samtidigt stoppar all finansiering till projekt där Afrika kan använda den själva gör nog att den världsdelen ser oss som skurkar eller i alla fall hycklare.

 36. Gunnar Strandell

  Bim #6 och Sören G. #8

  Vi på baksidan kan också få orkanvindar:
  ”Den 2 november 1969 (Örskär, 41 meter per sekund, nordlig vind) drabbades hela Uppland av el- och teleavbrott vid en kraftig storm som uppmätte 40 meter per sekund. Stormen krävde tre dödsoffer, en person omkom på grund av ett fallande träd, dessutom föll två personer över bord och drunknade. De materiella skadorna var också omfattande och uppskattas till en miljon kronor. I hela Uppland blev 50000 abonnenter utan ström och hårdast drabbade var de på landsbygden där även en del vägar spolades bort. Även teletrafiken hade betydande avbrott. Ute vid kusten, på Gräsö, spolades sjöbodarna 30 meter upp på land och båtar blåste sönder i ovädret. Hela upplandskusten är mycket hårt drabbat, vattnet steg till en nivå som var 1,5meter över det normala, många vägar blev oframkomliga på grund av nedfallna träd.
  Bönderna tog sina frysboxar och åkte in till städerna som inte var lika hårt drabbade. (Upsala Nya Tidning 3/11 1969). ”

  I vår vik flyttades båthuset av sina stenkistor och gick inte att återställa.

  Länk:
  https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347947_b439.pdf

 37. Fredrik

  Michael Shellenberger take on the media disinfornation in Media Lying About Climate And Hurricanes:
  https://michaelshellenberger.substack.com/p/media-lying-about-climate-and-hurricanes?utm_source=post-email-title&publication_id=279400&post_id=76268021&isFreemail=true&utm_medium=email

 38. Rossmore

  #36

  Jag minns hösten -69. Det är fortfarande den värsta storm som drabbat Stockholm med omnejd sedan dess. Perspektiv.

 39. Lasse

  #34 Ulf
  OPEC vill gärna se ett oljepris på 100 USD/fat eller omräknat till energimåttet KWh 0,7 SEK per KWh.
  (100*11/(159*10000))
  De må vara skurkar men det är ett rimligt pris när gasen ligger på det dubbla!
  OPEC vill gärna se större aktivitet när det gäller eftersökandet av nya oljekällor.

 40. Roland Salomonsson

  Tony Heller, den förhatlige ”antiklimatisten”, har skickligt redovisat väderförändringarna i USA sedan mitten av 1800-talet inkl redovisat effekter av orkaner, skogsbränder etc.

  Klimatbedragarna trodde ex att de genom s k Climate Gate, skulle kunna tysta honom genom att manibulera (förfalska) mätdatan, även den äldsta. Men Tony gick då in i tidningsarkiven, som inte gick att förfalska, då de består av bilder.

  Tony har heller inte kunnat ”deplattformiseras” eller i övrigt tystas, då han som gammal specialist inom data-teknologi är ekonomiskt oberoende. Äldre redovisningar kan finnas på Youtube, men han är självklart avstängd för uppladdningar dit sedan några år bakåt – så han har en alternativ kanal (som inte hittas via Google eller övriga amerikanska censurmedia).
  Bl a https://realclimatescience.com/

 41. Ulf

  Lasse 39,

  Är emot all form av oligopol. Opec borde förbjudas egentligen. Men oljepriset är dyrare än man tror med tanke på den starka dollarn.

  Gasen tycker jag inte man ska jämföra med. Den är just nu konstlat hög pga av situationen med Ryssland. Den kommer komma ner rejält.

 42. Jonas

  Appropå orkaner.

  https://michaelshellenberger.substack.com/p/media-lying-about-climate-and-hurricanes