Intellektuella som formar vår framtid

eko bladPatrik Engellau skriver på Det Goda Samhället om anti-demokratiska tendenser i den gröna rörelsen. Här återges hans artikel.

Janerik Larsson vid Stiftelsen Fritt Näringsliv gör en samhällsnyttig insats genom att läsa ett stort antal tidningar från hela världen och skicka ut intressanta artiklar till folk som anmält sig. Jag har anmält mig och fick häromdagen en värdefull påminnelse om att många lärda, begåvade, upphöjda och av samhället hyllade och försörjda personer har totalitära böjelser och inte ens skäms att erkänna det.

Det handlar om Jørgen Randers, en norsk professor vid ett halvdussin universitet världen över, rector magnificus, styrelseledamot i ett okänt antal företag och forskningsstiftelser, statlig långtidsplanerare och framtidsforskare som delförfattade den för ett halvsekel sedan enormt uppmärksammade boken The Limits to Growth. Den bestsellern hade med förment vetenskapliga metoder räknat ut att världen inom kort skulle gå under på grund av överbefolkning, miljöförstöring, uttömning av alla naturresurser och en del andra gissel.

Nu är Randers igång igen som delförfattare till en ny bok i samma genre som heter Earth for All: A Survival Guide for Humanity. För att du ska inse lödigheten kan jag tala om att även Johan Rockström är delförfattare. Janerik hade hittat en intervju med Randers i Hufvudstadsbladet.

I boken (som jag inte har läst) föreslås inte något ”Great Leap Forward” enligt den kinesiska modell som åren runt 1960 fick upp till femtio miljoner kineser att svälta ihjäl utan i stället ett ”Giant Leap Forward”. Men boken andas i övrigt samma tillit som det kinesiska utvecklingsprojektet till vad en beslutsam överhet kan åstadkomma bara den slipper ta hänsyn till sådant som folkets uppfattningar och medborgerliga fri- och rättigheter. ”Våra demokratier och marknadssystem stärker kortsiktigheten så att vi inte idag lyckas göra det som skapar en bättre framtid”, säger Randers bekymrat.

När Randers var yngre hade han hoppet kvar att folket skulle mogna och ta reson. ”Men jag tog fel”. Inte ens ”massiv och plötslig” miljöförstörelse möjliggör ”robusta klimatåtgärder”. Men Randers har inte gett upp all förtröstan. Under pandemin noterade han att det kvickt och lätt gick att förändra folks vardag bara man vidtog tillräckligt drastiska tvångsåtgärder. Det fungerade för att politikerna ”slopade tanken på att ha folkets stöd. De bara tog beslut, auktoritärt, där de aldrig hade fått en folkmajoritet med sig. Och de tog enorma lån för att betala notan dessutom”.

Randers tilltalas särskilt av möjligheten att tvinga medborgarna till samhällsförändringar och att sedan nödga dem att sätta sig i skuld för att finansiera en omdaning de inte vill ha: ”Att staten i en demokratisk marknadsekonomi kan ta massiva, auktoritära beslut och till och med finansiera dem inger stort hopp”. Själv skulle jag säga att det som inger Randers stor förtröstan snarare är att det visat sig vara lättare för överheten att strunta i demokratin, än den ens vågat hoppas.

Randers verkar vara en rationell människa som inte låter principer stå i vägen för praktiska lösningar. Politiken får inte låta sig hindras av heliga kor. Om demokratin blockerar lösningar som han själv och Rockström tänkt ut så får man upphäva demokratin, åtminstone tillfälligt: ”Jag är inte emot demokrati, men man måste göra något med den, så att samhällena kan ta beslut som är hållbara på trettio års sikt även om de är jobbiga på tre års sikt”.

Ej heller kan Randers och Rockström begränsa sig till åtgärder som är ekonomiskt försvarbara. Om de vill göra något kan de inte ta hänsyn till bristande lönsamhet: ”Där behöver staterna vara starkare och tvinga in marknaden i en hållbarhetsram”.

När herrarna väl avskaffat demokratin, marknadsekonomin, näringsfriheten och troligen äganderätten ligger världen öppen inför deras fötter. Då ska ”dieter läggas om för att respektera planetära gränser” (troligen att vi ska äta insekter), ”fattigdomen avvecklas genom att de rika beskattas hårdare”, välfärden ”fördelas jämnare mellan syd och nord” och alla som jobbar inom den fossila industrin förflyttas till produktion av miljöteknik. Randers gillar Kina – ”en antidemokratisk nation med en stark stat som har åttafaldigat BNP per capita på 40 år” – men han törs knappt säga det: ”du får aldrig säga att du är positiv till Kina [för då] är du utesluten som seriös debattör”.

Själv menar jag att han blev utesluten som seriös debattör långt innan Kina kom på tapeten. I samma banor som han tänker många av de framgångsrika människor som skattebetalarna försörjer för att de ska forska fram lösningar på samhällets problem. När politikerna sedan klubbar igenom dessa lösningar får de mer makt ty sådan är lösningarnas natur. Min tro är att själva syftet är att stärka politikerväldet. Hitta på någon bättre förklaring om du kan.

=====

Här på Klimatupplysningen har glidningen mot totalitära tankar med grön hemvist tidigare tagits upp i en artikel av Ingemar Nordin, även då med Randers som exempel.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Kan tipsa om en relaterad artikel på Ledarsidorna den 3 oktober, där Johan Westerholm behandlar Miljöpartiets ideologiska rötter i Martin Heideggers teknikpessimism med utgångspunkt från Hanif Balis krönika om MP i Expressen.
  https://www.expressen.se/ledare/hanif-bali/miljopartiets-drom-ar-lika-utopisk-som-enhorningar/

  Människan beskrivs i vissa av Heideggers verk som en ovälkommen gäst som våldtar, kolonialiserar och exploaterar en skyddslös natur. Miljöpartiets ideologi och partiprogram bygger på samma teknikpessimism, där vägen framåt innebär att människans (p)åverkan på naturen måste minimeras, vilket ytterst kan ske genom att antalet människor på jorden minskas. 
  https://ledarsidorna.se/plus/miljopartiets-ideologiska-rotter/
  (artikeln tyvärr nu bakom betalvägg)

 2. Bim

  Miljöpartiet avskyr demokrati för det ger folk möjlighet att rösta bort dem.
  Men nu är ju demokratin bra för då går det ju att rösta bort SD som de de ser som livsfarliga och odemokratiska.
  Konstigt att ett parti som fördävat flera länder är rädda för ett parti som vill rätta till vad de ställt till med.

 3. Evert+Andersson

  Jag tänker på Torbjörn Tännsjö och hans önskan om en upplyst despot att leda världen till klimatlycka. Eller Rockström och Väder-Pär som var beredda att ’pausa’ demokratin.

 4. Fredrik S

  Tack Gabriel!

  Obehaglig läsning.

  Och Rockström som viskat i våra ledares öra och dyrkas av journalister.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Varför går över ån efter vatten? Männen och kvinnorna bakom ”Den Stora Omställningen”, som vi nu plågas av har och hade inget emot smygtotalitära metoder för att ”ena” världen. Hit hör Angela Merkel, de två högsta potentaterna före Trump och inte minst mannen som fostrats i deras skugga och nu på senare tid relativt öppet men likt en sömngångare håller på att genomföra den ”Change” som Obama en gång lockade med, det vill säga USAs nuvarande president.

 6. Stefan Eriksson

  Denne som tänker i dessa banor likt Randers, bör studera de konsekvenser som utmärker totalitära (politiska) samhällssystem.
  Historien tillhandahåller ett flertal studieobjekt där en totalitär regim försökt sig på att ”runda” folkens vilja. Resultaten är nedslående.

 7. Ulf

  Skrämmande virrpanna, hur är det möjligt att någon lyssnar?
  All historia visar att dessa typer av samhällen, helt enkelt går mer eller mindre under. Det slutar alltid i bästa fall i extrem fattigdom i värsta, folkmord.
  Varför gillar Randers Kina? Han förespråkar ett samhälle som är i total kontrast till det kinesiska samhället de senaste 40 åren. Däremot står hans vision i stark överensstämmelse med Maos fattig- och folkmords Kina.
  Vad Kina gjorde under Deng var tvärtom att släppa planekonomin och införa marknadsekonomi, visserligen inte fullt ut med demokrati, men det var detta som fick fart på Kina.
  Kina har under dessa 40 år släppt ut koldioxid i en hastighet som får allt annat att blekna. Kina backar nu ifrån marknadsekonomi och mer mot planekonomi. Detta kommer att ställa till det för landet. Tillsammans med återverkningar av en barns policyn, ivrigt påhejad av sådana som Randers.
  De här människorna måste bekämpas. De är farliga om de får för mycket makt. Vi har sett det förr många ggr redan. De kan synas tokiga och marginella men vips har de makt.
  Trenden i Sverige är dock positiv. Ungdomar har tröttnat på moraltanter med dåligt sittande tagelskjortor. Det är positivt.

 8. Ulf

  Och den som tror sig kunna fatta beslut som håller om 30 år har en hybris som gränsar till något mycket allvarligt tillstånd.

 9. Lasse

  På tal om styrning av samhället utanför den demokratiska kretsen.

  Lyssnat på P1 som tar upp lagning av Nordstreamledningen.
  Sveriges roll kan bli stor säger de och vill ha ett beslut av avgående statsministern-skall hon förbjuda lagningen.
  Nyheter skapas av media!

 10. pekke

  Ja, det finns tydliga kopplingar mellan delar av Miljöpartiet och grön eko-facism.

  https://gronopinion.com/2020/10/07/gastinlagg-anders-schroder-darfor-ar-miljopartiet-sa-splittrat/

  Martin Heidegger som nämns både i Ledarsidornas artikel och i ovan artikel var nazi-medlem ända till slutet av Nazi-Tyskland.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger#Liv_och_verk

  https://ledarsidorna.se/plus/miljopartiets-ideologiska-rotter/

 11. Sören G

  Barnen indoktrineras också. Såg på Kulturnyheterna i SVT en barnbok om Gretas skolstrejk för klimatet.

 12. Lars Kamél

  Kina är ju en bra förebild för de klimathotsreligiösa, eftersom det landet nästan startar ett nytt kolkraftverk i veckan.

 13. Roland

  OT
  En fråga
  Någon som har statistik med kärnkraften utsläpp i havet, hur mycket värms upp i vattnet osv ?

 14. Sten Kaijser

  Roland #13

  när det gäller värmen i haven är alla mänskliga aktiviteter försumbara — utom lokalt.

 15. Jörgen Randers bor i Oslo i en stor gammal träkåk med källare och tre våningar inkl inredd vind i området Ullern på minst 400 kvm. Han bör konsumera minst 50 000 kWh till uppvärmning.

  Ge mig en enda klimatgaphals som lever som de lär!
  Bara en enda och jag är nöjd.

 16. Göran

  Jag höll på att skriva att Klimat-Greta lever som hon lär, men hon är långt ifrån det. Ja, hon till och med skapar totalt onödiga utsläpp.

  Ta bara hennes seglats från Europa till USA. De sex besättningsmedlemmarna tog flyget tillbaka till Europa. De ersattes av sex andra besättningsmedlemmar som tog flyget från Europa till USA.

 17. Adepten

  #10 Pekke

  Intressanta länkar om De grönas rötter 🙂
  Undrar vad de gröna tänker om detta, en ny vitbok kanske?

 18. #13
  Här kan tilläggas att varma kylvattenutsläpp är utmärkta sportfiskevatten för alla arter.

 19. Ulf

  Johannes 15,

  De har inget intresse av att leva som de själva förespråkar. De är bara intresserade av att andra lever som de säger.
  Det är kontrollbehovet som tar över helt enkelt.

  Göran, Greta har två hundar så nej hon lever som hon vill.

 20. Adepten #17,

  Här om de gröna rötterna i nazismen:

  https://klimatupplysningen.se/de-grona-rotterna-iii-nazismen/

  Sammanlagt blev det fyra inlägg om detta.

 21. pekke

  Våran J.R bor också ståtligt på 150 m2 hus med diverse uthus och tydligen stall och paddock på 16 000 m2 tomt på en ö, driftkostnader måste vara höga, samt resekostnaderna in till Stockholm.
  Undrar hur dessa människor tänkt sig att vi undersåtar skall bo och leva ?

 22. UWB

  Jag har med intresse följt diskussionerna i olika (mest internationella) medier gällande vätgasproduktion och vad den kan (och inte kan) användas till.

  Som vanligt är det överoptimistiska beräkningar som ligger bakom vätgashypen, framförallt gällande hur vindkraft kan användas för att producera vätgas. Svea Vind är ett svenskt företag som pratar mycket (och tunt) om det. Det är det vanliga snacket om att när det blåser mycket kan man (lätt) lagra vätgas och sedan använda den för energiproduktion.

  Jag har inte sett någonstans en bra kalkyl för detta som inte är baserad på olika fantasier (20 öre per kWh, 80 % nedgång i investeringskostnader, orimliga kapacitetsutnyttjanden av utrustningen etc.).

  Det som är gemensamt för alla som vill gena över demokratin är att det:
  1) är bråttom
  2) inte finns några hinder (tekniskt sett)
  3) inte är dyrt
  Men tänk om de har fel, eller snarare, det har fel men det är ingen som kan övertyga dem om det.

  Lite glädjande i sammanhanget är att Gävleborna (i alla fall tills vidare) slipper en vindkraftspark (som nog var tänkt att vara vätgasproducent också).

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/avslag-f%C3%B6r-vindkraftpark-till-havs-1.82559430

  Se även den produktive Jan Blomgren med kompisar som sågar vindkraften i DN.

  https://www.dn.se/debatt/havsbaserad-vindkraft-ett-svart-hal-for-skattepengarna/

 23. Johan

  En artikel i SVD från 2019 av Lars Berge.
  Konrad Lorenz och Jacques Cousteau var inga mysiga herrar. Eller ekofilosofen Linkola som anser att demokratin skall avskaffas. En mycket läsvärd artikel även om den ger, åtminstone mig, kalla kårar!

  https://www.svd.se/a/bK08Bd/miljororelsens-morka-rotter-blir-det-annorlunda-nu

 24. Adepten

  #20 Ingemar Nordin

  Tack för detta 🙂
  Min spontana reflektion på dessa inlägg från år 2013 är att kommentarerna var mer verbalt utvecklade än dagens kommentarer.
  Om det kan man spekulera en hel del om, som jag emellertid överlåter åt andra.

  Min uppfattning är att Europa är på väg att falla samman, och alla har för det mesta, lurats av den vanliga propagandan till att spendera merparten av sin tid med att peka på syndabockar, vilket vanligtvis leder ner i ett kaninhål av ändlösa konspirationsteorier, varav en del verkligen är sanna, men de flesta ändå är avsiktligt vilseledande buller, vilket gör att i slutändan hamnar många i ett tillstånd av förvirring, frustration eller värre.
  I själva verket kan det vara en fråga om attityd, en inställning, en bisarr kombination av två helt falska uppfattningar om verkligheten som har lett mänskligheten till vår nuvarande situation och belägenhet i den s.k. marknadsmässiga energiomställningen.
  Ärlig och uppriktig självrannsakan är vägen framåt för individen och är allt som betyder någonting för mänskligheten – på både gott och ont.

 25. Gunnar Strandell

  Roland #13
  Mina vänner som jobbat i Forsmark säger att temperaturskillnaden mellan intag och utsläpp aldrig är över tio grader. Sonen som doppade handen i utsläppet förra veckan håller med: ljummet, men inte varmt.
  Dalälven släpper ut 379 kubikmeter vatten per sekund och Forsmark 150. Om havet, växt-, och djurliv klarat temperaturskillnader mellan älven och havet innebär kraftverket ingen katastrof.

  Men jag tycker att man kunnat skicka fjärrvärme till Uppsala, Gävle och norra Stockholm. På köpet hade vi fått svenska tomater från Uppsalaslätten.

  När den frågan kom upp hade man redan beställt lågtrycksturbinerna och gjort designen för havsvattenkylning.

 26. En annan person som tillhör de gröna ideologerna är australiensaren Peter Singer (f.1946), kanske mest känd för sin bok Animal Liberation (1975), vilken gjorde begreppet speciesism allmänt känt.

  Jag läste boken någon gång på 80-talet, men har bara ett svagt minne av innehållet. Dock kommer jag ihåg att Singer argumenterade för att ett friskt djur var mer värt än en mentalt efterbliven människas, Singer är vegetarian, djurrättsaktivist, klimatalarmist och antikapitalist. Med en sådan uppsättning åsikter är det inte underligt att han är ett viktigt namn hos de rödgröna.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer

 27. Lars-Eric Bjerke

  ”22” UWB

  Hybrits pilotprojekts bergrumslager är 100 m3, kan lagra 100 MWh och har kostat 330 Mkr. Det kostade alltså 3300 kr per kWh att bara lagra vätgas för elproduktion.

  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2022/hybrit-varldsunikt-bergrumslager-for-fossilfri-vatgas-invigs-i-lulea?fbclid=IwAR3edyQFirjphcbtKa4OP1khbkvyF9SwR3Qx60dvW4GZxg1V8h0PGQbkhQo

 28. jax

  OT

  Aftonbladet visar prov på journalistkunskaperna när det gäller teknik:

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P4o5n5/tyska-kolkraftverket-skulle-stangas-nu-valler-rok-ur-skorstenarna

 29. #8 Ulf

  ”Och den som tror sig kunna fatta beslut som håller om 30 år har en hybris som gränsar till något mycket allvarligt tillstånd.”

  Du menar dom som planerade det svenska kärnkraftsprogrammet med 12 reaktorer till exempel?

  Hade inte svenska folket valt politiker som ville avskaffa kärnkraften skulle besluten hållit i 60 år. Minst.

  Det är skillnad på beslut och beslut….

 30. #27 Lars-Eric Bjerke

  Har man lyckats tillverka något så värdefullt som vätgas är det nog mycket bättre att vidareförädla till metanol eller någon annan vätska som billigt kan förvaras och användas till fordonsbränsle än att lagra vätgas för omvandling till el. Då skulle man slippa man göra om hela bilparken och det skulle lätta något på behovet av el.

  Ett bättre sätt att använda överskottsel vore att driva värmepumpar i våra fjärrvärmenät och spara bränsle tills när det behövs el från kraftvärmen. Med ett rejält värmelager öppnas stora möjligheter: https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/framtidens-samhalle/vara-anlaggningar/energilager/ När mängden oplanerbar elproduktion blivit för stor (som nu i Sverige) behövs planerbar elkonsumtion som kan balansera. Borde gå att få i drift på många ställen långt snabbare än kärnkraft eller havsbaserad vindkraft (som inte löser problemet utom i gröna politikers fantasier.) Med värmelager kan också kraftvärmeverkens toppeffekt ökas utan att värmeenergi går förlorad. Detta borde gå mycket snabbare än kkv eller havsvind. Det skulle ju bli fråga om relativt beskedliga utökningar på många platser. Tillstånd borde inte behöva ta många år.