De gröna rötterna III – nazismen

nazismen

Det är dags att titta närmare på några av de obehagligaste historiska rötterna hos delar av den gröna rörelsen (del I, del II).

När nazistpartiet dök upp som en allvarlig spelare i den tyska politiken så var det i en situation där landet hade förlorat ett storkrig, arbetslösheten var hög och ekonomin körd i botten. Fredsavtalet upplevdes av många som orättvist. Det intellektuella klimatet präglades bl.a. av arvet från de tyska romantikerna: nationalism, antisemitism och naturromantik. Men det präglades också av socialismen och löften om att en central reglering av saker och ting skulle vara den bästa lösningen på landets alla problem. De demokratiska värdena stod inte högt i kurs.

Om vi tittar närmare på just de idéer som kan ses som gröna, så fanns det en rad organisationer som vurmade för en enkel livsstil i närheten av naturen. Det var ofta i ungdomsrörelser som man odlade idéerna om tyskhet, enkelhet, självförsörjning och ett hälsosamt leverne. En hel generation fostrades av dessa ideal.

En sådan rörelse var Artamanerna. De hyllade bondelivet som man ansåg vara överlägset statslivet och man skickade ut ungdomen för att odla ekologiskt och leva sunt. Ett slags tidiga gröna-vågare helt enkelt. Flera kända nazister, såsom Heinrich Himmler, Walther Darré och Rudolf Höss, var medlemmar. I slutet av 20-talet så hade 80% av dess medlemmar gått in i nazistpartier och själva organisationen inlemmats i Hitler Jugend.

En större rörelse som gick under namnet Völkische Bewegung hade också sina rötter i den tyska romantiken. Deras dröm var det självförsörjande livet i en slags mystisk förening med naturen och marken. Rörelsen var en reaktion mot den ”kulturella alienation” som de menade skett på grund av den industriella revolutionen, liberalismen och den urbana materialismen.

Om vi tittar på framstående gröna nazister med ett visst inflytande i partiet så är det, vid sidan om Himmler, kanske Richard Walther Darré som bör nämnas. Han var född och uppvuxen i Sydamerika men kom tidigt till Tyskland och avancerade snabbt inom nazistpartiet. Där blev han så småningom jordbruksminister under några år. Han gjorde sig till företrädare för Blut und Boden-rörelsen. Filosofin innehöll ungefär samma mix av rasbiologiskt tänkande och föreställningen att folket utvecklats ur den tyska naturen och myllan.

Nazismregimens koppling till, och beroende av, gröna idéer har naturligtvis diskuterats mycket. Men det är ovedersägligt att det fanns många personer med sådana ideal inom partiet, liksom att man var en av de första i världen med att införa en miljölagstiftning i syfte att bevara mark, skog och djur. Lagstiftningen innehöll även regleringar beträffande luftföroreningar.

Den moderna gröna rörelsen i Tyskland har blivit alltmer medveten om kopplingen till nazismen, inte minst sedan en del undergrupper tog chansen och köpte upp billig jordbruksmark i det forna Östtyskland ”i ett försök att återuppliva Artaman-förbundets traditioner ” (länk). Det har också skrivits flera böcker och tidningsartiklar om den ”bruna ekologismen”.

I en, som jag tycker, tänkvärd artikel om nazismen och ekologismen citeras den israeliske historikern och nazispecialisten Boaz Neumann. Först konstaterar han att nazismen i praktiken var allt annat än försiktig med miljön. Kriget, liksom förberedelserna för det ”gjorde varje verkligt försök att skydda miljön till ett hån”.

Vidare:

Den ekologiska rörelsen från den andra delen av 1900-talet identifierade bevis för en dramatisk ökning av exploateringen av jordens resurser. Inte desto mindre måste gröna aktivister erkänna de problematiska – för att uttrycka det milt – rötterna hos den ekologiska tanken och hos termer som ”livsmiljö” och ”nedsmutsning”.

Han varnar också för att använda termer som “förnekare” och “environmental Holocaust” i propagandan eftersom detta lätt leder till extremism.

… man måste förstå att ekologi som ämne har blivit färgat (av nazismen) och att det på sin rygg bär på puckeln av sin egen historia. Rasteorin gav upphov till den ekologiska rörelsen, och teorin som sådan genererades från en föreställning om ett nationellt Heimat, från en territoriell identitet och från föreställningen att alla som skadar mitt territorium och heligheten i mitt naturliga habitat också skadar mig. Detta borde vara en varningsklocka i en tid när gröna rörelser såsom Greenpeace inte längre enbart är nationella i sin räckvidd utan globala.

Ja, med föreställningen att de flesta miljöfrågor är globala, att de uppkommit som en naturnödvändig konsekvens av vissa människors agerande och att jorden som helhet är vårt ”Heimat”, så ligger kanske frågan ”vilka skall egentligen ha rätt att leva här?” inte så långt borta.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars

  När jag tänker på att de gröna tycker det finns för många människor på jorden och ser dem som en förorening så så ryser jag med tanke på idéernas ursprung.  

 2. Thomas P

  Hitler byggde även motorvägar, så glöm inte bilismens nazistiska rötter när ni sätter er i en bil! Även Henry Ford var rabiat antisemit vilket visar på att sambandet mellan bilism och rasism är utbrett.
   
  ”Communism is Soviet power plus the electrification of the whole country.” – Vladimir Lenin.
  Tänk på elektricitetens kommunistiska rötter nästa gång ni tänder ljuset! Det är bara en kommunistisk konspiration.
   
  Fler som vill vara med och leka ”guilt by association”? Det är alltid en kul lek.
   
  ”Han varnar också för att använda termer som “förnekare” och “environmental Holocaust” i propagandan eftersom detta lätt leder till extremism.”
   
  Detta skrivet i ett inlägg som gör allt för att smeta ihop miljörörelsen med nazismen! ”Förnekare” är ett ord som inte ens har något med nazismen att göra till skillnad från Ingemar  Nordins ständiga vidriga påhopp mot miljörörelsen. Han tycks ute efter att skapa en stämning i vilken även fysiska angrepp på miljövänner är helt acceptabelt (de är ju ändå bara nazister och sådana kan man bara bekämpa med våld). Alla  kommentarer på denna blogg som hotar med allt ifrån stryk till pannskott eller fångläger i Sibirien blir i detta perspektiv inte olycksfall i arbetet utan del av agendan.
   
  Till sist ber jag att få påpeka att Sverige skapade sina första nationalparker 1909 vilket gör det aningen problematiskt att försöka koppla dem till nazismen.

 3. En fördel med nazismen jämfört med dagens ekofascism är i alla fall att de hade mycket snyggare uniformer. Det kanske skulle kännas lite bättre om Fridolin efter die Machtübernahme klär sig lite mer som Reichsforstmeister, etc. Hermann Göring

 4. Slabadang

  Ismer.
  Jadu Ingemar … när ideer möter verkligheten i sn tillämpning så kommer förtrycket i sitt motsatta förhållande till ideernas bärkraftr och funktion Ju större dysfunktionalitet bakom tankefigurerna ju större förtryck och centralstyrning krävs.
  Vad jag tycker är värt att uppmärksamma är skillnaden mellan vad som verkligen är en ”ism” och vad som kallas ”ism” vilket inte är samma sak. Det blir samtidigt en övning i att skilja på vad som är ideologi från naturlig utveckling. Att skilja Kapitalism från kommunism blir att skilja funktionalism från kommunism, funktionalism från ideologi. Naturliga behov och naturlig problemlösning från ideologisk konstruerade.
  Liberalismen i dess urprungliga betydelse handlar om den blandning av frihet från förtryck och tvång och där moralen rätt och fel är beslut och ett tillhörande ansvar ligger på varje individ. Makten och lagarna är till för att garantera och skydda pluraklism frihet och en utveckling som kommer underifrån i frihet. Det är ingen ideologi utan en moral om rättigheter och tryggheter där individens känsla för rätt och fel, hänsyn och frivillighet kompromisser och rationell utbildning, samt kunskap och  förstånd styr mer än direktiv och centralstyrning.
   
  Industrialism är ett annat exempel på en felbenämnd ”ism” . Det handlar istället om rationalitet och kunskapsutveckling men äger ingen och styrs inte av någon ideologi.Däremot finns det många ideologier som ”bekämpar” den.
   
  Dysfunktionaliten i den moderna gröna rörelsen kommer om den ges ännu större makt kräva ett enormt förtryck och centralstyrning och kommer bli den ideologi som totalt förstör planeten med sina helt verklighetsfrånvända ideer om ätergång till biobränslen och vindkraft  nu när vi inte är bara en utan nio miljarder människor på planeten. Det är så djävla uppenbart hjärndött så man skröms av alla idioter som står och förspråkar det utan att han den minsta aning om konsekvenserna av vad de säger. När man väl bara räknar hur stor areal det krävs för att täcka 10% av energi behovet här i Sverige så måste man lägga iden direkt på hyllan.
   
  Våra journalister är total oseriöst ansvarslösa och vi har fått en funktion i demokratin som har fått sin motsatta roll. Istället för att kritiskt granska och stoppa idiotier så är de istället de som sprider och skapar dem. Jag tror knappt att jag tror mina öron men kontrollerar jag genom att komplettera med läppläsning och använder synen som kontrollsinne, så står våra bergerliga partier idag och propagerar för motsatsen till liberalism decentralisering ich nationella samt individuellt ansvar. Borgerligheten är helt enkelt död och en utgör en light verion av kommunsimens centralmaktsideer. Liberalismens pluralism kommer återuppstå för det enda som blir ”hållbart” och bestående är de funktioner produkter och tjänster som skapas ur vår naturliga kadja av naturliga utbyten av ideer och kunskap arbetet och gentjänster som genomgått sin länga kedja av trial and error med alla de mångfacetterade kritierier som ställs för att de skall nå sin framgång.
  Det genuina förakt eller oförstånd för denna långa svåra komplexa utvecklingsprocess gör att vi får idioter som Wijkman ioch Rockström Lena EK Romsson och denna  idiotismens tillhörande posörer , som försöker och tror sig kunna  hoppa över hela denna långa svåra utvecklingsprocess. Totalt aningslöst, hjärndött, oansvarigt och  totalt ute i tossemarkerna tokigt oseriöst och bakvänt.
   
  Den absolut farligaste ”ismen” är dumheten och inom den gröna rörelsen har vi aspiranter för tusentsals tillhörande strutar.När dumheten utgör vad som härskar inom maten så är vi mycket illa ute. ”Alternativ energi” ? Alternativ till vaddå … dj….la puckon!
   
   

 5. Lennart Bengtsson

  Ingemar
   
  En utmärkt sammanställning som skulle kunna utvecklas till en understreckare om nu våra kära journalister vågar ta i detta. För att översätta  till dagens svenska samhälle så finns det säkert tydliga drag av gröna folkliga rötter precis som i Tyskland och de partier som driver detta tydligast är Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Man kan ju ställa sig den retoriska frågan var hade dessa partier stått under 1930-talet. Kanske dessa tre partier till slut finner varandra?
  LennartB

 6. Ingemar Nordin

  Thomas #2,

  Som jag sagt tidigare så handlar det om de idéhistoriska rötterna. Och det vore bra om du kan se det här som ett stycke historiebeskrivning snarare än propaganda. Visst, man kan vägra att se på de grönas idéarv och avfärda dem rakt av som du gör. Men, som Neumann och även många inom den moderna gröna rörelsen av idag har påpekat, så bör man istället ta till sig det här för att öka vaksamheten inom det egna lägret.

  PS. den som byggde motorvägar hette Fritz Todt (sic!) http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritz_Todt och var så vitt jag vet inte involverad i någon grön politik.

  OT: Jag märker att många kommentarer på detta inlägg kommer att hamna i filtret pga ord som ”Hitler” och ”nazism”. Använd omskrivningar eller förkortningar!

 7. Slabadang

  Thomas P!
   
  Även en blind höna … angående Lenin och electiriciteten så väl för Hitler och motorvägar. Det var ju inte ljus i stugorna Lenin hade som affärside. Vad elen respektive autobahn skulle användas till i vilket syfte och för vems bästa är vad som skiljer västvärldens ideer om dess nytta från kommunismens och Naxismens syn dv för statens eller individens bästa och hur gick det för Lenein med applikationen av hans vision ?. Stora truppförflyttningar krävde stora motorvägar som också kunde fungera som startbanor för jakt och bombflyg;Med din logik kan du ju hävda att USA var kommunistiskt för att de åt samma bröd som sovjeterna köade för.
  Guilt by associstion skall användas med finess och relevans. Men det är klart med lojalitet ”Ship to Gaza” så har du inte riktigt klurat ut det där riktigt ännu. Du vet i kampen för det goda mot det onda måste man först förstå vad som är vad och vad det är man företräder.
  Freden skall väl indvikas kompromisser inte med på banan. Utan det ska vara blod död krig och helvete mot totalt oreslitiska icke önskvärda målsatta helveten som skall ha sitt stöd i sin ”kamp”!

 8. Slabadang

  Ingemar N!
   
  När kommunism hamnar i samma filter som litHer och nAxism så har vi kommiten bit på väg.

 9. Slabadang #4
  Djefla bra distinktioner.
  Min enda tröst i denna Kafka-värld just nu är boken ”Abundance” som jag rekommenderat tidigare.
  Rekommenderas varmt som motpol till den rådande utvecklingsfientligheten

 10. Håkan Bergman

  Glöm inte Werner von Braun hans V2-or drevs med biobränsle, E75. 30 ton plugg per avfyrning!

 11. Håkan Bergman

  Glöm inte Werner von Braun hans V2-or drevs med biobränsle, E75. 30 ton plugg per avfyrning!

 12. Thomas P

  Ingemar, Det argumentationsfel du ägnar dig åt kallas för omvänd implikation. Att det fanns gröna drag hos nzisterna säger inte att det finns nzistiska drag hos dagens gröna, eller ens att dessa ärvt något nzistiskt idégods. I Sverige bildade vi våra första nationalparker 1909, försök skylla det på nazisterna om du kan! Det du ägnar dig åt handlar inte om historibeskrivning utan just om politisk propaganda av typen guilt by association.
   
  ”den som byggde motorvägar hette Fritz Todt (sic!) http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritz_Todt och var så vitt jag vet inte involverad i någon grön politik.”
   
  Är du på allvar??? Todt utnämndes av Htler, och vad skulle grön politik ha med saken att göra? Jag var ute efter att hitta kopplingar mellan bilismen och obehagliga politiska rörelser på samma sätt som du ville smutskasta alla miljövänner.
   
  Att sen Lennart Bengtsson stödjer detta trams förtar den sista respekt jag hade för honom.
  P.S. En extra ironi är det sättet Ingemar citerar en sionist som Boaz Neumann eftersom sionismen har långt närmare ideologiska kopplingar till nzismen än vad miljörörelsen har. Samma fokusering på folk och folkets rättigheter snarare än individer, samma mytiska tro på kopplingen mellan ett folk och ett visst landområde,  samma dyrkan av ett mer eller mindre uppdiktat ärofullt förflutet man skall återupprätta, samma tro att man har rätt att använda våld för att åstadkomma detta.

 13. Slabadang

  Vad som gjorde att USA skrämde Stalin !
   
  Kommunismens impotens och oförmåga blev synlig för alla ryssar som kunde lägga ihop ett och ett under andra världskriget. Ett gigantiskt hot emot kommunismens ställning kom inför det faktum att USA utöver att sätta skor på alla sina egna medborgares fötter och kängor på sina soldaters så kunde USA samtidigt förse ryska soldater med fem miljoner par kängor en halv miljon lastbilar med dragkrok och på många miljoner matransoner stod det ”Made in USA”. Detta  medan ryssen själv knappt hade mat för dagen och köade för det mest nödvändiga. Allt detta medan USA samtidigt byggde upp värdens största flotta arme och flygvapen. Det demokratiska systemet mötte det kommunsitiska det ena med och det andra utan mat och skor.
   
  Även i västeuropa och Australien var man imponerad av USAs förmåga och speciellt uppskattat var amerikanernas prestigelöshet och deras öppna fria kamratskap med högt i tak och stort utrymme för improvisationer personligt djävlar anamma och där individuella egenskaper räknades högre än rang med en sammahållning och gemenskap som mer skapdes runt själva uppgiften och utmaningen istället för runt hierarkier. Engelsmän och Fransmän framstod som lätt statiska och mängden trögflytande doktriner och strategier bildar en tjock bunt medan amerikanerna vände på en femöring och omprövade prestigelöst nya sätt att tänka och göra. Nya ideer var efterfrågade medan de mer sågs som ett hot och olydnad i England och frankrike … prestige makt och kontroll ni vet!
  Klart kommunismens Stalin blev generad i sin motsvarande impotens och att det stod ”made in USA” på matransonerna utgjorde det största hotet och kunde ge ryssarna fel ideer om kommunismen. Många ryssar insåg att ett land som skickar skor till deras fötter och mat i deras magar ,svårligen kan vara ondskans epicentrum.
   
  Det är ingen svår tankeövning och ingen svår ekvation att lösa om vi tänker oss att Stalin Rhiltler eller japans kejsare hade styrt USA. Då hade vi fått ett riktigt riktigt helvete och jag vill utropa USA trots sina övertramp att i fölrhållande till sin makt vara de mest återhållsamma och minst expansiva och minst giriga stormakt vi någonsin haft. Det blir en fråga om självbehärskning att repektera fientliga länders existens trots att man besitter förmågan att göra dem till parkeringsplatser om de bara ville. Vilka av alternativen skulle visa samma behärskning? INGEN!

 14. Ann L-H

  När miljörörelsen började bli alltför påträngande blev det naturligtvis intressant att fundera över just deras rötter. En av de böcker som var relativt tidigt ute var Sverker Sörlins NaturkontraktetOm naturumgängets idéhistoria”. Den kom ut 1991 och eftersom den var på svenska och just tidigt ute satte den outplånliga(?) spår hos läsarna. Efter hand har annan litteratur tack och lov gett möjlighet att lägga till den ena pusselbiten efter den andra.
  Den här bruna roten kunde jag inte minnas från Sörlins beskrivning och vid en hastig genombläddring nu på morgonen finner jag endast några korta rader om den vilka sammanfattas i samma typ av svada som Thomas P presterat i #2. Nu i historiens sken blir Sörlins bok från 1991 oerhört ensidig, den lämnar inte miljörörelsens trygga famn. Med den bakgrunden är det lätt att förstå hur han hamnat i CAGW-fållan.
  Det är dessutom intressant att fundera över varför han till skillnad från Bob Carter kan sitta tryggt på sin tron på KTH. En passus i hans egen bok är värd att lyfta fram i sammanhanget ”Den starka betoningen av miljöfrågornas relativa vikt i politiken innebär en risk att låta dessa överflygla demokratiska och pluralistiska värderingar som vi förknippar med en mer traditionell västerländsk humanism… på vissa håll i Europa har det förts en intressant debatt om ”miljöfascismens” risker”.
  Tack Ingemar för att vi fått tips om Jacob Nordangårds arbete och att Du ser till att den här bloggen går på djupet i den gröna klimat- och energifrågan.

 15. Lars

  Håkan Bergman vi måste givetvis kräva 100 % förnyelsebara krig , allt annat är ett svek mot våra barnbarn.

 16. Jag noterar att det görs en omvänd tolkning…d.v.s. att industrialism och teknologi skulle vara ”naturliga” och röda/bruna ismer onaturliga. Detta bör avrådas från..dels därför att människan alltid har ett val och dels därför att det finns många industrialismer och teknologier, några man kan välja bort och några inte.Det som är vattendelare i en sån här diskussion om ismer gömda bakom vetenskap är det totalitära, de som vill tvinga andra till åtgärder och livsstil med hot,tvång  eller våld och de som vill vara öppna,fria och icketotalitära.Mig veterligt finns inget klart icke-totalitärt parti i svensk politik idag, alla har mer eller mindre inslag av herrepåtäppan bestämmer allt.Kollektivister har det totalitära närmast som en självklarhet.Staten ses inte som nåt serviceorgan för folket utan som en tanks man kliver in i och genomför politik med.Häri ligger en varning till alla.

 17. John Silver

  Somliga ser sambandet, Thomas:

  http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/02/mongolian-neo-nazis-rebrand-environmentalists

 18. Slabadang

  Hans H!
   
  Kollektiv = Tvång … Bra!

 19. Om vi skall gå vidare med lite Thomas P-inspirerade liknelsen vill jag framhålla Public Service och dess kopplingar till n-zismen.
  Vi har SVT och lydstationerna, i Tredje Riket hade man detta:
  Volksempfänger (tyska Folkmottagare) var en radiomottagare utvecklad av Otto Griessing på begäran av Joseph Goebbels på 1930-talet i det dånationalsocialistiska Tyskland. Syftet var att göra det möjligt för alla medborgare att lyssna på radio och höra vad regimen ville säga till folket. Priset på apparaten var därför lågt, endast 76 riksmark. Den lanserades i och med Internationale Funkausstellung Berlin 18 augusti 1933.
  Även om maskinen kunde ta in utländska stationer, så var kvaliteten på maskinen sådan, att det praktiskt inte var genomförbart. Lyssnaren fick därför hålla till godo med inhemska stationer.”
   
  Detta i kombination med Churchills prediktion att morgondagens fascister kommer att kalla sig antifascister gör att jag drar slutsatsen att SVT egentligen skall stavas SS-VT (SS-VerfügungsTruppen)

 20. Thomas Palms upprördhet #2, #12 förklaras kanske av att Thomas har ett förflutet som politiker i ett av de  s.k. ”gröna” partierna som leds av floskelmaskinen Annie Lööf. Thomas var visserligen inte på riksnivå men ändå politiker. 

 21. Ingemar Nordin

  Thomas, att sopa idéhistorien under mattan är bara dumt. Medvetenhet och vaksamhet är bättre.

  I Tyskland är medvetenheten om det n-zistiska förflutna i det gröna idéarvet skyhögt större än hos oss. Die Grüne har en del att hålla ögonen på inom de egna leden. Här är ett exempel, Alfred Toepfer:

  http://www.americanthinker.com/2012/04/the_green_nazi_tycoon_alfred_toepfer.html

 22. Peter F

  Vart tog de nazistika bondeförbundarna vägen måntro ?
  http://www.newsmill.se/node/12004

 23. #2 låter som någon som är väldigt känslig inför att rötterna och likheterna påpekas. Det är ingen hemlighet att TP under årens lopp här har både vänslats med och ömsom försvarat och ibland tom förfäktat diverse ’gröna’ tvångspåbud och åtgärder mot ideologins fiender. Mycket av retoriken och beskrivningen av det fria samhället, företagsamhet, kapital och äganderätt, USA, Israel mm låter också som en karbon(!)kopia av extremvänsterns agitation, och katalog av floskler, myter och lägereldsberättelser …
   
  Samma sak med dennes/dess oförsonlighet mot allt som inte pekar åt eller passar ’den enda vägens rättrådighet’, vilket måste motarbetas och fördömas till varje pris, oavsett hur krystade eller falska ’argumenten’ då blir.
   
  Men jag tycker att det är bra att de grönas ideologer i kraft av att rörelsens momentum krackelerar, errorderar och faller ihop allt mer, att deras rätta ansikte  kommer fram och blir allt mer synligt. Och egentligen har det aldrig kunnat sluta på ngt annat sätt: När utopins vision försvinner (och när de totalitära strävandena når vägs ände) återstår bara bitterhet och att med näbbar och klor kämpa för det man menade sig redan ha uppnått. Och när även den kampen går allt sämre, förloras på front efter front, då tar de (hela tiden närvanrade) destruktiva ambitionerna sig allt tydligare uttryck.
   
  Mycket riktigt blir då klimatforskare som inte (längre) kan användas som slagträ i den ideologiska kampen snabbt till fiender och förrädare för ’saken’. Den som läst RealClimate efter att Judith Curry dristat sig att nämna att det kanske ligger ngt i kritiken mot Hoeckeyklubban vet vad jag talar om (även om den förnekar det, liksom den förnekar vad som så tydligt framkom i ClimateGate-mailen)

 24. Björn

  Hans H [16]; Intressanta synpunkter. Det finns idag ingen respekt för ”klokskap” och viktiga kunskaper som är grunden för ett drägligt och teknologiskt samhälle. Det är lättare att sitta i en panel och babbla strunt i stället för att erkänna att det finns svåra teoretiska frågor som måste behandlas med respekt. Vad är vi om vi fjärmar oss från de svåra teoretiska frågorna? Det är inga ”ismer” som löser världens problem, utan ren och skär kunskap om orsak och verkan. Här har politikerna mycket att lära.

 25. Åke N

  Mer att läsa om innehållet i tråden:
  http://notrickszone.com/
   

 26. Magnus A

  En helt färsk artikel om tyska partiet Die Grünens kopplingar till nazism…

  http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/The-Nazi-roots-of-the-German-Greens-318973

 27. Adolf Goreing

  Det förtjänar att påpekas att det finns en klar distinktion mellan dagens gröna och 30-talets bruna. De bruna hatade judar men tyckte ”arier” var ok. Dagens gröna hatar ALLA människor.

 28. Olav Gjelten

  I det framtida ekologiskt hållbara samhället kommer nog Horst Wessel Lied att vara nationalsången.

 29. Ingemar Nordin

  Ann L-H #14,

  Intressant om hur man (Sörlin) ser på den svenska miljörörelsen. Du vet att du alltid är välkommen med fler ”pusselbitar” om de grönas rötter!

 30. LBt

  Man blir bara trött, vilken enfald.

 31. #19 Perfekt.
  Och så lade Sverige ner mellanvågssändaren och kortvågssändaren och nästan alla radiomottagare
  hade bara FM. Inte lyssna på utlandet, ajabaja!

 32. Slabadang

  Va jobbigt!! … nu fick man rätt IGEN .. om Isbjörnarna den här gången!
  Nåt för speciellt Lars J att läsa! Hela näringskedhan i Arktis exploderar när det blir lite varmare.
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/06/why-less-summer-ice-increases-bear-populations/#more-89443

 33. Thomas P

  John #17 Du roar dig med ännu ett exempel av ”guilt by association” och omvänd implikation ser jag. Att du hittar några högerextremister som ser sig som ”gröna” innebär inte att gröna ser sig som ntzister. Även Ingemar envisas i #21 med samma sak. Minns då att Breivik i sitt manifest yttryckte sig snarlikt vad man får höra här:
  ”You might know them as environmentalists, enviro-communists, eco-Marxists, neo-Communists or eco-fanatics. They all claim they want to save the world from global warming but their true agenda is to contribute to create a world government lead by the UN or in other ways increase the transfer of resources (redistribute resources) from the developed Western world to the third world. They hope to accomplish this through the distribution of misinformation (propaganda) which they hope will lead to increased taxation of already excessively taxed Europeans and US citizens.”
   
  Är det verkligen en slump att han skriver på ett sätt som skulle kunna vara taget direkt från denna blogg? Vilka är kopplingarna mellan den gråa rörelsen och högerextremismen?
   
  Sen föresöker sig även Per Welander på en guild by association för att jag en gång i tiden var medlem i centerpartiet. På denna blogg är det ju bara fint att gnälla, inte att försöka göra något själv politiskt. Jag kan dock trösta dig med att jag inte heller har mycket till övers för en nyliberal som säger sig beundra Ayn Rand.
   
  Dessa trådar är ett nytt bottennapp för denna blogg. Alla de vanliga extremisterna sällar visserligen in i kören, men förhoppningsvis är det en och annan tillfällig besökare som inser vad ni går för.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P #33,

  Du slår blint åt alla håll och duckar inför historiska fakta. Du verkar desperat, Thomas. Men att en del av de grönas rötter är bruna går helt enkelt inte förneka. Om du vill ge sken av att den gröna ideologin är utan fläckar, moraliskt högstående och oantastbar – ja, då är det meningslöst att diskutera med dig. Då är du bortom all hjälp. Då är det något religiöst.

 35. Thomas P

  Ingemar #34 Ta och slå upp vad ”omvänd implikation” betyder!

 36. Ingemar Nordin

  Thomas #35,

  Omvänd implikation? Som att MPs förste språkrör, Per Garthon, var oerhört Israelfientlig och knappast försummade något tillfälle att kritisera den judiska staten? Eller att Fridolin på samma sätt kritiserat varje steg som Israel tagit i att försvara sig mot Hamas och Hizbolla?

  Visst, jag tycker också att man bör skilja mellan Israelkritik och anti-semitism. Men när MP gång på gång ”råkar” komma ut på palestiniernas sida i mellanösternkonflikten så kan man ju börja undra.

 37. Thomas P

  Ingemar #36  Är du medveten om att sverigedemokraten Ted Ekeroth fick det förnäma Herzl award för sina insatser för sionismen? Den moderna högerextremismen älskar Israel för dess kamp mot muslimer, för dess fokusering på det egna folket och dess rättigheter och för dess militära styrka. Rasist som rasist.
  Du borde verkligen lära dig skilja mellan staten Israel och folket judar bättre och inte slänga dig med termer som ”den judiska staten”. Eller du kanske tror på den där gamla slogan ”landet utan folk till folket utan land” och förnekar även palestiniernas existens (utom då Hamas)? Israel har betydligt mer gemensamt med de bruna rörelser du talar om än vad mp har. (Likheterna nämnde jag redan i #12).
   
  Visserligen är varken Hezbollah eller Hamas speciellt trevlig rörelser, men det kan ändå vara värt att påpeka att Hezbollah bildades som svar (eller du kanske föredrar ”Judea och Samarien”) som var kvar efter 1949, så vem är det som försvara sig mot vem? Vem ockuperar vems territorium?
   
  Du kom med ännu ett desperat försök att brunmåla den gröna rörelsen och det var lika patetiskt som tidigare.

 38. John Silver

  # 36
  ”Visst, jag tycker också att man bör skilja mellan Israelkritik och anti-semitism”

  Nej, det ska man inte alls. Islam är arabernas nazism.

 39. Ingemar Nordin

  Thomas #37,

  Jag är ingen ”högerextremist”. Jag är, som du mycket väl vet, liberal. Men du visar bara på din desperation och din miljöpolitiska naivism när du beskyller mig för både det ena och det andra för att jag för fram miljörörelsens historiska rötter i bl.a. nazismen. I Sverige får man tydligen inte ens andas om sådant utan att bli beskylld för ”högerextremism” och utfulad.

  Det enda vettiga för en person med sympatier för exempelvis MP, eller C, är att bli medveten om de historiska rötterna, och hålla vakt mot de strömningar inom partiet som drar mot det tankegods som hör nazismen och rasbiologin till.

  Det är trist att konstatera att du föredrar att stoppa huvudet i sanden Thomas. Men det är ju ditt val.

 40. Gunbo

   
  Ingemar Nordin #34,
  ”Men att en del av de grönas rötter är bruna går helt enkelt inte förneka.”
  Får man fråga vilken del av de gröna och hur stor procent av de som kallar sig gröna har bruna rötter? Jag har varit aktiv inom en miljöorganisation (visserligen för länge sedan) och jag upptäckte aldrig några totalitära tendenser bland medlemmar eller styrelse. Jag vet faktiskt inte vilka personer eller organisationer du syftar på.
  Om det är Linkola kan jag hålla med men han har inte många anhängare. Men det är väl som vanligt den amerikanska ultrahögern som inplanterat de här absurda anklagelserna mot miljörörelsen i ditt och övriga kommentatorers sinnen.
  Jag tittade in på Miljöpartiets hemsida för att kolla vad de skriver i sitt partiprogram och hittade bl a detta:

  ”Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt.
   
  Denna rikedom behöver frihet, demokrati och trygghet för att blomstra. Alla människor ska ha friheten att sök lycka, kunskap och förverkligande av den egna potentialen. Yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen är ovärderliga. Det goda samhället behöver byggas på en grund av mänskliga fri- och rättigheter. Våra gemensamma angelägenheter ska hanteras med öppenhet, respekt, fri debatt och demokratiska beslut.”
   
  Så det kan ju inte vara Miljöpartiet du tänker på när du talar om ”de gröna”.  Är det Greenpeace? De är visserligen mer militanta än miljöpartister och går enligt mitt förmenande väl långt i sin kamp för naturen. Eller är det någon förening eller organisation som jag inte är bekant med?
   
  Adolf Goreing #27 skriver: ”Dagens gröna hatar ALLA människor.” Kan du nämna någon grön som hatar ALLA människor för jag känner ingen sådan – förutom Linkola då förstås.
  Jag tycker denna tråd är osmaklig, minst sagt. Ett bottennapp på denna blogg, en uppvisning i intolerans och ren demagogi! Synd att jag satte mig vid datorn och tittade in här.
   
   
   
   
   

   
   
   

 41. Gunbo, kan du nämna en enda sk ’miljöorganisation’ som inte har hoppat på klimathotståget och allt tok som drivs med det som förment förevändning? Kan du nämna en enda organisation inom den sk miljörörelsen som åtminstånde hjälpligt håller emot of försöker avstyra (och distantiera sig från) de mest stolliga förslagen som påstås vara ’klimatsmarta åtgärder’?
   
  En enda?
   
  Jag tycker det snarare är ganska märklgit ifall du har levt ett helt vuxet liv men aldrig sett de mörka, bruna och totalitära tendenserna som många ggr ligger alleles under ytan, denna tunna fernissa av välmenande floskler och (oftast iaf) civiliserat engagemang-
   
   

 42. Thomas P

  Ingemar #38 ”Jag är ingen ”högerextremist”.”
   
  Nu anklagade jag dig heller inte för det, om du kände dig skyldig får det stå för dig. Dina anklagelser mot Garthon och Fridolin var dock långt tydligare och grövre. I och för sig är dina uttalande om Sverige som slavsamhälle och skatt som stöld nog så extrema högeråsikter. Du är snarare libertarian än liberal som jag förstått det.
   
  ”Men du visar bara på din desperation och din miljöpolitiska naivism när du beskyller mig för både det ena och det andra för att jag för fram miljörörelsens historiska rötter i bl.a. nazismen.”
   
  Jag upprepar mitt uppmaning till dig att slå upp vad omvänd implikation innebär eftersom du uppenbarligen fortfarande inte fattat det! Du har inte visat på några historiska rötter, bara att nazisterna delvis var inspirerade av redan existerande miljötänkande. Du kunde lika gärna säga att det är nazistinspirerat att tala om riskerna med rökning eftersom nazisterna var de första som införde restriktioner mot tobak (dock baserat på forskning som kom före nazisterna).
  Vad säger du om liberalismens kopplingar till kolonialismen? Att liberaler närmast hurrade under potatissvälten i Irland där ”improduktiva” irländska bönder svalt ihjäl så de kunde ersättas av mer produktiva engelsmän? De fick skylla sig själva om de inte klarade att både föda sig själva och betala skatt bara för att det var missväxt. (Irland exporterade mat under hela svälten!). Hur väl håller du vakt mot liberalismens rötter?
   
  Och hur var det nu med ditt tal om ”den judiska staten”. Det är ett rent rasistiskt uttryck. Varför använder du det om du inte är rasist?

 43. Jonas #40
  Väl formulerat. utan adhominen.

 44. ThomasJ

  Test

 45. Ann L-H

  # 40 Gunbo –  Du skriver ”Får man fråga vilken del av de gröna och hur stor procent av de som kallar sig gröna har bruna rötter?”  … ”tagit del men ej förstått”…

 46. ThomasJ

  Frågan uppmärksammas passande här:
   
  http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/The-Nazi-roots-of-the-German-Greens-318973
   
  (via JuncScience)
   
  Mvh/TJ

 47. Thomas P

  ThomasJ #46 Poängen med den där artikeln hittar man direkt i början: ”The German Green Party’s legislative action to label Israeli products from the West Bank has cast a spotlight on the role that former Nazis played in creating the party.” Den som protesterar mot Israels ockupation av Västbanken skall svartmålas med grövsta möjliga medel. Det är ju bara konstatera att det finns folk med nazistiskt förflutet i samtliga tyska partier, så även de gröna, men de som istället skickar ubåtar möjliga att kärnvapenbestycka till Israel slipper sådan kritik.

 48. Gunbo

  Jonas #41,
  Jag ska denna gång besvara din kommentar eftersom du undvek förolämpningar.
   
  ”…kan du nämna en enda sk ‘miljöorganisation’ som inte har hoppat på klimathotståget och allt tok som drivs med det som förment förevändning?”
   
  Nej, det kan jag inte men vad har det att göra med bruna rötter och totalitära ismer att göra?
   
  Jag vet att det finns extremister inom alla ideologier och politiska riktningar men att skära alla över en kam och förknippa alla gröna med det fåtal extremister som finns och alltid kommer att finnas är som att påstå att alla ”svartskallar” är våldtäktsmän och kriminella.
   
   
   
   
   

 49. Gunbo  … sluta tyck synd om dig själv! Och var får du det däringa om att ’skära och våldta alla svarskallar med samma kriminella kam’ ifrån !?
   
  Min poäng med min (ledande) fråga var att understryka att när det folk (eller ngn ’rörelse’) säger är deras motiv och agenda inte överensstämmer med deras handlingar så finns det en ganska enkel tumregel rörande vilket man skall tillmäta mest signifikans.
   
  Och om det fortfarande är oklart skall jag förtydliga ännu mer:
   
  Bara för att en rörelses program radar upp en massa fina mål och ambitioner betyder inte det att deras handlingar och åtgärdsplaner också uppnår dessa. Det betyder heller inte att där inte finns andra agendor och idéer om mål och utopier som man inte tror är lika bra att visa upp. Och ifall de anförda motiven och de återgärder man vill genomföra inte är konsistenta med varandra då kan man vara säker på att att där finns mer än bara de glätjeliga pamfletterna och dito floskler .. Kanske medvetet, men säkert omedvetet hos många av gräsrötterna också.
   
  Som du mycket väl vet är det ’engagemang’ du beskriver ju föga mer än en stark emotionell känsla av att vilja ngt gott … precis på samma sätt som bland fotfolket i tidigare -ismer av samma slags önskan att få kontrollera andra (och spec sina ’motståndare’)
   
  Och troligen lika utstuderat bland de tongivande ’ledarna’ bland dessa rörelser!
   
  Jag tycker också att totalitära tendeser är osmakliga .. men du tycks mest finna att det är osmakligt att sådana påpekas och att somliga belyser och motarbetar dem. Men jag kan inte förstå varför det skall vara så störande för dig!

 50. Gunbo

  Jonas #49,
   
  ”Bara för att en rörelses program radar upp en massa fina mål och ambitioner betyder inte det att deras handlingar och åtgärdsplaner också uppnår dessa. Det betyder heller inte att där inte finns andra agendor och idéer om mål och utopier som man inte tror är lika bra att visa upp.”
   
  Visst, så är det ju med alla partiprogram. Det är sällan de blir förverkligade till alla delar. I politiken måste man kompromissa med partier som har andra agendor och idéer. Men programmen visar åtminstone vilka mål man strävar mot. De personer inom miljörörelsen som jag känner både sedan gammalt och nyare (ett barnbarn t ex) står så långt ifrån totalitarism man kan tänka sig. Men visst kan det finnas extremister som jag inte känner till. Dessutom är jag inte med i partiet och röstar heller inte på dem.
   
  ”Jag tycker också att totalitära tendeser är osmakliga .. men du tycks mest finna att det är osmakligt att sådana påpekas och att somliga belyser och motarbetar dem.”
   
  Det osmakliga i den här tråden är intoleransen och fördomarna och att en i stort sett fredlig rörelse förknippas med ideologier av värsta sort.
   
   
   
   

 51. Ingemar Nordin

  Gunbo #%0

  Det osmakliga i den här tråden är intoleransen och fördomarna och att en i stort sett fredlig rörelse förknippas med ideologier av värsta sort.

  Javisst är det osmakligt att den gröna ideologin så till den grad appellerade till ”ideologier av värsta sort”. Är det fortfarande så? Kanske dags att skaka lössen ur den gröna fanan?

 52. Gunbo

  Ingemar Nordin #51,
   
  ”Javisst är det osmakligt att den gröna ideologin så till den grad appellerade till ”ideologier av värsta sort”.”
   
  Det är knappast den gröna ideologins fel att den apellerade till vår tids kanske värsta förbrytare mot mänskligheten. Det var inte den gröna ideologin som gjorde nas-isterna till förbrytare! Många andra, fredligare ideologier har anammat gröna värderingar utan att förgripa sig på befolkningen.
     
  Som jag nyss skrev i en annan tråd var nas-ismens syn på naturen nationalromantisk och hade inte mycket gemensamt med våra dagars ekologiskt vetenskapliga syn på naturen.
   

 53. Thomas P

  Ingemar #51 ”Javisst är det osmakligt att den gröna ideologin så till den grad appellerade till ”ideologier av värsta sort”. Är det fortfarande så? Kanske dags att skaka lössen ur den gröna fanan?”
   
  Mycket tydligare än så kan man inte göra en ”guilt by association”.

 54. Gunnar Strandell

  Gunbo #52
  Har det undgått dig att man även på 1930-talet ansåg att man tog beslut på vetenskaplig grund?
  Och har det undgått dig att vetenskapliga hypoteser utvecklades till axiom och obestridliga sanningar?
   
  Och du ser inga tecken på att det sker idag?
   
  Jag är i alla fall övertygad om att risken inte försvann med Lysenko 1976 och jag tycker att arbetet kring UNEP, WMO, UNFCCC, och IPCC visar gott om tecken på att vetenskapen kidnappats för andra syften.   

 55. Gunbo … som du mycket väl vet ligger där massor med beskäftiga agendor, om att både får styra folks beteenden, tillrättavisa dem och tom ’bestraffa’ dem om de inte ’väljer’ rätt, alldeles under ytan på många av många av dessa ideologier. Och det är ju inte så konstigt heller.
   
  Men det farliga och allvarliga är ju ifall väl den möjligheten ges (eller tas eller uppkommer), alltså att få vara den som ’uppfostrar’ folk till att tycka och välja rätt … då blir dels frestelsen väldigt stor för en hel del att även nyttja möjligheten och gärna öka utöka ’ambitionerna’. Speciellt när det visar sig att ’uppfostringen’ inte följs av samtliga eller i tillräcklig utsträckning, om den fungerar dåligt eller till och med möter opposition. Då kommer samma ’uppfostringsambitioner’ att skruvas åt lite hårdare .. för att det ju ’behövs’ .. för sakens skull. Slutmålet (utopin) är ju själva programmet. Och givetvis kommer den sortsens maktbefogenhet snabbt attrahera just sådana som dels vill ha och använda sådant, och ffa de som är mest skrupellösa för att ta sig dit.
   
  Så har det sett ut alla ggr tidigare, och så kommer det att se ut nästa gång igen. Och precis som alla tidigare ggr kommer de som vill genomföra sådant hålla fram goda och högre mål och avsikter med sina ’uppfostringskampanjer’. Man säger att detta behövs för .. ja vad som nu är gångbart i rådande medie- och opinionskliat. Och precis som alla ggr tidigare försöker man utmåla dem som kritiserar genomförandet som att de är emot allt det där fina. Som godhetens eller de vackra idealens motståndare och fiender.
   
  Du har ju själv varit inne på det många ggr: Att de som inte tror på idiotiska klimatåtgärder och dito politik har ’ideologiska agendor’ och drivs av girighet eller tom ’hela nationers industrier som kampanjar emot’
   
  Man ser också lika tydligt tendenser att försöka utestänga andra från debatten eller deltagandet, genom att definiera vems röster skall få gillas och vilkas inte. Igen är du själv ofta inne på det spåret …
   
  Ännu en tydlig tendens är ambitionen att så tidigt det går komma åt barnen och fostra dem till rätta tron, dvs indiktrinera dem innan de själva (eller genom föräldrar) börjar tänka för självständigt och kritiskt. Det handlar om att få forma deras sinnen innan de har egna kunskaper. Även här ser vi vilka det är som man måste vara extra vaksam mot.
   
  Och givetvis har alla sådana rörelser med anspråk att någon ’holistisk’ approach till hur det goda samhället skall se ut just med dessa ovanstående metoder ofta lyckats få med sig stora delar av den (icke uppmärksamma) godtrogna och lättmanipulerbara allmänhet på att man ju gemensamt vill ngt som är väl, ngt som är bättre än den smutsiga fula, skräniga världen där folk käbblar och är oeniga om så mycket, och där det ’ser ut som om dom goda människorna alltid är de som kommer tillkorta i denna kampen om samhällets resurser’ .. Man appellerar just till den påstådda ’godheten’ hos dem som känner sig maktlösa inför en komplicerad och motstridig omgivning där alla andra ju mest bara tänker på sig själva och skiter i de större värdena .. ’
   
  Jag är säker på stora delar av den beskrivningen också är tillträffande för dig, Gunbo. Att ditt ’engagemang’ mot skeptiker och din önskan att se dunkla motiv hos andra till stor del formas av bilden av dig själv som ju välmenande och i grunden god person.
   
  Men som sagt, så har det fungerat varje gång tidigare också. Den stora mängden som anslutit sig till de luftigt vackra idealen kommer i efterhand (och även under påpgende stöveltramp) och nog ganska ärligt också hävda att ’det var ju inte så vi menade att det skulle bli … programmet var ju så fint och man ville ju så väl …’
   
  Edmund Burke sa det ganska väl: ”All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing
   
   

 56. Gunbo

  Gunnar Strandell #54,
  ”Har det undgått dig att man även på 1930-talet ansåg att man tog beslut på vetenskaplig grund?”
   
  Nej, det har inte undgått mig. Det är mycket vetenskap som genom tiderna använts i felaktiga syften. Atomklyvningen t ex och rasbiologin eller behaviorismen inom mitt eget område, psykologin.
   
  ”Och du ser inga tecken på att det sker idag?”
   
  Om du menar klimatvetenskapen finns det säkert hypoteser som får revideras och skrotas i takt med att vetenskapen utvecklas. Så som det alltid gjort i de flesta vetenskapsgrenarna.
   
  Men nu diskuterades  totalitära ideologiers nära koppling till miljörörelsen, ja t o m de gröna idéerna som orsak till totalitära ismer.
   
   

 57. Gunbo, du spänner jorgubbarna framför vagnen och hästen …
   
   
  De totalitära strävandena finns inbyggda (i olika utsträckning) hos alla dem som strävar efter makt och att bestämma över andra, särskilt hos dem som åstundar sådan makt men inte vill att den utmanas eller balanseras och kan återtas.
   
  Dess krafter har alltid föregivit andra och för många välklingande skäl för varför just de skall ges rätten att bestämma över andra.
   
  Den gröna ism:en lämpar sig bara extra bra för sådant. För att de värden som den säger sig företräda, vars talan de påstår sig föra öht inte kan tala själv …
   
  Kvinnor, arbetare eller utlandsfödda osv är ju jobbigare därvidlag, eftersom de inte alls behöver komma till samma slutsats om att en vis politisk -ism är den enda som skall företräda dem och deras behov … och även ha makten att pga det.

 58. Håkan Bergman

  Gunbo #56
  ”Det är mycket vetenskap som genom tiderna använts i felaktiga syften. Atomklyvningen t ex”
  Jag förmodar att Du avser atomvapen, men faktum är att sen bomberna över Hiroshima och Nagasaki så har dödligheten pga krig gått ner drastiskt. Vi har äntligen fått politikerna att inse att krig är ett helvete. Fredspriset till Oppenheimer tack.

 59. Gunbo

  Håkan Bergman #58,
   
  Visst, så kan man förstås se det också. Atombombens förfärliga konsekvenser har förmodligen lett till att inte fler potentiella krig brutit ut.

 60. Thomas P

  Håkan #58 Du måste mena att sen Hitler och Hirohito har dödligheten i krig gått ned drastiskt. Fredspriset till Hitler tack 🙂 (Faktum är att det var en enorm tur att Hitler startade sitt krig när han gjorde så att de första atombomberna blev klara precis mot krigets slutskede så att vi fick se verkningarna av dem i liten skala. Antag att det istället förblivit fred och flera sidor hunnit bygga upp kärnvapenarsenaler och vi därefter fått krig. Då hade säkerligen dessa används på samma sätt som man använde giftgas i WW I.)
  Dock är kärnkraft en bra analogi till vad Ingemar försöker sig på. Utan tvivel utvecklades kärntekniken primärt för militära syften, men jag har en känsla av att Ingemar inte blir så glad när någon miljörörelse tar upp den kopplingen för att varna för riskerna med kärnkraft.

 61. Gunbo

  Jonas #57,
  ”Gunbo, du spänner jorgubbarna framför vagnen och hästen …”
   
  Ha, haa, den var bra! Men nu är det inte många jordgubbar kvar att spänna framför vagnen.
   
  ”De totalitära strävandena finns inbyggda (i olika utsträckning) hos alla dem som strävar efter makt och att bestämma över andra, särskilt hos dem som åstundar sådan makt men inte vill att den utmanas eller balanseras och kan återtas.”
   
  O, ja! Det finns väl inget politiskt parti som inte har sådana ambitioner. Men i en demokrati hålls  de ambitionerna i schack av folket via fria val.
  Din rädsla för ”de grönas” totalitära maktövertagande är, i min värld åtminstone, helt omotiverad. Stödet för Miljöpartiet ligger väl i dag på ca 8 %.

 62. Gunnar Strandell

  Gunbo #56
   
  Jag kan bara konstatera att jag blir oroad av att USA:s president buntar ihoop alla skeptiker och kllar dem ”plattjordingar”,  av att IPCC:s ledare skojar med Branson och säger sig vilja skicka skeptiker på enkel resa ut i rymden och av att Wijkman och Rockström får en artikel publicerad där de öppet deklarera att vi är för många människor på jorden. 
   
  Det kallas visst att kratta manegen….
   
  … och kriget mot CO2 är redan deklarerat.
   

 63. Gunbo

  Gunnar Strandell #61,
  ”Jag kan bara konstatera att jag blir oroad av att USA:s president buntar ihoop alla skeptiker och kllar dem ”plattjordingar”, ”
   
  Jag har aldrig gillat generaliseringar av grupper och om Obama sagt så tycker jag det är förkastligt. Jag har inte följt politiken varken i USA eller Sverige den senaste tiden så jag är minst sagt oinformerad. Har inte varit inne här heller på ett bra tag.
   
  Själv ser jag en stor skillnad mellan skeptiker som har vetenskapliga invändningar och ”skeptiker” vilkas invändningar har politiskt ursprung.
   
   
   
   

 64. Thomas P
  kommentaren modererad
   
  Det var intressant att notera att Lennart Bengtsson nu kommit in på din fiendelista, jag har väntat på det.
  Det torde åskådliggöra för ytterligare några vilken människosyn du och dina gelikar har.

 65. Gunbo …
   
   
  De gröna kommer inte att lyckas med ngt ’maktövertagande’ politiskt de närmaste åren. Men klimathotet som förevändningen har gjort att just dessa ambitioner att flyttats framåt en hel del, just genom att det påstås inte vara politik utan ’vetenskap’ .. vilket har gjort att övriga partier och demokratiska säkerhetsventiler har fungerat dåligt / satts ur spel under några decennier.
   
  Det är dom skeptiska rösterna, som under extrem moteld och vidriga förhållanden under ~två decennier har hållit emot och avslöjat hur ruttet det är under ytan som gjort att dessa ambitioner inte nådde så värst långt. Men du skall veta att ambitionerna fanns där. Club of Rome, WWF, FN och dess organ mfl .. alla ville de få mer att säga till om men inte vara underställda demokratiska val och kontroller. Och du skall veta att mer än bara en politiker glatt har hakat på och tom drivit samma agenda …
   
  Och Gunbo, du är en av alla dessa som både underlättat sådant och aktivt bidragit på den sidan, just mot dem som ser farorna med att makt och beslutande flyttas längre bort från dem. Du håller fortfarande på och försöker misstänkliggöra dem som kämpar och håller emot mot de totalitära krafterna .. och ibland på lägsta tänkbara nivå …
   
  Men du har rätt … även denna -ism kommer att till slut misslyckas, och bara vara ytterligare en som kostat mänskligheten ohyggligt mycket kostnader och lidande till ingen nytta alls!
   
  Titta bara på hur Thomas desperat försöker att hålla emot … All sans har försvunnit och övergetts …

 66. Gunbo

  Jonas,
  Ok, jag kan sätta mig in i din tankevärld och förstå dina rädslor men jag delar dem inte! Jag föredrar att leva i nuet och ta itu med framtidens ”plågor” om och när de blir aktuella. Livet är farligt, det finns många hypotetiska faror i politik och ideologier. Men jag vägrar grubbla och oroa mig över dem. Livet skulle bli en pest om jag vore så paranoid att jag såg faror överallt.
   
  Du ser det som att jag sviker ”kampen” mot onda makter och den villfarelsen får du ha.
   
  Du har din ideologi och din bild av det ideala samhället men har du funderat över att andra kanske inte delar din entusiasm och vill leva i det samhället?
   
  ”Men du har rätt … även denna -ism kommer att till slut misslyckas, och bara vara ytterligare en som kostat mänskligheten ohyggligt mycket kostnader och lidande till ingen nytta alls!”
   
  Så du vill med andra ord rädda världen och mänskligheten från onödiga kostnader och lidande. Välkommen in i världsräddargänget!  
   
   

 67. Thomas P

  Perfekt #63 Du är lika charmerande som vanligt i dina påhopp.

 68. Njae Gunbo … du missförstår och ffa misskonstruerar det mesta. Som så ofta. Kanske lite medvetet tom!?   😉
   
  Dels så är friheten precis alltid hotad. I det lilla och i det stora. Alltså även när inte Någon Adolf, Mursi, Mugabe, Ortega, Allendehar vunnit ett val, eller ngn Fidel, Pinochet eller Khomeni avsatt ngn en despot. Utan även när en Palme eller Berlusconi behöver vinna nästa val, när en Romson, Ohly eller Ek skall ha minsiterposter, eller en myndighet inrättad för dem. Faktum är att alla de som gör anspråk på att få (erhålla/spendera) andras (skatte-)medel (OBS inte bara potentiellt) inkräktar och hotar friheten ytterligare en smula. Och du skall veta att dessa är många, och idéerna för varför just de  skall få spendera eller ’satsa på’ytterligare ngt påfund är långt fler ändå.
   
  Och nej, Gunbo, det handlar normalt inte om ’ondska’ eller kampen mot ngn identifierbar sådan (även om odemokratiska överstatliga organ ligger i farozonen). Det handlar om 1000-tals slentrianmässiga och små steg som är så mycket enklara och bekvämare att ta än att hålla emot och låta bli (att tex vålla ytterligare kostnader för oöversebar framtid, för att ’det är ju bara småpengar, och det är ju för en god sak’ osv). Det handlar om illusionen bland så många att samhället vore bättre bara fler skulle tilldelas saker de vill ha, tex för att de ’behöver’.
   
  Och nej käre Gunbo, precis tvärtemot vad du antyder ser jag inget ’idealsamhälle’ framför ögonen. Jag säger ju raka motsatsen: Det som är bra och viktigt är ständigt hotat och undermineras, och inte av någon organiserad ’ondska’ utan ’vanligt folks’ lättja, bekävmlighet och vårdslöshet med saker de helst inte vill betala för själva. Hela tiden. Och att det som är värdefullt och viktigt hela tiden måste bevakas och försvaras mot både sådan errosion och även allvarligare hot. Att dessa hot och faror inte försvinner bara för att man är omedveten om eller blundar för dem,
   
  Och att ifall det inte sker, och ju längre sådant får pågå, ju slappare attityden mot sådant blir, desto större blir risken att att även stora och på riktigt irreversibla och farliga språng sker i samma riktning. Desto större blir risken att någon börjar ta stora kliv i samma riktning och använder det för att skydda egna makten, för att kväsa dess kritiker. Vi har sett det massor av gånger, Gunbo. Att blunda och hoppas är ingen metod utan tvärtom underlättar att det glider nedför det sluttande hala planet.  
   
  Så nej Gunbo … det handlar inte om att ’rädda världen’ eller inrätta ett annat bättre utopia. Det handlar om vanligt skötsel och underhåll. Om att hålla rent och inte låta skiten gro och ffa gro in. Och det jag kritiserar dig för, Gunbo, är inte att du ”sviker ”kampen” mot onda” krafter, för att din egen bekvämlighet och ignorans är viktigare för dig. Utan att du deltar i smutskastningen av dem, att du sas hjälper till och underlättar underminerandet och bejakar missbruk och (iaf de små) stegen i sådan riktning. Att du är så hånfull och nedlåtande mot folk som är vaksamma, och legitimerar smutskastningen.
   
  Och tro mig Gunbo … smutskastning av oppositionella är en helt central pelar i detta insmygande av totalitära tendenser. Och det är (trots dina kålsupar-ambitioner att ställa sambandet upp-och-ner) i stort sett enbart på klimathotssidan som alla dessa små, och inte alls så små, steg tas eller försöks i mer totalitär riktning. Och det sker inte för att någon ’ondska’ planerat det, utan för att de (som jag menar) onda konsekvenserna ses som eftersträvansvärda och bekväma för så många som passar på och hoppas på samma tåg.
   
  Men i grunden räcker det alltså att se hur man där vill hjärntvätta skolbarnen för att se vad det egentligen handlar om …
   
  Att du ”vägrar grubbla och oroa [d]ig över” sådant är förstås ditt beslut. Men ändå kommer du in hit och tycker det är ’osmakligt’ eller tom ’demagogi och intolerans’ när ämnet diskuteras. Thomas är snabbt framme och skriker ’rasism’ och ’sionism’. Inte för att begreppen är relevanta eller har ngt med saken att göra, utan just för att smutskasta, för att de bruna och totalitära tendenserna (’lössen i den gröna fanan’) inte skall uppmärksammas och diskuteras. Och säkert, och som så många ggr förr i historien, för att så många av anhängarna i rörelsen hoppas på att ngt själva vurmar för iaf blir genomfört.
   
  I grunden är det enkelt: Massor av folk, organisationer, företag, intressen, politiker/partier etc, hoppas på att statens tvångsmakt skall nyttjas till ngt de själva vill se. Och i dessa förhoppningar blundar/tittar de bort och tom hjälper andra med samma ambitioner, så länge det bara sådant drabbar tredje part. Man kallar det att ’kompromissa’, men det handlar bara om att få sådant man själv vill, genom att ’offra’ sådant man inte bnryr sig om. I själva botten handlar det om att nyttja statens tvångsmakt för egna syften ..
   
  Och varenda liten individ som ropar efter att ’vi’ skall satsa på ngt (skattefinansierat) vill egentligen samma sak. Men det är förstås do stora aktörerna som redan har mycket makt som kommer att ta för sig lejonparten … och därvis ’kompromissa’ med andra stora maktambitioner.
   
  Men visst, man kan blunda, sätta fingrarna i öronen och ropa la-la-la … och kasta smuts på dem som man tror är ens fina drömmars hotbild ….

 69. tty

  Lennart Bengtsson #5
  ”Man kan ju ställa sig den retoriska frågan var hade dessa partier stått under 1930-talet.”
  Var Centerpartiet (Bondeförbundet) stod på 30-talet är elt klart. även om det inte gärna talas om det numera. Citat ur partiprogrammet:
  Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”
   

 70. Randalin

  Israelen vill inte att vi säger ”Klimatförnekare” och ”Holocaust” för det förringar Förintelsen, som är vår nya statsreligion (och Raoul Wallenberg den nye Jesus). Tror inte att en israel är rätt man att göra en objektiv bedömning av tyska nazister. Det han säger är det som är bäst för Israel, inget annat.