Världshavens uppvärmning

DN tog nyligen upp en studie om att världshavens uppvärmning fortsätter. Som vanligt presenterades uppvärmningen som någonting negativt. Som så ofta tidigare, påstås det vara varmare än någonsin, eller i alla fall sedan mätningarna började.

Varför skulle det vara negativt att haven blir varmare? Alternativet är att haven blir kallare, vilket i förlängningen, i en kanske väldigt avlägsen framtid, skulle innebära att de fryser till helt och hållet. Vad kan överleva då?

Studien visar upp data för ytterligare år av mätningar av världshavens värmeinnehåll ner till 2000 m. Där värdena anges i den märkliga och inte så lättförståeliga enheten Z(etta)J(oule). Att den är svår att förstå sig på, är antagligen en anledning till att den används. Medan de flesta har en åtminstone någorlunda god uppfattning om vad temperaturer och grader är, så har många på sin höjd en vag uppfattning om vad joule betyder. Särskilt med prefixet zetta framför sig.

Data för temperaturer och värmeinnehåll i världshaven finns också på Climate Explorer. Där det går att välja region med intervall i latitud och longitud. Genom att välja latitudbandet -90 till +90 och longitudbandet 0-360, blir urvalet så globalt som det finns data för. Det lär vara svårt, eller omöjligt, att mäta sådant för istäckt hav.

Låt oss först titta på data för de översta 700 metrarna av världshaven:

 

NODC Global Ocean 0 700 m

Notera att diagrammet visar anomalier och inte absoluta värden. För att få in allt i samma diagram på ett snyggt sätt, har jag multiplicerat temperaturanomalierna med en faktor 20.

Visst har haven blivit varmare sedan 1955. Men skulle det vara ett problem?

Och hur stor är ökningen? För temperaturerna har ökningen varit med 5-6 enheter i diagrammet. Fast eftersom värden är multiplicerade med 20, blir ökningen i temperatur 0,25-0,3 grader (Kelvin eller Celsius spelar ingen roll när det handlar om skillnader). Har det egentligen ens gått att mäta en så liten skillnad? Länge mättes havstemperaturer främst genom de handelsfartyg som åker omkring på världshaven. Då och då åkte forskningsfartyg också omkring och mätte. Det har även skett mätningar med bojar som har placerats ut i haven. Eftersom handelsfartygen håller sig på vissa rutter, blir täckningen bra på dessa rutter, men dålig överallt annars.

Fast när det gäller mätningar på stora djup, lär det bara vara forskningsfartyg och bojar som står för data. Handelsfartyg har ingen anledning att mäta på flera hundra meters djup.

För de översta 2000 metrarna av haven, ser data ut så här:

NODC Global Ocean 0 2000 m

Till skillnad mot den ovan nämnda studien, visas här bara data tillbaka till 2005, vilket är vad som finns på Climate Explorer.

Och anledningen lär vara just täckningen av världshaven. Sedan 2005 täcker Argobojar stora delar av världshaven. De är automatiska bojar som då och då sjunker till 2000 meters djup för att mäta och sedan stiger upp till ytan igen för att skicka mätdata till forskningscenter. Medan data från före 2005 är i högsta grad osäkra. Ändå används de i den ovan nämnda studien.

Här har jag multiplicerat temperaturdata med 70 för att få in allt enkelt i ett diagram. Fast hur stor är ökningen, egentligen? Knappt sju enheters ökning, innebär knappt 0,1 grader.

De översta 2000 metrarna av världshaven har alltså blivit nästan en tiondels grad varmare under de 17 år som det finns tillförlitliga data för. En tiondels grad är väl ungefär vad en modern, elektronisk termometer för hemmabruk har i mätnoggrannhet. Eller är jag optimistisk då?

En tiondels grad på 17 år innebär en medeltrend på 0,06 grader per årtionde, klart mindre än trenderna för ovanför ytan. Vilket är förväntat. Vattens stora termiska tröghet gör att temperaturerna ändrar sig långsammare där, än i luft, när energi tillförs.

Artikeln i DN, liksom studien, hävdar att världshaven tar upp större delen av den uppvärmning som växthusgasutsläppen orsakar. Vilket faktiskt är en obevisad spekulation. Den troligaste och vettigaste förklaringen till att klimatmodellerna har större uppvärmningstrend än vad som mäts upp i verkligheten, är att de innehåller för stor klimatpåverkan från växthusgasutsläpp. Den förklaringen skulle innebära att klimathotet är betydligt mindre än vad larmen ger sken av. Det är därför en förklaring som ogillas av många. Då hittar de på andra förklaringar, som att det mesta av uppvärmningen förs ner till stora djup i världshaven.

DN drar åter till med lögnen om mer extremväder i en varmare värld. Vilket inte blir sant bara för att det upprepas gång på gång. Det mest anmärkningsvärda den här gången är väl påståendet att varmare hav skulle ge mer torka. Varmare hav ger mer avdunstning, vilket i sin tur ger mer nederbörd. Vilket då borde minska torka, åtminstone vissa en viss typ av torka, den som beror på för lite nederbörd.

Sedan har vi det här med enheter. Data från Climate Explorer påstås vara i enheter av 10^18 J, vilket blir E(xa)J(oule), inte ZJ. Jag har inte kunnat utröna varför. Jämför data från Climate Explorer med dem i studien, så verkar det skilja ungefär en faktor 50000. Vilket ger mig en idé. Det finns på jordytan 64800 rutor som är 1×1 grader stora. Ungefär 70 % av dem är hav. Dessutom går det knappast att mäta på istäckta hav. Hur skulle Argobojarna kunna ta sig upp genom is? Sedan behöver man ta hänsyn till att rutor nära ekvatorn är större än rutor nära polerna. Så kanske är data på Climate Explorer angivna som medel för varje 1×1-ruta, inte den globala totalen?

Även på sajten för NODC, det institut som ligger bakom data på Climate Explorer, hävdas att enheten på data är 10^18 J.

Enligt den ovan nämnda studien, ökade havens värmeinnehåll, ner till 2000 meter, med 9-11 ZJ från 2021 till 2022, dock med felmarginal som är nästan lika stor. 10 ZJ innebär en genomsnittlig temperaturökning med 3 tusendels grader till det djupet. Larmet handlar alltså om 3 tusendels grader! Finns alls någon termometer som kan mäta med den noggrannheten? Kanske på något laboratorium som behöver mäta temperaturer väldigt exakt, men knappast på Argobojarna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent

  ” Alternativet är att haven blir kallare, ”

  Nej, det önskvärda och rimliga alternativet är självklart att temperaturen är stabil över tid.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Lars!
  Än en gång ett pinsamt avslöjande av den katastrofala uppvärmningen. Tack!

 3. foliehatt

  Kent, #1,
  Möjligen önskvärt, men absolut inte rimligt, Jordens klimat har, som bekant, varierat en hel del över tid. Det rimliga är istället att anta att sådan varians kommer att fortsätta in i framtiden, oavsett faktorn antropogen koldioxid eller inte.

  Att önska sig det orimliga utgör grund för besvikelse samt alla negativa känslor och handlingsförlamning som det kan dra med sig när det önskade aldrig inträffar.

 4. Gabriel Oxenstierna

  Tack Lars.

  Bra att lägga in entalpi och temperatur i samma diagram. Vi ser att de följer varandra mycket väl.
  Du skriver:
  ”…världshavens värmeinnehåll ner till 2000 m. Där värdena anges i den märkliga och inte så lättförståeliga enheten Z(etta)J(oule). Att den är svår att förstå sig på, är antagligen en anledning till att den används.”

  Det kan nog vara så, men det finns en bra vetenskaplig anledning till att använda entalpi, nämligen att det är ett mer korrekt mått. Temperatur är ett rätt kasst sätt att mäta värme på, inte minst i en enorm vattenvolym (havet) med många olika lager som blandas med varandra på ett ganska slumpmässigt sätt.
  Är det yttemperatur du använt?

 5. Ann Löfving-Henriksson

  # 1 Kent, ännu ett typiskt ”Kentskt” uttalande. Stor Suck!
  Varför är det önskvärt att temperaturen är ”stabil över tid” just när vi gästar jorden när den såvitt man kan förstå alltid fluktuerat?
  Som en av de forskare som ägnade en stor del av sitt liv åt att undersöka och söka kartlägga bland annat strömmar och temperatur i haven Professor Robert M. Carter skrev i sin mycket uppskattade bok Climate: The Counter Consensus, ”om vi inte kunde påvisa någon förändring skulle jag verkligen bli orolig”.

 6. Gabriel Oxenstierna

  1, 3

  Att önska sig stabila temperaturer på nuvarande nivå gör att vi måste förbjuda solen från att ha sina variationer! Alla naturliga variationer måste stoppas. VI kräver 15-gradigt badvatten, alltid!

  Betänk att vattnet i oceanernas djup har omloppstider på mellan 1000 och 2000 år. Ingen vet riktigt vilken temperatur eller energi som kommer upp ur djupen i takt med den termohalina cirkulationen. Här är en bild som visar hur lång tid vattnet tar på sig. Bilden visar djupet ner till 5 km djup och ett tvärsnitt i N-S riktning i Stilla havet. De gråa ytorna längs kanterna är land och havsbotten.

  Det mesta av djupvattnet ligger på över 1000 års omloppstid:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/12/deep-ocean-temperature.webp

  Även vattnet som ligger på 500 – 1000 meters djup har omloppstider på flera hundratals år. Dvs. det mesta av vattnet i haven är helt opåverkat av antropogena faktorer. Att vi har en uppvärmning nu, kan mycket väl bero på att varmt vatten strömmar upp som härrör från medeltida värmeperioden, t ex

 7. Tills för några årsedan brukade litteraturen om havens temperatur visa kurvor som visade en brantare uppgång i havens temperatur under tidigt 1900 -tal för att sedan plana ut och även sjunka något i mitten på 1900- talet, för att sedan öka i värme igen i slutet på 1900- talet och fram till nu…
  Den kurvan har också mycket väl speglat den globala yttemperaturen.
  Men på senare år har hjulet uppfunnits på nytt gällande havens temperaturutveckling och kurvorna har justerats hejdlöst

  MEN – man måste vara rejält dum i huvet för att inte fatta att havens uppvärmningskurva var mycket brant när vi lämnade Lilla Istiden bakom oss och då handlade havens kraftiga temperaturuppgång Inte om mänsklig påverkan.
  Haven reglerar vårat klimat och strömmarnas förändringar ger oss ibland snabba klimatförändringar, titta på skillnaden mellan klotets yttemperatur och världshavens totala medeltemperatur – där finns en enorm möjlighet till fysikalisk dynamik!

  Hela vetenskapen och tidningars utlåtande om havens temperaturutveckling är nu framtagen för att skrämma barn och pensionssparare – det finns ingen ny revolutionerande vetenskap om haven som utvecklats under dom senaste 10 åren som skulle ändra på tidigare uppgifter och förståelse för havens funktion och temperaturutveckling.

  Det vi nu genomlider är fascism och propaganda från en framväxande elit som förvanskar och förnekar all tidigare kunskap – jag tycker synd om alla som blir lurade på pensioner och psykiskt välmående.

 8. Lasse

  Tack Lars K
  Humlum håller koll på ARGO
  http://www.climate4you.com/

  Där finns en del för den nyfikne! 😉
  Konspirationsanhängare kan ju alltid ägna tid på hur temperaturen i Stilla Havet och ”The ring of fire” överensstämmer.
  (från Weatherbells Joe Bastardi)
  https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/

 9. Havstemperaturen genomlider samma alarmismtrumpetande som våra havsisar i norr.
  Den långa polarnatten, utan sol, ger över enorma områden vintertemperaturer som normalvarierar mellan 20- 40 minusgrader – vilket bygger upp enorma mängder is…som sedan möter den korta polarsommaren och då bildas ett enormt moln och dimlager över ismassorna som kraftigt försämrar solens påverkan på isen.
  Det är detta vi ser resultatet av varje år och som ger låga variationer av ismassan i norr och söder.

  Att tro att Arktis ekvation med lång polarnatt och stabilt nordlig breddgrad och kort, dimmig, polarsommar skulle få havsisen däruppe att försvinna inom kort – som , faktiskt, al gore och flera tunga namn framfört är uppenbart taget ur sagornas värld.
  Mänskligheten måste vidga sin förståelse om vad vi skall prioritera för att behålla ett friskt och beboligt klot.
  Klimatalarmismen förstör våran vetenskapliga bild och vårt sunda förnuft om vad som är viktigt och akut.

 10. Daniel Wiklund

  OT Läser på text-tv ” Extremhetta på Australian Open”. ” kvicksilvret väntas nå uppemot 37 grader”. Kommer att tänka på en friidrottstävling som jag var på i slutet av juli 1994, i Västerås. På fredagkväll var det 34 grader. ”Extremt” varmt även på lördag och söndag. Det slogs flera tävlingsrekord trots eller tack vare värmen. Då pratade ingen om extremvärme.

 11. Nr 10 Daniel W
  Mitt eget personbästa på tävling, 10km löpning, var också i början på 1990 – då var det 32 grader – optimalt för min kropps funktioner…
  Fortfarande på 2000- talet är det sällan vi har 32 grader…

 12. pekke

  Kent #1
  ” Nej, det önskvärda och rimliga alternativet är självklart att temperaturen är stabil över tid. ”
  – så du skall se till att Jordens bana runt solen är 100 % exakt.
  – se till att in- och utstrålning från Jorden är exakt.
  – se till att allt i princip är status quo på Jorden.
  – se till att jordaxeln slutar vobbla så att vinkeln är samma i evighet.
  – m.m.

  F.ö. anser jag som lekman att om man visar diagram med ändrade skalor så bör man visa ett diagram där temperaturförändringen visas med normal skala.
  Diagrammen ovan lurar ögat när de har skalats upp vilket kan vara svårt för de som inte läst texten att förstå.

  0,3 grader är ingenting.

 13. Anders Gustafsson

  Någon som vet vad det är för noggranhet på tempraturmätningen som en Argoboj gör? Har försökt hitta information om detta men inte lyckats

 14. Lasse

  #13
  Kanske här: https://www.coriolis.eu.org/Data-Products/Data-selection

 15. Det ständigt återkommande felet ”alla” gör är att man inte förstår naturens eget rörelsemönster som innebär aldrig avtagande vågrörelser uppåt och neråt. Styrkan varierar och är nästan alltid som störst långt före toppen på uppgångar, liksom den är som svagast långt före bottnar nås i nedgångar. Styrkan kan mätas exakt enligt mätserier, och visar just nu vikande uppgångar inom samtliga områden jag sett data från över mer än 100 år när det gäller temperatur i luften, liksom i de kortare satellitmätningarna, och sannolikt gäller det även haven med MYCKET stor fördröjning, men där saknas tillförlitliga data över flera hundra år för meningsfulla studier. Innan ”vetenskapen” erkänner och förstår detta saknar jag helt förtroende för både IPCC som det mesta av annan forskning av naturens utveckling, som ägnar sig åt navelskådning utan att förstå det och saknar verktyg för att lära sig.
  Det kommer naturen (solen) att fortsätta visa så länge klotet existerar.
  Men tack ändå för intressanta rader.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Alvar N., Tack!

 17. Bengt Abelsson

  Var och en av de ca 3000 Argo-flötena har 200000 km3 vatten att simma i.

  Antaganden: 3000 enheter, havsvolym 1,4 * 10^9 km3, medeldjup 4 km varav halva volymen mäts med Argo.

  Hur många gånger per år kommer en specifik kubikkilometer att få besök av en flotte?

 18. Kent

  #6 Gabriel
  Temperaturen på jorden har varit relativt stabil i 10000 år men nu ändras den enormt snabbt i ett geologiskt perspektiv. Solens variationer är inte någon trend i det långa loppet.

 19. #1, 18 Kent
  ”Nej, det önskvärda och rimliga alternativet är självklart att temperaturen är stabil över tid.”

  ” stabil i 10000 år”

  Vad rolig du är.

 20. Torbjörn

  #18 Kent
  Som vanligt rabblar du bara floskler, dagens temperatursvängningar är inte snabbare än historiska.

  Den globala temperaturen är dessutom sjunkande, förhoppningsvis inte enormt snabbt

 21. Nr 18 kent.
  Varför tror du att temperaturen varit relativt stabil medans isutbredning och djur och växtsamhällen varierat stort?

  Växt och djursamhällen är ganska enkla att kartlägga under den tidsram du anger – menar du att biologisk forskning är meningslös i klimatvetenskapligt perspektiv?

 22. Hans H

  #15, Alvar N.

  Här på bloggen försöker vi hålla en vetenskaplig god nivå. Du påstår att den statistiska analys du ägnar dig åt vilar på vetenskaplig grund. Jag uppmanar dig att visa det genom att köra dina analyser baklänges till 1979 – den period vi har data från UAH.

  Det har upprepade ggr nämnts här på bloggen att IPCC´s prognosmodeller har dålig träffsäkerhet – och att detta gäller speciallt när man matar in tidsperioden före deras startår. Gör du bättre analyser? Jag betvivlar det. Jag tycker det lika gärna kan bära av uppåt inom de närmaste åren

 23. Fråga: Vad är det som åstadkommer kurvornas ”taggighet”, dvs en årlig temperaturuppgång och nedgång?

  När det handlar om koldioxid så spelar ju biosfären den stora rollen. Vi får anta att vulkaner på havets botten inte växlar efter årstiderna. Det som kan värma haven är den kortvågiga solinstrålningen. Är det skillnaden i landmassa mellan NH och SH som spelar in, så att den direkta solinstrålning kan värma upp mer hav på vintrarna?

 24. Ivar Andersson

  Glöm inte att vi har klimatkris. Åtminstone större delen av riksdagen och Kent. Men det är svårt att observera klimatkrisen eftersom det kan bli varmare eller kallare, torrare eller blötare osv.
  Just nu är det risk för översvämningar för att ingen har tänkt på var smältvattnet ska ta vägen när vägar och bebyggelse byggs. Har absolut ingenting med klimatkris att göra.

 25. Nr 17 Bengt A
  Det är därför dom senaste dagarnas tidningsrubriker om havsuppvärmning anger i källan att det inte är temperatur med termometer som avses utan mängden energi i haven.
  Det tjänar alarmismen gott att påstå att det är enklare att mäta energimängden än den faktiska temperaturen – dessutom gör avsaknaden av jämförelsevärden och storleken på mätosäkerheten att vi ännu en gång tvingas in i historielösheten av alarmismen.

 26. tty

  #1

  ”Nej, det önskvärda och rimliga alternativet är självklart att temperaturen är stabil över tid.”

  Något som dock aldrig inträffar i sinnevärlden, liksom nästan allt Kent drömmer om:

  https://www.researchgate.net/profile/James-Rae/publication/271077529/figure/fig1/AS:271502662696992@1441742687789/Plio-Pleistocene-warm-pool-evolution-a-Benthic-oxygen-isotope-stack-ref50-b-Site_Q640.jpg

  Observera att kurvorna är från ”the Warm Pool” i västra Stilla Havet som har de i särklass stabilaste havstemperaturerna på hela planeten. På andra håll svänger det mera:

  https://www.researchgate.net/figure/Pliocene-Pleistocene-SST-across-the-North-Pacific-a-Alkenone-pCO2-upper-and-lower-end_fig3_331685679

 27. tty

  Ett par påpekanden. Argobojarna flyter inte normalt på ytan, utan på 2000 meters djup, med jämna mellanrum, oftast var tionde dag, flyter de upp till ytan och mäter temperaturerna på vägen. På ytan bestämmer bojen sin position via GPS och sänder denna och temperaturuppgifterna till en satellit och sjunker sedan igen.

  Argo är ett fantastiskt system, och jag skulle faktiskt vilja hävda att alla mätningar av oceanernas värmeinnehåll före Argo är rena gissningar.

  Men även Argo har avsevärda begränsningar. För det första täcker de bara ungefär hälften av oceanernas medeldjup. Det innebär att den extremt viktiga termohalina cirkulationen av kallt vatten från Nordatlanten och Antarktis över hela djuphavet missas mer eller mindre helt. De fungerar inte heller där det finns havsis, så Norra och Södra Ishaven täcks mycket dåligt, i synnerhet vintertid. Eftersom bojarna driver fritt finns det också områden som ”undviks” försåvitt man inte specifikt fäller nya bojar just där, som t ex Okotska havet och den Indonesiska Övärlden. Detta har dock blivit bättre de senaste åren genom mera ”riktad” bojutläggning, tidigare saknades bojar även i bl a Karibiska havet, Röda Havet, Persiska viken, Berings hav och Bengaliska viken. Det är också, som man kan vänta sig, generellt sämre täckning på kontinentalsocklarna, i uppvällningsområdem och utanför flodmynningar.

  Summan av kardemumman blir alltså att Argo bara någonsin mäter på ungefär hälften av oceanernas volym, och att luckorna är långt ifrån slumpmässiga. Argo mäter i praktiken den varmaste hälften av oceanerna. Vad som händer i de kalla vattnen vet vi fortfarande föga om.

 28. Lars Kamel

  Åter igen ser vi att de klimathotsreligiösa ljuger så att de tror varandra och sig själva.
  I deras fantasivärld har klimatet varit stabilt i 10000 år. Vilket det då absolut inte har varit i den verkliga världen.
  I deras fantasivärld går klimatförändringarna nu ovanligt snabbt. Medan de i verkliga världen har gått mycket snabbare många gånger tidigare. Och de senaste 8 åren har den globala temperaturen legat still. Vilket är ett av få tillfällen sedan mätningarna började då klimatet tillfälligt har varit stabilt. Och som de klimathotsreligiösa förnekar existensen av?
  Vad är märkligast?
  Att de klimathotsreligiösa ljuger ihop en fantasivärld som de förväxlar med verkligheten?
  Eller att de inbillar sig att vi som inte ansluter oss till den religionen ska förväxla fantasivärlden med verkligheten?

 29. tty

  #18

  ”Temperaturen på jorden har varit relativt stabil i 10000 år”

  Nej

  https://www.researchgate.net/profile/Bianca-Frechette/publication/308697401/figure/fig6/AS:411287713533958@1475070040561/Selected-ice-core-records-Agassiz-th-Renland-d-18-O-from-Vinther-et-al-2009-Agassiz.png

  ”nu ändras den enormt snabbt i ett geologiskt perspektiv.”

  Nej

  https://spaceandai.com/wp-content/uploads/2018/11/Younger_Dryas_and_Air_Temperature_Changes.jpg

  ”Solens variationer är inte någon trend i det långa loppet”

  Nej.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum#/media/File:Solar_Activity_Proxies.png

 30. tty

  Kent är en idealist. Han vill nå det evigt stabila lyckoriket. Han är en avläggare av bl a det tidiga 1900-talets växtsociologer som trodde att de älskliga igenväxande ängar som de såg var ett naturligt jämviktstillstånd som skulle bestå evigt bara de fridlystes. Eller 1960- och 70-talets ekologer som ständigt predikade vikten av ekologisk jämvikt (de orden hör man inte så ofta numera). Numera är det klimatjämvikt och ”hållbarhet” som gäller.

  Och det i ett land där man knappt kan gå utanför dörren utan att se spår av att landet var täckt av ett par kilometer is för bara 12000 år sedan, och oftast av hav för bara några tusen är sedan.

 31. #22
  Hans H. Har du öht läst vad jag skrivit och vilka data jag refererar till???
  Det är just de data du refererar till jag analyserar och alla längre mätserier jag kommer över och har tid att följa. Ex SMHI och NOAA.
  Jag håller naturligtvis inte med utan påstår motsatsen, dvs att mätvärden är de enda exakta underlagen för att vetenskapligt utvärdera klimatutvecklingen och att teknisk analys är de enda verktyg som kan innefatta hela klimatsystemet.

 32. Kent

  Johannes, Torbjörn, Magnus:

  Här är en rekonstruktion av jordens medeltemperatur senaste 24000 åren av Matt Osman (2021). Här ser man att temperaturen var väldigt stabil efter senaste istiden fram till för 150 år sedan. Uppgången efter år 1950 (0 i figurens tidsaxel) är mycket brantare än den var när istiden släppte. Notera att tidsaxeln för nutid i figuren är annorlunda jämfört med början av densamma.

  https://www.osmanclimate.com/assets/img/projects/LGM_web.png

 33. #27 tty
  ”Argobojarna flyter inte normalt på ytan, utan på 2000 meters djup, med jämna mellanrum, oftast var tionde dag”

  Hur drivs dessa bojar? Med batteri?

 34. Kent

  #29 tty:
  Så du bemöter mina kommentarer om globala medeltemperaturen med data och grafer om lokala förhållanden? Det var inte speciellt övertygande, speciellt när det finns grafer som visar just det jag skrev om.

  Här temperaturen
  https://www.osmanclimate.com/assets/img/projects/LGM_web.png

  Här solstrålningen
  https://climate.nasa.gov/internal_resources/2166/

  #30 tty:
  Inte ett rätt i den yrande spekulationen..

 35. Nr 32.
  Han säger sig använda ett holistiskt vetenskapsperspektiv och använder modeller och simuleringar och observationer – hans slutsats/ kurva har ju mycket riktigt en variation på bara några tiondelar över många tusen år – och det är ju där som alla kan se hur himla fel det kan bli när man simulerar och modelerar!
  All kunskap om människans och naturens anpassning till klimatologiska förändringar dom senaste 10 000 åren som vi studerat inom arkeologi, biologi och alla andra vetenskaper har härmed alltså falsifierats….
  Typexempel på hur helt tokigt något kan bli när man vill bevisa en tes – hans kurva är bara extremalarmism och direkt historieförnekande.

 36. Björn

  Havens uppvärmning är en konsekvens av solenergi. Högre breddgraders vattentemperatur är i huvudsak beroende av strömmande vatten från ekvatorområdet och då kan man tänka sig att dessa Argobojar skulle göra mest nytta om de placerades i just dessa strömmar för att se förändringar över tid. I övrigt är utveckling av mätteknik från satelliter framtiden, för att kunna mäta havens yttemperatur, fukt och tryckförhållanden i atmosfären över land och hav, etc. Det viktiga är att det finns klara och funktionella syften med alla mätningar och inte bara med syftet att bekräfta AGW.

 37. Hans H

  #31, Alvar Nyren

  Självklart har jag läst dina inlägg. Du förekommer ju regelbundet så fort varje ny månadsrapport från UAH publicerats.

  Men så ta då och använd t ex de första tio åren av UAH -79 och framåt och visa att du har en bra prognos för de kommande åren som överensstämmer med utfallet…..

  Gör om samma sak en gång till genom att stoppa in de första tjugo åren från -79 och framåt i din analys och visa att påföljande utveckling följer din prognos!

  Visa!

 38. Kent

  #35 Magnus
  Har du någon annan informationskälla som säger något säkrare om globala medeltemperaturen? Vilka i så fall?

  Jag vågar påstå att det inte finns. Förväxla inte lokala variationer med globala, det är inte samma sak.

 39. Dan

  https://wattsupwiththat.com/2023/01/07/science-of-solar-ponds-challenges-the-climate-crisis/
  Jim Steel har ögnat igenom flera artiklar av honom.
  I den här uttrycker han att den långvåga Green house strålningen reflekteras direkt bort i ytskiktet hav. Den kortvvågiga solstrålningen når till tvåhundra meter? Han verkar intressant men för mig är det svårt sätta in i ett större sammanhang
  Är det någon av er som har intressanta info.
  Mvh
  Dan

 40. Hans H

  #31, Alvar Nyren

  Observera att jag inte yttrar mig om frågan om vi står inför en kommande kallare period eller ej på grund av solfläcksförändringen.

  Jag är BARA ute efter om din tekniska analys kan visa denna och andra förändringar. När jag med ögat ser på UAH de gångna åren sedan -79 ser jag tre mer platåliknande perioder och mellan dessa rätt plötsliga ”skutt” uppåt i temperaturen.

  Seså, ta dig nu an utmaningen som en man och bevisa att jag har fel!.

 41. #32 Kent

  Japp, och Kalle X gick inte över bält, det var hitte på. Han tog färjan eftersom det var isfritt.

  Osmans arbeten däremot handlar om äkta hitte på, att fylla i data som inte finns. Helt i linje för att ens kunna få anslag idag.

  Sedan 12 år håller jag på med gånggrifternas bygge och avveckling. Visset du att folken i östra Sverige (Örebro var en havshamn då) lämnade jordbruket de haft i 500 år för att börja jaga igen. Mer än 95% av födan blev animalisk, främst säl som jagades från isen. Östersjön hade 1,6% salt vid Stockholm, mot 0,35 % idag.
  Det är allmänt accepterat bland arkeologer att det skedde (en av många) en temperaturförändring för 5300 år sedan. Eftersom det blev KALLARE blev det svårare och nöd.

 42. Kent

  #40 Johannes
  Vilka bevis menar man visar att temperatursänkningen var global och inte lokal?

 43. Nr 38 kent.
  Jag vet inget om din utbildning men normalt brukar vi som levt ett tag och varit vetenskapligt aktiva och nyfikna hunnit med att läsa några olika disipliner inom vetenskap och föjt diskussionerna över tid och där blir det helt tokigt att jämföra med din killes helt omöjliga kurva.
  Och om det lokala och globala så kan jag lova dig att över tid så hänger det ihop – om man pratar klimat.
  Läs biologi, arkeologi och temperatur i dom sammanhangen – du kommer att bli överraskad.

 44. tty

  #34

  ”Här solstrålningen”

  Och här grunddata som din vackra kurva kommer ifrån:

  https://www.swsc-journal.org/articles/swsc/full_html/2014/01/swsc130036/swsc130036-fig1.jpg

  Ser övertygande ut inte sant? Citat:

  ”NRLTSI2 has a long-term trend from 1882 to 1974 similar to SATIRE-T. During the observational period from 1978 to present, however, the two reconstructions contain different decadal trends, e.g. NRLTSI2 shows an increase of 0.05 Wm-2 from the solar cycle minimum in 1986 to that of 1996 whereas SATIRE shows a decline of 0.2 Wm-2. Thus while cycle variability is comparable in these input datasets, their long-term components are not.

  It has been decided that the values to be prescribed for the CMIP6 exercise will be the arithmetic mean of the SATIRE and NRLTSI2 datasets.”

  Så där det faktiskt finns data stämmer de inte, så vi tar medelvärdet….

 45. Daniel Wiklund

  # Kent o Kent o Kent Har du nån informationskälla (lokal eller global) som berättar vilken vetenskaplig utbildning du har. Kanske en graf, eller en länk. Du yrar mest hela tiden.

 46. tty

  #41

  ”Vilka bevis menar man visar att temperatursänkningen var global och inte lokal?”

  Innan jag lägger ned tid på det. Hur många kurvor från hur många hav och hur många kontinenter anser du det behövs som bevis?

  Eller godkänner du enbart modeller i stället för riktiga data som ”Osmankurvan”?

  Du kan ju börja med att förklara detta: stubbar 600-700 meter ovanför den nuvarande trädgränsen under tidig Holocen:

  http://www.kullmantreeline.com/files/Glacirerna_i_Trnafjllen.pdf

 47. UffeH

  Finns det verkligen en global temperatur Kent, är det inte så att vi har en väldig massa lokala temperaturer som slås samman och sen räknar man ett medelvärde på det, men det är inte en temperatur och allra minst en ”global” sådan för ingen lever i medelvärdet.
  Det är väl inte ens så att det är samma temperatur i norra och södra Stockholm kan vi då säga att det finns en Stockholms temperatur är inte alla temperaturmätningar bara lokala ögonblicksbilder utan sammanhang till andra mätpunkter?
  Så är det verkligen så att man kan prata om att vi har ”globalt” klimat och temperatur när vad vi mäter och upplever bara är lokala fenomen allt annat är medelvärdesberäkningar i datorer.
  Hela idén med ”globalt klimat” är lite som att tro att det finns en gud som styr allt men när det gäller ”klimatet” är det vi människor som har blivit gudarna som styr över världens väder och djurliv.

 48. # 37 Hans H.
  Jag tror inte jag behöver svara på dina märkliga påståenden utan överlåter det till läsarna att avgöra.

 49. #41
  Lokala tempsänkningar under flera hundra år som bara drabbade just det området?

  Eller som just den period som jag studerar för 5300 år sedan över hela Europa. Naturligtvis fungerar det inte så.
  Nej, jag har inte sett på vad som hände i sydamerika under den tiden.

  Sedan är hittepå data inte något bevis.

 50. tty

  #33

  ”Hur drivs dessa bojar? Med batteri?”

  Ja. De har en livslängd av ca 3-5 år.

 51. #41 Kent

  Kent är helt i linje med alarmisterna. Man MÅSTE utplåna historien och förneka alla arkeologiska arbeten. Annars stämmer inget för dem. Just nu verkar detta var mest viktigast.

  De sista 40 åren har arkeologerna haft mycket fina instrument och nu senast genteknik.

  Köld skapar folkförflyttningar och krig, skadorna hos skeletten ökar, matvanorna tvingas ändras.
  Befolkning försvinner under längre period för att senare dyka upp igen. ”Civilisationer” skapas och utplånas.

  Allt som skett historiskt förklaras enkelt med klimatförändringar, både bråda sådana efter katastrofer och flera NATURLIGA hundraårigt långa.

  Enligt rådande dogm som Kent förespråkar finns det endast en klimatförändring och det är den som skett efter -70 talet, allt annat förnekas. Vi ändrar på historien i stället för att ändra på 100 talet modeller.
  Är nästa steg ett bokbål av alla historiska böcker?
  Eppur si muove.

 52. Lasse

  Global medeltemperatur går väl att bestämma idag.
  Variationen är dock stor beroende på plats och tid.
  Kent-Om du inte nöjer dig med NASA finns här lite mer om hur komplicerad klimatvetenskapen kan beskrivas : 😉
  https://wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2022/11/Vinos-CPPF2022.pdf

  johannes-gissar att du kan finna 5300 årseventet i denna digra lunta!

 53. Lasse

  #48 johannes
  fig 4:13 sid 56 kanske är intressant?
  Fig. 4.13 Evidence for an abrupt global cold and arid event at 5.2 kyr BP
  Fynd från alla kontinenter!

  Och kanske Örebro?

 54. Johan

  Som jag förstått det med koldioxidhalten i atmosfären så står naturen och framförallt haven för det största tillskottet till atmosfären.
  Kan den lilla ökning av temperaturerna i havet verkligen räcka för att havsvattnet ska släppa ifrån sig så mycket kolsyra att det kan stämma?

 55. Torbjörn

  Är det någon som har länkar till forskning kring hur mycket temperaturen laggar?

  Jag menar solstrålning som absorberas av haven, hur lång tid det tar innan energin är tillbaka till atmosfären?

 56. #53 Lasse
  Tackar! En fin pusselbit till forskningen.

  Kent, hemska sanningar som ger mardrömmar, inget för känsliga. Låt bli att läsa.

 57. Nr 38 kent.
  En bra och bred biologisk barometer är temperaturen i sjöar världen över och deras fiskbestånd – gäller även haven men deras temperatur varierar ofta mer på kort tid pga förändringar i strömmar.

  Tittar vi lite kort på några värmeälskande arter i svenska sjöar som sutare, mal och karp så leker den förstnämnda vid en vattentemperatur runt 18 grader medans karpen och malen gärna vill ha runt 22 grader.
  Sutaren har vanligtvis en gräns vid dalälven som naturlig utbredning, flyttas dock ofta till vatten norr därom.
  Karpen tog munkarna till sverige på 1500-talet men den fortplantar sig långsamt i svenska vatten.
  Malen har en naturlig rest i sydöstra sverige men var betydligt vanligare längre norrut under medeltidens värmeperiod och även under tidigare värmeperioder.
  Hos mig i västergötland mådde den bättre under 1200- talet då juli höll en medeltemperatur på sköna 22 grader, idag 17- 18 grader.
  Värmeperioden vikingatid – till 1200-talet var inget hittepå enligt malens och människornas göromål och nej den höga temperaturen var inte lokal i flera hundra år.
  Sutaren är fortfarande intressant som termometer, normalt under 1900- talet har den lekt i månadsskiftet maj/ juni men så sent som förra året kom inte leken igång förrän ca 2 veckor in i juni.

  Karpfiskarna braxen och sutare + mört har utgjort basen för oss människor sedan åtminstone järnålder och finns väl beskrivit inom arkeologin.

  Fiskarters utbredning, lektid och funktion är inga simuleringar eller modeller och inte heller någon länk för absolut förståelse av 1000- tals år av klimat utan dom finns och har funnits på riktigt.

  Abborren som jag studerat mest är oerhört intressant ur 100 års klimatperspektivet och då med både lektid och tillväxt under året som fina parametrar på temperatur.

  Du kanske är ung kent, leta upp en medelstor sjö i din närhet och mät vattentemperaturen vid en brygga på 2m djup, notera vindriktning, tid på dagen och temperatur. Gör mätningarna 1 gång i veckan, året runt – och skicka oss lite data efter 10 år efter 20år och efter 30 år…jag har mätt abborrars tillväxt, noterat lektid och vattentemperatur i drygt 40 år i samma sjö – det är jätteintressant och inte minst då att jämföra med historiska och arkeologiska parametrar och hur vi människor tvingats till anpassning utifrån klimatförändringar.

  Biologi, historia, munkars nogranna anteckningar, Linne’, Darwin och många många goda vetenskapsmän och kvinnor är våran egen fantastiska tidsmaskin när det gäller både arter och klimat – rent magiskt faktiskt!

  Men många idag vill att vi skall vara historielösa för att dom vill ha makten och rätten till vetenskapen – jag hoppas att du och greta och många andra börjar acceptera tidigare forskares arbeten och slutsatser… deras forskning var och är mycket relevant.
  Gör inte som dom religiösa patriarkerna som brände böcker och förnekade växternas läkande egenskaper och kallade andra för okunniga och förnekare.
  Lär av historien, den finns på riktigt.

 58. Lars Kamel

  Temperaturrekonstruktioner för platser och regioner visar klimatförändringar som ofta sker i stort sett samtidigt på de olika ställen. Med de osäkerheter som eventuellt finns i tidsbestämningarna. Ändå, enligt de klimathotsreligiösa, var alla dessa klimatförändringar bara lokala eller regionala och ingen av dem global

 59. Lasse

  December med samma förutsättningar ger olika reaktion:
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/darfor-kyls-vattnet-i-ostersjon-och-pa-vastkusten-pa-olika-satt-1.191338

  Tre grader på en månad-mot en ny istid?

 60. Bengt Abelsson

  Kent.

  Jag vill mena att alla temperaturmätningar, och proxies, med visst undantag för mätningar från satelliter, måste ses som lokala.
  Ta Sverige som exempel: en termometer som mäter lufttemperaturen 2 m över mark kanske är representativ för säg 10.000 kvadratmeter, radie 56 m.
  Med 45 miljoner sådana termometrar skulle man kunna tala om en heltäckande svensk genomsnittstemperatur.
  Med ettusen termometrar har vi ettusen lokala termometrar som får så gott det går får ge ett sorts närmevärde.

  Beträffande Osman så finns en recension hos Judith Curry på climate.etc av Nick Lewis, från 25 april 2022.

 61. Det finns oerhört gott om vetenskaplig litteratur kring den historiska temperaturen. En sammanfattning om den globalt varma medeltidsvärmen finns här: http://www.co2science.org/subject/g/summaries/globalmwp.php

  Endast vetenskapsförnekare och klimatskojare är omedvetna om den varierande klimathistorien och låtsas som om klimatet har varit statiskt ända tills idag.

 62. Kent

  #54 Johan
  ”Kan den lilla ökning av temperaturerna i havet verkligen räcka för att havsvattnet ska släppa ifrån sig så mycket kolsyra att det kan stämma?”

  Nej, det är vår fossila förbränning som står för ökningen av CO2 i atmosfären, inte havet. Havet tar upp CO2 en masse och dämpar ökningen som annars skulle varit ännu högre

 63. Kent

  #58 Lars
  Klimat är per definition lokalt och ändras tex om omfördelningen av värme ändras. Global medeltemperatur kan vara konstant och ändå att en region får varmare klimat samtidigt som en annan får kallare.
  Den medeltida värmeperioden kan mycket väl ha varit lokala fenomen – det är ju många platser på jorden som inte har någon dokumentation från den tiden. Dock finns andra spår som Osman har använt i sin rekonstruktion.

 64. pa

  Man kan inte låta bli att dra på smilbanden när man läser trådar som den här 🙂

  Vem avgör vad som är den ”rätta” medeltemperaturen?

 65. Daniel Wiklund

  # 63 Kent Klimat är per definition lokalt skriver du. Det lokala klimatet och vädret som jag i första hand bryr mig om är klimatet och vädret i Luleå. Vilket lokalt klimat och väder bryr du dig om. Vågar du berätta det ? Vi människor vet i bästa fall vad vi har, inte så ofta vad vi får. Det är likadant med väder och klimat. Hur är det för dig Kent. Har du kontroll på vad du har och får. Är den situationen stabil för dig. Kanske väldigt stabil som temperaturen var efter den senaste istiden och fram till 150 år sen, som du skrev tidigare idag. Du verkar ha bra koll på vad som hände för väldigt länge sen. Har du lika bra koll på vad som händer nu i ditt liv.

 66. pa

  #63

  En fråga till Kent.
  Om man har en viss mängd vatten som har en temperatur på säg 10 grader. Vattnet håller även en viss mängd CO2. Om vattnet värms upp till 12 grader, kommer mängden CO2 öka eller minska i vattenmängden?

 67. Kent

  #66 pa
  Det beror på. Om inget annat ändras så minskar mängden co2 i vattnet, men om man samtidigt kraftigt ökar koncentrationen av co2 ovanför vattenytan från en annan källa så kan mängden co2 i vattnet till och med öka trots att vattnets temperatur ökar.

 68. Torbjörn

  #62 Kent
  Är du en förnekare?
  Du verkar förneka varje vetenskap som finns till förmån för klimatreligionen.

 69. Paul Håkansson

  Greenpeace’s Ex-President – Is Climate Change Fake? – Patrick Moore

  Patrick Moore is the Co-Founder & Ex-President of Greenpeace and an author.

  Climate change has been at the forefront of political, cultural and social battles for the last 40 years. Patrick had a front-row seat as he organised the environmental movement’s first ever major demonstration, but now he has some real problems with the direction it’s heading in
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=E5K5i5Wv7jQ&ab_channel=ChrisWilliamson

 70. Paul Håkansson

  Dr. Patrick Moore, co-founder of Greenpeace, speaks his mind.

  Rex sits down with Dr. Patrick Moore, co-founder of Greenpeace and an outspoken critic of the climate-change hysteria and eco-fanaticism which currently inundates politics, journalism, and academia. Dr. Moore talks about his adventures confronting Soviet and Japanese whaling ships, sailing across the ocean to stop nuclear bomb tests, advocating for Golden Rice (a GMO food for the poor), why he became disillusioned with Greenpeace’s mission, and the rampant untruths and myths surrounding global warming. For those who claim he wasn’t a founder of Greenpeace, see this link: https://web.archive.org/web/200701271

  https://www.youtube.com/watch?v=w5nEboAQNcQ&ab_channel=RexTV

 71. Daniel Wiklund

  #67 Kent ( eller vad du nu heter). Vissa frågor svarar du på. Men inte dom som rör dig. Varför ? Varför är du så hemlighetsfull. Har du nåt att dölja ? Det är fegt agerat av dig. Är du stolt över det ?

 72. pa

  #67

  Hur kraftig behöver ökningen i atmosfären vara vid marknivå för att CO2 skall öka istället för minska i det scenariot?

 73. Kent

  #71 Daniel
  Om du tar en statistik här på forumet ser du att jag ligger högst i antal frågor till mig. Jag hinner inte med allt helt enkelt.

 74. Berra

  Noterar att en av författarna till rapporten är Michael Mann samt att hockeyklubban inte har lika lika skarp knäck (ännu)…

 75. Daniel Wiklund

  # 73 Kent Du hinner inte med att svara på vem du är. Vilket svammel. Feghet imponerar inte.

 76. Torbjörn

  #73 Kent
  Då föreslår jag att du koncentrerar dig på att svara på frågor istället för att kasta ur dig nonsens

  Jag väntar ännu på svar från den 5:e januari men jag upprepar frågan:

  Då är frågan hur mycket laggar temperaturen i så fall?

  TSI är redan högre än den var 2016, enligt Greg Kopp, som även menar att det var som lägst 2019

  Du kan själv ladda ner data och kontrollera
  https://spot.colorado.edu/~koppg/TSI/

  Vi är redan inne i solcykel 25 som startade 2019 och förväntas nå sitt maximum någon gång mellan 2023 (alltså i år) och 2026. NASA säger 2025, så då har vi TVÅ år kvar med ökad instrålning.

  Min fråga kvarstår, varför är inte den globala temperaturen högre?

  NOAA anser att 2020 var lika varm som 2016, men att 2021 bara var 6:e varmaste (en plats som 2022 förmodligen tar över)
  UAH anser också att 1998, 2010, 2016, 2017, 2019 och 2020 var varmare än 2021 och 2022

  2010 och 2019 var två av de år då solinstrålningen var lägst, ändå är de varmare.
  Kan du förklara det?

 77. Hans H

  #48, Alvar Nyren

  Noterar att du inte vill utsätta din ”tekniska analys” för en test retroaktivt eller ens försvara dess förmåga att förutse de skutt uppåt i temperatur som skett vid två tillfällen under de senaste 43 åren sedan UAH påbörjade mätserien 1979.

  En forskare värd namnet överlåter inte sådant på andra!

 78. Magma

  #73 Kent
  ”Om du tar en statistik här på forumet ser du att jag ligger högst i antal frågor till mig. Jag hinner inte med allt helt enkelt”
  Har du själv funderat på varför du får så många frågor? — För att frågeställarna bara längtar efter höra din djupa kunskap flöda?
  — Eller möjligen för att de inte får ihop logiken i ditt kompakta ordflöde?
  Personligen har jag uppfattat att koldioxid har en måttlig påverkan på ett varierande klimat, men inte tillstymmelse till samma effekt som oxytocin tycks ha på klimathotsreligionen – och då menar jag inte dess effekt under förlossning utan dess förmåga att skapa konformitet och konsensus inom en grupp med gemensam tro och övertygelse.

 79. Paul Håkansson

  Conversations That Matter: Environmentalist Patrick Moore

  Dr. Patrick Moore takes issue with NGOs over climate, genetically modified organisms and the ”truth” about carbon.

  He says we were literally running out of carbon before we started to pump it back into the atmosphere. “CO2 has been declining to where it is getting close to the end of plant life, and in another 1.8 million years, life would begin to die on planet Earth for lack of CO2.”

  According to Moore, it is life itself that has been consuming carbon and storing it in carbonaceous rocks. He goes on to say, “Billions of tons of carbonaceous rock represent carbon dioxide pulled out of the atmosphere, and because the Earth has cooled over the millennia, nature is no longer putting CO2 into the atmosphere to offset this.”

  https://www.youtube.com/watch?v=vb-52nlv0qs&t=514s&ab_channel=VancouverSun

  https://www.youtube.com/watch?v=TjlmFr4FMvI&t=6s&ab_channel=ConversationsThatMatter

 80. #55 Torbjörn

  Är det någon som har länkar till forskning kring hur mycket temperaturen laggar? Jag menar solstrålning som absorberas av haven, hur lång tid det tar innan energin är tillbaka till atmosfären?

  Det är komplicerat och jag tycker frågan är felställd. Synligt ljus tränger ner åtskilliga meter och ger därför en ytterst obetydlig uppvärmning, men i en stor volym. Infrarött ljus värmer själva ytan och kan då ge en jämförelsevis stor uppvärmning som rimligtvis påverkar lufttemperaturen omedelbart.

  Ni som har Elsas nya bok Sunt förnuft om Energi & Klimat kan titta på figur 4.13.1 (sidan 126) och se att havsnivåhöjningen följer temperaturen med en fördröjning av cirka 14 år. Den omedelbara uppvärmningen av synligt ljus måste ge en omedelbar nivåhöjning på grund av värmeutvidgning i havet till något tiotal meters djup. Luften som värmts på grund av absorption i atmosfären och ytan, särskilt över land, men också lite över hav på grund av IR-absorption ger en långsam uppvärmning av havet. Kanske delförklaring till 14 års tidsförskjutning. Den något varmare luften ger också ökad isavsmältning, också rimligen med viss fördröjning.

  Det ser ut som att havet är en termometer som mäter den globala medeltemperaturen med en fördröjning av 14 år. Till det kommer en långsammare komponent, havet steg lite mellan 1900 och 1930 medan temperaturen 1886-1916 var ungefär konstant. Jag förmodar att isen långt ner i polarisarna fortfarande håller på att värmas upp efter senaste istiden och att detta påverkar isavsmältningen fortfarande. Havet kan därför rimligen ses som en termometer med multipla tidskonstanter där en kort, cirka 14 år är klart synlig i data. Kvaliteten på havsnivådata är dock fortfarande osäker så det finns skäl att vara försiktig med slutsatser.

  Lufttemperaturen stiger snabbare än havsytans temperatur. Solstrålning som absorberas av haven, hur lång tid tar det innan energiflödet från luft till hav (avkylningen) avtar ? Det ser ut som att havsytan följer atmosfärens temperatur utan fördröning: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/sea-surface-temperature/sea-surface-temperature/image_large Det tycker jag är vad man borde ha förväntat sig. Det tar sedan lång tid för den något varmare ytan att värma djupare vattenskikt.

 81. Gunnar Strandell

  Leif Åsbrink #80

  Citat: ”Det ser ut som att havsytan följer atmosfärens temperatur utan fördröjning:”

  Är det inte tvärtom så att atmosfären värms upp av havsytan?

  Solljuset värmer inte atmosfären, men väl vattnet, vilket framgår av att det blir allt mörkare med djupet.

 82. Ulf

  Läs en bra bok istället Kent,

  https://www.bokus.com/bok/9789175043234/klimatet-och-manniskan-under-12000-ar/

  Att globala temperaturenskulle varit ungefär den samma under de senaste 10.000 åren är fullständigt befängt. En sak att man modellerar framtiden, men historien, nej det går gränsen för dumheter. Bättre studera historien.

 83. Lars-Eric Bjerke

  #72 pa
  ”Hur kraftig behöver ökningen i atmosfären vara vid marknivå för att CO2 skall öka istället för minska i det scenariot?”

  Det viktigaste drivkraften för inlösning eller avgasning av koldioxid är skillnaden mellan dess partialtryck i atmosfären och dess löslighet i vatten. En grads temperaturökning av vatten minskar lösligheten med en enstaka procent medan partialtrycket av koldioxid i atmosfären och därmed lösligheten ökat med ca 35 % sedan 50-talet.
  Du måste förstås beakta att inlösning och avgasning väsentligen sker på olika platser i världshaven. Det enkla svaret på din fråga är alltså -några få ppm.

 84. Daniel Wiklund

  Har just skottat snö en timme. Inte så tung snö med tanke på att det är nära noll grader. Några av oss får skotta snö. Om det sen beror på mycket eller lite koldioxid är ganska ointressant. Jag minns ca 70 år tillbaka i tiden. Har vissa år skottat mycket snö andra inte så mycket. Det är skillnad att uppleva klimatet/vädret live jämfört med att läsa om det på datorn. Snöskottning är inte alltid så bra för en gammal rygg. Men det är bra träning. Att sitta stilla en längre tid är inte bra för hälsan.

 85. Torbjörn

  #80 Leif
  Så här skriver Hansen 2005

  ”The lag in the climate response to a forcing is a sensitive function of equilibrium climate sensitivity, varying approximately as the square of the sensitivity (1), and it depends on the rate of heat exchange between the ocean_s surface mixed layer and the deeper ocean (2–4).
  The lag could be as short as a decade, if climate sensitivity is as small as 0.25-C per W/m2 of forcing, but it is a century or longer if climate sensitivity is 1-C perW/m2 or larger”

  Det verkar finnas flera olika tidsperioder och jag ville läsa mer om dem

 86. tty

  #85

  Alla siffrorna är för korta. Djuphavets omsättningstid är 800-1600 år.

 87. Torbjörn

  #86
  Som sagt, det finns olika tidsperioder.
  Har du någon länk till forskning?

 88. tty

  #87

  Här t ex

  https://journals.ametsoc.org/view/journals/phoc/42/9/jpo-d-11-0163.1.xml

 89. JonasW

  #86

  800-1600 år ? Vilken källa har du för detta? Google?

 90. JonasW

  #Leif

  Anser du fortfarande att du vet vad som är källan till termisk strålning? Ja ,tja eller nej?

 91. Gabriel Oxenstierna

  JonasW 89

  Den frågan besvarades redan i #6.

  Det mesta av djupvattnet ligger på över 1000 års omloppstid:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/12/deep-ocean-temperature.webp

  Även vattnet som ligger på 500 – 1000 meters djup har omloppstider på flera hundratals år. Dvs. det mesta av vattnet i haven är helt opåverkat av antropogena faktorer. Att vi har en uppvärmning nu, kan mycket väl bero på att varmt vatten strömmar upp som härrör från medeltida värmeperioden, t ex.

  Källan:
  https://www.researchgate.net/publication/353289081_Diffusion_controls_the_ventilation_of_a_Pacific_Shadow_Zone_above_abyssal_overturning

 92. #90 JonasW

  JA. absolut!

  Jag har försökt förklara för dig men du vill inte förstå när jag börjar förklaringen från grunden. Förklaringen startar med det termiska bruset i ett motstånd.

  Jag minns inte längre på vilken punkt du inte kunde/ville följa med.
  https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=41840
  Anser du att detta är en acceptabel förklaring av termiskt brus i ett motstånd?