Göran Johansson

Vindkraften till havs

Tittade på Stefan Sauks Youtube (utlagt 5 Juli) angående vindkraften i Östersjön se nedan. Han refererar till en studie om vindkraftens problem med utsläpp   →

Lägg ned det Klimatpolitiska rådet! Dom är säkerhetsrisk för vårt land!

Jag är mycket oroad hur det politiska Sverige håller på att totalt misslyckas med sitt klimatarbete. De människor som ingår i klimatpolitiska rådet visar   →

En uppskattning av klimatkänslighet ECS

Det finns inget direkt, linjärt samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och dess påverkan på temperaturen ”Växthus” -uppvärmningseffektiviteten för CO2 minskar logaritmiskt med ökande koncentrationer, vilket   →

Eons ”spjutspetsprojekt” i förnyelsebar energi

Här är en uppföljning av Eons experiment att göra byn Simris helt självförsörjande på el. Det har inte funkat så bra. Göran Johansson har   →

Hur Al Gore byggt upp det globala uppvärmningsbedrägeriet

Här är ett gästinlägg av Göran Johansson som bl.a. är expert på miljö och bullerfrågor runt flygplatser. Närmare presentation nedan. Även om hans kunskap   →