logaritmiskt avtagande

En uppskattning av klimatkänslighet ECS

Det finns inget direkt, linjärt samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och dess påverkan på temperaturen ”Växthus” -uppvärmningseffektiviteten för CO2 minskar logaritmiskt med ökande koncentrationer, vilket innebär att: vid 20 ppm är redan upp till 42% av koldioxideffektiviteten uppnådd vid 100 ppm, uppnås ~ 67% av CO2-uppvärmningseffektiviteten vid 150 ppm, uppnås ~ 72% av CO2-uppvärmningseffektiviteten vid 280   →