klimatkänsligheten

En uppskattning av klimatkänslighet ECS

Det finns inget direkt, linjärt samband mellan atmosfärisk CO2-koncentration och dess påverkan på temperaturen ”Växthus” -uppvärmningseffektiviteten för CO2 minskar logaritmiskt med ökande koncentrationer, vilket innebär att: vid 20 ppm är redan upp till 42% av koldioxideffektiviteten uppnådd vid 100 ppm, uppnås ~ 67% av CO2-uppvärmningseffektiviteten vid 150 ppm, uppnås ~ 72% av CO2-uppvärmningseffektiviteten vid 280   →

Klimatkänsligheten – hot eller hopp

CO2 Coalition grundades 2015 av bland andra William Happer. Sedan dess har organisationen utökats med många centralfigurer bland dem, som med vetenskapliga resonemang opponerar sig mot den UNFCCC/IPCC -styrda klimathotsrörelsen. Coalitionens budskap är att en högre CO2-halt i atmosfären vore välgörande för världen. Den uppfattningen är ju långt ifrån politiskt korrekt och kräver både en   →

Senaste forskningsrönen: koldioxidens påverkan på klimatet är starkt överdriven

I en ny artikel av Nicholas Lewis and Judith Curry (“The impact of recent forcing and ocean heat uptake data on estimates of climate sensitivity“, Journal of Climate 2018) görs en detaljerad revision av IPCCs beräkningar av klimatkänsligheten. Klimatkänsligheten är grundläggande för den klimatpolitik som förs nationellt och internationellt. Författarna, som tillhör det främsta forskarna   →

Växthuseffekten och grundläggande principer för klimatkänsligheten

Växthuseffekten, dvs. att jorden är varmare på grund av så kallade växthusgaser i atmosfären, och hur mycket ökade halter av växthusgaser påverkar temperaturen, dvs. klimatkänsligheten är centrala frågor i klimatdebatten. I denna artikel diskuteras de vetenskapliga grunderna för dessa frågor med två läroböcker som källor förutom ett par klassiska originalartiklar. Denna diskussion bygger alltså på   →

Svenska professorer ifrågasätter FN-rapport

”Svenska professorer ifrågasätter FN-rapport” är rubriken på en debattartikel i Ny Teknik undertecknad av Pehr Björnbom och C-G Ribbing, båda välkända för läsare av TCS. Det hela handlar om klimatkänsligheten och hur mycket en dubbling av CO2-halten påverkar den globala temperaturen. Många av TCS läsare håller säkert med om att klimatkänsligheten är den springande punkten   →