Klimatkänsligheten – en känslig fråga

CO2 sensitivity simplified

Medan FN/IPCC/SPM och andra klimataktivister hävdar att vi går mot förödande antropogen uppvärmning hävdar FN-fria forskare främst inom AMO-fysiken att det inte finns någon anledning att frukta för kommande människoskapade klimatförändringar.

¤¤¤

På Heartlandinstitutet, frihetens institut har Anthony Watt under projektet Climate at a Glance sammanställt historiken över den beräknade klimatkänsligheten, klimatets svar på en fördubbling av atmosfärisk koldioxid:

Climate at a Glance: Climate Sensitivity

Klimatkänsligheten vilar på en känd kärna som godkänns av alla, även IPCC, samt tänkta positiva återkopplingar vilket diagrammet ovan tydligt visar. Ju högre klimatkänslighet desto värre ”klimatkris”. Med andra ord det är de positiva återkopplingarna som gör frågan känslig.

climat at a glance

Känd påverkan och spekulationer kring eventuella positiva återkopplingar ger en ”klimatkänslighet” som varierar mellan 1,5 och 5,6 ℃ medan den kända påverkan och beräkningar grundade på observationer ger en klimatkänslighet mellan 0,8 och 1,3 ℃. Oklart hur antropogen koldioxid skiljs från naturlig.

FN och klimatkonventionen kör sitt politiskt motiverade spår med sina spekulationer och en till synes outsinlig kassakista. Hittills verkar västs klimatpolitik ha fastnat i FN-spåret.

¤¤¤

Från den fria CO2Coalition där atmosfärfysikern William Happer är drivande kommer ständigt nya vetenskapligt verifierade artiklar. Bland annat denna lysande sammanfattning av klimatfrågan i stort. De som följt klimatupplysningen genom åren kan här återuppliva mer eller mindre känd information.

200 Years of Fossil Fuels and Climate Change (1900-2100) – CO2 Coalition

 

Artikelns abstract:

G. Shanmugam´s

The geologic record shows that the Earth’s climate has always been changing naturally during the past 600 million years in terms of CO2 and temperature, without CO2 emissions from Fossil Fuels by humans. There were both warming and cooling periods prior to the appearance of human beings on the Planet Earth. The Anthropogenic Global Warming (AGW) is attributed to the Industrial Age that commenced in 1760 in the Great Britain and later in the USA. The principal driver behind the Industrial Revolution has been Fossil Fuels (i.e., Oil, Natural Gas, and Coal).

Since 1900, Fossil Fuels have been the single most important driver of the modern human civilization. If the Net–Zero CO2 policy were to be implemented, large numbers of people would die and the modern human civilization would come to a sudden halt, and humans left alive would have to revert back to the lifestyles of the Neanderthals who lived 40,000 years ago without the benefits of Fossil Fuels. The failure of the Net–Zero policy is already evident by (1) the Germany’s shift back to coal from unreliable wind to face the energy crisis caused by the Russia-Ukraine War on 24th February 2022, (2) the bankruptcy of Sri Lanka in 2022 caused by the ESG (Environmental, Social, and Governance) policy that banned chemical fertilizers, and (3) the major victory by the Dutch pro-farmers party (BBB) in the 2023 provincial elections in opposition to the Dutch government’s climate policy to eliminate nitrogen emissions by reducing 30% of livestocks in the Netherlands.

A climate-change model for 200 Years (1900-2100) is proposed based on four basic parameters, namely, CO2, Temperature, Population, and GDP per capita. The model shows a steady increase in all four parameters from 1900 to 2100. In this model, calculations based on the Max Planck’s Curve by Van Wijngaarden and Happer (2020), an increase in CO2 and Temperature by 2100 would be trivial and that would not hinder either the population growth or the GDP growth. Therefore, Climate Change is not an existential threat. The proposed roadmap for the future is to continue to use the Fossil Fuels as usual. The ultimate driver of the Earth’s climate is the omnipotent Sun, not humans.

The CO2 in the atmosphere helps not only to modulate the Earth’s Temperature suitable for human survival, but also to enhance Global Greening. Therefore, we should shift our resources and attention away from Global Warming and aim towards eliminating Global Poverty.

Please see the complete publication here: G. Shanmugam 200 Years of Fossil Fuels and Climate Change 1900-2100

Som sagt en lysande artikel, där även en ny intressant klimatmodell fram till 2100 föreslås.

¤¤¤

Hur förklaras den låga klimatkänsligheten som bygger på observationer och ingår i den nya föreslagna klimatmodellen?

CO2coalition 1

När atmosfären tar emot mer CO2 blir den alltmer ”mättad” på denna molekyls möjlighet att påverka klimatet/temperaturen. Eftersom atmosfären vid nuvarande CO2-halt anses vara mer eller mindre ”mättad” med avseende på klimatpåverkan bidrar en dubblering av koldioxidhalten från 400 ppm till 800 ppm till en global uppvärmning av jordens atmosfär på 1 ℃. En sådan dubblering beräknas ta något eller några sekler.

Beräkningar gjorda av Van Wijngaarden och W. Happer utifrån Max Plank kurvan visar med andra ord att ökningen av CO2-halten och temperaturen till 2100 skulle bli trivial vilket inte borde hindra jordens befolknings- eller dess välfärdsökning. (Se artikeln)

 W. Happer har vid flera tillfällen under senaste tid publicerat

”Final message of Physics”:

 • CO2 is a very ineffective greenhouse gas.
 • For clear skies doubling CO2 only reduces thermal radiation to space by about 1% (IPCC agrees).
 • For no feedback, doubling would only increase the absolute temperature by about ¼ % or 0.75 ℃.
 • Most feedbacks in nature are negative, not positive.
 • So, clouds and other feedback mechanisms are likely to decrease the feedback-free warming.

¤¤¤

Varför trampa vidare i FNs/IPCCs/SPMs vetenskapliga gungfly?

Varför inte ”Rädda Jorden” snabbt, billigt och effektivt genom att rensa ut all klimathotsbråte som lett till katastrofala beslut som Obamas Endagerment Findings (2009), beräkningar på koldioxidens sociala kostnader (SCC) med felaktigt förtecken, onaturliga återkopplingar mm fram till dagens katastrofala Net Zero.

Ge de naturliga feedback-systemen de förtecken de förtjänar enligt ”Final message of Physics”.

Det är endast så som vi kan ”rädda jorden”.

Ann Löfving-Henriksson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din lugnande rapport från verkligheten!
  Nuvarande ökningstakt av atmosfärshalten CO2 vid Mauna Loa är ca 2 ppm/år.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  För en ökning från nuvarande nivå med 400 ppm pratar vi alltså en tidsrymd på 200 år och en temperaturökning på ca 1grC. Överlagrat detta naturliga förändringar, plus eller minus. De naturliga kan ju mycket väl vända ner till minus under denna tidsrymd. Summerat behöver vi alltså inte i vår generation vara oroliga. Inte Rockis eller Greta heller, men de behöver ju klimathysterin för de har inga andra inkomstkällor. Och CO2 är ju perfekt på det sättet att det är så lätt att mäta och beskatta.

 2. stig morling

  Stort Tack Ann! Låt mig bara rekapitulera tre frågor jag stött på: 1. En rikskänd CO2-kämpe som en gång skrev: ”Jag drömmer om den koldioxidfrie Jesus”. Ett svar som givetvis aldrig publicerades: ”Käre ”Tjalle” (pseudonym), såväl Jesus, Greta, Du och jag andas ut en luft med ca 4 % CO2″
  2. Växthusgaserna, säg som Graucho Marx: ” Men hit med växthus då!!”
  3. En våtmark levererar inga växthusgaser?, Men, var det inte ett ”myllrande liv” vi skulle finna i just våtmarken. PS våtmarken på ”rätt” ställe gör nytta!

 3. Lennart Bengtsson

  Klimatdebatten kommer knappast att minska efter de allra senaste temperaturmätningarna. En ovanligt kraftig El Nino är för närvarande under snabb uppbyggnad. Det kan inte uteslutas att den globala medeltemperaturen under de kommande 3-6 månaderna kommer att temporärt överstiga +1.5°C. Håll Er informerade!

 4. Bjarne Bisballe

  William Happer holdt foredrag i Australien i sidste uge hvor han præciserede klimasensitiviteten til 0,71°C

 5. BG

  #4

  Här är länken till Happers föredrag:

  https://youtu.be/v2nhssPW77I?si=e52FWzDH5eb1_Cvp

 6. Lasse

  Tack Ann
  #4
  Nobelpris till Happer?
  Hans Australienska föredrag finns på nätet:
  Adress som visas ovan

  September var ovanligt varm även i Sverige. Stockholm fick rekordmånga soltimmar, 10 % mer än normalt. Det är inge att beklaga 😉

 7. Tack för goda perspektiv, Ann!

  Ju mer tokerier som rapporteras i media och ju mer alarmism, förklädd till vetenskap, som serveras folket – ju viktigare blir perspektiven inom både temperaturutvecklingen och vad den innebär för samhället.

  Vi har redan nått så långt i förvrängningarna att det snart inte ens lönar sig att titta på den egna termometern – för någon har redan förklarat att din egna temperatur är extrem, oavsett om det handlar om upplevda eller avlästa värden.

  Klimathistorien är nedmonterad och vi har med modern klimatvetenskap fått veta att klimat karaktäriseras av stabilitet – normalvariationen för klimat i 30 års perspektiv liksom i 100, 500 och 1000 årsperpektiv ligger på enstaka tiondelar, upp och ned.

  Klimatvetenskapen kan således falsifiera både geologi, arkeologi och antropologi.

  Indianer i Amerika upplevde sålunda stabilt klimat i tusentals år, ingen påverkan från större klimatvariationer hos dessa civilisationer.

  Dom första nordiska bosättarna på Grönland mötte ett kallare klimat än dagens extremvärme.. och dom fördrevs inte av någon påhittad avkylning – växter och djur var alla sprungna ur kylan – inga plötsliga värmeperioder har synts till historiskt på grönland, varken i 30 år perspektiv, 100 års eller 1000 årsperspektiv..varken i havet eller på land.

  När jag tittar ut genom fönstret på landet, söder om vänern – så ser jag extremväder. Det har aldrig varit så varmt säger klimatvetenskapen och dess eminenta forskarkår.
  Abborrleken i hemmasjön styr av temperaturen i maj – och leken sker fortfarande ungefär 1 vecka in i maj – samma har det, enligt släktens noteringar, varit i 100 år.

  Flyttfåglarna, som med sina korta generationer snabbt anpassar sina flyttbeteenden, kommer på någon vecka när till min del av världen( – i år fick dom frysa för att våren blev sval, liksom året innan..

  Höskörden följer ljus och värme och det är svårt att se något extremt där – vi skördar som vanligt.

  Visst är Co2 en växthusgas – men hur effektivt värmer en något ökad återstrålning haven – hur väl kan den penetrera eller minska avkylningen – och hur lång tid behöver denna återstrålning för att värma den enorma havsvolymen och inte minst då djuphavet?

  Jag bor västergötland och har mina favoritskogar i norra värmland – jag fiskar och skördar intensivt i skog,mark och vatten – liksom släkten före mig.
  Vad har ändrats i den biologiska cykel och i årstidernas kommande och gående – lingonen mognar som vanligt, runt den 10 augusti och tjäderhönan lägger sina ägg vid samma tid som när morfar var ung och sprang i skogen – för 100 år sedan.

  Klimatexperterna säger att sverige hör till dom värst uppvärmda länderna i Världen – nähää, säger jag – verkligen, är det sant!?

  Tunga klimatexperter vill göra gällande att bl a antropologiska klimatkatastrofer var av lokal karaktär – det hade inte med global uppvärmning att göra.
  Detta säger vetenskapen beror på att den globala temperaturvariationen är närmast obefintlig – och därför vet man att dagens uppvärmning på 0.8 – 1.0 c är helt unik – åtminnstone i perspektivet av några 1000 år, ibland säger dom 125 000 år – och är helt gravallvarliga.

  Så egentligen är min termometer, min abborrlek, höskörd och lingonplockning helt irrelevant – i förhållande till denna extrema uppvärmning, här i norr.

  Inte sällan förvånas jag, nu för tiden, när solen sänker sig på hösten och kvällar och mornar kyler på och dimman rullar in och gäddans optimala trivseltemperatur( 14c ) anländer vid ungefär samma datum år efter år……

  Årstiderna och solens bana är ett gissel för vissa vetenskaper, solen går ner och haven kyls.

  En fråga som klimatvetenskapen inte kunnat svara, varken mig eller lingonen, på är – vilken är globens normala temperaturvariation 0,2 0,5 1,0 eller 2,0C….?

  Klimatvetenskapen har heller inte kunnat svara på vad som ger plötsliga upp och nedgångar i 100 och 1000 års perspektivet – eller jo visst, dom finns ju inte…så var det löst.

  Som vanligt vill jag be om ursäkt för långt orerande – men väder och klimat är så intressant (och ger mig mat på bordet) att jag omedelbart får 1000 frågor i huvet – om min egen upplevda verklighet, jämfört med dom kloka vetenskapsmännens.

 8. TorbjörnR

  #3 Lennart Bengtsson

  Tack Ann L-H

  Lite OT men det är ju det viktigaste beviset för AGW.

  Hur ser du på de kurvor över global temperatur som visas från säg 1850.
  Enligt uppgift fanns det i stort bara väderstationer i USA, Europa och små delar av Asien och Australien i början av 1900-talet.
  Hur kan man då räkna fram global temperatur som dessutom kan jämföras med dagens globala temperatur? Det är ju trots allt väsentligt mer väderstationer idag även fast hela världen inte täcks idag heller.

  Hur rimliga anser du de globala temperaturerna från 1850-1950 vara enligt HadCrut, GISS etc?

 9. tty

  #8

  ”Enligt uppgift fanns det i stort bara väderstationer i USA, Europa och små delar av Asien och Australien i början av 1900-talet.”

  Stämmer.

  Madras 1796
  Bombay 1817
  Sydvästgrönland 1831 (fragmentariskt från 1782)
  Barnaul 1836
  Irkutsk 1836
  Peking 1841
  Toronto 1841
  St Helena 1841
  Hobart 1841
  Kapstaden 1842
  Sitka 1843
  Rio de Janeiro 1851
  Mauritius 1853
  Auckland 1854
  Falklandsöarna 1859 (fragmentariskt)
  Santiago de Chile 1861
  Tokyo 1870
  Honolulu 1883

  Data i huvudsak från Lambs ”Climate: present, past and Future”

 10. tty

  #7

  ”dagens uppvärmning på 0.8 – 1.0 c är helt unik – åtminnstone i perspektivet av några 1000 år, ibland säger dom 125 000 år”

  När någon säger det så svara ”Dansgaard-Oeschger events då?”

  http://3.bp.blogspot.com/-WZyXDGK5zlU/Uca7ZwZMOZI/AAAAAAAAAVc/51ht1jm60_8/s1600/D_O_Events.jpg

  Typ 5 graders uppvärmning på 50 år.

 11. TorbjörnR

  #9 tty

  Tack för dina uppgifter.

  Menar du att dessa är de enda väderstationerna utanför US och Europa i mitten på 1800-talet?

 12. Lasse

  #9
  Listan är huvudsakligen stora städer.

  Urban climate change!
  ”But more than 75% of weather stations are in areas that are now urbanised”

  En lång utläggning om detta här: https://www.youtube.com/watch?v=v2nhssPW77I

 13. Ingemar Säfbom

  # 10 tty
  Nämner man Dansgaard-Oeschger events så får man till svar att det var lokalt och inte globalt. Går det att komma fram till en uppskattning av hur mycket det påverkade den globala temperaturen.

 14. Ann Löfving-Henriksson

  # 3, Lennart Bengtsson, klimatdebatten kommer knappast att minska om ”den globala temperaturen” ökar på grund av El Nino.
  Det är väl det som är problemet!
  Klimatfrågan handlar ytterst om de antropogena CO2-utsläppen och dess konsekvenser, men när blev El Ninos rörelser antropogena?

 15. Fredrik S

  Tack Ann!

  September har varit varm. Roy Spencer och UAH redovisar 0,9 för September ifall detta är officiellt.

  https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 16. David

  OT
  Föredrag av Patric Moore för någon vecka sedan där han återger den historiska utvecklingen av planeten vad det gäller temperature och CO2 samt belyser värdet av just CO2…

  https://www.youtube.com/watch?v=TclmRoTGsO4

 17. Sören G

  Enligt data från iskärna från Grönland steg temperaturen mellan 1393 och 1336 f.v.t. med drygt 0,9 grader, d.v.s. på 57 år.

 18. Torbjörn

  Spencer & Christy har nyligen publicerat sin tro kring klimatkänsligheten.

  https://www.drroyspencer.com/2023/09/our-new-climate-sensitivity-paper-has-been-published/

  Dessutom har de släppt Septembers temperaturer, med smått sensationella +0,9C i anamoli att jämföra med år 22, +0,25C en skillnad med 0,65C vilket naturligtvis inte har med koldioxid att göra.

  https://www.drroyspencer.com/2023/10/uah-global-temperature-update-for-september-2023-0-90-deg-c/

 19. Sören G

  #18
  Atmosfärens temperatur kan variera snabbt liksom havens yttemperatur. Allt beror på hur mycket värme som är lagrat i haven.
  Stark solinstrålning på en havsyta kan värma den tillfälligt och värma atmosfären ovanför. Men sedan blandas havsvattnet om och kallare vatten kommer upp till ytan och atmosfären kyls igen.

 20. Nr 10 och 18.
  Attans vad det åker upp och ner i temperatur både i geologiska perspektiv och under bara 1 år – smått makalöst!

  Någon liten, tajt, variation kring en bestämd normsiffra synes inte vara klimatets melodi.

  Det är som med dom historiska fluktuationerna i den grönländska temperaturen – där finns ju viss koll i 200 års perspektivet och variationen är påtaglig – ibland måste man undra vad meteorologerna tänker kring sådana kurvor – eller senaste året globalt…” variability about a norm”….hmmm.
  Klimatologerna behöver man ju iaf inte fundera över när det gäller reflektioner kring detta… dom har redan bestämt sig – nu tycks dom inte behöva några mer anslag – eftersom dom nu VET.

  Sådan fantastisk forskningsframgång inom klimatet påminner mig om isbjörnsdebatten..ja, dom dör ju ut enligt narrativet – men tittar man på isbjörnshonor och hur många ungar dom föder tycks ju honorna i exempelvis Hudson Bay föda betydligt fler ungar, än honor närmare havsisen runt polen- trots den extrema årstidfluktuationen gällande is eller öppet som gäller där…isbjörnar är våldsamt anpassningsbara och bytesdjuren sträcker sig från att mumsa fågelägg till att släpa upp valar på en grusbank och kalasa i veckor..

  Kan isbjörnens otroliga anpassningsförmåga bero på att klimatet och miljön varierar kraftigt i Arktis – jäpp, det tror jag…

 21. Sigge

  Anthony Watt har aldrig forskat om klimatet. Att påstå att beräkningar grundade på observationer skulle ge en klimatkänslighet på 0,8-1,3 grader vid fördubblad CO2-halt är nonsens. Det borde väl ni som läser den här bloggen också förstå. CO2-halten har ökat med ungefär 50% sedan förindustriell tid och temperaturen har ökat med 1,1-1,2 grader. Att temperaturökningen släpar efter p g a jordens värmelagringskapacitet är heller inte svårt att förstå.

  Tittar man på globala temperaturökningen och de ökade halterna växthusgaser så verkar det rimligt att globala temperaturen ökar minst 2,5 grader vid fördubblad CO2-halt. Det kan lika gärna vara upp emot 5 grader också som endast 2,5 grader.

 22. TorbjörnR

  #21 Sigge

  Kan du förklara hur man räknar ut en global medeltemperatur när det nästan bara finns tillräckligt med väderstationer i USA och Europa samt vissa städer i Asien och Australien?

 23. Ann Löfving-Henriksson

  # 22 Sigge!
  Vem har påstått att A. Watt har forskat om den så kallade klimatkänsligheten?
  Det som står här i inlägget är att han har ”sammanställt historiken över den beräknade klimatkänsligheten”.
  Det du anser är nonsens kommer från AMO-fysikern William Happer med flera.
  Det vore mer intressant om Du hade klickat fram den intressanta länken och debatterat dess innehåll istället för att klaga på en uppgift som inte stämmer om A. Watts.

 24. Joachim

  Låt oss anta att temperaturen inte är något problem heller om 100 år.

  Då återstår energi. Hur kommer mänskligheten att klara energiförsörjningen om 100 år? Och hur många är vi?

 25. Mats Kälvemark

  #21 Sigge
  Starka, faktabaserade argument som du använder. …”nonsens” och ”Det borde väl ni som läser den här bloggen också förstå.”
  Jag lanserar härmed en ny faktabaserad teori om vad som påverkar den ökande globala temperaturen. Korrelationen är perfekt med din årsvis ökande ålder! Därtill överlagras väl naturliga variationer som kan vara både plus och minus.

 26. tty

  #13

  ”Nämner man Dansgaard-Oeschger events så får man till svar att det var lokalt och inte globalt.”

  Neandertalarna hade nog inte hållit med:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618211000553

  De var lokala över hela norra halvklotet i så fall.

  https://www.researchgate.net/profile/D-Blamart/publication/10892699_Precise_dating_of_Dansgaard-Oeschger_climate_oscillations_in_Western_Europe_from_stalagmite_data/links/0912f50990b7e6b085000000/Precise-dating-of-Dansgaard-Oeschger-climate-oscillations-in-Western-Europe-from-stalagmite-data.pdf

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379117302111

  https://www.researchgate.net/profile/Jinguo-Dong/publication/325198204_Asian_monsoon_dynamics_at_DansgaardOeschger_events_14-8_and_Heinrich_events_5-4_in_northern_China/links/5b7a7c2592851c1e122188b3/Asian-monsoon-dynamics-at-Dansgaard-Oeschger-events-14-8-and-Heinrich-events-5-4-in-northern-China.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2007PA001570

  Antarktis klimat svänger dock snarast i motfas.

 27. Håkan Bergman

  Ann #23
  Watt är i ”gott” sällskap, IPCC forskar inte heller om klimatet, dom sammanställer bara forskningen.

 28. Lennart Bengtsson

  Torbjörn R

  Man behöver inte gå tillbaka till 1850. Det räcker med perioden 1950-70.
  Största delen av den globala uppvärmningen ( ca 80%) har skett under de senaste 60-70 åren

 29. tty

  #21

  ”Tittar man på globala temperaturökningen och de ökade halterna växthusgaser så verkar det rimligt att globala temperaturen ökar minst 2,5 grader vid fördubblad CO2-halt. Det kan lika gärna vara upp emot 5 grader också som endast 2,5 grader.”

  Rent strålningsfysikaliskt ger en fördubbling av koldioxidhalten just en uppvärmning av ungefär 1,3 grader. 2,5-5 grader förutsätter alltså mycket kraftiga positiva återkopplingar (2-4x). Problemet är dels att dessa skulle ge väl märkbara sidoeffekter som t ex den berömda obefintliga tropiska ”hotspoten”, dels att dessa återkopplingar måste gälla för alla radiativa förändringar som t ex solens 11-årscykel och vulkanutbrott, men det gör de ju uppenbarligen inte.

 30. tty

  #28

  ”Det räcker med perioden 1950-70.”

  Som var kallare än 1930-50.

 31. Lars Kamél

  Alla temperaturserier som hittills är uppdaterad så här långt, har september i år som exceptionellt varm. Mycket varmare än augusti i år och september i fjol. Vilket faktiskt inte kan bero på växthusgasutsläpp, hur gärna de klimathotsreligiösa än vill det.
  Teoretiska beräkningar av klimatkänsligheten visar att en fördubbling av koldioxidhalten, med allt annat oförändrat, ger en global uppvärmning på ungefär en grad. Vilket är ofarligt.
  Allt annat kommer inte att vara oförändrat. Klimathysterin bygger på att kraftiga, förstärkande återkopplingar kommer att slå till och ungefär tredubbla den siffran till cirka tre grader.
  Inga mätningar från verkligheten tyder på att dessa kraftiga, förstärkande återkopplingar existerar. Kanske förstärkande återkopplingar existerar, men är ganska svaga.
  När det görs bestämningar av klimatkänsligheten utifrån data från verkligheten, brukar det göras med antagandet att all global uppvärmning sedan slutet av 1800-talet beror på växthusgasutsläpp. Ett tvivelaktiga antagande, som sannolikt ger för höga värden på klimatkänsligheten. Ändå kommer de flesta bestämningar fram till att den antagligen är högst 2,5 grader per koldioxidfördubbling. Vilket inte ger någon större anledning till oro.

 32. BG

  #21 Sigge

  ”Tittar man på globala temperaturökningen och de ökade halterna växthusgaser så verkar det rimligt att globala temperaturen ökar minst 2,5 grader vid fördubblad CO2-halt. Det kan lika gärna vara upp emot 5 grader också som endast 2,5 grader.”

  Det är ungefär nivån på vad MSM publicerar i sina ”faktarutor”.

  Föreslår att du tittar och lyssnar på Happers föredrag i Australien – länk ovan – eller läser vad Happer & Lindzen skriver på sidan 23 i Happer-Lindzen-SEC-6-17-22:

  https://co2coalition.org/wp-content/uploads/2022/06/Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf

 33. TorbjörnR

  #28 Lennart Bengtsson

  Nu undviker du att svara på frågan. Har du någon uppfattning?

  Huruvida 80% av uppvärmningen är from 70 år tillbaka lämnar jag därhän men om samma faktiska globala värme fanns 1930 och om det var lika stor ökning typ 1900-1930 beror på mätningarna. Så hur trovärdiga är de enligt dig?

 34. #26 tty
  Ha, ha. ”Nämner man Dansgaard-Oeschger events så får man till svar att det var lokalt och inte globalt.” Neandertalarna hade nog inte hållit med
  Så kul, tack tty.
  Sen är ju alla klimat (historiska, förhistoriska och i framtiden) på sin höjd regionala och aldrig globala (se t ex Köppens klimatzooner) även om den globala temperaturen har sitt intresse för att bedömma övergångar från istider till varmare interstadialer och tillbaka.
  Alltid roligt och upplysande att läsa kommentarerna här på KU, speciellt hur ni behandlar ”trollet?” Sigge med respekt (alla har rätt till sin åsikt). Man kan hoppas (fast det lär dröja länge) att motsvarande skulle gälla även i gammelmedia. Tack för alla som hjälper till att få fram alla synpunkter runt klimat och energi

 35. Daniel Wiklund

  Jag sitter på en bänk i Luleå och läser det som skrivs om klimatkänsligheten. Är väl påpälsad på min cykeltur. Svårt att ha handskar när jag skriver på mobilen. Vi har just nu en klimatförändring från höst till vinter. Snart på med dubbdäcken på cykeln. Får gärna styras lite värme hit från den så kallade globala uppvärmningen. Det kanske kan utvecklas en teknik där solen kan placeras där den gör störst nytta. Kan bli svårt att enas kring var den ska placeras.

 36. Lars-Eric Bjerke

  Klimatkänsligheten inklusive förstärkningar är en viktig parameter. Lika viktigt är hur mycket av våra utsläpp som stannar kvar i atmosfären. Enligt Roy Spencers enkla modell är koldioxidupptaget i hav och växtlighet proportionell mot halten av koldioxid i atmosfären över 295 ppm (v). Detta har gällt sedan 50-talet och om det fortsätter att gälla uppnår man inte en fördubbling även med fortsatt stora utsläpp.

  https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 37. Bim

  Tack Ann
  Vi får väl vara glada så länge det går åt rätt håll.
  Så länge man kan sitta utomhus på en bänk och njuta av en glass, så kommer jag inte att klaga.

 38. Nr 26 tty
  Fina länkar tackar!
  Och – ett Antarktis i motfas känns högst rimligt, om man ser till utvecklingen dom senaste 50 åren…havsisen tycks onekligen ha motfas i utbredningsmönster – därför är det intressant att rekordutbredningen i Antarktis äntligen lugnat sig och krymt lite grann, samtidigt som Arktis stabiliserats.
  Det börjar äntligen bli lite spännande – pingviner eller isbjörnar…vilket skall bli källa till oro dom närmaste 30 åren?

  Aftonbladet tycks i a f ha fått slut på isbjörnsbilder.

 39. Sigge

  Ann Löfving-Henriksson #23

  Det finns en handfull bluffmakare när det gäller klimatforskning. De är inte så många men de är välkända på bloggen eftersom det ständigt hänvisas till dessa. Om man är kritisk mot den stora andel klimatforskare som kommer med liknande resultat så tycker jag att man ifrågasätta resultaten från de fåtal som får andra resultat. Men det ifrågasättandet lyser helt med sin frånvaro.

  Klimatet har blivit varmare och det är framförallt de senaste 50-60 åren som globala uppvärmningen varit snabb, vilket Lennart Bengtsson påpekade. Klimatet kommer att fortsätta bli varmare om användningen av fossila bränslen inte minskar.

 40. Håkan Bergman

  Människan anpassar sig. Här har det regnat sen 7-8 timmar och det ska fortsätta hela kvällen. Lik förbannat står en granne och grillar vid grannhusets grillplats, men han och inbjudna lär avnjuta anrättningen inomhus, kallas för anpassning. Temperaturen har vart så här vid närmaste SMHI-station.
  https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vader,param=t,stationid=97100,type=weather

 41. Ragnar Bernstein

  Enligt uppgift väger jordens atmosfär 5.15 E18 Kg
  Av detta är 417 ppm CO2 = 2.14E15 Kg CO2
  Enligt mätningar ökar halten med ca 2.44 ppm per år .
  Det blir 1.2 E13 Kg i ökning per år
  Antropogena utsläpp sägs vara 3.7E10 Kg per år.
  Det är 3 tusendelar av ökningen.
  Har jag räknat rätt?

 42. Daniel Wiklund

  # 39 Sigge Tur att du finns här på bloggen och styr upp den. Har du lyckats få en enda att minska på utsläppen av växthusgaserna. Den globala uppvärmningen har varit väldigt snabb i Luleå. Vi kör mycket bil här och vi äter mycket kött och flyger mycket. Vi har ju en egen flygplats. Att uppvärmningen inte syns på våran egen temperaturavläsning som en familj hållit på med sen 1921 är en annan historia. Mer värme åt folket. Varma hjärtan är att föredra framför kalla.

 43. TorbjörnR

  En fullkomligt brilliant intervju med Judith Curry.

  En sammanfattning av hela ”karusellen” map ”Climate change”

  Väl värt att lyssna på!

  https://youtu.be/U0PQ1cOlCJI?si=f0Gd6IgE0c4nkPOx

 44. UffeH

  Vad har du emot värme Sigge? Har du aldrig funderat över varför livet på jorden är till största delen samlat och har den största mångfalden där det är varmare?
  Livet frodas i värme Sigge och inte som du och andra alarmister verkar tro att livet behöver glaciärer och kyla för att överleva, och framför allt så är inget statiskt på jorden.
  Din tro att vi människor kan styra klimatet och temperatur är faktiskt ganska skrattretande för om vi verkligen kunde det varför har vi denna diskussion om och forskning om hur koldioxid från vår användning av fossila bränslen påverkar? När vi är de som styr är det väl bara att ställa in rätt temperatur och klimat.
  Och vi skulle inte behöva en massa ”klimat” forskare och andra personer vars yrkestitel startar med klimat, varför till vad ska vi ha dessa då vi redan vet vad och hur vi styr jordens klimat, eller hur Sigge, alla är ju överens om hur det fungerar så varför slösa miljarder på att ”forska” om vi redan har sanningen och makten.

 45. Rossmore

  Vi borde prata mer om hur Co2 faktiskt gynnar mer än den utgör en fara. Faror finns definitivt. Utandningsluften hos människor och däggdjur innehåller dödliga halter av Co2, ca 40.000 ppm eller 4%. Se gärna naturfilmer där t.ex. lejon ses ligga med gapet omkring nosen på ett fångat byte. De andas in genom näsan och andas ut Co2 in i bytet som blir medvetslöst/dör.

  Co2 är däremot gynnsamt i halter upp till flera ggr dagens nivå i atmosfären. Yrkesverksamma odlare av grönsaker i växthus använder tillsatt Co2 för att öka sin skörd/produktion. Upp till 1000 ppm sägs kunna bidra till +30% eller mer i ökad skörd.

  https://www.linde-gas.se/shop/sv/se-ig/modifierade-kontrollerade-atmosfarer

  Huruvida ökad Co2-halt även höjer temperaturen i växthuset och därmed sparar in på uppvärmningskostnader sägs inte.

 46. Håkan Bergman

  UffeH #44
  ”När vi är de som styr är det väl bara att ställa in rätt temperatur och klimat.”
  Precis vad människor tror om termostater, fryser dom skruvar dom upp termostaten, är det för varmt skruvar dom ner den. Man måste ha lite is i magen och lita på termostaten, det är inte termostaternas fel att det finns nåt som heter termisk tröghet.

 47. Eriksbo

  #43 Torbjörn
  Håller med fullständigt ! Judith Curry gav en intervju som gick på djupet. Kärnproblemet, också globalt, är de amerikanska klimatvetenskapliga opinionerna. Förändringen måste komma därifrån. Det ser tyvärr illa ut. Klimatnarrativets grepp om forskarsamfundet är järnhårt.

 48. ”Varför inte ”Rädda Jorden” snabbt, billigt och effektivt genom att rensa ut all klimathotsbråte som lett till katastrofala beslut som Obamas Endagerment Findings (2009), beräkningar på koldioxidens sociala kostnader (SCC) med felaktigt förtecken, onaturliga återkopplingar mm fram till dagens katastrofala Net Zero.”

  Ann, omöjligt – otänkbart, för då faller de enda starka argumenten för att avskaffa kapitalismen och införa planhushållning, vilket påstås vara enda räddningen för planeten.

  För övrigt, argumentera klimatalarmskeptiskt medan tid är. Nästa vecka (?) kommer jag med ett inlägg eller kommentar som beskriver hur franska parlamentet planerar att brottsbelägga all kritik, förlöjligande eller sående av tvivel om en pågående antropogen klimatförändring. Om lagförslaget röstas igenom i februari (?) är det sannolikt att EU på sikt följer efter. Denna vecka har jag inte tid att säga så mycket mer, eftersom jag bor på hotell och arbetar hela dagarna.

 49. Munin

  # 32
  På sidan 22 finns illustrerat hur den logaritmiskt avtagande funktionen verkar och dess formel. Formeln är enligt IPCC. Det bör vara uppenbart för alla hur liten effekt det handlar om vid ökande halter av koldioxid i atmosfären. Sammanfattat i text under diagrammet:

  ”This means that from now on our emissions from burning fossil fuels could have little
  impact on global warming. There is no climate emergency. No threat at all. We could emit as
  much CO2 as we like, with little warming effect.
  Doubling CO2 concentrations, from 400 ppm to 800 ppm, a 100% increase, would cause
  tiny changes of the heat radiation to space, and therefore tiny changes of Earth’s surface
  temperature, on the order of 1° C (about 2° F) of surface warming for every doubling of CO2
  concentrations.
  Saturation also explains why temperatures were not catastrophically high over the
  hundreds of millions of years when CO2 levels were 10-20 times higher than they are today,
  shown in the chart above.”

  Detta bör väl alla vara överens om. Det som sedan används för att ändå hålla på och få till ett klimathot är att föra in påhittade s.k, återkopplingar.

  Det som i stället borde vara rimligast är att den ringa betydelse ökningar av koldioxiden har också korresponderar mot lika relativt sett svaga återkopplingseffekter. När effekten av ökningar av huvudfaktorn dvs. koldioxiden går mot 0 går även återkopplingsdelen mot 0.

  Stoppar klimathotsivrarna huvudet i sanden om den logaritmiskt avtagande funktionen och låtsas som att den inte existerar? Tillämpar de största möjliga tystnad om detta för att om det blir allmänt känt rasar klimathotet samman! Det måste finnas några inom klimatvetenskapen som kan föra fram detta i ljuset i Sverige och få det att bli allmän kunskap och nå våra politiker i riksdag och regering och uppmärksammas i medierna (TV, radio, tidningar etc.)

 50. Mats Växjö

  #26
  Ja, eftersom norra och södra halvklotet är så olika (olika förutsättningar) så måste det vara tämligen meningslöst att tala om ”jordens medeltemperatur”?!

  Med vänlig hälsning, Mats

 51. Munin #49,

  IPCC knew! Och detta sedan ”urminnes tider” (60-talet?) då den logaritmiskt avtagande effekten formulerades. Ingen, inte ens IPCC förnekar detta samband. ”IPCC knew” är sant i motsats till kampanjen ”Exxon knew”. Klimatalarmisternas argumentation bygger på HELT på en antagen positiv återkoppling i atmosfären så att även en minimal uppvärmning pga CO2 skulle kunna skapa en klimatkatastrof. Fullständigt galet!

 52. Håkan Bergman

  Ingemar N. #51
  Om man beräknar klimateffekten utifrån en fördubbling av CO₂-halten har man väl redan medgett ett logaritmiskt samband?

 53. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar # 51 👍!