feedback

Klimatkänsligheten – en känslig fråga

Medan FN/IPCC/SPM och andra klimataktivister hävdar att vi går mot förödande antropogen uppvärmning hävdar FN-fria forskare främst inom AMO-fysiken att det inte finns någon anledning att frukta för kommande människoskapade klimatförändringar. ¤¤¤ På Heartlandinstitutet, frihetens institut har Anthony Watt under projektet Climate at a Glance sammanställt historiken över den beräknade klimatkänsligheten, klimatets svar på en   →

Ska vad som helst tillåtas i "planetens" namn?

DN:s Hans Bergström visar idag på för denna publikation ovanlig insikt. I sin kolumn skriver han att det är dags för lite sund skepsis i miljödebatten. ”Många av oss som betraktar sig som liberal, i vid mening, våndas inför den frälsningsatmosfär som omger dagens klimatdebatt”, skriver Hans Bergström. ”Vi gör det därför att den äventyrar   →