Svenska professorer ifrågasätter FN-rapport

”Svenska professorer ifrågasätter FN-rapport” är rubriken på en debattartikel i Ny Teknik undertecknad av Pehr Björnbom och C-G Ribbing, båda välkända för läsare av TCS. Det hela handlar om klimatkänsligheten och hur mycket en dubbling av CO2-halten påverkar den globala temperaturen. Många av TCS läsare håller säkert med om att klimatkänsligheten är den springande punkten i hela klimatdebatten och att den troligen överskattas av IPCC. Roy Spencer har länge försökt bevisa att klimatkänsligheten i själva verket är betydligt lägre än vad FN:s klimatpanel påstår och att IPCC:s klimatmodeller borde anpassas därefter.
Ingressen till artikeln tycks vara satt av redaktionen: ”Man måste söka nya förklaringar och undersöka om klimatförändringarna beror på naturliga orsaker eller om människan har orsakat denna på ett annat sätt än genom koldioxidutsläpp. Det skriver professorerna Pehr Björnbom och Carl-Gustaf Ribbing.” För ingenstans i artikeln ser jag att de två herrarna faktiskt skrivit det. Inte ens mellan raderna. 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Elling Disen

  Kan ni inte bara dra fram Ferenc Miskolczi som den store klimatdødaren ? Subtila diskusjoner och taktiska artigheter biter icke.

 2. KBL

  Beror på naturliga orsaker. Blir fel svenska. Har naturliga orsaker bör det vara.

 3. Michelangelo

  Vem vet,  snart kanske man får en integration av de  CAGW-troende till
  den riktiga världen.
   

 4. bom

  Jaha vad skall TTPP ta sig till nu då?
  Björnbom och Ribbing förkastas som falska vetenskapsmän
  Ny Teknik förkastas som ovetenskaplig och saknande  peer review
  etc etc
   

 5. Jag tycker det är en bra artikel! (jag har skummat pappersversionen, nätversionen och PDFen)
  Det jag tycker man också bör lyfta fram är att CO2 är en ”first order climate forcing”. Vi kan vara helt säkra på att ändrar vi CO2-halten i luften så ändrar vi klimatet på något sätt, på någon plats. Men det finns fler first order climate forcings som man även måste beakta. Frågan är dock vilka forcings som har mest betydelse och vad konsekvenserna i så fall blir. Pielke Sr mfl har ju gång på gång lyft fram detta.
  En annan sak är just energi-obalansen. Vad jag förstår så har vi just nu (och de senaste åren) inte ett positivt inflöde utan ca 0.5W/m^2 i förlust. Detta gör att Spencer mfl hävdar att CO2 har negativ feedback istf positiv som det står i IPCCs rapport.
  Vidare vad gäller mätningarna av jordens energi-innehåll så lyfter Pielke Sr fram att man bör mäta energi-innehållet i havet snarare än lufttemperaturen. Vad jag förstår så är inte satellit-mätningar tillräckligt. De argo-bojar som används för att mäta på djupet i haven är också av största betydelse.

 6. Michelangelo

  #1# Ja det gör gott att se att de finns individer som ägnar sig åt science och inte bara åt post science (med argument och frenesi som astrologer och alkemister) . För övrigt håller jag helt med dig i din formulering.
  Fler borde våga luta sig mot Miskolczi. Men då kanske bloggen tystnade ?

 7. Tom

  Möjligen lite malplacerat i denna tråd men som ett tecken i tiden har passagen.se rensat upp lite i sin förut rikliga flora av debatter.
  Uppenbarligen har även redaktionen insett att debatten om det s k klimathotet är över för hela debattenrummet har försvunnit i städningen.
  Ingen större förlust för mänskligheten eftersom det blivit ett tillhåll för diverse enögda debattörer helt utan finess men det är ändå ett tecken i tiden.

 8. Bengt Abelsson

  På baksidan av ett begagnat kuvert gjorde jag en reflexion:
  Att en fördubbling av CO2 ökar T med säg  Z grader Kelvin.  Detta är samma sak som att en halvering av CO2 minskar T med Z grader K.
  Utgå från ett tillstånd med 512 ppm CO2. Halvera halten 13 ggr – resulterande halt är då 1/32 ppm, eller 0,03 ppm.
  Godtag att skillnaden mellan jordens ”svartkroppstrålningstemperatur” och uppmätt är ca 32 grader K.
  Godtag att 70% av denna effekt orsakas av H2O(g) och 30 % av CO2.
  Z blir då 0,3*30/13 =0,7 grader per halvering eller fördubbling av CO2
  Och då ska vi  komma ihåg att det finns ett stort antal halveringar kvar innan CO2 är noll i matematisk mening.

 9. Elling och Michelangelo 
  Roy Spencer har läst Miskolczi, och menar att denne inte utgör någon ultimat spik i AGW-hypotesens kista, samt försöker förklara varför.
  Jag har själv inte fördjupat mig i detta och tror heller inte frågan kan avgöras enbart genom teoretiska och analytiska matematiska modeller och naturlagarna …

 10. J-O

  Niklas E #4 – Argosystemet gav ”fel” data – dvs visade en nedkylning istället för en uppvärmning.   Oavsett om det berodde på en koppling till tobaksindustrin eller inte så är ordningen återställd och resultaten justerade att passa ”rätt” utveckling.  Märkligt att alla mätningar måste justeras för att passa in i AGW hypotesen…
   

 11. Bengt A
  Detta är just en sådan feltolkning som kommer ur att man använder begreppet ’klimatkänslighet’ som ngt väldefinierat och generellt giltigt. Men det är det inte. Begreppet är en kvantifiering/ linearisering av känsligheten/lutningen vid ett specifikt tillstånd (det vi har idag) och bygger i sig på föreställningen att klimatet kan beskrivas som ett väldefinierat skalärt tillstånd, samt ytterligare några förenklande antaganden vilka fö inte är välavgränsade.
  Man bör inte stirra sig blint på begreppet, det är lika luddigt definierat som begreppet ’global medeltemperatur’ (som det ju försöker göra utsagor om)

 12. J-O #9: Har jag missat något här? Jag har fått för mig att initialt så visade argobojarna att vi hade en avkylning på 3-4W/m^2. Men efter man ”korrigerat” mätvärdena mha satellitmätningarna så är det avkylning på 0.5W/m^2. Dvs, fortfarande avkylning och ganska långt från det icke-minskande värdet på uppvärmning om 1.5W/m^2 som anges i IPCCs rapport.
  Men det har varit många turer i de där mätningarna och olika forskargrupper har kommit till olika resultat. Sedan så läser man alldeles för många bloggar med ofärdiga resultat som ibland kan ge ett felaktigt intryck.

 13. Michelangelo

  #8# ”Jag tror heller inte frågan kan avgöras enbart genom teoretiska och analytiska matematiska modeller och naturlagarna …”
  Ja, då återstår religion eller kvacksalveri gärna amplifierat med propaganda.

 14. #12 Jag tror att där måste till riktiga mätningar av sådana faktorer som bevisligen är viktiga, tex moln, vattenånga, hav inkl dess temp och strömmar ..
  Inget av detta låter sig härledas.

 15. Bengt Abelsson

  Jonas N – min reflexion är att den grova rimlighetsbedömningen är väldigt nära den siffra på 0,6 som Spencer kommer till.

 16. Michelangelo

  #8# glömde ”trial and error” – det verkar vara den metod som IPCC använder sig av. Det är ju faktiskt en användbar metod om man kan tolka resultaten rätt och inte falsifiera indata. 

 17. Thomas

  Bengt #7, varför valde du just att halvera 13 gånger? Varför inte 3 eller 100? Som Jonas påpekar är påståendet att forcing från CO2 är proportionellt mot logaritmen bara en approximation som är giltig för koncentrationer som är aktuella. Sänk halten tillräckligt mycket och sambandet blir linjärt.

 18. Bengt, jag har lekt med samma idé, men det blir uppenbarligen orimligt. Din siffra på 13 delningar är ju också godtycklig. Tar du 23 halveringar hamnar du också när noll, men får ett annat värde. Och tar du bara fyra delningar får du återigen ett annat värde. Mina poäner är två:
  Dels är begreppet ’klimatkänslighet’ en förenklad tankefigur, och dessutom skulle denna inte vara konstant om du gör mer drastiska ändringar långt från dagens tillstånd …

 19. Bengt Abelsson

  Thomas, var är källan till ett linjärt samband vid låga koncentrationer?
  Jonas, vi kan kanske bli överens om att sambandet mellan temperatur och CO2 enligt IPCC och dess klimatmodeller är uppenbart orimligt

 20. Bengt, visst finns det mycket att ifrågasätta där, och man är inte i närheten av att kunna förklara hur klimatet fungerar, inte ens dom delar man vet är viktiga därvidlag begriper man …
  Fixeringen vid CO2 är nog närmast politisk/ideologisk

 21. Slabadang

  Haven (SST data)!
  Det börjar bli kallt!
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps

 22. Thomas

  Bengt, uppenbarligen kan sambandet inte vara logaritmiskt hela vägen ned till noll eftersom forcing då skulle bli oändlig. Tittar man på andra gaser som förekommer i låg koncentration finner man att sambandet för dem är linjärt, och sunt förnuft säger mig att så bör vara fallet även för CO2:
  http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/222.htm
   
  Vari ligger sen det uppenbara i att IPCC och all de där inblandade klimatforskarna har fel? Ni är lite väl många som tro att det räcker med att kladda lite trivialiteter på en servett för att omkullkasta ett helt forskningsområde.

 23. Pehr Björnbom

  Maggie,
  Tack för att tipsar om vår debattartikel. Den finns också i papperstidningen, både på första sidan och på ett helt uppslag inne i tidningen.
  Men största delen av uppslaget upptas av en bild på en isbjörnsmamma med två ungar  🙂
  Vi har faktiskt skrivit ingressen själva. Dåremot inte rubriken. Men vi har alltså inte tänkt på att upprepa just den saken du nämner i huvudtexten.

 24. Anders N

  ”Växthuseffekten är oomtvistad och den sakliga diskussionen borde gälla dess storlek”
  Alright, jag tror att dess storlek är noll. Då är växthuseffekten oomtvistad. Tillförsel av CO2 ökar dock atmosfärens totala massa och därmed lufftrycket. Det finns mycket observationer som tyder på ett samband mellan lufttryck och temperatur.
  http://objectivistindividualist.blogspot.com/2010/09/noaas-us-standard-atmosphere-tables-of.html
  Professorerna skulle kanske kunna förklara den kvalitativa skillnaden mellan strålningstrycket från CO2 och det som utövas genom direkta molekyl kollisioner från en hel atmosfär. Och denna fråga är högst allvarligt menad.

 25. Bengt Abelsson

  Thomas, jag noterade att en grov rimlighetskontroll ger ett svar som ligger nära vad Spencer kommer fram till – vad är problemet?
  Vem har sagt att mitt kuvert är tuvan som stjälper ett lass? Inte jag!

 26. Michelangelo

  #21# Det största felet idag med forskarna på  IPCC är att de fortfarande
  får finansiellt stöd för att ge verifiera CAGW. Skruva åt penningkranen eller tillåt annnan inriktning på forskningen (annat resultat) så kanske den till slut kan bli rumsren.

 27. L

  Thomas #21, anser du att CO2-forcing är ett forskningsområde? Det måste i så fall tillhöra de minst publicerade inom klimatfrågan…

 28. Slabadang

  Anders N!
  Allt expanderar när det blir varmare.Därigenom växer atmosfärens volym och yta liksom havens termiska expansion.
  Hur det påverkar energibalansen har jag funderat länge på och frågan ligger granne med din frågeställning om förändring av atmosfärstrycket när vi omvandlar fasta bränslen till gaser.
  Är effekterna så små att de är helt ointressanta eller?
  Har vi nån fysiker som kan hjälpa till? 🙂

 29. Slabadang

  Pehr Björnbom!
  Tack för att du engagerar dig och ju fler vetenskapsmän som visar sin skepsis ju närmare verkigheten kommer vi.

 30. Slabadang

  Per Björnbom!
  Claes Bernes på naturvårdsverket (klimatexpert) behöver en riktig makeower.Naturvårdsverket behöver en  uppdatering av den moderna klimatkunskapen.De är helt luftlandsatta och har ärligen inte en susning om vad som pågår utanför IPCC reservatet.
  Läs gärna vad som står på verkets hemsida. Extremt egendomliga formuleringar typ ”det råder inga tvivel om klimatförändringarna”. Skriver du ut informationen och tar fram rödpennan så råder jag dig att stryka under det som är korrekt istället.Annars får du slut på tusch på stubben! 🙂
  Skämt åsido så har de inte tillgång till annan information än vad Madam Lilliesköld tllsammans med SEI släpper innanför väggarna på verket.En intern berlinmur för informationsflödet.
  En dragning för ”klimatexperterna” på verket under rubriken ”klimatskeptisk uppdatering av forskningsläget inom klimatvetenskapen” fyra dagars grundkurs kanske skulle vara på plats?

 31. Slabadang

  Det finns små ljusgluggar i det misantropiska grå molntäcket!
  Nu blir nog speciellt våran Gunnarius Littus Markus glad!
  http://wattsupwiththat.com/2010/09/29/the-improving-state-of-the-world/#more-25536

 32. Peter Stilbs

  Slabadang #29 – utomordentligt konstruktivt förslag för detta skattefinansierade organ.  De anordnar f.ö. sitt årliga tältmöte den 24 november – kanske någon TCS-deltagare är intresserad ?

  Nu är programmet för Klimatforum 2010 här. 550 har redan anmält sig.
  Varmt välkommen du också!

  Anmäl dig här!
  Datum: 24 november 2010
  Tid: 12.30-17.00 med efterföljande mingel. Registreringen öppnar kl 11.30.
  Plats: Aula Magna, Frescativägen 6, Stockholms universitet
  Anmälan: Senast 10 november, klicka här
  Klimatforum kommer även att direktsändas på webben. Se nedan.
  Program
  Moderator: Alice Bah Kuhnke

  12.30 Inledning
  Maria Ågren, Generaldirektör Naturvårdsverket och Lena Häll Eriksson, Generaldirektör SMHI
  Svensk och internationell klimatpolitik
  Svensk klimatpolitik
  Miljöministern

  Internationell klimatpolitik och förhandlingarna i Mexiko – nytt avtal eller status quo?
  Anders Turesson, Chefsförhandlare klimat, Miljödepartementet
  Ny forskning och kunskap om klimatförändringarna
  Senaste nytt inom klimatforskningen
  Patrick Samuelsson, Fil. dr och klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI
  Addressing Climate Change at Multiple Levels
  Elinor Ostrom, Professor i statsvetenskap, Indiana University. Nobelpriset i ekonomi 2009.
  (På engelska, via video)
  Klimatet och jaget
  Martin Ingvar, Professor i Integrativ medicin, Karolinska institutet.
  14.40-15.20 Paus med kaffe, frukt och fikabröd

  Från kunskap till innovationer och affärsmöjligheter – goda exempel
  Från forskning till affärsmöjlighet
  Christina Lampe-Önnerud, VD Boston Power (preliminär)
  Företagsledningens syn på klimatarbete – UN Global Compact Accenture CEO Study 2010
  Henrik Tegnér, Ansvarig för Accenture Sustainability Services i Norden
  Svensk klimatkunskap på export
  Eva Nygren, VD Sweco Sverige
  Global utmaning skapar lokala affärsmöjligheter
  Göran Tunhammar, Landshövding i Skåne län
  Paneldebatt
  Hur kan vi gå från kunskap till innovationer och affärsmöjligheter?
  17.00 Mingel
  Webbsändning

  Har du inte möjlighet att ta dig till Klimatforum kan du följa konferensen på webben. Mer information hittar du på http://www.naturvardsverket.se/klimatforum
  Avgift
  Klimatforum är kostnadsfritt.
  Övrig information
  Följ uppdateringar av programmet på http://www.naturvardsverket.se/klimatforum
  Frågor
  För frågor vänligen kontakta Tomas Chicote via klimatforum@naturvardsverket.se
  Naturvårdsverket arrangerar Klimatforum sedan 2002, i år i samarbete med SMHI. Här möts representanter från näringslivet, politiker, forskare och verksamma inom kommuner och frivilligorganisationer.

 33. Thomas

  Bengt #24, du gjorde ingen rimlighetskontroll eftersom ditt 13 ggr var helt godtyckligt. Valt bara för att få det resultat du ville se.
  Michelangelo, vilka är dessa ”forskare på IPCC”? IPCC består av ett litet kansli, alla forskarna som är involverade i att skriva rapporterna gör det utan extra ersättning. De jobbar på olika forskningsinstitutioner runtom i världen och får pengar från otaliga myndigheter och privata  stiftelser. Vilken jättekonspiration som skulle krävas för att samordna alla dessa  för att styra forskningen. Är det verkligen så att du vill avbryta all finansiering till all klimatforskning?

 34. L

  Thomas, att lägga ner all klimatforskning är en bra idé.

 35. Staffan Lindström

  ………PS…tältmöte…inte som originalen som är medvetna att de är religiösa…. Såg  just på SMHI att Sverker Hellström[?] har NAMNGIVIT en storm INNAN NHC…SMHI TS Nicole NHC TD 16…Gjorde en liten video…Bra jobbat, Sverker om du är ”skyldig”…SWECO Klimatkunskapexport…Farsan gjorde nog rätt som sålde aktierna…
   

 36. Thomas

  L #33, så när det klagas på hur ”skeptiker” riskerar att förlora sin finansiering är det egentligen folk som dig de borde tänka på. Med dig vid rodret skulle folk som Spencer och Svensmark förlora alla anslag. Tyvärr är det dock så att även om du tystar all forskning om AGW så försvinner inte problemet. Strutspolitik fungerar inte.
   
  Annars har den alltid populäre Lord Monckton ett förslag: tillåt bara religiösa, helst kristna, forskare:
  http://sppiblog.org/news/what-is-science-without-religion

 37. Staffan Lindström

  PS TILL #34…Ursäkta glömde att NHC inte har CNN breaking flash news vid namngivning av TS…så ointressant är den här orkansäsongen trots hög aktivitet så har nästan alla tropiska oväder hållit sig långt ute i Atlanten…Inte så sexigt för skrämselmedia men människor i Karibien t.ex är nog tacksamma…Kontentan: NHC döpte ”Nicole” före någon på SMHI…får vi hoppas…
   
   

 38. ingemar

  Peter #31,
   
  Tack för programmet – det gav upphov till många goda skratt. ”Svensk klimatkunskap på export” är ju en riktig höjdare!

 39. Bert

  Håna inte!
  Jag har anmält mitt deltagande och ser fram emot goda möjligheter – kanske inte inom klimatkunskap, men jag känner folk på Sweco.

 40. ingemar

  Bert #38
  Håna? Jag? Det vore mig helt främmande … Nåja, lite humor är det väl ändå i programmet … svårt att ta det på allvar 🙂
  Men, Bert, försök att se allvarlig ut när du går dit. (När skrattet börjar bubbla kan du ju alltid böja ned huvudet så att det inte verkar alltför opassande. Kanske hosta lite… det brukar hjälpa) Kanske finns det en liten slant att tjäna. Håll god min!

 41. L

  Thomas, ditt ”problem” finns ju bara i datamodeller och gissningar?
  Varför ska man ägna resurser åt något som vi troligen aldrig kommer att kunna påverka, när det finns riktiga problem vi kan lösa..?

 42. Thomas

  L, har du inte noterat den bunt ”skeptiker” som tror att vi är på väg mot en ny istid? Andra tror att vi är på väg mot varmare tider oberoende av AGW.  Ser du verkligen inte att det kan ha visst intresse att veta vilkendera det blir, även om du nu är benhårt övertygad om att ”the science is settled” för att AGW inte existerar?

 43. Göran Lysén

  Idag har koldioxidbluffen hemsökt mig rent bokstavligen! Bara för att slita bort ilskan har jag klippt gräsmatten åtta gånger  för att lätta på trycket, så att det inte gick ut över en statligmyndighet eller till och med regeringens ledamöter för att inte tala om ledning för miljötalibanerna! Mer filosofiskt kan man undra över vad som händer när svensken verkligen blir förbannad! Blir det blodbad då, ty det hade det blivit idag om vi hade varit några fler!
   
  Vad har hänt? Jo, på bilbesiktningen, så kom det upp en felkod. Min bilverkstad gjorde allt för att deleta koden, men det gick inte. En liten fläkt, som fyller på med litet extra luft precis, när motorn startar, hade kapsejsat. Motorhaveri? Knappast! Ökad bränsleförbrukning? Nej! Taskiga CO2 och annat – nej! Vad gör fläkten? Jo, den fyller på med extra luft, så katalysatorn blir varmare fortare med minskat – just det – koldioxidutsläpp under maximalt tio minuter! Kostnad 8.000 spänn! For nothing! Här kunde man skriva ”fula” tecken, men de skulle ändå inte täcka in läget.
   
  Vad får jag för 8.000 spänn? Det tvivelaktiga nöjet att tala om för ”lägervakten” på bilbesiktningen att han beter som som en vakt i Auswitsch, när vederbörande förklarar för mig att han endast följer lagen! Det gjorde de i nazityskland också – men blev det bättre för det?
   
  När jag hör SMHI med polare, och Thomas Palm med flera inkluderande Gore, och de andra dårarna, så kan jag bara säga att de skall vara jävligt glada att de inte befinner sig på ”hundavstånd”! Ty då kunde sinnet svalla över! Ändock – grabbarna har frikväll och får jaga allt!

 44. L

  Thomas, har du inte noterat att även om AGW existerar kommer vi inte att kunna påverka det? Vi kan inte bromsa de ökande utsläppen fram till dess bristen på fossila bränslen gör det med automatik. Inte ens i din vildaste fantasi kan du tro att vårt tjafs stoppar Kina, Indien m fl.

 45. L

  Göran L, jag råkade ut för samma sak på bilprovningen. Det enda felet var en givare som gav en felindikering ibland och fick bytas för några tusenlappar efter felsökning för ytterligare några tusenlappar….

 46. Göran Lysén

  Jag håller på Ryssland! Där finns det gas och olja, som stärker mina pensionsfonder! Sedan kan Thomas, Gore och de andra dårar gå och dränka sig! Detta mina vänner är AWG-sidan debattnivå! jag har inte bett om den! Håll tillgodo Thomas!

 47. Göran Lysén

  Till L! Jag säger bara det: Fy fan för enfalden!

 48. Thomas

  Göran Lysén, låter som det inte handlar om minskat CO2 eftersom en katalysator inte minskar CO2-utsläpp. Däremot minskar utsläpp av kolväten och kväveoxider om katalysatorn blir varm snabbt. Så blir du arg så får du bli det på alla oss som vill ha ren luft att andas, AGW har inget med saken att göra.
   
  Du är sen inte först att hota med fysiskt våld. Bland förnekarna här på forumet finns det en hel grupp mycket obehagliga personer.
   
  L, förstår du verkligen inte att det kan ha värde att veta vilket klimat vi kan tänkas få oberoende av i vilken grad vi kan påverka det? Vad tycker du förresten om forskning om jordbävningar? Kan läggas ned, vi kan ändå inte påverka dem. Astronomi sen skall vi bara inte tala om, helt oanvändbart (Så Svensmark får inte ens reträttposten som astrofysiker kvar) . Stilbs kanske klarar sig, kemi är ju lite mer ingenjörsmässigt.

 49. Göran Lysén #42
  Har du aldrig funderat över varför bilverkstäder behöver tjäna pengar?
  De onödigt finurliga bilkonstruktionerna har inget med klimatet att göra.
  Det handlar bara om att kunna tjäna pengar på redan sålda bilar!
  Jag var med redan i början av den stora bluffen som gick ut på att så många som möjligt skulle byta bil efter att garantitiden löpt ut.
  Dagens teknik skulle kunna skapa bilar som ingen behöver byta under ägarens livstid.
  Men det fungerar ju inte. Då dör bilindustrin och antalet verkstäder som kan underhålla gamla bilar blir fler än de som har råd att sälja nya bilar och ha en fungerande verkstad.
  Så skyll INTE på bilprovningen eller klimatfunderingar!

 50. Göran Lysén

  Thomas! Du har spårat ur! Vem tusan hotar med fysiskt våld? Det är väl endast något som ni på fanatikerkanten inte bara hotar om men väl även utövar. Vi övriga blåser ut övertrycket, så att intet händer. På din sida så gäller ju tankekontrollen om, t.ex. kärnkraften, så varför inte också ilskna tankar om CO2 och dess byråkrati?

 51. Göran Lysén

  Uffeb! Delvis håller jag med dig, då det uppstått ett slags självändamål inom bilindustrin, Detta  eller snarare dessa kan vara mer eller mindre självbetingade eller också initierade av staten. Den tekniska aspekt, som jag tog upp, har mest att göra med klimat/miljömaffian. På 1970-talet, när jag jobbade i Bryssel, så var den stora frågan hur man fick ned utsläppen från bilar. Frågan var faktiskt ganska okontroversiell i sig men däremot inte medlen. Resultet blev katalysatorn, som ifrågasattes, men ändock blev det den trots tveksamheter som blev modellen. Detta blev industrins rättesnöre, oaktat att det fanns andra lösningar. Slutsats: Sätt gärna mål,men överlåt lösningarna till teknikerna!

 52. L #44
  Hoppas att ditt byte av en givare för några tusenlappar och en arbetasinsats för några tusenlappar löste problemet som uppstod då och då…
  Antagligen löste det problemet inför ombesiktningen, men är du säker på att ditt problem är åtgärdat?
  Det finns nu för tiden mängder av exempel på märkesverkstäder som totalt har tappat kontrollen över vad de sysslar med. Nej det var fel uttryckt. Dom har full kontroll.
  Det gäller att tjäna så mycket pengar som möjligt på garantijobben, och de stollar som lämnar in bilen efter att garantitiden gått ut inser ju att det är läge att köpa en ny bil… 
  Jag tänker inte fylla på med egna insikter och erfarenheter eftersom det är lite väl mycket OT.
  Men skyll för sjutton inte på klimat eller bilprovning!

 53. Labbibia

  Thomas
  Såg du att en av de som spekulerade i ett Venusliknande klimat på Jorden var ingen mindre än AGW-översteprästen James Hansen…..

 54. Göran Lysén #50
  Jag fattar hur du menar, men bilindustrin är inte dum.
  Man lever på att sälja nya bilar. Att tillverka nya bilar  är nödvändigt för att kunna leverera och möta krav från kunder på rimliga leveranstider.
  Ett fiffigt sätt att hålla nytillverkningen i gång är att ha generösa garantivillkor och komplicerade datorkretsar inbyggda i bilarna.
  Man vinner två fördelar.
  Få andra kan fixa bilen utan tillgång till de rätta programmen. Märkesverkstaden får en fördel.
  Och många byter bil tidigare än nödvändigt.
  Nästa steg är kanske att rost och livslängd hos hjullager motorer och andra slitdetaljer får mindre betydelse.
  Hoppas att det inte blir så, men det skulle kunna vara en utveckling med tanke på hur bilindustrin utvecklats.
  Och det har inget med klimat och koldioxid att göra.
  Det handlar bara om en bilindustri som måste tillverka och sälja nya bilar i en snabb takt.

 55. L

  Uffeb, det var inte det minsta fel på motorn, det var en givare som tände en lampa för att det var något fel i givaren som kontrollerar något avgasvärde. Alltså en felindikation på ett fel som inte fanns. Och det visste man på SBP, men sa att lampan får inte lysa ändå….
   
  Jag fick alltså beställa tid på verkstan, lämna in bilen, åka hyrbil två dagar och sen hämta bilen och betala kalaset, sedan åter till SBP som inte litar på mitt kvitto utan tar in bilen igen och konstaterar att lampan inte lyser. I princip en förlorad arbetsdag och ca 8.000 kr, för att få ett icke existerande motorproblem igenom SBP…

 56. L #54
  Jag fattade att det inte var minsta fel på motorn.
  Men din bilverkstad tjänade en hacka.

 57. L

  Thomas #47, nej jag tror inte att klimatforskning är särskilt viktigt i relation till verkliga problem. Med empiri får vi tids nog veta vart klimatet är på väg och mer än så tror jag inte någon klimatforskare någonsin kommer att lyckas. Beträffande jordbävningar så vet man också rätt väl var dom kan inträffa baserat på empiri. Att tala om när, är inte lika lätt och då ingår ändå bara en bråkdel av alla parametrar jämfört med de som styr klimatet.
   
  Däremot kan man med teknologi hålla ögonen på förestående jordbävningar, som t ex i dalgångarna ovanför Nice.

 58. L

  Uffeb, om du fattade, varför frågade du då om problemet var åtgärdat..?

 59. Göran Lysén

  Uffeb #53. Visst vill bilindustrin sälja, men den säljer ju helst mainsteram! Vem anger mainstream? Där har du problemet! I slutet av 1980-talet fanns en bra teknik med en slang som återförde avgaserna för en andra omgång av förbränning. Hur hade denna teknik blivit om den hade utvecklats? På den tiden kunde man själv ställa förgasare och tändning så att man fick klargrå aska! Superförbränning av allt!
   
  Till L vill jag bara säga att får dårarna råda – som de tycks göra – så blir det bara skräp!

 60. L #57
  Jag kommenterade eftersom jag uppfattade det som att du anklagade bilprovningen för att du fick betala snuskigt dyrt för en krånglande givare i din bil. 
  Jag frågade hur det gick senare.
  Om du har åtgärdat ditt problem har jag altså ingen som helst aning om. Men jag må väl få fråga?
  Hör gärna av dig om ditt felmeddelande vid bilprovningen dyker upp igen.

 61. Göran Lysén

  Uffeb! L och jag klagade faktiskt inte på våra bilverkstäder utan på de direktiv som de måste följa. Dessa härrör från EU med åtföljande nationell lagstiftning  – så det blir samma svar på min lilla verkstad i Lesparres som i Uppsala. Effektivt och bra – visst, om bara substansen vore klar. Klimattrams – nej!

 62. L

  Uffeb, nu har jag förklarat ”mitt problem” två gånger, försök att förstå.

 63. Göran Lysén #59
  Klargrå aska efter en förbränningsmotor låter kul.
  Men skämt åsido.
  Bilindustrin, eller andra producenter av viktiga och lite mer kostsamma hjälpmedel för utveckling behöver mer pengar för att fortsätta.
  Och att dom skulle fladdra runt efter någon sorts tillfällig ”mainstream i media” tvivlar jag mycket starkt på.
  Även om det kanske kan fungera så på den internationella börsen, och därmed påverka vad som sker på kort sikt. 
  Och därmed störa en långsiktigt hållbar inriktning mot nya produkter och lösningar,

 64. Slabadang

  Från Pielke!
  Det blir bara en fingertutt kvar för AGWteorin om ”den ökade stigningstakten i haven” En aptitretare från den artikel som kommer i GRL. 
  “Large-scale groundwater extraction for irrigation, drinking water or industry results in an annual rise in sea levels of approximately 0.8 mm, accounting for about one-quarter of total annual sea-level rise (3.1 mm).

 65. Göran Lysén #61
  Jag fattade att både du och L inte klagade på era bilverkstäder.
  Det var jag som förökte att leda in diskussionen på ett nytt spår.
  Bilföretag kan inte överleva utan att få sälja nya bilar. Trots att en ökande andel av förtjänsten hos återförsäljarna handlar om intäkter från felsökning och byte av delar.
  En intäkt som tillverkaren bjuder på under garantitiden.
  Och utan lönsamma återförsäljare blit det svårt att sälja nya bilar.
  Men ni fattade nog säkert att mina kommentarer till era inlägg varken handlade om politiker, klimat eller bilprovning och nitiska tjänstemän.
  Det handlade mer om bilindustrins sätt att se över sin verksamhet.
  Utan några värderingar från min sida.

 66. Inge

  L:
  Ja man kan undra vad som är bäst:
  En dyr klimatforskning som ger fel besked till folk och makthavare eller ingen klimatforskning alls?

 67. L

  Inge, ja det är nästan lika illa med väderrapporterna numera… 😉

 68. Göran Lysén

  Grabbarna har fått sitt (storgläfs) och husse alltför bruna groggar. Natti! När 8.000 spänn bara rann iväg till ingenting! Heja koldioxiden! Thomas med flera, han som Gore,  borde sova gott i natt!

 69. Cadillac De Ville conv. 68 Kalifornien modell, hade en extra remdriven kompressor som blåste frisk luft på avgasventilerna.
  Detta resulterade i en viss efterförbränning, som gjorde avgaserna aningen mindre hälsofarliga.
  Kuriosa var att den bilen hade både vakuum och trycklyft, en tank av var, så knippen med slangar över allt i olika färger.
   
  Det pös lite här och där när det skulle bli varmare på golvet i bak och kallare på golvet i fram… AC och värme…???Tack vare tankarna kunde man leka med en massa finesser långt efter att 472:an stoppats.
   
  Visst var det ball?
   
  Förövrigt anser jag att katalysatorer är ett mycket bra exempel på vettig miljöteknik, till skillnad mot CO2- reduktioner som hittills till extrema kostnader resulterat i  kraftigt ökade utsläpp… (tur att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat).
   

 70. Göran Lysén

  CO2-bluffen kostar alltså mig 8.000 spänn! Rakt av på Visa! Fuck you all! på klimatsidan! Jag blir bara mordisk! Detta jävla trams! Om någon koldioxidfanatiker kommer i min väg, så stryper jag vederbörande! Här går gränsen för våld!

 71. Gunnar E

  Göran Lysén
  Du har för ny bil.

 72. Labbibia

  Göran Lysén # 70
  Lugn i stormen!
  8000 spänn räcker inte på långa vägar för att täcka dina kostnader för Co2-bluffen. Vi har världens högsta Co2-skatter. Vi betalar Co2-skatt på vår el som är till 95% fossilfri. Vi betalade dessutom 150 politiker och tjänstemän för att åka till Köpenhamn och diskutera klimatet i vintras. Snart drar ”gänget” iväg till Cancun(?) för att göra detsamma……..
  Men vad fanen, smakar det så kostar det!
  http://www.youtube.com/watch?v=_MKgk8n4DZA

 73. Labbibia

  OT…….men ändå inte.
  Intressant debattartikel i Aftonbladet idag. Det gäller Nobels fredspris, om det är bekant….. 😉
  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article7860464.ab

 74. Göran Lysén

  Jag har inte förnimmit någon angenäm smak! Tvärtom! Koldioxidmaffian får väl anstränga sig litet.

 75. Labbibia

  Göran Lysén
  Smakar gör det för våra politiker…..kostar gör det för dig. Och mig. Vi vanliga dödliga som alltid får betala kalaset. Oavsett vad det gäller.

 76. Red Hansen

  #55
  Nästa gång kan du prova att bara ta bort glödlampan eller parallellkoppla den med nån annan lampa som lyser vid lämpliga tillfällen.  Är det inget viktigare än indikeringen av avgasrening på en bil är det ingen katastrof med en sån lösning.  Även om Thomas o Co troligen anser det viktigare än ratt o motor

 77. L

  Red H, nu har moderna bilar inte lampor även om jag sa så, det är digitala lampsymboler som inte går att koppla bort individuellt…

 78. Jag säger bara det grabbar och tjejer, Vad glad jag är i min Pontiac Phoenix från 1978 med 8000 mil på mätaren!! Den kostade 30.000:- för nåra år sedan och går som ett urverk. Och skattebefriad. Gott om billiga reservdelar också.  Skitenkel. En förgasare.

 79. Slabadang

  Labbibia!
  Du menar ”Bruntlands Polares” pris”? 😉
  Totalt perverst! Suck!

 80. Inge

  Ingvar
  Grattis. Kan du bara fixa skattebefriat bränsle också så är lyckan total.    🙂

 81. Kan bara säga samma sak som dig Ingvar…  Har också en 78:a men i form av en Corvette. Rena nöjet att åka och som du säger skattebefriad och helförsäkring kostar 1000-lappen.  🙂

 82. Elling Disen

  Jonas N #9
  Jorå , vi har sett Dr Roy’s innvendingar til Ferenc Miskolczi. De er dock pinsamma for en som vil kalla seg professor i fysik : Han avsløjer att han inte fattat de grundlaggande begreppen ! Farbror Roy tar med seg ClasOhlsonprylar och håller låda. Han blir nådeløst tilrettevisad av Ferenc selv, Miklos Zagoni och Christopher Game som utvisar et pedagogiskt tålamod inntil vansinn.  Det er på tide att skeptiker og fornekare legger bort prestigen och NIHfaktorn och samlar seg rundt Miskolczi och ger ham æran og Drakdødarordenen av førsta klass.

 83. Labbibia

  Slabadang # 79
  Japp. 
  Bra att det inte bara är vi klimathotsskeptiker som har insett det.
  Kanske slipper vi se fler ”miljöaktivistiska” fredspris i framtiden?

 84. Jonas B1

  Elling #82,
  Artiklarna av Ferenc Miskolczi är fyllda av obevisade påståenden staplade på varandra vilket gör dom helt ogenomträngliga för mig. Många andra säger samma sak.
  Visst kan det vara så att han har rätt,  men hans argumentation lämnar mycket i övrigt att önska. Det brukar vara ett ganska säkert tecken på felaktigheter.
  Men om du förstår hans resonemang så skulle du väl kunna göra en gästpost här så du kan förklara för oss andra?

 85. bom

  Och Bruntlands andra polare Mona avgår inte. Att norska sossar förvandlar fredspriset till en grov parodi är ett faktum. Det skall bli intressant att se i vilket dike de hamnar den här gången – men tänk er hur det skulle sett ut om Sahlin-Östros-Ohly-Wetterstrand hållit i skaftet. Vi skall nog inte försöka ”ta hem” fredspriset.

 86. Christopher E

  Thomas #36;
  ”Tyvärr är det dock så att även om du tystar all forskning om AGW så försvinner inte problemet.”

  Vilket problem? Har någon verkligen sett ett problem? Enligt dig gäller tydligen ”science is settled” då du använder bestämd form. Med den argumenteringen (att förutsätta ett problem oavsett bevis) kan vi ju lika gärna slänga ut triljoner på UFO-forskning, man vet ju aldrig om vi behöver stoppa en rymdinvasion i framtiden. Strutspolitik fungerar inte… 😀
  L #34;
  ” att lägga ner all klimatforskning är en bra idé.”

  Nja, jag förstår vad du menar här, den har ingen praktisk betydelse. Men… rent intellektuellt är ju all vetenskap lika spännande betraktat som ren kunskap. Finansieringen för klimatforskning ska däremot kraftigt beskäras, till de relativa nivåer som gällde före klimathysterin/klimatreligionen fick fäste.
  Klimat och meteorologisk forskning har samma värde som dinosaurutgrävningar, astronomi, arkeologi, djuphavsdykning och mycket mer. Varken mer eller mindre.

 87. Thomas

  Christopher E, ”Klimat och meteorologisk forskning har samma värde som dinosaurutgrävningar…”
   
  Hur du inte ens förstått värdet av väderprognoser? Det är stora pengar inblandade i sådana för jordbruk, flyg- och fartygstrafik, orkanvarningar etc. Benämningen ”förnekare” känns mer och mer passande för många här.

 88. Lejeune

  Bom #85
  Vi skall vara evigt tacksamma för att det är norrmän som delar ut fredspriset, på så sätt slipper vi svenskar att skämmas ögonen ur oss och få vårt goda namn släpat i smutsen, en gång per år!

 89. L

  Christopher, det var givetvis så jag menade också. Att sluta dela ut miljarder till klimatforskning betyder inte att införa ett tankeförbud.
   
  Den som har konkreta kunskaper som kan leda vidare i förståelsen av klimatet kommer alltid att kunna motivera sitt jobb.
   
  Däremot inte alla de som idag adderat ordet klimat till det ena efter det andra för att deras jobb ska kallas klimatforskning, och de verkar vara i majoritet, utan att vi lärt oss det minsta om klimatet.

 90. ThomasJ

  Piers Corbyn i intressant intervju, 3 delar:
  http://climaterealists.com/index.php?id=6352&linkbox=true&position=1
  Mvh/TJ

 91. Måns B

  Labbibia OT
  I en tidigare tråd stälde du en fråga om havstulpaner och varför det nästan inte finns några sådana på båtarna som ni plockar upp nu.
  Jag har inte hittat några biologiska förklaringar till detta ännu, men såg att i Stockholm, och några andra delar av landet, har man börjat med havstulpanprojektet som går ut på att man tar upp och tvättar botten i slutet av augusti.
  Du har säkert hört talas om det och poängen är att man tvättar bort de unga havstulpanerna innan de hårdnat, vilket har visat sig ge ganska bra effet (åtminstone är det vad jag hört från Skåne). Kan detta kanske vara förklaringen, eller en del av den? Funkar det så är det ju en ganska miljövänlig metod

 92. L

  Måns B, jag hade tänkt prova en båtbottentvätt i augusti, men fick se en båt som fått sin botten och en del av friborden helt sönderrepade. På mitt båtvarv hade dom i augusti ännu inte dragit igång båtupptagning med högtryckstvätt så nu har jag säkert massor av tulpaner ändå…
   
  Annars låter det logiskt att tvätta bort dom innan dom hårdnar.

 93. Labbibia

  Måns B # 91 och L # 92
  Jag ställde frågan på ett båtforum och fick bland annat det här intressanta svaret.
  …”Kan det vara 22 till 14-graders temperaturfallet i skiftet juli-augusti som skrämde dem på flykten/minskade tillväxten? Enligt marinbiolog i bekanskapskretsen så byttes stora delar av Stockholms skärgårds vatten ut mot kallt vatten från Öregrundsgrepen när värmen tog slut och det började regna och blåsa… ”
  Som glad amatör tycker jag att låter ganska rimligt. Havstulpanerna brukar ju sätta sig i slutet av Juli/ början av Augusti. De har en väldigt kort ”tid” för detta. Det sägs att allt sker inom loppet av en dryg vecka. Om de då störs…….inga havstulpaner på båten?
  L
  Om du har båten i Sthlms skärgård så är chansen stor att du klarar dig lindrigt undan i år. Pratade med en bekant som har sin båt utanför Ljusterö-Grinda (Svartö?). Även han hade sluppit detta plågoris i år. Återkom gärna med rapport! 🙂
  Jag är jäkligt nyfiken på vad detta kan komma sig. Det skulle ju kanske kunna tillämpas för att ett miljövänligt sätt slippa de små liven i framtiden?

 94. L

  Labbibia, jag har båten på en ö rätt nära dig tror jag. Just denna båt är ny för året och jag tänkte slippa bottenmålning om möjligt. Åtminstone tills det kommer fram nya mirakelfärger som påstås vara på gång. Dessvärre är det inte bara havstulpaner som biter sig fast…

 95. Labbibia

  Thomas # 86
  Apropå förnekare…..
  Jag frågar dig igen……..
  James Hansen, chef på NASA Goddard institute for space studies. En av de ledande inom AGW-hotsindustrin.
  Vidhåller du att det inte från seriöst AGW-håll hävdas att Jorden kan få ett Venusliknande klimat och atmosfär?
  I såfall…….är du inte rätt man att snacka om förnekare, Thomas. 😉 

 96. Elling Disen

  Jonas B1 #84
  Jorå, alla lata fogelongar skriker om mer information och vill ha den serverad ferdigtuggad på rett tidpunkt av rett kypare. Googla selv och formulera exakt vart skoen trycker.
   

 97. Labbibia

  L # 94
  Nej, ”gröngräset” får du nog räkna med även i år. Men det fixar en högtryckstvätt lätt som en plätt. Om man tar bort det innan det hunnit torka in, vill säga. En klubbkamrat till mig hade en helt ny, ej bottenmålad båt, förrförra säsongen. Han fick ligga och skrapa havstulpaner i 3 hela arbetsdagar…….Så jag hoppas att fenomenet även gäller där du har din båt. Men eftersom du förmodligen har hemmahamn i närheten av mig, så har du säkert klarat dig bra i år.

 98. Måns B, jag skulle uppskatta om du förklarar lite mer detaljerat vad du dels menade själv och även syftade på med ’skitsnack’ från mig i en tidigare diskussion!

 99. Labbibia

  Christopher E # 86
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7872626.ab

 100. Christopher E

  Thomas #87;
  Ledsen, du kommer ingen vart med skällsord här…
  Det är ingen som förnekar nyttan med väderprognoser. De har haft anslag även före klimathysterin, och kan ligga kvar där. Vad vi vill ha bort är den orimliga mängd pengar som istället slängs ut på att gissa väder i en avlägsen framtid, inte att prognosticera den närmaste veckan.
  Sedan förstår jag att just det du fixerat dig på, tycker du är viktigast i hela världen. Men så säger de flesta, oavsett vad de snöat in på.

 101. Christopher E

  L #89;
  Jo, jag förstod att menade så. Men som du ser på tex. Thomas kommentar, så var det för vissa andra nödvändigt med förtydligande, kändes det.

 102. Michelangelo

  ThomasJ #90#
  Tack för länken

 103. Christopher E

  Labbibia #99;
  Tack! Kul! Precis sådan forskning jag föredrar framför klimatdomedagskult.
  Bara 20 ljusår bort… i grannskapet! Fast ”100% sannolikhet för liv” köper jag inte, även det skulle kunna mycket sannolikt.

 104. Thomas

  Christopher #100, det du säger går inte ihop. För att kunna göra bra väderprognoser behövs meteorologisk forskning.

 105. Måns B

  Jonas #98
  Jag vet inte om det är någon större mening att föra den diskussionen vidare. Det handlar om vad du avser med RIKTIG naturvetenskaplig forskning och vad som krävs för att uppfylla kriterierna för denna.

 106. Måns B

  Labbibia #93
  Jag håller med, det låter som en rimlig förklaring, särskilt om fenomenet med lite eller inga havstulpaner inte är endast lokalt förekommande.
  Inte helt enkelt att få till på årlig basis dock, såvida vi inte lär oss att manipulera vindriktningarna förstås 😉

 107. Daniel F.

  Men Thomas, väder är väl inte klimat?
   
  😉
   
  Jag antar att Christopher menar att gissningar om hur klimatet var för 1000 år sedan är att jämställa med dinusaurieforskning. Vi kommer ju aldrig att veta om vi gissar rätt, så forskningen är ju knappast livsavgörande. Dessutom rätt så ovidkommande för väderprognoser den närmaste veckan. Om nu inte dessa står att läsa i trädringar, sediment och kaffesump…

 108. Christopher E

  Thomas #104;
  Jag tror alla här förstår utom du. Men vill man inte förstå är det ju svårt…

 109. Thomas

  Daniel #107, nej väder är inte klimat, och Christopher talade om ”Klimat och meteorologisk forskning” där det förra syftar på klimat och det senare på väder.
   
  Förståelse för klimat kan för all del också vara livsavgörande som jag påpekade. Vare sig vi nu tror att vi kan påverka det avsiktligt eller oavsiktligt eller bara har att anpassa oss är det väldigt bra att ha en idé vad vi skall anpassa oss till. Skall vi planera för varmare klimat som Christopher E tror, eller för kallare som Wibjörn Karlén tror?

 110. Måns B, det handlade inte alls om detta …  
  Jag undrade hur du hade fått ihop att där skulle vara ~300 personer som anser sig kunna ”förklara klimatvariationer baserat på fysikaliska förklaringar
  Och jag undrade vad du avsåg med ”SKITSNACK” (versaler) i ett stycke som verkar vara totalt gripet ur luften?
  Jag fann faktiskt hela ditt inlägg lite märkligt …. det lät mer som ett frustrerat utbrott.

 111. Daniel F.

  Thomas #109,
   
  Eftersom vi inte har en aning om hur klimatet kommer att te sig i framtiden (oavsett vad som driver det) så vore det kanske smartast att förbereda oss för både varmare och kallare.
   
  Det enda vi vet är att det historiskt varit bra mycket varmare och bra mycket kallare. Och att skiftningarna kan ske ganska snabbt…

 112. Olaus Petri

  Felet du alltid gör Thomas, är att du blandar ihop grundforskning med tillämpad forskning. Du tycks inte kunna separera dem varför du landar i de mest märkliga felslut.
   
  För övrigt hinner jag köpa både stringbadbyxor och vinterjacka inom loppet av ett år. Adaption kallas det väl på biologiska? 😉

 113. L

  Thomas, tror du verkligen att vi kommer att anpassa oss efter klimat-förändringar innan dom ger tydliga utslag i verkligheten? Visserligen hoppas SJ redan på AGW för att tina upp växlarna…

 114. Thomas

  Daniel F, eller också försöka ta reda på hur klimatet kommer att utvecklas genom att forska om saken. Den stora majoriteten klimatforskare är i och för sig redan övertygad om att det kommer att bli varmare pga våra utsläpp. Det är bara på sådana här bloggar man kan få intryck av motsatsen.

 115. Labbibia

  Thomas
  Med risk för att verka tjatig……
  Hur var det med ledande AGW-forskare och Venus klimat nu då?
  James Hansen…….Say no more.

 116. Bengt Abelsson

  Royal Society har nu kommit med sin nya uppfattning i klimatfrågan – betydligt mer nyanserad än tidigare.  0,4 grader per fördubblad CO2 – plus vad man vill öka/minska pga återkoppling H2O.

 117. Labbibia, det är stört omöjligt att få ett svar av Thomas rörande nästan vad som helst.
  Men jag håller med OP, han ryggmärgsmässiga hugg mot allt som andas AGW-kritik eller instinktiva försvarsposition så fort (ytterligare en) brist eller felaktighet uppdagas blir onekligen lite bisarr när han inte kan skilja på högt och lågt. När rent strunt skall försvaras med samma frenesi (och metodik) som när seriösa tvistefrågor kommer upp där svaren är allt annat än självklara.
  Jag tror nog att precis alla fattade vad Christopher E menade. Men ändå skulle där bjäbbas emot ..

 118. Labbibia

  Måns B # 106
  Njej OM det beror på kallt vatten är det väl inte så lätt att tillämpa.
  Men säkert är det ju inte. På västkusten har de väl betydligt kallare vatten än i Sthlms skärgård? I normalfallet. Och där stortrivs havstulpanerna i år.
  Salthalten  är ju  också viktig för de små liven. Blir den för låg, så dör de. Ett gammalt välkänt? (jag har bara hört talas om det, aldrig praktiserat det) knep för folk i Sthlms innerskärgård är ju  att slussa in i Mälaren och stanna där några dagar. Havstulpanerna dör och faller av, sägs det. Hursomhelst finns/fanns det inga havstulpaner i Mälaren när jag hade båten liggande där.

 119. Christopher E

  Thomas #114;
  ”Den stora majoriteten”… Vi som inte förlitar oss på auktoritetstro och handuppräckning för att avgöra vetenskap är nog betydligt mindre övertygade om att det går att förutsäga hur klimatet utvecklar annat än i mycket grova drag.
  I ett så begränsat forskningsområde är förresten denna majoritet (om den finns) bara en mycket liten mängd personer.
  Vidare är det lite tröttsamt med den stenhårda distinktionen mellan väder och klimat som vissa med begränsade kunskaper tycks tro ska imponera på omgivningen (påminner om besserwissrar som säger att man ska vitt vin till fisk i tid och otid…). Klimat är nu väder… i genomsnitt. Förutsäger man att det tex. ska bli varmare klimat  i framtiden betyder det varmare väder. Man preciserar bara inte vilken dag det vädret kommer.

 120. Pär Green

  http://stockholmsinitiativet.se/
  Är förmodligen kapad!

 121. Christopher E

  Labbibia #118;
  Det fungerar utmärkt. Här på västkusten växer havstulpaner ymnigt, men då jag hade båt hade jag bryggplats en bit uppströms i en å, och påväxt var aldrig ett problem.

 122. Labbibia

  Christopher E # 121
  Tack!

 123. Jonas B1

  Elling #96
  Lat är jag inte! Jag har försökt att läsa Ferenc Miskolczi. Det är omöjligt att följa resonemanget. Ungefär varannan mening kommer ett nytt tveksamt eller dunkelt påstående. Var ska man börja?
  Det ligger på den som för fram en ny teori att förklara den. Så länge det inte är gjort finns inget stöd för teorin. Enda försök till förklaring jag sett är en video med en annan ungrare som på knagglig engelska staplar samma påståenden som i artikeln.
  Återstår möjligheten att jag är för dum för att förstå resonemanget, och att du nu är en av de 1 på miljonen som förstår. I så fall tror jag vi andra vore mycket tacksamma för en förklaring.
  Om du inte vill förklara så kanske vi misstänker att du i själva verket inte förstår… 
  Tills dess måste vi nog anse att Ferenc Miskolczi förfäktar en teori utan stöd.

 124. Slabadang

  Jonas B1!
  Jag har gett upp försöken att förstå Miskolczi`s hypotes.Än mer förvirrad blir man när man läser olika granskningar av hans hypotes.
  Det hålls med och avvisas med olika argument och av olika delar i artikeln.Hans artikel är också svår att spjälka upp i olika delar och det problemet återkommer i de kritiska granskningar som skett.
  Är man dessutom ingen fysiker så blir det bara att kasta in handuken! 🙂

 125. Lite uppmuntrande och kul:
  Bill Clinton driver med Al Gore (och även Obama, Biden, sig själv och Nobelpriset)

 126. Jonas B1 #123
  Äntligen någon som vågat bemöta Ellings tjat om Miskolczi på ett hanterbart sätt.