Klimatkänsligheten – hot eller hopp

CO2 Coalition grundades 2015 av bland andra William Happer. Sedan dess har organisationen utökats med många centralfigurer bland dem, som med vetenskapliga resonemang opponerar sig mot den UNFCCC/IPCC -styrda klimathotsrörelsen.

Coalitionens budskap är att en högre CO2-halt i atmosfären vore välgörande för världen. Den uppfattningen är ju långt ifrån politiskt korrekt och kräver både en övertygande och en trovärdig förklaring, vilket CO2 Coalition ger i sina primers eller white papers. En sådan är A primer on Carbon Dioxide and Climate” (2016):

https://co2coalition.org/2016/02/22/primer-carbon-dioxide-climate/

Den här Vitboken är på dryga 30 sidor och indelad i fyra avsnitt. Det andra avsnittet börjar med den mest centrala, men i mediala sammanhang minst diskuterade klimatfrågan:

HUR känslig är atmosfärens temperatur för förändringar i koldioxidhalten?

Det enkla svaret är att meningarna är delade, det finns inget vetenskapligt grundat värde på klimatkänsligheten.

En av klimathotets starkaste rötter är den så kallade Charneyrapporten från 1979. Den utgår från grundvärdet 1˚C vid fördubblad CO2-halt. Men, de som arbetade fram rapporten förmodade att återkopplingar, främst av vatten i olika former förstärkte klimatkänsligheten. Deras beräkning landade på 3˚ +/- 1.5˚ C. Trots nära nog fyrtio år av forskning och utveckling har den antagna förstärkningseffekten inte kunnat påvisas och ändå accepteras Carneyrapportens förmodade klimatkänslighet av majoriteten av forskare på klimatområdet. IPCC, klimatmodellerna och klimatpolitiken världen över stöder sig med andra ord fortfarande på Charneyrapporten och som regel används 3˚C på klimatkänsligheten.

Till skillnad från majoriteten av ”klimatforskarna” har CO2 Coalition både följt och deltagit i utvecklingen av analyser av empiriska data, vilka tyder på att klimatkänsligheten S, ligger nära 1˚C, med andra ord i princip feedback free.

 S 1˚C eller S 3˚C, kan det vara mycket att bråka om?

Det är en fråga som sällan eller aldrig lyfts fram i media, där talas det istället om 2-graders mål och liknande. Frågan är om de, som förhandlat fram miljömålen, överhuvudtaget har reflekterat över vilka konsekvenser olika värden på klimatkänsligheten skulle kunna få för den framtida uppvärmningen.

Professor Richard Lindzen däremot har sammanställt en upplysande graf, som visar hur lång tid det beräknas ta innan CO2 halten bidrar med en ökning av den globala medeltemperaturen med 2-grader, ”2-gradersmålet”, vid olika klimatkänslighet. Han förutsätter att utsläppen fortsätter i nuvarande takt av 2 ppm/år.

Resultatet kan nog bli rätt överraskande.

Warming from Atmospheric CO2 for Assumed Doubling Sensitivities

Klimatkänslighet S1-S4

Med klimatkänsligheten S 4˚C skulle atmosfären nå ”2-gradersmålet” 83 år efter det att halten passerade 400 ppm

Med klimatkänsligheten S 3˚C skulle atmosfären nå ”2-gradersmålet” 118 år efter det att halten passerade 400 ppm.

Med klimatkänsligheten S 2˚C skulle atmosfären nå ”2-gradersmålet” efter 200 år

Med klimatkänsligheten  S 1˚C skulle atmosfären nå ”2-gradersmålet” efter 600 år.

(Grafen finns i Vitboken figur 1 sid 4, här foto, tyvärr lite väl mörkt, på grafen)

Undra på att IPCC och etablissemanget inte vill veta av någon upplysande medial debatt kring klimatkänsligheten!

Vitboken levererar vidare (avd. 1och 2) inspirerande diskussioner kring kunskapsbristen gällande de naturliga klimatvariationerna; skillnaden mellan klimatmodellerna och verkligheten; temperaturmätning vid jordytan eller i atmosfären; de användbara aerosolerna; solens roll i verkligheten och i klimatmodellerna; den svårflirtade feedback mekanismen och brist på utvärdering när verkligheten inte stämmer med kartan; – det vill säga sådant som sedan länge debatterats här på KU.

Senare i rapporten (avd. 3 och 4) tas både eventuellt skadliga och bevisat välgörande effekter av en ökad koldioxidhalt upp.

Resonemangen visar hur organisationens medlemmar kommit fram till sin optimistiska syn på framtiden, d.v.s. att alla kan se fram emot en grönare och något varmare planet med lite längre odlingssäsong, där livsmedlen kan produceras på mindre ytor och där risken för hunger kan minskas.

Tack till! CO2Coalition.org

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

Två representanter för CO2 coalition kommer här till tals.

Greenpeace grundare Patrick Moore:

https://www.breitbart.com/radio/2019/03/07/greenpeace-founder-global-warming-hoax-pushed-corrupt-scientists-hooked-government-grants/

Professor Pehr Björnbom om Richard Lindzen i Climate Change: The Facts på KU:

https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/24/richard-lindzen-om-klimatkansligheten-irishypotesen-och-politisering-climate-change-facts/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell Lindmark

  Koldioxidens växthuseffekt avtar snabbt med ökande halt i atmosfären. Störst effekt fås från 0 till 30 ppm därefter sjunker effekten snabbt. Nu vid 400 ppm är CO2 växthuseffekt i stort sett mättad. En dubblering till 800 ppm kan ge 0,2C och en ytterligare dubblering till 1600 ppm möjligtvis 0,1C om ens det, förutsatt att allt annat är lika. Skalan är logaritmisk och avtar med ökad koncentration.

  För 450 miljoner år sedan var koncentrationen 7000 ppm och då hade planeten tagit sig ur en flera hundra miljoner års istid när hela planeten var djupfryst med dessa höga koncentrationer av CO2 till trots, sannolikt lägre halter under de tre glaciala perioder som varade mellan 775-635 miljoner år sedan. De närmaste 20 åren får vi se vad solen hittar på, fortsätter den ner i dvala som de tre senaste 11 års solcyklerna vittnar om, så lär det inte bli varmare snarare tvärtom.

  Ju varmare haven blir desto större blir avdunstningen och avdunstning ger avkylning på samma sätt som vi människor svettas. Och eftersom den låga temperaturen i rymden inte ändrats så vitt jag vet så lär utstrålningen öka och därmed avkylningen(CO2:s effekt är i stort sett redan mättad). Vi kanske, om vi har tur kan få några få grader varmare de närmaste 100 åren, inte på grund av ökande CO2 halt utan för att vi gått ur Lilla Istiden vilken var den längsta och kallaste perioden under denna interglacial. Men som sagt solen bestämmer i vilken riktning vi går.

  Historiskt har CO2 koncentrationen i atmosfären alltid ändrats EFTER variationerna i temperatur vilket visar att CO2 halten INTE påverkar temperaturen på det sätt konsensusforskarna påstår.

 2. Lars Cornell

  I en intervju med Expressen säger Greta Thunberg:
  – Older generations should be accountable for what they’ve done.

  Vad ska generationen efter Greta säga om Gretas generation?
  – Ni förstörde vårt samhälle genom att ni drev igenom idiotiska s.k. klimatåtgärder som inte på något sätt hade någon inverkan på klimatet men som förstörde vår ekonomi och infrastruktur.

  Och vad kommer Greta Thunberg att svara? Kanske så här,
  – Men det var ju vad Johan Rockström sa till oss.

  #1 K.L. ”En dubblering till 800 ppm kan ge 0,2C”
  Hur räknar du fram de siffrorna?

 3. Ann lh

  #1 Kjell Lindmark, vilken källa har Du använt?

 4. Sören G

  Med klimatkänsligheten lika med 1 grad C vid en fördubbling av CO2-halten tar det 200 år för att temperaturen ska öka 1 grad C. Sedan tar det ytterligare 400 år för temperatruen att öka 1 grad C när CO2-halten stiger från 800 ppm till 1600 ppm.
  Den uträkningen har jag gjort sedan länge.
  Men det kommer inte att hända. Teknikutvecklingen har, kan vi lugnt utgå från, kommit mycket långt då.
  För 600 år sedan var vi (alltså våra förfäder) i början av 1400-talet.

 5. JMH

  @Ann Löfving-Henriksson

  ”Laboratorieanalyser däremot visar att i laboratoriemiljön ger en fördubblad CO2-halt 1˚C temperaturhöjning.”
  Det där påståendet har jag sett många gången men själv aldrig sett/läst någon rapport som bekräftar detta. Har gjort några, uppenbarligen misslyckade, försök att hitta rapporter som avhandlar detta. Det mesta ligger ju bakom betalvägg dessutom…
  Finns det någon referens i ”primern” (hinner tyvärr inte läsa själv just nu)? Eller har du någon annan referens till detta påståendet?

  Mvh

 6. Lasse

  Bra med lite positiva tankar denna morgon-Tack Ann.
  CO2 och sol ger liv.
  Mer CO2 och mer sol ger mer liv.
  Men lite uppvärmning som kopplas till CO2 ger ett himla liv.
  Om dagens ungdom dömer oss för att vi inget gjorde åt uppvärmningen så har jag ett bra försvar.
  Vi satsade på annat!
  Clean air act ger oss renare luft-nu även i Kina!
  Om de fortfarande är irriterade så kan vi försöka få fram att just renare luft ger oss mer sol och det är den processen som lurat oss att tro på CO2s inverkan är större än den ensam är.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/plot/esrl-co2/scale:0.01/offset:-3

 7. PatrikK

  #4 Sören G

  På 1400 talet var de långt före sin tid! Fartyg som drevs av vind. Hus som värmdes med sol och när solen inte räckte till eldade de med biobränsle. Vinddrivna kvarnar. Ekologiskt jordbruk.

 8. Olav

  Varför är frånvaron av kvinnor nästan total bland oss klimathotsateister?
  För att kvinnor mer än män är i behov av den ”frälsningslära” som klimatreligionen ger? Låter väldigt dumt, men jag finner inget bättre svar.

 9. Ann lh

  # 8 Olav och det frågar Du efter just i det här inlägget … men visst kan det kännas lite ensamt ibland. Tack och lov finns KU!

 10. Guy

  Kommer inte en grönare jord att ge mera vattenånga i luften och mera molnbildning med kylande effekt? Är det inte så temperaturregleringen fungerat i alla tider?

  Lärde mej ett nytt ord för klimaralarmister. Klimathygienist.

 11. Sören G

  OT
  Klimatstrejkande skolungdomar på Gotland får inte ogiltig frånvaro enligt ett kommunalt beslut.
  Det ingår i läroplanen heter det. När jag gick i skolan ingick det i läroplanen att gå på morgonsamling och hade vi inte psalmboken med så blev det anmärkning.
  Snart blir det väl obligatoriskt att demonstera mot klimatets föränderliga natur.

 12. Rolf Mellberg

  #10 Guy

  När man vill spetsa till det lite kan man nyttja ordet:

  Klimathypokondri eller böjningsformen klimathypokondriker

 13. Sören G

  Det här kan Greta och alla klimatstrejkande ungar ta sig en funderare på.
  https://www.youtube.com/watch?v=edslpDKzdxc&feature=share

 14. Ann L--H

  # JMH Tyvärr kan jag inte ge Dig ett svar på någon särskild rapport. Däremot behandlades Charney rapporten på TWTW ett flertal gånger under våren och sommaren 2018.
  Om man går in på TWTW´s översiktssida kan man se när den rapporten behandlades.
  http://www.sepp.org/the-week-that-was.cfm?twtwyearview=2018
  Till och från kan man där läsa om hur Charney gruppen med bland andra Bert Bolin och en tidig James Hansen inte nöjde sig med det på lab. analyser grundade låga värdet på koldioxidens låga värde utan kom på idén med förstärkningseffekten.
  Längre än så kommer jag inte just nu.
  Under Saving the World sid 2 4aug 2018:
  ”Decades of laboratory experiments show that all atmospheric gases affect the flow of radiant energy from the sun to earth (including its atmosphere), and from the earth to space. Those that slow the flow of infrared radiation, which is not visible, from the earth to space, are called greenhouse gases and warm the planet particularly at night. By far, water vapor is the most important greenhouse gas in both concentration and absorption efficiency. Carbon dioxide is a minor greenhouse gas both in concentration and absorption efficiency.”

 15. Lasse

  #13 Sören G
  https://www.youtube.com/watch?v=qFcmNu4KdGI
  https://ourworldindata.org/life-expectancy
  Lite mer optimism skadar inte!

 16. Arne Nilsson

  #7 PatrikK Så bra. Och hur levde de på den tiden? Medelålder? Mängd människor? Så, jag förstår att det är detta samhälle klimataktivisterna längtar efter. Alltså, större delen av jordens befolkning ska svälta ihjäl, resten leva i armod.

 17. tty

  #5

  Det är inte ett laboratorieresultat. Det finns bra, verifierade, program för att beräkna IR-absorptionen i atmosfären. Använder man ett sådant och förutsätter att inget annat än koldioxidhalten förändras får man ett resultat av ungefär 1,3 grader per fördubbling.

  Nu är det dock oundvikligt att konvektionen kommer att förändras vid en temperaturhöjning, och eftersom det är en viktigare effekt än strålning när det gäller värmetransporten mot rymden så kan man förvänta sig någon form av återkoppling. Det är dock ingalunda självklart om den är positiv eller negativ.
  Det har gjorts många försök att mäta den faktiska känsligheten baserat på den stigande CO2-halten i atmosfären. De är alla mer eller mindre osäkra, men man kan nog lugnt säga att det är helt klart att den eventuella positiva återkopplingen är svag, något som t o m IPCC underförstått medgav i AR5 där de sänkte undre gränsen för sitt troliga intervall från 2 till 1,5 grader och helt avstod från att ange något troligaste värde (eftersom deras traditionella Charney-värde 3 grader inte längre var hållbart).

 18. tty

  #10

  ”Kommer inte en grönare jord att ge mera vattenånga i luften och mera molnbildning med kylande effekt?”

  I stort sett alla klimatmodeller förutsätter att moln har en netto värmande effekt. Vilket är mycket svagt underbyggt empiriskt.

 19. Roland Salomonsson

  Atmosfären innehåller ju mängder med gaser, samt vattenånga och stora molekyler/partiklar.

  Finns det någonstans en sammanställning över varje gas resp ”klimatkänslighet”, vattenångans klimatkänslighet, resp klimatkänsligheten av molekyler/partiklar?
  Jag begriper heller inte att det är självklart att atmosfärens halt av olika gaser, vattenånga, molekyl-/partikeltäthet måste vara samma för varje höjdmeter, när mätningen (i varje fall för CO2 sker på ca 4000 m höjd i en punkt – en vulkan på Hawaii), Alla vet väl att även ”gamla” vulkaner fortsätter i årmiljoner spy ut gaser från jordens innandöme – bl a CO2 (och så mäter man på en vulkan?).
  Någon som kan visa sökväg till kurvor etc för ovanstående?

 20. Björn

  Som vanligt bra information! Ja, nog är det många osäkerheter kring CO2, därför är det bedrövligt hur klimatforskare, politiker och media behandlar dessa osäkerheter. Utan att förstå tillräckligt om orsak och verkan i klimatfrågan, skall för säkerhets skull, världen göra sig av med fossil energi. Men politikerna som skall på osäker grund, effektuera förbjudandet av fossil energi, kommer att skapa motstånd världen över, något som kan ge upphov till hårt motstånd. Få i vår del av världen vill backa utvecklingen, därför kommer sannolikt motståndet att bli så kompakt, att man hinner fördröja genomförandet av galenskaperna, så pass att ny revolutionerande teknik inom energi och transport, avlöst det gamla.

 21. Roland Salomonsson

  #17
  I USA har myndigheterna löst frågan om samband mellan global uppvärmning (åtminstone i USA) och CO2. Vissa myndigheter förfalskar helt enkelt mätdata så att värmeperioder slätas bort och köldperioder görs varmare, samt att de senaste 20 årens mätdata ”justeras” upp i enlighet med vad div klimatmodellers kalkyler ger vid handen. Vips, så ökar globala uppvärmningen i den takt även CO2 kan mätas öka. Därmed bevisat sambandet mellan uppvärmning och CO2.
  Tidigare utfördes förfalskningarna enbart för markmätstationer, men när USA:s congress frågade varför satellitmätningarna hade andra mätdata (lägre) än markmätststionerna, så har myndigheterna tigit kontroll över satelitmätdatan också (flertalet satelliter är amerikanska), så plötsligt har satellitmätdatan börjat ”närma” sig markmätdatan – d v s det har blivit ”varmare”. Ballongmätdatan har man ännu inte angripit, men var lugn – detta kommer sannolikt snart.

  För att greppa graden av förfalskningar, så bör varje ”klimatupplysare” gå igenom alla de videos på YouTube utgivna av Tony Heller. Här avslöjas falskheten för främst USA – men liknande pågår sannolikt för Sverige och borde bevakas av bl a Klimatupplysare. Tony är en så allvarlig kritiker mot klimatbedragarna i världen, att det inte lär dröja länge innan hans kanal är nedstängd – bara bedragarna hittar rätt förevändning.

  Passa på NU!

 22. JMH

  #14 Ann
  Ok, tack. Eftersom detta är ganska viktigt för debatten, tycker jag, borde ju sådan information finnas lätt tillgänglig.

  #17 tty
  Jag betvivlar verkligen inte att atmosfären (CO2) absorberar IR (och annan strålning) och att det finns bra, verifierade program (antar du menar HITRAN och ev. dylikt) som kan beräkna detta tillförlitligt. Det jag var ute efter var något slags bevis (mätning) för att en kropp omgiven av CO2 får en temperaturhöjning av 1 grad vid en CO2 fördubbling. Räkna är ju lätt, men räkna rätt… 🙂

  Mvh

 23. JMH

  #22

  Ska vara HITRAN och MODTRAN

 24. jensen

  Betr. Temperatur och CO2 Det viktiga är ju kausalitet, och inte tillfällig korrelation.
  ” Smutsa inte ned vattnet för mig skriker fiskaren till tvätterskan nedströms.”
  Men viktigaste är ändå vad är antropogent om nu CO2 ev. har en viss effekt.???
  Är inte antropogen CO2 endast ett par % av totalen? Och hur blir då det, betr. andelen av
  Modern Warming.?
  Finns dessa svar någonstans??

 25. Björn

  Jensen [24]; Antropogen CO2 är ca 100 ppm. Det här med ”Modern warming”, eller ”Grand solar maximum”, är ingenting som klimatforskarna vill kännas vid. Denna mörkning är det stora vetenskapliga bedrägeriet som klimatforskarna står för.

 26. tty #18: Just molnens effekt klarar klimatmodellerna dåligt. Därför har de parametriserats d v s konstruktörens egna uppfattningar slår igenom. Ett cumulonimbusmoln (åskmoln) är lokalt och typiskt med ett par km storlek horisontellt. Med en grid på 10 km på klimatmodellerna funkar det inte bra. Så moln och även havets strömmar är svagheter i klimatmodellerna. Bara 1% ändring av molnen får en stor påverkan på klimatet.

  Sen är IPCC:s klimatmodeller lika och uppbyggda med samma principer. Och så är de bara testade mot historiska data vilket är dåligt. De är helt enkelt ovaliderade. Det är validering framåt i tiden som gäller. För övrigt så initieras de inte heller med riktiga uppmätta data utan framslumpade typiska data.

 27. Göran J

  Tack Ann för en mycket bra och verkligen viktigt inlägg.

  Jag har ett minne av att jag läst angående IPCC datamodeller, om tar bort parametern för klimatkänsligheten som man stoppat in i IPCC:s datamodeller, så kommer kurvan för temperaturökningen att vara mycket mera lik verkligheten d.v.s. den mätta temperaturökningen med satelliter och väderballonger.
  Någon kunnig här på sidan som kan bekräfta mitt minne?
  Det är ju den springande punkten hur stor klimatkänsligheten är för CO2.
  Klimatalarmismen blir bara otäckare för varje dag.
  Det allvarligaste är förskolan och skolan där våra barnbarn proppas fulla av religionen som talar om CO2 som en giftig gas.
  Från min skolgång kommer jag ihåg att vi fick lära oss att koloxid var farligt men att koldioxid var växternas mat. Och det var människor och djur som försåg växterna med denna mat. Jag minns också att det kändes finemang att vi bidrog till växternas och trädens överlevnad.

  Vad är det för vuxna människor i dagens förskola och skola som är så uselt utbildade att dom ljuger för våra barnbarn.

 28. Ivar Andersson

  #11 Sören G
  ”När jag gick i skolan ingick det i läroplanen att gå på morgonsamling och hade vi inte psalmboken med så blev det anmärkning.” I en snar framtid kommer skolungdomar att få ogiltig frånvaro om de inte deltar i klimatstrejken.

 29. Guy

  tty #18

  Min 10 var förståss mycket grovt dragen och endast på personlig empiri. Växthuseffekten verkar vara noll en klar vinternatt. Då värmer molnen. En klar sommardag värmer solen medan molnen kyler med hjälp av vindilar i hop med molnen. Den som kan sätta dessa upplevelser (som är lite olika för var gång) i en ekvation är antingen världens största mattesnille eller världens största idiot.

  Mycket begripligt att ingen ännu lyckats.

 30. Mats Kälvemark

  #24, #25
  Enligt IPCC AR4, The Global Carbon Cycle, så utgörs fossilt CO2 29 GT (ca 4%) av totalt 800 GT som går upp i atmosfären. Resten ca 96% kommer från hav och land. Flödena (emission/absorption) för hav och land är inte konstanta över tid vilket är en missuppfattning bland alarmisterna. Vidare är osäkerheten stor, ca +/- 20%, allt enligt ursprungsdata från IPCC.
  Ökande temperatur ökar avgasningen från land och hav och minskar absorptionen.
  Därför är det helt ologiskt att anta att hela ökningen från förindustriell tid har fossilt ursprung.
  Jag har sett siffror på att ca 20 ppm av 410 ppm är av fossilt ursprung. En relativt färsk vetenskaplig artikel anger 4,3 ppm. Är just nu på fjällsemester,( våren är f.ö. här längre bort än på de senaste 30 åren) så jag får återkomma med den referensen om den efterlyses. Så inte är 100 ppm av antropogent ursprung, det är väsentligt mindre, men jag är ödmjuk och söker fakta med källhänvisning här.

 31. Svempa

  #17 tty

  Har du någon referens till denna siffra 1,3 grader? Enligt atmosfärfysikern Boris M. Smirnov hamnar man på 0,4 grader +/- 0,1

  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aabac6/meta

 32. Rolf Mellberg

  #19 Roland

  Jag tror att det är helt meningslöst att ens försöka ta reda på vilken ”klimatkänslighet” som kan tänkas gälla för respektive gas. Detta då det säkert inte går att tillämpa någon sorts enkel matematik utgående från sådana värden för hur gasblandningen uppför sig. Varje molekyl kan i princip interagera med varje annan molekyl via strålning, ledning (=knuffar) och strömning. Allra värst är det med vatten som växlar mellan alla tre aggregationstillstånden.

 33. Rale

  Farbror Donald Twittrade igår detta:

  ”Patrick Moore, co-founder of Greenpeace: “The whole climate crisis is not only Fake News, it’s Fake Science. There is no climate crisis, there’s weather and climate all around the world, and in fact carbon dioxide is the main building block of all life.” @foxandfriends Wow!”

  Lustigt tyst om detta i ”Greta-media”!

 34. Rale #33: Donalds twittrande och Patrick Moores uttalande är ute i utländska medier över hela världen. Bara i Sverige det är knäpptyst. Har inte hört ett ljud från statliga tvångstelevisionen (Svt). Eller DN, Svd, Expressen…

 35. Kent B

  #34

  Alternativpressen skriver om det
  http://www.friatider.se/greenpeace-grundaren-global-uppv-rmning-r-historiens-st-rsta-bluff
  https://samnytt.se/greenpeace-grundare-global-uppvarmning-bluff-iscensatt-av-kopta-och-korrupta-experter/

 36. Karl Eider

  #30 Mats

  Om man tittar närmare på den kraftiga variationen av det årliga tillskottet av CO2, så inser man att det finns fler faktorer som påverkar ökningen av CO2.

  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gl_gr.html

 37. Rolf Mellberg

  #27 Göran J

  Det är John Christy som i en Youtube-film om en hearing från kongressen eller senaten som sa att modellerna stämmer mycket bättre om man tar bort CO2-faktorn.

 38. Lars

  I boken “Falskt Alarm” finner ni en ingående analys om d t mänskliga bidraget till den momentana CO2-halten i atmosfären. Det hela är inte helt trivialt.

 39. Sören G

  OT
  I Kulturnyheterna i SVT1 handlade det om en teatergrupp som sätter upp en föreställning om ”Miljö och klimat”. Utgångspunkten är att världens äldsta gran, Old Chico 10 000 år gammal, har dött. Vilket är människans fel enligt gruppen.
  Stämmer det att Old Chico har dött?

 40. AG

  Det går faktiskt att härleda tempökningen pga CO2- haltökningen genom ”first principle” ekvationer. Det är ganska basal energitransportteori. Tror det var en indier som var först. Själva feedbacks och deras förmodade förstärkningsfaktor har inte hittills blivit validerade. Dessler et al. slog ju fast för några år sedan att de ”kvantifierat” faktorn i molnfeedbacken. Det var bara det att osäkerhetsintervallet inte bara inbegrep 0 utan också negativ feedback! Tyvärr typiskt för klimatvetenskap. Jag skäms å deras vägnar.

 41. Fredrik S

  Sören G #39

  Trädet är en sk trädklon. Det som är gammalt är rotsystemet som är av samma genetiska material som ursprunget. Stammarna dör och ersätts av nya. Det levde åtminstone i höstas när jag läste ett reportage om det. Om det dött är det nog naturligt om nu inte någon sågat ner det.

 42. Fredrik S

  Sören G # 39

  Det är påhittat såg jag nu. Klipp från BLT:

  ”I Riksteaterns nyskrivna show ”Nationalparken” har världens äldsta gran dött på grund av människans framfart.
  – Det har vi hittat på. Vi håller en begravning, så blir det begravningskaffe och då möter vi personer som representerar våra olika sätt att se på skogen, berättar Sara Parkman.”

  Säkert väl använda skattepengar.

  http://www.blt.se/tt-feature/skogsshow-med-tramporgel-och-koraler/

 43. Håkan Bergman

  Fredrik S
  Den blev väl biobränsle.

 44. Fredrik S

  Håkan Bergman

  He he, jo det har ju dessutom forskats förut med statliga pengar om användning stubbar och rötter till biobränsle, allt för klimatets bästa. Så det är väl det största hotet att hela klabbet åker med upp.

 45. Sören G

  #41
  Vad jag förstod så tänkte man att det var klimatförändringarna som skulle ta död på den 10 000 år gamla trädklonen. Den har ju verkligen varit med om klimatförändringar under sina 10 000 år!

 46. Olav

  Ann # 9
  Jag tycker det är hög tid att vi tar min fråga tas på allvar och inte skojar bort den bara för att undantag finns.

  Vad i all friden är det i klimarhotsreligionen som tilltalar kvinnor så enormt? Det kanske du kan hjälpa mig att få ett svar på Ann?

 47. Olav

  Det är inte bara är tillåtet att skolka från skolan i klimatets namn.
  Det ger dessutom bättre betyg då det, enligt debatten bland lärarna, ”visar på ett engagemang i vår tids viktigaste fråga”.

  Precis vad jag länge misstänkt. Klimat-Greta ökar sina betyg genom att skolka.

 48. Fredrik S

  Lite OT!

  Sådärja, here we go!

  https://www.expressen.se/nyheter/greta-thunberg-nominerad-till-nobels-fredspris/

 49. Fredrik S

  #48 forts,

  Vi får ta en kopp kaffe och tänka på något annat. Kanske planera en långresa bort från Absurdistan och hela idiocracy.
  Innan den digitala motboken och flygransonering införs.

 50. Robert Norling

  Ja ni, vad säger man. Det är så att man tappar andan.

  ”Den 16-åriga Greta Thunberg är nominerad till Nobels fredspris, skriver norska
  Verdens Gang.
  – Det känns ofattbart och lite konstigt, säger Greta Thunberg till Aftonbladet.
  – Vi har nominerat Greta eftersom klimathotet kan vara en av de största bidragande orsakerna till krig och konflikt. Den rörelse Greta har satt i gång är ett väldigt viktigt fredsbidrag, säger stortingsledamoten Freddy André Øvstegård från Socialistisk Venstreparti.”
  Klipp från Expressen.

  https://www.expressen.se/nyheter/greta-thunberg-nominerad-till-nobels-fredspris/

 51. Greta kommer att göra sig bra bland alla fredspristagare med dumstruten på huvudet. Men föräldrarna borde ställas till svars, för att lilla Greta som kommer att få lida för detta hela sitt liv. Ska hon inte få bli språkrör för MP oxå? Stackars barn!

 52. Ann lh

  #46 Olav! Förlåt om jag inte verkade ta Din fråga på allvar. Jag har ju arbetat som lärare på naturvetarsektorn i gymnasiet/gymnasieskolan under så gott som hela min yrkesverksamma tid och jag vet inte hur många projekt för att intressera flickor för naturvetenskap och teknik, som jag deltagit i. Det är bara att konstatera att killar och tjejer i snitt är olika. Det spontana intresset för naturvetenskap inte är lika utpräglat hos tjejer som hos killar.
  När det gäller klimatfrågan är den ju inte hur enkel som helst att gräva djupare i. Det krävs ju lång och trogen tjänst om man säger så, för att få en någorlunda sammanhängande bild av vad det handlar om.
  Inte så värst många kvinnor har både tid, utbildning och intresse för det.
  Från min horisont är detta solklart, lika solklart som att det tyvärr är lättare att få fram små och stora ”Gretor” i mängder.

 53. Daniel Wiklund

  OT. Apropå Greta och fredspriset. Varför nöja sig med att strejka/skolka en dag i veckan. Jordens undergång är ju nära förestående, dags att utöka skolstrejken till ett helt år. Greta är ju årets kvinna, den nya Jesus, snart är hon världens fredsapostel. Som förälder tycker man att det är viktigt att barnen har kompisar, hoppas att Greta jag det också.

 54. Gunnar Strandell

  Lars Cornell #2
  Citat:
  ”I en intervju med Expressen säger Greta Thunberg:
  – Older generations should be accountable for what they’ve done.”
  Jag ser en del humor i detta eftersom hennes farfar Olof Thunberg föddes 1925 och var ungefär lika gammal som Greta är idag, när temperaturen närmade sig höjdpunkten förra gången.

  Varför gjorde han inget?

  Är det en familjefejd som nomineras till Nobels fredspris? 😉

 55. Fredrik S

  Sören G #45

  Jo, precis. Det dyker säkert upp fler liknande skattefinansierade sagoföreställningar framöver.

  Fast jag fattar inte hur det kan vara bra för klimatet och de urgamla granarna att turnera landet runt till 45 olika ställen.

 56. Ann lh

  #52 Al Gore, Pauchuori/IPCC, Obama och så Greta … Jag skulle kunna sätta en stor peng på att hon verkligen tilldelas utmärkelsen. Men som Alvar Nyre’n nyss skrev stackars barn om hon en dag kommer på andra tankar.

 57. Gunnar Strandell

  Robert Norling #50
  Citat från norske stortingsledamoten Freddy André Øvstegård från Socialistisk Venstreparti, enligt Expressen:
  ”– Vi har nominerat Greta eftersom klimathotet kan vara en av de största bidragande orsakerna till krig och konflikt. ”

  Vad anser han då om Gro Harlem Brundtland, som var med och skapade detta klimathot redan 1987?
  Inom matematiken kallas liknade resonemang för cirkelbevis och är värdelösa. Men de kanske uppskattas i Norge? 😉

  Länk till Brundtlandrapporten om Managing Climatic change:
  http://www.un-documents.net/ocf-07.htm#II

 58. Fredrik S

  För er som tvekar, här kan ni se Greta och hennes pappa övertyga!

 59. Fredrik S

  För er som tvekar, här kan ni se Greta och hennes pappa övertyga!

  https://www.youtube.com/watch?v=GiD04TRwebQ&t=18s

 60. Daniel Wiklund

  När jag var 16 år tänkte jag mycket på tjejer. Inte så mycket på klimatet. Kan tänka mig att många tjejer i Gretas ålder tänker på killar, och förmodligen pratar dom ibland om hur knäppa killar kan vara. Och då inte för att dom inte insett hur farligt det är med koldioxidutsläppen.

 61. Lars-Eric Bjerke

  # 30 Mats Kälvemark
  ”Därför är det helt ologiskt att anta att hela ökningen från förindustriell tid (av CO2) har fossilt ursprung.
  Jag har sett siffror på att ca 20 ppm av 410 ppm är av fossilt ursprung.

  IPCC är av en helt annan åsikt.

  IPCC säger i AR5 wg1 sid 467
  ”With a very high level of confidence, the increase in CO2 emissions from fossil fuel burning and those arising from land use change are the dominant cause of the observed increase in atmospheric CO2 concentration. ”
  https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

 62. Lars-Eric Bjerke

  #1 Kjell Lindmark,
  ”Nu vid 400 ppm är CO2 växthuseffekt i stort sett mättad. En dubblering till 800 ppm kan ge 0,2C och en ytterligare dubblering till 1600 ppm möjligtvis 0,1C om ens det, förutsatt att allt annat är lika. Skalan är logaritmisk och avtar med ökad koncentration.”

  Om skalan är logaritmisk, som du säger, ska de båda dubbleringarna ge samma temperaturhöjning.

 63. Karl Eider

  Greta nominerad till Nobels fredspris.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/greta-thunberg-nominerad-till-nobels-fredspris

 64. Daniel Wiklund

  Varför inte utse Greta till överbefälhavare också. En garant för att freden ska upprätthållas. Greta vet ju hur klimatkriget ska vinnas.

 65. Mats Kälvemark

  #61 Lars-Eric
  Jo, jag vet vad IPCC säger om att det är ..”high level of confidence….”, men samtidigt så kvarstår deras egna data ifrån IPCC AR4 att 3,6% av kolcykeln kommer från fossilt och ”change of land use”. Resten från hav och land, dvs ca 96%.
  Då säger logiken att andelen av fossilt i atmosfären bör vara av samma storleksordning. Och som sagt, cyklerna för hav och land är inte slutna och konstanta över tid. Avgasningen ökar och upptaget minskar med ökande global temperatur. Enda sättet att få svar på frågan, utan att föröka sig på mer eller mindre kvalificerade gissningar, är ju att faktiskt mäta i atmosfären. Fördelningen av C12/C13/C14 skall kunna ge svaret. Den enda vetenskapliga artikel som jag läst kommer fram till att 4,3 ppm har fossilt ursprung, dvs drygt 1%.
  Det jag efterlyste var fler dokumneterade källor där man faktiskt har mätt och inte gissat.

 66. Kjell Lindmark

  #3 Ann lh

  Jag har använt mig av denna information:
  https://klimathotetblog.files.wordpress.com/2019/01/logarithmic.jpg?w=640

  Jag noterar att jag skrev fel det ska vara 0,1C grad för varje fördubbling av CO2 halten den graf jag hittar nu anger 1,1C grad för varje dubblering vilket är för högt räknat enligt andra grafer jag sett. Dessvärre hittar jag inte dessa just nu.

  Dessutom finns det grafer i länken https://klimathotet.com/ som visar temperaturutvecklingen som bl.a. NASA redovisat under 1970 talet att ingen temperaturhöjning varit för handen från 1910-1975 utan snarare en liten minskning under den perioden. Dagens grafer för motsvarande period visar motsatsen. NASA, NOAA, GISS m.fl. har ju som bekant masserat sina data så att början på mätningarna blivit kallare och nutida justerats upp för att på så sätt påvisa en temperaturökning som är större än den verkligen är.
  Tony Heller på YT redovisar dessa grafer på ett bra sätt bl.a. med tidningsartiklar från samtiden.
  https://www.youtube.com/watch?v=r0l3tymEagc

  Justeringarna medför att skillnaden är 0,69C mellan 1910 till 2000. Kvar är 0,31C vilket jag bedömer är mer korrekt. http://www.climate4you.com/images/GISS%20Jan1910%20and%20Jan2000.gif Alltså att vi haft en ökning av medeltemperaturen på runt 0,3C från 1880 till 2000. Därefter har det i stort sett legat still borträknat el nino la nina.

  Klimatkänsligheten för CO2 halten är betydligt lägre än vad prognosmakarna räknar med så jag ser det inte som hot, tvärtom som ett hopp. Vi bör nog vara glada över att vi haft en mycket måttlig temperaturökning under de senaste 170 åren vilket bl.a. givit oss bättre förutsättningar för odling detta i kombination med en högre CO2 halt. Den ökande halt CO2 i atmosfären och ökande temperatur har de facto kommit oss till godo i att öknarna minskat och vår värld blivit grönare.

  Det som däremot är oroande är solens minskande aktivitet vilket kunnat studeras under de tre senaste 11 års cyklerna. Om nästa cykel som börjar nästa år blir lägre än den vi nu avslutar kan vi under den närmaste 11 års perioden få vidkännas en nedåtgående temperaturtrend. Då kan det bli problem, betydligt större än tvärtom. Vi bör även ha i minnet att de senaste 400 åren har planeten haft sin kallaste period sedan den senaste istiden avslutades för 11 000 år sedan.

 67. jax

  #Alla,

  Nu är det ju så att GT inte gör fel (GT då jag inte vill bidra till att hänga ut unga idealister), utifrån de ”fakta” hon har. All tillgänglig information från vanligt håll, dvs TV, tidningar, sociala medier m.m. säger ju att klimatkrisen är en realitet, vilket gör hennes agerande vällovligt. Det är ju faktiskt så att om alla som säger att de tror på klimatkrisen verkligen gör det så är det ju otroligt hur lite de gör för att försöka minska effekterna av den, vilket GT uppmärksammar. Att de sedan högst sannolikt har fel är ju ytterst svårt för henne att veta. Så släpp fixeringen vid henne och angrip dem som förtjänar det istället.

 68. Ann L-H

  # 66 Kjell Lindmark, Tack för Ditt svar!
  Det finns många uppfattningar om klimatkänsligheten och den säkraste uppfattnignen av alla är att Science not is settled.
  Min tanke med inlägget var främst att sprida diagrammet, som borde kunna bli en aha-upplevelse för de som inte har effekten av logaritmiska samband i bakhuvudet, dvs de flesta utom de som följer KU. Men låga värden på klimatkänsligheten finns det ingen överhängande fara, mänskligheten har gott om tid på sig innan ”Jorden drabbas av feber” och vi kan tvärtom låta både nuvarande och kommande generationer njuta av allt de fossila bränslena skänker oss. Utvecklingen kommer förhoppningsvis att servera alternativ allteftersom det behövs.
  Den stora omställningen kan i varje fall avbeställas, ”jordens undergång” är inte nära (efter Hasse och Tage).
  Dessutom är det ju så att ju lägre klimatkänsligheten är för växthusgaserna desto större betydelse får andra krafter som de naturliga drivkrafterna, t.ex. solen.
  I dagarna har GWPF gett ut en ny liten rapport av Svensmark, vars hypotes numera upphöjts till teori:
  https://www.thegwpf.org/new-paper-solar-impact-on-climate-greater-than-thought/
  Länken ovan går till en liten kort intro, men där finns länk till hela PDF-en.
  De politiska krafterna bakom IPCC har ju motarbetat Svensmarksgruppen å det grövsta ända sedan de lite försiktigt dök upp under 1990-talet, men med resultaten från Cern i ryggen kan solens betydelse för klimatförändringarna inte längre arrogant avfärdas.
  Det är spännande tider!

 69. Lasse

  #67 jax
  Bra råd, om inte ungen hade förts fram i alla möjliga sammanhang.
  Hon är en bra symbol för hur det kunde bli så tokigt och ensidigt belyst.
  #66
  Mer CO2 och mer sol ger en grönare värld!
  Var inte rädd för solen-den skiner även bakom molnen.
  Denna från SMHI är viktig-en solskenshistoria:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

 70. Fredrik S

  JAX #67

  Ja, hennes engagemang är ju en sak. Men hon har ju hela ”etablissemanget” (kultureliten, Rockisar etc) bakom sig.

  Vi ska inte glömma att den stora hypen startade i Polen där vår statliga ”oberoende” neutrala television följde henne, la ner stora resurser och levererade ett fejkat reportage om alla ”världsledare” som hon talade till. Varför blev det så?

  Fråga valfri person på stan vad de minns i från Katowice.

 71. jax

  @69 Lasse
  Att hon förs fram är ju knappast hennes fel. Det är andra som profiterar på hennes idealism. Angrip dem istället, men det är ju svårt förstås då det inbegriper alla utom dem som hänger på den här bloggen.

  Nu börjar till och med konserthusen kräva att inbjudna artister åker tåg eller buss till evenemangen annars får de inte komma! Har funderat på om jag inte ska begära att Uppsala kommun kräver att ZZ Top åker tåg till Botaniska för deras konsert där, vilken jag kommer att närvara på. Kanske de också borde kräva att jag åker tåg dit för att bli insläppt då risken är stor att jag annars tar flyget. Norrbottens regionråd blir idag hudflängd i lokaltidningen för att han tog flyget till Umeå, inte så mycket för kostnaden utan för att han tydligen inte kände någon flygskam. Samtidigt i lokaltidningens gratistidning så beskriver man hur man kan klimatanpassa sitt boende. Ett av råden är att byta ut gammal elektronik mot ny mera miljövänlig sådan. Den gamla, säger man, att man inte behöver slänga. Utan den kan man sälja, eller möjligen återvinna.

 72. Fredrik S

  JAX #71

  Det är bättre vi skippar de gröna kullturkommunisterna här hemma och tar flyget till Wien för en opera. Eller varför inte Broadway?

 73. Ann lh

  #67 o #69
  Om eller snarare när GT utnämns till fredspristagare blir det det yttersta tecknet på den norska Nobelkommittén o/medvetet bekräftar att klimathotsfrågan inte har ett skvatt med traditionell vetenskap att göra. Frågan har däremot stora likheter med både ensides- och tvångssyndrom, som kan drabba enskilda individer, vilka lätt dras till frågan.

 74. Lasse

  #71 jax
  Flygskam sprids med bloggare på nätet.
  Vet de inte att internet och datorer drar mer energi än flyget.
  Kommunikations skam!

 75. Daniel Wiklund

  Vilket genidrag att låta Greta föra fram klimatpolitiken, man får ju inte kritisera Greta. Det är våran livsstil Greta är ute efter, oss syndare. Det är inte vi som kritiserar Greta som är fixerade, det är dom som låter hon framträda på världens alla arenor som är fixerade vid Greta.

 76. Lars-Eric Bjerke

  #65, Mats Kälvemark
  ”Enda sättet att få svar på frågan, utan att föröka sig på mer eller mindre kvalificerade gissningar, är ju att faktiskt mäta i atmosfären. Fördelningen av C12/C13/C14 skall kunna ge svaret. Den enda vetenskapliga artikel som jag läst kommer fram till att 4,3 ppm har fossilt ursprung, dvs drygt 1%.”

  Andelen koldioxid i atmosfären som har fossilt ursprung beror inte främst på fossileldningens storlek utan på utbytet av CO2 mellan havet och atmosfären. Om detta utbyte vore 10 ggr större än det är idag blir andelen fossilt kol i atmosfären en tiondedel så stort. Ökningen av halten CO2 i atmosfären däremot beror enligt IPCC huvudsakligen på fossileldningen och markanvändningen.

 77. Daniel Wiklund

  Regionrådet i Norrbotten släppte ut 300 kg koldioxid när han åkte flyg till Umeå( framgår inte av artikeln i Nortbottenskuriren om han släppte ut metan), en huvudrubrik i dagens tidning. Stasi skulle behövas i Sverige. Stasichefen under 30 år, Erich Mielke hade som måtto, jag vill veta allt om alla. Och just nu i Sverige är det väldigt viktigt att få veta varje persons utsläpp av växthusgaser. Dags att låta skamvrån göra comeback. Regionrådet kände tydligen ingen flygskam. Han borde få stå i en skamvrå, som nog kommer att byggas ( klimatsmart byggande naturligtvis) på Storgatan i Luleå.

 78. jax

  #75 Daniel Wiklund
  Det är kontraproduktivt att kritisera henne, framför all med hänvisning till eventuella diagnoser. Detta då kritiken inte får någon riktig substans, mest bara kommentarer om flätor, ålder tidigare nämnda diagnoser m.m. Som jag sagt tidigare förhåller hon ju sig också bara till den information som svämmar över alla bräddar. Kritisera dem som för ut den tvivelaktiga eller rent av felaktiga informationen i stället.

 79. Anders

  #78 jax Väl talat!
  #77 Daniel – tack för dina norrbottensreflektioner, de piggar upp!

 80. Daniel Wiklund

  Jax. Jag har aldrig pratat om Gretas diagnoser. Men jag tar mig friheten att kritisera hennes felaktiga tankar om klimatet. På vilket sätt drabbas Greta av klimatkrisen. Har maten tagit slut, är pengarna slut, har hon drabbats av sjukdomar orsakade av klimatet. Fryser hon därför att veden/elen tagit slut. Har hennes möjlighet att resa till dom stora städerna stoppats osv. Jag har träffat en som var med pm den senaste klimatkrisen/katastrofen i Sverige, nödåren på 1860-talet. Min farfar föddes i en by utanför Piteå den 28/6 1966, då låg det kvar is på träsket i byn, likadant året efter. Han blev 92 år trots den tuffa starten, jag hann träffa mon farfar. Då kunde man prata om klimatkris. En biskop pratade i Haparanda i augusti 1867 och menade att Herrens hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna hade syndat. Finns likheter med dagens jakt på dom som syndar, dom som tex åker flyg och äter kött. Flygskam känns väldigt ålderdomligt.

 81. Daniel Wiklund

  Ett fel i mitt förra mail, min farfar föddes veckan efter midsommar 1866 och inte 1966.

 82. Kjell Lindmark

  #68 Ann L-H

  Tack för länken Ann. Svensmarks forskning är mycket intressant och det är verkligen roligt att trenden vänder och att hans arbete nu börjar uppmärksammas.

 83. Johan M

  #61 Lars-Eric Bjerke

  Det är väl värt att lyssna på Murry Salby

  https://www.youtube.com/watch?v=b1cGqL9y548

 84. Ann Lh

  SVT Nyheter opinion har hör och häpna tagit in mycket skarpa artiklar både från
  Elsa Widding med Erik Lundqvist ”Klimatmodellerna bygger på felaktiga modeller” och
  Rebecca Weidmo Uvell ”Resten av världen struntar i om Sverige går före”.
  Läs och njut!

 85. Torbjörn

  Greta strejkar för att politiker ska följs Parisavtalet.

  Hur ska vi få människor att förstå att det varit betydligt varmare historiskt och att det är gynnsamt för planeten?

  Vi måste övertyga människor om att klimatet på 1800-talet var långt ifrån optimalt varken för människor, djur eller växter.

  Har ni hört att vindkraftverken dödar stora mängder med insekter? Så det är inte bara fåglar och fladdermöss som är i farozonen.

  Till något helt annat, vi får hela tiden höra att Arktis nlir varmare, stämmer det verkligen? Har vi någon här som kan kolla hur temoeraturserierna ser ut, t.ex. månad för månad?

 86. Fredrik S

  Torbjörn #85

  Här är från DMI norr om 80 breddgraden. Finns väl inga mätstationer där så det är modeller som gäller.

  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php

 87. Torbjörn

  #86 Fredrik
  Jag följer DMIs mätningar nästan dagligen.
  Men det är svårt att jämföra graferna så jag tänkte om någon hade siffrorna bakom grafen så skulle en jämförelse bli lättare

 88. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/13/klimatkansligheten-hot-eller-hopp/ […]