Om sekulära religioner

Nu har det snart gått 30 år sedan Berlinmuren föll och järnridån försvann. Min reaktion på dessa händelser var kanske inte den vanliga och heller inte vad man kanske hade väntat sig. Jag ver vid denna tid långt ifrån att vara kommunist, även om jag kanske var socialdemokrat, men ändå – min reaktion var ett slags depression över tillståndet i världen.

En anledning till detta var att jag tänkte på några vänner som in i det sista ville tro på kommunismen. Det var speciellt en amerikansk matematiker som blivit kommunist redan på 30-talet och som verkligen fått lida för sin övertygelse. Han hade på äldre dar blivit kanadensare och levde nu rätt lyckligt, men jag inbillade mig, med rätt eller orätt, att han skulle förstå att han i hela sitt liv varit lurad.

Det var inte bara han, utan jag kände också att det var något annat som krossades, nämligen drömmen om en rättvis värld. Samtidigt såg jag det också som fullbordandet av en helt annan tragedi, nämligen den då kommunisterna lade beslag på denna dröm. Under hela, eller nästan hela 1900-talet var det ju i en stor del av världen kommunismen som representerade drömmen om en rättvis värld.

Murens fall innebar helt enkelt att en dröm gick i kras.

Det var inte min dröm men jag kände tillräckligt många som närt den för att faktiskt kunna dela deras sorg.

Ett par år senare gjorde jag en av mina värsta felbedömningar – jag var inte helt överraskad av att många kommunister blev ännu mer övertygade än de varit innan. Reaktionen att när vår världsbild hotas, så sluter vi ännu mer upp kring vår gamla världsbild är ju inte helt ovanlig.

Men jag trodde ju att när det stod klart hur illa det faktiskt varit i Östeuropa så skulle de kommunistiska partierna försvinna – men hej vad jag bedrog mig.

Den som läst så här långt bör med all rätt ställa sig frågan – har jag kommit till rätt blogg? Ska inte KU handla om klimat och möjligen klimatpolitik? Har Berlinmurens fall för 30 år sedan någonting alls med klimatfrågan idag att göra.

Svaret på den frågan är naturligtvis nej, men jag ser paralleller – inte mellan kommunismen och klimataktivismen – men mellan de som levde för kommunismen och de som lever för klimatfrågan.

Det är många som sett likheten mellan klimatfrågan och religionen, men medan religionerna helst sysslade med frågan om vad som skulle hända när livet tog slut och kunde hota med helvete och locka med paradis, så handlar klimatfrågan om vad som faktiskt ska hända med denna värld. Himmel eller helvete?

Klimatet är därför närmast att likna vid en sekulär religion, d.v.s. en religion utan gudar eller andra övernaturliga inslag. Däremot innehåller det en okänd framtid och ett antal dogmer som inte får ifrågasättas.

Även i ett par andra avseenden påminner klimatet, som sekulär religion, om kommunismen dels däri att det främst är intellektuella, huvudsakligen men inte enbart sådana som saknar naturvetenskapliga kunskaper, och unga som är de mest övertygade, dels genom att det totalt slagit ut all konkurrens om att värna miljön. Eftersom det är de intellektuella som dominerar i medierna så har detta inneburit att klimataktivisterna genom att undvika all debatt kommit att totalt dominera i, åtminstone, den mediala världen.

Vi som har de vetenskapliga argumenten och inget hellre önskar än att få en riktig debatt har effektivt mobbats ut från att få framföra våra argument där de skulle kunna göra intryck, men vi vet att våra argument är så goda så att om det verkligen blir en riktig debatt så kommer även klimatrörelsens Berlinmur att falla.

Och därmed återknyter jag till inledningen av detta inlägg. Hur kommer de troende att reagera? Det finns naturligtvis många som aldrig funderat utan bara följt efter och de kommer förmodligen i bästa fall att säga som de brukar ”vi har varit naiva”.

Men de verkligt troende, hur kommer de att reagera? Bland dessa finns det två grupper, de som haft makt och kan se hur de själva förstört de länder och samhällen där de haft makten, och de utan makt som frivilligt gjort stora uppoffringar för att rädda planeten.

Eftersom det är en fråga om något som ännu inte inträffat är det något vi inte kan veta något om och om jag skulle gissa så skulle jag antagligen ha lika fel som när jag trodde att kommunismen skulle förtvina när sanningen om de kommunistiska experimenten i världen så sakteliga avslöjades.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LarsF

  Ja, hur dödar man en idé?

  Det är ju högaktuellt nu med IS och vad som skall ske med alla dessa nu disullusionerade som vill hämnas på ”väst”-demokratierna.

  Det är bara att lyssna på Jonas Sjöstedt prata om Kuba och Venezuela – så hör man att det är egentligen ”bröder” i den sanna läran. Hans milda utsagor hörs att det inte är från hjärtat – då hjärtat ligger i denna helt döda idé att centraltstyrt samhälle, det är grejen.

  Så vad kommer att hända med alla klimathetsare då verkligheten hinner ikapp alla dessa överdrifter?

  Jag hade en Lennart Bengtsson-helf lyssnande på detta
  https://www.youtube.com/watch?v=0PyZ3BqE7bk

  https://www.youtube.com/watch?v=_btWuKdvCps

  och han ger ju mycket trovärdigt och solitt intryck – först….

  Men det är som han drabbats av så mycket kritik och påverkan av sina tidigare utsagor att han nästan ställt in sig i ledet med hetsarna – i att han är så diplomatisk att en diplomat skulle framstå som burdus.

  Han är ju klart vetenskapman i själ och hjärta – men uppenbarligen rädd för konsekvenser om han är för hård i sin kritik.

  Det är ju så människor i IS framfart också formas av rädsla.

  Rädsla är som en folksjukdom i vår tid. Ingen politiker förutom dom som är så kontroversiella redan av andra skäl törs säga något emot etablissemanget.

  Undran om LB – han säger rakt ut – prognoser kan inte göras på ett så kaotiskt system som klimatet är.
  Men verkar ändå mena att IPCC – enligt honom – försöker bedöma risker trots detta.
  Han verkar inte ha någon kritik angående detta.

  Och hur kan man bedömma risker utan en prognos som klimatmodellerna är – undrar vän av ordning?
  Det är ju från dessa modeller man drar alla slutsatser – dra ner på co2 så blir det si annars så osv.

  LB menade ju också att det kan lika gärna bli avkylning på dessa års sikt – men han år så mild och dubbeldiplomatiskt att han framstår som rädd för alltför klara utsagor????

  Menar LB är ju ljusår mer trovärdig än Rockström och andra wannabees – men verkar vara rädd att säga i klartext.

  Det måste ju ha varit något liknande före WW2 – att ingen riktigt tordes vara en röst i mörkret som målades upp.

  Det är vårt största hot mot demokratin idag – vilket även LB klart sagt hur media styrs mot sensation snarare än sunt förnuft.

 2. Lasse

  Tungt inlägg Sten
  ”Det bästa är fiende till det goda” kanske är ett uttryck lämpligt för dessa tankar.
  Teoretiskt är väl tanken att dela med sig till bättre behövande lätt att ta till sig-det är när det prövas som tanken faller.
  Lyssnade till en krönika i P1 av en fd kommunist som spred klimatångest och skam. En humanist och författare-så han är offer men även medlöpare är skyldiga. XX kallar oss förnekare ett begrepp som för tankarna till hans förfäders öde, vilket kanske är meningen. Som sagt humanist med en agenda fritt fram i P1!
  God morgon världen solen skiner mer idag än för 30 år sen och det beror inte på murens fall-eller kanske ändå. Smutsig luft var en av kommunismens många nackdelar, luft som skapade partiklar som behövs för molnbildning!
  😉

 3. Sören G

  I dag kommer vetenadets värld i P1 att handla om vilka som kan ktitiskt granska en nyhet. Många gymnasieungdomar kan inte se skillnad på en starkt vinklad invandrarkritisk site och på public service sas det. Så man menar alltså att public service inte kan vara vinklad.

 4. Inovus

  Delar av Patrick Moores (grundaren av GREENPEACE) intervju i Radio i onsdags (7/3 2019) i Canada

  ”Rädsla har använts genom hela historien för att få kontroll över människors sinnen, plånböcker och allt annat, och klimatkatastrofen är en renodlad skrämselkampanj — rädsla och skuld — du intalas att vara rädd för att du orsakar dina barns död därför att du kör dem i din SUV och släpper ut koldioxid i atmosfären och du ska känna skuld för att du gör det. Det finns inga starkare påverkansfaktorer än dessa två.”
  Han förklarade också i intervjun som ägde rum i onsdags att de experter som stödjer klimatbedrägeriet är korrupta och fast i ett ekonomiskt bidragsberoende i förhållande till makthavare och byråkrater, vars egentliga ändamål med att driva frågan är en önskan om att ytterligare centralisera den politiska makten och kontrollen över medborgarna.
  Moore påtalade hur ”gröna” företag parasiterar på skattebetalarna via särrättigheter och subventioner som skenbart rättfärdigas med nyss nämnda skrämsel- och skuldnarrativ som man dessutom får ett propagandistiskt stöd för i nyhetsmedia.
  ”Och så har du den gröna rörelsen som hittar på historier med vars hjälp man ingjuter skräck i allmänheten. Du har medias ekokammare — fejknyheter — som upprepas om och om igen till alla om att de tar livet av sina barn.
  Och sedan har du gröna politiker som köper experter med statliga pengar för att producera skräcklitteratur åt dem i form av material som ser ut som vetenskapliga rapporter.
  Och sedan har du de gröna företagen, kapitalister som lever i symbios med myndigheterna och drar nytta av massiva subventioner, enorma skatteförmåner och ett mandat från makthavarna att tjäna enorma pengar på sina tekniklösningar.
  Och sen har du förstås de inställsamma forskarna, de som i grunden är fast i ett ekonomiskt beroende i förhållande till myndigheterna.
  När de pratar om att det råder 99 procent konsensus [bland forskare] om klimatförändringarna, är det en fullständigt löjeväckande och falsk siffra. De flesta forskare — inom citattecken — som kolporterar de här katastrofteorierna betalas med offentliga pengar.
  De betalas inte av General Electric eller Dupont eller 3M, för att bedriva sin forskning, där privata företag förväntar sig att få ut något användbart från forskningen så att man kan producera en bättre produkt och göra en vinst i slutänden därför att det är något som folk vill ha — bygga en bättre musfälla typ.
  Vad merparten av de här så kallade forskarna gör är att producera mer rädsla så att politikerna kan använda den för att styra människors medvetande och få deras röster när de har övertygats: ”Åhh, den där politikern kan rädda mitt barn från undergången.””
  Narrativet om global uppvärmning och klimatförändringar orsakade av människan utgör ett existentiellt hot mot förnuftet, varnade Moore:
  ”Det är den största lögnen sedan tron på att jorden är universums medelpunkt. Det är Galileo-dignitet på detta. Om du kommer ihåg så upptäckte Galileo att solen var centrum i solsystemet och att jorden roterar runt den. Han dömdes till döden av katolska kyrkan, och endast därför att han tog tillbaka det han sagt fick han behålla livhanken men sattes i husarrest under resten av sin livstid.
  Detta var i början av det vi kallar för Upplysningen, när vetenskap blev det sätt på vilket vi skaffade oss kunskap i stället för att förklara saker med vidskepelse och osynliga demoner och liknande. Vi började förstå att det måste finnas iakttagelser av verkliga händelser och sedan att man kan upprepa dessa observationer om och om igen, det är i sammandrag den vetenskapliga metoden.”
  ”Men den styggelse som pågår idag i klimatfrågan är det största hotet mot Upplysningen sedan Galileo fängslades” klargjorde Moore. ”Inget annat kommer i närheten. Detta är något av det värsta som drabbat vetenskapen någonsin.”
  ”Vetenskapen trängs undan av vidskepelse och en slags toxisk kombination av religion och politiska ideologi. Det finns ingen sanning här. Det är ren bluff och lurendrejeri”, sammanfattade Moore.

 5. Rolf Mellberg

  Tack Sten, då vill jag bara tipsa dig och andra läsare här om två böcker som man bara inte får missa:

  The clash of civilisations, av Samuel P Huntington

  och

  Why Nations Fail, av Daron Acemoglu och James Robinson

  Jag borde läsa dessa båda böcker en gång till med vår svenska CO2- och energipolitiska situation som fond.

 6. Ivar Andersson

  SVT sprider återigen falska klimatnyheter se http://www.ericsoniubbhult.se/.
  Nyligen nåddes vi av nyheten om att ett stort antal isbjörnar ställer till med problem inne i bebyggelsen på den stora ryska ön Novaya Zemlya, som ligger norr om Sibirien och öster om Svalbard. Nyheten uppmärksammades av både svenska SVT och norska TV2.

 7. Ivar Andersson

  Den legendariske miljökämpen och Greenpeace-grundaren Patrick Moore tar nu bladet från munnen. I en intervju slår han fast att teorin om mänskligt styrda klimatförändringar är ”historiens största bluff”.
  http://www.friatider.se/greenpeace-grundaren-global-uppv-rmning-r-historiens-st-rsta-bluff

 8. elias

  Murens o kommunismens fall medförde ett vakuum på den politiska vänsterflygeln. Det utrymmet blev nu tillgängligt för de vanliga politikerna med vänstersympatier sedan tidigare. Det är tex numera tillåtet att tala om diktatur. EU politiska organisation (ej valbar verkställande makt) torde därför bli en princip då FN görs till överstatligt styrande organ i världen; kanske ytterligare ngt steg.

 9. Daniel Wiklund

  ”Bolsjevismens brott var ojämförligt den största mänskliga slakten genom tiderna. Det faktum att stora delar av världen inte känner till detta är beviset på att media är i händerna på förövarna.” ( Alexander Solzjenitsyn)

 10. Ann lh

  #4 Sekulära religioner och tal om kritisk granskning av nyheter (P1). Det blev mycket på en gång nu i morgonstunden.
  Det är skrattretande mitt i allvaret att Vetenskapsradion av alla tar upp att man ödmjukt måste granska nyheter för att inte bli vilseledd, de som själva är djupt troende när det gäller klimathotet. Har de någonsin grävt djupare än att konstatera att det råder konsensus?
  Intervjun med Lars Bern på fjärde statsmakten borde ha spridits som en löpeld i media och blivit en ögonöppnare för alla som verkligen lyssnade, reflekterade och granskade. Men hur har det blivit? Knäpp tyst! Inga öppna ödmjuka sinnen i medievärlden, beredda att ompröva sin övertygelse.
  Stens iakttagelse från bekantskapskretsen, att en gång övertygad kommunist alltid kommunist, är oerhört skrämmande, när i stort sett hela västvärlden drabbats av samma sekulära religion.
  Tack Sten för inlägget, som förhoppningsvis leder till upplysande diskussioner!

 11. Anders

  Tack Sten Kaiser, för öppenhjärtlig och klok reflektion!

  Tänk vad praktiskt för socialdemokraterna att ha domedagspolitikerna vid sin sida. Skulle vara intressantare om Hultman på Chalmers ”tittade” närmare på vilken effekt mp:s skrämselpropaganda haft på Sveriges skatteintäkter? Istället för att göra oss klimatrealister till farliga spöken.

 12. LarsF

  Ivar #6 – Patrick Moore är en sund själ och med miljöengagemanget historiskt en tung röst.

  För den intresserade….

  Såg honom ihop med Curry här
  https://www.youtube.com/watch?v=pVXHaSqpsVg&t=1s

  och lite olika sammandrag här
  https://www.youtube.com/watch?v=IjsolpOmvIo

 13. Anders Gustafsson

  Inte ens när nu Venezuela som ytterligare exempel nu håller på att kollapsa under socialismen eller kommunismen (vet inte vilken -ism som bäst beskriver Venezuelas samhällssystem) så kan vänstern ta till sig detta. Det visar tycker jag att det finns ett i det närmste religiöst tänkande i denna politiska inriktning. Eftersom väldigt många av de som driver klimatalarmismen också är vänster (Vänsterpartiet driver ju denna fråga och miljöpartiet liknar allt mer ett klassiskt vänsterparti) så blir det religiösa inslaget i klimatalarmismen också tydligt.

 14. Robert Norling

  Att högre och högre skrika att ”vargen kommer” straffar sig när Demoskop presenterar mars-siffrorna av väljarnas förtroende.
  Klimatbella rasar alltmer och drar med sig Stefan i fallet.
  Folk börjar nog förstå att det ända de är ute efter är att plocka av dem ännu mer slantar.
  Isabella Lövin (MP): 15 procent (–6)
  Stefan Löfven (S): 36 procent (–4)

 15. Dan

  Varken kommunismen som övertygelse eller klimathysterin kommer att på något avgörande sätt förändras så länge SVT och SR tillåts fortsätta som hittills.
  Stäng av båda ett år eller ett par månader och man ser hur ens åsikter och verklighetsuppfattning tillfrisknar. De snärjer in en i en slags gemenskap med gulligaoch sympatiska människor som man ogärna säger eller tänker emot.
  När sedan klimat eller politik kommer upp är man redan sympatiskt inställd och accepterar mer eller mindre vad de trevliga människorna säger.
  Man påverkas även om man stretar emot. Stänga av är enda i längden verksamma vapnet.

 16. Roland Salomonsson

  ”Klimatupplysare” bör rekommendera Tony Hellers sakliga avslöjande videos i YouTube om klimatbedrägeriet. Det handlar i o f s om USA, men mängder av ”inlägg” är generella. I USA är det flera federala myndigheter som direkt förfalskar grund-data – och får t v hållas.

  Hur är det med sådant i Sverige – Europa? I Danmark resp Norge verkar statliga myndigheter hålla sig till sanningar – Heller använder gärna danska resp isländska data och ibland även norska. Men hur är det med SMHI:s saklighet i presentationer resp statistik? Hur är det vid de olika universitéten – t ex där man har utbildning av meteorologer?

  Borde inte Klimatupplysningen jobba för att skapa en komplett ”klimatskeptisk” prognosmodell, som kan upprätta alternativa prognoser. Jag vet att Bill Gates är motståndare till klimatbedrägeriet. Kanske några ”professorer” skulle kunna be honom att ställa upp med finansiering av en ”skeptiker-modell” för klimatprognostosering. Via Gates borde andra likasinnade kunna nås. Koppla även in Tony Heller i projektet – denne är en extremt skärpt kille (har t ex lett utvecklingen av Intels serie av ”ixxx-processorer”.
  Jag kan se många personer därutöver som kan tänkas bidra med pengar/expertis. Pröva Patrick Moore, då han sannolikt är duktig bl a på att skapa finansiering. Och så finns ju ”Crowd-Funding”.
  Skeptikerna måste enas!

  I ett sådant prognosprogram skall det ingå en eller flera ”K-faktorer” (alltså okänt), vilka får arbetas bort via kunskapsutveckling och till en början ”kalibreras” via framkörning mot kända avlästa data.

 17. LarsF

  Dan #14 – tror ändå om man vet vilket inriktning visst media har är bättre att ta del av det och se det som en av alla partsinlagor.

  Så SR/SVT är vänster – och se det som det – och sök kompletterande information annorstädes.

  Det störande är att vi tvingas via skattsedel betala för denna skyddade verkstad och allra värst under förespegling att det är så ”oberoende” och därför står för ”sanningen”.

  Bättre att veta vilken avsändaren är och se det som partsinlaga bara. Jag skaffade internetradio för 3 år sedan och det är en välsignelse det man har att välja på. Dels alla normalt DAB-kanaler och hela världen egentligen beroende på språkkunskaper man har. Så alla små nischade kanaler normalt bara i DAB når du många av dem via webben på detta sättet.

  Man kan ju börja med att skaffa appen om man inte vill skaffa hårdvara direkt med fjärrkontroll för hemmabruk.
  https://www.mediayou.net/web/

  Det finns andra som vtuner etc.

 18. Jan Suhr

  Jag brukar fråga dom om det inte vore bra om själva klimathotet inte fanns, alltså att CO2 inte ger någon växthuseffekt och hotfull uppvärmning. Att klimathotsaktivisterna har fel.

  Men någon annan bild finns inte för dem än den hotbild de inbillar sig.

 19. Dan

  #16 LarsF:

  Jag håller inte med dig. Jag har själv provat metoden och den fungerar utmärkt.
  När du en gång identifierat 90% som lögner och glidningar; varför lyssna?
  Påverkan är försåtlig och djupgående. Den får dig att vela i ”å ena sidan-å andra sidan”-träsket när saken är helt avgjord och åtgärder måste till.

 20. Fredrik S

  Lite OT kanske men klippt från Aftonbladet.

  Vet inte men känns det inte Sovjetunionen över det det hela? Åtminstone om det blir ett riksdagsbeslut på att drömmarna till 2030.

  ”-Det hela kan låta orealistiskt, men vad är alternativet?” säger Lövin.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxJoQa/riksdagsbeslut-kravs-for-att-na-fn-mal

  ”FN beslutade 2015 om 17 globala mål som ska ha uppnåtts 2030:
  1: Avskaffa all fattigdom.
  2: Avskaffa all hunger.
  3: Säkerställa ett hälsosamt liv för alla människor.
  4: God utbildning för alla.
  5: Jämställdhet mellan könen.
  6: Rent vatten och sanitet för alla.
  7: Hållbar energi för alla.
  8: Ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor.
  9: Hållbar industri.
  10: Minskad ojämlikhet inom och mellan länder.
  11: Hållbara städer.
  12: Hållbar konsumtion och produktion.
  13: Bekämpa klimatförändringarna.
  14: Bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt.
  15: Hejda förlusten av biologisk mångfald.
  16: Främja fredliga samhällen.
  17: Genomföra det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
  Källa: Regeringen”

 21. Håkan Bergman

  Berlinmuren och dess fall var ändå bara symbolen för nånting större, slutet på kalla kriget. Lite kontrafaktisk historia, säg att Stalin 1945 hade bestämt sig för att införa demokrati och marknadsekonomi i Sovjetunionen, rustat ner och låtit länderna i Östeuropa själva bestämma sitt öde. Hade Truman då pumpat in miljarder dollar för att bygga upp Europa, hade vi utvecklat raketer som kunde ta oss till månen, hade vi haft Iphones idag, hur hade vår ekonomiska utveckling rent generellt sett ut? Nu blev det ju inte så, i stället ägnade vi över 50 år till att utveckla och tillverka vapen nog att förgöra varandra flera gånger om, och det skapade ett aldrig tidigare skådat välstånd och en teknikutveckling som ingen kunde drömma om omedelbart efter andra världskriget. Allt detta pga att kommunister inte begriper ekonomi, tack Stalin!
  Men det militärindustriella komplexet i väst borde ha fått kalla fötter, hur ska vi nu kunna berika oss på skattebetalarnas bekostnad, kanske kommunisterna eller några lika okunniga kan hjälpa oss igen? Vi behöver ett nytt hot och stora skattefinansierade projekt. Nu har jag svårt för konspirationsteorier, jag tror mera på den osynliga handen som är där och rycker i våra plånböcker, kapitalismen har ingen moral men i det långa loppet fungerar den bra. Det här kommer också att gå över, och vi kan bli lite klokare på kuppen.

 22. LarsF

  Dan #18 – vi gör väl som vi vill, men ändå tycker det är bra att ha något att ta avstamp ifrån med en avvikande åsikt. Då kan man ”öva” på motargument när man möter dessa åsikter.
  Det gör ju att man har lite ”immunförsvar” och skydd, kan man säga – att inte förledas i någons syfte.

  De med stor tilltro till auktoriteter är ju de första att hänga på en ”ny Hitler” sas.
  Så vaccinera dig med att veta allas syn på saker.

  Vi skall ju ändå leva sida vid sida i samma samhälle – tror vi får större förståelse om alla ser allas syn. Inte gå in i sin egen ”bunker” och börja skyttegravskrig.

  För mig är KU bara en inlaga i min egen etablering av ”sanning” vad gäller klimatet.
  En fri människa är den som kan förstå sin omgivning – inte hålla med alltid, bara veta andras syn.
  Att behöva identifiera mig med en specifik grupp människor gör mig bara ofri.

  Gjorde mig av med TV för nu nästan 5 år sedan, kändes lite konstigt i 3 dagar – sedan har jag inte ens saknat det. Tilläggas bör att jag har många flyttlådor fulla med DVD-boxar med tv-serier o film – så skapar min egen tablå kan man säga. Men flera serier har jag sett två gånger nu, så bra investering tycker jag. Ser så många avsnitt jag vill i taget, behöver inte vänta månader på en cliffhanger över sommaren för att en serie fortsätter osv.

  Så jag lyssnar mer på radio, men balanserar min syn på världen med internetradio. Mängder med bra intervjuer och reportage från BBC World service och BBC Radio 4 som inte är så extremvänster som SR, mer mitten och lyssnar på NPR Washington som är republikaner, som Fox ungefär.

 23. Lasse

  #19
  Globala mål som är helt nödvändiga att sätta upp men helt onåbara i sin flummighet.
  Med dessa mål håller FN och ett helt entourage på och åker jorden runt på olika möten för att stämma av och uppmuntra. Det är knappast hållbart. Tragiska flygolyckan i Etiopien drabbade delegater till ett sådant möte.
  SIDA skandalen där pengar slussades till en global organisation som levde flott för ett angeläget syfte (säkert nån av punkterna 1-17 ovan) visar att kontrollen saknas.

 24. Håkan Bergman

  Fredrik S #19
  Har dom kondenserat listan, var det inte +200 mål. Jordan Peterson kallar den, helt korrekt, för önskelista, sätter man upp så där många mål når man aldrig fram, men alla måste väl få vara med.
  Nåväl Isabella kan ju fixa punkt 5 i Saudiarabien. Här hemma kan vi börja genomföra punkt 16 i våra förorter.

 25. Dan

  #21 LarsF,
  Hur stor är chansen att det som startat som en medveten lögn en vacker dag genom en slump, visar sig vara sanning?
  För min del upphörde tveksamheten i och med Climate Gate.

 26. Sören G

  #19 Fredrik S
  Lövins mål ”13: Bekämpa klimatförändringarna.”
  Klimatet har alltid förändrats och kommer alltid att förändras, det är som att säga att vi ska bekämpa kontinentaldriften. Den kommer förr eller senare att medföra ett förändrat klimat, varmare för de som hamnar närmare ekvatorn och kallare för de som hämnar närmare någon av polerna
  Eller att bekämpa jordbanans variation och polaxelns lutning.

 27. Sören G

  Gretafication – A New Syndrome

  https://principia-scientific.org/gretafication-a-new-syndrome/

 28. Lasse Forss

  Mark Lynas var aktivist och motståndare till GMO när han tog reda på fakta. Och ändrade från åsikt till insikt. Härigenom förlorade han alla sina tidigare aktivist-vänner. Han som var best man på Marks bröllop ville inte ens se honom mer.
  Mark Lynas tror fortfarande på klimataktivisterna men han kanske kommer till insikt där också.
  Läs.
  https://jonassverin.com/2018/04/12/fran-miljohjalte-till-paria/

 29. HTS

  Nedanstående insändare skrev jag i början av seklet. Innehållet är väl inte så sensationellt idag, men det intressanta är att insändaren publicerades i Svenska Dagbladet, DN, GP och Sydsvenskan.

  Det hade inte skett idag. Hur man är ser på klimatet, så är det – enligt min uppfattning – allra värsta att bara en uppfattning kommer till tals. Och det allra värsta: gäller det all forskning, där anslagen styr resultatet?

  Här är insändaren:

  Vår nya religion?

  Vädrets makter har alltid stimulerat fantasin. När det var varmt i juni, kallades det ”global uppvärmning”. När det regnade i juli bytte man till ”klimatförändring”. Och tidningarna hänger på med artiklar, där dagens väder påstås bero på vad vi äter och hur vi förflyttar oss.
  Men väder är inte klimat. Påståenden är inte vetenskap. Hypoteser är inte förklaringar. En lögn blir aldrig sanning, hur ofta den än upprepas.
  Vad det handlar om, är skickligt genomförd marknadsföring av något som uppfyller alla kriterierna hos en religion. Kampen mellan ont och gott. Hot om undergång och löften om frälsning.
  Som så ofta när det gäller trosfrågor, finns det de som profiterar på myten. Som vinner makt och tjänar pengar på andras övertygelse eller oro:
  Politiska partier. Miljöorganisationer. Finansministrar. Livsmedelsproducenter. Vindkrafttillverkare. Etanolproducenter. Utsläppsmäklare. Listan kan göras lång.
  Med en av vetenskapen obekräftad hypotes, om att den extremt lilla andelen koldioxid i de så kallade ”växthusgaserna” kan förändra klimatet på hela jorden, kräver man våra pengar. Vi betalar, liksom avlatsköparna på Luthers tid, i tron att någon högre makt då befriar oss från skuld.
  Martin Luther hade sina tvivel på effekten av avlatsbrev: Inte blev världen mindre syndig, för att somliga kunde köpa sig fria. På samma sätt är det med utsläppsrätter och skatter på koldioxid. Inte påverkas vädret, trots att de som handlar med rättigheterna och tar in skatterna omsätter enorma summor. Se bara på alla de miljarder som svenska bilister hittills betalat in i koldioxidskatt. Inte har de förändrat klimatet.
  I religionen finns också hyckleriet. I Sverige accepterar vi skövlingen av regnskogen i Brasilien och på Borneo, för att ägarna till ”miljöbilar” ska kunna köra gratis in i Stockholm.
  Samtidigt syns det inga tecken på att t ex surfande på datorn, resor med flyg och turer i motorbåtar kommer att minska. För att inte tala om TV-tittande, duschande och snack i mobiltelefoner.
  Karaktären av en fundamentalistisk religiös rörelse förstärks av hur kritikerna behandlas. Forskare som inte accepterar dogmerna eller anmäler egen forskning som står i strid med dem, avfärdas som dissidenter och får svårt att få nya anslag. Den som inte ställer in sig i ledet – till exempel genom att inte underteckna manifestet från den senaste miljökonferensen – blir inte välkommen till nästa konferens på Bali.
  Guden heter Mammon. Al Gore är hans profet. Proselyterna hämtas bland de fåvitska.
  Som Galilei kunde ha sagt: ”Inget nytt under solen”.

  Håkan Stenberg

 30. Rolf Mellberg

  #25 Sören

  Bekämpa klimatförändringarna är fullt realistiskt som mål. Med lagom ökning av CO2 ökar värmen så att nästa riktiga istid skjuts upp. Skulle kunna bli fina gatudemonstrationer.

 31. Rolf Mellberg

  Kolla här då: vi närmar oss årets Max, det högsta på flera år. https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 32. Fredrik S

  Håkan, Lasse, Sören och Rolf,

  Man kan ju också undra hur mycket co2-utsläpp som framtagandet av den önskelistan genererat.

 33. Sander

  Det är redan bestämt. Det har satsat så mycket pengar och prestige på denna fiende, Co2, så det finns ingen väg tillbaka. Nu är det bara framåt till en fossilfri jord. Även om klimatet skulle utvecklas mot en ny istid så sitter det nog långt inne innan någon av profeterna utbrister ”att vi har lyckats vända klimatet” och de kan dra sig tillbaka glada och nöjda

 34. elias

  http://www.friatider.se/greenpeace-grundaren-global-uppv-rmning-r-historiens-st-rsta-bluff
  Greepeace grundaren dömer fullständigt ut klimat frågan som den största bluffen någonsinn, i Fria Tider.

 35. István

  Sten,
  Du hamnade i dålig sällskap. Det händer lätt i ungdomen.
  Men att känna sympati för besvikna kommunister, med sina krossade drömmar finner jag överdrivet.
  Vem känner sympati för besvikna national-socialister efter 1945 då deras dröm gick i kras. Dom drömde ju också om en bättre värld.
  Det var många då också som rycktes med i en i grunden vansinnig ideologi. Inklusive vår egen kulturikon Ingemar Bergman. Att utrota människor (klasser eller raser) ingick i båda utopierna, som medlöparna kunde ha läst och lärt i respektive profetiska skrifterna.
  Facit hittills visar ca. tiofallt fler lik på international-socialisternas konto och vi har inte sätt någon bokslut ännu.

 36. Lasse

  #32 Istvan
  Var tid har sina problem.
  International -Socialisterna då och IS idag.

  Rädslan för ytterligare en terrorattack i Sverige fick fart på oss i helgen då det small i regeringskvarteret.
  Fast det visades vara en ”klimatsmart” buss som skulle ta en genväg.
  Ännu ett offer på klimatets altare.

 37. Ann lh

  Vi gnäller då och då på den så kallade ”Klimateliten”, som arrogant uttalar om klimatförnekare och annat. Någon insikt i frågan verkar inte behövas för det.
  I höstas gjorde vi en resa med Hurtigruten. Norge fascinerar mej oerhört. Något tidigare hade Suzanne Brögger gett ut en bok kallad Norsk omelett. Kanske dags att för första gången läsa något av denna kulturgigant. Boken blev resesällskap med andra ord. Hennes uppgift med boken var att ta reda på vad det är som gör Norge speciellt.
  Hon reser och träffar likasinnade, associerar, namndroppar och verkar vilja visa upp sin enorma kunskap inom ett för mej rätt främmande område. Svårt att ha synpunkter, mest förvirring.
  Men så kommer slutavsnittet, höjdpunkten. Omeletten om miljö- och klimat. Samma osammanhängande uppkast och så den intressanta uppgiften om att den fria forskningen om klimatförändringarna är i fara i U.S.A.
  Djupare kunskaper göre sig icke besvär. Sekulär religion.

 38. Sören G

  #37 Ann lh
  Bak och framvnt perspektiv. Forskningen om klimatförändringarna är alltså i fara om man tillåter att reultaten får debatteras.

 39. Svempa

  #35 István

  Instämmer. Ömkandet av dåtida och nutida kommunister är opåkallat. Att kommunismen är den mest mordiska ideologin hittills var väl känt långt innan Berlinmurens fall.

 40. Sören G

  #38
  Det är som att man måste tro på bibeln annars hamnar man i helvetet. Den som inte tror på klimathotet hamnar i klimathelvetet. De upplysta i klimathotsreligionen kan rädda världen (tror de).

 41. Zeke

  # 30 Rolf

  ”Bekämpa klimatförändringarna är fullt realistiskt som mål. Med lagom ökning av CO2 ökar värmen så att nästa riktiga istid skjuts upp. Skulle kunna bli fina gatudemonstrationer.”

  Kom igen – när cirkeln sluts och alla parametrar är inställda för en ny istid, tror du verkligen några miljondelar CO2 hit eller dit har nån som helst betydelse. Om det är något som går att utläsa ur klimathistorien så är det att rådande koldioxidhalt är totalt irrelevant i sammanhanget. Du måste ha lånat Al Gores cykel när du nu var ute och cyklade.

 42. Olav

  Det kommer så småningom att bli strid i Europa om ledarskapet mellan den gröna domedagssekten och islam. På några decenniers sikt kommer den sistnämnda att totalsegra därför att deras utövare blir långt fler. Dina barn och barnbarn kommer att bli tvungna att förhålla sig till den nya ordningen oavsett om de vill eller inte.
  (OBS! POLITISK inkorrekt analys = korrekt verklighetsanalys.)

 43. kent flood

  På Kanal 5 igår: Alla mot alla med Filip och Fredrik.
  En show som påminner om På Spåret. De tävlande sitter i burar.
  Frågan: Vad består luften i huvudsak mer av än syre. Svaret koldioxid.
  Damen som svarade presenterades som vetenskapsjournalist.
  Ok, det är varmt och stressigt i burarna. Men …

 44. Ivar Andersson

  #43 kent flood
  Hade det varit över 5% koldioxid i luften i buren hade vetenskapsjournalisten riskerat att dö. När jag gjorde militärtjänst på ubåt så hade vi koll på koldioxidhalten men inte på syrehalten.

 45. Fredrik S

  Kent flod #43

  Var hon från SVD?

 46. Rolf Mellberg

  #41 zeke
  Mitt inlägg var mest ett skämt avsett för alarmister men jag kan tillägga att:

  Mycket sansade och kunniga forskare säger att en viss, troligen ofarlig uppvärmning kan co2 orsaka, låt säga ytterligare en grad om halten dubblas en gång till (=800) vilket antagligen bara är bra.
  Men jag har även läst om en teori att sand och stoftstormar kan ge avkylning och driva på utvecklingen mot nästa istid. Co2 gör planeten betydligt grönare och detta kan också fördröja istiden.
  Budskapet till alarmister är att vi kan inte säkert veta om co2utsläpp är bra eller dåligt.

 47. Sören G

  Hela samhället är nerlusat av uppfattningen att CO2 är dåligt. I dag på radion handlade det om att näthandeln ökar. Detta medför fler lastbilstransporter. Hela inslage var fokuserat på hur man skulle kunna begränsa CO2-utsläppen trots ökande behov av transporter.
  Man bör också ställa detta i relation till att 2500 nya kolkraftverk är under byggnad runt om i världen.

 48. Peter F

  https://wattsupwiththat.com/2019/03/11/climate-change-student-strikes-an-aspergers-kid-believed-climate-change-claims/

  Stackars barn

 49. Ann lh

  Citat från vetandets värld P1 om att rusta sig mot ”Fake News”: ”Vet man redan någonting om klimatfrågan är det lättare att förhålla sig kritisk till information i ämnet”.
  Det vore mycket värdefullt dels vad detta någonting är som gör att man kan förhålla sig kritisk dels att få veta vilken information man bör vara kritisk mot.
  I # 37 skrev jag lite om kulturgiganten Suzanne Brögger, som i sin bok Norsk omelett” hyllade Norge för deras klimatpolitik samtidigt som hon gav USA en känga för att ”den fria forskningen om klimatförändringar är i fara i USA”.
  Det räcker att veta någonting …

 50. kent flood

  #43 Fredrik S
  Emma Frans:
  data från nätet
  ”Emma Maria Frans, född 16 december 1981 i Uppsala, är doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon har skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom sensationella nyheter och populär forskning.”

  Hon fick nog en blackout och svarade CO2. Var ju i alla fal 0.04% rätt. Eller i aktuell bur kanske 0.09% rätt.

 51. PT

  Klimathotet
  Är klimathotet en fördömande och fördummande domedagssekt eller en realitet vi har att rätta oss efter?
  De flesta vetenskapsmän, som kan något om klimatet, är ense om att koldioxiden påverkar klimatet, men helt oense om i vilken utsträckning. Några säger till stor del och andra säger knappast alls. Det finns ju så många andra universella faktorer som under årtusende påverkat jordens temperatur upp och ner utan att man kunnat se något ”samspel” med koldioxiden, så varför skulle koldioxiden nu vara den drivande kraften. Om man t.ex. antar att hälften av jordens temperaturökning de senaste 100 åren, ca 1 grad C, beror på ökande koldioxid så är dess påverkan varit 0,5 grader. Vidare skall man veta att den största delen av koldioxidutsläppen kommer från naturen, haven, vulkaner etc. Människans påverkan genom fossil förbränning är alltså bara en del av detta. Även här är vetenskapsmännen oense. Allt från 10 till 50 % har nämnts. Om vi tex. säger att det rör sig om ca 25 % så skulle människans påverkan på klimatet var ca 0,1 – 0,15 grader, dvs knappt mätbart.
  Den globala temperaturökningen på 1 grad har inte förorsakat någon ökning av klimatkatastrofer i form av stormar, översvämningar, havsnivåökningar etc. Man kan väl därför konstatera att människans påverkan på det sk. klimathotet är noll.
  Vad vi istället kan glädja oss över är att ökningen av den livsgivande gasen, koldioxid, bidragit till att växtligheten har ökat. Öknar växer igen, skogen växer fortare och sädesfälten ger mer utdelning. Vi kan alltså föda mer människor på jorden.
  Det stora hotet med ”domedagssekten” som driver frågan om jordens undergång är att man förstör och försämrar mänsklighetens utveckling och slänger ut miljarder och åter miljarder på åtgärder som bara leder till försämringar och fattigdom. Lägg istället dessa pengar på att minska fattigdomen och påverka demokratin i de behövande länderna.
  Vad vi däremot skall vara rädda om är vår miljö och vi skall vara sparsamma med våra ”tillgångar”.

 52. Håkan Bergman

  kent flood #50

  I dagens debattklimat är det nog många som är så fokuserade på vad man förväntas svara så att det lätt händer att svaret blir så där, man hör egentligen inte frågan. Man kan lika gärna svara ”Goddag yxskaft” på alla frågor.

 53. Ann lh

  # 43 Kent Flood , är det verkligen sant att det var den dyrkade vetenskaps”evangelisten” Emma Frans, som svarade att luften i huvudsak förutom syre består av CO2?
  Hur följde programledarna upp svaret?

 54. Håkan Bergman

  Mera om atmosfärens sammansättning, apropå bussbranden häromdagen.

  ”– Det överraskade många, inklusive mig. Det är inte gasen i sig som är brandfarlig utan kombinationen av gas, en viss mängd luftblandning och gnistan. Bussarna är byggda för att kunna krocka och då pyser gasen ut och det är lugnt. Det är när man får den här kombinationen som det blir farligt, säger Karl Orton.”

  Aha, biogas är inte brandfarlig, bara om man blandar den med syre. Ska vi demonisera syre i fortsättningen nu, det är ju faktiskt den dj*vulska gasen som orsakar inte bara bussbränder utan strängt taget alla bränder? Vad tänker regeringen eller Tamson göra åt det? Har man nån handlingsplan för den höga kvävehalten i atmosfären, betänk att kväve är en viktig beståndsdel i sprängämnen och diktatorers och terroristers tillgång till den måste stoppas?

 55. Lasse

  Vi hade elavbrott i förmiddags-3 timmar för att byta ett elskåp-men abstinensen satte in direkt.
  Undrar hur det känns för Venezuelanare som är inne på 3 dagen.
  Orsaken känner jag inte till men en blogg hänvisar till subventionerade elpris och fenomenet Bitcoin.
  Kostnaden för att ”gräva fram” bitcoin var tydligen lågt:https://www.ekonomism.us/

 56. kent flood

  #53, Ann Ih
  kolla https://www.dplay.se/program/alla-mot-alla-med-filip-och-fredrik
  programet kl 22 igår måndag. S01 A05
  Orkar du inte se allt så gå in 27 minuter i programmet. Det går att hoppa i programmet
  men ej i annonserna. se upp med de små vita vertikala strecken i tidslinjen.
  Även andra buren hade vissa svårigheter med frågan men fixade det till sist.

 57. Fredrik S

  Kent flod #50

  Ja där ser man. Nyttigt att de får visa upp sina kunskaper offentligt. Freudiansk felsägning?

 58. Håkan Bergman

  kent flood #56

  Kan det vara syrebrist i burarna? Mörkrädd blir man.

 59. Rolf Mellberg

  Jag såg just att MP-folk vill satsa på kärnkraft!!!!!! ???? !!!!
  Vilka fantastiska nyheter!!!
  Motivet är förståss klimatet. Därför bör alla klmatskeptiker ligga lågt ett tag så att denna vindkantrkng inte störs

 60. Lasse

  #58 Håkan
  Snarare är det överskott av CO2
  Det är i alla fall den gas som ger oss problem med koncentrationen och som man bör styra ventilationen för att undvika för höga halter:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544217318996

 61. Håkan Bergman

  Rolf Mellberg #59

  Några kommunalpolitiker som inte har förstått vad MPs politik syftar till, dom blir snart bortdribblade. För en sann miljöpartist är drömmen ett samhälle där vi äter vår magra ranson ekologiskt närodlat bröd i vårt anletes svett, allt för att rädda planeten. Men om dom kan bidra till splittring av dårarna så gör dom åtminstone lite nytta sent omsider.

 62. Lasse

  #61
  Miljöpartiets dröm är alltså att få leva som de lever på de öar som hotas av havsnivåökningen alltså.
  I Söderhavet. Undrar om inte en viss Greta har en far som var Villervalle där?
  Hennes farfar var där i alla fall:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Thunberg

 63. Rolf Mellberg

  Lasse, Håkan,

  Ändamålet helgar medeln kan leda väldigt snett men jag kan gärna spela fult när det gäller 4g kärnkraft. För att berätta om Molten Salt reactors, både för att bränna avfall och torium. MP är i jättekris, nu kan en stöt sättas in. Tänk bara att skjuta fosilfffitt Sverige på framtiden med en kärnkraft satsning som substitut.

 64. Rolf Mellberg

  OT
  Nu är det oliiiiiidligt spännande!! Tänk om t.o.m.2014 kan överträffas.
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 65. Ann lh

  # 56 Tack Kent flod!
  Nu har jag tittat på minuterna när Emma Frans visade sina insikter i atmosfärens innehåll. Hur det än är med den avgrunden så vet hon i varje fall att mänskligheten står för klimatförändringarna och att det är illa, det har hon förkunnat i sin bok där hon undervisar om hur man skiljer vetenskap från trams.
  Vetenskapsevangelisten, Skämskudden på!

 66. Lasse

  #64 Rolf
  Nått för Svenska spel att satsa på?
  Konstaterar att isen i snitt är ca 1,56 m tjock nu.
  På sommaren är den snitt 1,1 m tjock.
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-tykkelse-og-volumen/

 67. Peter Stilbs

  #56 – vilket hemskt program/programledare. Värre än Luuk. Man blir av att mörkrädd att folk tittar på sådant.

 68. Göran J

  Lärde mig idag mera om CO2. Var inte på den här sidan https://www.nordtec.se/fakta-matteknik/koldioxid
  Att vi idag har ca 400 ppm i vår atmosfär kan nog de flesta som har kunskap om innehållet i vår atmosfär. Men att vi normalt vistas i miljöer med betydligt större innehåll av CO2 hade jag inte riktigt klart för mig. Inte ovanligt med mera än 800 ppm.
  Att vi alla har ca 40 000 ppm i vår utandningsluft var för mig också en nyhet.

 69. tty

  #54

  ”Det är inte gasen i sig som är brandfarlig utan kombinationen av gas, en viss mängd luftblandning och gnistan”

  En typisk politisk idiotbortförklaring. Med den definitionen är det egentligen bara sprängämnen (som innehåller sin egen oxidant) som är brandfarliga. Synd att ingen kom på det i somras: ”Det är inte skogen i sig som är brandfarlig utan kombinationen av skog, en viss mängd luftblandning och gnistan”

  ”Bussarna är byggda för att kunna krocka och då pyser gasen ut och det är lugnt. ”

  Han glömde nämna att ”pyset” ger upphov till en några meter lång svetslåga. Naturligtvis att föredra framför en explosion. Utom kanske då gastuberna ramlar ned i bussens passagerarutrymme som de gjorde i det aktuella fallet:

  https://www.fireblast.com/wp-content/uploads/2014/07/FLAG-LPG-Cylinders.jpg

  Gasdrivna bussar bör nog ha stålkaross, eller åtminstone ett ordentligt ståltak.

 70. Arne Nilsson

  I Sollentuna kommun har vi en kursgård som heter Bergendahls. Sist jag var där hamnade vi i Stallet, tydligen ett gammalt stall men trevlig miljö. På väggen bakom mig hade man monterat in en koldioxidmätare. På morgonen när vi kom så låg det på 700 ppm. Framåt 11 vid första pausen var det 1070 ppm. Sen gick det ner när vi lämnade rummet och så höll det på, upp och ner. Inga skadliga nivåer men någon kände sig tung i huvudet vid 1100 ppm.

 71. tty

  #68

  ”Att vi alla har ca 40 000 ppm i vår utandningsluft var för mig också en nyhet.”

  Ofta närmare 50 000 ppm. Och vad mera är, eftersom en normal utandning bara tömmer lungorna till drygt hälften så är koldioxidhalten i lungorna knappast någonsin under 20 000 ppm. Om du medvet krystar ut så mycket luft som möjligt kan du kanske momentant få ner det till 10 000 ppm. Något som är värt att veta när någon börjar dilla om att det hälsofarligt med några hundra ppm extra koldioxid.

  Apropå att medvetet blåsa ut luften ur lungorna vid varje andetag så är det förresten en användbar teknik när man blir anfådd och har svårt att få luft, t ex på hög höjd. Jag lärde mig det för många år sedan av en amerikansk bergsbestigare som i sin tur fått tipset från sherpas. Det gör faktiskt märkbar skillnad.

 72. Håkan Bergman

  Lasse #55

  Man blir nästan avundsjuk på politiker, tänk att inte behöva bry sig om vare sig naturlagar eller ekonomiska lagar. Var väl bara härom året som Nordirlands regering subventionerade biobränsle med mer än vad biobränslet faktiskt kostade. Klart som korvspad att kreativa personer satte upp eldstäder för att bränna biobränsle och raka in vinsten, marknaden fungerar så. Och visst måste man i extrema fall gå in och reglera marknaden, men politiker ska inte tro att dom kan ersätta marknaden med sina regleringar.

 73. Robert Norling

  #69 tty

  Att det kan bli en dödlig svetslåga – om säkerhetsventilen öppnar – råder det inga tvivel om men lågan blir betydligt värre en någon meter.

  ”En bensinbil exploderar inte – men en gasbil kan explodera som på film. Gasfordon är försedda med en säkerhetsventil som ska lösas ut vid en temperatur på 110 grader.
  – Problemet uppstår när säkerhetsventilen inte fungerar, då blir fordonen dödsfällor. Det värsta exemplet är när en gasdriven sopbil i USA exploderade – tanken flög 400 meter och landade på en skolgård, säger Tommy Carnebo, brandman och expert på fordonsbränder. och fortsätter:

  – Riskområdet för ett brinnande gasfordon är 75 meter. När säkerhetsventilen löses ut, om den fungerar, slår dessutom en svetslåga ut från fordonet– sex meter lång från personbilar, och tjugo meter lång från tunga fordon. Det finns i dag inget regelverk för hur ventilen ska riktas, så det går inte att veta åt vilket håll lågan slår ut. Det är ju inte så lyckat i exempelvis centrala Stockholm”
  Klipp från Ny teknik
  https://www.nyteknik.se/fordon/expert-gasfordon-kan-bli-dodsfallor-6951028

 74. Lars

  En del här länkade till tidningen Fria Tider. När jag tittade fanns det följande “headlines” angående Klimatet:
  – Förslaget: Gör Greta Thunberg till statsminister
  – Greta Thunberg blir årets kvinna 2019: “En av världens mestinflytelserika”
  – MPs ungdomsförbund vill förbjuda inrikesflyg – “Ska rädda världen”
  – Nya kvinnostrejlen: Vägrar föda barn – för “klimatets” skull
  – SVT varnade för rosors “klimatpåverkan” – på alla hjärtans dag

  Suck… var är mänskligheten på väg?

 75. Håkan Bergman

  Robert Norling #73

  ”– Det största problemet för oss i räddningstjänsten är att det i dag inte går att se på håll om det är en gasbil, säger han.”

  Och räddningstjänsten är bara i undantagsfall först vid en olycka, jag vet inte om det finns statistik på området men det är väl rimligt att anta att rätt många blir räddade ur brinnande fordon av civilpersoner. Ska vi glömma det i framtiden, kanske redan fixat när alla bara halar upp mobilen och börjar filma? Men om t.o.m. räddningstjänsten står frågande undrar man, det är förvisso gott att veta att samhället har resurser att ingripa när det värsta händer, men man ska inte glömma att ofta kan ett snabbt ingripande av en alldeles vanlig medborgare utgöra skillnaden mellan liv och död. Såg en video hur det funkade med en Tesla 3, går inte att öppna dörrarna utifrån, i fronten finns en lucka där man kan kortsluta två poler, med ett speciellt kortslutningsdon, såg ut att kunna gå med en fet kopparkabel också, sen kan man öppna ”motorhuven”, riva bort ett plastsjok och klippa en loop av en grov kopparkabel, på två ställen annars kortsluter dom iallafall, sen skulle man alltså kunna öppna dörrarna utifrån. Nå, i slutändan kommer bara folk som kör diesel att sprida sin arvsmassa vidare, problem solved som man säger.

 76. # 69 tty och 73 Robert Norling#

  Det finns en illustrativ video som visar en brinnande gasdriven buss, när säkerhetsventilerna öppnar.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CX8RUR-WgAY ( börja titta vid 50 sek).

 77. tty

  Det är inte roligt att säga det, men jag känner mig ytterst tveksam till att ingripa när det gäller en olycka med en elbil inblandad. Har man inte den rätta utrustningen och instruktion för den aktuella modellen är det en avsevärd risk att få en dödlig elchock, och ett litiumjonbatteri kan också ge upphov till plötsliga sticklågor och smärre explosioner om också i mindre skala än ett gasfordon. Dessutom är röken från en batteribrand mycket giftig.

  Sedan är det extremt märkligt att det inte finns någon regel för hur säkerhetsventilen på ett gasfordon skall vara riktad. Den bör givetvis vara utvändig och riktad uppåt – annars kan man ju knappast närma sig ett brinnande gasfordon överhuvud taget. Tyvärr lär väl smällen i Stockholm inte få några effekter alls. Det krävs förmodligen ett rejält antal dödsoffer innan ansvariga vaknar.

  Man undrar förresten när det går upp för bilbrännarna i våra förorter vilka häftiga effekter man kan få genom att tutta på el- eller gasbilar. Ey mannen!

 78. Gunnar Strandell

  Komprimerad metan, CNG, är bara början. stora tankar och kort räckvidd gör att man börjat med flytande metan, LNG, som ger små tankar, lång räckvidd och snabbare tankning. Innehållet i tankarna måste hållas väl nedkylt, så tankarna är termosflaskor. Eftersom ingen termos är perfekt finns en pysventil som lättar på trycket då och då, om fordonet blir stillastående en tid. Vacuumet i termostankarna måste övervakas och återställas med jämna mellanrum. Knappast en dröm för verkstäderna som redan fått restriktioner mot svetsning om ett etanolfordon finns i lokalerna. Ett LNG-fordon behöver ut ur verkstaden innan helgen.

  Länkar:
  https://www.scania.com/group/en/its-a-liquefied-gas/
  https://www.volvotrucks.se/sv-se/trucks/volvo-fh/volvo-fh-lng.html

 79. tty

  Filmsnutt som visar ”thermal runaway” för en Tesla Model X efter en kollision:

  https://www.youtube.com/watch?v=3eFM9JJMH_0

 80. Lars-Eric Bjerke

  #51 PT,

  ”Människans påverkan (på atmosfärens koldioxidhalt) genom fossil förbränning är alltså bara en del av detta. Även här är vetenskapsmännen oense. Allt från 10 till 50 % har nämnts. Om vi tex. säger att det rör sig om ca 25 % så skulle människans påverkan på klimatet var ca 0,1 – 0,15 grader, dvs knappt mätbart.”

  IPCC säger i AR5 wg1 sid 467
  ”With a very high level of confidence, the increase in CO2 emissions from fossil fuel burning and those arising from land use change are the dominant cause of the observed increase in atmospheric CO2 concentration. ”
  https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

 81. #77 tty#

  Våren 2009 hade jag en kund som var brandman, liksom hans far. De hade just gått en kurs om hur att agera vid olyckor med elbilar. I Frankrike fungerar brandkåren också som ambulansservice.

  Vid en trafikolycka fick de endast ingripa om vissa färgade kablar under elbilen kunde frånkopplas, annars skulle specialutrustad personal tillkallas. Jag frågade: ”Men om bilen brinner med folk i den och ni inte kommer åt kablarna?” Efter en kort tystnad blev svaret: ”Då får det brinna tills specialstyrkan kommer fram.”

 82. tty

  #78

  Gud bevare oss för fordon med LNG-tankar. Flytande metan kan ge upphov till en BLEVE (Boiling liquid expanding vapor explosion) om tanken skadas. Detta är dessutom ett mycket troligare scenario än en explosion som den i Stockholm som både kräver att tanken skadas och att en gnista inträffar under det rätt korta tidsintervall då blandningsförhållandet metan/luft är korrekt för en explosion. En BLEVE drivs av att vätskan stötkokar när trycket lättar och den expanderande tryckvågen praktiskt taget garanterar att det blir en gnista någonstans. Och sedan får man en riktigt häftigt eldklot, a la Hollywood, fast i verkligheten. Här en filmsnutt som visar bra hur det fungerar:

  https://j.gifs.com/WnKYVg.gif

 83. Robert Norling

  #77 tty
  ”Man undrar förresten när det går upp för bilbrännarna i våra förorter vilka häftiga effekter man kan få genom att tutta på el- eller gasbilar. Ey mannen!”

  Ja, sedan är det väl bara en tidsfråga innan någon eller några ”terrorister” fattar att de inte längre behöver sitt hemma på kammaren och knåpa ihop bomber.

 84. Daniel Wiklund

  OT Vilket fantastiskt väder det har varit i Luleå idag. Stålande sol från en klarblå himmel, några minusgrader mitt på dagen och i det närmaste vindstilla. Det är tydligen möjligt att få fint väder mitt i klimatkrisen. (Dessutom myggfritt och inga fästingar).

 85. tty

  #80

  Haken i det resonemanget är att temperaturen steg lika mycket 1910-45 trots en ytterst liten ökning av koldioxidhalten. Något man aldrig lyckats förklara. Så varför är man så säker efter 1950? De okända faktorer som orsakade ökningen före 1950 är rimligen fortfarande aktuella.

  Rekommenderas:

  https://judithcurry.com/2019/01/23/early-20th-century-global-warming/

 86. tty

  #83

  Ja, att kapa en fullastad gasbuss och köra in den i en lämplig tunnelöppning eller vägport borde vara en ganska bra metod att komma i åtnjutande av 72 jungfrur för den hågade jihadisten.

 87. Håkan Bergman

  tty #86
  Glöm inte att det följer med 72 svärmödrar också.

 88. tty

  #87

  Det tror jag inte. Enligt haditherna är en martyr skyddad mot all bestraffning efter döden. Det måste rimligen även omfatta svärmödrar.

 89. Håkan Bergman

  tty #88

  Vet svärmödrarna om det?

 90. Fredrik S

  tty, Håkan Bergman #86,87

  Det var väl någon tysk forskare under pseudonym som kom fram till att det ursprungligen rörde sig om 72 vindruvor. Om dessa godsaker var jungfrur låter jag dock vara osagt.

  Nåväl, tillbaka till bussarna så tycker jag denna är lite intressant:

  https://www.transportenvironment.org/press/natural-gas-vehicles-expensive-ineffective-way-cut-car-and-truck-emissions-%E2%80%93-not-%E2%80%98bridge-fuel%E2%80%99

 91. Dan

  Det som förvånar mig är att inredningen både i SL-bussen och den i ett videoklipp ovan brinner som om den var gjord av pressad bensin.
  En riktig dödsfälla, brandgaserna är otroligt giftiga och möjligheten att utrymma blir minimal redan innan allt är övertänt.
  Inom flyget har brandsäkra inredningsmaterial varit påbjudna sedan lång tid tillbaka, men tydligen inte i bussar fast chansen att överleva själva grundolyckan där måste anses vara större.

  Förresten undrar jag om inte en sådan här bussbrand släpper ut värre luftföroreningar än en hederlig dieselbuss gör under hela sin levnad.