Att bygga ut förnyelsebar energi hjälper inte

kapacitet versus användning

Klimataktivisterna tror att en radikal utbyggnad av sol- och vindkraft skall rädda oss från domedagen. Kärnkraft ses inte som något alternativ eftersom den inte räknas som ”förnyelsebar”, även om det uran vi utvunnit kan räcka i 500 år genom Generation 4. Återvinning av ”utbränt” uran räknas av någon anledning inte till sådant som skall återvinnas. Så allt hopp står till sol- och vindkraft.

Men hur bra fungerar egentligen denna plan att ersätta all elkonsumtion med förnyelsebart? Låt oss titta på Tyskland där man frenetiskt byggt ut dessa kraftkällor samtidigt som man avvecklar kärnkraften.

I ovanstående bild från bloggen MenschNatur (en engelsk sammanfattning här) så representerar den röda kurvan överst utbyggnaden av förnyelsebar energi i Tyskland. De blå staplarna representerar hur mycket av denna energi som faktiskt kan föras in på elnätet.

Det intressanta är att den införingsbara elen ökar väldigt lite jämfört med den utbyggda kapaciteten. Skälet är att så länge man behöver pålitlig energiproduktion i form av fossil- och kärnkraft för att tillgodose behoven så blir det dyrt och knöligt att stänga ned och sätta på denna produktion. Och eftersom den instabila sol- och vindkraften inte är anpassad till behoven så kan man inte koppla in den hursomhelst på nätet. Alternativet att inte ha en energiproduktion som passar behoven är inte något som medborgare eller industri skulle gilla. Så därför bir ytterligare satsning på ”förnyelsebar” el rätt meningslös. Men Merkel tycker väl att elkonsumenterna har råd med detta spektakel.

Hur stort är behovet då? Som syns nedan så varierar det lite över dygnet. Topparna ligger på 75 000 MW.

förnyelsebar vs behov

Det blå visar inmatningen från vindkraft och det gula vind+sol, och de ligger på max 40 000 MW. Den röda horisontella linjen är installerad kapacitet från vind och sol. Så nyttan av denna vind och sol är alltså ganska begränsad trots dess stora kapacitet.

Den gröna drömmen om att vi skall kunna ersätta all el med förnyelsebar ser inte ut att kunna förverkligas, oavsett hur många vindkraftverk och solceller som subventioneras fram. Det handlar om fantasier som driver den gröna visionen.

Kanske är det insikten om detta som driver lite mer realistiska länder att istället satsa på kolkraft. Enligt denna källa så planeras 300 nya projekt för kolutvinning till 2022.

kolkraftsproduktion

Nej, om man tror på klimatalarmismen så är det kört. Som vi har kunnat konstatera flera gånger så fungerar inte alla deras planer för grön energi. Domedagen kommer! 🙂

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Problemet med El generering från flödande källor är att de kräver nån form av lagring.
  Vattenkraft kräver vattenmagasin vilket är ett bra lager.
  Sol och vind saknar möjlighet till lagring.
  En källa som jag skulle vilja se utvecklas mer är solceller som driver luftkonditionering där solens värme skall kylas. Väldigt stor samvariation av förbrukning och flöde av solstrålar. Solens värme kan vi njuta av ca 17% mer idag än för 40 år sen, ett resultat av att våra utsläpp av aerosoler har minskat.
  (detta skrev jag bara för att få visa detta diagram än en gång)
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

 2. Anders

  Domedagen innebär inte, som de själva påstår, någon ”världens undergång”, utan snarare deras egen alarmbluffs undergång => SANNINGEN!

 3. Anders

  Forts. domedag: bara de som har orent mjöl i påsen behöver frukta att ställas inför rätta!

  Kan det vara därför de där klimathotstroende är så otroligt desperata? Domen närmar sig…

 4. Ivar Andersson

  Tyskland har slutat bryta stenkol men stenkolskraftverken eldas med importerad stenkol. Är det någon som vet varifrån tyskarna köper stenkol? Brunkol bryts och eldas fortfarande. Tyskland importerar gas från Ryssland via Northstream I, som finns, och Northstream II, som byggs, för att klara elförsörjningen när kärnkraften avvecklas. Tyskland har byggt sol och vind med mer än 100000 MW effekt men det räcker inte, se mittersta figuren ovan.

 5. Håkan Bergman

  Alltihop beror egentligen på att glassen är så f*rbannat dyr i Tyskland.
  https://www.dw.com/en/german-issues-in-a-nutshell-energiewende/a-38869543
  Men här hemma finns det hopp, Atom-Ebba visar vägen. Idag skulle M-KD-SD ha egen majoritet.

 6. Olav

  Framtidens generationer kommer att få lära att det fanns en period i vår historia, den som kanske blir omnämnd som ”århundradet med välfärd”, INNAN riksdagen lyckades återställa tingen i den ordning som man på den tiden var bättre.

 7. Lars-Eric Bjerke

  Enligt Sveriges Geologiska Undersökningar kan man uppskatta att det i Billingen finns 1500 miljoner ton uran. Världsproduktionen idag är ca 66 000 ton/år och den svenska förbrukningen av uran ca 1500 ton/år. Då också generation 4 kärnkraftverk använder uranet kanske 50 gånger effektivare än gen. 3 blir det rätt meningslöst att skilja på uthålliga och förnyelsebara energikällor.
  http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2016-2-rapport.pdf?fbclid=IwAR0RlSISPpT5_unU8JX7hRdt0uKSwn7FHQa7l-ZaJkBpvkvNs_FIL5fmrKQ

 8. Håkan Bergman

  Vill vi inte gräva upp uranet i Billingen finns en outtömlig källa i haven.
  https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/07/01/uranium-seawater-extraction-makes-nuclear-power-completely-renewable/#70d9bdf1159a

 9. Göran J

  Vad det gäller solceller är matematiken enkel.
  Ett år består av 8760 timmar (24×365) av dessa 8760 timmar har vi en möjlig produktion från solceller på högt räknat för Sverige 1700 timmar. Det ger oss att solceller kan i bästa fall producera energi i 19,4% av årets 8760 timmar.
  Praktiskt värde är många gånger betydligt sämre då många solcellsanläggningar inte är i söderläge och skuggor från andra byggnader eller träd faller på solcellsanläggningar.
  I norra Tyskland såg jag förra året på en solcellsfarm men många paneler hur panelerna vid lågt stående sol (höst) skuggade varandra.
  Solcellstekniken är intressant ur många aspekter men knappast för generering av el till fasta nätet på våra breddgrader.
  Att vi då alla skall vara med och betala via skatt till de som önskar sig solceller är hål i huvudet.

 10. Björn

  Hela begreppet förnyelsebart är fake. Det är nästan som att säga att det finns evighetsmaskiner. Även om man förstår vad som menas, är det ett infantilt språkbruk. Varken sol- eller vindenergi förnyar sig. Det är det variabla flödet av energi från solen som skapar temperaturskillnader som ger upphov till vinden. Men flödet förnyar sig inte, för detta flöde är ändligt, även om det handlar om miljontals år in i framtiden innan vätet i solen tar slut. Vad skulle vi kunna ersätta detta infantila förnyelsebara språkbruk med?

 11. István

  En annan myt i sammanhanget är att om vi bara bygger ut VKV i hela Europa och drar ledningar korsan och tvärsan, så löser sig intermitens problemet. Någon j-vla stans blåser det väl alltid. Heter det.
  Herr Schuster har undersökt den saken oxå.
  Tysk vindkraft vs. övrig Europa. Lysande resultat
  Schuster-150805-EU-jan-jul-vind.jpeg

 12. Håkan Bergman

  István #11

  Jag förmodar du menar den här.
  http://klimatsans.com/wp-content/uploads/2015/08/Schuster-150805-EU-jan-jul-vind.jpg

  Ännu värre blir det när alla offshore farmer i södra Östersjön och utefter Nordsjökusten blir klara. Alla i samma väderområde, från Danmark ner t.o.m. Belgien. En del tyska är väl redan klara, dom har bara inte fått till anslutningen ännu.

 13. Sven

  Kärnkraft har låg verkningsgrad 25 % och 75% av energin värmer vårat klimat dvs havet.

 14. Håkan Bergman

  Nåja, det finns alltid nån som har det värre.
  https://www.continentaltelegraph.com/venezuela/yes-chavez-and-maduro-caused-venezuelas-power-system-collapse/

 15. #8 Håkan
  Otroligt!
  Hur mycket uran som helst och sedan Gen4 för att ta hand om ”avfallet”

 16. Rolf Mellberg

  Angående kärnkraft:

  Uran??? Glöm det, framöver ska vi bränna ”uttjänt” högaktivt avfall, SAMT TORIUM !!!
  Detta i Molten Salt Reactors!!” som kan byggas i olika varianter, avfallsbrännare, Thoriumbrännare, fast eller termiskt neutronspektrum.
  Verkningsgraden blir betydligt bättre än 25 % då temperaturen är ca 700 grader C
  Spillvattnet kan matas in i fjärrvärmenäten för flertalet av våra städer. Detta då säkerhetsegenskaperna är så ENORMT goda att man kan lägga reaktorer nära städerna och man kan för vissa varianter kan bygga betydligt mindre reaktorer.

  Angående Tyskland så har deras grannar mer nyker syn på ny kärnkraft, t ex Nederländerna:
  https://articles.thmsr.nl/petten-has-started-world-s-first-thorium-msr-specific-irradiation-experiments-in-45-years-ff8351fce5d2
  Eller Tjeckien, eller Danmark (Copenhagen Atomics)
  Och Britterna har en egen intressant teknologi, Moltex Energy.

  Vi ska vara glada att ”Die Gryne” har drivit deras dyra experiment så långt, snart nyktrar man till och då hoppas jag att Sverige inte kört för långt ut i galen riktning, så vi hinner ändra oss.

 17. Fredrik S

  Sven #13

  Verkningsgraden ligger väl på knappt 35 %. Spillvärmen får vi ju inte ta tillvara efter beslut med påverkan från miljörörelsen taget på 70-talet. Vi fick ju inte binda oss vid kärnkraft hette det.

  Se det som att det ett objekt med god förbättringspotential som tex Rolf skriver om i #16.

 18. Olav

  I det nya samhällsbygget finns högre värden än välfärd att kämpa kämpa för.
  En värld utan koldioxid till exempel. Låter det knäppt? Hur som helst! Så tänker många av dina gröna grannar eller vänner du har. I deras ögon är livets gas ett gift.

 19. Fredrik S

  Olav #18

  Jo, men de har nog fullt upp med att tänka ut en ny beräkning för tillväxt just nu, med andra värden där förbrukning och produktion minskar samtidigt som det blir pengar över till grön omställning. Så de kan inte ligga på topp jämt.

 20. Ta det hela med ro. Klimatet kommer att bli kallare inom inte allt för lång tid, våra nuvarande pellejönsar som kallas politiker kommer att bytas ut, uranet eller torium eller det som krävs kommer att tas till nåder när näringslivet nyktrar till osv. Och med lite tur kommer MP och annan ohyra att försvinna med sinande bränsle i propagandan. Don’t worry …

 21. Robert Norling

  Ett halvt tillnyktrande står DI:s PM Nilsson för i en krönika. nedan några klipp.

  ”Precis när växtsäsongen i Skåne tar sats och tjälen lossnar i den frusna Mälardalen kommer en fantastisk nyhet från Nature: hela världens lövmassa växer. Överallt, från Sibirien i öst till Alaska i väst, från Svalbard i norr till Australien i söder breder växtligheten ut sig.
  Rapporten pekar ut människan som den starkaste gröna drivkraften. Ökad halt av koldioxid i atmosfären, som är en bristvara för växter, gödslar växtligheten, en effekt som forskarna menar är underskattad. Ett varmare klimat gör att det växer på nya ställen, något man märkt kring Arktis och på tundran där buskvegetationen har fått en tjockare lövmassa.”

  Men en brasklapp om ”klimathotet” måste ju alltid finnas med.

  ”Att jorden blir grönare är positivt av många skäl. Det finns uppenbara baksidor av ett modernt högeffektivt jord- och skogsbruk, men för att möta klimatkrisen måste mer koldioxid bindas i mer växtlighet.”

  https://www.di.se/ledare/jorden-blir-gronare/

 22. Björn-Ola J

  Andrea Rossi blir intervjuad av… Galileo?
  https://youtu.be/nBGlY7Q8Okw

  Bra skådespelarinsats av Rossi. Som nästa film skulle jag föreslå en Andrea Rossi som i skinande riddarrustning attackerar alla vindkraftverksmonster.

 23. Ulf

  Svar 21

  Riktigt intressant vi pratar om en extremt klimathotstroende. Sensationellt positiva ord o ämnet för att vara honom.

 24. Sören G

  #21 Robert Norling
  Samtidigt som han skriver att koldioxid är en bristvara så skriver han ”men för att möta klimatkrisen måste mer koldioxid bindas i mer växtlighet.”
  Han vill alltså ha mindre koldioxid i atmosfären.

 25. Rolf Mellberg

  #20 Alvar

  Jag också gott hopp att det blir lite lagom mycket kallare inom några år.
  Så du har nog rätt att man kan tagga ner lite. Tips till de som lider av ”klimatpanik-ångest” här.

  Sänder här även en repris från två dar sen:

  Climate. Change your mind.

  https://www.youtube.com/watch?v=Np_CHy9ql4M

 26. Fredrik S

  Rolf Mellberg #16

  Aktivister med ett påstått antal motsvarande en medelstor svensk kommun har ju tågat för klimatet idag. Vi måste göra någonting det (klimatet) verkar vara den gängse uppfattningen där.

  Tja, vindsnurror går det väl trögt med där pga befolkningstätheten så kärnkraft borde väl vettigaste lösningen för att minska den fossila delen i elproduktionen. Den står just nu för över 80% av elproduktionen.

  Fast i det lämmeltåget är väl kärnkraftsanhängarna någon promille.

 27. Fredrik S

  #26

  De har tågat i Amsterdam, fick inte med det.

 28. tty

  #1

  ”En källa som jag skulle vilja se utvecklas mer är solceller som driver luftkonditionering där solens värme skall kylas. Väldigt stor samvariation av förbrukning och flöde av solstrålar.”

  Ett påstående man ofta ser, men tyvärr är det inte så. Solceller producerar mest vid middagstid medan energiförbrukningen för AC på grund av termisk tröghet toppar först 4 timmar senare:

  https://www.researchgate.net/publication/258310301_Assessing_summertime_urban_air_conditioning_consumption_in_a_semiarid_environment

 29. Mats

  Att utreda och lämna förslag på:
  Vilken ekonomi kan förväntas om fossila bränslen slopas och ersätts med alternativ
  1. gen 4 kärnkraftsteknik med kylmedel bly ca 550-650grC, hög passiv säkerhet
  2. myndighetsbeslut behöver tas i Riksdagen för att möjliggöra återanvändling av det som tidigare kallats för ”avfall”, upparbetning kan krävas
  3. för att ersätta fossilt bränsle som diesel, bensin etc så kan tekniker son electrobränslen vara en möjlig väg – återstår att se vilken ekonomi som det innebär, möjlighet finns att producera tex flygbränsle, e-diesel, e-bensin – vad blir kostnaden för dessa drivmedel jämfört med nuvarnade?
  4. återvinning från ”gen 4 kärnkraftstekniken”, stora värmemängder finns tillgängliga för ”värmeåtervinning”, har hittills varit ”förbjudet” – potential och ekonomi bör utredas
  5. möjlighet finns att producera vätgas med tillgång till kylmedel 550-650grC – behöver vi vätgas?
  6. Avvakta med projektet ”slutförvar av kärnbränsle under Östersjön” !! (det är inte ”utbränt”)

  Tack Ingemar för att du tar upp detta intressanta ämne!

 30. Rolf Mellberg

  #28 tty

  Tänk dig en helt nykonstruerade värmepump som dels ska vara nätansluten men även var ansluten till några kvadratmeter solceller. Sen skulle den ha några/många? liter värmelager t ex Natriumsulfat (glaubersalt) som har smältpunkt 32 gr C (och högt smältvärme) och några liter köldlager – vatten. På vintern lagras solel-som värme i saltet när solcellerna ger överskott (efter värmepumpens insats). På sommaren lagras kyla i vattnet genom att frysa det när solcellerna ger överskott. Vid långvarig molninghet tar man ström från nätet.

 31. Rolf Mellberg

  #29 Mats

  Du lyfter mycket bra frågor men jag tror nog att Molten Salt Reactors har betydligt större möjligheter än metall-kylda, men fördelarna du nämner är likartade. Vill du veta mer så kan du se filmer på youtube med
  Kirk Sorensen, Ed Pheil, Stephen Boyd. Eller ”Copenhagen Atomics” eller ”Motex Energy”.
  Kineserna storsatsar, om två år vet vi kanske om de får ett genombrott. Detta kan ev bli GIGANTISKT!!!

 32. Gunnar E

  #28. 30#
  Kyl byggnadskroppen inför förväntad uppvärmning.

 33. pekke

  # 1, 28

  Vad folk inte tänker på är att en enkel AC eller luftvärmepump kräver minst enfas 2,2 kW anslutning.
  Det motsvarar minst 10 m2 solceller om man räknar snällt på en solcells maxeffekt.
  En tvättmaskin kräver lika mycket, laddning av elbil minst lika mycket, dammsugare, hårblås, varmvattenberedare, m.m.
  Många solceller blir det.

  De flesta verkar inte begripa hur mycket el en vanlig villafamilj använder under en vecka.
  Ska de gå off-grid måste de ha mängder med solceller samt stora batterilager, men även då planera sin elanvändning på ett sätt som de slapp med normal anslutning till elnätet.

  Drift och underhåll av elsystemet off-grid kräver nog ägare som inte har tummen mitt i handen, annars kommer det nog bli dyrt i längden.

 34. tty

  #30

  En enklare lösning är i så fall en dubbelverkande jordvärmepump som fungerar som AC och värmer grundvattnet på sommaren och som värmekälla och kyler grundvattnet på vintern. Det finns redan sådana, men de kräver givetvis tillförlitlig elförsörjning.

 35. Göran A.

  Solceller i Sverige eller Tyskland ur klimatsynpunkt är bara hyckleri. Dessa solceller kommer under sin livstid att producera mindre energi än det gick åt att tillverka dem.

  Kanske fick tillverkningen av solcellerna energi från ett kolkraftverk? Att installera solceller i Sverige eller Tyskland kommer då uppmuntra till mer utsläpp av koldioxid.

 36. Det är fokus på ”personlig” elförbrukning i diskussionen.
  Viktigt är väl industrier, järnvägar, tunnelbanan och andra storförbrukare som använder rejält med el och som beroende av tillförlitlig el.
  Hur tänker sig klimatmaffian att det skall lösas??
  Hur många kvadratkilometer solceller behövs det? Hur många tusen väderkvarnar behövs det.
  Och lägg till elbilar, elbussar och el-lastbilar.

 37. Håkan Bergman

  Hoppsan.
  https://www.dn.se/sthlm/stockholm-exergi-kan-inte-halla-loftet-att-sluta-med-kol-2022/
  Har vi lyckats kalhugga Baltikum för att värma oss?
  ”Men omställningen till biobränsle har inte gått på räls. Kolet står fortfarande i dag för 11-15 procent av Stockholms el- och fjärrvärmeproduktion. Det gamla kraftvärmeverket i Värtan, KVV6, som eldas med kol och olivkärnor, kan inte blanda in mer biobränsle i mixen. Förra året tvingades även det nya biokraftvärmeverket, KVV8, att elda både kol och olja på grund av skogsflisbrist i Baltikum.”

  Ingvar #36
  Per capita elförbrukningen är runt 14-15000 kWh per år, bara en liten del av den siffran är hushållsel. Totala energiförbrukningen ligger på 55-56000 kWh per capita per år. Många olivkärnor blir det.