sol- och vindkraft

Att bygga ut förnyelsebar energi hjälper inte

Klimataktivisterna tror att en radikal utbyggnad av sol- och vindkraft skall rädda oss från domedagen. Kärnkraft ses inte som något alternativ eftersom den inte   →

Investeringar i förnyelsebar energi planar ut eller minskar

Från public service och andra media serveras vi ofta en glättig bild av framtidens energiproduktion. Politiker från MP och C menar att alltfler länder   →