Investeringar i förnyelsebar energi planar ut eller minskar

global investering

Från public service och andra media serveras vi ofta en glättig bild av framtidens energiproduktion. Politiker från MP och C menar att alltfler länder följer efter Sverige och Tyskland när det gäller denna framtidsindustri med många nya gröna jobb.  Och annonser från energibolagen uppmanar oss att investera i sol- och vindenergi. Priserna påstås sjunka kraftigt. Men sanningen är något helt annat.

Sedan flera år så har investeringarna i sol och vind i Europa och USA gått ned. I Storbritannien sjönk investeringarna med hela 56 % förra året. Globalt så har det planat ut, trots ett enormt stort energibehov i utvecklingsländerna.

Orsaken till att den s.k. förnyelsebara energin inte vill ta fart utan fortsätter att ligga på några få procent av den totala energiproduktionen är helt enkelt att det i allmänhet är en förlustaffär att investera där. Den är oftast kraftigt subventionerad och betalar inte sina egna kostnader för investeringar i smarta elnät, men är ändå inte konkurrenskraftig.  Energikonsumtionen fortsätter obevekligt uppåt trots världssamfundets ständiga varningar om hur farligt detta är för klimatet. Men vind och sol är en nullitet i energisammanhang.

global energiproduktion

Vindkraftsverk läggs ned på löpande band i Sverige och annorstädes, trots kraftiga subventioner och hejarop från de rättrogna. Kommuninvånare protesterar mot att deras kommunledningar vill bygga vindkraft som förstör landskapen, dödar fåglar och tär på kommunens budget.

Min enkla fråga är: Varför väljer vi sådana politiker som saknar kontakt med verkligheten och med vad folk på landsbygden i allmänhet vill ha? Gång på gång.

Källor:

https://www.theguardian.com/business/2018/jan/16/uk-green-energy-investment-plunges-after-policy-changes

http://dailycaller.com/2018/02/06/stop-the-stall-its-time-to-get-energetic-about-energy/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Den stora frågan vi mer än någonting annat borde ställa oss är:

  Varför väljer vi de politiker vi gör?

  ABSOLUT INGEN uppfattar knäppheter som ”vi valde det minst dåliga alternativet”. Ställer man upp i ett val så ger man sitt fulla stöd till det man väljer. Ingenting att diskutera.

 2. Lasse

  Ingmar
  En utebliven ökning innebär inte att det sker en minskning!
  Jag var i veckan på ett aktiemöte där förnyelsebar energi var den gemensamma nämnaren.
  Givetvis sålde de sina bolag så bra de kunde-en del ville ha in nya pengar.
  Vindkraftsbolaget vittnade om låga elpriser och låga certifikatersättningar som dock inte hindrade dem att sälja sina projekt. Vind stod för 16TWh 2016 upp , en ökning med 15TWh på 10 år!
  Priset är en faktor de kommer runt genom att vissa företag gärna köper grön el. Google var en av dem!
  Men de företag som var intressantast höll på med bränsleceller-som kräver nån form av el för att drivas.
  Elbilar med litiumbatterier är inte framtiden!

 3. Sigge

  Det här är kompletteringar till vad Ingemar Nordin redovisat.

  Enheter: 1 TWh = 0,086 Mtoe ; 1 Mtoe = 11,6 TWh
  Jag är van att använda Wh och J i energiberäkningar så därför använder jag de enheterna istället för oljeekvivalenter.

  När man jämför energianvändning så är det viktigt att ta hänsyn till att vissa energislag har låga energiförluster vid energiomvandling och andra har höga.

  Om man jämför primärenergi rakt av för vattenkraft och kärnkraft i världen så är blir ungefär 7000 MWh för kärnkraft och 4500 MWh för vattenkraft. Jämför man produktionen så är det ungefär 2500 MWh för kärnkraft och 4000 MWh för vattenkraft. En del som gör energijämförelser brukar lägga på fiktiva energiförluster för vattenkraft och andre energislag för att det ska bli mer jämförbart. Det gör inte BP.

  Jag brukar räkna på ett enklare sätt:
  Ungefär 40% av primärenergitillförseln går åt till elproduktion. 2016 producerades lite över 5% av världens el med sol och vindenergi. (40%*5% = 2%). Ungefär 2% av totala energitillförseln är sol och vind.

  När det gäller utbyggnaden av vindkraft så ökar vindkraftsproduktionen i världen med 140 TWh/år och solenergin med ungefär 60 TWh/år. Investeringarna i vindkraft nådde sin peak ungefär 2010 men eftersom vindkraft blivit billigare så har utbyggnadstakten ändå ökat en del sedan 2010. Nästan all elproduktion med solenergi är byggd efter 2010 och där ökar utbyggnadstakten snabbt varefter solenergin blir billigare.

  Det investeras ungefär 300 $ mdr /år i förnyelsebar energi. Som jämförelse så är värdet på oljan som produceras 2000 $ mdr/år. Nu vet jag inte vad som ingår i de c:a 300 mdr. Ingår t ex solfångare för uppvärmning ? Ingår investeringar i vattenkraft? biobränslen? geotermisk energi? Jag tror att det bara är elproduktion med sol, vind och geotermisk energi.

 4. Evert Andersson

  Varför väljer vi de politiker vi gör? Bra fråga. Finns det något parti som är emot vindkraft och vågar stå för det. MP och C har tillåtits ta var sitt politiskt block som gisslan i decennier. L och M förstår att vi behöver reaktorerna men har fått gå med på 18 nya TWh ’förnybart’ i kompromissen. Det politiskt möjliga anser de. Politisk härdsmälta kanske är en riktigare benämning. I kompromisser ska alla vinna något. Här är alla förlorare.

 5. Lasse

  Denna behandlar USAs energi för 2018:
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/08/u-s-eia-annual-energy-outlook-2018-now-available/
  Oljeutvinningen som sker nu hade de missat i tidigare förutsägelser. Den startade efter finanskrisen -som ett resultat av den? Obama kunde han också!

 6. Christer Löfström

  Vi som bor vid Öresund laddar för energimöten i maj.
  Då skall Svenskt Näringsliv bekänna få bekänna färg!

  http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/varens-stora-internationella-energiministermoten-kommer-till-oresundsregionen/

  http://www.nordicenergy.org/event/clean-energy-ministerial-2018-malmocopenhagen-2/

  På min Agenda står Afrika.
  https://www.maersk.com/business/global-presence/africa
  ”And we are doing so in a spirit of understanding and cooperation, and with a shared commitment to achieving greater prosperity for all of sub-Saharan Africa.”

  Längs Öresundsbanan:
  Lunds Universitet
  Malmö Universitet
  Köpenhamns Universitet
  Danmarks Tekniska Universitet

 7. Lasse

  #6 Energi över Öresund-intressant!
  Två skilda förutsättningar ger helt olika energimix.
  Danmark har en del att jobba med! Men inte mer vind!
  I morse fick de nära nog noll-nu 11 öre /KWh
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

 8. Karl Eider

  #7 Lasse

  Intressant att titta på balansen i svenska nätet. De senaste 10 minuterna (efter kl 16) har det varit överproduktion. ”Visaren” står på rött! Över 50.1 Hz. Är det vindkraften som orsakar problemet?

 9. Mats

  e-fotogen – finns det?, finns det någon studie på vilka möjligheter det finns att producera ”e-fotogen” för flyget med en teknik motsvarande AUDI e-diesel men baserad på 4:e generationens kärnkraft?

  Med en tillgänglig termisk effekt på säg 3 GW och 400-500 grC – vilket flöde ”e-fotogen” kan man förvänta sig i l/s – och vad blir literpriset med och utan ”värmeåtervinning” till tex ett fjärrvärmenät

 10. sibbe

  Här är tyska primärförbrukningen för 2016.:
  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Infografiken/Energie/Energiedaten/Energiegewinnung-und-Energieverbrauch/energiedaten-energiegewinnung-verbrauch-03.html
  Trots att Tyskland har nästan 30000 vindmöllor och solpaneler på vartannat tak, så kommer de inte upp till dryga 3 % av förbrukningen. En stor del av vindelen kommer oftast inte ens i nätet, särskilt då det kommer för mycket av den varan. Men måste ändå betalas av elkunderna… Det mesta då det gäller förnybar, är faktiskt veden. Kallas för biomassa. Står för ca 50 % av förnybart.

 11. Ingemar Nordin

  Sibbe #10,

  ”Trots att Tyskland har nästan 30000 vindmöllor och solpaneler på vartannat tak, så kommer de inte upp till dryga 3 % av förbrukningen.”

  Det verkar som om väldigt många har en totalt förvriden världsbild om grundläggande fakta kring elproduktionen. Och inte verkar de särskilt intresserade av att sätta sig in i frågan heller. Istället så låter man myten om ”förnyelsebar” energi, och vilka framsteg den gör, ånga på obehindrat. Istället så har man med lag förbundit sig att fasa ut alla andra energikällor (utom vatten) till 2040. Hur skall detta sluta?

 12. Skogsmannen

  Någon som sett någon sammanställning på hur mycket vindkraftsproducenterna egentligen får betalt när de väl kan leverera (medelvärde). Var inne på en tysk sida och konstaterade att när vindkraften levererar sjunker priserna direkt till låga nivåer iblant t.o.m till negativa prisnivåer (syns tydligast om man väljer senaste 31 dagarna).

  Får intrycket av att intermittentsproducenterna får dåligt betalt jämfört med kontinuitetsproducenterna.

  Märkligt att det kunde bli så. 🙂

  https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

 13. Sigge

  #10 Sibbe

  Enligt Wikipedia så var elproduktionen i Tyskland 2016 så här:

  Nuclear: 80 TWh (14.8%)
  Brown coal: 134.9 TWh (24.9%)
  Hard coal: 99.4 TWh (18.3%)
  Natural gas: 46.4 TWh (8.6%)
  Wind: 77.8 TWh (14.4%)
  Solar: 37.5 TWh (6.9%)
  Biomass: 47 TWh (8.7%)
  Hydro: 19.1 TWh (3.5%)

  1 PJ = 3,6 TWh

  https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_Germany

  Det som BMWE redovisar är primärenergiförsörjning. Det blir lite snett att jämföra det rakt av. Vindkraft, vattenkraft och solenergi har ingen eller väldigt små energiförluster vid elproduktion. Energiförlusterna är små vid kraftvärmeproduktion också. Vid kondenskraftverk så är energiförlusterna stora och där blir det stor skillnad mellan primärenergi och elproduktion.

  Vid kärnkraft
  Tillförd energi: 923 PJ = 256 TWh ; Producerad el: 80 TWh ; Energiförlust 176 TWh

  Vid vattenkraft
  Tillförd energi: 74 PJ = 20,5 TWh ; Producerad el: 19 TWh ; Energiförlust 1,5 TWh

  Vid vindkraft
  Tillförd energi: 279 PJ = 78 TWh ; Producerad el: 78 TWh ; Energiförlust 0 TWh

  Vid solenrgi
  Tillförd energi: 137 PJ = 38 TWh ; Producerad el: 37,5 TWh ; Energiförlust 0,5 TWh (ska nog vara 0 statistikfel)

  För övriga energislag är det så svårt att avgöra hur de används, så därför kan jag inte räkna på dessa.
  Det man brukar göra för att få jämförelsetal som ligger närmare energinyttan så brukar man multiplicera vatten- sol- och vindkraft med 2,5-3,0.

 14. Lars Kamél

  MP har verkligen haft ett orimligt stort inflytande i svensk politik. Inte nog med att detta lilla extremistpartis förslag ofta har gjorts till regeringspolitik av andra partier. Dessutom försöker de andra partierna bli kopior av MP i stället för att ta strid. Därav sådana vettlösa ovetenskapligheter som ”förnybar” energi och därav följande satsningar på energislag som bara slösar bort pengar och ändliga resurser för ökande miljöförstöring.
  Vad är de andra partierna rädda för? Kanske att svenska journalister till stora delar stödjer MP och V och att den som ifrågasätter MP:s dogmer kan räkna med hårda attacker på ledarsidorna?

 15. pekke

  Sigge #13
  Kan du inte göra en tabell över tillgänglighet för de olika produktionsslagen oxå ?

  Vind och sol brukar hamna långt ner då av nån underlig anledning

  Du kan ju kolla hur bra sol och vind varit senaste dagarna i Tyskland här:
  https://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

  Tyskarna kommer nog behålla både kol och kärnkraft länge till.

 16. Håkan Bergman

  Sigge #13
  Ska vi dra slutsatsen att sol och vind är färdigutvecklat och inte behöver mera subventioner?

 17. tty

  ”Det man brukar göra för att få jämförelsetal som ligger närmare energinyttan så brukar man multiplicera vatten- sol- och vindkraft med 2,5-3,0.”

  I själva verket bör man dividera vindkraftens märkeffekt med ca 15 för att få fram ”energinyttan”. Det är nämligen det man gör när man bedömer hur mycket vindkraften tillförlitligt kan producera.

  ”Vid vattenkraft
  Tillförd energi: 74 PJ = 20,5 TWh ; Producerad el: 19 TWh ; Energiförlust 1,5 TWh

  Vid vindkraft
  Tillförd energi: 279 PJ = 78 TWh ; Producerad el: 78 TWh ; Energiförlust 0 TWh”

  Det där får du nog förklara litet bättre. Vindkraftverk har inte 100% verkningsgrad. Det har ingenting. I själva verket kan inget vindkraftverk ens teoretiskt utvinna mer än 59% av vindenergin. De har alltså mycket sämre verkningsgrad än vattenkraftverk eftersom vatten är ett inkompressibelt medium.

 18. Lars-Eric Bjerke

  Den mest lästa energistatistiken har sedan många år varit BP´s. Den ger inte alls samma bild som Ingemar Nordins inlägg. Läs förslagsvis https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf

 19. tty

  #5

  ”Oljeutvinningen som sker nu hade de missat i tidigare förutsägelser. Den startade efter finanskrisen -som ett resultat av den? Obama kunde han också!”

  Bäste Lasse. Du vet uppenbarligen absolut noll om amerikansk politik (i och för sig helt naturligt om man håller sig till svenska media som är extravagant lögnaktiga om i stort sett allt som gäller USA). Obama gjorde allt vad han kunde för att hindra ny oljeproduktion. Denna har inget med finanskrisen att göra utan beror helt på teknikutveckling (främst directional drilling i förening med slickwater fraccing). Och ökningen har hittills till 100% skett på privat mark, eftersom Obamaadministrationen systematiskt obstruerade all oljeletning och oljeutvinning på federal mark. Och EIA har knappast missat något. Här har du deras statistik över råoljeproduktionen sedan 1981:

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS1&f=M

  Och utvinningen av ”tight oil” började faktiskt redan före ”finanskrisen” här har du statistiken för North Dakota där Bakkenfältet ligger. Det var det första oljefältet där den nya tekniken användes i stor skala:

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPND1&f=M

  Som du ser börjar uppgången 2005. Och tekniken hade då redan använts ett antal år för gasutvinning. Allra först i Barnett shale i Texas 1997.
  ”Hydraulic fracturing” har faktiskt använts sedan 1948, men övergången till stora volymer ”sllickwater” (alltså (nästan) bara vatten) i stället för mindre volymer mera trögflytande kemikalieblandningar gjorde tekniken både effektivare och billigare.

 20. Sigge

  #15 pekke

  Jag ville bara, i mitt inlägg #13, förklara hur fel det blir när man bara jämför statistik över energitillförsel utan att ta hänsyn till att vissa sätt att producera el ger stora energiförluster. Det verkar nästan inga som kommenterar här fatta, ändå så har de väldigt bestämda åsikter om energiproduktion.

 21. Sigge

  #17 tty

  När man redovisar energitillförsel för vindkraft så är det den mängd el som verken producerat.

  När man redovisar energitillförsel vattenkraft så är det vattenmängden x fallhöjden. Verkningsgraden brukar vara 92-95%.

 22. Peter Stilbs

  Extrem klimatpropaganda i dag i SvD. Tre artiklar – dels Jenny Stiernsteds vanliga trams – nu om varmare hav – jo hon lyckas alltid luta sig mot någon professor eller auktoritet.

  Nu en Johan Nilsson, Oceanografi, som står för det centrala citatet – en höjdare: ”Vi ser att både haven och atmosfären blir varmare vid en global uppvärmning”… 😉 Ja, vore konstigt annars…

  Sen multimiljardären Zennström som vill investera i motverkan av klimat – ja, han borde nog vara nöjd över att ha sålt det värdelösa Kazaa och senare Skype år 2000 och 2003 – och nu sitter på över 10 miljarder

  Och en börsanalytiker som tycker att det finns stor faktaresistens om klimatet – ja, kanske inte alla tror på Stiernstedts och Rockströms sagor?

 23. Ivar Andersson

  #20 Sigge
  Kan du förklara vilka energiförluster du avser så att alla fattar vad du menar? Som tty påpekat kan man inte få ut mer än 59% av vindens energi som elenergi. För solceller omvandlas 15 – 20% av solstrålningens energi till elenergi.

 24. Guy

  Sigge # 20

  Du har rätt i att det går att räkna på många sätt. Vilket sätt som är rätt får historien avgöra. I allmänhet blir det fel när ideologi blir en faktor i ekvationen.

  Om du krymper ner statistiken till företagssidans ROI blir resutaten ytterligare en version.

  ROI = Nyttan (vinsten) av investeringen – Investeringskostnaden / Investeringskostnaden

  Om du plockar bort politiska eller ideologiska subventioner ur ekvationen kan några energiproducenter falla bort.

  En annan sak är sedan att landet, medborgarna måste få säker tillgång till energi oberoende om dom alltid kan ”betala” vad det kostar.

 25. Lasse

  #19 tty
  Tack , visst vet jag lite, men inte allt om amerikansk energipolitik.
  Jag vet till exempel att oljepriset varierar och lockar fram teknik och kapitalister när det finns pengar att tjäna:
  http://www.macrotrends.net/2562/us-crude-oil-production-historical-chart
  Priser gas:
  http://www.macrotrends.net/2478/natural-gas-prices-historical-chart
  Priser olja:
  http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

  Kopplingen till finanskrisen kan vi lämna upp till andra att bedöma-men att USAs oljeutvinning påverkar behovet av import är lägligt vilket även påverkar oljeländernas utbud och pris.

 26. Lasse

  #22 Peter
  Du missade väl inte näringslivets redovisning av CO2 utsläpp i dagens SVD.
  Sverige sticker ut och bör se upp så vi inte skickar ut verksamhet utanför våra gränser eftersom vi redan idag är långt före alla andra.
  Sid 13 Peter Benson : Marknadskraften är den grönaste kraftkällan.
  Undrar hur han får till det när priset avgör i de flesta fall. Kinas utsläpp är störst!
  Mätt som utsläpp per BNP ligger vi på 0,1 och Kina på 0,5. USA på 0,3 (Kilo per USD i BNP)

 27. tty

  #21

  ”När man redovisar energitillförsel för vindkraft så är det den mängd el som verken producerat.”

  Det är bara en liten hake med det. Enligt den beräkningsmetoden har alla energikällor 100% verkningsgrad.
  Personligen tycker jag faktiskt att det är mera naturligt att använda energitillförsel som mått på energitillförsel.

 28. Lasse

  #19 tty
  USA är kapitalisternas högborg på gott och på ont.
  Du tror inte att priset på gas och olja har något med saken att göra?
  Fracking är en kortvarig investering som snabbt ger utdelning men kräver väldigt mycket kapital. Finanskrisen gjorde kapitalet billigt med stöd av FED och politiker. Så sambandet är inte speciellt långsökt!
  Pådrivande för utvinningen var dessutom en övergång från koleldning till gasdrift för elframställning.
  Sen gissar jag att du missade EIAs rapport som jag länkade till.
  De lämnar prognoser som sett i backspegeln är helt bort i tok!
  Slutsatsen var att EIA spår men priset rår!

  USA s energipolitik kan inte avfärdas som en teknikalitet om du tror det!

 29. Lasse

  #19 tty
  Allt är inte så enkelt när det gäller politik och oljeutvinning.
  En sak är emellertid säker-finns det ekonomi i något så sker det om ingen politiker hindrar det. Saknas det ekonomi i något så sker det ej om ingen politiker stöttar det.
  Finanskraschen gjorde pengar billiga och fracking är kapitalintensiv.
  EIA förutsåg INTE den utveckling som skedde!

 30. Ingemar Nordin

  Lars-Eric #18,

  Beräkningarna görs på lite olika sätt. En del räknar produktionen, andra räknar på konsumtionen. Jag skrev om Exxons senaste prognos här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/01/08/exxon-olja-och-gas-dominerar-fram-till-2040/

  Och jag tycker inte att det skiljer sig särskilt mycket från den som ges i länkarna här. Energikonsumtionen från sol och vind är mycket liten. Investeringarna har planat ut globalt.

 31. Michael E

  Forbes har en intressant artikel om den kommande kraschen för ”förnybart”, se https://www.forbes.com/sites/energysource/2011/07/07/the-coming-clean-tech-crash/#6ed3a65125bf .

  Jag tycker förordet till artikeln säger det mesta, ”The global clean energy industry is set for a major crash. The reason is simple. Clean energy is still much more expensive and less reliable than coal or gas, and in an era of heightened budget austerity the subsidies required to make clean energy artificially cheaper are becoming unsustainable.”

 32. Håkan Bergman

  Michael E #29
  Artikeln är från 2011, men det visar bara hur faktaresistenta dagens politiker är, det är först nu dom börjar reagera.

 33. Rickard

  Läste nyligen ett underhållande artikel i expressen om vedspisraseriet att man då skickar in vedträn till Peter Eriksson 🙂

  ”Vedspisraseriet fick regeringen att backa
  väller vedträn in i protest till bostadsminister Peter Eriksson (MP).”

  https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/raseriet-vedrad-valler-in-i-protest-till-ministern/

 34. Michael E

  #32, Jag tolkar artikeln mer som ett konstaterande att de statliga subventionerna är ändliga för en produktionsmetod som inte kan konkurrerar vare sig avseende kostnadssidan eller avseende tillförlitlig energiförsörjning. Detta oberoende av hur lång tid det politiska motmomentet får verka. Att den nya administrationen i USA och även politikerna i Europa börjat inse detta efter ett av de mer kostsamma experimenten på senare tid är naturligt. Beklagligt bara att det tog så lång tid att förstå detta. Bara det faktum att sol och vind är intermittenta energikällor så att man måste ha kvar all övrig elproduktion för att kompensera för tillfällen då det är mulet och vindstilla borde innebära att dessa teknologier är uteslutna för ett lands elproduktion som något annat än försöks och prototypanläggningar.

 35. Lars-Eric Bjerke

  #30 Ingemar Nordin
  ”Beräkningarna görs på lite olika sätt. En del räknar produktionen, andra räknar på konsumtionen.”

  För de flesta energislag är väl produktionen ungefär densamma som konsumtionen med undantag för lite transportförluster och för olja också en del lagerhållning och skillnaden får liten eller ingen betydelse om man studerar trender.
  De fossila bränslena kommer att vara dominerande länge än, men Jag kan inte se att någon av de viktigare bedömarna spår en avmattning i tillväxten av sol, vind och bio som du påstår i ditt inlägg. Förutom BP se t.ex. Eia`s diagram på sid 19 i ”International energy outlook 2017”.

 36. Lars-Eric Bjerke

  # 20 Sigge
  Vi statistik över energitillförsel från olika energislag använder man internationellt t.ex. IEA producerad mängd el från energislag som sol, vind och vatten. För kärnkraft anger man (”For nuclear shows the primary heat equivalent of the electricity produced by a nuclear power plant with an average thermal efficiency of 33 per cent. ”) d.v.s. ca tre gånger så mycket energi som producerad elenergi. För olja, gas och kol använder man energiinnehållet i råvaran.

 37. Lars-Eric Bjerke

  Ingemar Nordin
  ”Vindkraftsverk läggs ned på löpande band i Sverige och annorstädes, trots kraftiga subventioner och hejarop från de rättrogna.”

  Den senaste statistiken från Svensk vindenergi visar något helt annat, nämligen att produktionen och antalet verk ökar stadigt. En del av de tidiga små 225 kW-verken, som är 20-25 år gamla, och vars produktion inte länge är berättigad till elcertifikat, har emellertid sålts bland annat till Irland, som har betalat bra. Mängden vindkraftverk bestäms framför allt av kvotplikten (för elcertifikat) som sätts av riksdagen och är 28,8 % av elförsäljningen år 2020.
  http://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2017/11/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-20171010.pdf

 38. Ingemar Nordin

  L-E B #35

  ”men Jag kan inte se att någon av de viktigare bedömarna spår en avmattning i tillväxten av sol, vind och bio som du påstår i ditt inlägg.”

  Du kanske missförstår diagrammen i inlägget? De visar inga prognoser utan konstaterar bara att investeringarna slutat att öka sedan 2011. Har du några andra siffror?

  Jag gör heller inga prognoser om hur det blir i framtiden. Men det ser inte ut som om den procentuella andelen sol o vind av energikonsumtionen skulle bli annat än några få procent av den totala konsumtionen.

  Min egen gissning är att sol och vind kommer att sjunka i procent räknat och fasas ut helt när subventionerna dras in och energislagen får bära de kringkostnader som följer med dem. På sikt så kommer man troligen att fortsätta att i huvudsak använda fossilkraft tills kärnkraften kan ta över.

 39. Ingemar Nordin

  #37,

  Jag skulle vilja ha en mer pålitlig beskrivning av vindkraften och framtida prognoser än vindindustrins egna skrifter. Prognoser är alltid mest gissningar och det ligger i sakens natur att de spår en ljusnande framtid för vindkraften. Hittills så har det varit flera ganska spektakulära konkurser och där kommuninvånarna fått ta smällen.

 40. Lars-Eric Bjerke

  38 # Ingemar Nordin,
  Man kan också läsa din Bloombergreferens (https://about.bnef.com/blog/runaway-53gw-solar-boom-in-china-pushed-global-clean-energy-investment-ahead-in-2017/) på följande sätt.

  – PV systems were about 25% cheaper per megawatt last year than they were two years earlier. Solar investment globally amounted to $160.8 billion in 2017, up 18% on the previous year despite these cost reductions.
  – Global investment in renewable energy and energy-smart technologies reached $333.5 billion last year, up 3% from a revised $324.6 billion in 2016,

 41. Ingemar Nordin

  L-E B #40,

  Om jag förstår dig rätt, menar du att det översta diagrammet är fel?

 42. Lars-Eric Bjerke

  #41 Ingemar Nordin
  ”Om jag förstår dig rätt, menar du att det översta diagrammet är fel?”

  Svar: Nej, bara alternativa fakta. Det är ju Bloombergs artikel vi båda läser.

 43. Lars Kamél

  Sol och vind kommer att försvinna. Igen. De lever helt och hållet på subventioner och stater kan inte hur länge som helst subventionera ineffektiva och dyra energislag som inte klarar av att ersätta någonting annat.
  Igen?
  Ja, redan på 1800-talet gjordes försök att använda sol och vind för att producera el. De övergavs för att det var för dyrt och inte tillförlitligt nog. Vindkraftverk är dessutom bara en variant på väderkvarnar som användes i hundratals år innan de konkurrerades ut av kvarnar som drevs av mer tillförlitliga, fossila bränslen.
  Tänk att folk inte kan lära sig av historien, i stället för att ständigt upprepa samma, dyra misstag!

 44. Sigge

  #27 tty

  Jag har bara konstaterat att i energibranschen så räknar man vid vindkraft och solenergi den producerade mängden el är den samma som mängden tillförd energi. Det går väl att ha synpunkter på att det är så, men själv så anpassar mig till ”branschstandard” oavsett om jag tycker ”branschstandarden” är bra eller inte.

 45. Sigge

  #23 Ivar Andersson

  Jag har bara konstaterat att i energibranschen så räknar man producerad mängd el som tillförd mängd energi när det gäller solenergi och vindkraft.

 46. tty

  #44/45

  Det skulle vara intressant att se belägg på ditt påstående. Det är möjligt att du har rätt, det ljugs ju friskt om vindkraft i de flesta sammanhang, så varför inte.

  Men om det nu faktiskt är så att man räknar kvarvarande rörelseenergi hos vatten efter passage genom turbinen som förlust, men däremot inte kvarvarande rörelseenergi hos luft efter passage genom turbinen, tycker du då att din jämförelse mellan olika kraftslag var rättvisande och meningsfull?

 47. Sigge

  #47 tty

  Att det finns mycket lögner om vindkraft har du rätt i. I synnerhet på den här bloggen så ljugs det friskt.

  Jag har inte satt mig in i varför men räknar energitillförsel samma som elproduktion för vindkraft och solenergi. Jag tänker inte ta reda på det heller. Jag bara konstaterar att det är så och tar hänsyn till det när jag läser energistatistik.

 48. Guy

  Sigge # 47

  Ganska hårda anklagelser. Vore intressant att få veta vad du anser vara lögner. Med lögner menar jag medvetna sådana. Missförstånd och åsikter räknas inte.

 49. tty

  #47

  ”Jag tänker inte ta reda på det heller.”

  Det är nog bäst så. Det kunde kanske komma att störa din barnatro.

 50. Christopher E

  #44

  Intressant men inte helt överraskande att ”branschstandard” alltså är att ljuga om vindkraftens effektivitet i syfte att skönmåla den.

  Annars tycker jag väl att vanligaste och allvarligaste lögnen om vindkraft från branschen och dess hejaklack är att den är ”förnybar”, tex i jämförelse med kärnkraft. Trots kanske bortåt tio gånger större behov av ändliga resurser.

  Mer lögner: Jag har Eon som leverantör till min villa. Nu fick jag e-post från dem där de tycker jag ska skaffa elbil (så de får sälja mer el till mig). För det är så bra, jag vill väl köra bil med ”nollutsläpp”. Håhåjaja, ljugandet är som sagt helt skamlöst i klimathotandets namn.

 51. SatSapiente

  Det verkar vara ett märkligt sätt som energitillförsel redovisas för sol och vindkraft, där verkningsgraden på detta sätt alltid blir 100%.
  Ett faktablad från CVI om vindkraft upplyser om att den teoretiska verkningsgraden är max c:a 59%.
  http://vindkraftskurs.se/wp/files/kursmaterial/modul1/faktablad2.pdf
  Vad som inte så ofta nämns är att effekten varierar med kubiken på vindhastigheten.
  Minskar vindhastigheten till hälften sjunker effekten till en åttondel!
  Helt oanvändbart som baskraftproduktion.

 52. Sigge

  #48 Guy

  Det kanske är så att det är väldigt mycket missförstånd och okunskap bland de som skriver på den här bloggen. I den här tråden så har jag försökt att förklara hur statistiken redovisas utan att några åsikter om det är ett bra sätt den redovisas på.

  Jag brukar ofta ta exemplet med vattenkraft och kärnkraft, för där framgår bristerna i att redovisa energitillförsel så tydligt.

  Energitillförseln för kärnkraft är 7000 TWh och elproduktionen är 2500 TWh
  Energitillförseln för vattenkraft är 4500 TWh och elproduktionen är 4000 TWh

 53. Sigge

  #49 tty
  #50 Chrisopher E
  #51 SatSapiente

  Jag kan hålla med om att det är lite konstigt när det gäller vindkraft och solenergi att man räknar energitillförsel lika som elproduktion. I synnerhet för solenergi där energiutbytet är ungefär 3- 4 ggr mer vid termiska solfångare jämfört med solceller.

  Det viktiga är att man tar hänsyn till statistikens brister när man gör jämförelser.

 54. Guy

  Sigge
  ”Det viktiga är att man tar hänsyn till statistikens brister när man gör jämförelser.”

  Kanske lögnanklagelsen borde riktas till media? Varken dom gröna eller media tar upp den här saken.

 55. tty

  ”Det viktiga är att man tar hänsyn till statistikens brister när man gör jämförelser.”

  Alltså just det du inte gjorde i #13 som startade den här diskussionen.

 56. Sigge

  #54 Guy

  Miljöpartister som diskuterar energipolitik brukar ofta påtala de här bristerna i statistiken. De som inte gillar vind- och solenergi låtsas som att de inte finns även om man påtalat det. Då brukar det här exemplet där man jämför vattenkraft och kärnkraft vara bra. Många förstår då problemet att jämföra.

 57. Sigge

  #55 tty

  Du verkar inte förstått att det blir tokigt att bara jämföra energitillförseln när det gäller elproduktion.

  Det Sibbe hade som underlag för åsikt i #10 var en länk som hade statistik över energitillförsel i Tyskland. Det jag gjorde i #13 var att visa att det blir lite tokigt med de jämförelserna vid elproduktion.

  Kärnkraft har tillförd energi: 923 PJ = 256 TWh
  Vatten- solcells- och vindkraft har tillsammans tillförd energi: 490 PJ = 136 TWh
  Man tillför enligt de statistiska uppgifterna nästan dubbelt så mycket vid kärnkraft som vatten- solceller och vindkraft tillsammans.
  Jämför man istället elproduktion så producerar kärnkraften 80 TWh och vatten- solcells- och vindkraft 134 TWh. D v s jämför man elproduktionen så producerar vatten- solcells- och vindkraft drygt 50% mer än kärnkraften.

  Det jag har försökt att göra är att förklara vad skillnaden i statistiken beror på och varför det blir snett med statistik för energitillförsel vid elproduktion. Jag tycker det är tråkigt att du inte förstår varför det blir fel att göra sådan jämförelse.

 58. Erik Lindeberg

  # 31 Michael E refererar till en Forbes-artikel från 2011 som spådde att förnybar energi stod inför ett snarligt sammanbrott. En ovanligt dålig prediktion. Efter sju år kan vi bara konstatera att ökningen i produktionen av vind- och solenergi fortfarande ökar så det är lite lustigt att han drar fram den nu.

 59. tty

  #55

  Men räknar vi tillförd energi för kärnkraft på samma sätt som för sol och vind så blir den bara 80 TWh och inte 256 TWh. Inte sant?

 60. Håkan Bergman

  När det gäller kärnkraften ska man väl i ärlighetens namn säga att vi bara utnyttjar nån futtig procent av energiinnehållet i bränslet, resten mellanlagras tills vi nått konsensus om hur vi ska hantera den tillgången. Kanske kunde beslutet påskyndas om man byggde ett merllanlager under Södermalm. Som det är nu lär vi inte komma till beslut om nåt ”slutförvar” innan vi har kommit på bättre tankar, kanske lika så bra.

 61. Sigge

  #59 tty

  Ja, du verkar ha förstått. Därför blir det tokigt när man jämför statistik ”tillförd energi” vid elproduktion.

 62. Thomas P

  Håkan #60 ”Kanske kunde beslutet påskyndas om man byggde ett merllanlager under Södermalm.”

  Något liknande har faktiskt föreslagits, dvs att man skulle gräva ned radioaktivt avfall under vägarna för att hålla dem varma så man slipper ploga. Känns väl inte helt realistiskt, men som idé är den kul.

 63. Håkan Bergman

  Thomas P #62
  Ingen dum idé alls, då vet vi ju var vi har det och det blir lätt att gräva upp när vi inser dess fulla värde.

 64. Sigge

  #62 Thomas P

  Går man tillräckligt långt tillbaka så var den allmänna uppfattningen att kärnavfallet skulle läggas i en glasbehållare som gjuts in i betong och dumpas i havet. Bara det var tillräckligt djupt så menades det att det var riskfritt. När behållarna någon gång i en avlägsen framtid skulle börja läcka så skulle avfallet ha klingat av mycket och utspädningen skulle vara så stor att det var riskfritt.

 65. Christopher E

  #64

  I unga dar föreslog jag att man kunde placera kärnavfall i djuphavsgravar, där det är liten vattenomsättning och plattektoniken för ner det i manteln med subduktionen. Där det blandas ut med alla de radioaktiva isotoper som redan finns där. Jodå, jag vet invändningarna…

  Nåja, det var då. Nu vet jag att ”avfallet” inte är avfall utan en värdefull resurs som redan investerats mycket i och ska absolut inte grävas ned. Det ska självklart användas i nya generationer av kärnkraftverk, det är ju färdigt bränsle. I vårt fall skulle vårt eget förråd som vi redan har ge all energi vi behöver i hundratals år. Som bonus reduceras både mängden och ”farligheten” med en faktor 100.