gröna investeringar

Investeringar i förnyelsebar energi planar ut eller minskar

Från public service och andra media serveras vi ofta en glättig bild av framtidens energiproduktion. Politiker från MP och C menar att alltfler länder följer efter Sverige och Tyskland när det gäller denna framtidsindustri med många nya gröna jobb.  Och annonser från energibolagen uppmanar oss att investera i sol- och vindenergi. Priserna påstås sjunka kraftigt.   →

Nästa bubbla: gröna investeringar

I spåren på den ekonomiska krisen så blir det också kris i den gröna energibranschen. Den är ju till stora delar uppbyggd genom statliga subventioner och löften om framtida vinster. Men när alltfler stater får problem med de egna finanserna så dras också subventionerna för detta ned. Investerarna börjar söka sig till säkrare områden. The   →

Fy moderaterna!

I Helsingborgs Dagblad debatterar idag ett gäng socialdemokrater (?) om alliansens försummelse att ta tag i klimatpolitiken. Världen och Sverige står inför en mycket svår klimatkris. ”Läget är allvarligt. Både jobb och klimat riskeras av den moderatstyrda regeringens brist på aktiv klimatpolitik”, läser vi i artikeln. Vad vill då författarna ha? Jo, offensiva investeringar i   →