Senaste forskningsrönen: koldioxidens påverkan på klimatet är starkt överdriven

klimat känslighet

I en ny artikel av Nicholas Lewis and Judith Curry (“The impact of recent forcing and ocean heat uptake data on estimates of climate sensitivity“, Journal of Climate 2018) görs en detaljerad revision av IPCCs beräkningar av klimatkänsligheten. Klimatkänsligheten är grundläggande för den klimatpolitik som förs nationellt och internationellt. Författarna, som tillhör det främsta forskarna i världen inom detta område, visar att FNs klimatpanel grovt överskattat hur mycket den ökande koldioxidhalten i atmosfären påverkar klimatet.

Jag utgår från att media och politiker fullständigt ignorerar det här. Jag har åtminstone inte sett ett dugg om att vi kan glömma alla katastroflarm. För oss som är intresserade av den riktiga vetenskapliga debatten, och vad den kommer fram till om klimatet, så är det emellertid värt att uppmärksamma den här artikeln. Internationellt har den uppmärksammats en hel del, se länkarna nedan.

Klimatkänslighet står för hur mycket uppvärmning som vi kan räkna med om koldioxidhalten fördubblas från 280 ppm (”förindustriell tid”) till 560 ppm. Det finns två mått att ta hänsyn till: Dels ECS som står för den uppvärmning som skulle bli fallet om klimatsystemet då skulle befinna sig i jämvikt. Dels TCR som står för den uppvärmning vi får om koldioxidhalten ökar 1% per år tills koldioxiden fördubblats (om c:a 70 år). TCR förutsätter inte att systemet skall befinna sig i jämvikt och är därför egentligen av störst intresse för oss eftersom klimatsystemet aldrig befinner sig i jämvikt.

Tidigare IPCC-beräkningar av dessa värden har, enligt författarna, inte tagit tillräcklig hänsyn till ozon, aerosoler, vulkanutbrott, naturlig metanproduktion och ythavens temperaturväxlingar. De modellkörningar som använts har heller inte utnyttjat alla mätdata som finns tillgängliga. Därför har Lewis och Curry gjort en fullständigare genomgång av temperaturdata under 150 år (fram till 2016) än IPCC.

Superkort: Deras bästa uppskattningar är 1,66 graders höjning för ECS och 1,33 graders höjning för TCR. Detta skall jämföras med IPCCs modellsimuleringar som ger 3,1 grader för ECS och 1,9 för TCR.

Lite utförligare sammanfattning av resultaten på engelska:

 • The estimates of effective radiative forcing given in the latest IPCC Assessment Report (AR5) are used, extended up to 2016, with recent revisions to greenhouse gas forcing and post-1990 ozone and aerosol forcing estimates incorporated.
 • A median estimate for ECS* of 1.66°C (5–95% uncertainty range: 1.15–2.7°C) is derived using globally-complete temperature data. The comparable estimate for 31 current generation (CMIP5) computer climate simulation models is 3.1°C.
 • A median estimate for TCR* of 1.33°C (5–95%:1.15–1.9°C) is derived using the same data. The comparable estimate for the 31 CMPI5 models is 1.9°C.
 • The estimates of climate sensitivity are remarkably insensitive to the period of analysis chosen.
 • These median ECS and TCR estimates imply multicentennial or multidecadal future warming under increasing forcing of only 55−70% of the central warming projection using CMIP5 models.
 • These results imply that high ECS and TCR values derived from a majority of CMIP5 climate models are inconsistent with observed warming during the historical period.

Författarna menar således att IPCC bl.a. överdrivit aerosolernas avsvalnande inverkan och att man inte tagit tillräcklig hänsyn till havsytans temperaturvariationer. Detta har lett till att IPCCs modeller överskattat klimatkänsligheten.

Artikeln är inte helt lättläst eftersom författarna hela tiden för en diskussion, inte bara mot IPCCs modellkörningar, utan också jämför med en tidigare artikel av samma författare (2015) och den kritik som framförts mot den.

Den aktuella artikeln av Lewis och Curry har inte varit utan invändningar. Så t.ex. menar Roy Spencer att deras beräkningar inte räknar med okända storheter som de stora havsströmmarna i djuphaven och molnbildningen. Oceanerna är i princip icke-linjära dynamiska system som kan ge upphov till kaotiska interna förändringar i klimatet över århundraden och t.o.m. årtusenden. Med sådana interna förändringar så kan klimatkänsligheten mycket väl visa sig vara betydligt lägre än vad Lewis och Curry fått fram. Problemet är förstås att även om vi har goda skäl att anta existensen av sådana mekanismer så är de just okända storheter och kan inte simuleras med hjälp av datormodeller.

Hur som helst så bekräftar denna artikel en lång serie av andra artiklar från senare år att IPCC misstagit sig och att klimatkänsligheten är betydligt lägre än vad man tidigare trott. Den visar också med all tydlighet att vetenskapen ingalunda är avgjord.

Om Lewis och Curry har rätt så kommer Parisöverenskommelsen att uppfyllas utan att vi egentligen behöver göra någonting alls för att minska koldioxiden. Alla politiska ingrepp för att åstadkomma minskningar genom koldioxidhandel, klimatlagar, koldioxidskatter, skyhöga bensin- och elpriser, vind- och solkraft, hundratals miljarder till klimatfonder osv. är inte bara verkningslösa utan helt onödiga. – Kanske är det därför som artikeln inte uppmärksammats i svenska media eller av ansvariga politiker.

Källor:

https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0667.1

https://judithcurry.com/2018/04/24/impact-of-recent-forcing-and-ocean-heat-uptake-data-on-estimates-of-climate-sensitivity/

https://www.thegwpf.com/new-data-imply-slower-global-warming/

https://mailchi.mp/thegwpf/press-release-new-data-imply-slower-global-warming?e=3acdae4011

https://reason.com/blog/2018/04/24/global-warming-likely-to-be-30-to-45-per

https://www.cnsnews.com/commentary/e-calvin-beisner/climate-alarmist-consensus-about-be-shattered

https://wattsupwiththat.com/2018/05/02/is-climate-alarmist-consensus-about-to-shatter/

http://www.drroyspencer.com/2018/04/new-lewis-curry-study-concludes-climate-sensitivity-is-low/

Tucker intervjuar Curry: https://www.youtube.com/watch?v=I9StHX9zNt8

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Pamas

  Och Trump kör på!!
  https://wattsupwiththat.com/2018/05/21/winning-trump-removes-global-warming-from-obama-era-executive-order/

 2. Johan M

  Jag håller nog med Roy Spenser. Att ge en uppskattning på klimatkänsligheten på 0.01 grad ger en felaktig bild av vad vi håller på med. Det är en skillnad på precision och träffsäkerhet; precisionen i deras beräkningar må vara på 0.01 grader men om vi har en osäkerhet i träffsäkerheten på > 0.1 grader så ger det en felaktig bild av vad vi vet.

  Tror nog att vi får vänta ytterligare 30 till 100 år innan vi har tillräckligt med data för att kunna uttala oss om klimatkänsligheten med en säkerhet under 0.1 grad. Vad man då kommer fram till är det troligtvis ingen som bryr sig om; man har säkert hittat något annat hjärnspöke att oroa sig för.

 3. Lasse

  Tack Ingemar
  Vi klimatoptimister har all anledning att hylla de arbeten som visar på mindre klimatkänslighet.
  Det finns alltför många som tror att katastrofhot ger god utveckling!

 4. Peter Stilbs

  Havshöjningen kan oväntat förstärkas genom mänsklig påverkan vid värmeböljor https://www.theonion.com/report-ocean-levels-could-rise-foot-or-more-if-lots-of-1819576232

 5. Richard

  ”Alla politiska ingrepp för att åstadkomma minskningar genom koldioxidhandel, klimatlagar, koldioxidskatter, skyhöga bensin- och elpriser, vind- och solkraft, hundratals miljarder till klimatfonder osv. är inte bara verkningslösa utan helt onödiga.”

  Nu beror det på vilken verkan de vill ha, vill de kontrollera klimatet eller folket?

 6. Lars Cornell

  Ingemar. Tack för det. Hur skall man förstå skillnaden
  https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0667.1
  • ”Using a 1869–1882 base period and a 2007−2016 final period,” TCR 1.2°K (0,9-1,7°K)
  • ”Using infilled (!), globally-complete temperature data” TCR 1,33°K (1,0-1,90°K)

  #2 Johan M. Nu förstår jag dig inte. 1.15–1.9°C är en noggrannhet på ca 0,8 grader.

 7. Karl Eider

  #4 Peter

  HA HA HA

 8. Ingemar Nordin

  Lars C #6,

  Skillnaden mellan ”infilled globally complete data” och ”HadCRUT4 itself” som de uttrycker det i sin abstract?

  Bra fråga. Jag vet faktiskt inte eftersom de inte säger så mycket om det. Så här står det i uppsatsen som finns tillgänglig på Lewis’ hemsida:

  ”As in LC15, the HadCRUT4 surface temperature dataset (Morice et al. 2012) is used, updated from HadCRUT4v2 to HadCRUT4v5. Results are also presented using a globally-complete version infilled by kriging (Had4_krig_v2: Cowtan and Way 2014).

  https://www.nicholaslewis.org/wp-content/uploads/2018/04/lewis_and_curry_jcli-d-17-0667_accepted.pdf

  Det blev åtminstone inte jag mycket klokare av, men tydligen handlar det om en ifyllnadsmetod för saknade data.

 9. Lasse Forss

  Jag har skickat följande frågor till en journalist på SR och till Naturvårdsverket.

  Från officiellt håll säger man att temperaturen från 1900 till nu har stigit med 1 grad. Men vad man inte säger är att temperaturen hade stigit med 1 grad redan 1940. Alltså, från 1900 till 1940 steg temperaturen 1 grad. Från 1940 till nu, under 78 år, har temperaturen inte stigit alls. Och under den här perioden har merparten av de mänskliga koldioxidutsläppen ägt rum. Två slutsatser är naturliga att dra; vi har ingen uppvärmning av jordklotet och koldioxiden påverkar inte temperaturen.
  Däremot påverkar temperaturen koldioxidutsläppen eftersom uppvärmning av haven, som efter lilla istiden, medför termisk avgasning vilket innebär att koldioxid övergår från hav till atmosfär. Omvänt när haven avkyls så övergår koldioxid från atmosfär till hav. Naturlagen som styr det här heter Henrys lag. https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrys_lag
  Ungefär hälften av atmosfärens ökade koldioxidhalt efter lilla istiden beror på att koldioxid övergått från hav till atmosfär.

  Vad jag heller inte förstår är varför IPCC endast studerar koldioxidens roll vid klimatförändringar. Vi har ju haft massor av sådana de senaste årmiljonerna. Istiderna till exempel. Ingen påstår väl att dessa orsakats av mänskliga utsläpp av koldioxid. Under Holocen, dvs. den isfria tiden efter förra istiden, var det varmast för mellan 5000 och 8000 år sedan. Varmt var det också under Romartiden och senmedeltiden. Inte heller dessa värmeböljor skylls på mänskliga koldioxidutsläpp. Alltså har alla klimatförändringarna haft naturliga orsaker som ändring av solaktiviteten eller ändringar i jordbanans och planeternas banor eller vårt solsystems rotation i Vintergatan, omloppstid 248 miljoner år. Det vi med bestämdhet vet är att inga klimatförändringar orsakats av mänskliga koldioxidutsläpp. Då är det ju minst sagt förbryllande att IPCC endast har mänskliga koldioxidutsläpp som förklaring till klimatförändringar.

 10. Björn

  Någonting är skumt kring CO2 när man betänker dess numerära litenhet vid sidan av vattenångans 40 000-50 000 ppm i den tropiska zonen. Approximativt kan man anta att både CO2 och H2Ogas är likvärdiga absorbenter och att den huvudsakliga delen av växthusgasen utgörs av dessa två gaser. Koldioxidens andel i procent av summan är då ca 1%. Hur kan man då påstå att dessa 1% driver klimatet? Hur förklarar man denna orimlighet?

 11. Ingemar Nordin

  Finns det någon här som har något förslag på hur vi skall få politiker och massmedia att bli mer vetenskapliga genom att exempelvis ta till sig denna senaste artikel om klimatkänsligheten?

  Det känns så skämsigt att leva i ett land som har en politikerelit på så låg intellektuell nivå. Ungefär som vilken bananrepublik som helst, där man tror på Voodo och häxdoktorer.

 12. Lasse

  #11 Ingemar
  De talar om detta i P1 just nu.
  Vi måste göra mer för att minska våra utsläpp. De minskar med 1% årligen men bör vara 10% årligen.
  Vi måste öka kostnaden för CO2 utsläppen.

  Det finns ingen politiker som vill/vågar gå emot detta.
  Vi bör nog få forskare svara upp mot sina kompetenser, eller lita på USA.

  Årets isläge inger visst hopp om nykterhet i frågan, tvärt emot SVD artikel idag-där kunde vi börja!
  Skriv en artikel där vi konstaterar att mindre is ger större avkylning-se här:
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/12/net-amount-of-energy-exported-poleward-or-imported.jpg

 13. Håkan

  #11 Ingemar

  Våra politiker kommer inte vara mottagliga för fakta förrän det sker en tillnyktring i Tyskland. Skulle så ske finns faktiskt en möjlighet att vissa svenska politiker skulle börja reflektera.

 14. Robert N.

  Klipp från TV-Expressen.

  I den första duellen pratar Jimmie Åkesson och Annie Lööf om klimatet.
  – Det är anmärkningsvärt att Jimmie Åkesson blundar för klimatförändringar, säger Lööf.
  Centerledaren Annie Lööf och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har aldrig tidigare mötts en så omfattande politisk duell som i Expressen TV på tisdagskvällen.
  Duell 1: Klimat och miljö
  Annie Lööf har tidigare kallat Jimmie Åkesson för en ”klimatförnekare”. Under kvällens debatt svarar Åkesson:
  – Problemet är att så fort man vill ha sans och balans så är man en förnekare.
  Han fortsätter:
  – Jag förnekar inte klimatförändringar. Däremot förstår jag inte varför det är så stort fokus på Sverige i den här frågan, säger Jimmie Åkesson.

  https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/miljo/akesson-blundar-for-klimatforandringar/

 15. Lars Lundqvist

  Artikel i GWPF publicerad förra veckan framför hypotesen att det är en negativ feedback från vattenånga genom att av den blockerade utstrålningen p.g.a. ökad CO2 halt så går 50% åt att förånga vatten från den marginellt varmare havsytan. Nederbörden ökar med 2%. Samma mekanism som för den inkommande solstrålningen. Fuktigheten på hög höjd över molnen minskar och kompenserar med högre utstrålning till rymden. Samma effekt som styr temperaturen i tropikerna. Hypotesen stöds av satellit och ballongmätningar av temperatur och fuktighet. Haven är en robust temperaturregulator för jordens klimat, CO2 hypotesen tillämpad i klimatmodellerna med en positiv feedback från vattenångan borde ju leda till ett instabilt system.
  CO2 känsligheten blir bara 0.5 grader vid en fördubbling av CO2 halten. Av den uppmätta globala uppvärmningen sedan 1850 på c 1 grad beror bara 0.3 grader av den 40% ökningen av CO2 halten sedan dess, resten beror på periodiska variationer i mer eller mindre uppströmning av 3.5 gradiga djuphavsvattnet. Effekten från variationer i solstrålning anser författarna är försumbar och vulkanutbrott har bara tillfälliga effekter på det globala vädret.
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/05/Gray-2018.pdf

 16. Johan M

  #6 Lars Cornell

  Den precision på 0.01 grader som jag menade var att det skriver siffran 1.33 grader snarare än 1.3 grader. Med tanke på att två standardavvikelser ger +/- 0.4 grader så skulle det vara mer rättvisande.

  Det stora problemet är dock att siffrorna ger en falsk bild av med vilken säkerhet vi vet var klimatkänsligheten ligger. Intervallet +/- 0.4 grader är under förutsättning att den modell man använder är korrekt. Givet modellen och givet den säkerhet varvid vi känner indata (globala temperaturer och koldioxidkoncentration under senaste x åren, påverkan av vulkanutbrott mm) så ger det oss en precision på +/- 0.4 grader. Detta är dock under förutsättningen att modellen är rätt.

  Om klimatet styrs enligt en annan modell så skulle beräkningen kunna sluta på 0.3 +/- 0.4 grader eller 2.8 +/- 0.4 grader. Modellen bestämmer var medelvärdet landar. Jag tror inte vi på långa vägar har den kunskapen om klimatet så att vi vet vilken modell vi skall räkna med.

  Den träffbild samlad runt 1.3 grader med en spridning på +/- 0.4 grader må låta som om man vet vad man talar om; det döljer dock att man egentligen inte har en susning.

 17. Lars Lundqvist

  Har någon studerat naturvårdsverkets beräkningar av förra årets minskning av CO2 utsläppen med 1.4%. Minskningen lär bero på en ökad eldning av flis i kraftvärmeverken. På kort sikt borde det leda till ökade utsläpp, omsättningen genom återväxt tar väl minst 50 år med vårt kalla klimat. Jag har aldrig lyckas förstå hur beräkning av CO2 utsläpp från biobränslen med lång återväxttid går till.
  Vidare tar inte NV hänsyn till svenskarnas ökade konsumtion av importerade varor och ökade transporter utanför Sverige.
  I själva verket blev det nog en ökning av Sveriges utsläpp trots miljardinvesteringar i förnyelsebar energi…

 18. Andreas

  #9 Lasse Forss,

  Svaret på din fundering är av den enkla anledningen att IPCC är tillsatt för att hitta kopplingar mellan mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Det är således inte en samling klimatforskare som opartiskt försöker förstå och skapa modeller över klimatet. En sjuk värld vi lever i, så säg?

 19. Torbjörn

  Äntligen börjar forskare ifrågasätta koldioxidens klimatkänslighet, förstår inte varför det behövt ta sån tid. Själv tror jag att den ska ner ytterligare men jag är ju ingen forskare. Nu är det bara som Ingemar frågar oss, hur ska vi kunna övertyga politikerna?

  Jag tror man ska gå via näringslivet, för är det någon politiker lyssnar på så är det toppchefer inom näringslivet. Vad skulle hända om näringslivet vänder sig mot politikerna och kräver bevis för att koldioxiden är skadlig?

  Det spenderas miljarder på att påverka koldioxidutsläppen utan ett enda bevis på nyttan och är det något näringslivstoppar hatar är det att spendera pengar i onödan.

  Pengarna hade kunnat användas till mer påtagliga miljöproblem som t.ex. miljögifter och det så populära hatobjektet plasten.

  För övrigt hade det varit intressant att höra hur Thomas P ser på att klimatkänsligheten tonas ner.
  Är han avstängd från bloggen?

 20. tty

  #6/8

  ”Skillnaden mellan ”infilled globally complete data” och ”HadCRUT4 itself” som de uttrycker det i sin abstract?”

  HadCRUT i motsats till GISS lämnar (i standardversionen) gradrutor där det inte finns några temperaturdata tomma. Detta i motsats till GISS som glatt extrapolerar temperaturena 1200 km från närmaste väderstation. HadCRUT har därför kritiserats med motiveringen att många av de tomma rutorna ligger i arktiska områden där man ”vet” att temperaturhöjningen är särskilt stor. Därför finns det numera även en ”infilled” version. Problemet med ”infilling” i Arktis är att nästan alla stationer ligger på land medan de tomma rutorna mest är hav, och alla vet att temperaturerna över land och hav är våldsamt olika i arktiska områden. Den ”ifyllda” versionen är därför ytterst tveksam.

 21. PelleB

  Ingemar 11
  1 Man försöker få ihop ett par miljoner kronor.
  2 Kontaktar en kommunikationsbyrå
  3 Kokar ihop din artikel så den blir läsbar
  4. Startar en kampanj ex.vis med geomgående tema ”Lyssna på oss också.”
  5. Köper helsidor i ex.vis DN,SvD,GP och SDS. Annonser i reklam Tv . Allt naturligtvis utformat av proffs.
  6, Samlar ihop ett par miljoner till från ”rika ” svenskar som känner för budskapet.
  7 Får några medieproflier att hoppa på vagen.

  God luck från en amatör influencer….

 22. Ann lh

  Våra politiker och klimatet. Jag tror att Björklund är en ärlig och rak människa. Han är liberal och hyllar frihet. Men, hur i hela friden kan han samtidigt anse att vi ska underordna oss Paris”avtalet” och hela processen, som binder upp oss mer och mer under FN.
  Har han och övriga lämnat hela frågan för att bara bli papegojor inom det centralbyråkratiska grupptänket?

 23. Olav Gjelten

  Jag gissar jag de allra flesta är besvikna över denna verklighet.
  Det hade säkert varit trevligare om de klimatreligiösa hade haft rätt.

 24. Fredrik S

  Kanske lite ot men nu ska vi importera överflödiga klimatforskare från USA. Vi vill att de ska bidra till forskningen här säger Löwin. Precis vad vi behöver lite sparkade alarmister från USA.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jdoKq/klimatforskare-fran-usa-kan-fa-jobb-i-sverige

 25. Olav Gjelten

  Helknäppt detta!! Folk älskar just det lite varmare klimat som de på valdagen ger politikerna sin fullmakt i att bekämpa till vilket pris som helst.

 26. Lars Cornell

  #16 Johan M. Ja, så kan man tänka. Men man måste samtidigt jämföra samma klimatmodells svar på olika parametrar. Och man måste kunna jämföra olika klimatmodellers resultat. Då måste man ha många siffror. Det blir som att stå i Paris och försöka ta reda på avståndet mellan Huskvarna och Jönköping. Då kan metoden lätt förorsaka fel svar även om man använder hög noggrannhet.

  #20 tty. Tack, det var mycket klarläggande.

 27. Slabadang

  Beaten at their own game?

  Roy Spencers kritik är berättigad men jag tror han inte förstått taktiken övervägningarna Lewis och Curry gjort. De har vunnit ett slag men var inte ute efter att vinna hela kriget? Två prickskyttar mot propagandans bombmattor

 28. Ann lh

  Ingemar, en enkel fråga:
  Charneyrapporten utgör grunden till klimathotet. Den bygger på två punkter:
  1. Lab.analyser angav att fördubblad CO2-halt i atmosfären, allt annat lika, skulle ge en temp. höjning runt 1grad C.
  2. Spekulationer om förstärkt växthuseffekt på grund av den s.k. värmebubblan i troposfären över tropikerna beräknades ge 3 +/- 1.5 grader. Möjligt Hot och Förskräckelse!
  Men! Punkt 2 utgår eftersom den inte kan påträffas trots dyrbart och ihärdigt letande. Koldioxidens s.k. klimatkänslighet förblir därmed vad lab.analyser angav redan för mer än hundra år sedan.
  Och, noggranna analyser av data anger nu att alla kända och okända, positiva och negativa feedbacks i princip tar ut varandra och hotet kan därmed avvecklas.
  Kan man tänka så?

 29. Jörgen E

  Skrev följande kommentar på Nyteknik angående deras snyftartikel om att Sveriges ”klimatutsläpp” endast sjönk med någon procent förra året:

  Vad är problemet? För att få lite perspektiv på dessa siffror kan man jämföra hela Sveriges samlade utsläpp på 52 Mton med utsläppen från de TVÅ största kolkraftverken i Europa på 65 Mton!!. Sveriges hela industri skulle kvala in på plats 6 i listan över enstaka kraftverk i Europa (det finns 280 kolkraftverk i EU). Finns det någon som helst anledning till att vi ska späka oss ytterligare i det här landet när det är så pinsamt tydligt att våra minimala Svenska utsläpp inte har någon som helst betydelse globalt?

 30. Björn-Ola J

  Jag har tidigare skrivit lite om mina funderingar över påståendet att det kommer att bli fuktigare i fuktiga områden och torrare i torra områden i ett varmare klimat, men aldrig fått någon kommentar.
  Jag tycker att det borde gå på tvärs mot påståendet att vi har en hög klimatkänslighet p.g.a. att mer koldioxid ger mer vattenånga i atmosfären. P.g.a. den logaritmiskt avtagande effekten vid en ökning av halterna av växthusgaser så borde en ökning av mängden vattenånga i fuktiga områden påverka växthuseffekten mindre än när den minskar i torrare områden. För att få en kraftig förstärkning, så måste väl de fuktigare områdena breda ut sig på de torrare områdenas bekostnad? Tacksam för kommentarer. Är jag ute och cyklar? Verkligheten tycks alltid vara mycket mer komplicerad än vad man föreställer sig.

 31. Ingemar Nordin

  Ann L-H #28

  ”Spekulationer om förstärkt växthuseffekt på grund av den s.k. värmebubblan i troposfären över tropikerna beräknades ge 3 +/- 1.5 grader.”

  De s.k hotspotsen över tropikerna är inte en förstärkningsfaktor utan är en beräknad EFFEKT av uppvärmningen. Mer uppvärmning ger högre luftfuktighet och när denna fuktiga luft svalnar av då den stiger uppåt så avges det värme vid kondensationen. Nu säger modellerna att med en uppvärmning (t.ex. pga CO2) så kommer uppvärmningstrenden c:a 10 km upp att vara snabbare än nere vid marken.
  Men som du säger så har man inte hittat dessa hotspots.

  Nej, förstärkningsfaktorn som IPCC räknar med är högre luftfuktighet. Vatten är en växthusgas, så då förstärker vattenångan koldioxidens påverkan med en faktor tre – och vips blir den enda graden från CO2 genast tre grader! Men eftersom inte heller detta tycks ske så har de räknat fel – kanske beroende på att man har dåligt koll på molnbildningen och dess inverkan på klimatsystemet.

  Man kan för övrigt notera att termen ”hotspot” i klimatsammanhang numera fått en helt ny betydelse. En klimatmässig ”hotspot” är de ställen på jorden där man räknar med att den globala uppvärmningen får störst negativ effekt för fattiga människor. På så sätt kan man i tysthet begrava den tidigare fadäsen med hotspots och hävda att de visst finns.

 32. Håkan Bergman

  Ingemar N. #31
  Det är väl t.o.m. så att vattenångans förstärkningseffekt inte ens kan existera, om man inte tillskriver vattenångan rent magiska egenskaper, som att den bara förstärker värme orsakad av höjd CO2-halt. Senast jag kollade hade planeten fortfarande inte kokat torr.

 33. Björn

  Björn-Ola J [30]; Ja, man kan ju undra över hur ca 1% CO2 (400 ppm) av den sammanlagda summan av CO2 och H2Ogas, kan värma vattenångan. Sedan handlar det egentligen inte om 400 ppm CO2, utan att klimatforskarna påstår att det är den ökning om ca 100 ppm som driver klimatutvecklingen.

 34. Ann L-H

  Ingemar, tack. Jag uttryckte mig lite slarvigt, kanske för att jag inte riktigt såg skillnaden och dessutom ville skriva så kort som möjligt. Innehållet kommer från en av de tre s.k. grundkurserna, ,Tutorials, i klimatvetenskap som sammanställts och skickats till domaren Alsup inför rättegången om havsnivåhöjningarna. Så här skriver Jay Lehr, P Frank, K. Haapala och P. Moore (representerar bl.a. Heartland inst och SEPP):
  ”Source of Controversy: The current controversy over man-made global warming would not
  exist if it were not for a 1979 report published by the National Academy of Sciences, called the Charney Report.7 This report conceded the increase in temperatures from a doubling of
  atmospheric CO2 would be modest, probably not measurable at that time. However, the Charney Report went on to speculate that the modest warming from CO2 would be amplified through positive feedback, because the warming would cause an increase in atmospheric water vapor (which is also a greenhouse gas). The report speculated that, with water vapor feedback, adoubling of CO2 would increase atmospheric temperatures sufficiently to result in an increase of surface temperatures by 3°C plus or minus 1.5°C (by 3° to 8°F).

  Interestingly, in its latest assessment report (AR5, 2014) the IPCC retains the estimate of
  3°C plus or minus 1.5°C, but drops any reference to the previously diagnostic tropospheric watervapor amplification, the so-called tropospheric hot spot. These model calculations continue in IPCC reports and reports by the U.S. Global Change Research Program (USGCRP). However, the estimates are not based on hard evidence from laboratory testing, and now the theoretical reasoning for amplification has been quietly dropped for lack of real-world evidence.
  All that remains are questionable computer models.

  Government Spending: At various times the Government Accountability Office, Congressional Research Service, and the Obama White House have reported to Congress on their estimates ofgovernment-funded research into what they define as climate science. Eliminating double counting, the total is more than $40 billion from 1993 to 2016. There have been no recent spending reports. Despite this enormous investment, government-funded climate science has been unable to find physical evidence justifying the claim that a doubling of CO2 will cause a warming greater than that reported by laboratories for 100 years.”
  Frågan kvarstår, kan man säga att klimatkänsligheten ligger på ca 1 grad C om man helt frankt tar bort den värmebubbla man ännu inte funnit?

 35. Ingemar Nordin

  Ann L-H #34,

  Tack för citatet från SEPP. De klargör ursprunget till den rådande dogmen. Som så många påpekat så har alla dessa satsade miljarder på klimatforskningen inte minskat osäkerheten det minsta i IPCCs rapporter; 1,5-4,5 är vad som fortfarande gäller efter snart 40 år!

  Men med senare års nya beräkningar så har alltså forskare utanför IPCC lyckats minska intervallet, till den nedre delen, och under det.

  ”Frågan kvarstår, kan man säga att klimatkänsligheten ligger på ca 1 grad C om man helt frankt tar bort den värmebubbla man ännu inte funnit?” Om du med ”värmebubbla” menar de förstärkningsfaktorer (t.ex. ökad vattenånga) som IPCC räknar med så ja, en grad (lite drygt) är vad man fått fram vid en fördubbling av CO2, 280 ppm till 560 ppm, laboratorievägen. Ökningen följer där också en logaritmiskt avtagande kurva, så så mycket mer än den där dryga graden lär man inte få även om fördubblar igen. Men ute i det oändligt komplicerade klimatsystemet så finns det som bekant många faktorer som spelar in.

 36. Ann lh

  OT !
  GP uppmärksammade i torsdags ett klimatmöte på Chalmers där James Hansen – enligt artikeln klimatmedvetenhetens fader – deltog. Mötet handlade om koldioxidlagring.
  Idag fick den reporter som skrivit artikeln följande mail:
  Hej!
  Du får naturligtvis skriva om vad Du vill efter vad Din kunskap, Ditt samvete och GP godkänner, men jag vill bara ge lite upplysning om ”den mest prominente gästen på mötet” – klimatmedvetenhetens fader.
  Nog kan han kallas så, men för den traditionella vetenskapen är detta epitet inte något man kan skryta med. James Hansen tillhör den grupp, som lett den uppdragsforskning som har till uppgift att bevisa att den antropogena koldioxiden utgör ett hot mot mänskligheten. Han har med hjälp av manipulerade data fått stöd av hela den totalitära miljörörelsen och USAs MSM (enligt journalisten James O´Keefe benämnd American Pravda) och lyckats lura hela västvärlden.
  Den fria forskning som vilar på traditionell vetenskap säger att det inte går att avgöra om nutidens ökade koldioxidhalt över huvud taget har påverkat det globala klimatet, att koldioxidens klimatkänslighet ligger på strax över 1 dvs en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt skulle ge 1 grads temperaturhöjning och att denna ökning av koldioxidhalten endast vore välgörande för den för närvarande svältfödda växtligheten.
  Detta hade Du fått vetskap om ifall Du närvarat vid den klimatkonferens som gick av stapeln i Mölndal tidigare i år, men som GP ”missade”.
  Som en inte helt oväsentlig ”detalj” i klimatfrågan är detta hot via köpt pseudovetenskap ett led i FNs strävan efter större makt med målet om ekonomisk planekonomi.
  Gissa varför Obama och de s.k. demokraterna i USA hatar MAGA – Trump!
  Mvh
  Ann Löfving – Henriksson
  Här finns det information från några av de mest väl meriterade klimatforskarna från den traditionella vetenskapen för den som vill vidga vyerna och inte fastna i miljörörelsens propaganda:
  https://www.heartland.org/_template-assets/documents/publications/Happer%20Koonin%20Lindzen%20climate%20Tutorial.pdf

 37. Ulf

  Svar 11

  Ursäkta sent inlägg. Som jag sagt tidigare så krävs det att man övertygar någon opinionsbildare att klimathetsen är vansinne. Skulle man t ex få G W Persson att sätta sig ner och gå igenom detta skulle han förmodligen inse hur käpprätt åt skogen det här faktiskt är. Går han sedan ut och säger att han har sina tvivel så är lavinen igång. Jag tror många skulle se det som en enorm befrielse och början på en riktig debatt. Men det krävs en modig opinionsbildare som vågar ta hoppet.