Debattklimatet i Klimatdebatten

debatt

Här följer ett gästinlägg av Elsa Widding. Hon har ett långt förflutet i energibranschen och har arbetat för Vattenfall, Fortum och Statkraft samt varit ansvarig analytiker för Vattenfall på regeringskansliet, statligt ägande. Elsa Widding är expert inom energi och avfall, och blev känd som Sveriges bråkigaste kvinna när hon gjorde tummen ned för statliga Vattenfalls skandalöst misslyckade köp av Nuon för 90 miljarder.

Elsa Widding:

Som framgår av en SVD artikel av Jenny Stiernstedt besökte jag en klimatkonferens  i Göteborg för ett antal veckor sedan, anordnad av så kallade ”klimatskeptiker”. Även Stockholmsinitiativet och deras norska motsvarighet Klimarealistene fanns på plats.

Artikeln är ett skrämmande exempel på hur man försöker skapa en polarisering mellan så kallade ”skeptiker” och ”alarmister” och ge en felaktig och snedvriden bild, istället för att fokusera på den vetenskapliga diskussionen kring detaljfrågor. Jag anser att detta är en högst farlig utveckling som kommer att hämma utvecklingen inom klimatområdet. Debattklimatet i klimatdebatten måste snabbt skärpas.

För mig spelar det ingen roll om det är en ”skeptiker” eller en ”alarmist” som besvarar mina frågor om klimatets utveckling så länge den person jag diskuterar med kan sitt ämne. De personer som föreläste vid konferensen och inte minst de som representerar Klimarealistenes vetenskapliga råd har alla mycket hög kompetens inom klimatområdet. De allra flesta är professorer eller doktorerade i ämnen som rör klimatet, dvs. astrofysik, stratigrafi, geologi, fysisk geografi, doktor i långtidsprognoser, kvartärgeologi. En av personerna i det vetenskapliga rådet, Tom V Segalstad,  är geokemist och tidigare expertkommentator åt IPCC (AR3).

Att mäta temperaturen är en stor utmaning med många administrativa ändringar och källor till fel. Här hade Henrik Svensmark  ett mycket intressant föredrag. Han är professor i fysik och forskare på DTU Space på Danmarks tekniska högskola. Han leder “the Sun Climate Research Group at the National Space Institute at the Technical University of Denmark”. Ingen dumskalle alltså utan betydligt mer intressant att lyssna till än någon som bara kan kallt konstatera att  världen håller på att gå under!!

Det är högst sannolikt att solen har en större inverkan på temperaturen än vad IPCC förutspår. En av föreläsarna vid konferensen i Göteborg var Willie Soon,  astrofysiker som kan förklara intressanta samband och slutsatser från sin forskning. Det var också intressant att lyssna till och diskutera med Ole Humlum  som är professor i fysisk geografi vid Oslo Universitet. Han driver också nätsidan ”Climate4you” som varmt kan rekommenderas för den som är intresserad av sakfrågan. Jan-Erik Solheim som har varit professor i astrofysik vid Tromsö Universitet och sedan 2007 ägnat sin tid åt klimatfrågor med fokus på naturliga svängningar föreläste också om hur solen påverkar klimatet.

Det är för mig helt uppenbart att vetenskap har blivit politik. I vetenskapen accepterar man att forskare har olika uppfattningar. Man respekterar oliktänkande. I politiken blir det pajkastning och invektiv mot meningsmotståndare.

Varför ska kritiker tystas? Varför kan man inte bemöta sakfrågan utan istället prata om vilken färg man har på håret, att de som vågar ifrågasätta är äldre män, saknar empati eller är auktoritära?? Jag är nyss fyllda 50, kvinna och ser det som min uppgift att ifrågasätta sådant som jag inte förstår eller som inte riktigt hänger ihop.

Det har blivit identitetspolitik där man som nyligen i SvD t o m citerar en Uppsalasociolog som på ”vetenskaplig” grund karaktäriserat skeptikerna enligt ovan. Vi vet väl alla att människor är olika. En del forskare kanske är auktoritära, oftast i kraft av sitt kunnande. Äldre män är kanske av naturen mindre empatiska och mer cyniska, inte så konstigt efter ett långt livs erfarenhet av inte minst politik. Därtill hävdar man ofta att dessa äldre män är ”köpta” av oljeindustrin, medan de flesta i själva verket är engagerade personer, i många fall pensionerade, med stor integritet. På motsatta sidan kan noteras att tillskyndarna, även alarmisterna, är uppbackade av politiker, NGO´s och betydande statliga anslag. Många har sin hela utkomst av att driva IPCC´s agenda.

Är alla de vetenskapsmän och -kvinnor som inte ställer sig bakom IPCCs hypotes klimatförnekare? Bara uttrycket gör att man hoppar till. Det finns naturligtvis de som är obekymrade över klimatet på samma sätt som det finns extrema alarmister som tror att ”himlen kommer att falla ner” (rubrik i SvD). Men det finns också de som är skeptiker, vilket inte alls är att sätta likhetstecken med ”förnekare”, såsom görs i media/debatten. Begreppet ”sund skeptiker” är ett begrepp som borde etableras och till den kategorin tror jag att många människor skulle ansluta sig. Begreppet ”klimatskeptiker” bör hanteras med varsamhet.  Skeptikerna bekymrar sig över att det som är vetenskap har fått en politisk slagsida. IPCC har omgärdats av ett antal skandaler. Det har fuskats och korrigerats i IPCCs beräkningsmodeller och att ett stort arbete komprimerats till ett 30-sidigt politiskt dokument som sedan förhandlats mellan nationer, många med egna agendor, är mycket anmärkningsvärt. 2010 framtvingades en genomlysning av IPCC där det framkom skarp kritik kring bristfälliga vetenskapliga processer och behandling av alternativa teorier, hur man förmedlat osäkerhet samt sammanblandat roller, vetenskap och politik. Sedan när har man förhandlat inom vetenskapen? Det gör man inte. I stället forskar man vidare och accepterar den gängse forskningsmodellen med tes – antites – syntes, vilket är den formel som drivit mänskligheten framåt.

Konsensusbegreppet har blivit ett meddelande till allmänheten att det inte är nödvändigt att försöka förstå och sätta sig in i sakfrågan och förstå vetenskapen. Andra har förstått, tolkat och förmedlat sanningen till dem. Detta är en allvarlig utveckling, inte minst när alarmister på ytterkanten försöker att förmedla att jorden håller på att gå under om vi inte vidtar tillräckliga åtgärder här och nu. Det är snarare viktigt att förstå världen utifrån bästa möjliga empiriska forskning. En realitetsorientering är nödvändig för att fatta förnuftiga beslut och göra rätt politiska prioriteringar.

För att få bättre svar på våra frågor om klimatet krävs såväl fler och bättre observationer och fortsatt utveckling av modeller över klimatsystemet. Utan mätningar kan vi i slutändan inte säga någonting, men genom mätningar får vi möjlighet att testa våra teorier, som då kan antingen avfärdas eller fortsätta vara de bästa förklaringarna till det som händer. Med fortsatta  och utvecklade temperaturmätningar och jämförelser med modeller kommer vi att få bättre kunskap om klimatet.

Vetenskap är alltså inte sanningen, utan snarare en metod för att få kunskap om saker och ting. Man gör observationer och man bygger teorier kring de observationer man gör. En teori blir sedan vetenskaplig om man kan ange ett sätt att testa den och teorin klarar testet. Har man kommit fram till något bör man också kunna visa hur andra ska göra för att få samma resultat.

Vetenskapen är sökande och ständigt ifrågasättande, och det är ett sådant förhållningssätt som är effektivast för att nå så bra kunskap om vår omvärld som möjligt. Vetenskapens ståndpunkt förändras över tid men diskussionen måste få finnas där hela tiden.

Elsa Widding Elsa Widding

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Elsa
  Kunnigt och trevligt skrivet, håller absolut med. För egen del ligger tonvikten på det politiska maktspelet som ligger bakom ”Klimathotsprojektet”

 2. Evert Andersson

  Väldigt bra rutet. Tack så mycket! Jag vill se dig i Agenda eller Aktuellt. Ju förr desto bättre.

 3. Ann lh

  Elsa Widding! Lysande, till och med hänryckande försvar för vetenskapen. TUSEN TACK!

 4. Simsson

  Tack Elsa för ett upplysande och välskrivet inlägg. Det du tar upp om den politiserade vetenskapen är ett av grundproblemen i dagens klimatdebatt. Debattens förgrundsgestalter, politiker och journalister, har det gemensamt att de i regel saknar kunskap om den naturvetenskapliga bakgrunden som styr klimatet. Dessa är sällan medveten om begreppet empirisk vetenskap, dvs för att en naturvetenskaplig teori skall kunna accepteras krävs öppenhet och diskussion när det gäller metoder och rådata. Man tar helt enkelt genvägar och hoppar över valideringssteget eller så förstår man helt enkelt inte. Hur kan framstående media som SR, SvT, SvD m fl hålla sig med klimatskribenter som saknar adekvat bakgrund?

 5. Ivar Andersson

  Mycket bra Elsa Widding.
  Jag hängde dock upp mig på orden klimatförnekare och klimatskeptiker som jag tycker ska vara klimathotsförnekare och klimathotsskeptiker. Jag är inte skeptisk till klimatet utan till klimathotet. De klimathotstroende, som Jenny Stiernstedt, använder orden klimatförnekare och klimatskeptiker för att svartmåla oss skeptiker.
  Mycket bra Elsa Widding.

 6. Karl Eider

  Utmärkt!

  Jag tror att en skrivelse som denna är enda sättet att kunna öppna en ärlig debatt. Finns det möjlighet att sprida denna text till politiker och media? Kanske finns det någon politiker eller journalist som inser hur sjukt läget är idag och vågar ta upp frågan och starta en riktig debatt.

 7. Lasse

  Tack Elsa
  En vänlig inställning är alltid välkommen.
  Vi behöver fler som ser till så det inte blir pessimism som styr våra unga människors framtid.
  En bra grund är en flerårig erfarenhet inom ett yrke, en bättre är flergenerations erfarenhet inom en verksamhet.

 8. Bim

  Evert, Ann.
  Håller fullständigt med er.
  Hoppas också så se henne i media. Hon borde få leda programmet ”Klotet” så hade det blivit någon mening med det programmet.
  Glad också att det är en kvinna som ryter till, det är ju nästan bara Ann L H och Elsa som man hör som #skeptiker”.
  Jag tycker det har blivit lite lättare att andas på senare tid. Undrar bara hur länge Donald Trump, Scott Pruitt skall hålla stånd, på den sidan Atlanten.
  Och hur kan man reparera alla galenskaper som Sverige ägnat sig åt, Klimatskatterna i Sverige är inte småpengar. Det blir en lång och svår period att återställa landet. Frågan är om det går utan att byta ut hela politikerkåren, och alla politiskt tillsatta tjänstemän, för att inte tala om de genus-genomsyrade universiteten där fejkvetenskapen frodas.
  Ann, det kommer ta lång, lång tid. Vi får väl knappast var med och se resultaten tyvärr. Det hade varit kul, vi vill ju , till skillnad från alarmisterna lämna en ärlig och fri värld efter oss till barn och barnbarn.

 9. Instämmer. Mycket väl skrivet, beskrivet och sammanfattat, Elsa!

  Det mesta är förstås sådant som har sagts många ggr och på många olika sätt av klimahotsskpetiker sedan över ett decennium (~då vid nådde Peak-Al-Gore) ,

  Men det är bra att både få det så koncist sammanställt och med udden riktad mot alla dem som (främst i media/politik) ställer sig på aktivistsidan och försökerförhindra (genom att dränka) all debatt med sitt skränande om ’förnekare’ och alla andra dumheter de försöker med (och emellanåt ocskså säkerligen innerligt tror själva)

  Tyvärr är bevisar ju klimathysterin också att många sk ’forskare’ (som eg bara är akademiker, dvs har en viss sorts anställning) deltar i detta av politiska skälv, dvs raka motsatsen till att vara motiverad av vetenskap och sökandet efter kunskap och sanning …

  Jag tycker att även dessa ständigt bör påminnas att de är raka motsatsen till sådant, just för att de vill befrämja (ofta rent idiotisk) politik.

 10. Christer Löfström

  Elsa, jag ställer samma fråga till dig som jag ställde i går till SI/Ingemar Nordin.

  Får jag se dig i Malmö på ons 23/5 2018 ? (motstånd kommer mer sannolikt från Skåne än fr Gbg)

  https://nordiccleanenergyweek.com/sessions/smart-industry/

  Där uppträder, bland andra:

  Energimyndigheten
  Naturvårdsverket
  Linköpings Universitet (circular economy)
  Teknikföretagen
  Vattenfall
  Fossilfritt Sverige
  Svenska Produktions Akademien
  Haga Initiativet

 11. Lasse

  En artikel i Aktuell Hållbarhet som platsar under dagens ämne:
  https://www.aktuellhallbarhet.se/svenske-forskaren-golfstrommen-blir-starkare-inte-svagare

  Hoppas att journalisterna börjar jobba lite mer framöver, när de vet att deras texter är kontroversiella och ifrågasatta av andra forskare.

  Vi hittar ju lätt saker att förbättra genom olika bloggar.

 12. L

  En sak är säker, klimathotarna är dom som vet minst i frågan. I dagens DN är en artikel om koldioxidinfångning som illustreras av en man med andningsmask! Som om man andas in mer koldioxid än man andas ut..! Fördumningen är total…

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vi-maste-tvatta-bort-koldioxid-ur-atmosfaren-men-metoderna-har-risker/

 13. latoba

  Dagens utmärkta inlägg av Elsa Widding visar tydligt hur oerhört viktig denna blogg är. Tack Ingemar för att detta inlägg kom in idag.
  Jag har skrivit om detta inlägg till SvD, SVT Vetenskap och min lokaltidning. Hoppas att ni andra sprider detta inlägg till era lokaltidningar. Droppen urholkar stenen.

 14. Evert Andersson

  #8 Bim
  Du glömmer Lena Krantz här på bloggen. Hon är också väldigt bra enligt min mening!

 15. Kloka ord och så bra skrivet Elsa!

  Påminner om framlidne Michael Crichtons ord: ”In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus. There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period….Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough”

  Om du har möjlighet, och inte är bunden av tystnadsplikt och det inte hotar din karriär, skulle det vara intressant att höra din version av Nuon köpet.

 16. Göran A.

  #10 Christer Löfström

  Angående Nordic clean Energy Week! Jag brukar roa mig med att gå runt på fastighetsmässor och fråga utställarna om de tror på alla så kallade klimat- eller miljöprodukter de säljer. Svaret brukar vara: Nej, men det säljer.

  Så är det. Det säljer. Problemet är – som jag ser det – att ingen förstår vilka konsekvenser det får i längden. När vi gör saker och ting utan att ta hänsyn till ekonomiska lagar kommer vi att orsaka det vi kallar för lågkonjunkturer. Normalt tror alla att ekonomin pendlar mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Det är helt felaktigt. Ekonomi är hela tiden normal, så länge som ingen ingriper i det. När det sker ingripanden skapar vi lågkonjunkturer som ofta beror på att investeringar sker på fel ställen. Subventioner år en sådan felaktig allokering av kapital.

  Vad som sker idag är en gigantisk felplacering av kapital som kommer att skapa en lågkonjunktur av sällan skådat slag. Detta kommer att bi en katastrof för vanligt folk. I Sverige kommer vi att få se hur de flesta människors privata ekonomi totalt slås sönder. Jag kan inte se en enda politiker i Sverige som bryr sig om det. Tvärtom arbetar de hårt för att göra det ännu värre; speciellt med klimatpolitiken. Detta intellektuella vansinne får inte fortsätta. Ni med föräldrar som lever på en knapp pension kommer att få se era föräldrar sitta på gatan och tigga.

 17. Bim

  Hej Evert # 14
  Helt rätt. Satte mig just vid datorn för att be Lena om ursäkt. Så fick jag se din uppmaning.
  Förlåt Lena, du finns visst i mina tankar, så det var dåligt att inte ta med dig. Du gör ju en stor insats här på bloggen.
  Sedan finns ju fler fantastiska kvinnor, bla. Donna Laframboise och prof. Judith Curry, och säkert många fler. Men de syns ju tyvärr inte i den svenska klimatdebatten.
  Kanske blir det ändring på det nu när luften börjar bli lättare att andas.

  Bra uttryckt om koncensus, Per Welander # 15
  Koncensus betyder ju att man kan rösta fram vetenskapliga sanningar. Röstar du fel så räknas din röst inte, även om du har rätt och alla andra fel.
  Klimathotarvärlden är knäpp.

 18. HenrikM

  Bra skrivet, väl sammanfattat.

 19. Christopher E

  Fantastiskt stark och lysande bra text av Elsa!

  Min enda invändning är att ordet ”klimatförnekare” ska man inte bara handskas försiktigt med, det ska fördömas och de som använder det ska hängas ut för den låga nivån. Ordet är enbart ett smutsigt försök att associera klimathotsskeptiker med förintelseförnekare. Oanständigt mot de anklagade och – det allvarligaste – ett förminskande av förintelsen och dess offer.

 20. Eon

  Det är ganska ironiskt att media stämplar skeptiker som ”auktoritära” medan mainstreamen hetsar till hat och tystande av kritiska röster. Inte direkt den mest liberala hållning jämtemot de som har olika uppfattningar.

  I bästa fall är det glåpord och exludering från debatten, i värsta fall ropar de på att fängsla eller döda åsiktstmotståndarna. Jag har länge undrat varför de skulle behöva dessa medel om de sitter på den vattentäta vetenskapliga sanning de påstår. Det liknar mer teokrater som behöver befästa sin makt med våld så ingen vågar förudmjuka dem genom att ställa svåra frågor.

 21. Sören G

  #19 Christopher E
  Håller med. Dessutom den som använder ordet ”förnekare” om en motståndare i en vetenskaplig debatt har inte förstått vad vetenskap är. Att man genom kritisk granskning av en uppfattning för vetenskapen framåt och kan korrigera och inte hamnar på villospår. Kort sagt: Den Vetenskapliga Metoden.

 22. Karl Eider

  Media hävdar att de man kallar ”klimatförnekare” lever i en filterbubbla. Men vägrar själv att inse att klimatet är extremt komplext, där vetenskapen fortfarande står långt ifrån en färdig förståelse. Ändå hävdar man att debatten är över, trots att den aldrig ens har börjat! Snacka om att leva i en filterbubbla. Då borde man istället lyssna till vad Mark Twain en gång sade:

  ”Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.”

 23. Ulf

  The tide is turning

 24. Ann lh

  # 13 Latoba, Du tar hand om spridningen av detta inlägg i huvudsta’n, jag skickade det med lite extra info kring Pruitts uppdrag att rensa bort EPAs sekret eller fake Science och framöver endast grunda beslut på öppen traditionell vetenskap i EPA. Förr eller senare måste media förstå att den redaktion som blir först med att släppa Fake-Science-bubblan och följa i Pruitts fotspår kommer att hyllas i framtiden.

 25. S. Andersson

  Mycket bra skrivet. Man ska komma ihåg att god vetenskap bygger på tvivel, inte på övertygelse. De verkliga klimatförnekarna är de som förnekar att det skulle finnas andra orsaker till eventuella klimatförändringar än CO2.

 26. Bim

  Ann L H # 24
  Detta tror jag på. Du kan ju verkligen skriva och har så djup kunskap i ämnet. Du kanske får tufft motstånd i artiklar, vilket ju vore bra, ingen han slå dig på fingrarna i sakfrågorna när du bemöter eventuell kritik.
  All publicitet är bra publicitet, som Trump skulle sagt. Huvudsaken är att frågan kommer upp till allmän kännedom.
  Håller tummarna.

 27. PJ

  Tack för ett mycket bra inlägg som visar precis vad det handlar om! Vetenskap och diskussion ställt mot tro och hat!

 28. Ann lh

  # 26 Bim, tack. När jag skrev min kommentar i går kväll var det mitt under brinnande hockeymatch och splittrad koncentration. En viktig detalj försvann, det är GP med hela redaktionen, herr GP himself, debattredaktionen och samtliga ledarskribenter som fick mailet med Elsa Widdings suveräna inlägg och lite extra kommentarer om renhållningsarbetet på EPA.
  För övrigt är det lite svårt att ”gräva vidare” och försöka följa vad som händer med klimatfrågan ute i stora världen nu när växtligheten är överväldigande, fågelsången underhållande nära nog dygnet runt och ogräsen kämpar för sitt liv i jordgubbsland och rabatter. Men stimulerande!

 29. Göran A.

  #19 Christopher E

  jag tycker det är alldeles utmärkt att inleda en konversation med att kalla mig för ”klimatförnekare”. Genast måste jag förklara vad jag menar och talar då om att klimatet ändras hela tiden och har gjort det i miljarder år och att de som kallar mig för klimatförnekare uppenbarligen inte har förstått det och därmed förstår den jag talar med indirekt att det är något fel på de som kallar sig klimatalarmister. Är det dessutom en lite klokare människa inser de att de som slänger nedsättande epitet på andra inte har allt på fötterna.

 30. Ulf

  Det blir allt tydligare att Trump inte är den pajas som han utmålats som. Allt eftersom han når framgångar med skatter, Nordkorea, Kina etc så har hånen tystnat. När de kommer ändå så är det få som hänger på numera. Det här öppnar förstås för en öppnare klimatdebatt i världen och det jobb som förs nu av Pruitt kommer man för eller senare tvingas belysa på ett någorlunda seriöst sätt även här. Någon bryter någon gång det kompakta motståndet i media.

 31. Fredrik Wallinder

  Var kollega med Svensmark på Nordita en gång i tiden, disputerad i astrofysik och sedan lektor på ett vänsteruniversitet tills de lade ned fysikämnet av politiska skäl. Kulturmarxisterna har tagit över universiteten, och kör sin agenda med klimatbluff, genusvansinne och förföljelse av alla som inte är extremvänster. Fakta, diskussion och vetenskaplig metod är föråldrade i Nya DDR. Framtiden finns utanför universiteten, de är snabbt på väg utför.

 32. Ann lh

  # 30 ”Inget är så vasst som udden av en ny tanke”, heter det. När hela väst, nästan, har drabbats av centralbyråkratiskt Grupptänk, tar det tid att vända skutan.

 33. Håkan Bergman

  Göran A. #16
  Det kallas kvartalskapitalism, och den passar som hand i handske ihop med, inte alarmisternas påstådda oro för framtiden, utan med hur dom faktiskt agerar för att hantera den oron. Det är en paradox att människor som oroar sig för civilisationens, t.o.m. planetens, överlevnad inte förmår inse enkla tekniska och ekonomiska realiteter.

 34. Lasse

  Vågar man vidga vyerna?

  Isbjörnar är gulliga och passar bra som symbol när Arktis isläge skall debatteras.
  Nu gör Nobelstiftelsen en liknande renommé-stöld:
  https://www.dn.se/debatt/hans-rosling-dagen-ska-hallas-i-nobel-center-varje-ar/

  Ingen kan väl ogilla Hans Roslingdagen?

 35. Björn

  Hej Elsa! ”Vetenskap är alltså inte sanningen, utan snarare en metod för att få kunskap om saker och ting”. Ja visst är det så. Vetenskap levererar inte några sanningar, men bit för bit närmar vi oss förståelse för en komplex värld. Politikerna har missförstått detta med vetenskap och sanning, vilket till stor del beror på deras dåliga bildningsgrund. Även inom juridiken är sanning ett grumligt och subjektivt begrepp. Hur vet vi att någonting är sant?

 36. Håkan Bergman

  Lasse #34

  Bara nu inte Svenska Akademin får några idéer, typ att utse Astrid Lindgren till ständig sekreterare.

 37. Bim

  Ann L H # 28
  Tack själv Ann. Det var roligt att höra med GP och till farbror Hjörne. Han om någon behöver lite upplysning om sakernas tillstånd.
  Förstår att du med trädgård och annat har ont om tid, det är samma här fast utan trädgård som jag dock hade en gång , 2100 M2. Blev illa trött på det då jag hade eget företag och ont om tid då också. Nu är det fågelfotografering och porträttmålning som upptar min mesta tid. I dag var jag på ”Bibban” (Göteborska) och på vägen dit råkade jag lyssna på Kaliber på kanal 1. Handlade om forskningsfusk med mikroplast i Abborryngel. Lyssna här.
  https://sverigesradio.se/kaliber
  Rena kopian av Climate Gate.

 38. PJ

  re #31

  ”Framtiden finns utanför universiteten, de är snabbt på väg utför.”

  Visst är det så;

  http://joannenova.com.au/2018/05/james-cook-uni-goes-nuclear-on-free-speech-professor-peter-ridd-sacked/

 39. Bim

  När jag ändå är igång, nya glada nyheter från Klimatsans.

  http://klimatsans.com/aktuellt-4/

 40. ANDERS ULFVARSON

  Bra skrivet. Stämmer med min syn: Att temperaturen stiger globalt samtidigt som koldioxidhalten ökar är oomtvistligt, men de kausala sambanden är inte enkla och vi är inte på väg mot en ”tipping point”. Med ökad koldioxidhalt i atmosfären ökar fotosyntesen. Växtligheten på Jorden gynnas och ökenområden börjar grönska på nytt på många håll. De klimatförändringar, som kan iakttas varierar utefter Jordytan och är positiva på många håll, således inte vad flertalet massmedier ger oss intryck av.

  När AlGore, presenterade sin film ”En obekväm sanning” i USA år 2006 hade FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gett ut sin första rapport, som blev grunden för Klimatkonventionen 1992 i Rio. Trovärdigheten i IPCCs därefter alltmer alarmistiska sammanfattningar – ”Executive Summaries” – har ifrågasatts av vetenskapsmän. Föreställningen om konsensus kring IPCCs beskrivning av Antropogen Global Warming (AGW) har tillbakavisats men ej uppmärksammats av massmedierna. Klimatsystemets robusta egenskaper har underskattats och förblivit okända för allmänheten och politikerna, egenskaper som varit avgörande för att livet på Jorden alls kunnat uppstå. Ett exempel är att återstrålningen av värme från Jorden mot koldioxid i atmosfären inte är proportionell mot halten CO2, som många tror men logaritmiskt avtagande. Det finns en tydlig mättnadseffekt. Ett annat exempel gäller påstådd försurning av haven. Den är överdriven på liknande sätt. Havet är basiskt och kan inte bli surt. Den ökande mängden koldioxid i atmosfären leder visserligen till en ökning av koldioxidtrycket i havets ytskikt men denna ökade mängd söker sig ner mot havsbotten där det finns stort överskott av kalk att reagera med.

 41. Lasse

  Klimatfrågan är rätt undanskymd i valet 2018.
  SNV har gått igenom partiernas miljöprofil och sätter vänsterpartiet före MP.
  Det kanske är inspirerande för Vänstern till denna debattartikel:
  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-inte-malarens-strander-sjunka-ned-i-havet-22238

  Inflödet till Mälaren är kanske inte det som oroar väljarkåren mest!

 42. Jfsundstrom@gmail.com

  Hatten av Elsa

 43. Fredrik S

  Hatten av Elsa

 44. Col

  Har ingen hatt. Bockar och tackar.

 45. latoba

  Håller med er alla som hyllar Elsa. Hon borde bli energiminister i nästa regering. Någon klimatminister behövs inte.

 46. Skogsmannen

  Lite ot men bara så ni vet så…

  https://www.svd.se/klimatforskare-ser-ljust-pa-framtiden

  ”Det finns många skeptiker, en del av dem är väldigt intelligenta och kunniga, men de har inte gjort sin hemläxa. Det läser inte stora delar av litteraturen och de förstår inte hur väl modellerna har bekräftats i observationer, säger Japanfödde Manabe”

  Hur påläst är man om man hävdar att modellerna har bekräftats i observationer?

 47. Christopher E

  #41 Lasse

  V är då för roliga i sitt larmande.

  De glömde förstås att nämna att för närvarande höjer sig Stockholm och Mälarens utlopp över havet varje år, eftersom landhöjningen där är snabbare än havsytehöjningen.

  För att den relativa havsnivån i Stockholm ska kunna stiga 2,5 meter till år 2100, som de larmar om, måste havet i absoluta tal stiga 35 mm/år från och med idag! Hur skulle det gå till?

  Ser vi istället nu och motsvarande antal årtionden bakåt, tycks havsnivån ha stigit ca 1,5 till 2 mm/år.

  Eftersom det nu ännu uppenbarligen är så oerhört mycket lägre värde än vad V tror, måste det senare till höjningar på bortåt 100 mm/år för att hinna ikapp deras syndaflod till nästa sekelskifte. Torde vara absolut omöjligt.

 48. ANDERS ULFVARSON #40
  > Att temperaturen stiger globalt samtidigt som koldioxidhalten ökar är oomtvistligt

  Om man studerar de grafer som Al gore visade upp och som skulle visa på ett kausalt samband så visar med all önskvärd tydlighet att först kommer värmen sedan stiger koldioxidhalten i atmosfären. Och det är ju ett troligt orsakssammanhang eftersom varmt vatten är sämre på att lagra koldioxid

 49. tty

  #41/47

  Vilka blådårar till politiker vi har i det här landet. Mälaren skall alltså vara hotad av saltvatteninflöde 2050. Det är om 32 år. Medelvattennivån är 70 cm och till 2050 kommer landhöjningen att lägga ytterligare ca 15 cm till det värdet. Det innebär att havsnivån måste börja stiga ca 25 mm per år med start imorgon.

 50. Ingvar i Las Palmas

  #49 TTY
  Det handlar inte om vetenskap, Det handlar om makt. Makt genom att skrämmas. Allt är tillåtet. Klimathotet har aldrig varit en vetenskapsfråga, man tar till vilka lögner som helst och påstår att de är vetenskapligt underbyggda och lurar in klimatskeptiker i meningslösa diskussioner för att dölja att det egentligen inte har ett d-a dugg med vetenskap att göra

 51. Fredrik S

  Här är lite mer hackande på flyget i Sverige, lätt att tycka det är billigt när man är frikostigt avlönad. Bokade en resa inom EU förra veckan och den var allt annat än billig. Aningen skrytsam debattartikel, hoppas de skryter sig ur riksdagen i höst, hoppas!

  https://www.svd.se/flyget-alldeles-for-billigt–skatten-bor-fordubblas

 52. pekke

  Nått saltvatten blir det knappast i Mälaren det närmsta århundradet !
  Som tty säger så är det dryga 70 cm nivåskillnad mellan Mälaren och Östersjön.

  http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/vattennivan-i-malaren/

  Svensk politik verkar mest ligga på byfåne-nivå.

 53. latoba

  Läste följande artikel i SvD:
  Dubbelt larm: Isen i Arktis krymper – och blir yngre
  Skulle vara intressant att få denna kommenterad av er som skriver så kunnigt här. Är detta ”fake news” ?

 54. Håkan Bergman

  Obotlig optimist som jag är önskar jag V lycka till, hoppas dom fortsätter att kritisera regeringen. Samma med C, fortsätt att hacka på regeringens politik. C och V är väl dom enda alternativ som en miljöpartist kan tänka sig att rösta på och kan dom lugga MP på några promille var så har dom gjort landet en stor tjänst. Stort tack på förhand!

 55. Intressant!!!
  Scientists Have Found The ‘Missing Link’ From Sunspot Activity To Cosmic Rays-Clouds To Climate Change

  http://notrickszone.com/#sthash.C3v2UK84.dpbs

 56. Robert N.

  Kunde inte låta bli att anmäla en rättelse till Expressen för rubriksättningen i en artikel om utsläpp.
  ”Industrins klimatutsläpp minskar inte”.
  Skrev att industrin absolut inte kan släppa ut klimat.

 57. Johan M

  Jag trycker upp nya bumberstickers:

  ”Elsa Widding for President”

 58. Lasse

  #49 tty

  V politikern som undertecknade debattartikeln var enligt egen uppfattning insatt i frågan sen länge. Han besvärades av frågor från undertecknad som han vänligt svarade på.
  Jag vet inte om jag får hänga ut denna konversation, men det slutade med att han hänvisade till egna uppfattningar om havsnivåhöjningen i sommarstället vid Kalmarsund, varvid jag hänvisade till pegelmätningar i Kungsholmsfort-som varit stabila i mer än hundra år.
  Tron på framtida förändring var stor!
  Det tråkiga är att de institutioner som bör hålla koll, SMHI mfl är alltför invecklade i denna rörelse för att ta dessa politiker i öronen!

 59. Lasse

  #53 latoba

  SVDs artikel visar hur isen förändrats, äldre is försvinner genom strömmar och ersätts årligen med ny tunnare is. AMO är drivkraften och det är strömmar inte solen som påverkar mest.
  Det är kul med alla experter som inte vill förstå att det är avkylande för globen med öppet vatten eller tunnare is där uppe. Ännu en anmäler sin okunnighet: Gunilla Svensson professor på metrologiska institutionen på Stockholms universitet.
  Men hon medger brist på kunskap-eller oxå vill hon ha mer anslag!
  I år har emellertid volymen vuxit mer än arean, vilket kan omräknas till tjockare is!
  DMI har sett periodiciteten i temperaturen där uppe: Tasiilac visar tydlig samvariation med AMO-inte CO2!
  https://www.dmi.dk/en/climate/climate-changes-over-time/greenland/

 60. Richard

  #56 Släppa väder kan jag men att släppa ut klimat; där går jag bet.

 61. Peter Stilbs

  #53 Svensson har snackat strunt om detta i mer än 15 år. Det gäller att få mer forskningsanslag, inget annat.

 62. Pingback

  […] teori. Detta innebär också att all vetenskap är öppen för att den kan vara felaktig. Vetenskap tål att ständigt prövas. Konsensus är inget som förekommer i vetenskap. Det tillhör den politiska […]

 63. ThomasJ

  Ett stort tack Elsa Widding för detta i sanning ’spot-on’ inlägg ! 🙂

  Det synnerligen unkna debattklimatet sträcker över de flesta av debatter som [ännu tillåts] förs i allahanda media. Synas bakomliggande ’styrningar’ i offentlig debatt, egalt om ’Ring P1’, ’Opinion Live’, ’Agenda’ och/eller andra och oavsett publik service, så styrs dessa stenhårt av personer jag benämner ’Suslovar’. M Suslov var USSRs högste chefsideolog och inget, säger inget han ej godkänt fick tas upp o/e påtalas öht. period.
  Politiseringen av samhället är i det närmaste total och konsekvenserna kan bara bli katastrofala…

  Arma Land ! 🙁
  MVH/TJ