Elsa Widding

Klimataktivister tar hjälp av barnen

Sju organisationer som står bakom artikeln i Aftonbladet. Här är namnen på dem som har skrivit under: Frida Berry Eklund, talesperson, Våra barns klimatPernillas Baralt, generalsekreterare, Unicef SverigeMagnus Jägerskog, generalsekreterare BrisMartina Hibell, generalsekreterare BarnfondenCecilia Bergling Nauclér, generalsekreterare, Project PlaygroundKata Nylén, KlimatpsykologernaSara Nilsson Lööv, Psychologists & psychotherapists for future Elsa Widding

Varför jag väljer politiken

Om överklagandet av SVT:s aktuelltsändning Om energipolitiken Om det politiska engagemanget Om politikernas ansvar i klimatfrågan Elsa Widding

Varför jag väljer att gå in i politiken

  Det har under flera år bedrivits en politik i Sverige som bygger på en önskan att ställa om ett av världens bästa och stabilaste energisystem till någonting annat – betydligt sämre. Flera partier i Sverige ser Tysklands energiomställning, med en massiv utbyggnad av vindkraft och nedstängning av fungerande kärnkraft, som en förebild och enda   →

Blir det varmare?

Sedan industrialismens begynnelse vid lilla istidens slut, 1850-1880 har den globala medeltemperaturen, den vi kallar global, stigit med cirka 1,2 grader. Det är ungefär 0,09 grader per decennium. https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/te… Elsa Widding

Elsa Widding: ”Vi blir fattiga helt i onödan.”

Christopher Jarnvall intervjuar Elsa Widding om de höga dieselpriserna. På Rikstv (R): Elsa skickade mig också följande intervju med Roy Spencer om att Google har beslutat att dra in alla hans annonser på hans blogg, http://www.drroyspencer.com/ . Roy Spencer har ju tillsammans med John Christy mätt den globala temperaturen med satellit sedan 1979 och redovisat   →

Elsa: Skilj på vetenskapliga och politiska dokument

SVT:s kommentarer till mitt yttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Mina kommentarer till SVT:s tilläggsyttrande https://www.klimatkarusellen.se/blog Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA : “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.” Dr. Philip Lloyd, “co-coordinating lead author” för IPCC: “I am   →

Elsa x 2

Här är två bra inlägg av Elsa Widding på sin youtubekanal Klimatkarusellen Det första inlägget tar upp SVTs kommentar till den anmälan som Elsa gjort till Granskningsnämnden. Ni kan läsa hennes skriftliga svar antingen på hennes blogg eller i ett inlägg här på Klimatupplysningen . Elsa Widding tar även upp SvTs oförmåga att förmedla sakligt   →

Elsa svarar SvTs inlaga till granskningsnämnden

Elsa Widding anmälde Aktuellts långa inlägg om ”klimatskeptiker” härförleden https://klimatupplysningen.se/svt-anmals-for-aktuellt-inslag/ . Elsa Widding anklagades där på osakliga grunder för att vara oseriös och klandervärd. Hon anmälde inslaget till Granskningsnämnden och Medieombudsmannen för allvarligt brott mot kraven på saklighet och opartiskhet enligt SVT:s sändningstillstånd. Tydligen har SvT/Erika Bjerström låtit en av de klimatamatörer som låg bakom   →

Myten om accelererande havsnivåer

Ide, manus och presentation: Elsa Widding Foto och redigering: Ulf Gabrielsson Läs gärna Lars Kamél hela inlägg på bloggen Klimatupplysningen där man också kan ta del av intressanta kommentarer i undertexten. Jag ber så mycket om ursäkt för att jag kastar om bokstäverna i Lars efternamn och kallar honom Lars Kalmé, istället för Lars Kamél.   →

Styrs världen av en domedagskult?

  Citat: World leaders have made complete fools of themselves at UN climate summit promoting ‘utter unscientific garbage’ – Tallbloke’s Talkshop (wordpress.com) Is anyone anywhere impressed by COP26? Maybe those who enjoy tiresome heard-it-all-before apocalyptic-sounding climate waffle, or like travelling at someone else’s expense. The rest are left to cringe. By Melanie Phillips – a   →