Jessica Stegrud

Jessica och Elsa

Jag har samlat några bra inlägg från Jessica Stegrud och Elsa Widding. Det första från Jessica är från riksdagsdebatten inför beslutet 2/7 om ett ändrat klimatmål. Hon sammanfattar läget utmärkt. ”Anförande i Riksdagen kring omröstningen att byta ut det energipolitiska målet att Sverige ska ha 100 procent ”förnyelsebar” energi till 2040 till 100 procent ”fossilfri.”   →

Jessica Stegrud: Hur grön är den gröna omställningen till vindkraft?

Vindkraft ger tre gånger högre utsläpp än kärnkraft, kräver 10 gånger större arealer, förfular naturlandskapen, hotar faunan, släpper ut farliga mikroplaster och är åtskilliga gånger mindre energieffektiv. Den fungerar inte som bas för den gröna omställningen, skriver Jessica Stegrud, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. 19 jun 2023 11:59 Uppd.: 19 jun 2023 12:01 Bulletin Debatt Stödet för   →

Jessica Stegrud om energipolitiken

Jessica Stegrud (SD) har varit i farten i riksdagen i debatter om energipolitiken. Här är tre videor på temat. Vi börjar med den senaste: Hon skriver: ”Mindre än en tusendel av de globala utsläppen kommer från Sverige. Våra skogar tar dessutom upp det mesta av utsläppen (nästan 90%) vilket gör att vi är nära netto   →