miljökonsekvenser

Jessica Stegrud: Hur grön är den gröna omställningen till vindkraft?

Vindkraft ger tre gånger högre utsläpp än kärnkraft, kräver 10 gånger större arealer, förfular naturlandskapen, hotar faunan, släpper ut farliga mikroplaster och är åtskilliga gånger mindre energieffektiv. Den fungerar inte som bas för den gröna omställningen, skriver Jessica Stegrud, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. 19 jun 2023 11:59 Uppd.: 19 jun 2023 12:01 Bulletin Debatt Stödet för   →