Bra diskussion mellan Elsa Widding och Ebba Busch

elsa o ebba

Nedan är två interpellationsdebatter mellan Elsa Widding och Ebba Busch. Debatten är ovanligt bra och informativ, mycket tack vare att den hålls i hövlig ton och en klar vilja att utbyta åsikter och fakta mellan de två.

Frågorna från Elsa till Ebba under den första debatten:

Interpellation 2023/24:201 Elbrist på grund av Norrlandssatsningarna

av Elsa Widding (-)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svenska kraftnät har i sin rapport Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2023 pekat på en framtida elbrist på grund av de stora satsningarna på grönt stål med mera i Norrland. Det saknas produktion motsvarande tio kärnkraftverk. Man nämner att detta kan leda till att Svenska kraftnät kan tvingas koppla bort en del av elmarknaden, där till exempel Stockholm och Göteborg riskerar att drabbas.

H2 Green Steel har tydligen tecknat avtal med Vattenfall om el för sin verksamhet. Hur villkoren ser ut, det vill säga avtalets längd eller pris, vet vi ingenting om. Hybritprojektet har dock ännu inte tecknat något avtal såvitt är känt.

I en intervju nyligen förklarade Vattenfall att principen för tillgång till el är ”först till kvarn”. Svenska kraftnäts rapport bekräftar också att principen för tilldelning av el hanteras av kraftbolagen och Svenska kraftnät enligt principen ”först till kvarn får först mala”. Detta kan ju låta rimligt i ett historiskt perspektiv då vi har haft god kraftbalans och överskott av såväl effekt som energi. Men om el är en bristvara måste det ske en annan prioritering. Det bör knappast vara en fråga för Vattenfall att avgöra utan för staten som måste se till samhällsintressen av olika slag, inte minst ur ett beredskapsperspektiv. När vi har brist på el måste det rimligen finnas en prioriteringsordning.

Jag vill därför ställa följande frågor till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 1. Hur ser ministern på problematiken kring vem som prioriterar den el som finns tillgänglig i samhället, och hur avser hon och regeringen att hantera prioriteringen av el för industrier och hushåll när el blir en bristvara – ska enskilda kraftbolag som Vattenfall fortsättningsvis ha det mandatet?
 2. Kan ministern tänka sig att ta initiativ till att det inrättas en statlig funktion, till exempel inom Energimyndigheten, som får i uppdrag att säkerställa el till prioriterade områden i samhället?
 3. Om det nu beräknas saknas el motsvarande tio kärnkraftverk redan om några år – det lär knappast finnas möjlighet att bygga kärnkraft på så kort tid och vindkraft lär knappast vara möjlig att ta fram i sådan skala – hur tänker ministern och regeringen agera?
 4. LKAB:s vd har uttryckt det som ”att det måste gå” – vilka åtgärder tänker ministern vidta för att elen ska räcka till?

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/elbrist-pa-grund-av-norrlandssatsningarna_hb10201/

Texten till den andra interpellationen:

Interpellation 2023/24:202 Strukturella problem för vindkraften

av Elsa Widding (-)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

I vindkraftsindustrin har det funnits starka incitament till snabb etablering, stort risktagande, bristande hänsyn till närmiljön och kreativa skatteupplägg via utlandet. Resultatet har blivit därefter.

En stor del av vindkraftsindustrins lönsamhetsproblem är strukturella. Man har ingen el att sälja när det inte blåser, då priserna är som högst och behovet som störst. När det blåser finns plötsligt ett överutbud och priserna faller för att ibland även bli negativa. Som en liten del i energimixen hade vindkraften kanske kunnat både fungera och bära en del av sina egna kostnader. Vid dagens nivåer kannibaliserar den på såväl de andra energislagen som elsystemets tillförlitlighet och sig själv.

Dessutom har vindkraften försvårat möjligheten att bygga ny kärnkraft. Med mycket vindkraft i energimixen kan inte kärnkraften vara säker på att få köra större delen av årets timmar. När det blåser mycket riskerar kärnkraften att tvingas reglera ned, vilket påverkar lönsamheten negativt. Lägg därtill de enorma kostnader som kommer att belasta elkonsumenterna till följd av nödvändiga ombyggnader av elnäten – allt detta bara för att få den opålitliga vindkraften att ens fungera.

I en normalt fungerande ekonomi leder överetablering till sämre lönsamhet, varpå minskat inträde eller utslagning och konsolidering genast hade skiftat en marknad mot jämvikt. I vindkraftsindustrin har marknaden förvrängts på ett sätt som fått marknadsekonomins lagar att upphöra. Den huvudsakliga anledningen består av en kompott av elcertifikat, billiga lån, bidrag och skatteupplägg. Resultatet bli en bransch som fortsätter att växa trots att det inte finns några vinster att tjäna, där pengar i stället görs på kombinationer av stöd, räntesnurror, förlustavdrag, kreativa skatteupplägg och allsköns finansiella ingenjörskonster via ägande i utlandet.

Jag vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

 1. Hur stor andel av energimixen bedömer ministern det som realistiskt att vindkraften kan utgöra i det svenska elsystemet?
 2. Har ministern initierat någon analys av hur stor ökning av fossilkraft den planerade vindkraftsutbyggnaden kommer att medföra, och hur mycket våra utsläpp av koldioxid kommer att öka som en följd av denna utbyggnad, och kan ministern i så fall redogöra för resultatet av analysen?
 3. Hur ser ministern på nyttan med vindkraften kontra riskerna och kostnaderna för svenska skattebetalare givet de strukturella problemen som beskrivs i interpellationen, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av detta?
 4. Har ministern tagit initiativ till en analys av hur viljan att bygga kärnkraft påverkas av en ökande andel vindkraft i det svenska elsystemet?

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/strukturella-problem-for-vindkraften_hb10202/

Mitt intryck är att Ebba Busch inte försökte slingra sig utan tog Elsas frågor på allvar, något som tyvärr inte alltid är fallet i riksdagen. Jag tycker mig också se att Ebba Busch är betydligt mer påläst på området än då hon tillträdde som minister för ett år sedan. Elsa har naturligtvis en mycket större insikt i frågorna än Ebba, men där fanns ett samförstånd som bådar gott för framtiden. Dags för ett mer reguljärt samarbete?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Patrick Lindahl

  När Elsa har ”bråkat” färdigt i riksdagen (hon blir ju inte återvald i nästa allmänna val) kan hon ju bli generaldirektör för Svenska Kraftnät!

 2. Evert Andersson

  Äntligen en intressant debatt om energifrågan i Riksdagen. Kan inte erinra mig ha sett något mer kompetent tankeutbyte där.

  Ebba Busch har på senaste tiden visat större förståelse för grundkraven på systemet, men är väl fånge i klimatpolitikens orimliga behov. EU:s påbud om 43 % förnybart kan hon nog inte gå emot i ett par interpolationssvar.

  Det är inte ett utslag av extra snällhet i julveckan att jag tycker att båda dessa kvinnor skulle jobba ihop mer till nytta för landet.

 3. Evert Andersson

  #1 Patrick Lindahl

  Eller varför inte Vattenfall. De är i akut behov av ny VD. Elsa Widding har ju erfarenhet från såväl Vattenfall som regeringskansliet och hela elmarknaden.

 4. Magma

  Elsa är en tillgång för Riksdagen, tyvärr bortslarvad av sitt parti. Hon vet vilka frågor som är viktiga att ställa, tyvärr verkar det av filmerna att döma som om plenisalen är mer eller mindre tom – men antagligen anser de ordinarie riksdagsbroilerna att de ändå vet bättre än Elsa …. Dock verkar det av svaren ändå som om Ebba läst på en del, vilket naturligtvis är positivt. Om det däremot är tillräckligt stabilt för att ge Sverige en framtid med välfärd återstår att se.

 5. Magma

  # Evert A 3
  ”Eller varför inte Vattenfall”
  Det bästa förslaget hittills … därför att …
  1. Ett byte av Vattenfalls VD är ett akut behov
  2. Det hade varit en snygg markering mot mupparna i S o MP
  🌞

 6. Magnus A

  I mitten av klippet har Ebba familje-liknelser, med kärnkraft som stabilt parförållande, och att hon på en konferens sa att vindkraft som en tonåring nu ska bli vuxen. Alltså raka motsatsen till den kritik av vindkraft och löftena att stoppa den 2022 innan valet och, med havsvindkraftsprojektet och skrytet om hur mycket mer vindkraft än S som denna regering fixar, ett enormt svek. Hur har hon sluppit kritik för detta? Vänstermedia är väl nöjda med alla som stöder MP-vindkraft. Svaghet mot starka påtryckande intressen? Inte konstigt om hon saknar förmåga att förstå problemen?

  Att Ebba menar att alla kraftslag behövs är en floskel, men det finns även andra intetsägande floskler i hennes svar.

  Jolly Heretic om brittiska parlamentetsledamöter som begränsat smarta som överskattar sin förmåga: Are we ruled by midwits?
  https://youtu.be/LniTMgJTvfQ

 7. Mats Växjö

  # 5 Det vore även en markering mot SD. ”Klimatet” är inte en av deras viktigare frågor. Dessutom tror jag att de av taktiska skäl inte vill sticka ut och reta grupper som tar klimatet på största ”allvar”. De tappade ju stöd i senaste valet pga av sina åsikter i abortfrågan.

  Men hur i all världen ska man kunna ersätta propagandan som styr folk mot en klimatreligion och styra över debatten till att utgå ifrån vetenskap? Kan man, så småningom, nå dit via ”plånboksfrågor”?
  ”Vad fan får jag för pengarna?”

  Mats Växjö

 8. Lasse

  ”H2 Green Steel har tydligen tecknat avtal med Vattenfall om el för sin verksamhet. Hur villkoren ser ut, det vill säga avtalets längd eller pris, vet vi ingenting om”
  Oroande att Vattenfall sålt el till storförbrukare utan täckning.
  Först till kvarn innebär kanske att Boden ligger närmast Luleälvens vattenkraft.

  VD i Vattenfall har gjort oss svårt beroende av tillfälliga elproducenter.
  När hade Vattenfall senast en VD som tänkte på ägarnas välbefinnande? En rad på 4 VDar har gjort oss betydligt fattigare.
  Oss och producenterna av el-Vem kan leva på 2 öre per KWh som elen ger idag!

 9. Leif Andersson

  Är det någon som vet hur Energiministern tänker? Högt ställda mål i all ära men något svar på EW frågor får vi inte i första debatten. Trots att EW frågar flera gånger. hur skall kraften skall räcka till nya gröna stålprojekt utan att äventyra välfärden?
  Undrar varför alla tycker att det är den bästa debatten på länge.

 10. Håkan Bergman

  Evert A. #2
  Håller med, Ebba har gått kursen, men så kristen hon är kan hon ändå inte gå på vatten. Vi får ha tålamod med henne, t.o.m. jag börjar leka med tanken att lägga en stödröst på KD i nästa val, och då har det gått långt. Två tänkande damer mot 347 puckon, herregud!

 11. Magma

  # Magnus A. 6
  Om nu Ebba sagt ”att vindkraft är som en tonåring som nu ska bli vuxen” låter i min tolkning inte helt förryckt …
  En ”vuxen” torde vara mån om att stå på egna ben utan att snika på andra … alltså stå för sitt eget ”inträde till festplatsen” … eller med andra ord ta hela kostnaden fram till det är dags att leverera kraft och börja fakturera, och inte förlita sig på att storebror stöttar när dansbanan känns svajig … eller med andra ord inte förlita sig på att ”någon annan” står för stabiliteten nätet.
  Med de helt självklara kraven på en marknadsaktör så måste man vara idealist för att i framtiden investera i vindkraft …

 12. Lars Cornell

  #2 Evert Andersson ”… påbud om 43 % förnybart …”

  Står det så? Står det inte 43 % fossilfritt?

  Många länder, tex Tyskland, har inte en chans att klara 43% förnybart.
  .

 13. Leif Andersson

  Andra debatten blir en riktig parodi. En slipad politiker svarar inte på en enda fråga utan bara håller med. Det går bra att vända ut och in på sig själv och endå stå där med ett leende. T o m EW ser glad ut. Tidö= tid att dö.

 14. iah

  vill bara återigen säga att vi har 0,8 grader kvar innan vi kan börja räkna på 1,5 graders målet. annars så har ju svt sagt att neokannibalism, dvs att vi skall äta våra anhöriga, är ett sätt att minska co2 eller så kan vi vänta på att de som tagit alla covidsprutorna försämrat sitt immunförsvar enligt virologisten vanden bossche så att uppemot 30-40% av dom kommer att dö så har vi löst alla problem

 15. I dagarna godkände länsstyrelsen i dalarna bygget av ripfjällets vindindustri, på gränsen till värmland – ett av sveriges högvärdigaste naturområde, med mängder av nya och gamla naturreservat och natura 2000 områden.

  Försvaret sa nej, det hjälpte inte, politikerna i värmland sa nej, det hjälpte inte – och vindparken som byggdes en bit bort för några år sedan är i rekonstruktion, ekonomisk krasch.

  Men nu skall tyskarna bygga.
  Den svenska energipolitiken är en total katastrof och är en spegelbild av våran lika ovärdiga klimatpolitik – det är så lågt och ovetenskapligt värdelöst att man knappt orkar tänka på det – men man måste…hoppet står till att verkligheten är påväg ikapp alarmisttomtarna och deras forskarlismare.

 16. Apropå Ebba Busch. En minister kan nog inte påverka så mycket i den dagliga verksamheten i Vattenfall utan att bli anklagad för ministerstyre. Regeringen kan påverka när det skall utses ny chef och styrelse. Och de kan påverka t.ex. Hybrit genom att finansministern säger nej till subventioner.

  Så mycket rullar tyvärr på som vanligt även om det är stolligt.

  Jag vet inte om Elsas förslag (i en annan debatt) att man skall höja avkastningskravet på Vattenfall eftersom riskerna är stora med nuvarande policy låter sig göras på kort sikt.

 17. Håkan Bergman

  Magnus b #15
  Jag vet att det är fult, men ibland måste man vara ful. Vi får liera oss med normännen och starta en niondeapril-front.

 18. Tege Tornvall

  Kanske får både Ebba Busch och Romina Pourmokhtari lära sig ett och annat av Daniel Westlén, Rominas statssekreterare och tekn. dr. i fysik. I så fall hoppingivande. Om det går så långt som till att ifrågasätta klimatmål och Paris-”avtal” är tyvärr tveksamt.

 19. Nr 17 Håkan B
  Jodå – vi har redan ett ganska utvecklat sammarbete med norrmännen – gränsfolken är bra på att samverka!

  Just nu pågår striden om flera vindindustrier i några av både norge och sveriges finaste och vildaste områden, vildrenar, myskoxar och kungsörnar är helt avfärdade som i behov av skydd.
  Långa floskler om natur och vilt i MKB: erna avslutas alltid med standardformuleringen ” obetydlig påverkan”.

  Vindindustrin använder oerhört hänsynslösa metoder och har blivit värdiga representater för ett samhälle i förfall.

 20. Evert Andersson

  #12 Lars Cornell

  Kan nog vara så, men jag läste vindkraft eftersom EU huvudsakligen pushar för det.

 21. Matsa

  En sak som Elsa påpekar och som jag sällan hör i debatten är att det är olämpligt att använda vattenkraft för att reglera den nyckfulla vindkraften. Att man inte kan reglera med kärnkraft är välkänt, men är det inte just med vattenkraften vi reglerar vindkraften idag? Är det alltså dåligt? Elsa uttrycker det som att ”vinden sliter på vattnet”. Vad betyder det? Jag trodde (i min enfald) att det går bra att använda vindkraft så länge det finns vattenkraft att reglera med och att det är först när vindkraften överstiger vattenkraftens reglerkapacitet som det blir problem. Är det fel? Varför är det dåligt att reglera med vattenkraft?
  (Jag hänvisar här till Elsas kommentar i den andra videon (”strukturella problem för vindkraften”) vid tiden ca. -9.20)

 22. TorbjörnR

  #21 Matsa

  Vattenkraften styrs bla av vattendomar.
  När vattenkraften används för snabb reglering så höjs och sänks vattennivåer kraftigt vilket påverkar erosion och allt liv inkl växtlighet kring stränderna dels i dammarna men även nedströms.
  Dessutom blir det mycket start och stopp för turbiner och annat vilket sliter på kraftverken.
  De är inte dimensionerade för sådan drift och det genererar högre driftkostnader och kortare livslängd.

  Vattenkraften får alltså högre kostnader pga vindkraft

  Dessutom sätter vattendomar gränser för hur man kan använda vattnet

 23. TorbjörnR # 22,

  Just så. Vattenkraft kan användas för reglering men det sliter både på natur och turbin. Variabel och väderberoende el orsakar höga kostnader just genom att vara väderberoende.

 24. Matsa

  #22, 23
  Aha, intressant, tack för snabba svar. Så redan de ca. 20% vi har idag är alltså för mycket? Finns det någon övre gräns under vilken det trots allt är försvarbart att köra vindkraft? 10% ?

 25. Sten Kaijser

  Matsa #24

  Eller gasturbiner

 26. Evert Andersson

  #24 Matsa

  Vet inte matematiken bakom men det brukar sägas att om större andel än vindkraftens kapacitetsfaktor ska hanteras blir blir det fruktansvärt kostsamt.
  Samlat svensk vindkraft 2022 runt 25 %
  Dessutom blir ju kraftbalansen svagare ju mer ostyrbar kraft systemet innehåller.

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Energi-221016.pdf
  Se bild 25/56

 27. TorbjörnR

  #24 Matsa

  10% har nämnts redan för 12-13 år sedan. Det var nog SVK som sa det men exakt vad de la in i ekvationen som gav 10% är okänt för mig.

  Jag tycker att balanseringskostnader hos SVK som ökat med ca 20 miljarder som prognos 2023 är ett bra exempel på hur vindkraft påverkar allt negativt.

  Tar du dessa 20 miljarder i relation till producerat 33 TWh så blir det en kostnad på ca 65 öre per kWh extra utöver övrigt elpris.

  Är du sugen på att betala det?

  Skälet är alltså att vindkraften är för stor redan nu.

 28. Håkan Bergman

  Och i S börjar man ompröva sin egen politik, men egentligen var ju allt MP’s fel.
  https://www.di.se/nyheter/s-sagar-sin-egen-klimatpolitik-och-miljopartiet/

 29. Adepten

  Tack för ett bra inlägg som kan sprida ljus över en hållbar klimatpolitik över flera mandatperioder.
  Ser ut som att S har nyktrat till nu, när de sågat sin tidigare klimatpolitik. Återstår dock att se vad de kommit fram till?
  Förövrigt visar Elsa sin briljanta och välgrundade kunskap som jag hoppas att alla i riksdagen tar till sig och tar tillvara på 🙂

 30. Adepten

  #28 Håkan Bergman

  Vad tycker du om S nya omprövning av sin klimatpolitik?
  Skall man🤣 eller😭?
  https://www.socialdemokraterna.se/download/18.7675af8c18c6320ef50e38c/1702900714595/5.%20Klimatomstallningen%20ska%20fungera%20for%20vanligt%20folk%20i%20hela%20landet.pdf

 31. Ingemar Skarpås

  Debatten kändes nästan som en uppgjord match men där ingen behövde lägga sig. Kommentaren från Elsa om att hon är partilös kändes som en inbjudan till samarbete?!. Kanske Elsa hamnar på valbar plats för KD inför nästa val. En räddning för KD i opinionen är då möjlig. Ebba är väl hyfsat bra på posten hon har nu men skulle nog passa bättre på något annat som ligger KD och deras väljare närmare. ”Matchen” blir en win-win, och en mer seriös politik för miljö och elstabilitet.

 32. Håkan Bergman

  Adepten #30
  Nja nån djupare omprövning är det väl inte. Klimatkrisen är kvar. Lite märkligt att man kan sitta med MP i sju år och inte reagera förrän nu. Så länge risken finns att dom sätter sig i regering med MP igen lugnar det inte mig. Det kan ju vara fulspel också ett sätt att rädda kvar MP.

 33. Adepten

  #32 Håkan Bergman

  Ja, man kan säga att de har hamnat i dåligt sällskap samt att de hade ”otur” att eon och vattenfall lade ner så många kärnkraftverk under deras 2 mandatperioder av regeringsmakt.

 34. foliehatt

  Adepten, #33,
  vi ska inte ha regeringar som har otur. Det är dåligt för landet.

 35. Adepten

  foliehatt, #34.
  Så kan det va, när man ser det inte komma eller har obefintliga kunskaper är det lättare att ha otur😁