Roger Pielke Jr

Strategi för att lura allmänheten om extremt väder

Roger Pielke Jr har ett intressant inlägg https://rogerpielkejr.substack.com/p/alternative-facts om hur det kommer sig att tidningar, etermedia, och alarmistiska forskare ständigt fantiserar om att alla extrema väderhändelser beror på den globala uppvärmningen. Han har ju själv under långt tid forskat på detta område och visat att händelserna i fråga varken har ökat i intensitet eller i   →

Riksdagsdebatt om IPCCs senaste rapport

    Det blir mycket Elsa på sistone. Men det här är intressant i sig, utöver käbblet inom riksdagen. För inte så länge sedan kom IPCC ut med en s.k. Syntesrapport , eller en sammanfattning av alla rapporter som IPCC gjort på senare år. Om detta har det tydligen varit en riksdagsdebatt 28/4 bland partiernas   →

Roger Pielke: Tro inte på alarmismen

I ett inlägg på Roger Pelkes blogg https://rogerpielkejr.substack.com/p/dont-believe-the-hype skriver han om hypen kring extremväder. Han börjar med ett citat från FN-chefens sanslösa och ovetenskapliga påståenden. Några citat: ”I september gjorde FN:s generalsekreterare António Guterres följande påståenden när en rapport släpptes – med titeln ironiskt nog – United in Science: I september gjorde FN:s generalsekreterare António   →

Klimatvetenskapen blir allt galnare

Vi har alla hört att vi skall lyssna på vetenskapsmännen. Det påstås att världen kommer att gå under om tio år. Detta har vi fått höra i 40 år eller så. Media trumpetar ut domedagsprofetior varje dag. Våra skolbarn matas fulla med skräckpropaganda och den psykiska ohälsan med ångest och självmordstankar växer lavinartat. I en   →

Den gröna energipolitikens misslyckande

Bild: BP World Energy 2014 (länk) via Roger Pielke Jr. Under de senaste två decennierna så har det övergripande målet för grön energipolitik varit att få ned människans utsläpp av koldioxid. Det skulle, och skall, ske genom stora satsningar på s.k. ”förnyelsebar” energi och sparande. Politikerna har investerat enorma summor på detta samtidigt som man   →

Det är inte klimatförändringar som orsakar ökade kostnader

Roger Pielke Jr är en av världens främsta experter på extremväder och dess konsekvenser för våra samhällen. Här följer min översättning av en mycket läsvärd artikel som nyligen publicerades på bloggen FiveThirtyEight Science. Länkar finns i originalartikeln. Den har låtit tala om sig. På 1980-talet var den genomsnittliga årliga kostnaden för naturkatastrofer i världen $   →

Naivt av politisk expert

Jag, liksom Pehr Björnbom, gladdes över en op-ed i DN härförleden. Den var skriven av Roger Pielke Jr och min kollega här vid Linköpings universitet, Björn-Ola Linnér – båda experter på politiken kring bl.a. klimatfrågan. Jag hyser stor respekt för deras kunskaper inom sitt forskningsfält i gränsområdet mellan politik och vetenskap. Det glädjande i deras   →

Extremväderhotet nedtonat

Under senare år så har larmen i media i stor utsträckning kretsat kring förekomsten av extremväder: Världen drabbas av fler torrperioder, skyfall, översvämningar, stormar och orkaner. Dessa ger redan idag upphov till miljontals klimatflyktingar påstår domedagsmånglande organisationer som Greenpeace, Jordens Vänner och Världsnaturfonden. Vi minns alla hur man först pekade på orkanen Katrina i New   →

Roger Pielke Jr på DN Debatt: Skräms inte med klimatet!

Professor Björn-Ola Linnér, Linköpings Universitet, och för oss här på bloggen mycket kända professor Roger Pielke Jr, University of Colorado, skriver i dag en debattartikel ”Mer auktoritär politik inte lösningen på klimatfrågan”. Där tar man upp faran med att klimathotet används som motiv till förslag för diverse mer eller mindre auktoritära lösningar vid sidan av   →

Misslyckad politik för att minska fossilbränsle

Roger Pielke Jr har en tänkvärd artikel i The Breakthrough Institutes tidskrift. Där har han ovanstående diagram som visar hur stor del av den globala energikonsumtionen som utgörs av icke-fossila bränslen. Som synes ökade den icke-fossila delen som allra mest under 70- och 80-talen – långt före det att det överhuvudtaget fanns någon ”klimatpolitik”. Orsaken   →