Roger Pielke: Tro inte på alarmismen

extremvader

I ett inlägg på Roger Pelkes blogg https://rogerpielkejr.substack.com/p/dont-believe-the-hype skriver han om hypen kring extremväder. Han börjar med ett citat från FN-chefens sanslösa och ovetenskapliga påståenden. Några citat:

”I september gjorde FN:s generalsekreterare António Guterres följande påståenden när en rapport släpptes – med titeln ironiskt nog – United in Science:

I september gjorde FN:s generalsekreterare António Guterres följande påståenden när en rapport släpptes – med titeln ironiskt nog – United in Science:
Översvämningar, torka, värmeböljor, extrema stormar och skogsbränder går från ont till värre och slår rekord med ständigt alarmerande frekvens. Värmeböljor i Europa. Kolossala översvämningar i Pakistan. Långvariga och svåra torka i Kina, Afrikas horn och USA.
Det finns inget naturligt med den nya omfattningen av dessa katastrofer. De är priset för mänsklighetens beroende av fossila bränslen. Antalet väder-, klimat- och vattenrelaterade katastrofer har ökat med en faktor fem under de senaste 50 åren.

Som jag och andra har dokumenterat är Guterres påstående om en 500-procentig ökning av katastrofer ren desinformation. Du kommer aldrig att hitta ett mer uppenbart och grymt felaktigt påstående i offentliga diskussioner från en viktigare institution. För att göra saken värre, legitimeras den falska föreställningen om en massiv ökning av katastrofer av ingen mindre än Världsmeteorologiska organisationen, ett av de grundande organen för den mellanstatliga panelen för klimatförändringar.”

klimat katastrofer

”Grafen ovan visar att enligt CRED EM-DAT – vilket är samma databas som WMO och Guterres baserade sina falska påståenden på, men jag avviker – kommer 2022 att se cirka 330 totala katastrofer, enligt EM-DAT-kriterierna för inkludering. Antalet 2022 kommer att vara ungefär genomsnittet för det senaste decenniet och cirka 10 % mindre än det årliga antalet katastrofer under det första decenniet av detta århundrade. De bredare effekterna av dessa katastrofer (dödsfall, ekonomiska förluster) överensstämmer också med dessa trender.
Baserat på dessa data, som av CRED bedöms vara tillförlitliga sedan 2000, finns det inget som tyder på att antalet globala väder- och klimatkatastrofer ökar.”

Se även https://klimatupplysningen.se/naturkatastrofer-i-ny-rapport/

”Jag är nyfiken: När ska journalister börja rapportera fakta om katastrofer och ropa ut desinformation?”

forluster klimat

”Den globala återförsäkringsjätten, Swiss Re, har beräknat att 2022 kommer att se totalt 260 miljarder dollar i totala katastrofförluster. Baserat på denna uppskattning, och en uppskattning av IMF för 2022 års globala BNP-tillväxt, kan vi prognostisera att 2022 års globala väder- och klimatkatastrofförluster kommer att vara cirka 0,2 % av global BNP. Det är ungefär samma som medianen 1990 till 2021. Men under den tidsperioden har förlusterna minskat (som andel av BNP) som du kan se i figuren ovan, som uppdaterar en expertgranskad analys som jag först publicerades 2019.”

”Det finns redan goda bevis för att värmeböljorna har blivit mer intensiva på många håll och att ökningen beror på ökande växthusgaser. För de flesta typer av väder- och klimatextremer har dock varken upptäckten av trender eller tillskrivning av trender till mänskliga klimatpåverkan uppnåtts.
Ta det inte från mig, ta det från IPCC.”

För alla som följt den vetenskapliga – till skillnad från den mediala och politiska – debatten så är detta inget nytt. Att Roger Pielke enkelt kan beslå FNs ordförande med att ljuga rakt ut är heller ingen överraskning. Det sker hela tiden. Men var finns alla journalister som slår sig för bröstet och säger sig vara vetenskapliga och opartiska?

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent

  Påståendet från Guterres gällde en jämförelse 50 år tillbaka. Hur kan du då hänvisa till 20 års historik för ditt motargument?

 2. mattias

  #1
  Påståendet kommer förmodligen härifrån: https://ourworldindata.org/natural-disasters

  Ökningen med en faktor 5 avser antal rapporterade extremväderhändelser de senaste 50 åren.

  Problemet är bara att peaken inträffade för ungefär 20 år sedan och därefter sjunker rapporteringen. Därför är det rimligt att titta på statistiken de senaste 20 åren. Den kraftiga uppgången dessförinnan beror sannolikt på en hög bias av inrapporterade uppgifter under den perioden.

  Uppmätta värden av extremväderhändelser uppvisar inte den kraftiga ökning under de senaste 50 åren.

 3. Rossmore

  Alarmismen pågår hela tiden och är genuint falsk. Inte bara genom att påtala extremväder här och där utan också genom att förtiga extremväder här och där. T.o.m. normalt alarmistiska CNN rapporterar om det extremväder som just nu drabbar en stor del av den nordamerikanska kontinenten:

  https://edition.cnn.com/us/live-news/winter-storm-christmas-weather-forecast-12-22-22/index.html

  SVT låtsas som ingenting och kör:

  https://svt.se/nyheter/inrikes/hej-da-till-skidturismen

 4. Håkan Bergman

  mattias #2
  Att antalet rapporterade katastrofer varierar är inte märkligt, men hur ska man tolka statistiken över antal döda, är den per decennium, 2000-2010 78130 döda? Enbart jordbävningen i Indonesien 2004 tog 227898 liv.
  https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
  Jag skulle inte lita alltför mycket på Our World in Data.
  Edit, nu ser jag att det handlar om siffror per decennium, men som sagt det blir inte bättre av det.

 5. mattias

  #3
  Provade den hajpade chat.openai för att syna följande påståenda i din länk av Erika B: stämmer detta påstående: ”Snöbristen har redan lett till att intresset för skidsport minskar bland svenska ungdomar.”

  Här är svaret: Det är svårt att säga om det stämmer eller inte, eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka intresset för skidsport hos svenska ungdomar. Snöbrist kan säkert vara en faktor som påverkar intresset, men det kan också finnas andra faktorer som påverkar, till exempel hur mycket tid och pengar ungdomar har att lägga på skidsport, om det finns bra skidorter i närheten, om skidsporten är populär i området och så vidare. Det är därför svårt att säga om påståendet är sant eller inte utan mer information.

  Ändå lite imponerande – med åtminstone ett resonemang om alternativa förklaringar.

 6. Håkan Bergman

  mattias #5
  Just skidorterna i alperna var, är, bland dom mest drabbade av covids följder.

 7. Fredrik S

  Guterres påstående härstammar väl från WMO som själva kom fram till förbättrad rapportering som orsak?

  Att sedan befolkning ökat med fyra miljarder människor på femtio år, många boendes på ”fel” ställe, begriper nog de flesta vad det innebär.

 8. Mikael Andersson

  #5 Mattias

  Frågade samma AI:

  Hur kan man skilja på naturlig koldioxid och mänsklig koldioxid?

  Ganska imponerande svar 😅

  ”Det är möjligt att skilja på naturlig och mänsklig koldioxid genom att använda olika analysmetoder som mäter koldioxidkoncentrationen i luften eller i olika material. En vanlig metod är att mäta de så kallade koldioxid-isotoper, som är varianter av koldioxid med olika atommassor. Naturlig koldioxid har vanligtvis en annan sammansättning av koldioxid-isotoper än mänsklig koldioxid, och genom att mäta förhållandet mellan olika isotoper kan man skilja på naturlig och mänsklig koldioxid.

  En annan metod är att använda koldioxid-katjoner, som är varianter av koldioxid med olika laddning. Naturlig koldioxid har en positiv laddning, medan mänsklig koldioxid har en negativ laddning. Genom att mäta laddningen på koldioxid-katjoner kan man skilja på naturlig och mänsklig koldioxid.

  Både koldioxid-isotoper och koldioxid-katjoner kan analyseras med hjälp av instrument som är speciellt utvecklade för att detektera och mäta dessa ämnen. Genom att använda dessa analysmetoder kan man skilja på naturlig och mänsklig koldioxid och få en bättre förståelse för deras respektive bidrag till den totala mängden koldioxid i atmosfären.”

 9. Vindenergin är fortsatt minskande sedan lång tid, trots anförande om att uppvärmningen skulle ge mer energi åt diverse väderfenomen.
  Och sett till minskningen av oväder i sverige dom senaste 20 åren så blir det väl bara allt tydligare att det handlar om växlingar i havsströmmarna världen över som styr mer än atmosfäriska vädernycker och mängden koldioxid i atmosfären.
  Torka eller inte i afrika och sydamerika och diverse nederbördsmönster runt om i världen, liksom våran egen temperatur här i Skandinavien ger definitivt intrycket av att det handlar om havsströmmarna.
  Visst påverkas utstrålningen till rymden av mängden koldioxid men innan den utstrålningsskillnaden har en signifikant inverkan på alla jordens hav och dess temperatur och strömmar är det mycket långt – välutbildade fysiker kan väl beräkna mängden energi som krävs för att värma upp alla hav med en tiondels grad genom denna minskade utstrålning.
  Tjafset om den kraftiga uppvärmningen av haven tycks ju ligga på 0.075 grader C och då ryms sannolikt den siffran väl inom felmarginalen och kan knappast vara mer än ett brus på temperaturkurvan.
  Kanske har jordaxelns lutning och då var och hur mycket solen lyser och i vilken vinkel solljuset träffar över tid mer betydelse för havens temperatur än koldioxidens utstrålningspåverkan.
  Oavsett känns alarmistiska uppstötningar kring våldsamt accelererande havstemperaturer som dragna ur hatten..

 10. Lars Kamél

  Hur kan någon gå på desinformationen om att extremväder har blivit flera hundra procent vanligare? Det borde bara vara att fundera över varifrån skulle energin ha kommit för en sådan ökning. Och inse att den finns inte.
  CRED EM-DAT byggdes upp under 90-talet och blev klar 1999. Därefter visar den på en nedgång av extremvädret. Före det visar statistiken bara att det har blivit sannolikare att en händelse kommer med i databasen. Vilket till exempel märks genom den stora ökningen av vulkanutbrott och jordbävningar. Kan någon på allvar tro att Jordens inre har blivit mycket våldsammare, så att vulkanutbrott och jordbävningar har mångdubblats?

 11. Fredrik S

  Rossmore #3

  Om Erika B. skulle göra en snöängel i snön skulle resultatet resultatet ha spetsig hatt och kvast.

 12. #10 Lars Kamél

  ”Hur kan någon gå på desinformationen om att extremväder har blivit flera hundra procent vanligare? Det borde bara vara att fundera över varifrån skulle energin ha kommit för en sådan ökning.”

  Det är den onda koldioxiden som fått energin att fördela sig mer ojämnt! Ditt argument duger inte, tyvärr.

  Det är nödvändigt att analysera statistik. Påminna om de stora civilisationer som gått under på grund av svår torka, visa bilden från Tyskland där märket från senaste översvämningen ligger långt under den värsta, påminna om Backafloden osv.

  Att extremväder inte blivit fler (med undantag av värme) är inget skäl att ignorera riskerna med ökande utsläpp av långlivade växthusgaser. IPCC tror att ”middle of the way” dvs SSP2-4.5 är en trolig framtid. Den innebär att utsläppen skall vara ungefär oförändrade fram till 2060 och sedan avta till nära noll 2110 eller så. Detta är ett ambitiöst mål som rimligen kan uppnås – eller åtminstone inte kommer att missas väldigt mycket.

  Det är långt till 2110. Med tiden kommer vi att veta bättre och då kan politiken justeras.

 13. pekke

  Att prata om väderkatastrofer är ganska meningslöst, det är först de senaste dryga 100 åren som vi fått någorlunda bra rapportering och statistik.
  Mänskliga samhällen har funnits 8 000 – 10 000 år, så om vi bara har statistik från de senaste 100 åren säger ingenting om det blivit fler eller mindre katastrofer som drabbat mänskligheten.

  100 år är blaha, blaha !
  En kopp kaffe, tack.

  God Jul !

 14. Mats Kälvemark

  # 12 Leif
  Återigen:
  Hur kan du förklara värmningen 1910-1940 med samma 30-årstakt som nu men utan möjlig påverkan av fossil CO2 och med gällande temperaturrekord fortfarande kvar från den tiden?

  Hur kan du förklara avkylningen 1945-1975 med begynnande ökning och sedan stark tillväxt av CO2-utsläpp? Larmet gick om katastrof men nu ny istid.

  Hur kan du förklara fortsatt, oavbrutet ökande atmosfärshalt av CO2 men temperaturpaus i 8 år sedan 2015 mätt med satellit, garanterat ej påverkat av UHI?

  Hur kan du förklara att IPCC:s datorbaserade modeller i genomsnitt visar 2 ggr högr takt än verkliga observationer med ballong och satellit?

  Hur kan du förklara att om man låter en genonsittlig IPCC-modell räkna temperatur historiskt i tiden bakåt till Holocent Optimum så ger den sjunkande temperaturer medan verkligheten (proxy baserat på havssediment) visar stigande temperatur?

  Ber vänligen om svar på mina frågor.

 15. Det förvånar mig att våra grundvattenmagasin inte är överfulla eller över det normala hela tiden på senare decennier, på våra breddgrader skall ju den ökande temperaturen ge kraftigt ökande nederbörd.
  Vindenergin skulle ju också öka sade man tills ganska nyligen i den allmänna klimatdebatten, tills man förklarade att den minskande vinden berodde på temperaturutjämningen eller något annat passande för tillfället.
  Nederbörd och vind över tid kan vara ett par bra parametrar att mäta.
  För en lekman som mig så känns det som att klimatparametrarna fortfarande skruvas fram och tillbaka för att anpassas till rådande klimatpolitik – det blir mer sådant här och mindre sådant här med uppvärmningen och det där ” sådant här” uppfinner man/vi längs vägen.
  Och ser man till mänsklig naturpåverkan, odlingslandskap ist för skog, växande städer, vägar och vattenpåverkan osv så känns den där graden i uppvärmning som att det brister någonstans i teorin om koldioxiden som ledande i påverkan.
  Takten på uppvärmningen, trots mänskliga aktiviteter, från lilla istiden känns oroväckande normal i min egna korkade värld.
  Dock är det bra om mänskligheten fortsätter forska om klimat men då bör bekräftelseforskning och koncensusforskning uteslutas eftersom klimatforskning är en grannlaga uppgift.

 16. Daniel Wiklund

  #12 Leif Å Du skriver ”Den onda koldioxiden”. Jag tar mig för pannan. Jag har mao andats ut den ”onda” koldioxiden i snart 75 år. Det borde inte vara tillåtet. Eller hur Leif Å.

 17. Det korrupta FN kommer att kalla den globala avkylningen framöver för extremväder förorsakat av människan ända in i kaklet. Människors liv och hälsa saknar betydelse för dessa skurkar. Och politiker och journalister hänger på. Precis som man förklarar utvecklingen för amerikanerna i julhelgens bitande kyla. De har mitt fulla förakt.

  God Jul, förresten.

  https://www.ventusky.com/?p=15;14;1&l=temperature-anomaly-2m&t=20221224/1500

 18. Magma

  Såg just att TV4 högst oväntat rapporterar om extremvädret i USA med temperaturer på samma nivå som annars i Arktis.
  Det skall bli intressant att se hur lång tid det tar innan Rockis eller någon annan av klimatfantomerna kommer med en förklaring om hur det beror på ökande koldioxidhalt … 🙄

 19. Lasse

  #15 Mgnus
  Bra fråga!
  SGU håller koll på magasinen:
  https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/aktuella-grundvattennivaer/

  Om nederbörden ökar och det blir varmare borde grundvattenbildningen förstärkas.

  Fast om solen skiner mer så torkar ytan mer.

  Frågan som Ingemar ställde-var finns journalisterna är lätt att svara på-I Egypten i november och i Kanada i December. 😉

 20. Hur definieras ”disasters”. Hur klassar man?

  #8
  ”medan mänsklig koldioxid har en negativ laddning.”
  Självklart!

 21. #3

  Denna Erica B..
  Det har blivit betydligt dyrare att åka utför än på 80-talet, hänsyn till konsumentprisindex.
  En vecka i backen med familjen går på över 50 000, om man snålar.
  Dessutom fanns ”Stenmarkseffekten”.

 22. Oavsett vilka klimatparametrar som befinner sig i kris eller inte så kan jag, helt anekdotiskt, som vinterälskare konstatera att förra årets isfiske i mina hemtrakter i västra götaland startade ett par veckor innan jul och likaså blev det i år – redan en vecka in i december startade årets isfiske i göteborgsområdet.
  Såå, väljer man att titta på isläggningen dom senaste 2 åren på insjöarna längs västkusten så kan man se att det skett ovanligt tidigt även i perspektivet av mitt 50 åriga pimpelliv.
  Nu på morgonen är det minus grader och lätt snöfall, här söder om vänern.
  Vit jul igen alltså, även det ovanligt i mitt 50+ liv och på nyheterna rapporterar dom om ännu ett våldsamt kalluftsutbrott i USA.
  Isen i Arktis är dessutom i kalasform och växer så det knakar och även i år ser den sydliga utbredningen ut att bli kraftig, precis som norska oljedirektoratet konstaterat som en långsiktig trend.
  Isen i Antarktis har flera gånger under dom senaste 10 åren slagit utbredningsrekord i jämförelse med hela tidspannet som satellitmätningar pågått.
  Allt är inte katastrofuppvärmning ens om man tittar på dom stora klimatparametrarna – alarmism är mer som ett fenomen än faktagrundat.
  Alarmismens gräddfil i media och inom Fn och andra maktcentra är oändligt mycket mer oroande än klimatets utveckling.
  Nu blir det en tur ut på pimpelisen – God Jul på er alla som kämpar mot fördunklingens tidevarv.

 23. mattias

  #21
  Socioekonomiska faktorer brukar oftast vara förklaringen till allt – men övertrumfas förstås av klimatförändringar (allt annat är ju lika…).
  Jag tittade precis på dokumentären om Stenmark. Om man spottade på polletten så att den fastnade så kunde man sedan åka gratis i liften hela kvällen…

 24. Karl Eider

  #3 & 5

  Barnidrottandet minskade allmänt under pandemin. Har sedan dess inte återhämtat sig.

  https://www.svt.se/sport/allman/tre-ar-efter-pandemin-barnidrottandet-minskar

 25. stig morling

  En bortglömd ironiker, Mark Twain, konstaterade:
  ”Lögn, förbannad lögn och statistik!”

  Glad Jul

 26. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Ingemar: Du slutar med att fråga: Men var finns alla journalister som slår sig för bröstet och säger sig vara vetenskapliga och opartiska?

  Sådana journalister finns. Jag är en av dem. Men frågan är felställd. Den bör vara:

  Vilka media ger utrymme för kritisk granskning av klimatlarm, klimatpolitik och klimatåtgärder?

  Vi stängs ju ute. Flera redaktörer har direkt i samtal svarat mig detta. I praktiken ett yrkesförbud. Men alternativa media ger utrymme. Då kritiseras jag – och vi – för att ”bara skriva för nätmedia”. Ytterst oärligt, eftersom jag sänder samma texter till alla.

 27. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  #1 Ingemar. Jag missuppfattade dig delvis. Du menade att alarmistiska journalister nu förtiger bevis mot larmen.

  Men även här gäller frågan snarast politiskt korrekta media, som samfällt hänvisar till FN och IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare utan någon formell överenskommelse sins emellan. Ett gemensamt trospostulat ungefär som den gamla katekesen,

 28. Lasse

  #1 Kent
  ”Översvämningar, torka, värmeböljor, extrema stormar och skogsbränder går från ont till värre och slår rekord med ständigt alarmerande frekvens.”

  Var finns det signaler som stämmer överens med Guterres alarm?
  SVT gjorde stor sak av detta uttalandet i samband med Elsa W tal i riksdagen. Flertalet som svarade höll med FN men inta alla, gör du det?

 29. tty

  #8

  Själv är jag allt annat än imponerad. Det är ju i stort sett inte en bokstav rätt.

  Den första delen hade varit i princip (men bara i princip) riktig om den hade sagt ”kolisotoper” i stället för ”koldioxidisotoper” (som inte finns).

  Den andra delen är ju 100 % koko.

 30. tty

  #1

  ”Påståendet från Guterres gällde en jämförelse 50 år tillbaka. Hur kan du då hänvisa till 20 års historik för ditt motargument?”

  Kanske därför att om jämförelsen gällde 50 år tillbaka implicerar det att katastroferna ökade mellan 1970 och 2000 (då koldioxidhalten var lägre) för att därefter minska.

  Vilket inte låter särskilt hotande.
  Kanske passerade vi en ”tipping-point” 2000?

 31. Johnny Kronvall

  Journalisterna följer uppmaningarna från den dubiösa organisationen Covering Climate Now.
  https://coveringclimatenow.org/resource/climate-reporting-best-practices/
  https://coveringclimatenow.org/resource/extreme-weather/
  ”In extreme weather events—hurricanes, fires, droughts, floods, heatwaves, and more—climate change is best viewed as critical context. Climate change makes these events more likely and more powerful. Extreme weather stories that fail to mention climate change should, in turn, be viewed as incomplete and perhaps inaccurate.

  The solution is simple. Often a single, well-placed sentence or clause will do the trick. That is, climate change needn’t be the story or the main thrust of a piece to merit prominent mention. Whether reporting on a looming storm, amid 95mph winds, or in a storm’s devastating aftermath, just say: “This storm is exactly the sort of event scientists around the world associate with global warming,” or, “The hurricane/fire/drought/flood comes at a time when human-caused climate change is making storms like it fiercer and more frequent.”

 32. Mikael Andersson

  #14 Mats Kälvemark

  Svaret på din sista fråga ställde jag till programmet som är det ”nya” Artificiell intelligens, råder mycket osäkerheter tydligen!

  ”Det finns ett antal olika faktorer som kan bidra till att en genomsittlig IPCC-modell inte ger samma resultat som verkligheten när det gäller temperaturerna under Holocen Optimum. Detta kan bero på olika saker, såsom:

  Modellen är inte exakt: Modellen är en förenklad representation av den verkliga världen, och den kan därför inte ta hänsyn till alla detaljer och faktorer som påverkar temperaturen.
  Modellen är baserad på antaganden och förutsättningar: Modellen bygger på antaganden om hur världen fungerar och på förutsättningar om hur olika faktorer påverkar temperaturen. Om dessa antaganden och förutsättningar inte stämmer överens med verkligheten, kan det påverka modellresultatet.
  Modellen är kalibrerad mot nuvarande förhållanden: Modellen är oftast kalibrerad mot nuvarande förhållanden, så att den ger realistiska resultat för nutidstemperaturen. Detta kan påverka modellresultatet för perioder långt tillbaka i tiden, eftersom de förhållanden som rådde då kan vara mycket olika från de förhållanden som råder nu.
  Verkligheten är mer komplex än modellen: Den verkliga världen är mycket mer komplex än vad en modell kan fånga, och det finns många faktorer som påverkar temperaturen på jorden. Detta kan göra det svårt att få en exakt bild av temperaturen under Holocen Optimum med hjälp av en modell.”

 33. foliehatt

  Johannes, #20.
  Criteria
  For a disaster to be entered into the database at least one of the following criteria must be fulfilled:

  Ten (10) or more people reported killed
  Hundred (100) or more people reported affected
  Declaration of a state of emergency
  Call for international assistance

 34. Håkan Bergman

  Så man har lyckats skapa en artificiell floskelgenerator, finns det verkligen nåt behov av såna?

 35. Mikael Andersson

  #29 tty

  Jag noterar detta, det finns en feedback funktion där man kan ange om svaret är ”not true” och man kan ange vad ett ”prefered answer” skulle vara…de får jobba med datainhämtningen verkar det som eftersom vem som helst kan ju ange ett biased svar?

  Men på Mats Kälvemarks sista fråga fanns ett ”hål” i konsensus, där hade inte IPCC ”rättat till” vetenskapen?

 36. Björn-Ola J

  O.t.
  Eske Willerslev är en känd dansk biolog som forskar i forntida DNA. Han och hans team har nu funnit forntida DNA från 2 miljoner år sedan i sediment från norra Grönland. 2 miljoner år gammalt DNA är ett nytt rekord. Genom att jämföra DNA med det som finns i databaser, så har man kunnat bestämma från vilka typer av djur det DNA man funnit kommer ifrån.
  Djurlivet då visar att temperaturen måste ha varit 10-12°C varmare än idag i norra Grönland.
  https://youtu.be/P57N9p-8NdI

 37. Eftersom det diskuterats hur FN-chefens påstående uppstått så är svaret att han, eller hans medarbetare, gjort sig skyldig till en felläsning av ett diagram från CRED. Denna läsning är avfärdad här: https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-02243-9. Lena Krantz har också skrivit om det här: https://klimatupplysningen.se/naturkatastrofer-i-ny-rapport/

  Författarna till artikeln med kritik av CRED: ”Enligt vår mening bekräftar detta att den främsta orsaken till ökningen under andra hälften av 1900-talet är den växande rapporteringskapaciteten hos enskilda stater och att sedan den kapaciteten har stabiliserats på en tillförlitlig nivå har antalet katastrofer legat still eller har till och med gått ner.”

 38. Peter

  #8
  Kol, atomnummer 6 finns i ett antal isotoper. numret 6 anger antalet protoner. Isotopnumret ger antalet protoner och neutroner i kärnan. Kol12 har således 6 protoner och 6 neutroner.
  kol8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 är de isotoper man känner till.
  Alla utom 12, 13 och 14, som är naturligt förekommande, är radioaktiva med halveringstider på delar av sekunder/minuter varför de är hyfsat ovanliga och kan bortses ifrån.
  Kol14 är även den radioaktiv men med en halveringstid på 5730 år. Denna isotop finns som spårämne i alla levande organismer men startar att brytas ned vid organismens död, varför man kan göra hyfsat exakta åldersbestämningar med denna isotop.
  Detta ger Kol12 och Kol13 kvar som är stabila. fördelningen av dessa isotoper är ungefär 99/1 i Kol12s favör.
  Nu säger du alltså att man kan se skillnad på `mänsklig` och `naturlig` koldioxid?
  Min första fråga är;
  Är inte mänsklig naturlig?
  vidare så är förekomsten av kols stabila isotoper just 99/1
  Det kommer inte att ändras bara för att vi bränner mera fossila bränslen…
  Kom inte med trams.

 39. Paul Håkansson

  tty
  11:53, 2022-12-23

  ”Kanske passerade vi en ”tipping-point” 2000?”

  Haha, den satt där den skulle, mitt i solar plexus.

  God jul o gott nytt år.

 40. Mikael Andersson

  #34 Håkan Bergman

  Man gör väl vad man kan för att kommunicera den ”rätta tron”, man undrar vart finansieringen till ett sådant projekt kommer ifrån? FN?

 41. Mikael Andersson

  #38 peter

  Det är alltså chat.openai.com som svarade detta, en mjukvara av artificiell intelligens i en dator som ska lära sig vad som är sant och falskt, vilket forum är bäst för att slå hål på datorgenererade svar om klimatet?
  Klimatupplysningen.se såklart!

 42. Notera också att Pielke skriver: ”Det finns redan goda bevis för att värmeböljorna har blivit mer intensiva på många håll och att ökningen beror på ökande växthusgaser.”

  Min undran är hur han vet att det är just växthusgaserna orsakat värmeböljorna. För det första så anger IPCC att det handlar om en trendökning på ”flera håll”. Dvs. det är inte visat att det är en GLOBAL trend. För det andra så får detta mig att snarare misstänka att alltfler mätstationer blivit inbyggda i allt fler växande städer än att det skulle vara växthusgaser. För växthusgaserna finns ju globalt, eller hur?

 43. Ulf

  Man kan inte annat än beundra Pielke som fortsätter oförtrutet att presentera fakta. Detta trots allt han utsatts för. Nu har tonen och balansen blivit mycket bättre u USA än för 10 år sedan. Hoppas den trenden smittar av sig i framförallt Sverige, men även Europa behöver det.

 44. Stig Rosenlund

  Jag noterar annonsen från CATF mot ”methane pollution” ovanför artikeln. Den alarmismen är motbevisad.

 45. Mats Kälvemark

  #32 Mikael Andersson
  Min sista fråga till #12 Leif Åsbrink var:
  Hur kan du förklara att om man låter en genonsittlig IPCC-modell räkna temperatur historiskt i tiden bakåt till Holocent Optimum så ger den sjunkande temperaturer medan verkligheten (proxy baserat på havssediment) visar stigande temperatur?
  Han har ju som vanligt inte svaret den frågan eller de andra. Men orsaken är ju att IPCC:s modeller prioriterar en överdriven temperaturkänslighet för ÖKANDE CO2-halt i atmosfären, så de ger sjunkande temperatur vid historisk tillbakablick med dess lägre halter av CO2. Men verkligheten, och jag har fått lära mig att den alltid gäller, är att temperturen stiger bakåt i historien med maximum vid Holocent Optimum.
  Effektivare falsifiering av IPCC:s CO2-hypotes har jag svårt att tänka mig. Den skedde också redan innan vid den medeltida värmeperioden. Fossil CO2 var helt enkelt en bristvara, eller om man så vill, ont om fossil CO2 var det gott om.

 46. Sten Kaijser

  Peter #38

  Det påstås att fotosyntesen föredrar C12, så att fossilt kol som alltså påverkats av fotosyntesen har något lägre halt av C13.
  Man anser alltså att ”mänskligt kol” (d.v.s. det som påverkats av vår förbränning av fossila bränslen) har något minndre C13.

 47. Björn

  Just nu är det livsfarlig extremkyla i östra USA. Meteorologerna kan inte längre blunda för att det är sannolikt att andra faktorer än antropgen CO2 är inblandade i extrema väderhändelser. Om vi nu går in i en sannolik nedkylningsperiod, är det fysikaliskt mer trovärdigt att de tempererade områdena är i behov av mer utjämnande värme, vilket då skulle tala för mer och fler extrema väderhändelser. De gynnsamma åren med hög solaktivitet är nu över för ett antal decennier framåt.

 48. #33 Foliehatt

  Men det blir ju då helt beroende på en stats uselhet.
  Ett mått på hur kass en stat är och har inget med klimat eller väder att göra överhuvud taget.

 49. Peter

  #46
  Föredrar?
  bildandet av koldioxid är kemiskt och inträffar om fritt kol möter fritt syre vid rätt tryck och temperatur. Om kol13 har svårare eller lättare för att bilda denna förening vet jag inte, MEN jag är säker på att växterna inte vet att välja, ej heller motorer i våra bilar. Det är nog mera fundamentalt än så. Kols reagensförmåga har att göra med dess fria elektroner i yttersta skalet. isotopen som har 6 eller 7 neutroner har mycket lita att göra med detta. splitten 99/1 i kol12s fördel är betydligt mer fundamentalt och har inget att göra med `mänsklig` förbränning eller inte.

 50. tty

  #38,46

  Som sagt, vid fotosyntes ”föredrar” växterna lättare molekyler så halten C12 blir något högre i växter och djur (som ju ytterst alltid lever på växter). Dessutom varierar det med om växterna använder C3 eller C4-fotosyntes och olika typer av alger har ytterligare andra värden liksom metanbildande bakterier.

  De ”lättare” molekylerna kräver mindre energi vid fotosyntesen och har dessutom lättare att diffundera in i växtens vävnad.

  Det hela är alltså inte helt enkelt men generellt innehåller koldioxid (och karbonater) som kommer från organiskt material mera C12 än koldioxid/karbonater av oorganiskt ursprung.

  Kol, olja och naturgas kommer alla från levande organismer (även om en och annan här inte vill tro det) och har därför också mera C12.

 51. Ulf

  Björn 47, självklart kommer man skylla även detta på CO2 och extremväder. Säkert en tipping point, golfström, förändringar pga, hör o häpna, människan. Denna förtappade varelse.

 52. Peter

  #50
  det finns ju ish 100 ggr mer Kol12 än 13 vilket också hjälper till. Dock blir det betydligt krångligare att använda detta för att mäta mänskligt skapat CO2 vs. `naturligt`…
  Det ena har liksom inte så mycket att göra med det andra…

 53. tty

  #52

  Vad man kan mäta är (approximativt) hur stor del av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären som kommer från organiskt kol.

 54. Fredrik S

  För att vara en god medborgare över julhelgen har de styrande sett till att vi måste spara på elen, köra mindre bil, undvika resa etc.

  Nu senast läste jag att läkare säger att vi helst bör undvika att bli sjuka i helgerna också för att undvika vårdkaos.

  En annan viktig sak som de inte säger är att vi bör strunta i alarmisterna över helgen och fira jul och har roligt istället!

 55. JonasW

  #53

  ”Vad man kan mäta är (approximativt) hur stor del av ökningen av koldioxidhalten i atmosfären som kommer från organiskt kol.”

  Fel.

  Det man kan mäta är förhållandet mellan C13/C12 .

  Här kan du läsa mer:

  https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095556824;jsessionid=EC2FFAB3D47453F372EB4A143E97BA08.

  Att tolka atmosfärens C13/C12 är betydligt mer komplext.

 56. #14 Mats Kälvemark

  ”Hur kan du förklara värmningen 1910-1940 med samma 30-årstakt som nu men utan möjlig påverkan av fossil CO2 och med gällande temperaturrekord fortfarande kvar från den tiden?”
  Jag har redan svarat på detta i någon tidigare tråd. Svaret ges av figur 2.10 i AR6 WG1 sidan 311. Aerosoler gav ökande negativ forcing från -0,75W/m2 år 1950 till -1,4W/m2 1975. Mycket vulkaner fram till 1910 och från 1965 och framåt. Titta på figuren. Detta är vad IPCC anser vara rätt och riktigt. Jag har ingen åsikt om hur osäkert det kan vara, men jag ser inget skäl att avfärda det. Sen tillkommer att det kan finnas svängningar i havet som bidrar som IPCC inte tar med (ännu?).

  ”Hur kan du förklara avkylningen 1945-1975 med begynnande ökning och sedan stark tillväxt av CO2-utsläpp? Larmet gick om katastrof men nu ny istid.”
  Se ovan.

  ”Hur kan du förklara fortsatt, oavbrutet ökande atmosfärshalt av CO2 men temperaturpaus i 8 år sedan 2015 mätt med satellit, garanterat ej påverkat av UHI?”
  8år ären mycket kort tid i dessa sammanhang. Se t.ex. 1980-1987 eller för den delen 1980-1994. Också 2002-2014.

  ”Hur kan du förklara att IPCC:s datorbaserade modeller i genomsnitt visar 2 ggr högr takt än verkliga observationer med ballong och satellit?”
  Mätningarna är dåliga. Det är extremt svårt att mäta med ballonger och satellitmätningarna har alldeles för dålig vertikal upplösning. Googla på [åsbrink klimatupplysningen occultation] och välj ordagrannt såhittar du fyra ställen där denna sak diskuterats.

  ”Hur kan du förklara att om man låter en genonsittlig IPCC-modell räkna temperatur historiskt i tiden bakåt till Holocent Optimum så ger den sjunkande temperaturer medan verkligheten (proxy baserat på havssediment) visar stigande temperatur?”
  Klimatmodellerna tar inte hänsyn till Milankovitchcyklerna vad jag vet. Holocent Optimum beror på precessionen enligt allmän åsikt. Havet var något tiotal meter lägre vilket kan ha påverkat havsströmmar. Jag tycker inte frågan är relevant.

  Mycket mer spännande är att modellerna inte kan reproducera den medeltida värmeperioden i Nordeuropa och på Grönland. IPCC och många andra hävdar ju att den inte var global och därför inte ett uttryck för global obalans. Då uppstår frågan vad är det som saknas i modellerna som kan förklara så kraftiga långvariga och lokala temperaturmaxima! (Måste vara havet, men havet ingår ju i modellerna. Något viktigt saknas!)

 57. tty

  #55

  Vad som står i länken:

  ”The ratio between the heavy, stable isotope of carbon and the normal isotope in a sample of interest. Since organisms take up C12 in preference to C13, the ratio is used to determine whether or not the carbon in the specimen is of biological origin.”

  Skulle du vänligen vilja tala om i vilket avseende detta skiljer sig från vad jag skrev i #50 och 53?

 58. Peter

  kol i fossilt bränsle är av biologiskt material så vad vinner man genom att göra denna mätning?
  klimathotsmänniskorna vill ju mena att man kan mäta ”dålig” CO2 med denna metod vilket alltså inte stämmer…

 59. Nr56
  Att det var bara här som den medeltida uppvärmning pågick är klart ifrågasatt, det finns forskning som visar att det sannolikt pågick även i södra hemisfären.
  Angående modellerandet av havens temperatur och dess strömmar så känns det helt overkligt att någon skulle lyckas modellera detta med en sådan enorm mängd okända parametrar och diffusa mätvärden – närmast dåliga gissningar skulle jag som intresserad lekman vilja påstå.
  IPCC känns alldeles för politiska och färgade av övertygelse för att vara trovärdiga som sammanställande av klimatforskningens teorier och slutsatser – man kan lugnt sitta ner i båten å vänta ut kommande klimatforskning innan behovet av snabba slutsatser är nödvändigt.
  Ställ upp samtliga ekvationers påverkan på vårat klimat från hav, atmosfär och sol och rymden osv bredvid varandra och be om en sanningsenlig slutsats från en modell om detta….känns det rimligt att den modellen levererar sanningen detta nådens år2022…. Jag tror att vi vet extremt mycket för lite om samtliga dessa företelser och deras inbördes förhållanden – historien har lärt oss att klimatet kommer att överraska oss big time även framöver.
  Ursäkta meningsbyggnadsleken och raljerandet så här på julafton – men att vi människor tror oss förstå klimatet och dess parametrar blir alltid en smula muntert i ljuset av IPCC:s behov av att bistå världen med den stora och enda sanningen om detta storslagna mysterium..
  Nu blir det midnattsmässa i Rommele kyrka och ritualer kring ett annat mysterium.

 60. Tillbaka från kvällens midnattsmässa, kollekten gick till – klimaträttvisa… Det var sannerligen dagens mest oväntade händelse.

 61. #59 Magnus blomgren

  Beträffande den medeltida uppvärmningen: Jag ville bara peka på att IPCC har ett större problem att fundera på ifall dom fortsättningsvis vill hävda att det var ett lokalt fenomen. Ifall det var ungefär lika globalt som nutida uppvärmningen så finns det förslag på vad orsaken kan ha varit. Kosmisk bakgrundsstrålning eller solvariationer. Rimliga förslag som nog inte kan falsifieras. Ifall det var lokalt måste man hitta ostabiliteter i sina modeller som kan ge långsamma och stora förändringar i havsströmmar. Finns inga sådana är modellerna fel!

  Det där med att IPCC är politiska tycker jag inte gäller WG1. Dom skiver inget om nödläge, dom refererar vad som publicerats om klimatet och sållar bort en del uppenbart galna saker.

  Att WG2 är osaklig och refererar till extremt alarmistiska arbeten som drar slutsatser som att översvämningen i Tyskland varit osannolik ifall antropogena utsläpp inte skett. (Då har man betraktat ett alldeles för kort tidsperspektiv.)

  Beträffande modellerna är jag övertygad om att dom ger en skaplig bild av den globala energibalansen på kort sikt, typ 50 år, och därmed den globala temperaturutvecklingen givet att man gissat rätt om framtida utsläpp. Vad modellerna ger beträffande lokala klimat och därmed spridningen av smittsamma sjukdomar och liknande saker tror inte jag man skall fästa något avseende vid. WG2 jobbar med sådant. Tro inte på dom.

  ”Vårt dilemma är att om man inkluderar allting som påverkar klimatet i datormodellerna, så blir de så komplicerade. Delarna göms som i en ’svart låda’ och ingen kommer våga lita på klimatmodellerna längre, varnar den 90-årige nobelpristagaren Syokuro Manabe. ”
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatmodellernas-fader-de-har-blivit-for-krangliga
  Visst har han rätt!

  Skeptiker klagar på att IPCC inte refererar till arbeten som är kritiska till CO2 som en viktig faktor. Det är ogrundat såvitt jag vet. Det finns massor med dåliga skrifter. Somliga så gamla att tiden falsifierat dom. Titta på figur 5 här: https://www.mdpi.com/2225-1154/1/1/4 Att IPCC prognostiserat ungefär rätt och Akasofu alldeles fel är ju uppenbart.

  Jag känner inte till ett enda arbete av god vetenskaplig kvalitet som IPCC WG1 refuserat. Däremot har jag sett många som med all rätt ignorerats. Urvalet av vad som refereras i WG1 är inte politiskt vad jag kan förstå. Ni som är av annan mening kan gärna komma med förslag på vad som är politik och inte vetenskap i WG1 (förutom rubriksättning i SPM.) När det gäller kurvor om framtiden är det SPM som gäller. Rådata från modellkörningar är inte det som IPCC för fram.

 62. Nr 61 Leif Å.
  Tack för utförliga reflektioner!
  Gällande mätningar och modellerade av atmosfären och koldioxidens påverkan och förändring på denna och även dess temperaturpåverkan så är nog det mesta rätt i modellerandet – har själv jobbat en del med spektrofotometri – men gällande havens parametrar och deras förändringar mät med satellit är jag oändligt mera tveksam till…och att modellera havens parametrar med atmosfärens för en slutsats om framtida temperaturutveckling känns mer än vansklig – i mina lekmanaögon snudd på meningslöst.
  Efter nyfiket sökande kring parametrarna som styr klimatet tycker jag haven känns som varandes mest outforskat och svåravläst men ändå så oerhört påverkande på både kort och lång sikt.
  Jag minns våran svenska kapten på forskningsisbrytaren Oden – han jobbade många år uppe i Arktis och beskrev svårigheten att navigera efter satelliternas utlåtande om isförhållandena däruppe.
  Oden fick ofta ta informationen om isförhållandena från byar och andra faktiska observationer istället, eftersom satellit infon var alltför missvisande.
  Jag är skeptisk till satellitmätningar av havens parametrar och tilltron till modellerandet utifrån dessa värden.
  Atmosfären och sanningen, ok – haven och sanningen, nja.
  Oviljan inom IPCC att diskutera solens roll och påverkan ger, åtminstone mig, lite dåliga vibbar – känslan gällande solen och IPCC är att man inte gärna vill ha med dess roll i klimatmodellerandet.
  Helhetssyn är viktigt i dom flesta slutsatser oavsett om det handlar om ekonomi, klimat eller att skicka en farkost till mars – men klimatmodellernas fokus på koldioxid känns mest som en förenkling, eftersom den är ”lätt”att läsa av och visa snygga bilder på…
  Jag köper koldioxidens funktion men tvivlar på dess ledande roll, detta på grund av våra historiska temperaturväxlingar under hundra år, under några hundra år och under några tusen år.

 63. #62 Magnus blomgren

  ”känslan gällande solen och IPCC är att man inte gärna vill ha med dess roll i klimatmodellerandet.”

  Titta på figur 2.10 i rapporten från IPCC WG1. Där finns inverkan från solen med. 11-årscykeln. Cykel 21 och 22 ungefär 0,2 graders uppvärmning, cykel 24 ungefär 0,1 grad. Minimum mellan 23 och 24 svagt negativ. Från 1800 till 1910 många negativa värden.

  Förmodligen komer forcingen härifrån: https://gmd.copernicus.org/articles/10/2247/2017/gmd-10-2247-2017.pdf

  ”Oviljan inom IPCC att diskutera solens roll” är väl att det inte publicerats något som behöver diskuteras. Vad skulle det vara? Finns det någon forskning som pekar på signifikant påverkan på jordens energibalans från något fenomen på solen som inte korrelerar med solfläckarna och TSI?

 64. Nr 63 Leif Å.
  Tack för bra info.
  Förvisso finns arbeten kring solen och dess varierande cykler med – och det är finfint.
  Även vårat eget SMHI har ju ibland använt solens olika aktivitet i den offentliga diskussionen, bl a med uttalande om att solens låga aktivitet gett oss lite mindre ökning av temperaturen än vad som annars vore för handen med våra ökande koldioxidnivåer.
  Det jag menar med att solens roll tillmäts för lite utrymme i diskussionen om klimatutvecklingen gäller den ”offentliga diskussionen” och slutsatserna förmedlade från dom omfattande arbetena i underlagen som IPCC: s rapporter bygger på.
  Solens roll i klimatutvecklingen är utomordentligt intressant i förhållande till påverkan på havens temperatur och därmed havsströmmar som bl a våran egen golfström och dess ” styrka”.
  Jag saknar alltså ” kedjereaktionerna” från solaktivitens upp och nedgångar i det offentliga – att den finns inom ämnesområdena från dom olika expertområdena är kalasbra och kanske är det förmycket och för förvillande att ha förhoppningar på att få höra om det i våra nyhetssändningar och i dagspressen – dom har väl inte plats kvar efter att ha gått igenom den enskilda och rådande klimatparametern koldioxid.
  Den offentliga debatten är dock också avgörande då den utgör underlaget till demokrati och demokratiskt fattade beslut, som ex v val av energislag.
  Jag minns dock när dåvarande statsminister Stefan Löven gästade ett populärt fredagsprogram för några år sedan och sa att ” man får inte kritisera klimatteorin” och kanske vore andra parametrar än koldioxiden för mycket att leverera i den där offentliga diskussionen.
  Det jag själv hade viljat höra mer om i det ” offentliga samtalet/diskussionen” är ju dock röster från den biologiska expertsfären inom växter och klimat i ett historiskt perspektiv, hur klarade sig järnek, murgröna och vindruvor uppe hos oss i västergötland för flera tusen år sedan..men efter senaste istiden.
  Var det månne solens aktivitet..och vad kan vi i så fall förvänta oss i framtiden utifrån solens kommande aktivitet – vad är solforskningens bästa gissning?
  1930 – talets overkligt kraftiga uppvärmning av havet kring grönland som gav skandinavien våldsamma temperaturhöjningar på land, var det solens verkan?
  Jag undrar ofta över solens roll i havsströmmarnas styrka men som lekman får man leta själv, trots att det kanske är där vi finner vårt framtida klimat…
  Min önskan är bättre klimatrapportering för oss vanliga – media har ju vigt avsevärd tid åt klimatteorin, så utrymme och diversion borde vara möjligt.
  Jag är dock mycket glad över att ha funnit ” klimatupplysningen” och alla duktiga skribenter som tar sig tid att informera och guida oss oupplysta – för vi är många därute som fått intrycket att klimatteorin är läran om koldioxidmolekylens egenskaper.
  Återigen – stort tack till alla belästa och alla nyfikna.