Extremväderhotet nedtonat

extremväder

Under senare år så har larmen i media i stor utsträckning kretsat kring förekomsten av extremväder: Världen drabbas av fler torrperioder, skyfall, översvämningar, stormar och orkaner. Dessa ger redan idag upphov till miljontals klimatflyktingar påstår domedagsmånglande organisationer som Greenpeace, Jordens Vänner och Världsnaturfonden. Vi minns alla hur man först pekade på orkanen Katrina i New Orleans och sedan på den tropiska stormen Sandy i New York som exempel på det elände som skapats av människans koldioxidutsläpp. Klimatforskare i både USA och Europa har gått ut i media och sagt att översvämningar på de båda kontinenterna har med koldioxiden att göra. På samma sätt har man skyllt värmeböljorna i Frankrike och Ryssland på den globala uppvärmningen. Ja, t.o.m. de extra kalla vintrarna under senare år beror på klimatförändringen. Allt är vårt fel.

Om vi håller oss till vad mer seriösa vetenskapliga publikationer säger idag så är den bilden förmodligen direkt felaktig.  – Ett faktum som vi tagit upp åtskilliga gånger här på Klimatupplysningen.

I IPCCs senaste rapport så tonas den globala uppvärmningens effekter på extremväder ned. I politikernas och tjänstemännens ”Summary for Policymakers” (SPM) så finns det en tabell (SPM.1) där bedömningen för olika extremväder radas upp. I förvånansvärt försiktiga ordalag så talar man om ett ”troligt” samband med värmeböljor, men då inte på en global nivå utan bara på vissa platser på jorden. Och ”troligen” så ökar nederbörden mer än den minskar. Att torka skulle orsakas av den globala uppvärmningen anser man ha ”låg trovärdighet”, likaså då det gäller tropiska cykloner.

Roger Pielke Jr har också tittat på forskarnas egen huvudrapport som kom i veckan. Att döma av Pielkes citeringar så är extremvädershotet än mer nedtonat där. Det sägs helt frankt att bevisen är låga eller obefintliga för att uppvärmningen skulle orsaka stormar, orkaner, översvämningar, hagelstormar, åskväder, eller torka på en global skala (och där erkänner man faktiskt att man överdrivit i sin förra rapport). Pielke Jr. känner sig nöjd med IPCCs rapport, och förklarar sig som vinnare av debatten :-).

Jämför man slutligen med den oberoende klimatrapporten från Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), kapitel 7, så ser man ungefär samma sak. Panelen har plöjt igenom oändliga mängder vetenskaplig litteratur om extremväder och deras sammanfattning är:

Mer specifikt granskar detta kapitel historiska trender i extrema väderförhållanden och undersöker hur de samverkar med andra väder- och klimatvariabler. Det är tydligt att i nästan varje fall av extemväderhändelser som undersökts så finns det ringa stöd för prognoser som säger att CO2 -inducerad global uppvärmning vare sig kommer att öka frekvensen eller intensiteten av dessa händelser. Data från den verkliga världen ger ett överväldigande stöd för en motsatt slutsats: Vädret kommer mer sannolikt att vara mindre extremt i en varmare värld.

Det verkar således som om IPCC och NIPCC närmar sig varandra vad extremväder anbelangar. Eller rättare sagt; IPCC närmar sig skeptikernas ståndpunkt.

Den i stort sett enda återstående skillnaden mellan de båda lägren är NIPCCs syn på extrema temperaturer. De säger:

Prognoser med mer frekventa och mer intensiva extrema temperaturer tycks inte få stöd från de flesta vetenskapliga observationer som rapporteras i den peer-reviewade litteraturen.

Detta är ju lite förvånande. Om temperaturen fortsätter att stiga så tycker man att det också borde innebära att det blir fler extremt varma dagar och fler torrperioder allmänt sett. Men NIPCC menar att en ökad global temperatur också medför att det blir mindre variationer i klimatet, dvs. att det medför vare sig extrem kyla eller extrem värme.

Om så är fallet så det är väl bara att hålla tummarna för att den globala uppvärmning som vi sett under 1900-talet skall fortsätta lite till under detta århundrade!

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Hotet om att extrema naturkatastrofer skall öka och därigenom indirekt inte vara naturkatastrofer längre utan av människan orsakade katastrofer är effektivt. De inträffar ju och rapporteringen är mer frekvent numera-vilket vi sett i Erika B rapportinslag.
  I dagens SVD så finns det en OP-ED spalt från Janerik Larsson som påminner om Y2K och den hysteri som rådde före milleniumskiftet och som gav IT tekniker jobb i massor-och som kanske skapade krasch-men då efteråt på börsen då haussade IT bolag rasade.
  Jan Stenbeck var skeptisk till Y2K och fick väl rätt. Skribenten fick frågan-tänk om det är tvärt om-när han varnade Jan S för Y2K.
  I slutklämmen drar Janerik slutsatsen i en annan aktuell fråga-gissa vilken-det framgår inte i SVD!
  Men man kan ju gissa utifrån sista styckets ”jag blir allt mer skeptisk när jag ser och hör allehanda experter i mer eller mindre hysteriska ordalag förklarar att slutet närmar sig”
  SLUT

 2. latoba

  #1 Lasse
  Här är länken till artikeln: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/minns-du-y2k_8585344.svd
  Jag mailade till skribenten och påpekade klimatskrämselparallellen.

 3. Slabadang

  En generation uppväxt med stora lögner!

  Är det skolan från sextiotalet eller den journalistik som fortfarande fanns under sjuttiotalet som gjorde att man anade ugglor i mossen när den vänsterextrema falangen inom media okritiskt slukade klimathotet?
  Aftonbladet var en hyfsat seriös tidning men är numer en vänsteranarkistisk blaska av värsta sort. Media jobbar mer med ideologisk propaganda än reportage och granskning. Publicistklubben tillsammans med de internationella samarbetena inom ”broadcasting” är en mycket viktig delförklaring till den samordnade korruption vi möts av. Allan Larsson som jag flaggat för tidigare har påtagit sig en internationellt samordnande roll för den EU/världsregering/klimathotspropaganda vi kräks över och kvävs under. De har de nationellt självständiga demokratierna som destruktionsobjekt. Det är självklart att de inte vill tala om vad de verkligen satsar på och är ute efter.

 4. Slabadang

  Jag snabbspolade Al Goraklets lögner som kallas för ”sanning” !

  🙂 Nobelpriset i lögner! Snyggt jobbat Bruntland och stiftelsen! Kanske Madoff är kandidat till nästa?

 5. Slabadang

  Bjerström och den globala havsnivån i Vietnamn! 🙂

  Gaia måste ha kupat sina händer och höjt havsnivån till en liten kulle just utanför den Vietnamesiska kust Erika besökte. Hennes reportage från Australiens torka som skulle bestå, översvämmades så fort hennes plan lyft från AU. Det är en rolig tant den där Bjerströmskan, hon kan påstå precis vad som helst utan att skämmas det minsta, en naturlig kandidat till Norra Brunns scen.

 6. Lasse

  #5 Slabadang
  -Ja övertygade får vara hur falska som helst och gå hem med det!
  På något vis har de som hotar med jordens undergång blivit ”den goda sidan” och vi som ser en framtid ”den onda”.
  Förvillare som på allvar påstår att det finns hopp! Att siffrorna övertolkas och missbrukas.
  Y2K
  Försurningsproblematiken
  Träddöden
  Säldöden
  Alla har kunnat överkommas. Det finns hopp!

 7. lennart Bengtsson

  Hej

  Det är en mycket positiv utveckling att IPCC till slut har reagerat på alla de senaste vetenskapliga artiklarna om orkaner och extra-tropiska stormar som flera av oss har skrivit. Föreställningen om mer intensiva stormar har varit ovanligt seglivad och medialt påeldat att diverse aktivister och politiker som inte kunde eller ville föreställa sig något annat. Det är faktiskt så, förvisso baserat på ofullständiga data, att den så kallade ”Lilla Istiden” var mer hemsökt av extremväder än vad vi har idag och vad vi sannolikt kommer att få i framtiden. Jag kan bara påminna om ”die Grote Mandrenke” i Nederländerna på 1300-talet. Detta är faktiskt också i överensstämmelse med dynamisk teori. Så sent som på1870-talet hade man en rekordartad översvämning på 3.3 m i södra Östersjön med kolossala skador.( jämförbart med en avsmältning av halva Grönland)
  Men det kommer inte att bli lätt att stampa ut extremstormarna ur den allmänna föreställningen då allt för många, inklusive diverse myndigheter och påhittiga företag, byggt upp en identitet på sådana föreställningar. Med hemska bilder kan man skrämmas lika effektivt som medeltidens avlatshandlare på sin tid gjorde om helvetets fasor och dylika bilder suddas inte ut i första taget. Vi kan säkert räkna med nya klimatrapporter som kommer att beklaga sig över att IPCC är alldeles för tamt och riskerar att spräcka den spegel av skräck som aktivister av diverse slag med hjälp av media omsorgsfullt konstruerat.
  LennartB

 8. Slabadang

  Lögnernas television!

  Få inte tuppjuck eller hjärtinfrt nu! 🙂 Klimatgenuslögnvetenskräpsredaktionen påstår att kvinnofrtryck och ”patriarkalt” ligger bakom skillnaderna i längd mellan könen!! 🙂 🙂 🙂

  http://www.svtplay.se/video/1496880/del-6-av-18
  varfrö de inte sänder ”hjärnevask” är väl uppenbart!!

 9. latoba #2
  Gjorde detsamma :–)
  Fick även ett trevligt svar

 10. Björn

  Vi måste väl tro på termodynamikens lagar. Cykloner och orkaner uppstår där det tillförs direktstrålning från solen, med följd av uppvärmning och med förändring av luftens densitet. Logiskt är då att med minskad solaktivitet, minskar också antalet extremväder. De 17 åren av stagnation i uppvärmningen är en följd av solens minskade aktivitet. Det finns ingenting annat som tillför jorden energi, då kan man inte förvänta sig någonting annat än avtagande temperaturer. De interna kaotiska vädren, är i sin tur beroende av den skiftande instrålningen av UV och NIR från solen. Dessa skiftningar är också beroende av ett kaotiskt molnsystem som både kan öka och minska i storlek, beroende på en variabel kosmisk strålning. När skall forskare som begriper något om detta komma till tals i debatt och media?

 11. Bertel

  Lite OT men läsvärd krönika av Staffan Heimerson. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article17602671.ab

 12. Sören G

  #7 Den Polynesiska expansionen i Söderhavet anses ha avbrutits av den Lilla Istiden p.g.a. av mer frekventa svåra stormar.

 13. Ingemar Nordin

  Björn #10,

  Stormar och orkaner uppstår pga temperaturdifferenser, horisontellt och vertikalt. Som Lennart B påpekade så finns det mycket som talar för att extremväder var vanligare under den lilla istiden. Förmodligen hängde åtminstone en del av detta ihop med att temperaturdifferensen mellan norr och söder var något större då. Men säkra kan vi ju inte vara.

 14. Lasse

  #9 Ingvar E
  Svar som bekräftade min misstanke?
  #10 Extremväder är just extrema och kanske bör vi inte vara så säkra på utvecklingen framöver. Men statistiken bakåt är tydlig. Rapporterna om extremväder ökar vilket inte bekräftas av frekvenssiffrorna. Däremot kostar de mer och drabbar fler-vilket visar på andra ökningar som är tydligare.

 15. Ingemar Nordin

  #13 forts,
  Ole Humlum skriver enkelt och bra om lilla istiden och stormar i norra Europa här:
  http://climate4you.com/ClimateAndHistory.htm#General

 16. Gunbo

  Här är en intressant analys av globala extremväderhändelser under 2012, utgiven av American Meteorological Society september 2013:
  http://www.ametsoc.org/2012extremeeventsclimate.pdf

 17. Gunnar Juliusson

  Också på SvD, uppgifter från insidan om FNs aktiviteter.
  http://blog.svd.se/nordberggranskar/2013/10/05/lasarlordag/

 18. Ingemar Nordin

  Lasse #14,

  Som John Christy påpekade i ett utskottsförhör: Rent statistiskt så är det 10% risk att vi under detta århundrade råkar ut för ett extremväder som är så extremt att det bara inträffar vart 1000:e år.

 19. Rosenhane

  Goda tecken i tiden – Timbro som fram till nyligen har intagit en mycket försiktig hållning till klimatalarmismen verkar ha kommit ut ur garderoben.
  Vd Markus Uvell har skrivit en utmärkt insiktsfull artikel i ämnet i deras forum Miljö, tillväxt och konsumtion.
  http://timbro.se/miljo-tillvaxt-och-konsumtion/artiklar/vad-ar-det-for-fel-pa-klimatdebatten

  Tillsammans med Janerik Larssons gästartikel på SvD:s ledarsida idag är detta ljuv musik i två stämmor för ett skeptikerhjärta.

 20. Slabadang

  Det här går inte att hoppa över!!

  Den negativa återkopplingen av moln redovisad!” Den naturliga termostaten syns med all tydlighet och den accelererar i sin funktion som en omvänd ”tippingpoint”

  http://wattsupwiththat.com/2013/10/06/evidence-that-clouds-actively-regulate-the-temperature/

 21. Slabadang

  Willis E är en sann forskare med järnkoll genom noggrannhet observationsförmåga kritisk granskning och nyfikenhet!

  Att kunna göra det komplexa till enkelhet och sker genom att man först får koll på storheter och vad som är plus och minus i ekvationerna. Willis började söka sin förståelse ifrån de observationer av molnen vid ekvatorn med molnfri morgon och moln/åska regnskurar på eftermiddagen. Han sökte sidan vidare från denna observation och sökte svar på i vilken storleksordning denna dagliga avkylande ”feedback” runt ekvatorn representerade och gick på sin teori om den naturliga termostaten. Vi börjar närma oss hans examen i sin forskning och utredning om saken och det har varit en förmån att få ta del av hans upptäcktsresa längs vägen. Jag tror att Willis artiklar kommer att sparas som framtida gott exempel på vad som verkligen är forskning hur den utvwcklas och samtidigt en profil på hur viktigt integritet och självständighet är för både forskaren och forskningen. Willis har tydligt redovisat att han kritiskt granskar ALLT oavsett sagesman och slutsats där bla hans kritik av sol/temp teorier/analyser och statistik varit tuff!
  Nu har han byggt sin beviskedja nedifrån och upp på ett mycket begripligt handgripligt praktiskt jordnära sätt. Mycket imponerande! Willis E är en stor människa!

 22. Slabadang

  Ropsenhane!

  Japp nu kliver de tidigare tveksamma frma i allt större utsträckning. Bättre sent äm aldrig?

 23. Björn

  Ingemar Nordin [13]; Ja, termodynamikens drivkrafter är ju ”skillnader” inte bara i temperatur, utan även i tryck. Stora skillnader i lufttryck orsakar höga vindhastigheter i cykloner, tyfoner och orkaner. Om man fokuserar på cykloner så bildas de bara om havsvattnet är drygt 26 grader vilket säger oss att det är värmen i sig som är orsak till uppkomsten av cykloner. Men värmen uppstår inte av sig självt, utan är beroende av solens strålar. Själv håller jag på att dynamiken blir lugnare med mindre inflöde av energi, vilket är situationen framöver under åtminstone några decennier framöver.

 24. lennart Bengtsson

  Björn 10

  Till skillnad från Dig begriper vi detta mycket väl. Du borde ta en grundkurs i atmosfärens allmänna cirkulation och försöka inse att det finns något som heter värmestrålning som faktiskt är väsentligt om man skall begripa jordens klimat. Därtill kommer turbulens, konvektion samt de allmänna atmosfärtransporterna.
  LennartB

 25. Läste Willis E inlägg med behållning,den är mycket grundlig i sin analys,enastående bra
  helt enkelt.
  ALI.K.

 26. 23″
  Atmosfären är ett mycket komplicerat ämne som inbegriper så många av faktorer,men
  jetströmmars förändringar mm,särskilt i kaotiska system,detta kräver långa serier av
  observationer i tid.mycket återstår ännu att förstå.
  ALI.K.

 27. 19″
  Tanke kedjan Timbro är bra och nyttig i vår samhälls och politiska klargörande i vårt brusiga ’media klimat’ för Sverige,hoppas deras sansade syn på verkligheten får större genomslagskraft,perspektiven
  är framförda på ett förståeligt sätt ofta,värt att ’ta till sig’.
  ALI.K.

 28. Björn

  Lennart Bengtsson [24]; Detta från din sida var inte ett bemötande utan ett försvarstal. Varför inte släppa in i debatten det som tillför jordens energi? Värmestrålningen eller IR, är ju den strålning som kan ses som ett svar på instrålningen. Om instrålningen minskar eller ökar, måste det väl finnas en viss följsamhet i utstrålningen. Haven kan bara ackumulera värme så länge instrålningen är större än den utgående. Solaktiviteten under 1900-talet har skapat en värmeupplagring som nu är på väg att tappas av när solaktiviteten har avtagit dramatiskt. Det interna systemet har ingen egen värmekälla än den ackumulerade värmen i haven, som nu sakta avkyls på grund av solens minskade inflöde av UV och NIR. Debatten handlar trots allt om orsaker till den globala uppvärmning som har förekommit under 1900-talet, men vi kan inte få en ärlig debatt om alla andra väsentliga faktorer vid sidan av växthusgaserna, undviks eller mörkas.

 29. ’En generation uppväxt med lögner’,ja det sammanfattar mycket av förvirring som råder i Svensk
  debatt ofta och förenklade vetenskapliga argument som sanningar,som passar i rådande
  agenda.
  Vaknar de yngre generationerna?,jag tror det säkert,domen kommer att bli hård .
  ALI.K.

 30. Sirapsodlaren

  Då börjar det bli dags att göra en ny avräkning av klimathotsnotan. Det var trots allt ”extremvädret” och havsnivåhöjningarna som skulle kosta mänskligheten otroliga summor.
  Om extremvädret minskar, havsytan bara ökar 30 cm extra på 100 år jämfört med den naturliga ökningen, vad blir då kvar av klimathotet?
  Ett par grader varmare är ingen katastrof, i synnerhet som de är de idag svinkalla områdena som värms upp och blir mer gästvänliga. Förlängda växtsäsonger och lägre uppvärmningskostnader är bra för ekonomin. Koldioxiden göder växtligheten och stoppar ökenutbredningen, något som gynnar de fattigste på jorden. Givetvis är den bokstavliga tillväxten bra för ekonomin.

  Det börjar onekligen bli svårt att se några nackdelar med den påstådda globala uppvärningen (om den nu ens existerar). Klimathotet är borta.

  För övrigt skulle det vara intressant att se en befolkningsviktad global medeltemperaturanomali. Det spelar trots allt mindre roll om klimatet ändrar sig där ingen bor, vilket verkar vara fallet idag.

 31. Ingemar Nordin

  ALI.K. #29,

  Jag vet inte om de yngre generationerna kommer att vakna i den här frågan. Oddsen är emot det givet den enorma hjärntvätt som de utsätts för i skolor och media. Det blir en känslomässig bindning till katastrofscenarierna som kan vara svår att frigöra sig ifrån för väldigt många.

  Men å andra sidan så är gissningsvis AR5 en besvikelse för de flesta alarmister. Visst, de gamla vanliga fraserna finns där, men ju mer man rotar i vad som faktiskt skrivs i rapporten desto tunnare och påsmetade låter de där fraserna.

  När det stod klart att den globala uppvärmningen avstannat mer än lovligt länge, så stod förhoppningarna till bl.a. extremväder och tippingpoints. Jag tror att det var Pachauri som förde fram detta för något år sedan om den kommande rapporten. Men det gick tydligen inte riktigt efter planerna. Obstinata forskare? Och som en extra börda så växte isen i Arktis till sig i år igen.

  Ack ja, det är inte lätt att hålla klimathysterin uppe under sådana omständigheter. Odjuret i djuphaven (den dolda värmen) tycks vara det sista halmstrået. Liksom med Loch Ness-odjuret så är det dock väldigt svårt att finna några konkreta bevis för dess existens. Men kanske kan man alltid skrämma några barn med den historien?

 32. 20″
  Den omvända ’tipping point’ har jag länge funderat över,tycker att man ser det,men svårt att
  förklara begripligt.
  ALI.K.

 33. Mats

  ”Oddsen är emot det givet den enorma hjärntvätt som de utsätts för i skolor och media. ”

  Kunde inte sagt det bättre själv, ett exempel är kvällens avsnitt av ”Vetenskapens värld”, där domedagsprofetande fortsätter.
  Det värsta är att gemene man okritiskt tror på det som sägs i statstelevisonen, vore intressant att fläta in en duktig NIPCC där. Men, det lär knappast hända, för det kan bli pinsamt….

  Är det kanske dags att döpa om programmet till ”Ovetenskapens värld”?