Ska vi slå vad

Nu har vi fått veta att IPCC är till 95% säkra på att människan (huvudsakligen genom förbränning av fossilt kol) varit en dominerande orsak till uppvärmningen sedan 1950. Uppvärmningen från 1950 till 2010 påstås (om jag läste rätt) ha varit c:a 0,6 till 0,7 grader., men koldioxiden ensam skulle ha gett 0,5 till 1,2 grader. Detta såvitt jag förstår inklusive positiva återkopplingar. Det som förhindrat att det blivit ännu varmare är det som för 15 år sedan påstods ha saknat all betydelse, nämligen naturliga variationer. Det innebär om jag har förstått rätt att de är (till 95%) säkra på att vår förbränning av fossilt kol värmt jorden med en tiondels grad per årtionde.

Efter att nu för första gången ha haft eller tagit mig tid att åtminstone skumma igenom IPCCs nyutkomna SPM så har jag noterat att när det gäller de sifferuppgifter som man stöder sig på så används begreppet ”confidence”, medan när det gäller orsaker eller projektioner in i framtiden så skriver man ”likely”, d.v.s. man talar om tillit när det gäller siffror och trolighet när det gäller orsaker.

När IPCC sedan kommer in på framtiden och därmed helt övergår till att lita på sina datormodeller så har de några olika utsläppsscenarior, ett ”optimistiskt” som i stort sett innebär att användningen av fossilt kol minskar och andra mer eller mindre ”pessimistiska”.

Om framtiden så gör man ”prognoser” inom huvudsakligen fyra områden; global medeltemperatur, nederbörd, extremväder och havsnivåer. (Jag misstänker att en anledning till att ha med ett ”optimistiskt scenario” är att man, om det visar sig att fossilförbränningen visserligen ökar men det blir ändå det optimistiska scenariots prognoser som ligger närmast, kan hävda att allt ligger inom de prognosticerade värdena.)

En av de saker som slog mig vid läsningen är att antingen har IPCC flyttat målstolparna eller så har jag och många med mig blivit lurade. När 2-gradersmålet först lanserades så handlade det väldigt tydligt om en uppvärmning med 2 grader mellan år 2000 och år 2050 – nu handlar det om en uppvärmning med 2 grader sedan 1870, varav åtminstone 0,8 grader redan inträffat.

Mitt huvudintryck efter denna snabbtitt är att IPCC anser det vara ”extremt troligt” att den fortsatta fossilanvändningen kommer att leda till en fortsatt uppvärmning av jorden, men jag har egentligen svårt att utläsa att risken för en klimatkatastrof skulle vara överhängande.

Men om jag nu i första hand vänder mig till Klimatupplysningens trogna läsare så tror jag att ni som jag ofta hamnar i den situationen att när vi i ett nytt sällskap berättar att vi inte tror på en kommande klimatkatastrof – åtminstone inte för att det blir varmare – så slår man nu IPCCs 95% i huvudet på oss.

– Hur kan du tro att du vet bättre än världens samlade klimatvetenskap. Nu är de ju till 95% säkra på att det är vår koldioxid som värmt jorden.

Mitt förslag till svar på den frågan är:

– Så du tror alltså på att IPCC vet bäst och att jorden ”snart” kommer att bli 2 grader varmare. Om jag tror att det inte blir så är sannolikheten för att jag har rätt isåfall bara en tjugondel (5%). Så om du är säker på att IPCC har rätt så borde oddset vara 1:20 på att jag har rätt. Jag är generös och nöjer mig med oddset 1:10. Eftersom jag inte räknar med att kunna betala dig år 2050 om jag skulle ha fel så föreslår jag att vi nöjer oss med år 2020. IPCC tror alltså att det kommer att bli minst 0,5 grader varmare år 2050 än vad det var år 2000. Det borde innebära att det kommer att vara minst 0,2 grader varmare till år 2020. Är du beredd att slå vad med mig på så sätt att om det är mer än 0,2 grader varmare år 2020 än år 2000 så betalar jag dig 1000 kronor (i dagens penningvärde) och om det inte blir så varmt (trots att fossilförbränningen inte har minskat) så betalar du mig 10 000 kronor. Vad sägs? Du litar väl på IPCC?

Med tanke på att åren 1999 och 2000 var ovanligt kalla så kanske den som vet det faktiskt är beredd att slå vad – så man kan ju gardera sig med att t.ex. ta ett medelvärde från 1996 till 2000 mot medelvärdet från 2016 t.o.m. 2020 (och skylla på att enstaka år ju inte säger så mycket).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Sten för din utmärkta pedagogik.
  Ja, det gäller verkligen att lusläsa det IPCC skriver för de slingrar sig otroligt.

  Vetenskapsredaktionen på SVT publicerade 2013-09-22 en IPCC-graf om havsnivån
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/odesrapport-om-klimatet
  http://www.svt.se/cachable_image/1379688503/svts/article1476688.svt/alternates/large/HavsnivaWebb.jpg

  Den visar att höjningen “om vi inte gör något” blir 70 cm och “om vi gör något” 40 cm. Skillnaden blir således endast ca 30 cm till år 2100. Det innebär att mänsklig påverkan beräknas vara 30/70 = 40%.

  Det skall ställas i relation till kostnaderna för en snabb omställning. Kostnaderna är så enorma att snabb omställning är omöjlig.
  Den skall även ställas i relation till en beräknad ökad växtlighet genom koldioxidgödsling på 20% – 30% och vad det betyder för världsekonomin och i synnerhet världens fattiga befolkning.

  Det borde också nämnts att världens ekonomiskt tillgängliga förråd av fossila bränslen inte räcker till mycket mer än 600 ppm.

 2. Thomas P

  Lars #1 ”Den visar att höjningen “om vi inte gör något” blir 70 cm och “om vi gör något” 40 cm. Skillnaden blir således endast ca 30 cm till år 2100. Det innebär att mänsklig påverkan beräknas vara 30/70 = 40%. ”

  Du har inte möjligen missat att vi släppt ut CO2 i stor skala under ett sekel? Det är något vi inte kan göra något åt, men är likafullt mänsklig påverkan. Och ”att vi gör något” innebär inte att våra utsläpp stoppar idag. Din matematik är nonsens.

 3. Lasse

  #1 IPCC har angivit takten i havsnivåändringen som förbryllar mig:
  1901-2010 stiger den med 187 mm eller i en takt av 1,7 mm/år
  1971-2010 med 80 mm eller i en takt av 2 mm/år
  1993-2010 med 17 mm eller i en takt av 3,2 mm/år
  Därtill så anger de att den ökade med samma takt som nu mellan åren 1920 och 1950.

  Detta innebär att vi sett perioder då havsnivån inte stigit alls -mellan 1900-1920 och 1952-1971.
  Varför skall då havsnivån framöver stiga med takten 3,2-10 mm/år utan avbrott?
  De tar inte hänsyn till de svängningar som förekommer i siffrorna!

 4. Lasse

  #2 Thomas P
  Nån kommentar till min matte?
  Det roliga är att denna bild säger samma sak! Fast i temperatur!
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/offset:0.4

 5. Janne E

  2-gradersmålet har hela tiden utgått från medeltemperaturen på 1800-talet. Målsättningen är att globala temperturen aldrig ska bli högre än 2 grader mer än det var på 1800-talet. Det är inget årtal satt för när 2-gradersmålet ska nås för att förhoppningen är att temperaturen aldrig når dit.

  Att 2050 varit ett årtal som florerat i debatten är att en del forskare har befarat att 2-gradersmålet skulle nås redan på 2050-talet. I AR4 så var huvudprognosen att temperaturen skulle i medeltal stiga med 0,15 grader/decennium om ingenting gjordes utsläppen av växthusgaser att då skulle 2-gradersmålet någon gång kring 2070-2080.

  Det forskarna behöver ge svar på är hur mycket koldioxid från kolförbränning som kan släppas ut per år utan att 2-gradersmålet överstigs. Är det 10, 15 eller 20 mdr ton CO2 per år som kan släppas ut, utan att 2-gradersmålet överskrids?

  Att klimatet blivit varmare och att det kommer att bli varmare gör att vädret förändras. Där måste dagens stadsplanerare ta med i beräkningen hur t ex nederbörden kommer att förändras under de närmaste 80 åren.

 6. Anders Mohlin

  Sten Kaijser.
  Nej, jag vågar inte antaga ditt vad!
  🙂

 7. Gustav

  @thomas P #2:
  Fast vi närmar oss tidpunkten när vi får ett verkligt utfall på definitionen av klkmatkänsligheten. Om vi ökat CO2 från 280-410 ppm och då perioden dessutom varit långt över 70 år (transient klimatkänslighet) så måste man ha väldigt starka argument för att den verkliga uppvärmningen döljs av naturliga variationer.

 8. ThP #2
  Nej jag har inte missat något utan tolkar bara IPCC rapporten.

  Lasse #3
  Det är väl klart för de flesta att både temperatur och havsnivå stigit i flera hundra år utan mänsklig påverkan.
  Det den vetenskapliga striden gäller är om den mänskliga påverkan är stor eller liten. Även IPCC måste numera erkänna att påverkan är liten men som Sten påpekar slingrar de sig och vill inte tala om det rakt på sak.

  JanneE #5 och ThP #2
  Kina svarar tror jag för 70% av koldioxidutsläppen. Vi har redan en koldioxidfri el i Sverige och transportsektorn kan vi i Sverige bara påverka litet.
  Det vi, eller i vart fall somliga, kan se fram mot är att Gen4 (det byggs två sådana nu) tycks kunna ersätta fossila bränslen på bred front, både för elgenerering och för fordonsframdrivning. Jag tror, att vi kommer att se en vändning om 20 år och att fossila bränslen är nästan helt borta om 50 år.

  Eftersom koldioxiden försvinner ur atmosfären ganska fort kan vi få brist på grön (odlad) energi i slutet på det här seklet. Då börjar våra politiker att fundera på om vi på något sätt kan berika atmosfären med mer koldioxid för att hålla produktionen av grön energi uppe.

 9. Människan upprepar många dumheter,ja koldioxid brist långt in framtiden,det
  kan låta absurt,men människan bör se upp med åtgärder som blir försämring
  som resultat av drastiska åtgärder.
  ALI.K.

 10. Thomas P

  Gustav #8 Slå upp vad CO2-halten var för 70 år sedan.

  Lars #8 Feltolkar skulle jag vilja säga i så fall. Din matematik är nonsens vad du än kallar det du gör.

  ”Kina svarar tror jag för 70% av koldioxidutsläppen. ”

  Varför tro när man kan ta reda på fakta? Kina har visserligen gått om USA som största utsläppare, men är långt ifrån några 70%.

  ”Eftersom koldioxiden försvinner ur atmosfären ganska fort kan vi få brist på grön (odlad) energi i slutet på det här seklet.”

  Nej, vad än Pehr säger så gör den inte det.

 11. Patrik

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article17602671.ab

 12. Pelle L

  Och så har den allvetande Thomas P åter igen varit inne och talat om hur fel alla har.
  Utom han själv, får man förmoda.

  Märk väl påpekat fel, inte korrigerat.
  För vad som är rätt vill T naturligtvis inte berätta. Eller kan kanske inte.

  Allt du gör är fel och nonsens. Men vad är rätt då? Och lämna gärna en källhänvisning.

  Varför tro när man kan ta reda på fakta? Det har tydligen T gjort. Nå, vad är fakta då? Var stod det?

  Nej, vad än Pehr säger så gör den inte det. Nehej. Vad gör den då? PS: Glöm inte källan.

  Thomas P, försök förstå att du inte är ett facit. Möjligen i dina egna ögon.
  Men det är bara du själv som tror det. Och det är bara en åsikt, så du behöver inte belägga den 😉

 13. PelleTundra

  Det finns lögn, förbannad lögn och det finns statistik hävdade Mark Twain. Kämpar ni för att ro hem ännu en titel som Årets Förvillare?

 14. Missriktat kritik av den som besitter högre kunskaper i ett ämne är enbart dumt,när man
  inte förstår dess fulla mening,detta är inte en skeptikers förhållningssätt eller ta ställning till i olika ’tviste
  frågor’ t.ex inom vetenskap.
  ALI.K.

 15. Människan bygger nog inga samhällen på Tundran,kalla och ogästvänliga trakter skall
  vi låta vara som de är i vår natur.
  ALI.K.

 16. Man har byggt samhällen på den Sibiriska tundran och människor val av kalla platser
  har människan funnit sina hemorter är nog inte fel alltid, om möjligheter finns där att leva.
  De människor som antagit utmaningen mot naturen trotsa dess besvär ,är starkt med
  många uppoffringar.
  ALI.K.

 17. Slabadang

  Pelle Tundra skramlar om en tom oljetunna!

  Det är patetiskt att se hur totalt substansbefriade klimattomtarna är. Att bli utsedd till ”Årets förvillare” av pikinesen voff voff vars gröna talbanska ockupanter tagit makten över den numer pseudovetenskaliga organisationen är en verklig hedersutmärkelse och en bekräftelse på att man har fullständigt rätt. Annika Dahlström retade naturligvis gallfeber på dessa gröna talibaner när hon nu med vetenskaliga medicinska studier som bevis fått rätt i att animaliskt fett inte är farligt och att de gröna talibanernas ideoligska kolhydrater istället utgör det stora problemet för vikt och hälsa. Vi skall alltså prata om hur många kolhydratfria dagar vi skall ha i veckan och inte köttfria! Voff voff på dig Pelle T lille!! Akta dig för att ta den lilla UI smittade pikenesen för nära vår stora rasrena champion klimatupplysningen. Vi vill inte riskera några loppor i pälsen!

 18. PhT #10
  Ja, jag rättar. Om vi håller oss till kol så svarar Kina för 50%, USA för 14% och Indien för 6% av kolproduktionen. Det är således de tre tillsammans som svarar för 70% brytning av kol. De har 42% av brytbara tillgångar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Coal

  Eftersom det är främst el och värmeproduktion som kan ersättas med kärnkraft är det väsentligen koldioxid från dessa tre länder vi skall fokusera på.
  Sverige använder så litet kol att vi inte ens finns med i statistiken.

  Transportsektorn är inte oviktig, men betydligt svårare att snabbt göra något åt.

 19. Pelle L

  Pelle T #12

  Att bli utsedd till årets förvillare av VoF ser nog de flesta som en hedersbetygelse, ja rent av som en bekräftelse på att man har rätt.

  Har du hört talas om Annika Dahlqvist och LCHF-kosten?

 20. Peter F

  Pelle T kan du inte bara krypa tillbaka under din sten på tundran.

 21. Thomas P

  Lars #17 Du pratade om CO2-utsläpp inte kol, så det var naturligt det jag bemötte, och om du skall hålla dig till Wikipedia hittar du att Kina 2008 stod för 23,5% av utsläppen (en bit högre idag):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_emissions
  Undanglidningen till kol känns väldigt konstig, USA har ju t ex övergått allt mer till naturgas som fortfarande ger CO2-utsläpp.

 22. ThomasJ

  Tja, inte vet jag vilka odds där ges/finns i en vadslagning, dock är min rekommendation att inte satsa ett enda ruttet [f.d.] öre på klimtahotarsidans apologeter. GWPF har lagt upp en sevärd video som ger anledningar att ta slik position. Länk:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ylj3GGondfY

  Go figure!

  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  Lite OT, bWTF… Alarmsignaler börjar droppa in, länk:

  http://www.industriochkemigruppen.se/nyheter/nyhetsbrev_for_medlemmar/nyhetsbrev-2013/fredag-4-oktober-2013

  Mvh/TJ

 24. ThomasJ

  Slår inte nåt vad om att ngn av ’the Team Members’ blir dragna inför rätta… Evtl. & måhända i Tyskland där man filar på en lagstifting rörande vetenskapligt bedrägeri – förhoppningsvis träder denna ikraft ’schneller als die Winthunde’ (för att citera en fd framgångsrik propagandist, no punt/correlation/ agrrement intended! – Just words)

  http://johnosullivan.wordpress.com/2012/06/14/un-climate-scientists-plead-for-immunity-from-criminal-prosecution/

  Mvh/TJ

 25. ThomasJ

  Kopierar in ett längre meddelande/info som innehållsmässigt kan/borde ge alla – utom då frisören A-K hatt – rejäla behov att få hjärtan/hjärnor att slå volter i högsta grad vs. den s.k. framtida centristiska, asså, ’omställningen’ av [el-]energiförsörjningen. Sorry för lång kommentar!


  Hej!

  Vår näringsminister Annie Lööf skrev igår på Facebook att hon var mycket stolt över att det startats 200 fler företag i september, jämfört med samma period förra året.

  Jättekul, men om vi lägger in aspekten att övervägande delen av dessa är kortsiktiga sådana, typ pizzerior som får nystartsbidrag och som går i konkurs när dessa tar slut, så är det inget att yvas över.

  Vid Elnätsupprorets första möte med Energimarknadsinspektionens dåvarande GD Yvonne Fredriksson 2011-01-12, lät Yvonne meddela följande citat:

  ”Jag var med och tog fram en konsekvensanalys gällande den strukturomvandling, som beslutades av Socialdemokraterna, Vänstern och Centern redan 1988. Den flaggar redan då upp de problem vi nu ser bli verklighet för Svensk elintensiv Industri, att denna stryps och kommer tvingas flytta sin produktion utomlands”.

  Vidare: ”Svensk skogsindustri kommer att behöva bidrag till sin verksamhet inom närmsta 8-10 åren”.

  Och: ”Att Rottneros och SCA nu stänger ner vissa delar av produktionen, ligger helt i linje med vad vi kan vänta oss i framtiden”

  Annie Lööf var med på detta möte och kan därmed inte förneka vetskapen om farhågorna, och dessa ord klingar fortfarande i huvudet vilket föranlett att jag själv läst igenom slutbetänkandet SOU 1995:139, som Sten Andersson lät ta fram efter det att Sossar, Vänstern och Centern beslutat om att kärnkraften skulle vara borta till 2010. Jag har tidigare skickat över en sammanfattning vilken förutsäger allt det som nu händer, trots att vi har kvar kärnkraften. Se bif:

  Som bekräftelse på allvaret vi vill göra er uppmärksamma på, lät Radio P4 väst häromdagen meddela att 10 000 jobb är hotade p.g.a. ökande elkostnader: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5660721

  Lägger vi sedan till att Stora Enso i Hylte nu sakta tynar bort, och att Vida i Lessebo och Pilkington i Halmstad och Landskrona m.fl. elintensiva industrier redan är borta, så förstår var och en att det är ett betydande allvar vi går till mötes med den rådande energipolitiken, och då framstår de 200 nya pizzeriorna som ett blygsamt tillskott inom Svenskt näringsliv.

  Igår 2012-10-01 kunde vi läsa en artikel i Second Opinion där Mikael Odenberg framför sin syn på energiomställningen:

  ”Svenska Kraftnät går från att knappt ha investerat i elnäten alls till att genomföra väldigt stora investeringar. Myndigheten femtonfaldigar sin budget på mycket kort tid och i våras presenterade Svenska Kraftnät sin perspektivplan. I den talar man om hur mycket nätinvesteringar som behövs de närmaste 10-15 åren. Notan landar på 60 miljarder kronor.
  – Perspektivplanen höjde ögonbrynen på ganska många om hur stora belopp det handlar om. Inte ens finansdepartementets tjänstemän tror jag hade någon nämnvärd koll på vad prislappen är för de nätinvesteringar som följer av de energipolitiska besluten, säger Mikael Odenberg.
  Och här sätter han fingret på ett generellt politiskt problem som han upplever: förståelsen saknas för att det behövs en utveckling på nätsidan för att kunna bemöta omställningen i produktionen – och att näten kostar pengar.
  – Debatt och fokus i energipolitiken handlar om hur vår el produceras och inte hur den distribueras. Jag vet av egen riksdagserfarenhet att Svenska kraftnäts investeringsplan och andra nätinvesteringar passerar ganska obemärkt förbi. De är aldrig föremål för några politiska diskussioner.”

  Se hela inslaget här: http://www.second-opinion.se/energi/view/2748 och missa inte min kommentar strax under artikeln!

  Mot bakgrund av detta är frågan i förra veckans mail till er (som var en kommentar till ett svar från KU och ND), ännu mer relevant.

  Med vänlig hälsning
  Eric Anderzon

  Svenska Elnätsupproret

  Gnosjöregionens Näringslivsbälte

  Box 10, SE-334 32 ANDERSTORP

  Mobil +46 70 5617139

  http://www.elnatsupproret.se
  http://www.facebook.com/eluppror
  http://www.twitter@elnatsupproret

  Eric; Förhoppningsvis är det ok med Dig att detta publiceras på Klimatupplysningen, utan min föregående förfrågan…, Si?

  Mvh/TJ

 26. Thomas P

  ThomasJ #24 Vi har redan fallet med de italienska forskarna som dömdes för att inte ha förutsagt en jordbävning:
  http://www.theguardian.com/world/2012/oct/22/italian-scientists-jailed-earthquake-aquila
  Är det mer i den stilen du vill se? Tycker du i så fall också att alla ”skeptiker” skall åka i fängelse om uppvärmningen tar fart igen?

 27. ThomasJ

  #26: Min åsikt, firm, är att alla – oavsett – som bedriver mer/mindre samhällsomstörtande verksamheter via skrämselpropaganda – oder wat! – ska ställas till personliga ansvarstaganden, gäller även Dig & mig alike!

  Go [try, at least!] figure!

  //TJ

 28. Thomas P

  ThomasJ #24 Så alla som hävdar att ”grön” politik leder till ekonomisk katastrof eller att vi går mot ny istid skall spärras in?

 29. Ingemar Nordin

  #24,
  Jag är motståndare till att lägga munkavle på forskare (eller journalister). Ansvar bör däremot utkrävas av politiker som väljer sina rådgivare och sedan fattar beslut. Sådant ansvar bör i första hand utkrävas i allmänna val, såvida det inte rör sig om direkta brott såsom mutor eller förskingring av allmänna medel. Ämbetsmän (inklusive forskare där) och företrädare för myndigheter bör också utkrävas ansvar i de fall då de inte uppfyller de åtaganden som myndigheten blivit förelagd.

 30. Ingemar Nordin

  # 29 forts,

  Det vetenskapliga bestraffnings- och belöningssystemet ser helt annorlunda ut än det juridiska. Det består i hur ens RYKTE som forskare drabbas respektive befordras. Vilket är mycket viktigare för de flesta forskare än huruvida man hamnar några månader bakom galler eller ej. Så t.ex. bestraffas plagiat eller forskningsfusk i allmänhet mycket hårt – med döden (som forskare).

 31. Thomas P

  Ingemar #30 ”Så t.ex. bestraffas plagiat eller forskningsfusk i allmänhet mycket hårt – med döden (som forskare).”

  Fast Wegman tycks ju klarat sig…

 32. Ingemar Nordin

  Thomas P #31,

  Wegmans rykte som statistiker bland riktiga statistiker är mycket gott, ja. Att han är uthånad och mobbad av er AGW-aktivister är väl snarast en merit …

 33. Thomas P

  Ingemar #32 Som väntat så menade du inte det där med att plagiat var döden, i alla fall inte för egen del. Du är så villig att glömma eller förlåta en forskare som tillhör ditt lag. Då är det den som avslöjar plagiatet som är skurken, som det så ofta går för visselblåsare.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas P #33,
  Sorry Thomas P. Men plagiatet i fråga var 1. fullkomligt irrelevant för Wegmans slutsatser (det handlade om en bakgrundsbeskrivning som lätt kunnat åtgärdats med en enkel fotnot till källan (som tydligen i sin tur hade plagierat från någon annan)), 2) gjordes av Wegmans doktorand. Wegman blev också friad från anklagelsen från sitt universitet.

  Så, tyvärr Thomas P. Du är som vanligt ute i ogjort väder. Men det viktiga för er AGW-alarmister är ju att kasta så mycket skit som möjligt på budbäraren istället för att försöka bemöta i sak.

 35. Lars Cornell

  ThP #21 När man pratar om koldioxidutsläpp blandar man samman el + värme med transport. Det är obra när man vill göra analys. Då måste man hålla isär det ena från det andra.
  Annars kan det bli så illa som i Kalmar län där (Mp) vill bygga vindkraftverk för att få ned koldioxidutsläppen från transportsektorn vilket jämte jordbruk är de enda koldioxidutsläp som vi har. Segelbilar kanske?

  OKG levererar sex gånger mer koldioxidfri el än vad Kalmar län själv förbrukar och Mp’s strävan är fullständigt kontraproduktiv.

  ThJ #25, #27, ThP #28, IN #30 mfl.
  Centerpartiet är nu nere i 3,5%. Kanske kan man se det som en folkets bestraffning för att de vill förstöra vår miljö, våra vackra landskap, vår arbetsmarknad och vår ekonomi med vindkraftverk som inte är till någon nytta.
  .

 36. Christopher E

  #33

  ”Då är det den som avslöjar plagiatet som är skurken, som det så ofta går för visselblåsare.”

  Jag är säker på att du skulle vara hur snabb som helst att döma visselblåsaren som läckte Climategate, men du håller ju på ditt lag, så det vore ingen överraskning.

  Nu var ju ”plagiatet” i Wegman av rätt försumbar karaktär, men visst var det olyckligt att han missade att den textbiten saknade referens. Men med tanke på hur Wegman lyckades förutsäga det som senare kom fram i Climategate är det knappast möjligt att betvivla hans egen intellektuella kapacitet utan behov av plagiat.

 37. Thomas #31,

  Men hur gick det med Said, det var ju hon som primärt blev fälld för plagiat?

 38. Thomas P

  Ingemar #34 Vad får dig att tro att jag syftade på Wegmanrapporten? Du minns väl att Wegman fick en artikel tillbakadragen när det avslöjades plagiat och det finns flera skumma historier med artiklar som i efterhand skrivits om från grunden och bytts ut när storskaligt plagiat i originalartikeln avslöjades. Dessutom handlar det inte bara om plagiat från akademiska alster utan från Wikipedia, vilket är än mer opassande. Det där att det var en doktorand som hade ansvar känns mer som en inte speciellt snygg undanflykt.

  För det andra, skall man plagiera som Wegman gjorde i sin rapport, kan man i alla fall göra det ärligt och ta texten rakt av, inte försöka ändra betydelsen av den genom att byta ut enstaka ord.

  ”Wegman blev också friad från anklagelsen från sitt universitet.”

  Nej, Wegman fälldes, inte för Wegmanrapporten men för artikeln som drogs tillbaka. Visserligen var detta helt absurt eftersom Wegmanrapporten bl a innehöll exakt samma plagiat som denna artikel, men GMU gjorde sitt bästa för att skydda Wegman.

 39. Christopher E

  Lars Cornell #35

  Jag hoppas också att det verkligen finns ett demokratiskt straff av de politiker som offrar vår natur för meningslösa vindsnurror som inte bidrar med något gott. Men det är viktigt att vi talar om sanningen om vindkraft för människor, eftersom de flesta är hjärntvättade av den massiva propaganda som ägt rum från vindlobbyn, och tror att vindkraft är ett nödvändigt ont.

  Idag läste jag i min lokaltidning hur en djupt respekterad ornitolog förklarade hur vindkraft redan bidragit till minska de hotade fiskgjusarna här. Nu vill politikerna säga ja till en vindsnurrepark precis intill där några av de sista fiskgjusarna i kommunen lyckats överleva. Men det är lugnt, säger de, vindkraftsexploatören har studerat saken och gjort modeller för exakt var fåglarna flyger. Så de tar bort en snurra av sexton och makar på några andra några meter… man tar sig för pannan och betvivlar mänskligheten. Ornitologen är befriande tydlig, dock, och konstaterar det som alla borde begripa ändå: de har inte en aning om var fiskgjusarna flyger.

 40. Thomas P

  Pehr #37 ”Men hur gick det med Said, det var ju hon som primärt blev fälld för plagiat?”

  ”that plagiarism occurred in contextual sections of the (CSDA) article, as a result of poor judgment for which Professor Wegman, as team leader, must bear responsibility.” Det var Wegman som primärt fick en reprimand.

  Det är för all del möjligt att konsekvenserna ändå vart värre för Said, jag har ingen koll på hennes vidare karriär. Världen är ofta orättvis och Wegman har tidigare meriter att luta sig mot, även om han plagierat friskt på senare år.

 41. Thomas,

  Det är återigen bara dina ordvrängarlekar.

  Wegman har varken ägnat sig åt plagiarism eller forskningsfusk. Gnället din sida försökt blåsa upp till fullständigt löjeväckande proprtioner handlade om helt annat än att plagiera någon, någons arbete eller någons resultat. Inte heller hade några resultat förfalskats.

  Som vanligt handlade uppståndelsen om ni inte gillade resultaten, och inte hade något vettigt att bemöta dem. Därför startades smutkastningslavinen igång.

  Sen blir det visst ännu värre. Nu är de påstådda ’plagiaten’ tom förfalskade så att de inte är eller ser ut som plagiat längre!

  Min skarpa fråga till dig:

  Finns det någon som helst substans, där du menar att Wegman eller Said har falskeligen utgett andras (tydligt) egna orginal arbete för att vara deras? Något som helst som är otillbörligt angående sakinnehållet?

  Finns där något kött alls nere i botten på denna gigantiska soppa ni alarmister rört om i och eldat under i många år?

 42. Ingemar Nordin

  Thomas P #40,

  Du fortsätter med din smutskastning ser jag. Varför? Är du helt renons på sakliga argument?

  Att Wegman som ansvarig forskningsledare missade ett plagiat som gjorts av Said från Bradley är en sak. Men det var inte han som plagierade. Bradley å sin sidan hade ju den rätta tron, så han fick gå fri trots att han själv plagierat utan att ens ha källan med i sina referenser. Jo, vissa har tydligen fribrev i den politiserade AGW-världen. Alla medel är tillåtna att användas mot de forskare som vågar ifrågasätta Den Enda Sanna Läran. Och sådant fulspel tycker du tydligen är OK?

  Jag känner så väl igen taktiken från det röda 70-talet när vissa professorer och lärare utsattes för personangrepp, överklaganden och upprop. Deras egentliga brott var att de hade fel åsikter.

 43. Ingemar Nordin

  Jonas N #41,

  Du har rätt i att det faktiskt också är tveksamt om Saids bakgrundsbeskrivning (som var irrelevant för slutsatserna) skulle fällas i någon disciplinämnd. Referenserna till Bradley fanns ju med. Det som saknades var en fotnot just vid de stycken som användes.

  Det här är naturligtvis helt OT för denna tråd. Men det är ett intressant gränsfall huruvida man skall räkna Saids skrivningar som plagiat eller bara som sammanfattningar av en bok som finns med i litteraturlistan, och som man refererat till vid andra ställen i texten.

  Men som sagt, det akademiska belönings- och bestraffningssystemet är i normalfallet mycket strängt, och skiljer sig radikalt från det juridiska.

 44. Said och Wegman bestraffades egentligen inte för plagiat, detta var bara det formella skälet till bestraffningen. De framförde helt enkelt kritik som vissa med inflytande blev mycket upprörda över.

 45. Thomas P

  Ingemar #42 Vad sägs om att du läser vad det hela handlar om? Det handlade inte bara om att plagiera från Bradley i Wegmanrapporten utan även från Wikipedia m m i en serie artiklar. Att Wegman skulle vara helt oskyldig och bara missat att forskare runt honom plagierade fritt är knappast troligt, och GMU valde också att ge Wegman en reprimand.

  ”Men som sagt, det akademiska belönings- och bestraffningssystemet är i normalfallet mycket strängt, och skiljer sig radikalt från det juridiska

  Så vad hände Wegman förutom att han fick en reprimand?

  ”Now, following work by Columbia University statistician Andrew Gelman finding more botched copying of Wikipedia in a separate 2009 WIRES CompStats review article by Wegman, Deep Climate has released an analysis finding 13 blocks of copied Wikpedia text in the review article. Other text appears lifted from another researcher’s textbook and Wolfram MathWorld. (Wegman and Said are editors in chief of the journal in which the review article appears, incidentally.)”
  http://content.usatoday.com/communities/sciencefair/post/2011/10/more-wikipedia-copying-from-climate-critics/1#.UlB0rBC1t9g
  För att ta ett annat exempel. Det finns fler graverande detaljer att läsa på Deep Climate t ex här:
  http://deepclimate.org/2011/10/04/said-and-wegman-2009-suboptimal-scholarship/
  Hur kan en tidskrift bara byta ut en artikel för att dölja sina misstag? Är det Winston Smith som var i farten på sanningsdepartementet?
  http://deepclimate.org/2012/03/16/wiley-coverup-complete-wegman-and-said-redo-hides-plagiarism-and-errors/

  Men fortsätt du att låtsas att det inte är något allvarligt, det visar din syn på forskningsmoral så tydligt. Det förvånar mig bara att du var fräck nog att specifikt nämna just plagiering i #30.

  Jonas #41 ”Wegman har varken ägnat sig åt plagiarism eller forskningsfusk. ”

  Förklara det för ansvariga på GMU eller Computational Statistics and Data Analysis. Jag är säker på att de skulle vara väldigt intresserade av att få höra din förklaring till hur det bara var en ren slump att texten var så lika.

 46. Thomas P

  Pehr #44 ”Said och Wegman bestraffades egentligen inte för plagiat, detta var bara det formella skälet till bestraffningen. De framförde helt enkelt kritik som vissa med inflytande blev mycket upprörda över.”

  Och så var det dags för konspirationsteorierna igen. Du tror inte möjligen att om det handlade om några som bara var upprörda över Wegmans skriverier om klimatet i sin rapport så skulle de sett till att ge honom en reprimand för plagiaten där för att misskreditera den rapporten snarare än att fria honom för Wegmanrapporten och fälla honom för en artikel om sociala nätverk?

  Du har noll och intet stöd för det du skriver, men det är ju själva poängen med konspirationsteorier. De behöver inget stöd eftersom konspiratörerna är så skickliga på att dölja alla bevis. Om vi nu skall dra upp konspirationer så har GMU fått stora bidrag från Koch industries. Jag har ingen aning om det har något med saken att göra, men det talar i alla fall inte för att de skulle vara någon sorts AGW-maffia, däremot är det i alla fall en hypotes som kan förklara varför de valde att fria Wegmanrapporten trots dess uppenbara brister.

 47. pekke

  Hur mycket alarmism klarar vi av !?

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article17602671.ab

  Jag har postat länken tidigare.

 48. pekke

  Varför får mitt inlägg med webblänk ” granskning ” !!!?

  Har ni infört NyT sunkiga kommentar-system !??

 49. Slabadang

  Thomas P!

  Jag förstår att du inte begriper skillnaden mellan kritik av korruption och ”konspirationsteorier” . De mutkolvar som tillhör hockeymaffian är ju bara livrädda för att de ska avslöjas för de charlataner de är. Wegmans slutsatser är helt korekta och väl grundande i sak. Det är ju ENDAST därför som du försöker svärta ner och skingra rök över den vitala kritik han framförde.

 50. Thomas #46,

  Min hypotes är att det förekommit ett maktspel i denna affär som lett till det resultat vi ser. Ingen sida vann dragkampen fullkomligt men den ena sidan lyckades i alla fall i betydande grad skada Wegman och Said.

  Jag skulle från de informationer jag har tillgång till sannolikhetsbedöma hypotesens riktighet som ”likely” med trovärdighetsbedömningen ”medium confidence” dvs. ungefär det som IPCC använder när det mest är spekulationer 🙂

 51. Ingemar Nordin

  Thomas,

  Deep Climate är alltså din sanningskälla? Det blir bara värre och värre …

 52. Perfekt

  Ingemar Nordin #51
  Glöm inte desmogblog med sina fantasifulla berättelser om oljemiljoner och betalda demonstranter. Hur gick det förresten med demonstrationen Thomas P?

 53. Thomas,

  På min uppmaning:

  ”Finns det någon som helst substans, där du menar att Wegman eller Said har falskeligen utgett andras (tydligt) egna orginal arbete för att vara deras? Något som helst som är otillbörligt angående sakinnehållet? ”

  kom där inget annat än med ordlekar:

  ”Förklara det för ansvariga på GMU eller Computational Statistics and Data Analysis”

  Nej, där finns absolut inget alls, Thomas. Noll! Och vill du hitta återanvända fraser utan att varenda en av dem förses med en hänvinsing är ju IPCCs rapporter och många av referenserna där utmärkta ställen att leta efter.

  Tänk vad obeskrivligt patetiskt det skulle vara om skeptiker började leta i där och som främsta invändning påpeka att det stycket i inledningen är ju väldigt snarlikt samma fraser som skrivit någon annanstans!

  Skälet till att vi slipper ägna oss åt den sortens trams är eftersom vi förhåller oss till innehållet. IPCCs sammanfattningar, eller någon referens däri är inte värdelösa pga ThomasP-lagierade fraser man kan hitta i dem.

  Och det verkar som om du nu närmast f-rnekar att aktivisterna och rena fanatiker på din sida försöker påverka och idka påtryckningar på dem som publicerar artiklar som ni anser är ’hotfulla’ … Man verkligen undrar varför de är så rädda att bli ifrågasatta, eller bara att andra skall få lägga fram sina argument.

  Kolla bara på dig själv Thomas … i många år har du nu försökt unkomma kärnfrågorna i nästan varje knivig fråga? Och kommer upp med sån’t här istället …

  Jojo, det där är sådant du vill hänvisa till som ’bästa tillgängliga kunskap’, för det är väl den du söker efter. Eller hur? Med den sortens trams-smutskastning.

 54. Thomas P

  Pehr & Ingemar Hur vore det om ni istället för att komma med konspirationsteorier eller skjuta budbäraren tog del av vad det hela handlade om? Uppenbarligen anser ni att Wegmans beteende är helt acceptabelt vilket visar på renons på forskningsmoral. Plagiat och att missbruka sin ställning som editor för en tidskrift är helt OK om man tillhör ”the team”.

 55. KF

  Vad komiskt det blir när alarmister försöker omdefiniera beteckningar. Argumenten måste verkligen vara helt slut. 🙂

 56. Mikael

  Jag slår gärna vad om att alla som likt Thomas P, som fortfarande stödjer IPCC och deras galna projektioner, att de är betalda klimatbloggare. Efter alla bevis som kanadensiska Donna Laframboise (ex boken Delinquent Teenager, och tyskarna Lunning och Warenholz (deras bok Kalte Sonne/The Cold Sun) har presenterat om IPCC, climatgate, alla påstående av IPCC som visats falska (10-100tals), C02 som inte korrelerar mot temperaturen under 1900talet…Då måste man vara antingen galen, betald eller religiös för att fortfarande tro på det hela.

 57. Thomas P

  Mikael #56 Jag ställer upp på det vadet. Hur mycket är du beredd att satsa på att jag är betald, och hur skall vi avgöra frågan tycker du?

  De som däremot verkar betalda är denna blogg efter dess reklamkampanj som måste kostat en rejäl slant.

 58. Lasse

  #57 Thomas P
  Jag tro inte du är betald. Förhoppningsvis för din egen skull är du religös! 😉

 59. Peter Stilbs

  Thomas #54 – vi diskuterade Mashey – en dataprogrammerare och CAGW-forskargroupie som vigt sitt liv åt att försvara Mann och andra här https://www.klimatupplysningen.se/2011/08/26/andamalet-helgar-medlen-science-gillar/#.UlEg3xaHtyU

  Det var han som hittade texten som en medhjälpare till Wegman klippt och klistrat.

  Men det finns ju inget fel i texten ! Vad gnäller Du om i sakfrågan egentligen ?

 60. Som sagt Thomas …

  Finns där någon tillstymmelse till kött, någonstans längst nere i den denna pinsamma soppa ni försökt koka ihop och och gapat om i åratal? Någon substans alls?

  Är är det som vanligt (numera) bara ordlekar?

 61. ThomasJ

  Kanske kan en vadslagning göras över när UK går åt humhum, åtminstone vad anbelangar el-priser,,, 😉

  http://www.taxpayersalliance.com/

  Vad gör Skattebetalarnas Förening här i frågan??? Nada!

  Som vanligt bjuder Tanja Bergkvist på bra/nyttig/träffande läsning:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/

  Mvh/TJ

 62. Thomas P

  Peter #59 Ni vill kanske föra över diskussionen på Mashey, men den handlar om Wegman och hans plagierande. Vem som upptäckte plagiatet eller skrev om det har ingen betydelse för sakfrågan. Och om det bara var en doktorand som kopierade i Wegmanrapporten, hur kan det komma sig att flera artiklar utan denne doktorand som medförfattare också inkluderar plagiat?

  ”Men det finns ju inget fel i texten ! ”

  Så du menar att det är OK att plagiera om det man plagierar är korrekt? Intressant syn som dock inte delas av vare sig ansvariga på Computational Statistics and Data Analysis eller GMU.

  Dessutom finns det ju massor av fel i de texter som Wegman&co kopierat vilket du skulle vetat om du läst något av kritiken istället för att bara förutsätta att Wegman inte gjort något fel. Ta och titta på mina länkar i #45.

  Jonas #60 Du anser inte att en vetenskaplig tidskrift drog tillbaka en artikel pga plagiat är ”kött”? Lustigt. för det var just plagiat som Ingemar angav som en vetenskaplig dödssynd.

 63. Thomas

  Det är du som beskyllde/implicerade Wegman för ’forskningsfusk’ i #31

  Vad jag kan se finns där absolut noll substans i detta. Istället tjatat du och aktivister och rena fanatiker på din sida om ’plagiat’ som är så beklämmande att det (nästan) inte finns. För samtidigt som försöker hitta något ordfel hos Wegman, försvarar ni till sista blodsdroppen usel forskning och praktik i sådan att rent blåljuga med sina referenser … (och det kryllar av ThomasP-lagriarism i dessa också, knappt ens värda att kommentera)

  Poängen är att ni är totalt skenheliga i nästan alla era pinsamma försök att kasta smuts.

  Och nej: Fortfarande finns där ingens resultat som har plagierats! Vad ni håller på med är att söka förevändningar att kasta smuts, och allt ni förmår är att konstatera att bröd-texten till inledningen är snarlik massor av annan brödtext!

  Ja, som om ni aldrig ens hade läst klimathotsartiklar!

 64. Hej TCS / Stockholmsinitiativet

  Jag har noterat att väldigt ofta står det ”Din kommentar inväntar granskning” utan någon uppenbar anledning.

  Skall det vara så numera? Jag vill gärna veta vad det är som triggar modereringen!

 65. Här kommer en allvarsammare fortsättning av min kommentar #50 ovan med mina slutsatser om bestraffningen av Wegman och Said för plagiat. Saken är särskilt allvarlig för Said som därigenom förlorat sin tjänst som ”assistant professor” vid universitetet och försvunnit ut i mörkret.

  Den centrala frågan är om det har bevisats bortom rimligt tvivel att Wegman och Said gjort sig skyldiga till plagiat. Det jag erfarit om denna historia och allt runtomkring (till exempel tydliga tecken på maktspel) leder för min del till mycket tvivel som jag finner rimligt.

  Det känns därför inte rätt att förneka att Wegman och Said har utsatts för ett justitiemord.

 66. Ingemar Nordin

  #64,

  Ja, det är beklagligt både för er som kommenterar och för oss som modererar. Bloggen har inte riktigt varit sig lik sedan bombnedslaget den 20/9. Jag hoppas att detta ordnar till sig ganska snart.

 67. Thomas P

  Pehr #65 ”Den centrala frågan är om det har bevisats bortom rimligt tvivel att Wegman och Said gjort sig skyldiga till plagiat.”

  Ja, hur bedömer du saken själv? Läs inläggen på Deep Climate, jämför texterna och se om du själv anser det vara plagiat.

  ” Saken är särskilt allvarlig för Said som därigenom förlorat sin tjänst som ”assistant professor” vid universitetet och försvunnit ut i mörkret.”

  Nå, nu vet vi ju faktiskt inte kopplingen, men det blir inte bättre av att du åter i #37 försökte lägga skulden på Said och säga att det var hon som fälldes när det egentligen var Wegman. Om det är fler som håller på på det sättet riskerar Said att bli oförtjänt brännmärkt.

  Om du skall anklaga någon för justitiemord får du nog besvära dig med att ta reda på lite fakta och argumentera för varför Wegman är oskyldigt fälld.

 68. Thomas #67,

  Du resonerar väldigt bakvänt. I ett samhälle med sådana värderingar som du här ger uttryck för skulle fängelserna fyllas av oskyldigt dömda.

 69. Staffan D.

  Sir Bob Geldorf reckons the world will end in 2030 – leading to the extinction of humankind. Sir Bob, 61, based his miserable prediction on the effects of climate change.
  – “The world can decide in a fit of madness to kill itself,” he told a group of youngsters at a summit in Johannesburg, South Africa.
  – The former Boomtown Rats singer added: ”We may not get to 2030. We need to address the problem of climate change urgently.”
  – He finished his speech by apologising for being ”bloody miserable”, but added: ”just get on with it”
  http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/342876/Sir-Bob-Geldof-All-humans-will-die-before-2030

 70. Thomas P

  Pehr #68 Med de värderingar du ger uttryck för skulle ingen någonsin kunna dömas för någonting. Wegman har prövats i två oberoende instanser och funnits skyldig i båda men det duger inte för dig. Du anser att du, utan att ha några som helst kunskaper i frågan, och uppenbarligen utan att du har intresse av att ta reda på några heller, har rätt att förklara honom oskyldig. Finns det NÅGONTING som skulle kunna få dig att betrakta Wegman som skyldig? Måste Gud Fader själv stiga ned från himlen och tala om det för dig eller skulle det bara innebära att du såg honom som del i konspirationen?

  Kan du på något sätt motivera den grova anklagelse mot mig du kommer med när du skriver ”. I ett samhälle med sådana värderingar som du här ger uttryck för skulle fängelserna fyllas av oskyldigt dömda.”? För mig är påståendet barockt, totalt frikopplat från vad jag skrivit.

 71. Thomas

  Inledningsvis hävdade du att Wegman hade ägnat sig åt (och klarat sig med) ’forskningsfusk’. Vad jag kan se har du inte ens försökt belägga ngt sådant. Dvs som så ofta snackade du bara skit … Istället försöker du nu med ’plagiering’ men inte heller det verkar du kunna styrka. Och mig veterligen finns där ingen som hävdar att vare sig idéer eller resultat har plagierats. Vad det handlar om är likheter i textavsnitt som anses vara allmänt kända och tillgängliga, sk ’boiler plate’. Och gnället tycks tom gälla att den sk ’plagieringen’ inte skett ordagrant.

  Som sagt, inte mycket till ’kött’.

  Men min fråga till dig är (om du nu öht har en aning själv, inte bara ’plagierat’ från aktivist-sajter):

  Vad menar du är det mest inkriminerande som (enligt dig och din ’definition’) har ’plagierats’ och otillbörligen återgivits utan vederbörlig källangivelse?

  Vad är köttet i allt detta aktivist-hojtande om plagiering?

  PS Du talar om ’oberoende utredningar’, men efter hur du/ni misshalndat detta begrepp behöver det inte betydda ett skvatt längre när ni försöker med sånt! Därför frågar jag om vad substansen är! Har du inget svar så är nog slutsatsen (som så ofta): Mycket väsen för ingenting DS

 72. Thomas P

  Jonas N #70 ”Inledningsvis hävdade du att Wegman hade ägnat sig åt (och klarat sig med) ‘forskningsfusk’. ”

  Jag vet att det är mycket begärt, men vad sägs om att du lär dig läsa innantill? Jag anklagade Wegman för plagiat. Att Wegman fällts två gånger för plagiering trodde jag inte ens du kunde förneka, men uppenbarligen anser du detta ointressant. Precis som Pehr anser du att han är oskyldig oberoende av hur mycket han fällts, och att själv undersöka saken och ta ställning faller er inte in. Då kunde ni ju finna att han gjort något fel och det går inte för sig. Bättre blunda och säga att man inget ser. ”Köttet” finns t ex att läsa på Deep Climate. Jag ser ingen poäng med att klippa och klistra därifrån, speciellt inte i en diskussion om plagiat.

 73. Thomas #69,

  I ett samhälle där man inte respekterar värderingen att ingen skall dömas om anklagelserna inte kan bevisas utom rimligt tvivel så kommer fängelserna att fyllas med oskyldigt dömda.

  I det aktuella fallet finns det massor med omständigheter som motiverar till rimligt tvivel. Det gäller både om man studerar detaljerna och i fråga om det större sammanhang i vilket fallet ingår.

 74. Thomas,

  Som väntat: Saken du tycks ha ägnat år åt att mala på om, att samla stoff till smutskastning från de mest obskyra källorna …

  Och tillfrågad vad som är det mest graverande du känner till i det du vill spela så uppbragd över, kommer där absolut ingenting!

  Du kan inte ens sammanfatta vad det skulle handlat om i sak.

  Och nej, anklagelser om det ena eller andra framförda på smutskastningssajter duger inte som belägg. Du får nog peka ut det mest graverande övertrampet enligt dian ’officiella fällande utslag’.

  Och jag är inte intresserad av att dessa har uttalats, utan substansen dvs vad det allvarligaste ’plagiatet’ skulle vara!

  Mitt tips är att det är fullständigt banala meningar och ev stycken …

  Men du tycks alltså inte veta heller trots att du gjort sådant till ditt livsinnehåll!?

  PS Dina projiceringar om vad jag skulle tycka och mena är sedvanligt trams. Jag är ju den som frågar här, upprepade ggr, vad som är det absolut allvarligaste du och din sida anser ni har att komma med i frågan. Svaret så här långt är uppepat pekande på ngt papper …. DS

 75. Pehr B och Thomas

  Journaler och divserse nämnder och tillsatta påstådda ’oberoende’ utredningar är inga juridiska utslag. Och även de senare brukar ju kunna hålla nästan vilken kvalitet som helst.

  Det hela handlar om ngt annat menar jag, nämligen korrumperandet av vad som en gång i tiden var vetenskap, heder och integritet. Som du själv noterat har allt mer (iaf i detta område) kommit att handla om vad som man kan få fäst på ett papper, varefter man frenetiskt pekar på själva pappret och kräver att alla skall acceptera det. Redan Manns (in)famösa hockeyklubbor var ett sådant exempel, och IPCCs rapporter är inget annat, liksom alla vitvaskningar efter ClimateGate.

  Det är också samma skäl som dessa aktivister kämpar bittert för att förhindra publiceringar av allt som går emot eller bara belyser och ifrågasätter deras (på papper) ’fastslagna’ förklaringar som de menar sig ha uppnått.

  Smutkastningskampanjerna är precis samma sak, och dem riktar man mot allt där man hoppas kunna riva ner eller förhindra ngt.

  Snacket om att den egna sidans alster skulle hålla så hög nivå, och andras inte alls nå upp till denna är totalt skitsnack. Det kan de inte ens själva tro på (och brukar inte hävda heller). Utan i stället hävdar de att det är sedvanlig praxis att utmanande idéer skulle behöva övertyga de redan existerande experterna. Samt med utslagna händer konstatera att dessa ’anonyma reviewers’ tydligen inte låtit sig övertygas.

  Som alla vet numera handlar klimatforskningen som IPCC stöder till stor del om både ren gate-keeping, och om att allt mer ansträngt tillrättaläggande av berättelsen man insett inte tål invändningar, utmaningar eller ens dagens ljus …

  Som noterat: Thomas kärnargument är att någon artikel dragits tillbaks. Vad övertrampet, eller bara dess mest graverande del, skulle vara vet han själv inte, eller vill kanske inte skriva ut eftersom det då syns hur futtigt det hela är.

  Men det är också skälet till att aktivistsidan bara kämpar för att få saker satta på pränt … men aldrig vill röra vid innehållet.

 76. Thomas P

  Pehr #73 Vad håller du på med egentligen? Du har inga sakliga argument att komma med utan drar bara till med en konspirationsteori om hur Wegman och Said i två oberoende instanser fällts av någon oklar anledning för en artikel om sociala nätverk som bara intresserar de närmast sörjande. Du hävdar att det finns skäl att misstänka justitiemord men du har absolut inget att komma med mer än din åsikt. Istället drar du till med självklara plattityder som att ingen skall dömas om anklagelserna inte kan bevisas utom rimligt tvivel.

  Jag upprepar min fråga: Finns det NÅGONTING som skulle kunna få dig att betrakta Wegman som skyldig?

 77. Thomas #76,

  Är du medveten om att den sista meningen i din kommentar är en ledande fråga? Jag ser ingen anledning att svara på denna.

  Jag anser att jag tydligt och klart har redovisat min bedömning av anklagelserna mot Wegman och Said. Jag har ingenting att tillägga och du själv upprepar samma sak hela tiden.

  Så jag avslutar härmed debatten för min del.

 78. Thomas #72

  OK, om ditt #31 bara syftade på påstådda plagiat så var jag lite snabb att (som oberoende utredare!) ’fälla’ dig för skitsnack. Sorry!

  Men jag vill fortfarande veta vad det allvarligaste av eller i denna ’plagiering’ skulle vara. Skriv utanklagelserna så tydligt som det öht går.

  Enligt din egen DeepClimate länk är ju de förmodade ’plagiaten’ inte ens rättvisande, dvs de lägger fram bakgrunden annorlunda än de själva skulle vilja sett att det gjordes. Som DC själv skriver: Om man utelämnar vissa saker, lägger till andra, och omtolkar delar … då står där samma sak som på Wikipedia:

  ”Now let’s omit certain parts … And rearrange to get the second paragraph … failed to understand [w]hat “mathematical programming” is”

  Och som ’belägg’ för detta visar man att Wikipedia-sidan därefter har uppdaterats för att säga emot dem.

  Det är på den tramsnivån man försöker angripa artikeln.

  Ledsen, men det låter bara som ytterligare en av din sidans många och numera välkända smutskastningsförsök. Och som sagt, vare sig du, DC eller någon annan är det minsta intressad av vad artikeln faktiskt säger, utan enda syftet är smutskastning.

  Som man kan dra upp varje gång Manns fiasko-klubbor och kritiken mot dem nämns. Men nogsamt utan att någonsin beröra sakfrågan.

  PS Jag tycker att du verkar lägga lite ohälsosamt mycket tilltro till DeepClimate … så mycket att du inte ens själv klarar av att korrekt läsa vad denne skriver. Jag vet inte hur många ggr du hävdat att McIntyre har bluffat och hänvisat till DC. Som sagt, låter inte som den smartaste strategin DS

 79. #76

  OK, så du vet alltså inte heller vad de skulle ha ’fällts’ för?

  Din avslutningsfråga blir då än märkligare:

  Om du inte ens själv vet vad de är skyldiga till, inte ens kan beskriva ’brottet’, hur kan du då be/fråga någon annan att acceptera domen på din utsaga?

  Vet du öht vad det är du vill argumentera för, Thomas

 80. Thomas P

  Pehr #76 ”Är du medveten om att den sista meningen i din kommentar är en ledande fråga?”

  Det är en fullt relevant fråga och det är mycket belysande att du vägrar svara på den. Du gör nog rätt i att avsluta en debatt där du i alla händelser inte haft något annat än konspirationsteorier att komma med.

 81. Paul P

  Varför har denna tråd spårat ur till en plagiatdiskussion?

  Thomas P, jag sätter gärna en tusing enligt Stens premisser i inlägget. Sätter du emot?

  mvh
  Paul

 82. Thomas #80,

  I första hand är det ju anklagelserna mot Wegman och Said som är en konspirationsteori, dvs. att de skulle ha gjort som de gjort som en konspiration tillsammans med en uppdragsgivare.

 83. Mikael

  Annonser som är kopplade till thomas palm …
  Stöd Greenpeace – Just nu förändrar vi världen – Greenpeace.org‎
  http://www.greenpeace.org/‎
  Är du med och hjälper till?
  Eliminera miljögifterna – Stöd oss – Klimat & Energi – Fred och nedrustning
  Klimatförändringar – wwf.se‎
  http://www.wwf.se/klimat‎
  Lär dig mer om hur klimatet förändrar vår miljö och vardag.
  Vårt arbete – Bli Fadder – Stöd WWF – Om WWF

 84. Mikael

  Enligt Greenpeace: ”Vi måste skydda våra hav
  I sommar riktar vi fokus mot polarhaven, framförallt Norra Ishavet runt Arktis. I september inträffar den period under året när issmältning gjort istäcket som minst i volym. Detta (och maximum i februari) är en tydlig indikator på hur Arktis havsisbestånd reagerar på klimatförändringarna. Trenden har länge varit att istäcket minskar i en katastrofal takt. Sedan 1880 har havsnivån stigit med 20 cm
  Sedan 1880 har havsnivån stigit med 20 cm
  Nuvarande stigning: 2,5 cm / år”
  Greenpeace ljuger alltså som vanligt. Höjningen är väl cirka 1/10, dvs 3 mm/år?

 85. Paul P #81,

  Thomas P verkar att ha gjort den amerikanske statistikprofessorn Edward Wegman till en måltavla för den största missaktning:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Wegman

  Om det nu vore så illa med Wegman så borde vi väl hört något från någon inom hans eget forskningsområde, statistik.

 86. Thomas P

  Paul #81 Ingemar drog upp plagiat som en vetenskaplig dödssynd varvid jag nämnde Wegman och Ingemar m fl nappade och omedelbart menade att om en av deras egna ägnade sig åt plagiat var det inget att bry sig om. Det handlar mest om att avslöja Ingemar Nordins hyckleri, vilket är speciellt allvarligt givet vad han är professor i. Som så ofta undrar jag vad hans studenter egentligen får lära sig. Varför dessa herrar är så ivriga att försvara Wegman vet jag inte riktigt, han är ju inte klimatforskare eller på något sätt avgörande för deras argumentation, men uppenbarligen är lagandan stark.

  Pehr #82 Vad jag vet är plagiaten i deras artiklar helt tillkomna på egen hand helt utan någon konspiration. Har du någon annan information? Av allt att döma utsågs i och för sig Wegman att skriva sin rapport för att man kollat i förväg vad han hade för åsikt i frågan, s k ”lawyers science”, men jag tvivlar starkt på att Barton var speciellt förtjust i att det Wegman presterade vart ett sådant hafsverk. Du kan väl kalla det ”konspiration” om du vill, jag kallar det politik. Det är i alla händelser inte Wegmanrapporten Wegman fälldes för.

 87. Thomas P

  Pehr #85 ”Om det nu vore så illa med Wegman så borde vi väl hört något från någon inom hans eget forskningsområde, statistik.”

  Det har vi. Han fick en artikel från statistiktidskriften Computational Statistics and Data Analysis tillbakadragen. Har du redan glömt det?

 88. Thomas #87,

  God dag yxskaft!

  Jag menade naturligtvis från någon statistikprofessor i den svenska debatten.

 89. Thomas

  Kanske inte läge för just dig att dra upp ’hyckleri’, men projicering är väldigt tillträffande för dig. Gunbo borde veta vad sådant är men har en gigantisk blind kontinent angående sådant bara de drabbade kastar smuts på klimathotsskeptiker …

  Och försök inte: Det är din sida som blivit fullständigt besatt av Wegman … Av att kasta smuts och gå i fullständigt spin. Har du inte läst Masheys 250 sidor? Eller Deep Climate!? Och som du själv demonstrerar utan att vara det minsta intresserad av vad det handlar om i sak ens.

  Nu skriver du själv dessutom att det inte längre är Wegman-rapporten det gäller. Tyvärr stämmer inte detta. Det var Ray Bradley som drog igång det hela om ’plagiarism’ på det mest pinsamma sätt. Och inte nog med det: Han erbjöd sig att dra tillbaks anklagelserna om bara Wegman skulle dra tillbaks sin rapport till kongressen.

  Som, märk väl, du och dina gelikar fortfarande inte hittat andra än tramsiga kosmetiska fel med!

  Kom inte och säg att kampanjen som följt därefte är helt okopplad till klimataktivismen! Kolla bara på dig själv i denna tråd: Du drog återigen upp sådant. Mest troligt för att ta bort ljuset från allt som är långt värre i det du (felaktigt) kallar ’bästas tillgängliga kunskap’ …

 90. Thomas P

  Pehr #88 Varför skulle vi hört något sådant? Tror du svenska statistikprofessorer bryr sig så mycket om vad som händer borta i USA och varför skulle de även om de hört talas om det dra upp det i någon svensk debatt? det känns mest som du fortsätter jaga undanflykter.

 91. Thomas #89,

  Nej, jag bryr mig inte heller så mycket om vad som händer i USA på denna front. Men om du här på bloggen kommer med allvarliga anklagelser mot namngivna forskare på tveksamma grunder, oavsett vilket land de kommer från, så kan jag ifrågasätta vad du påstår när saken inte är klarlagd bortom rimligt tvivel.

 92. Thomas P

  Pehr #91 ” så kan jag ifrågasätta vad du påstår när saken inte är klarlagd bortom rimligt tvivel.”

  Vad skulle då krävas för att du skulle anse den klarlagd bortom allt tvivel? Är detta i huvudtaget möjligt? Och varför har du inte samma standard när det gäller de här flitigt förekommande angreppen på Mann, Jones, Hansen m fl namngivna forskare?

  Wegman har fällts i två instanser, sen kan du komma och gnälla hur mycket du vill att hans skuld inte belagts. Vill du ropa justitiemord får du allt ha lite bättre argument än du hittade på i #85 för att sen flytta målstolparna på i #88.

 93. Slabadang

  Gustav … ang din debatt på UI!

  Det går inte ihop för gubbarna där och jag vet inte om du genuint är osäker på om deras argument är korrekta eller ej, eller om du försöker få ut dem ur hålorna genom att ställa de frågor de inte vill ha.

  Jag drar följande slutsatser . Under den tid de påstår att ”havet blivit varmare” så blev också atmosfären varmare. Den koldioxid de ser som sin lilla satan finns i ATMOSFÄREN och det är i ATMOSFÄREN temperaturen nu inte stigit på sjutton år och följer du logiken så skulle haven värmts i SNABBARE takt och på YTAN om havet hade förmågan att kyla atmosfären i en snabbare takt som motsvaras av den ökade CO2 halten under denna sjuttonåriga period. Argumenten om att värmen försvunnit i djupa havet är en uppenbar tilläggshypotes lik den om att våra kalla snöiga vintrar skulle bero på minskad havsis i Arktis vilket data säger NEJ till, det existerar inte något sådant samband. Tittar vi sedan på de 0.006 C i de havsdjup vi har de absolut sämsta data ifrån de ylar om så blir det patetiskt illa ur alla perspektiv!

  Sen är vi helt överens om att med deras nya tilläggshypotes så har de skapat sig ytterst svåra problem att hävda att den nypåhittade effekten i så fall inye gäller klimathostoriskt. De har helt enkelt bitit sig själva i stortån och fått käklås med deras postmoderna argument?

 94. Slabadang

  Pehr Peter S … eller någon!

  Havstemperaturen ser ut att ha ett tydligt ”tak” vid ca 30 C. Efter att ha läst jag tror nästan alla artiklar om den ”naturliga termostaten” så undrar jag … finns det någon känd ”tröskel” i vattnets egenskaper som börjar göra sig påminda runt denna temperatur?

  Här ser vi en fördelningskurva ifrån 700.000 Argomätningar.

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/02/histogram_of_argo_temperatures.jpg

 95. Thomas #92,

  Sluta med att försvara ogrundade anklagelser mot forskare. Om någon annan någon gång kommit med ogrundade anklagelser mot till exempel Hansen så berättigar det inte dig att också komma med ogrundade anklagelser mot Hansen och inte heller mot någon annan forskare.

  Said och Wegman bestraffades egentligen inte för plagiat, detta var bara det formella skälet till bestraffningen. De framförde helt enkelt kritik som vissa med inflytande blev mycket upprörda över. De utsattes för en politisk process maskerad som en vetenskaplig procedur.

  Detta framgår enligt min mening tydligt mellan raderna i Wikipediartikeln om Wegman:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Wegman

  Några citat:

  ”Wegman is credited with coining the phrase ”computational statistics” and developing a high-profile research program around the concept that computing resources could transform statistical techniques. He also has been the associate editor of seven academic journals, a member of numerous editorial boards, and the author of more than 160 papers and five books. Wegman is a member of the American Statistical Association, a former president of the International Association for Statistical Computing, and a past chairman of the Committee on Applied and Theoretical Statistics for the United States National Academy of Sciences.[1]”

  ”Wegman received the 2002 Founders Award from the American Statistical Association, for ”over thirty years of exceptional service and leadership to the American Statistical Association.”[2]”

  ”Wegman criticized the ”speculation and conspiracy theory” in the original allegations, and said that ”these attacks are unprecedented” in his long career.[9]”

  ”Wegman said that he would never knowingly publish plagiarized material. The lawyer for both authors said they stand by their work.[14]”.

  ”George Mason University provost Peter Stearns announced on 22 February 2012 that charges of scientific misconduct had been investigated by two separate faculty committees: the one investigating the Wegman Report gave a unanimous finding that ”no misconduct was involved” in the 2006 report to Congress. Stearns stated that ”Extensive paraphrasing of another work did occur, in a background section, but the work was repeatedly referenced and the committee found that the paraphrasing did not constitute misconduct”. The 2008 social network analysis paper was investigated by a separate committee which unanimously found ”that plagiarism occurred in contextual sections of the (CSDA) article, as a result of poor judgment for which Professor Wegman, as team leader, must bear responsibility.””

  Anklagelserna och det sätt undersökningarna gjordes är alltså mycket tveksamma. Den ena kommittén friade för samma sak som den andra fällde. Det finns därför mycket stora skäl att betvivla att Wegman och Said har gjort sig skyldiga till plagiat i någon normal mening. Principen att inte skuldbelägga någon när det inte finns bevis bortom rimligt tvivel måste gälla i det här fallet.

 96. Slabadang #93,

  Jo, det har jag också hört talas om men vad det beror på tror jag inte man är säker på. Det finns en hel del klimatvetenskaplig litteratur på området till vilken bland andra Richard Lindzen och Raymond Pierrehumbert har bidragit. Mycket mer än så vet jag inte.

 97. Thomas P

  Pehr #94 Du bara tramsar. Det är ingen ogrundad anklagelse även om du vägrar vare sig själva titta på de relevanta texterna och bedöma själv eller alls säga vad du skulle kräva för att kunna avgöra om Wegman var skyldig.

  Allt du har att komma med är att återgå till din ursprungliga konspirationsteori om hur Wegman egentligen inte fälldes för det han fälldes för och att det faktum att han friades för den kontroversiella Wegmanrapporten men fälldes för en ouppmärksammad statistikartikel bevisar att det egentligen handlade om att straffa honom för att han framfört kontroversiella åsikter i Wegmanrapporten.

  Den rimliga tolkningen är istället att eftersom Wegman redan fått den där artikeln tillbakadragen kunde hans universitet inte blunda för plagiatet där medan de å andra sidan kunde blunda för det i Wegmanrapporten. Mellan raderna, kan man rentav utläsa att de nog inte hade något val om de ville fortsätta hålla sig väl med sina stora donatorer bröderna Koch.

  Vad du menar skulle fria Wegman i dina Wikipediacitat förstår jag inte. Menar du att det faktum att Wegman säger sig vara oskyldig bevisar att han också är det?

  Du fungerar sen som jag förstår det som en av moderatorerna på detta forum och i den rollen har du ett visst ansvar för att hantera tonläget objektivt. Om du tycker att jag inte får komma med anklagelser mot Wegman för sådant som han fällts för, och rentav (jag tror det var du) plockat bort lika väl belagda anklagelser mot Salby, en annan av dina favoriter, kan du inte två dina händer och säga att du inte har något ansvar för vilka anklagelser som framförs mot andra.

 98. Mikael

  ”Thomas, du fortsätter att påstå saker du vet inte stämmer (…och naturligtvis vara tyst om mina kommentarer visande kosmisk strålnings påverkan på molnbildning).

  Att du påstår att jag ljuger är osmakligt. det innebär i alla fall att du sätter din heder på spel, inte sant.

  I en diskussion på Danne Nordlings blogg påstod du att positiv återkoppling från vulkaner fanns, vilket är inkorrekt när det gäller återkoppling på temperatur. Detta skrev du:

  ”Den positiva återkopplingen är inte bara från CO2 utan även från … partikelutsläpp från vulkaner…”

  (danne-nordling.blogspot.com/2009/10/torftiga-argument-fran-klimathotarna-i.html)

  Den återkopplingen har tvärtom studier visat är negativ. Vidare är det av en doktor i fysik ohederligt (du bör förstå detta) att blanda in vulkaner, eller annat, som något problematiskt i form av en faktor vid sidan av CO2, och problematiskt på grund av att vara en adderande positiv återkoppling. Vulkaner eller annat har inget som helst växelverkan med (högst modest) höjd CO2-halt. Vi talar när det gäller återkoppling om vilken den är för temperatur, inget annat.

  Du är tydligen på det UFO-stadium de värsta alarmisterna är, så varför du hade James Lovelock som alarmist i exempel på två ytterligheter i din första kommentar i den tråd vet jag inte.

  Ser vi på fakta forskning är det inte ändring av CO2-halt som driver klimatförändringar vi sett, utan den visar att annat drivit detta.”

 99. Thomas #96,

  Ditt missnöje med att du inte får komma med anklagelser här på bloggen är ogrundat. Ingen frossar väl i så mycket anklagelser som Thomas P.

  Men du kan inte räkna med att du kan komma med alla dessa anklagelser utan att bli motsagd. Din missaktning och dina anklagelser mot Said och Wegman har tydligen blivit en fix idé som du borde försöka komma bort ifrån.

 100. Slabadang

  Thomas P

  Är du samma Thomas P som leker teatralisk martyr när M Mann totalsågas för ja var ska man börja när man ska beskriva hans uppochnedvända sedimentproxi och hans automatiserade hockeyklubbsproduktion av vilken brusig data som helst? Ät det samma Thomas P? Som angriper Wegman för ett etikettsbrott i sitt bekgrundsmaterlial som har NADA med slutsatserna i den rapport han sågar bla det gäng M Mann tillhör?

  Du kan väl rimligtvis inte vara samma person?

 101. Thomas P

  Mikael #98 ”Att du påstår att jag ljuger är osmakligt. ”

  Var har jag påstått att du ljuger? Du har däremot fel på en hel massa punkter, t ex när du anklagar mig för att få betalt eller gör någon obegriplig koppling mellan mig och en Greenpeaceannons.

  ”I en diskussion på Danne Nordlings blogg påstod du att positiv återkoppling från vulkaner fanns, vilket är inkorrekt när det gäller återkoppling på temperatur”

  Det jag skrev är helt korrekt: den positiva återkopplingen från t ex vattenånga förstärker även den avkylande effekter från vulkaner.

  ”Vidare är det av en doktor i fysik ohederligt (du bör förstå detta) att blanda in vulkaner, eller annat,”

  Så nu är det du som anklagar mig för att ljuga genom att du totalt missförstått ett fyra år gammalt inlägg som du av någon obegriplig anledning lyckats gräva fram.

  Kan du istället förklara de villkor du tänker dig för det vad du föreslog i #56.

 102. Mikael

  Det verkar vara ett klart konsensus på att du ljuger Thomas P. När man kollar igenom dina kommentarer på nätet så verkar du väldigt insatt av hur Greenpeace fungerar och du verkar dessutom försvara dem med näbbar och klor. Precis som du gör med IPCC fast de visats vara genomruttna. Men du fortsätter svamla om deras ”klimatforskare”= gröna aktivister och peer-review (30% av materialet). En vetenskapsman ändrar åsikt då inte tesen håller. Endast idioten fortsätter stånga pannan blodig då alla observationer visar att IPCC och media ljuger om det mesta.

 103. Thomas P

  Mikael #102 Vad svamlar du om? Du fladdrar runt mellan dina lögnaktiga anklagelser utan att någonsin stanna till att försvara dem. Hur var det nu med det där vadet, jag vill veta vilka villkor du tänker dig.

 104. Mikael

  Vi kan slå vad om att du försörjt dig som politiker, Thomas. Det var väl ditt tvärsäkra svamlande som drog dig till politiken? Lite Gustav Fridolin nivå. Du kanske skulle bli politiker inom miljöpartiet? MP gillar folk som ”tänjer” på sanningen.

 105. Thomas P

  Mikael #104 ”Vi kan slå vad om att du försörjt dig som politiker, Thomas. ”

  OK, jag ställer upp på ett sådant vad också, men jag väntar fortfarande på att du skall presentera vilket belopp du tänker dig vadet skall röra sig om och några mer precisa villkor.

 106. Mikael

  ”Thomas: Jag hoppas att du inte liksställer Hamas och Hizbollah med Israel. De förra är terroriststämplade organisationer.

  Visst, Federley gjorde inga stora ansträngningar i sin debattartikel för att poängtera exakt vart pengarna gick. Detta kan du kritisera. Men när du hävdar att Federleys pengar gick till Israels militär ljuger du faktiskt.” (Detta citat från en centerpartist sida.)

 107. Thomas P

  Mikael #106 Nu har du väl ändå flippat ur totalt. Ta och beskriv hur du tänkt dig de två vad du föreslagit i den här tråden istället för att dra upp något helt irrelevant om hur en centerpartist beskrev hur han skänkte pengar till det israeliska försvaret. Tills du återkommer till ämnet avstår jag från att bemöta dig framöver.