Tippingpoints nedtonade – ja, utraderade

tippingpoint

En ”tippingpoint” i AGW-hänseende betyder att våra koldioxidutsläpp gör att någon faktor i systemet ändras abrupt och irreversibelt (tropiska skogar som försvinner, inlandsis som smälter bort, metanutsläpp i Arktis, monsunregn som upphör etc.) som i sin tur kanske innebär att den globala temperaturen plötsligt och obevekligen ökar i accelererad takt. Vid sidan av extremväderhändelser så är även detta ett kärt tema för våra storstadsmedia. Särskilt våra statliga etermedia, SvT och SR, har under flera år skrämt upp allmänheten med att vi närmar oss sådana tippingpoints. För detta ändamål inkallar man våra eviga domedagsprofeter och ”klimatexperter”: Rockström, Wijkman, Axelsson och Holmgren. Och deras ord väger ju tungt i den tillåtna offentliga debatten!

Då kanske det är lite pinsamt att läsa en sammanfattning (kap 12 s. 78 i AR5, se länk nedan) av vad IPCC egentligen säger i sin stora rapport. Det finns nämligen inte mycket vetenskap som stödjer tesen om alla dessa tippingpoints.

tippingpoints

Det mesta, alltifrån en kollaps av Atlantiska havsströmmar, över monsunernas upphörande till att permafrosten försvinner och släpper ut stora mängder av metan, får alltså tummen ned av IPCC. Det enda undantaget är att man anser det troligt att den arktiska havsisen försvinner så småningom om klimatet värms upp i enlighet med IPCCs klimatmodeller.

OK, det här är kanske inga stora nyheter för dem som följt med i den vetenskapliga diskussionen om klimatet och/eller som löpande följer Klimatupplysningen. Men det verkar vara lite ovant för våra PK-journalister i public service att rapportera om det.

Läs särskilt Katabasis rapportering på Bishop Hill (länk nedan) från ett möte på Royal Society. Han ställer där följande fråga till Matt Collins som är professor i klimatsystem från Exeter University och medlem i Royal Society:

”What the IPCC says, and what the media says it says are poles apart. Your talk is a perfect example of this. Low liklihood and low confidence for almost every nightmare scenario. Yet this isn’t reflected at all in the media. Many people here have expressed concern at the influence of climate sceptics. Wouldn’t climate scientists’ time be better spent reining in those in the media producing irresponsible, hysterical, screaming headlines?”

Tumbleweed followed for several seconds. Then Matt said:

”Not my responsibility”.

Som en av våra kommentatorer redan påpekat i en annan tråd så nämns inte dessa goda nyheter om tippingpoints i politikernas och tjänstemännens ”Summary for Policymakers” som publicerades för drygt en vecka sedan och delades ut till media. Varför IPCC väljer att inte ha med detta i sin sammanfattning kan vi bara spekulera om. Men det visar kanske att Matt Collins syn på sitt ansvar (eller brist på det) att ge en balanserad bild av klimatforskningen till allmänheten också delas av IPCCs ledning.

Ingemar Nordin

Källor:

Bishop Hill

Climate ETC.

IPCC AR5

WUWT

JoNova

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tipping points i vädersystemet,transienta förlop är naturliga för jämvikten inre balans på vår Jord,utjämning av temperaturdifferanser på vår planet.
  De är positiva för mänskligheten,vi behöver endast skydda oss därmed mot dessa
  extremer.
  För Skandinavien uppträder de kraftigaste stormar under höst och vinter,1969 i Okt och
  ’Per’ i Januari som exempel.

  ALI.K.

 2. HansH

  Så då står vi där med en ”katastrof” som folk fortfarande inte kommer att märka ett dugg av. Nästa århundrade blir lika ”skrämmande” som det förra. Jag känner en stark övertygelse om att IPCC inte kommer att spela nån roll framöver. Nu är det upp till ”avantgardet” i miljökretsar att måla fan på väggen själva när det lukrativa samarbetet med ”vetenskapen” är över. Klimathotandet kommer att upplevas som en intellektuell pinsamhet av tänkande människor inom kort och den hårda kärnan av gröna stollar kommer att anklaga vetenskapen för att ha svikit Moder Jord. Very likely. High Confidence.

 3. lennart Bengtsson

  Hej

  Som jag har sagt ad nauseam det finns inte något stöd för någon så kallad tipping point, det är en egenskap hos enkla icke-linjära system vilket är populärt i vissa kretsar inkluderande Potsdam, IKFF ( Institut für Klimafolgeforschung) . Det finns ingen indikation från realistiska klimatmodeller att detta kan inträffa men kan naturligtvis inte a priori uteslutas i en avlägsen framtid med extrema ändringar i forcingen. De mest troliga ändringarna kan hänga samman med ändringar i den tropiska cirkulationen i det ekvatoriella planet. Sen bör man ju givetvis definiera vad en tipping point är. Det skulle inte förvåna mig att extremaktivisterna kommer att angripa IPCC med alla medel när de får klart för sig detta. Det innebär ju att deras korthus av skräckskildringar faller samman.

 4. Thomas P

  Lennart #3 De abrupta skiften till och från istider visar att klimatsystemet har potential att ta plötsliga språng. Som tabellen Ingemar citerar anses sannolikheten för var och en av dem låg, i alla fall under detta sekel, men sammantaget skulle jag inte vara fullt så självsäker, speciellt givet konsekvenserna som uppstår om någon av dem blir verklig. Multiplicera den uppskattade sannolikheten med den uppskattade kostnaden för att bedöma risken.

  Tänk er istället en motsvarande tabell för säkerheten i ett kärnkraftverk. Skulle ni vilja bo i närheten? Här talar vi om hela jorden, och då har vi tyvärr inget val annat än att bo på den vad som än händer.

  Sen skall man inte glömma att när de säger att sannolikheten för ”near-complete” kollaps av Västantarktis eller Grönland under detta sekel är extremt låg lämnar det utrymme för aningen mindre dramatiska scenarier som fortfarande är nog så katastrofala.

 5. Guy

  En sorts ”Tipping point” eller är det endast målstolpar som så gärna flyttas vid behov. NOAA skrev 2009 följande i en rapportpå sidan 23:
  The simulations rule out (at the
  95% level) zero trends for intervals
  of 15 yr or more, suggesting that
  an observed absence of warming of
  this duration is needed to create
  a discrepancy with the expected
  present-day warming rate.
  http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2008-lo-rez.pdf

  Nu talar IPCC visst om 30 år!

 6. Lars

  IPCC styrs tydligen numera av förnekare och plattjordingar .

 7. Michael E

  #4 Thomas P
  När man gör en riskanalys ska man betänka inte enbart sannolikhet och konsekvens utan också vår möjlighet att påverka risken och vad denna möjlighet kostar i form av ändliga resurser. Därefter ställer man denna risk mot andra risker för att få en portfölj av olika risker, deras konsekvenser, etc, för att kunna prioritera vilka risker man tar hand om och vilka man låter bero. Jag tror alla är överens om att konsekvenserna av att all is på jorden smälter är mycket svåra att acceptera. Däremot tycks vår uppfattning gå isär vad avser sannolikheten att detta händer. De finns flera som beräknat effekterna av en drastisk sänkning av CO2 emmisionerna och vad detta kostat, t.ex. Björn Lomborgs med flera. Tydligt är att kostnaderna är extremt höga och konsekvenserna för vår ekonomi likaså, dock är effekterna på klimatet mer blygsamma. I en efterföljande portföljhantering av riskerna måste då detta ställas mot andra nödvändiga reformer, såsom bekämpande av fattigdom och sjukdom som i sig är starkt kopplat till en växande ekonomi vilket i sin tur en stark reducering av CO2 emmisionerna kommer att påverka negativt. När så bevisen för CAGW blir allt mer underminerade, t.o.m av IPCC själva enligt artikeln ovan, blir det allt svårare för politiker att motivera kraftfulla sänkningar av CO2 emmisionerna.

  Utvecklingsländernas behov av billig och lättillgänglig energi för att snabbt reducera de risker och i många fall redan konstaterade negativa utfall som fattigdom medför, kommer inte att låta sig hindras av idealistiska och vetenskapligt svagt underbyggda gröna argument om en kommande Armageddon. Skulle man göra allvar av hot om snabba reduceringar av CO2 emmisioner i demokratiska västländer skulle det parti som genomför detta snabbt se sig utbytt i ett efterföljande val av en befolkning uppbragt över inskränkningarna i välfärden som arbetslöshet och minskande ekonomisk styrka medför.

  Det finns inga reella politiska möjligheter att i vare sig västvärldens demokratier eller utvecklingsländerna vars strävan till tillväxt är prioriterat, att införa substantiella reduceringar av CO2 emmisionen. Måhända har detta redan insetts av många gröna idealister med efterföljande förslag om en världsregering.

 8. Det finns så många hot för mänskligheten som helst,muterade fågelvirus,vulkanism,meteoriter
  för att nämna några av dessa,’global varming’ är dock av mindre betydelse, som människan
  kan anta som utmaningar.
  ALI.K.

 9. Stickan no1

  Al Gore i en artikel från Augusti i år där han förklarar sin nuvarande syn på ”tipping point”
  ”Al Gore was vice president of the United States from 1993-2001. Since leaving politics, he’s been heavily involved in the campaign to fight global warming, even winning a Nobel Peace Prize for his efforts. And he says he’s more optimistic than ever that the issue has reached ”a tipping point.” In this lightly edited interview transcript, he explains why.”

  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/21/al-gore-explains-why-hes-optimistic-about-stopping-global-warming/

  ”…we are now seeing the approach of a global political tipping point.”
  Nu för tiden är ”tipping point” i Gores värld en politisk händelse.

  Och det har han nog rätt i men troligtvis inte på det sätt som han tänkt sig.

 10. Thomas P

  Michael #7 Andra som ekonomen Nicholas Stern har gjort motsvarande uträkningar och kommit till ett helt annat resultat än Lomborg.

  Jag kan förstå om fattiga länder med små utsläpp av växthusgaser inte ser det som deras sak att minska sina utsläpp och accepterar att de prioriterar fattigdomsbekämpning, men det är ingen ursäkt för att vi i den rika världen skall ignorera problemet. (Inte för att man skall underskatta hur mycket en del fattiga länder faktiskt gör). Jag ställer mig också skeptisk till hur mycket de flesta av motståndarna mot att göra något åt AGW verkligen är beredda att satsa på bekämpande av fattigdom och sjukdom.

  Att sen folk i den rika världen är så egoistiska att de hellre konsumerar nu än tänker på framtiden kan mycket väl vara sant, men det gör inte argumentet att vi *borde* göra något svagare. Kanske har du rätt i att vi inget kan göra oberoende av hur allvarligt problemet egentligen är, men vad säger det om mänskligheten och vår chans att överleva? Detta lär knappast vara vare sig det största eller svåraste problem vi ställs inför framöver.

 11. Michael E

  #10, Thomas, jag har förströstan över världens utveckling och vår förmåga att göra rätt prioriteringar. Fattigdomen minskar, svält och sjukdomar likaså, medellivslängden ökar, BNP/capita ökar, fler kan läsa och skriva, o.s.v. Visst finns det många saker som kan bli oerhört mycket bättre men detta kommer som en konsekvens av ekonomiskt tillväxt och välstånd.

  Just denna förtrösten gör mig övertygad att CAGW med tillhörande överdrifter snart tillhör historien.

 12. Michael E #7
  Mycket bra beskrivning

 13. Thomas P

  Michael #11 ”Just denna förtrösten gör mig övertygad att CAGW med tillhörande överdrifter snart tillhör historien.”

  Jag förstår, det är för dig en fråga om tro, att eftersom vi inte kan göra något åt AGW och vi är garanterade att fatta rätt beslut så kan inte AGW vara ett problem. Själv är jag inte fullt så övertygad om att vi alltid fattar rätt beslut, och framförallt finner jag det paradoxalt att använda det som argument för vilka beslut vi bör fatta.

 14. Bim

  Michael E #7
  Håller med Ingvar Engelbrecht.
  Mycket bra beskrivet, samtidigt underligt att behöva undervisa politiker alla NGO,er och Thomas P om riskbedömningens mekanismer.
  Man måste också förstå att folk är beredda att ta mycket stora risker för att uppnå ett drägligt liv. Miljontals människor bor vid foten av stora aktiva vulkaner där risken inte är en risk utan en realitet, miljoner människor dör varje år i trafikolyckor medan andra gladeligen kör vidare som om inget hot föreligger, och lika många slår helt enkelt ihjäl varandra.
  Så Thomas P, glöm att försöka styra människors liv med fåniga skrämselhistorier.

 15. Ingemar Nordin

  Thomas P #10,

  Fattigdom bekämpas bäst genom att inte ”lägga livet tillrätta” med en massa meningslös u-landshjälp (undantag vid naturkatastrofer) till korrumperade regeringar, utan att genom att uppmuntra demokrati och individuella rättigheter. En sak som vi också kan hjälpa till med är utbildning, t.ex. att låta begåvade elever från fattiga länder komma hit för att utbilda sig. Inom EU är utbildning gratis i Sverige. Men sedan ett antal år så kräver våra universitet att elever från ”3:e land” skall betala bortåt 100 000 kr i studieavgifter, med påföljd att våra internationella program reducerats med 80-90 %. Det är en mycket märklig u-hjälpspolitik som bedrivs i detta land.

 16. Michael E

  #13, Thomas

  jag tror bestämt att du får läsa om vad jag skrev och inte, ursäkta uttrycket, tolka det som ”fan läser bibeln”.

 17. Ingemar Nordin

  Michel E #7,

  Tack för en insiktsfull analys! Tyvärr är nog rationaliteten i den politiska världen ganska låg. Flera regeringar i västvärlden har bedrivit en självmordspolitik i många år när det gäller energin.

 18. Ingemar #15
  > elever från ”3:e land” skall betala bortåt 100 000 kr i studieavgifter
  Briljant politisk logik.

 19. Stickan no1

  Bara 38 månader kvar för att rädda världen innan vi når en tipping point.
  http://www.onehundredmonths.org/

  Bakom ligger NEF, New Economics Foundation som är en brittisk tankesmedja och the guardian
  NEF beskriver sig så här:
  ”nef is the UK’s leading think tank promoting social, economic and environmental justice. Our purpose is to bring about a Great Transition – to transform the economy so that it works for people and the planet.”
  Hemsida: http://www.neweconomics.org/
  wiki beskriver NEF så här: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Economics_Foundation
  The guardian har en blogg http://www.theguardian.com/environment/series/100-months-to-save-the-world

  Intressant att se hur kommentarerna på bloggen. Ex:
  ”Your desperation is probably a result of your ’100 months’ rapidly coming to their conclusion, and the danger of being found out. Perhaps you could get a proper job ?”

 20. Thomas P

  Ingemar #15 ”utan att genom att uppmuntra demokrati och individuella rättigheter. ”

  Har du några konkreta förslag på hur det skall gå till? I alla fall bekräftar du att min tes att det inte är hjälp till de fattiga som det vi nu lägger på att minska CO2-utsläppen skulle gå till om du fick råda.

  ” En sak som vi också kan hjälpa till med är utbildning, t.ex. att låta begåvade elever från fattiga länder komma hit för att utbilda sig.”

  Jag håller med, men i praktiken fungerar tyvärr Västvärlden ofta precis tvärtom. De driftiga utbildar sig i sina hemländer och sedan åker de till Väst och tar jobb de är totalt överkvalificerade för eftersom de ändå tjänar mycket mer än hemma. För somliga afrikanska länder är det i stort sett meningslöst att försöka utbilda läkare eftersom de inte har en chans att konkurrera lönemässigt.

 21. Stickan no1

  Tror att denna tre år gamla video var en verklig politisk ”tipping point” och tankeväckare som fastnade i folks medvetande. Och den kom från CAGW sidan:
  http://youtu.be/FS5CH-Xc0co
  Och kvinnan som gjort filmen förklarar guardians kampanj
  http://youtu.be/314UCvMmgrU

  ”In response to questions about the message of the film, Armstrong replied, ”We ’killed’ five people to make No Pressure – a mere blip compared to the 300,000 real people who now die each year from climate change”

 22. lennart Bengtsson

  Om tipping points

  I samband med det enorma intresset för jordens klimat har det utbildats en ny kvasi-vokabulär av liknande slag som finns inom det politiska språket. Det är ord och termer som de flesta börjar använda utan att ha någon klar uppfattning vad som verkligen avses. Orden har fått en emotionell mening och tjänar numera som en överföring av känslor något som passar som hand i handske för politiker. En tipping point som man vetenskapligt avser är en irreversibel ändring i klimatet som en ändring i latituden för de vandrade cyklonerna eller en omläggning av Walker-Hadley cirkulationen från säg tre till en cell i det ekvatoriella planet. Regionala ändringar som en tidigare vår eller senare höst är stängt taget inga tipping points.
  Det finns ingen som vet om tipping points kan inträffa i framtiden, kanske tom risken blir mindre i ett annat klimat än dagens. Det vi däremot är rel säkra på att jorden långsamt blir varmare med de konskvenser detta kan ha och får. Energisystem får gradvis läggas om med detta görs bäst i den takt som forskningen framskrider. Det som jag anser är helt galet är att driva fram ogenomtänkta politiska ändringar på kort sikt som gör mer skada än nytta. Nedläggningen av den tyska kärnkraften är en sådan monumental dumhet. Det bästa aktivisterna kan göra idag är att skaffa sig en vetenskaplig/teknisk utbildning inte minst inom kärnkraft, energiomvandling och energilagring. Kina visar här vägen och kan tjäna som ett bra exempel på vad man kan göra. Men innan man kan sätta igång och ta itu med energiproblemen behövs en ekonomisk utveckling så folk får råd att utbilda sig.

 23. Peter Stilbs

  Såg nu några minuter på partiledardebatten. Om det ändå kunde skapas någon tipping point där de kunde fatta något i ”klimatrelaterade” frågor – verkar som det bara är SD som i någon mån verkar trovärdiga inom detta och energifrågor.

 24. Mikael

  ”In essence, the widely accepted ”greenhouse forcing” CREATES ENERGY FROM NOTHING.

  Greenhouse forcing effectively states that carbon dioxide and other trace gases re-emit IR radiation,

  This effect has never been proven – because it DOES NOT EXIST, CAN NOT EXIST.

  Back-radiation cannot add heat to the earth’s surface –
  otherwise the 1st and 2nd laws of thermodynamics are meaningless.

  CO2 displaying an absorption-line spectrum also informs us that it is a cool gas
  surrounding the warmer earth and cool cannot heat warm.

  Even an actual greenhouse has no re-radiation ”greenhouse effect”.

  Let me repeat, in case you missed it earlier:
  The notion that there is a ”greenhouse effect” in our atmosphere is absurd. ”

 25. Pelle L

  Mikael #24

  Välkommen i gänget av ”Sky Dragons” 🙂

  Vi blir visst fler och fler.

 26. Slabadang

  Molnen som tippingpointsdödaren!

  Titta på denna graf presenterad av Willis E:

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/10/december-scatterplot-reflected-radiation-vs-sea-temp.jpg

  Tänk er själva … om ni jobbade med CERES satelliternas data ….. och med klimatvetenskap …. hur kan det ta mer än tio år innan någon presterar denna presentation av CERES data … dessutom av någon som står helt utanför det ”klimatetablissemang” som har betalt för att analysera dessa data?
  Att vissa får betalt för att INTE förstå det problem de jobbar med framträder med all tydlighet!1

 27. Visst innebär uttryck som ’tipping point’ som kvasi vokabulär,ett mode för att verka vetenskapligt
  och lärt.
  Kvasi vokabulären bara ökar,som många tar till sig för att verka trovärdiga med allvarliga miner till.
  ALI.K.

 28. Vill man inte att man ska förstå nånting,som är syftet och att det är ’jobbigt’ att lära sig söka,
  det är bättre med genvägar med ’färdig paketerade kunskaper ’som man mäter betyg med.
  Att söka,är inget man kan ge betyg åt i brådrasket.
  ALI.K.

 29. Pelle L

  Ali K #27 om Tipping Points

  Undrar om du inte förenklar problematiken nu.

  Tyvärr är jag inte naturvetare och har inga bra exempel på ”Tipping Points”.
  Men det handlar alltså om när en variabel går utanför ett säkert intervall, så att positiva förstärkningseffekter får en process att skena okontrollerat.
  Ungefär som när man smäller av en atombomb.

  Kanske Thomas P kan hjälpa till med exempel ur verkligheten, han lär ju vara expert i ämnet 😉

 30. Alldeles riktigt! en förenkling,jag menar begreppet ’tipping point’ som ämnet handlar
  om på trådämnet på denna blogg.
  En ironi finnes däri,förstås.
  ALI.K.

 31. tilläg till”
  Eftersom Lennart Bengtsson har ett inlägg som säger mesta .
  Jag tar inga ’tipping point’ med allvar, utan ser det som trams,som man inte vet
  någonting om.
  ALI.K.

 32. Lasse

  Tipping points skulle åstadkomma en accelererande utveckling. Tittar man på havsnivån så sker detta med en viss regelbundenhet vart 11 år-följd av retardation! 😉
  Partiledardebatten innehöll en upplysning om vår litenhet i världen.
  FR sade att vi står för 58 miljoner ton CO2 utsläpp-något vi borde göra mer åt enligt de samlade politikerna-av totala CO2 flödet på 34 000 miljoner ton.
  Vi har redan hårda CO2 skatter påpekade han.
  Liknande diskussion fördes om vår flyktinginsats.
  Vi bör nog försöka agera där problemen finns i första hand-där finns de stora vinsterna som kan åstadkommas med små insatser.

 33. Thomas P

  Lennart #22 ” Det som jag anser är helt galet är att driva fram ogenomtänkta politiska ändringar på kort sikt som gör mer skada än nytta. Nedläggningen av den tyska kärnkraften är en sådan monumental dumhet.”

  Din första mening är en självklarhet som alla kan hålla med om. Oenigheten rör sig om vad som är ”ogenomtänkt” och vad som ”gör mer skada än nytta”. Ditt tal om kärnkraft må vara sant, men det rör inte klimatet på annat sätt än att det visar att tyskarna uppenbarligen inte tar denna fråga på tillräckligt allvar när de lägger ned kärnkraft och istället satsar på kol.

  #24 & #25 Det är ett välkänt fenomen hur sådana här radikala rörelser blir alltmer extrema med åren vilket marginaliserar dem alltmer.

 34. Och fortfarande Thomas

  Efter decennier av klimatlarmande och gapande om ultrahöga känsligheter, feedbacks och tipping points …

  Varken du eller någon annan på din sida har ens börjat presetera ngn realistisk genomförbar åtgärdsplan angående vad ni vill åstadkomma, där ni även spec:ar hur mycket, och till vilka kostnader samt gör relevanta jämförelser med andra (verkliga och åtgärdbara!) problem.

  Ingen av aller klimathotsgapare törs vara specifik om vad ni faktiskt vill (och realistiskt kan) åstadkomma!

  Och skälet är förstås det helt uppenbara: Ni kan inte styra klimatet. Inte det allra minsta lilla som ens skulle gå att mäta i bakgrundsbruset.

  Så den uppenbara frågan blir: Varför vill ni då genomföra så vansinnigt många men för klimatet totalt meningslösa åtgärder? Varför så extremt mycket aktivism men utan ngt vettigt mål alls?

  Och jag menar att även på den frågan är svaret det uppenbara!

 35. ThomasJ

  6:e avsnittet om Schellenhuber(s) etCons. ljuganden finns nu att beskåda/lyssna till:

  http://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/?p=427

  Mvh/TJ

 36. ThomasJ

  Åh jo, lite av ’tipping-points’ finns allt där… måhända inte i klimathotsreligionens smak… 😉

  http://www.youtube.com/watch?v=qwGdICfOqF4

  Och JoNova har oxo uppmärksammat den musikaliska flaken… he-he…:

  http://joannenova.com.au/2013/10/the-climate-brick-road-song-surrender-your-neurology-to-the-church-of-climatology/

  Enjoy!

  Mvh/TJ

 37. Thomas P: Stern räknade totalt fel, och det är inte bara Lomborg som har begripit det. Bland annat använde Stern modeller som överdriver växthusgasernas påverkan på klimatet och andra modeller som överdriver klimatförändringarnas följder för ekonomin. Dessutom gjorde han flera antaganden som anses orealistiska av många ekonomer.
  Thomas P: Den enda anledningen till att fattiga länder drabbas värst av väderrelaterade naturkatastrofer är just att de är fattiga. Lösningen är fattigdomsbekämpning, inte att de rika länderna snabbt och kostsamt minskar sina koldioxidutsläpp med 80-100 %.
  Stickan No 1: Det dör inte ens 300000 personer per år i väderrelaterade naturkatastrofer. Och till och med IPCC har haft svårt att hitta någon signifikant ökning av sådana naturkatastrofer. Så hur skulle 300000 personer kunna dö av klimatförändringar? Alla som träffar på det påstådda dödstalet, eller ännu högre siffror, kan berätta att det är fullständigt struntprat. I en varmare värld, räddar sannolikt klimatförändringar fler än de som dör av dem. Detta för att köldknäpparna borde bli färre och mindre intensiva. Kyla dödar ju, som bekant(?)

 38. Perfekt

  Den här är riktigt rolig!
  http://wattsupwiththat.com/2013/10/05/noaa-sends-hidden-messages-in-forecast-discussion/#more-95174

 39. Perfekt

  #37
  Om jag inte minns fel hade väl Stern tom ”glömt” det här med nuvärdet av framtida kostnader? Det är ju bättre att betala en hundring om hundra år än idag.
  Detta kan ju vara en lapsus, men jag har svårt att tänka mig att man bygger upp en så imponerande förmögenhet som Sterns utan att ständigt ha detta med nuvärde i åtanke.

  Fast det är klart, klimatbluffen ger ju snabba cash idag, så det är inte säkert att han behövt tänka på nuvärden av framtida transaktioner.

 40. ThomasJ

  Peter S. #23: Orkade inte med många minuter av dravlandet i PL-debatten igår… 🙁

  Där finns emellertid en deFacto allvarlig ’tipping-point’ för landet och den handlar om energiförsörjningen [el] som med nuvarande politisk kurs snabbt närmar sig ett katastrof-scenario för landets ’huvudmotor’ – den elintensiva basindustrin.
  Mycket läsvärd artikel på ’second opinion’ om denna situation finns här:

  http://www.second-opinion.se/so/view/2750

  Ruggigt skrämmande när centristisk frisör får ansvar för energipolitiken… Hur fasiken kan detta bara får fortgå?

  Mvh/TJ

 41. Thomas P

  Lars #37 Det finns de som anser Stern räknade fel medan andra anser han räknade rätt, så rätt man nu kan göra på ett område där man tvingas göra grova uppskattningar. Det finns många som anser Lomborg räknar fel också.

  ”Lösningen är fattigdomsbekämpning,”

  Så hur anser du den skall gå till?

  Perfekt #39 Stern hade naturligtvis inte glömt det där med nuvärde, han är ändå professionell ekonom. Däremot räknade han med lägre diskontering än somliga anser han borde gjort, men det finns ingen enighet om vad man skall använda för diskontering i sådana här frågor. Dels finns en moralisk aspekt där frågan är om man kan diskontera även människoliv och dels ger olika sätt att räkna motsägelsefulla resultat.

 42. Thomas

  Vilka hävdar att Stern räknade rätt? Hur vet du att Stern inte hade ’glömt’ det där med nuvärd? Eller snarare om han nu är någorlunda kompetent, hur vet du att han inte avsiktligt räknade ’fel’ för att nå det resultat som beställaren behövde?

  Och förstås: Är Stern-rapporten det förslag ni poserande klimaträddare menar vore den metod med vilken ni trots allt vill ’rädda’ någon ynka % av klimatet?

  För jag har då inte sett många av klimatets Don Quixote-riddare sluta upp bakom den, och anföra den som metod! Finns där öht någon metod anförd i den, eller är det bara en reäkneövning där man (felaktigt) försöker jämföra priser och kostnader mellan två lika hypotetiska alternativ?

 43. Thomas,

  Är du omedveten om vilka metoder och mekanismer som minskar (bekämpar) fattigdom?

  Händelsevis är ni klimatposerande alarmister emot många av dem, och inte sällan med frenetiskt eftertryck. Det enda ni verkar vara eniga om är storskalig expansion av (ofta icke-demokratisk) byråkrati och även storskaligt slöseri i offentlig regi.

  Falskeligen anfört i ’klimatets’ namn. Och definitivt destruktivt både för miljö och fattigare personer. Både nära och i fjärran …

 44. Thomas P: Det man kan kalla praktiska tester visar vad som behövs för fattigdomsbekämpning: Demokratisering, marknadsekonomi, kapitalism, minskad korruption, avskaffande av klanvälde (om det finns) och billig energi. Det sistnämnda kan till exempel fås genom användande av fossila bränslen.
  Jag påstår mig inte vara perfekt, så jag kanske har glömt något.
  Vad som däremot är helt självklart, anser jag, att inget land blir rikare för att andra länder frivilligt går med på att bli fattigare. Alltså: Drastiska och drastiskt dyra klimatåtgärder i rika länder hjälper inte de fattiga länderna ett dugg. Snarare tvärtom, eftersom de rika länderna då får mindre pengar att handla och ge katastrofbistånd med.

 45. Lasse Forss

  I Miljöaktuellt 2012-11-06 uttryckte sig Johan Rockström på följande sätt: ”- Jag tror att man i framtiden kommer att se just 2012 som ett avgörande år för klimatet. 2012 är förmodligen det första året då klimatet går över en så kallad ”tipping point”, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa. Nu har Arktis is smält så mycket att det inte finns någon återvändo och då ljusa isytor förvandlas till mörka ytor så slutar solvärmen reflekteras ut från planeten. ”

  Det är alltid värdefullt att se själva resultatet av ett uttalande. Isutbredningen är i dag 1,8 miljoner kvkm större än 2012, då själva ”tippingpointen” inträffade. Varför har inte Johan Rockström uttalat sig?

 46. Ingemar Nordin

  Lasse Fors #45
  ”Varför har inte Johan Rockström uttalat sig?”

  Bra fråga. Kanske har det att göra med att inte ens IPCC ger honom stöd? Vår svenske tippingpoint-expert, anlitad av självaste statsministern som rådgivare.

 47. ThomasJ

  Lasse Forss #45: Skrockström tål välan inte att slå en koll på detta:

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/10/07/huge-increase-in-five-year-old-ice-coming-next-year/

  Mvh/TJ

 48. ThomasJ

  Touch-of-OT, dock inte helt ointressant m.h.t. till kvällens ’Vetenskräpens Värld’ i SVT2 (som behandlade, primärt, Grönlandsisens avsmältning ==> havsnivåhöjningar, har JC en läsvärd tråd i temat, här:

  http://judithcurry.com/2013/10/07/bangladesh-sea-level-rise/

  Avslutningen är i sanning bull’s eye! :

  Policies targeted at trying to help this situation through emissions reductions seem futile. But of even greater concern are WorldBank and other adaptation strategies for Bangladesh will not be adequate if they are targeted only at the global warming piece of the problem. This is a very large geo-political issue with regards to the substantial international (UN, WorldBank) funds targeted at climate change adaptation. Bangladesh’s sea level rise problem is not really driven by climate change – the risks here are that UN/WB adaptation solutions will be inadequate to help them deal with their sea level rise problem, or that Bangladesh will find itself ineligible for international climate adaptation funds.

  Might Bangladesh become a tragic victim of the UNFCCC/IPCC oversimplification of the climate change problem and its solutions?

  Mvh/TJ

 49. Lars Kamél #44
  ”Demokratisering, marknadsekonomi, kapitalism, minskad korruption, avskaffande av klanvälde (om det finns) och billig energi. Det sistnämnda kan till exempel fås genom användande av fossila bränslen.
  Jag påstår mig inte vara perfekt, så jag kanske har glömt något.”

  Klart du glömt något du nämner ju inte jordisering!!!

 50. Adolf Goreing

  Ni har ju inte fattat nånting på denna sida! Fattigdomsbekämpning åstadkommer man genom att göra den ”rika” världen fattig genom en konvertering till ett grönt, hållbart samhälle. Då kommer ,relativt sett, ingen att vara fattigare än den andre alltså blir alla lika ”rika”. Ingen grund för konflikter finns då längre. Krig avskaffas. Ett tusenårigt, ekologiskt, hållbart, krav-märkt, rättvisemärkt, svanenmärkt, esc-märkt, närodlat, fossilfritt, rike med politiskt korrekt global medeltemperatur blir då möjligt. Det förutsätter dock en världsomspännande, stark ledare, där demokratin ”tillfälligt” sätts ur spel, sisådär 1000 år eller så. Klimatet måste ju räddas! Hallelujah (eller möjligen ”sieg”, kanske?)

 51. Olav Gjelten

  Ali. K. # 1 Klimathotsmobben tar väldigt lätt till uttryck som ”extrem(t) om de anser uttrycket kan främja klimathysterins sak. Om vi på ett rätt sätt skall använda uttrycket om en väderlek då duger vare sig höststormarna 1969 eller januaristormen Per för några år sedan.
  Skulle däremot en storm förorsaka hundratals eller kanske tusen döda och något liknande inte har inträffat pån flera sekel – då kanske (?) ord som extrem(t) i väderhänseende rätteligen får användas.

 52. Thomas P

  Adolf #50 Givet din signatur antar jag att du tänker dig själv i den rollen som stark ledare.

 53. Perfekt

  Thomas P #52
  Det finns redan en ledare, Reichsfürer-SS John Cook som håller de heliga skrifterna tillgängliga på nätet.
  http://joannenova.com.au/2013/08/skepticalscience-goes-godwin-nazi-or-something/

 54. Perfekt

  Thomas P#41

  ”Perfekt #39 Stern hade naturligtvis inte glömt det där med nuvärde, han är ändå professionell ekonom. Däremot räknade han med lägre diskontering än somliga anser han borde gjort,”

  Det är ju ganska enkelt att avgöra om han gjorde ett ärligt misstag eller inte. Använder han samma diskontering i sin egen affärsverksamhet skall jag inte hålla det emot honom.

 55. Perfekt

  #44
  ”Jag påstår mig inte vara perfekt”

  Tack för det!