Royal Society

Tippingpoints nedtonade – ja, utraderade

En ”tippingpoint” i AGW-hänseende betyder att våra koldioxidutsläpp gör att någon faktor i systemet ändras abrupt och irreversibelt (tropiska skogar som försvinner, inlandsis som smälter bort, metanutsläpp i Arktis, monsunregn som upphör etc.) som i sin tur kanske innebär att den globala temperaturen plötsligt och obevekligen ökar i accelererad takt. Vid sidan av extremväderhändelser så   →

Ordföranden för Royal Society vill minska insynen i forskningen

Apropå Peters inlägg igår om den förre ordföranden för The Royal Society, Martin Rees; Den nye ordföranden i TRS, Sir Paul Nurse som heller inte gillar kritiska synpunkter på AGW-Läran, är intervjuad i The Guardian. Hans budskap till sin regering är att de bör begränsa människors rätt att få se data som ligger till grund   →

Vetenskapen gynnas inte av skrämselpropaganda

I ett mycket läsvärt inlägg skriver Bernie Lewin om det förändrade sättet att föra fram vetenskapen till politiker och allmänhet. Royal Society, liksom många andra vetenskapliga sällskap, använder sig numera öppet av apokalyptiska budskap för att på så sätt trumma upp intresse och medel för forskningen. Annat var det förr. The Royal Society bildades på   →

IVA-skandalen

En stark opinion inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA har i över ett års tid krävt av akademins ledning att man skulle arrangera ett seminarium där akademins ledamöter skulle ges tillfälle att diskutera vår tids viktigaste vetenskapliga fråga – den om klimatvetenskapen. Trots att ledningen förra året utan ledamöternas stöd gjorde klimatalarmismen till huvudtema för akademins 90:de   →