FOI

Ordföranden för Royal Society vill minska insynen i forskningen

Apropå Peters inlägg igår om den förre ordföranden för The Royal Society, Martin Rees; Den nye ordföranden i TRS, Sir Paul Nurse som heller inte gillar kritiska synpunkter på AGW-Läran, är intervjuad i The Guardian. Hans budskap till sin regering är att de bör begränsa människors rätt att få se data som ligger till grund   →