Paul Nurse

Hur Royal Society blev en kampanjorganisation

On the word of no one – förlita er inte på auktoriteter. Så ungefär kan man översätta The Royal Societys (RS) motto. I en nyligen utkommen rapport så visar författaren och bloggaren Andrew Montford hur RS på senare tid misslyckats med att leva upp till devisen att tänka kritiskt och självständigt. Montford pekar på en   →

Ordföranden för Royal Society vill minska insynen i forskningen

Apropå Peters inlägg igår om den förre ordföranden för The Royal Society, Martin Rees; Den nye ordföranden i TRS, Sir Paul Nurse som heller inte gillar kritiska synpunkter på AGW-Läran, är intervjuad i The Guardian. Hans budskap till sin regering är att de bör begränsa människors rätt att få se data som ligger till grund   →