Hur Royal Society blev en kampanjorganisation

rs niv
On the word of no one – förlita er inte på auktoriteter. Så ungefär kan man översätta The Royal Societys (RS) motto. I en nyligen utkommen rapport så visar författaren och bloggaren Andrew Montford hur RS på senare tid misslyckats med att leva upp till devisen att tänka kritiskt och självständigt.
Montford pekar på en tydlig kursförändring under de år som gått sedan 1960-talet då sällskapet blivit alltmer involverad i politiska spörsmål. Borta är de kloka tankarna att RS, för att behålla sin autonomi och trovärdighet, inte skall uttala sig om politiska eller religiösa spörsmål. Borta är också föresatsen att som ett vetenskapligt sällskap inte kollektivt ta ställning i vetenskapliga frågor utan låta dessa utvecklas genom empiriska experiment och öppna diskussioner enskilda vetenskapsmän emellan. Dessa tankar har framgångsrikt lyckats lotsa sällskapet, och dess försvar av den fria forskningen, igenom många turbulenta perioder alltsedan dess grundande 1660.
Montford gör en kronologisk genomgång av de tre senaste ordförandena då rörelsen bort från dessa ideal och mot ett allt större politiskt engagemang accelererat: Robert May, Martin Rees och Paul Nurse. Ty det är inte så mycket medlemmarna utan sällskapets ledning som är problemet. Och där har man nu haft tre ledare i rad som verkligen gjort allt för att använda sällskapets vetenskapliga prestige för att driva sina egna politiska agendor, och särskilt då den klimatpolitiska agendan.
Åtskilliga gånger har dessa herrar gjort uttalanden i sällskapets namn i politiska frågor, t.ex. att ett förhindrande av klodioxidutsläpp är nödvändigt, att Kyotoprotokollet måste undertecknas och följas av världens stater, att skatten på koldioxid bör höjas. Och man har fördömt den amerikanska administrationen under Bush Jr:s ledning, och uttalat sig mycket kritiskt mot det republikanska partiet i allmänhet.
De har under vissa perioder framfört det alarmistiska budskapet om att människan är orsaken till den globala uppvärmningen i än mer överdrivna och tvärsäkra ordalag än IPCC. De har i det akademiska sällskapets namn arrangerat åtskilliga hallelujamöten där media inbjudits att åhöra att ”vetenskapen” nu är avgjord och att katastrof hotar. Paul Nurse har t.ex. i TV och radio ett flertal gånger tonat ned osäkerheterna i klimatprognoserna och påstått att dessa ”minskar hela tiden”. T.o.m. AGW-förespråkaren Mike Hulme fick gå ut i media och dementera detta påstående.
Det förekom faktiskt ett litet uppror bland medlemmarna mot de officiella uttalanden som RS hade gjort angående koldioxidens farlighet. Det var 43 stycken forskare som tyckte att ledningen gick för långt då de fastslog AGW-dogmen och implicit menade att skepticism inte var tillåten. De lyckade få det officiella uttalandet modererat – och slapp att få sina namn publicerade (!)
I övrigt har ledningen för RS ofta bekämpat den öppna diskussionen och den fria forskningen genom att fördöma ”deniers”. De var tidigt ute och spred konspirationsteorin att skeptiker var köpta av fossilindustrin. Ordföranden Martin Rees lät t.o.m. en av sina medhjälpare kartlägga vilka klimatforskare som eventuellt fått forskningsbidrag från ExxonMobil, eftersom dessa därmed måste betraktas som extra suspekta. De har också uppmanat media att inte publicera skeptikers uttalanden och argument.
Allt det här är mycket sorgligt att läsa, särskilt för alla oss som beundrar RS för dess historiska insats att främja vetenskapen. RS har alltid varit ett föredöme för andra länders forskare och vetenskapliga sällskap. Därför är det tragiskt att se hur många andra akademiska sällskap världen över nu även följt med ned i förfallet. Deras ledningar verkar inte ha förstått vikten av vetenskaplig autonomi, vikten av att inte blanda vetenskap och politik, och vikten av att inte blint förlita sig på auktoriteter. Insikten om de nödvändiga förutsättningarna för en god vetenskap, och som århundraden av historisk erfarenhet mejslat fram, verkar vara som bortblåst.
Andra kommentarer här, här, och här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  Ännu mera gnäll från Ingemar Nordin om att ett sällskap med vetenskaplig inriktning delar klimatforskarnas uppfattning om AGW.
   
  Vad betyder det att i nästan alla sammanslutningar av vetenskapsmän har ungefär samma åsikt om AGW?
   

 2. Ann L-H

  # 1 – Ivh – varför inte bemöta Ingemar Nordins inlägg i sak om du inte ställer upp på dess innehåll?

 3. FcH

  Jag är ganska säker på att bakom signaturen Ivh döljer sig en person som lever på AGW hotet. Den som kritiserar Ingemar Nordin borde göra det under sitt rätta namn. Jag delar Ingemar Nordins uppfattning.

 4. Ivh # 1
  Vad betyder det att i nästan alla sammanslutningar av vetenskapsmän har ungefär samma åsikt om AGW?”

  Jaså? Har de?
  Så vitt jag vet så är ditt påstående bara ytterligare en floskel ur AGW-argumentsäcken, som för övrigt börjar bli rätt tom nu.
  För att svara på din fråga: Om, säger om, det ändå skulle vara som du påstår, så betyder det ändå ingenting. Frågan är snarare, har de rätt? Om så hela världens forskare påstod att månen är en gul ost, så skulle de ändå ha fel…….

 5. Thomas

  FcH #3 den som kritiserar andra för att använda sig av en signatur bör göra det under eget namn.
   
  Labbibia #4, här har du en lista:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change
   

 6. Ingemar
  Tack för en som vanligt välskriven artikel.
   
  Hur det är med RS i denna fråga vet jag inte, men vi minns väl alla att det bara är någon månad sedan ett gäng forskare/vetenskapsmän med en Nobelpristagare i fysik i spetsen, lämnade det Amerikanska Fysiksällskapet i protest, och varför de gjorde det…..
   http://svt.se/2.22584/1.2694581/forskargrupp_global_uppvarmning_inget_att_oroas_for

 7. Ivh

  Ann L-H #2
   
  I Ingemar Nordins smutskastning av The Royal Society finns det inget i sak att bemöta.
   
  Ingemar Nordin ondgör sig över att The Royal Society har samma uppfattning i klimatfrågan som de ledande klimatforskarna.
  Det Nordin skriver är en massa ordbajs för att smutskasta de senaste ordförandena, Robert May, Martin Rees och Paul Nurse.
   
  The Royal Society (RS) har 1400 medlemmar. Det var en liten minoritet som inte ställde sig bakom (3%) RS uppfattning gällande AGW.

 8. Det skulle vara intressant att se hur frågan har behandlats inom Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien

 9. Thomas # 5
  Tack för länken.
  Som vanligt när du länkar till Wiki, så tittar jag numere alltid om jag hittar en viss….ja du-vet-vem, bland de som skrivit artikeln.
  Och mycket riktigt, du-vet-vem är med på ett flertal ställen, vilket gör att åtminstone jag betecknar den som ett ”AGW-prov utan värde”.
  Men tack i allafall.
  PS. Det är naturligtvis den numera ökände klimataktivisten och Wikikrigaren William M Connolley som är du-vet-vem…….

 10. Thomas

  Det tog en hel kvar för Labbibia att slå över från ” Om så hela världens forskare påstod att månen är en gul ost, så skulle de ändå ha fel…….” till att dra upp att några forskare lämnade APS som om det skulle betyda något. Med 50,000 medlemmar varav de flesta inte håller på med klimatforskning är klart att man kan hitta några som fallit för förnekarpropagandan.

 11. Ivh

  FcH #3
   
  På sätt och vis så bidrar AGW till att göra mitt jobb lättare. Jag jobbar numera med fjärrvärme.
   
  Att jag är anonym beror på smutskastningarna som förkommer på den här sidan, och då inte minst från Ingemar Nordin.

 12. Thomas

  Labbibia #9 JAg misstänkte att du skulle fly undan sanningen med en så enkel undanflykt. Du har inte ens några argument för varför Connolley skulle vara så hemsk, du har bara fått lära dig att man skall tycka så.

 13. Ingemar Nordin

  Labbibia #6,

  Tack för länken! Jag kan dock inte påminna mig att svenska media rapporterade om upproret inom Royal Society, eller andra likande upprop inom andra akademiska sällskap.

  Kanske uppfattar många detta bara som interna gräl forskare emellan. Men samtidigt så används organisationernas uttalanden i retoriken i form av auktoritetsargument. ”On the word of no one” har ersatts med ”Trust on us”.

  AGW-propagandisterna, som ju Ivh är ett utmärkt exempel på, blir mycket upprörda när det påpekas att det finns delade meningar och att sällskapen inte längre fungerar som vetenskapliga sällskap utan som kampanjorganisationer.

 14. Ingemar Nordin

  … några länkar till samma typ av reaktion då auktoritetsargumenten får sig en törn:

  https://www.klimatupplysningen.se/?s=meteorologer

  http://www.reuters.com/article/2012/02/02/us-climate-weather-idUSTRE81120K20120202

 15. Bengt Abelsson

  Ja, vad finns kvar mer än ”konsensus” ?
  Stigande temperatur?   Nix
  Stigande hav?              Nix.
  Fler orkaner?                Nix.
  Mer malaria?                Nix.
  ”Sura” hav ?                   Nix.

 16. Ivh

  Labbibia #4
   
  Frågan är snarare, har de rätt?
   
  Du syftar på klimatforskarna
   
  Om man inte vidtar några åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser så får man under senare halvan av det här seklet veta om de rätt eller inte. Om åtgärder vidtas så får man inte i ett praktiskt fullskaleförsök veta om det stämmer eller inte.
   
  Jag är så gammal att jag inte får uppleva hur klimatet utvecklar sig under senare delen av seklet, men mina barnbarn får det.
   
  Att koldioxiden är en växthusgas är klarlagt. Det som är oklart är hur mycket den påverkar.

 17. Thomas # 10 och 12
  Nejdå Thomas, här är det ingen som flyr.
  Med min lilla liknelse om osten menade jag naturligtvis att ”majoritet” inte betyder ett skvatt i frågan. Det är bara ännu ett av de ”fulargument” som vevas gång på gång av sådana som dig.
  Varför inte ta en vända om de ”2500 bästa klimatforskarna i världen” också, när du ändå är i gång?
  Det är vem som har rätt, som betyder något. Alltså, vem har rätt?
  Inte ”vi är fler än ni
  Och eftersom verkligheten, till skillnad från ”klimatmodellerna”, för varje år som går allt tydligare visar att skeptiska forskare ligger sanningen närmast när det gäller klimatkänsligheten, den är låg, så får du alltså bita i det sura äpplet…..
  Med tanke på din ton så här på morgonen, så verkar det nästan som om du redan gjort det….. 😉 
  Och du, när det gäller att fly……vad var det om inte just det du sysslade med i gårkväll, när du försökte köra fulretorik om ”parapsykologer”…?

 18. Thomas

  Ingemar #13 som vanligt talar du bara om ”att det finns delade meningar” och ”upproret inom Royal Society”, inget om hur extremt få de där upprorsmännen är.
   
  Sen är läge att dra upp min länk från tidigare om hur situationen är i Kanada med myndigheter som tystar forskare:
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16861468
   

 19. Bengt Abelsson

  Thomas #10
  ”Med 50,000 medlemmar varav de flesta inte håller på med klimatforskning”
  Varför är då APS uttalnaden inom ”klimatforskningen” värda? Är de baserade på medlemsomröstning eller hopsnodda av ett litet fåtal i ledningen?
  Jag vill kalla det för Auktoritetstro: Vi Vet Bäst – och hör sen.
   

 20. Thomas # 10 (igen)
  Jag hoppas att du begriper att ditt argument i ditt # 10 slår åt båda hållen så att säga?:
  Med 50,000 medlemmar varav de flesta inte håller på med klimatforskning är klart att man kan hitta några som fallit för förnekarpropagandan
  Om jag justerar den bara en liten aning, så blir det ett klockrent argument som fäller dina egna ”majoritetsargument” Så här!:
  Med 50 000 medlemmar varav de flesta inte håller på med klimatforskning är det inte så konstigt att de flesta gått på propagandan om AGW.
  Men som sagt, detta är ju inget vettigt argument överhuvud taget.
  Flest är inte bäst, Thomas……

 21. Bengt Abelsson

  Byt ut ”varför” mot ”vad” i post 19, ber om ursäkt för fingerhalkan.

 22. Thomas

  Labbibia #17  Visst är det vem som har rätt som betyder något, men för att kunna veta vad som är rätt behövs kunskaper i ett ämne, kunskaper som dessa forskare till skillnad från dig har. Du bara kör med lite klyschor som du hittat på olika bloggar, om du till äventyrs skulle halka in på mer vetenskapliga frågor syns din brist på kunskap omedelbart.

 23. Bengt Abelsson

  Thomas #22
  ”för att kunna veta vad som är rätt behövs kunskaper i ett ämne” instämmer helt, men att se att något är fel kräver ofta inte expertkunskaper.
  ”dessa forskare”  Vilka avser du? de 50.000 i APS?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 24. Ivh # 16
  Ja, jag syftar på klimatforskarna. De andra kan vi faktiskt räkna bort i sammanhanget.
  Jag gör ett litet utvik från ämnet här, eftersom du nämneer ”barnbarnen”
  Du nämner ”fullskaleexperiment”
  Jag är inte äldre än att jag kommer att få uppleva fullskaleexperimentet ”förnybar energi” om jag får ha hälsan. Mina barn får det definitivt.
  Förnybar energi, floskler om att vind sol och vatten ska klara energiförsörjningen i landet i framtiden. Allt detta fullskaleexperimenterade med vår framtida välfärd. Jobben, basala behov som värme och billiga transporter i ett subarktiskt klimat i ett vidsträckt glest befolkat land…….. för vad? Att ”rädda klimatet”?????
  Ledande politker/ ”auktoriteter” i Sverige svamlar om att ”vi måste gå före” när man vet att våra CO2-utsläpp är i praktiken närmast obefintliga…….och att den globala uppvärmningen uppenbarligen avstannat, trots rekordhöga utsläpp av CO2….

 25. Björn

  Det Ingemar beskriver här, är att vetenskapliga ledare inte tycks ha en genuin förankring i de vetenskapliga frågorna och förefaller vara akademiskt svaga. Den lättare vägen är att fraternisera med politikerna som beviljar välståndet i form av bidrag och förmåner till dem som är samarbetsvilliga.

 26. Bim

  Thomas
  Varför finns det ingen hotspot i troposfären?
  Varför finns det ingen dold värme i havsdjupen?
  Varför smälter inte Himalayas glaciärer som de skall?
  Varför stiger inte havsytan snabbare än ni någonsin kunde tro?
  Varför blir klimatet inte varmt och skönt som ni lovat? 
  Varför stormar det inte mer än någonsin?
  Varför kostar det så in i h….e mycket pengar för att göra ingenting som fixar det inte bångstyriga klimatet, som egentligen inte heller behövs? 
  Sist men inte minst: Vad är det med er?
  Varför är ni inte glada när alla klimathot ideligen kommer på skam?
  Det är väl vi som borde vara sura för att det inte händer ett skit med klimatet som ni påstår  trots att ni AGV:are försöker skatta skjortan av oss för att förhindra ingenting.

 27. Thomas # 22
  Jaha, så var det dags för personangreppen igen?
  Tomt i argument-påsen redan, Thomas?
  Jag har aldrig någonsin påstått att jag är forskare/naturvetare. Tvärtom har jag många gånger på denna blogg framhållit att jag är som ”mannen på gatan”, dock med rätt hyfsad allmänbildning, om jag får säga det själv?
  Man behöver inte vara raketforskare för att se att det är något väldigt skevt med hela den etablerade forskningsvälden i klimatfrågan. Dvs, om man med ”etablerad” avser IPCC och dess funktion och krav på att bli behandlad som den stora ”auktoriteten” i ämnet ”klimathotet”
  Och eftersom det är just IPCC som våra svenska verk och myndigheter använder som ”auktoritär” källa för sina mer eller mindre vanvettiga påståenden och skräckscenarios, så faller ju hela skiten i hop som ett korthus. IPCC är avslöjat med brallorna nere, ute i världen har man tagit konsekvenserna av det, klimathotet är dött…..
  Men här hemma i Nedre Rakvattnet (Sverige) är det ”klimathotsbusiness as usual”
  Thomas! Du är en av de som gör  livspusslet för vanliga människor svårare. Du är en av dem som med din fulretorik försöker bidra till att sänka livskvaliteten för vanligt folk, gör dem fattigare. Ditt ”engagemang” bidrar till att landsbygden utarmas….och avfolkas.
  Just därför kommer jag att fortsätta jaga dina fulargument med blåslampa. 
  Så enkelt är det, Tomas. 

 28. Att Hela AGW-paketet är ett politiskt projekt trodde jag att alla insett vid det här laget. Att RS tar ensidig ställning i ett politiskt projekt är väl problemet. Det är inte vetenskapligt

 29. Maths

  ”Och man har fördömt den amerikanska administrationen under Bush Jr:s ledning, och uttalat sig mycket kritiskt mot det republikanska partiet i allmänhet”
  Eftersom ganskla stora delar av den repulikanska  väljarkåren liksom dess företrädare som Santorum faktiskt förespråkar kreationism etc är det väl helt på sin plats att kritisera. Eller tycket inte Nordin att vetenskapen är fastställd i de frågorna heller? Eller är det bara så att han blir tjurig när någon är dum mot det parti som delar hans egna fundamentalistiska kapitalistiska värderingar? 
  Själv tycker jag det mer är en skyldighet för organisationer som RS att kritisera detta.  
   
  http://www.newscientist.com/article/mg21128302.900-stamp-out-antiscience-in-us-politics.html?DCMP=OTC-rss&nsref=online-news  

 30. FcH

  Ivh #11 
  Det var väl det jag trodde.

 31. Thomas

  Labbibia #27 i den här tråden var det Royal Society, sen APS och en hel lista på organisationer som diskuterades, och likafullt låtsas du nu att allt handlar om IPCC. Det är väl enklare så än att säga rätt ut att man tror att större delen av jordens klimatforskare och vetenskapliga organisationer alla har fel och att det bara är man själv och en liten klick likasinnade som sett Sanningen och Ljuset.
   
  ”ute i världen har man tagit konsekvenserna av det, klimathotet är dött…..”
   
  Så varför envisas då alla dessa vetenskapliga organisationer ute i världen att påstå motsatsen?
   
  ” Du är en av de som gör  livspusslet för vanliga människor svårare.”
   
  Ja, det är väl där skon klämmer.  Det är jobbigt att göra något åt AGW så det är bekvämare att låtsas att problemet inte finns.
   
  Bim #26 Att ställa så många frågor att motparten inte har en rimlig chans att orka svara är ett bekvämt sätt att ”vinna” en debatt. 
   
  Björn #25 vad anser du du om artikeln i #18 apropå forskares vilja att ”fraternisera med politikerna som beviljar välståndet i form av bidrag och förmåner till dem som är samarbetsvilliga”?

 32. BoE

  #22 Hm…. Kasta sten i glashus?
  Vissa här, (ingen nämnd och ingen glömd) illustrerar gång på gång och på ett förtjänstfullt sätt den sanna innebörden av beteckningen fackidiot

 33. Ingemar:
  Varför tiger Du/SI om KVA som är Sveriges RS? Varför hyllas Lennnart Bengtsson av SI som författare till KVAs klimatuttalande i linje med RS?
  Claes 

 34. Thomas # 31
  Nejdå, du började köra ”ad honimen” i ditt # 22
  Du lämnade ämnet, jag svarade på ditt krumbuktande, som du satte igång eftersom du insåg att du gjort bort dig redan i ditt # 10.
  Och hur var det nu med dina påståenden om Parapsykologer, Thomas?
  Varför inte erkänna att du även där var ute och snedseglade utan vare sig GPS eller kompass på fulretorikens oändliga ocean?

 35. PS Se min blog post 
  http://claesjohnson.blogspot.com/2012/02/royal-society-and-royal-swedish-academy.html 

 36. PS Fungerande länk
  http://claesjohnson.blogspot.com/2012/02/royal-society-and-royal-swedish-academy.html 

 37. Gunnar Strandell

  Thomas #18
  Jag tycker du drar för stora växlar på vad journalisterna som samlades i Vancouver diskuterade.
  Dr Millers resultat kunde tydligen tokas som att det finns skäl att mistänka att någon med flit har spridit virussjukdom till de vilda laxarna. Medan det utreds är hon självklart ett nyckelvittne och då bör hon inte gå ut och lufta sina tankar i media. Det handlar om rättsäkerhet.
  Lägg märke till att hon inte hade några problem med att få resultaten  publicerade i ”Science”. Läs nu några lämpliga mail från climategate så kanske du ser skillnaden på varför man kan vara upprörd.
  Connolley har fått dåligt rykte bland oss som är ute efter sanningen för att han dels är en av grundarna till ”Real Climate” som enligt DR Mann är en propagandamaskin och dels för att han varit ivrig i att redigera och ersätta texter på Wikipedia som han inte gillat.

 38. Ivh

  Labibbia #24
   
  När du räknade upp förnyelsebara glömde du biobränslen.
  Biobränslen är en betydande del av svensk energiförsörjning.
   
  Olja kol naturgas för nästan halva svenska energiförsörjningen.
  Biobränslen står för en fjärdedel
  Vattenkraft står för en åttondel 
  Kärnkraft för en åttondel.
   
  Biogas och etanol räknas in bland biobränslen och vindkraft klumpas ihop med vattenkraften. Biogas och etanol är ungefär en halv procent av energiförsörjningen och vindkraft ungefär en procent.
   
  Det finns övriga energislag som inte är med i något av ovan nämnda, som sammanlagt är ungefär en procent. Där ingår geotermisk värme solenergi m m.
   

 39. Peter Stilbs

  Waldemar #8 -IVA har hanterat det skandalöst hela tiden, ovan medlemmarnas huvuden. KVA har haft ett något bättre spel för galleriet. Jag har själv haft del i det, trots att jag inte är KVA-medlem. Några gånger har jag dock haft olika utredningsuppdrag av KVA.
  Ca år 2005 var det en hearing, i samband med utarbetendet av utredningen Energy 2050. Den gällde ”klimatfrågan”, och innefattade även skriftliga bidrag. Procesen tog ca ett halvår.
  Ena sidan som hördes var Wibjörn Karlén, Henrik Lundstedt (solforskare, Lund) och jag själv. Den andra var Bert Bolin, Henning Rodhe och Lennart Bengtsson.
  Ett utlåtande  skrevs efteråt av ordföranden Sven Kullander, och det gick i stort på motsidans linje, ungefär att ”det finns stora osäkerheter, men…”
  Själv var jag inte 10% så påläst som i dag, Och Wibjörn blev akut sjuk under hearingen. Kanske hade vi kunnat göra ett bättre jobb – men jag tror ändå att allt var kört från början.
  Under åren som följde fick vad jag förstår Lennart Bengtsson i uppdrag att göra ett särskilt utlåtande om klimatet, med dokumentet och hearingen som utgångspunkt. 
  I botten finns enligt min mening en stark drivkraft att få in ”forskningsmedel” till vetenskapssamhället – så akademierna säljer sin själ för detta syfte.
  Se ex mitt inlägg
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/10/en-alltmer-sann-folksaga/
  och några andra, som ex detta
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/27/blandade-fredagstankar/

 40. Christopher E

  #31
  ”Det är jobbigt att göra något åt AGW så det är bekvämare att låtsas att problemet inte finns.”
  Jobbigast av allt är förstås alla dessa aktivister som kräver att vi ska göra en massa saker åt ett ”problem” som av allt att döma inte existerar.
  Förutom att jag tycker att majoritetsargumentering och listor känns rätt desperat, är det lite absurt att alla dessa institutioner känner sig tvingade att ta ställning med officiella uttalanden i en fråga som är minst sagt perifer för de flesta av dem (i en tidigare länk hänvisade Thomas en gång till Amerikanska Veterinärförbundet som övertygad AGW-auktoritet 🙂 ). Det hela luktar bara politisk/religiös korrekthet för mig. Jag antar att i 1400-talets Europa var man tvungen att intyga Marias jungfrulighet på liknande vis.
  Men för att återgå till väsentligheter, vilket är verkligen detta ”problem” som AGW-aktivisterna är så övertygade om att de slutat försvara dess faktabas, utan bara gnäller på ”förnekarpropaganda”.

 41. PAB

  Inget nytt under solen. Royal Society får mig att tänka på Board of longitude (1714). De utlyste en prissumma till den som löste problemet med att säkert kunna navigera på öppet hav. En enkel man , en snickare   vid namn Harrison, löste det hela genom att konstruera en pålitlig klocka. Men både Harrison och lösningen var för enkla. Det tyckte också Newton. Erkännandet förhalades i nästan 40 år. Paneler med forskare som tycker lika kan ha fel. Må den nutida ”Panelen” inte dröja lika länge. Har inte lärt mig att ”fästa” inlägget. Försöker
   

 42. Håkan Sjögren

  Ivh # 16 : Det är helt klarlagt att det inte finns några ”växthusgaser” och speciellt att CO2 inte är någon. Du lever kvar i gamla tiders föreställningar. Mvh, Håkan.

 43. John Silver

  Nullius, inget och verba, ord. Inget ord dvs Håll Käft.
  Passar bra som devis.

 44. Ingemar Nordin

  Chrsitopher E #40

  Förutom att jag tycker att majoritetsargumentering och listor känns rätt desperat, är det lite absurt att alla dessa institutioner känner sig tvingade att ta ställning med officiella uttalanden i en fråga som är minst sagt perifer för de flesta av dem

  Precis! Varför skall akademiska sällskap ta ställning? Att fastslå ”sanningar”? Uppgiften är ju istället att se till att det förs en öppen och vetenskaplig diskussion och att vetenskaplig forskning kan bedrivas utan inblandning från politiska och religiösa krafter i samhället. Vad har vi för nytta av dem om de bara blir regeringens förlängda arm?

  Maths #29,

  Det jag vänder mig emot är att ett vetenskapligt organ går ut och tar inte bara politisk, utan partipolitisk, ställning. De talar för kollektivet, fast det rimligtvis finns åtskilliga av deras medlemmar som privat sympatiserar med de amerikanska politiker som fördöms.

  Vi har sett alldeles tillräckligt av korrumperade vetenskapliga organ som tagit ideologisk ställning i historien. RS motto och beslutsamhet att som kollektiv inte lägga sig i politiken har starkt bidragit till deras trovärdighet. Idag missbrukas detta förtroende.

 45. Har spenderat delar av helgen att läsa Donnas bok. Trodde att den handlade mest om de vetenskapliga delarna men hon gör en total genomgång inklusive en del politiska genomlysningar. De är nog de bäsr spenderade 8 dollar jag gjort på länge, Fri Kindle till pc:n 8 dollar till Amazon och sedan läsa. Ibland med hakan på bröstet.
  Fantastiskt journalistiskt arbete

 46. Claes Johnson

  Fortfarande ingen explicit kritik av KVA från SI. Bara acceptans under påstådd övermakt. Men KVAs position är ju utomordentligt svag och skulle falla under koordinerad attack, och Sverige skulle få en ny klimatpolitik. Varför inte utsätta KVA för vetenskapens villkor och inte bara falla undan?

 47. Bertel

  Lite OT men värt att lyssna på denna helt underbara föreläsning av Ben Goldacre på TED ang ”dålig” vetenskap som jag hittade på kostdocktorns blogg.
  http://www.kostdoktorn.se/striden-mot-dalig-vetenskap/

 48. Jag behöver bara ögna igenom kommentarerna för att se detta:
  Ivh och Thomas: Läst men inte förstått!
  Ni förstår helt enkelt inte en pricipdiskussion på högre nivå. Ni kan inte frigöra er från er tro och lyfta blicken. När Ingemar för en principdiskussion om hur RS under hundratals år hållit vetenskapens fana högt och varit ett föredöme för världen, genom att inte ta slutgiltig ställning i vetenskapliga kontroverser och hålla sig ifrån politiken, men nu sumpat detta på några decennier genom att frångå sina principer – ja, då är ert enda svar att nästan alla vetenskapsmän är eniga och att det då är helt ok att RS tar ställning i denna vetenskapliga kontrovers och politiska fråga.
  Ni förstår helt enkelt inte detta metaresonemang. Det är ju helt otroligt. 

 49. Validering

  Alla vill bli politiker!
  Mycket makt, litet ansvar och sitter på alla skattepengar. De har upptäckt hur lätt allting går när de som lever på medborgarna går ihop.
  Det blir ett självspelande piano och ingen som tjänar på systemet behöver tänka på vad som är rätt eller fel. De roffar åt sig helt enkelt med sin gamla auktoritet och trovärdighet till pant.
  Hur skall vi kunna lita även på annan forskning när vi genomskådat klimatpropagandan? Jag blir bara betryckt och ledsen. När hela bilden av vad jag trodde om demokratin gått i kras så känns det mycket bittert att vara en del av en generation som är ansvarig.
  Vad som är mest beklämmande är de medvetet avsiktliga lögnerna och överdrifterna. Klimathotsrörelsen saknar alla former av hederlighet och när våra ledande politiker släppt fram dem så faller samma skugga över dem.
  Jag förstår vad som sker. Men jag har väldigt svårt att se hur moral heder och tillit skall kunna återskapas. Det här ångvälts konceptet kan vi väljare och medborgare inte skydda oss ifrån. Våra barn och ungdomar är särskilt utsatta för denna systematiska rena hjärntvätt och övergrepp på deras intergitet och självständighet. När journalister och vetenskapliga institutioner är verktygen så har hela den demokratiska skyddsapparaten havererat.
  Det är vanligt folk som är den möjliga räddningen, att de till slut förstår att de blivit grundlurade. Vi bevakade inte vår demokrati med den kraft vi borde oc upptäckte försent hur sjuk och kidnappad den blivit.

 50. Ingemar Nordin

  laes Johnson #46,

  Idag skriver jag om RS. Det kan ev. vara lämpligt att även granska KVA – vid något annat tillfälle, och kanske av någon som är mer insatt i de inre turerna där.

  Du får trösta dig med den implicita kritiken av andra sällskap (man behöver ju inte skriva ut allt, folk förstår nog ändå):

  Därför är det tragiskt att se hur många andra akademiska sällskap världen över nu även följt med ned i förfallet.

 51. Ingemar Nordin

  Mikael #48,

  Tack för stödet. Du beskriver innebörden av inlägget mycket bra!

 52. Validering

  Att göra rätt av rätt skäl!
  Jag vill bara passa på att tacka SI alla medlemmar för det mod och civilkurage ni visar. Ni blir säkert strukna från många inbjudningslistor och riskerar andra privilegier. Men ni får er belöning när nu ser er själva i spegeln. Tack!
   

 53. Maths

  Mikael #48
  Se där, å då ska vi förstås tolka det som att det är bara du och dina meningsfränder som sett ljuset för att ni är så Klarsynta förstås.
  Hade vi sluppit Inhofe, Monckton och Nordin et al som tvistar vetenskapen så den passar in i deras förutbestämda tankemönster och politiska agenda så kanske vi sluppit de här ställningstagandena.
  Eller ska man bara stillasittande titta på när man använder vetenskapen för att driva politik, för det är ju det som görs konstant här på denna sida eller hur.    
  Kommentar modererad 

 54. L

  Mikael, det finns uppenbarligen fler som läst men inte förstått.. 😉

 55. OR

  Mikael (@Klarsynt) #48
  Ja, tänk att det gick 47 kommentarer innan detta blev förtydligat.
  I P1 idag kommenterades vaccinationskampanjen mot fågelinfluensa, som alltmer verkar ha varit helt onödig. Den läkare som avrådde från kampanjen fick ingen publicitet, och tilldelades förvillarpriset. Av en prisjury som har gjort institution av det jag sen länge har noterat: Sverige är så litet att det bara får plats en åsikt åt gången, och dessutom saknar den minimala anständighet som skulle krävas för att ge upprättelse åt de felaktigt ”dömda”.

 56. Claes Johnson

  OK Ingemar: Ingen explicit kritik av KVA från SI alltså. Vem skall då stå för denna nödvändiga kritik? Om det inte är SI förstår jag inte vad meningen med SI är.

 57. Thomas

  Mikael #48 det är lätt att romantisera hur bra det var förr. Redan 1830 skrev Charles Babbage ”Reflections on the Decline of Science in England, and on Some of Its Causes”.

   
  Ingemar #44″Varför skall akademiska sällskap ta ställning?”
   
  När APS bildades hade de som målsättning ””to advance and diffuse the knowledge of physics”. De skulle *både* underlätta vetenskapliga framsteg och se till att kunskap om dessa spreds. Det är inget konstigt med att vare sig enskilda forskare eller vetenskapliga organisationer går ut till en bredare publik för att sprida kunskaper. Varför skall skattebetalare finansiera forskning om den sen bara stannar i forskarnas elfenbenstorn?
   
  Det är inget konstigt med att APS m fl förklarar existerande forskningsläge i en situation där det sprids mycket desinformation av ideologiskt motiverade grupper.

 58. L

  Thomas, är skepticism mer ideologiskt motiverat än alarmism?

 59. Christopher E

  Thomas #57
  ”situation där det sprids mycket desinformation av ideologiskt motiverade grupper.”
  Du har mer rätt än du anar. IPPC, WWF, Greenpeace, Tällberg, SEI mm. Vad vi beklagar är att även sådana som RS ska sälla sig till dessa desinformationsgrupper, istället för att hålla sig till forskningen.

 60. ”Inte blanda vetenskap pch politik” skrivet på en site som enbart sysslar med politisk anti-vetenskap, herr Nordin behagar skämta. 

 61. Lars-Erik Molin

  Royal Society verkar inte vara öppna för åsikter som går utanför deras ramar. Ett tidigare exempel är när Eric Laithwaithe höll en föreläsning och demonstrerade viktminskning hos gyroscope:
  Citat från 
  > When Professor Eric Laithwaite [1921-97] was invited to give the Faraday Lecture in 1974-5 at the Royal Institution, he brought with him an array of gyroscopes – from toy ones that balanced on model Eiffel towers, to a huge 50lb one that he spun up and raised effortlessly above his head with one hand. ”Look,” he exclaimed to the assembled dignitaries, ”It’s lost weight!” ignoring their evident shock at such a heretical claim.
  ”I thought my fellow scientists would be genuinely interested, so I wasn’t prepared for the utter hostility of their reaction,” Laithwaite recalled later. The Royal Institution did not publish his lectures. Laithwaite’s nomination for the Fellowship of the Royal Society was cancelled. He retired from Imperial College in 1981 pretty much in disgrace. ”None of my critics could ever explain to me how a 50lb spinning wheel loses weight,” he said.
   
   

 62. L

  Stickan #60, klimathotet råkar bygga på politisk anti-vetenskap…

 63. Ingemar Nordin

  Thomas #57,

  Det är inget konstigt med att vare sig enskilda forskare eller vetenskapliga organisationer går ut till en bredare publik för att sprida kunskaper.

  Du missar poängen. Jag har aldrig sagt att enskilda vetenskapsmän inte skall få tycka och tänka som de vill. Precis som alla andra medborgare. Däremot bör akademiska sällskap undvika att göra kollektiva uttalanden, i namn av sällskapet eller ”Vetenskapen” i politiska och religiösa frågor.

  En del av de forskare som samlades vid RSs tidiga möten var mer eller mindre dödsfiender när det gällde politiska och religiösa frågor. Och en del kom från länder som England befann sig i krig med. Så man insåg snabbt att sällskapet inte skulle ta ställning.

  De insåg också att sällskapet som sådant inte skulle ta ställning i vetenskapliga dispyter, just för att undvika auktoritetsargument och för att dessa bäst avgjordes i öppen debatt (t.ex. i sällskapets Proceedings) och på laboratorierna.

  Hur ofta måste jag upprepa detta?

  De skulle *både* underlätta vetenskapliga framsteg och se till att kunskap om dessa spreds.

  Jag ser inga problem med denna uppgift. Varför skulle det vara det, så länge man inte börjar predika bara en uppfattning eller belägga vissa åsikter med censur?

 64. Rolf

  @Thomas #57
   
  En fråga ställer du riktigt ! nämligen ; ”Varför skall skattebetalare finansiera forskning om den sen bara stannar i forskarnas elfenbenstorn?”
   
  Svar: det finns ingen rim och reson i detta. Därför ska all forskning vara transparent, data offentlig och alla studier offentliga och ej gömda bakom betalväggar. Som det är nu tar man betalt två gånger. (Minst, t.ex J.Hansen).
   

 65. Christopher E

  Ingemar,
  När nu Royal Society tagit sitt ansvar och tagit ställning i en politisk fråga (klimathotet), så väntar vi nu med andakt på deras officiella inställning till Palestinafrågan, marknadsekonomi/planekonomi, aborter, sterilisering vid könsbyte, delad föräldraledighet och kärnkraftverk…
  😉
   

 66. Björn

  Thomas [31]; Om man vill få stopp på klimatpropagandan är det väl rätt väg som Kanadas regering gör. Hur skall man annars få stopp på någonting som inte har verklig förakring och bara kostar samhället en massa onödiga pengar. Naturliga klimatförändringar går inte att påverka vilket en del inser. Det man har gått med på är att tillsammans med USA och Brasilien med flera, att stoppa kortlivade växthusgaser som metan etc och tonat ned betydelsen av CO2.

 67. Magnus Olert

  Det finns en del kommentatorer här som tolkar det faktum att det finns en majoritetsuppfattning inom klimatforskningen som ett bevis på att denna majoritetsuppfattning är korrekt. Det skulle lika gärna kunna tolkas som en bekräftelse på Thomas Kuhns paradigmteori*.
   
  I vetenskaper där man kan göra experiment kommer teorier som stämmer dåligt med observationerna att sorteras bort. I vetenskaper där man inte kan göra experiment (tex klimatforskningen) måste en annan måttstock till. Denna blir då tyvärr ofta hur väl teorierna stämmer med andra forskares teorier. Dvs, det blir ännu svårare att inte följa paradigmet inom dessa vetenskaper. Att det uppstår ”konsensus” inom klimatforskningen är alltså inte konstigt. Desto viktigare att försöka hålla högt i tak inom detta vetenskapliga fält. Och desto viktigare att inte hänvisa till auktoriteter och majoriteter för att tysta kritiker.
   
  *http://sv.wikipedia.org/wiki/Paradigm

 68. Mikael. #48
  Perfekt. Metadiskussioner är förmodligen endast för ett fåtal med förmågan
   

 69. Thomas

  Björn #31 tar i alla fall tydlig ställning: censur är bra, bara det är rätt åsikter som tystas ned.
   
  Ingemar #63 var går för dig skillnaden mellan vetenskaplig kunskap som organisationer får sprida kunskap om och ”åsikter” som de inte får ”predika” om? Får vetenskapliga organisationer ”predika” om  evolutionsläran, att tobak är farligt, att vaccinationer förbättrar folkhälsan trots att detta är politiskt kontroversiella frågor på vissa håll?
   
  Lars-Erik #61 det kan ju haft att göra med att Laithwaithe hade fel. Vi använder gyroskop för olika typer av precisionsmätningar och om de hade några mystiska egenskaper skulle det t ex ligga en bunt atomubåtar spridda längs världens kuster sedan de gått på grund när deras tröghetsnavigeringssystem slog helt fel.

 70. Thomas

  Uraäkta, det var Björns inlägg #66 jag kommenterade i #68.

 71. Christopher E

  Thomas #68
  Har du aldrig funderat på varför det inte behövs officiella trosbekännelser tex om evolutionsläran som du valde att ta upp? Där räcker det att låta vetenskapen tala.
  Skillnaden är att klimathotsläran inte har samma faktastöd och därför behöver det ideologiska stödet istället.
  Min åsikt är att dessa ideologiska ställningstaganden från styrelser i olika sammanslutningar inte är något annat än en ren pinsamhet. 

 72. Det är otroligt att de klimathotstroende fortfarande försöker använda argument som ”klimaforskarna är överens…” eller ”majroitet av klimatforskarna…”, fast det för länge sedan är bevisat att det inte finns någon majoritet bland klimatforskarna om att koldioxidutsläpp orsakar en klimatkatastrof. Det är bara drygt 100 personer som helt och hållet ställer upp på IPCC:s slutsatser, och alla av dem är inte ens klimatforskare. De där ”97 % av alla klimatforskare” visar sig vid en närmare titt vara 75 av 77. De 77 valdes ut bland alla dem som svarat på en miniundersökning på två frågor om klimatet. Bland alla dem som svarat ansåg forskarna bakom undersökningen att för få hade svarat ”rätt” på frågorna. Fast dessa frågor handlade inte ens om klimathotet existerar.
  När påstådd konsensus dras upp som argument för en hypotes visar det egentligen att hypotesen inte håller. För om den höll, skulle den snart förvandlas till en teori vars riktighet det råder konsensus om, eftersom den är så oerhört bra på förklara verkligheten. Konsensus kommer när vetenskapen är övertygande, inte tvärtom!

 73. pekke

  Lars-Erik Molin #61
   
  Nu fick du mig rejält intresserad av Eric Laithwaite och gyron !
  Hittade några filmsnuttar där han demonstrera hur gyron verkar upphäva tyngdlagen.
   
  http://www.gyros.biz/lecture/wmv/7.wmv
   
  http://www.gyros.biz/lecture/wmv/8.wmv
   
  http://www.gyros.biz/lecture/wmv/10.wmv

 74. pekke

  pekke #72
  Videosnuttarna kommer härifrån:
  http://www.gyroscopes.org/1974lecture.asp

 75. AOH

   
   IvH  # 16  (och några till )
   Håkan Sjögren  #  42  har helt rätt:   Du / Ni  lever kvar i gamla tiders föreställningar så oroas inte för barn- barnen
   
   
  http://www.biokurs.de/treibhaus/otreibh2.htm
   
  DICHTUNG und WAHRHEIT 
   
   SAGOR och SANNING
   
   
  Im Wesentlichen sind 3 Personen historisch für diese Irrlehre um den Treibhauseffekt verantwortlich :
   
   
  Huvudsakligen är det 3 personer som är ansvarig för DÅRSKAPET ( Irrtum ) – VÄXTHUSEFFEKT
   
   
  Svante Arrhenius (Chemiker und schwedischer Nobelpreisträger, Hobbyklimatologe), Guy S. Callendar (britischer Ingenieur und Hobbyklimatologe) und C.D. Keeling (US-Chemiker).
   
   
   
   
  Irrtum 1 ( DÅRSKAP 1 )
  Die menschliche Zivilisation der letzten 150 Jahre erhöht die CO2-Konzentration der Atmosphäre. Als Folge erwärmt sich die Erde.
   
  Den ökade CO2 koncentrationen de senaste är orsak till jordglobens uppvärmning
   
  Irrtum 2
  Die Wärme im erdnahen Bereich entsteht ……  Värmen uppstår ……
   
  Irrtum 3
  Das durch Menschen ……. den antroprogen orsakade  uppvärmningen ….
   
  Irrtum 4
  Die atmosphärischen Spurengase sind Klimakiller …. spårgaser är klimatkiller….
   
  Irrtum 5  – Irrtum  6 ……….
   
   
  FAKTUM ÄR:
   
  Den derzeit offiziell beschriebenen ”Treibhauseffekt” gibt es nicht!!! Er existiert nur in den Computern der etablierten Klimawissenschaft.
   
  Den för närvarande omtalade VÄXTHUSEFFEKT finns inte. Den existerar bara i datorer hos AGW-förespråkarnas  etablerade klimatvetenskap.

  Vänligen beakta även de välkända källor som Stefan Rahmstorf, Nature, PIK m.fl.

 76. Thomas

  Christopher #70 ”Har du aldrig funderat på varför det inte behövs officiella trosbekännelser tex om evolutionsläran som du valde att ta upp?”
   
  Du menar sådana som denna från AAAS?
  ”The Council of the Association affirms that, so far as the scientific evidences of evolution of plants and animals and man are concerned, there is no ground whatever for the assertion that these evidences constitute a ”mere guess.” No scientific generalization is more strongly supported by thoroughly tested evidences than is that of organic evolution.” osv
  http://archives.aaas.org/docs/resolutions.php?doc_id=450
   
  Litet självmål där från din sida 🙂

 77. Bravo Thomas, du länkade till en uttalande från 1922. Men du kanske verkligen menar att det fortfarande behövs. Du (och de på din sida) är ju närmast besatta av att ständigt dra upp evolution som ’ngt slags argument’ för klimathotet. Ingen av er har ännu ens försökt förklara de olika leden i det  resonemanget och hur det skulle leda till någon slutsats. 
  Kreationism, evolution, gravitation (isbjörnar, glacieärer, oljepengar mm) som ni är så fästa vid, och upprepar in absurdum har lika mycket förklaringsvärde som när ni stampar med fötterna och ropar ’konsensus, konsensus!’ eller  argt skriker ’förnekare, förnekare!’ … 
  Fullständigt patetiskt!  

 78. Åke N

  AOH #74. Håller med dig fullständigt. Vet efter ett långt liv som datorprogrammerare att ett rätt fungerande program endast kan göras om man har alla förutsättningar klart för sig.

 79. Thomas

  Jonas N #76 det där med att det var ett gammalt uttalande var helt avsiktligt eftersom Ingemar hävdar att det är en ny utveckling att vetenskapliga organisationer tar ställning så här. Här ett lite nyare uttalande från AAAS som uppenbarligen fortfarande anser att sådana behövs:
  http://archives.aaas.org/docs/resolutions.php?doc_id=450
   

 80. Slabadang

  Thomas!
  Ska vi inte prata om vilka andra värderingar du har och vilka ismer du stött nu och tidigare. Det är betydligt mer intreessant att prata om våra egna sanna värderingar än andras påhittade. Jag menar så vi kommer nån vart Thomas!! Du vet prata om det där som är på riktigt dvs om du verkligen är på riktigt? Nem är just DU Thomas!

 81. Bengt Abelsson

  Thomas  # 78
  [Adopted by the AAAS Council, December 26, 1922. AAAS Executive Committee readopts this resolution on April 21, 1929.]
  Lite nyare – ja lite var ordet sa Bull. 1922 eller 1929.

 82. Ingemar Nordin

  Thomas #75,

  ”The Council of the Association affirms that, so far as the scientific evidences of evolution of plants and animals and man are concerned, there is no ground whatever for the assertion that these evidences constitute a ”mere guess.” No scientific generalization is more strongly supported by thoroughly tested evidences than is that of organic evolution.”

  Ledsen, men uttalandet från AAAS från 1922 var bra korkat av dem, eller hur? Evolutionsteorin har modifierats många gånger och utvecklats åtskilligt sedan dess. Men här går alltså AAAS ut och påstår att de med säkerhet vet hur det är!

  Om de åtminstone hade hållit en något mer ödmjuk ton, talat om möjliga förändringar och nya forskningsspår, vad som är falsifierat, osv. Men allra helst så borde sällskapet som sällskap inte gjort något uttalande alls! Den enskilda vetenskapsmännen kan alldeles utmärkt föra sin egen talan vad gäller vetenskapliga spörsmål.

 83. Gunnar Strandell

  Thomas #75
  Jag hoppas att du noterat att AAS skriftliga uttalande görs för att man kommit till motsatt slutsats vid ett möte i Toronto och att det används som argument i den politiska debatten. 
  Sens moral kanske är att dessa  organisationer ska vara försiktiga med sina uttalanden.
  Den enda gång man inte behöver argumentera är när man vet att man har rätt. 😉

 84. Njae, du försökte ge Christopher en smäll på fingrarna, du var ganska tydlig med det. (*)
  Men frågan kvarstår (och Christophers invänding är korrekt):
  Vad är det mer er klimathotstroende (eller skall vi kalla dig ’-övertygade’) som gör att ni hela tiden vill dra upp helt andra saker som ’stöd’ för er .. ehrm … host .. ’övertygelse’? 
  Ingen som diskuterar klimathotet skeptiskt drar upp kreationism, Heartland, oljebolag, tobakslobby osv som argument för varför hotet är överdrivet, osäkerheterna är långt större, vetenskapliga läget bra mycket mer osäkert, uppfattningarna, hypoteserna långt fler och mer spretiga än vad ett klimatbyråkratiskt FN-organ vill ge sken av.  
  Ändå föreöker du, och i stort sett alla på din sida, komma undan den verkliga vetenskapen och de frågor som där måste ställas, med telefonkatalogstjocka luntor av icke argument, haranger, trams osv om varför man inte skall särskåda vetenskapen, utan bara acceptera diktat som kommer uppifrån (händelsevis av grönaktivistiska järnvägsingenjörer,  akademier som inte bedrivit forskning, absolut inte är sk ’klimatforskare’).
  Varenda ’argument’ ur dessa luntor låter som kommer från en Sovjetmanual för nyrekryterade pålägskalvar om varför partiet alltid har rätt. Även när det har fel. Och lika förberedda tycks de vara också. Och varför partiets fiender också är folkets. Och varför de måste utrotas … 
  Jag upprepar frågan Thomas: 
  Varför är du och övriga klimathotsvänner så besatta av att undvika fårgorna?
  (*) Att det skulle vara riktat mot Ingermar N låter som en lam efterkonstruktion, och du tycks (bortsett från lite ordmärkeri) tycka det är helt OK att ett anrikt och ansett vetenskapligt sällskap, sjunker så lågt som beskrivits i postningen. Du kanske tycker att sådana skall peka ut vilka politiska partier i andra länder som är ’bra’ respektive ’dåliga’!? Nej du gosse. I det ögonblicket visade man att man håller på med simpalste dum politisk aktivism. Och dessutom att de som genast poppade upp till försvar av otyget, är just simplaste dummaste aktivsterna som inte har en susning om hur vetenskap utförs, framskrider och såsmåningom blir etablerad .. 
   

 85. HenrikM

  När jag läser KVA:s uttalande så tycker jag att jag kan ställa mig bakom det mesta, fast när det kommer till framtida förutsägelser så blir det ju helt meningslöst. Först står rubriken, ”Vad kan hända i framtiden?”. Det betyder väl att allt som står efter rubriken är möjligt att det inträffar men det behöver inte inträffa. För om KVA:s förutsägelser inte inträffar så kan man ju bara hänvisa till rubriken och säga, det var ju bara en hypotes bland många andra…. Genom att de gör så här, så kan man ju inte på nåt sätt kritisera deras ställningstagande (det finns ju inget!). Samtidigt så finns ju ett ganska starkt stöd för IPPC:s temperaturförutsägelse (1,5–3,5) i själva texten, där står ju detta som ett rent faktum.
  Om man ska rakryggat stå för sin åsikt så bör man skriva ungefär så här: ”Enligt IPPC:s bedömning som vi anser är korrekt kommer temperaturen öka med 1,5–3,5 grad” (med 90% säkerhet… eller vad man nu har för osäkerhetsbedömning..). Inga frågetecken eller annat trams.
  KVA:s text kan man ju i princip inte motbevisa (inte ens om 100 år).

 86. HenrikM

  Här är KVA:s uttalande:
  http://kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Miljo_klimat/Yttranden/uttalande_klimat_sv_090922.pdf  

 87. Thomas

  Bengt #80, ber om ursäkt, det vart fel länk där. Avsåg hänvisa till detta dokument från 2006:
  http://archives.aaas.org/docs/resolutions.php?doc_id=443
   
  Ingemar #81 det är bara din extremistiska natur som spökar igen. För dig är en teori antingen absolut sann i alla detaljer eller också är den falsk. I mer normal tolkning är evolutionsläran i sina grunder lika korrekt nu som den var då, även om man modifierat och förbättrat den på en hel massa områden.
   
  ”Men allra helst så borde sällskapet som sällskap inte gjort något uttalande alls! Den enskilda vetenskapsmännen kan alldeles utmärkt föra sin egen talan vad gäller vetenskapliga spörsmål.”
   
  Här har du åter fel. Den enskilda vetenskapsmannen har mycket sällan någon tyngd i den allmänna debatten, och i den mån de har det beror det mer på retorisk skicklighet än på kompetens vilket gett lustiga resultat när forskare med udda åsikter får oproportionerligt genomslag för dessa.

 88. Bengt Abelsson

  Jag såg länklikheten en sekund försent.

 89. Pehr Björnbom

  Peter #39,
   
  Blogginlägget från 10 juni 2011 som du hänvisas till är verkligen intressant. Dina åsikter om universitetens ledning överensstämmer väldigt bra med, hör och häpna, Olle Häggströms, som han skrivit om på sin blogg Häggström hävdar 22 januari 2012.
   
  Citat från TCS
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/10/en-alltmer-sann-folksaga/
   
  Dagens tema är dock den allt större korruptionen av det akademiska samhället, vilket borde vara ett förutsättningslöst sanningssökande organ. Genom i botten politiska åtgärder är istället utvecklingen sedan några decennier högst oroande.
   
  En faktor är att man i dessa styrande kretsar inbillar sig att resultat och forskning kommer på beställning. Därför styrs universiteten och högskolorna alltmer att driva verksamheten som ett normalt företag. Detta påhejas givetvis ohämmat av den hord av ekonomer som numera finns i deras administrationer – det är ju den modell de lärt sig. De får också den egentliga makten, vilket för vissa individer kanske också är ett mål i sig.

  Tyvärr är också ledningarna för de svenska högskolorna och universiteten tvungna att spela med – de måste äta från det bord som politikerna dukat. De forskare som får medel i den påföljande lotteriliknande ansökansgranskningen får också i normalfallet ”medfinansiering” från den egna högskolan – ett krav för mottagandet. Detta går givetvis ut över övriga verksamheter.
   
  Citat från Häggström hävdar:
  http://haggstrom.blogspot.com/2012/01/hur-bor-ett-universitet-ledas.html
   
  Hur bör ett universitet eller en högskola ledas? Den frågan har jag naturligtvis inget enkelt eller heltäckande svar på, men jag tillåter mig ändå att ha vissa synpunkter. Efter ett möte i fredags fruktar jag att Chalmers tekniska högskola just nu är inne på fel spår.
   
  Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB har (sägs det) under en tid satt press på rektor Karin Markides att driva Chalmers mer företagsmässigt. Mer som ett företag och mindre som ett universitet, får man förmoda att de menar.

  Men tro mig: lärarna och forskarna på Chalmers (liksom på andra lärosäten) styrs redan idag i alltför hög grad av dessa siffror. Vi forskare är redan idag blott alltför medvetna om hur vi i anslagsansöknings-, tjänstetillsättnings- och andra sammanhang bedöms utifrån hur mycket vi publicerar och citeras. Datalogen David Parnas förklarade i sin läsvärda debattartikel Stop the numbers game för några år sedan vilka bedrövliga effekter detta kvantitetstänkande får: vi uppmuntras till ytlig och hastigt hopsnickrad forskning …
   
  Det är desto märkligare att Olle Häggström inte ser mönstret när det gäller klimatforskningen. Det gör Peter, som skriver så här:
   
  Nyligen kommenterades den EU-styrda klimatforskningen – det är skrämmande mängder med skattepengar som är i omlopp, och det är de vanliga aktörerna som dyker upp vid denna ”honey-pot” (Phil Jones etc etc). Fantastiskt nog fick t.o.m. WWF ca 100 miljoner kronor denna väg enbart under 2008.
  .
  Någon mer som undrar varför exempelvis ledningen för UEA håller Jones och andra om ryggen?

 90. Christopher E

  Thomas,
  En fluga gör ingen sommar. 🙂
   

 91. Pehr Björnbom

  HenrikM #85,
   
  Samtidigt så finns ju ett ganska starkt stöd för IPPC:s temperaturförutsägelse (1,5–3,5) i själva texten, där står ju detta som ett rent faktum.
   
  Jag gör en annan tolkning. Det som framförs som ett faktum är att IPCC förutsäger detta, inte att denna förutsägelse av författarna av utlåtandet har antagits som en åsikt.
   
  I stället skriver man i punkt 5 på sidan 4 följande som jag tolkar som reservation till vad IPCC har förutsagt på grund av otillräcklig kunskap:
   
  Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet bestämma vad som kommer att hända. För tillfället kan vi inte utesluta att det finns andra hittills förbisedda antropogena effekter på klimatsystemet, som antingen ökar eller minskar inflytandet av de stigande koncentrationerna av växthusgaser. En faktor är hur moln formas och skingras. Ökad molnighet på lägre nivåer sänker yttemperaturen och en minskad molnighet förstärker uppvärmningen. Nuvarande indikationer tyder på att dessa molneffekter sammantaget inte nämnvärt påverkar klimatets utveckling. Andra viktiga aspekter är återkopplande processer som påverkar kolets kretslopp i klimatsystemet och utsläppen av CH4, till exempel från tundra-områden.
   

 92. Thomas

  Christopher #90 Räcker en snödroppe?
   
  Du undrade varför ingen gjort uttalanden för evolutionsläran och jag gav exempel på ett par sådana. Vad mer begär du? En lång lista? Här kan vi ta AGU som nästa exempel på det där som du inte trodde fanns:
  http://www.agu.org/sci_pol/positions/evolution.shtml
   

 93. Pehr Björnbom

  Thomas #87,
   
  När Darwin skrev sin första bok om evolutionsläran så hade han ett stort observationsmaterial att bygga på. Därefter växte observationsmaterialet och har visat sig stämma överens med teorin. Särskilt upptäckten av DNAs struktur och och allt omkring hur denna medverkar till evolutionen har blivit en stark bekräftelse på evolutionsteorins riktighet.
   
  När det gäller klimatet har man inte alls så mycket observationer och observationerna stöder inte heller den av IPCC framhållna teorin så bra.
   
  När Arrhenius först publicerade en kvantitativ teori för växthuseffekten och hur ökad koldioxidhalt påverkar den globala temperaturen så hade han inga särskilt pålitliga observationer att bygga på. Han lanserade hypotesen om vattenångans förstärkande effekt baserat på en databas med minst sagt osäkra observationer.
   
  Tillkommande observationer sedan dess har inte lett till någon säker bekräftelse av Arrhenius hypotes om vattenångans förstärkande effekt. Idag är osäkerheten knappast mindre om denna effekt än den var på Arrhenius tid. Detta framgår klart och tydligt av exempelvis Graeme Stephens arbeten.
   
  Arrhenius teori blev utgångspunkten för ett omfattande forskningsarbete som lett fram till IPCCs traditionella AGW-hypotes som förutsätter en betydande förstärkning av koldioxidens värmande effekt genom vattenångans inverkan. Men inom klimatvetenskapen diskuterar man idag alternativa hypoteser,

 94. Christopher E

  Thomas,
  Kämpa på så kanske du hittar tre exempel. Du förstår mycket väl relevansen i min jämförelse. Kom med en modern jättelista som de du vevar om AGW-bekännelser istället.
  Jag kan lika gärna fråga om listor över gravitationens existens istället, det är liksom poängen som gick förbi dig.
  Och svara gärna på varför du tror att sådana här listor finns? Och om de är ett vetenskapligt argument, som du tycks mena?

 95. Peter Stilbs

  Tack, Pehr #89. Intressant. Denne OH är för mig en paradox – klartänkt i vissa frågor, och blind i andra.

 96. Ann L-H

  Tack Ingemar N. för ännu ett sammanfattande inlägg med bifogade länkar om politiseringen av klimatvetenskapen. Det hade varit intressant om gallspridarne hade bidraget med en initierad diskussion om innehållet i Montfords rapport istället för det vanliga angreppet mot dig som budbärare.     

 97. Thomas

  Christopher #94 ”Jag kan lika gärna fråga om listor över gravitationens existens istället, det är liksom poängen som gick förbi dig.”
   
  Med den frågan visar du att du helt missat poängen. Det finns ingen anledning att gå ut med listor om gravitationsteorin eftersom det inte finns något seriöst motstånd mot denna. Att vetenskapliga organisationer uttalar sig om AGW, evolution, vaccination och liknande frågor beror dels på att det är frågor som de anser har betydelse för samhället i stort och dels för att det finns grupper som organiserat går ut och sprider desinformation. 
   
  Uttalandena är att se som folkbildning, att kortfattat informera alla som inte har tid att skaffa sig specialkunskaper om forskningsläget i ämnet. Till skillnad från Ingemar Nordin anser jag sådan folkbildning hör till organisationernas uppgift.

 98. Christopher E

  Thomas #97,
  Bra att du nu håller med om att finns seriöst motstånd mot AGW-hypotesen. Inte vad du brukar hävda… 🙂 

 99. BoE

  Vilse-farande sk ”upplysta despoter” med oinskränkt makt har vi haft nog av genom historien.
  Hamnar någon sådan händelsevis rätt enbart pga sin egen förträfflighet, så är det ren slump.
  Oftast går det helt åt pepparn.
  Om man nu, som AGW-företrädarna påstår, har all den kunskap som någonsin kommer att behövas för sina ställningstagande och dessutom har politikens lyhörda öra, så fattar inte jag varför man måste envisas med att vara så livrädd för att ta debatten med oliktänkare.
  Det finns undantag. Judith Curry t ex.
  Är man stark/har en stark position, så måste man vara mycket snäll och korrekt.
  Precis som Bamse.  Och faktiskt gentlemannen Steve McIntyre!

 100. Christopher E
  Det verkar som om Thomas  tycker att det är värt att slänga anrika och ansedda RS rykte som stående över partipolitik, religiöst käbbel och billig aktivism och lismande för regering och skattesubventionering överbord … 
  .. för hans hjärtefrågna, klimathotstron (och troligen även lite pajkastning mot US republikaner)
  Jag tycker vi skall ta honom på hans ord. Han anser inte att vetenskapliga akademier och sällskap har andra syften och  målsättningar. Det är ju vad han argumenterar ivrigt för, och säger rent ut i vissa fall. 
  Jag tror inte han ljuger. Han har genom åren visat att han vill rasera allt som är mödosamt uppbbyggt inom och kring vetenskapen, och gå ’all in’ i denna fråga, tom i denna frågas mer extrema och utopiska uttolkningar … företrädd av kanske några dussing ’forskare’ i världen (vilka som det ter sig också har kastat det mesta av vetenskaplig rigorositet överbord, och också vill sätta allt på det sista kortet … som de hoppas skall ge dem rätt. Trots allt)
  Alternativt är det klimthotsrörelsen dödsruckningar vi ser, att de som bundit fast sig vid masten, inte har några andra (ut)vägar kvar än att bränna aktivismen rätt in i kaklet, och hoppas att det håller, att någon magisk förlösning kommer innan smällen, eller att kaklet rämnar och förlösning och upprättelse finns på andra sidan. 
  Jag tycker också vi skall ta honom på allvar när han säger att de metoder och det spel som avslöjades genom ClimateGate är legitima och berättigade förfaranden och handlingar inom vetenskapen bara man är religiöst övertygad om att man har rätt. Det är ju vad han har argumenterat sedan 2009. Att det är så det går till att skaffa kunskap … i forskningen. Eller iaf klimatforskningen! 
  Återigen: Ingen hänsyn eller  respekt för hur mycket man raserar och förstör … Den smällen år andra ta .. 
  Personligen anser jag det är förkastligt att vilja förstöra så mycket. Men jag är väl medveten om att den sortesn personer finns det ganska gott om, och de skulle gärna vara fler … och bli försörjda medans de håller på 

 101. Ingemar Nordin

  Thomas #97,

  Det finns ingen anledning att gå ut med listor om gravitationsteorin eftersom det inte finns något seriöst motstånd mot denna.

  I klaveret igen! Har du hört talas om den allmänna relativitetsteorin? Det har hänt en hel del sedan Newton, skall du veta.

  Efter Darwin så diskuteras det fortfarande om evolutionen sker i evolutionary jumps eller i små gradvisa steg som Darwin ansåg. Vidare teorin om ”hoppande gener”, och så förstås de nya rön som kommit att miljön kan trigga vissa gener, så att vi kan ha en modifierad evolutionsteori som liknar Lamarks gamla idéer.

  Vetenskapen står inte stilla – annat än möjligen i klimatforskningen där IPCC och de akademiska sällskapen deklarerat vad som gäller.

 102. Börje S.

  Klimathotspropagandan ska förnyas! Vetenskapare har samlats nånstans i Kanada (Vancouver?) för att krysta fram nya och effektivare sätt att skoja upp skattebetalare världen över med nya vinklingar på klimathoteriet. Först ut i SR var en engelsk havsforskare:
  Försurningen av haven värre än vetenskapen tidigare trott! Humrar, räkor och koraller kan komma att dö ut, pga att kalcifieringen förhindras i sura miljöer! 
  Samma gamla skåpmat, presenterat på samma gamla sätt: inte en siffra, inte en enda hänvisning, men naturligtvis ”värre än vi tidigare trott”.
  Hur djuphaven blivit såå mycket varmare utan att en enda av 2355 ARGO-bojar registrerat det förklaras inte heller, men hotfullt är det lik förbannat.
  Fy bövelen, ska det aldrig ta slut?
  Telenor meddelar i en broschyr att de med liv och lust ställer upp på jippot earth day och släcker ner  kl 21.00 31 mars. Klimathoteriet nästlar sig in precis överallt! Hur fan gör dom? Är resurserna helt obegränsade? Var kommer pengarna ifrån?
  Fan, jag blir rädd. Klimathoteriet, ett virus, som letar sig in i varje vrå av samhället och har för avsikt att genomtränga alla själar från bäbisar till rynkiga åldringar med ena benet i kistan. 
  PS Finns det något telefonbolag som håller sig för goda för att delta i klimatbedrägerigeshäftet? Jag vill helst slippa att betala till företag som håller på med sån skit.
  DS

 103. Pehr Björnbom

  Stickan #60,
   
  Är det anti-vetenskapligt att blanda politik och vetenskap så gäller detta uppenbarligen dig själv. Du låter ju din politiska övertygelse styra din analys av klimatkänsligheten på din egen blogg genom att bara diskutera de antaganden och hypoteser inom klimatvetenskapen som leder till hög klimatkänslighet, men du negligerar dem som leder till låg sådan.
   
  Jag hittade heller ingen förklaring till vilka modeller du använt för dina beräkningar.
   
  Jämför mina analyser som jag har gjort här på TCS:
  Klimatkänslighetens storlek och betydelse – en räkneövning med EBM
  Klimatkänslighet, några uppskattningar från observationer
   

 104. Thomas

  Christopher #98 ”seriöst” i betydelsen av större omfattning och betydelse, inte vetenskapligt seriöst.
   
  Ingemar #101 du bara bekräftar din extremism som jag beskrev i #87. Visst har man polerat i evolutionslärans detaljer, men grunderna är densamma som på Darwins tid, och även om relativitetsteorin modifierat Newtons gravitationslag så är det fortfarande den senare man använder i nästan alla praktiska sammanhang.
   
  Vi ser hela tiden utveckling inom klimatforskningen också, men även där är grunden densamma. CO2 kommer, vad än Håkan Sjögren brukar hävda förbli en växthusgas osv. Jag vidhåller att vetenskapliga organisationer har all anledning att gå ut med information till allmänheten i frågor där detta är av betydelse.
   
  De som föredrar vetenskapliga organisationer som inte ägnar sig åt sådant får väl bilda egna, det är så det brukar gå till när det uppstår för stor oenighet. Sen får vi se hur många som ansluter sig till dessa.

 105. Thomas

  Pehr #103 vad jag kan se i din länk är att Stickan lagt sig ganska väl i mitten på intervallet av rimlig klimatkänslighet. Han har varken tagit med de extremt höga eller extremt låga värden som förespråkas av enstaka forskare.

 106. Christopher E

  Jonas N #100
  Kul att se dig mer här igen! Jag delar nog din tes om att klimathotshysterin går mot sitt slut. Argumenten är ju slut, och ser tex på ett skolexempel som den flitige Thomas (förutom när han gömde sig rätt många månader när Climategate briserade) så har han ju lämnat de vetenskapliga argumenten alltmer bakom sig. Nu är det mest handuppräckningslistor, kreationism, konservativa tankesmedjor, big oil liknande argumentation som ska försöka frälsa de uttunnande skarorna till klimsthotsfrälsningen.
  Det betyder inte att vi kan andas ut. Klimathotsindustrin har byggt upp en rejäl apparat som med många finansiellt beroende kommer att skada ekonomi och miljö under lång tid framöver.
  Och visst är det otroligt att de inte kan eller vill de problemet med att vetenskapliga grupperingar utan att fråga medlemmarna gör politiska uttalanden. Klimathysterin har även skadat stora dear av vetenskapen för lång tid framöver.

 107. Christopher E #106
  Det är nog sant vad du säger. Men det finns alltså starka drivkrafter som endast har sett AGW som ett medel för att nå vissa politiska mål. De kommer inte att sluta. Den största risken som jag ser idag är att de förstått att deras största fiende faktiskt är det fria internet. Så se upp!
  Fi omgrupperar, maximal vaksamhet är på sin plats!

 108. Börje S.

  #107
  Jag hoppas du har fel, men nog ser det mörkt ut.
  Klimathotarna har lagt under sig media, kungahus, statliga radio och tvkanaler, telefonbolag, världsomspännande företag som Sony, regeringar, KVA, RS och liknande vetenskapssammanslutningar, högkolor, gymnasier, hög mellan och lågstadier, spelföretag, Bill Gates och fn vet om inte Apple också är med i skojeriet över alla skojerier.
  Jag blir alldeles matt. HUR ska alla dessa representanter för överhet backa nu? Och OM de backar, hur länge ska vi behöva vänta?
  Och OM klimathotarna får ge sig, kommer de väl att ligga väntande i buskarna, beredda att slå till mot allas väl och ve igen så fort tillfälle gives. I likhet med andra religiöst färgade subversiva politiska riktningar, som med mycken möda till slut tvingats dra sig tillbaka.

 109. Börje S
  Jag tror inte att man backar med buller och bång s a s, snarare tvärtom, det blir en smygande reträtt som knappt kommer att märkas.
       

 110. L

  Det enda vi vet med säkerhet är att CO2-utsläppen kommer att öka rejält under många år och om den globala uppvärmningen samtidigt fortsätter att stanna av, blir det allt svårare att skrämmas med CO2-hypotesen.

 111. Börje S.

  #109
  Tack Lena. Hoppas du har rätt.
  Det verkar som om jag drabbats av klimathotspessimism idag. 
  Ingvar pekar på den underliggande hotet från de självutnämnda världsräddarna, dessa milliardärer [utsugare] som har intet annat kvar att arbeta för än de våta drömmarna om en hel värld lydande under deras kommando.
  Ibland tror jag på det, ibland inte. 

 112. Pehr Björnbom

  Thomas #105,
   
  Stickan använder de transienta klimatkänsligheterna 2,1 och 2,7 grader. Det senare är nära det värde på den transienta klimatkänsligheten om James Hansen brukar ange som ett typiskt medelvärde.
   
  UAH-gruppen anser att den transienta klimatkänsligheten ligger under 1 grad.
   
  För övrigt bör man inte använda ordet extrem för att beteckna en etablerad forskares åsikt i en vetenskaplig fråga. Detta ord väcker obehagliga associationer, som om en vetenskaplig åsikt i en vetenskaplig fråga skulle kunna jämföras med politiskt extrema åsikter.
   
  Att jag påpekar detta är för att det finns en politisering inom klimatvetenskapen. För att minska detta är det bra att undvika diverse politiskt laddade ord om så är möjligt.
   
  Man gör klimatforskarna en otjänst genom att tala om extremt höga eller extremt låga värden på klimatkänsligheten som förespråkas av enstaka forskare. Till slut kan det bli så att forskarna inte vågar uttala någon åsikt, hur välgrundad den än är, eftersom det har talats om att vissa värden är extrema.
   

 113. Börje S #111.
  Köp Delingpoles bok. ”The Watermelons: The Green Movements True Color”.
  Han pekar på en del av de bakomliggande krafterna.
  Eller strunt i det. Var bara djävligt vaksam på alla former av begränsningar av Internet oavsett av vilket skäl som anges.
  Och verkligheten är lite mer komplicerad än miljardärer som vill styra världen.

 114. Börje S.

  ”113
  Milliardärerna var mest symboliskt menat, dvs människor med oöverskådligt långt avstånd till ”vanliga” människors verklighet ungefär.
  Och, visst, om hypen ska genomföras fullt ut, då kan vi vänta oss inskränkningar i yttrandefriheten, ty det verkar som om sagan om klimathotet, sann eller inte, ska tutas i oss alla till varje pris. Som en världsreligion som inte får ifrågasättas. (Dödsstraff för hädande och för konvertering togs i vårt land bort först på 1860-talet, till trots stora protester från prästerskapet.)
   

 115. Börje S.

  Just i dag verkar alltihop kring det sanslösa klimathotandet mer än vanligt som en ond mardröm.
  Kanske beror det på att min nya cykel är stulen. Min förra nya cykel stals för ett halvår sedan. I ett låst cykelskjul.
  Cykeltjyvar över hela stan och klimathotsbluffare över hela vida världen…var ska det sluta? 

 116. Pelle L

  Börje S. #115
   
  Beklagar cykelstölden!
  Och det finns nog ingenstans man kan gömma sig längre,
  inte ens i havens djupaste hålor
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4972801
  Överallt smyger sig alarmismens vidriga tentakler in.
  Men det visste du ju redan.
  En eloge för din utmärkta kommentar på sr.se om vancouvermötet!

 117. Håkan Sjögren

  Thomas # 104 : Har Du sett något fysikaliskt stöd för den framkastede hypotesen att CO2 är en ”växthusgas. Om den vore en sådan skulle en hel del av alarmisternas förutsägelser redan ha slagit in. Var är temperaturökningen i luft och på mark? Var är ”hotspoten”? var är de höjda havsnivåerna annat än i drömmarnas värld? Förra årets rekordutsläpp av CO2 borde väl synas tydligt och klart i temperaturmätningarna. Det man fann är bara bråkdelar av grader sedan man troligen manipulerat resultaten. Mvh, Håkan.

 118. Ingemar Nordin

  Börje S 115,

  Kanske beror det på att min nya cykel är stulen. Min förra nya cykel stals för ett halvår sedan. I ett låst cykelskjul.

  Är inte cykeltjyvar ett sällsynt brutalt släkte? Har länge funderat på om jag inte borde göra ett undantag i mina principer och förorda dödsstraff för just cykeltjuvar 🙂

 119. Håkan Bergman

  Börje S. #108
  ”Klimathotarna har lagt under sig media, kungahus, statliga radio och tvkanaler, telefonbolag, …”
  Ja titta här!
  http://grontele.se/
  Och titta här så fina referenser dom har:
  http://savenfjord.blogspot.com/2011/06/gron-tele-slar-till-igen.html 

 120. Börje S.

  #118
  Herrejösses du säger ju det jag tänker men inte vågar uttala.
  Det brukar gå över dock, tills nästa cykel inte står där jag ställde den.
  I den stad jag bebor är människor som lyckas behålla sin cykel mer än ett halvår en raritet, som vi andra betraktar med förundran och avundssjuka.

 121. Christina

  Här är en länk till en läsvärd recension av Delingpoles bok:
  http://www.newstatesman.com/books/2012/02/climate-change-lynas  

 122. Gunnar Strandell

  Christina #121
  Tillåt mig citera ur recensionen:
  ”I must end with an admission. I did not finish Watermelons. I think I deserve some credit for getting two-thirds of the way through before throwing my Kindle down in disgust. ”
  Är det en ny standard som etablerats bland CAGW övertygade att göra negativa recensioner av böcker man inte läst?
    

 123. Christina … 
  Mark Lynas är väl känd för två saker:
  Dels att han gräddtårtade Björn Lomborg (en annan författare som skrivit att dumdristig miljöpolitik inte är bra för miljon ) i fejset, samt 
  Att han skrev den tokalarmistiska klimatboken Six Degrees  som är ett alldeles utmärkt exempel på vad Delingpole beskriver.
  Som av en händelse är glöms just den boken bort i avslutningsraden där Lynas presenteras som ’författare’.
  Men hela ’recensionen’ handlade ju mest om Delingpole som person. ett debattinlägg mot honom. Jag blev då inte klokare om bokens innehåll. Bara att Lynas tyckte den var skit ..  Men att kalla saker för helt fel namn är ju legio i många ’journalistiska’ sammanhang numera.

 124. Jag tror att de flesta cykeltjuvarna är Miljöpartister, miljöaktivister och annat löst folk!
  Herregud, vettigt folk stjäl väl en bil om de nu måste transportera sig någonstans! 😀

 125. Jonas N och Christina.
  Jag har köpt hans bok (Kindle) och skall läsa den. Efter det kommer jag med ett omdöme. Tredje-partsomdömen är helt ointressanta. Varför peka på vad andra tycker om man inte läst själv??

 126. Jonas N # 123
  Man kan kanske nämna i sammanhanget, att Aftonbladets egen klimathotspropagandist Joakim Kerpner, använde just boken  ”Six degrees” som källa, när han skrev sina ”skräm skiten ur folk”-artiklar för några år sedan.
   Det jag länkar till här är en sammanfattning, som ”lämpligt nog” publicerades inför det senaste klimatmötet i Durban.
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14012328.ab
  Annars, om man vill få ett gott skratt ungefär som när man läser ”warmlist”, så kan man med fördel gå in på Aftonbladets hemsida och scrolla ner en bit. Där hittar man rubriken ”klimathotet”.
   När man läser allt sanslöst som skrivits om ”klimathotet” i svenska media (i det här fallet Aftonbladet, men alla stora tidningar har ju varit likadana i det fallet) så får man en delförklaring till varför svenska folket har sååååå lågt förtroende för journalister. Maken till ……..rent sk-t får man leta efter….. 

 127. Ingemar Nordin

  Labbibia #126,

  Ja, jösses vilket skräp MSM matat oss med över åren! Givetvis påhejade av diverse klimatalarmister och akademiska sällskap.

  Undrar hur en sådan som Kerpner, Lynas, eller för den delen Royal Society förklarar att ingen enda av IPCCs klimatmodeller, i något enda scenario för CO2-produktionen, förutspått utplaningen av uppvärmningen under de senaste 10-15 åren?

 128. Ingemar, det vet du väl: För att IPCCs modellkörningar är dels projektioner (inte predikteringar) och dels ’ensembler’ dvs medelvärdesbildade av många många körningar, så att de vilda kasten försvinner .. 
  och att ett enda och osannolikt utfall (verkligheten) skulle bli fångat av alla de mycker mer sannolika modellkörningar och deras medelvärden ..
  det kan ju inte IPCC lastas för. Vem vet, någon av alla dessa körningar kanske tom fick 2000-talet hyfsat rätt.
  Så nu kanske vi skall gå tillbaks och be dem gräva fram just den, så vi akn titta på den och ’få veta’ hur det kommer att fortsätta!
  🙂 

 129. Ingemar Nordin

  Jonas N #128,

  Ja, verkligheten är faktiskt så osannolik att den troligtvis inte finns!

  Vi lever ju i den postmodernistiska tidsåldern. Åtminstone inom klimatvetenskapen där modellkörningar om framtiden räknas som observationer. 🙂

 130. Jag kan för mitt liv inte förstå varför en ”ensemble” av olika utfall skulle ge något trovärdigare utfall. Det är väl ingen konst att göra en modell baserad på förutfattade meningar och sedan variera parametrarna för att få ett knippe utfall med viss spridning. Det är bara ett förbannat trick för att man skall tro att man ”inringat” sanningen. Ett trick ägnat att ge politiker att intryck av att man gjort ett gediget arbete. I själva verket är det inget annat än ett snake oil salesmans trick.
  Att ljuga med statistik har ersatts av att ljuga med modeller. Skit är skit även om man förpackar det med chokladpapper.

 131. För att parafrasera Samuel Clemens:
  Lies, damn lies and climate statistics … 

 132. För er som har skaffat ett billigt medlemskap på PJTV så kolla på Trifecta idag. En rejäl känga åt Global Warming
  http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=105&load=6631

 133. AOH

  Christina #  121
   
   
   
  ”Mark Lynas has is an environmental activist and a climate change specialis”
   
   
   
  Denna ML-kritik var inte mycket att hänga i julgranen  precis som andra  av hans inlagor  :
   
   
  http://www.newstatesman.com/environment/2010/04/carbon-neutral-lynas-maldives
   
   
  „How I am practising what I preach“
  „….But this is what I have taken on with the Maldives, whose transition into the world’s first carbon-neutral country it is my duty, as an adviser to the president, to help deliver…“
   
  „……..President Mohamed Nasheed declared to the world in March 2009 that he wanted his country 
  to be carbon neutral by 2020….“

   
   
  „……While we tackle these problems in the Maldives, I am aware that every economy in the world must decarbonise within the next few decades to avoid potentially catastrophic climate change. …“
   
   
   
  Även här satasade ML pa „fel häst“
   
   
  http://www.huffingtonpost.com/2012/02/16/mohamed-nasheed-maldives_n_1281175.html
   
  „….Police have issued an arrest warrant against Nasheed, and on Tuesday asked him to make a statement on his order to the military to arrest the country’s top Criminal Court Judge Abdullah Mohamed on accusations of political bias and corruption…“.
   
   
   
   

 134. Ingemar Nordin

  Från WSJ, svar till kritikerna:
  ” we urge Journal readers not to depend on pompous academy pronouncements—on what we say—but to follow the motto of the Royal Society of Great Britain, one of the oldest learned societies in the world: nullius in verba—take nobody’s word for it. As we said in our op-ed, everyone should look at certain stubborn facts that don’t fit the theory espoused in the Trenberth letter, for example—the graph of surface temperature above, and similar data for the temperature of the lower atmosphere and the upper oceans.
  Om American Physical Society:
  Yet here is the critical paragraph from the statement that caused the resignation of Nobel laureate Ivar Giaever and many other long-time members of the APS: ”The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.”
  APS members were permitted to send in comments but the comments were never made public.

  In spite of the obstinacy of some in APS management, APS members of good will are supporting the establishment of a politics-free, climate physics study group within the Society. If successful, it will facilitate much needed discussion, debate, and independent research in the physics of climate.”

 135. Ingemar Nordin

  oops #134,
  glömde länken:
  http://www.thegwpf.org/opinion-pros-a-cons/5024-no-panic-scientists-reply-to-critics.html 

 136. AOH

  Dagens inlaga från James D.
   
   
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100138560/peter-gleick-the-johann-hari-of-climate-science/
   
  Peter Gleick – the Johann Hari of climate ’science’
   
   
  „……Funny, that, eh? Before we examine a little more closely what he’s done, let’s just read a bit more about his Institute’s passionate commitment to integrity, shall we?….“

 137. Håkan Sjögren

  BoE # 32 : Om man kastar sten i ett växthus får man fram den verkliga ”växthuseffekten”: taket och väggarna går sönder. Därför bör man undvika sådan hantering. Mvh, Håkan.

 138. Ingemar Nordin

  Matt Nisbeth har en tänkvärd sak här (visserligen angående fakegate, men väl så tillämplig beträffande att akademiska sällskap (och VoF-liknande organisationer) tar ställning i heta vetenskapliga kontroverser:

  In a 2010 essay at Slate magazine following the Climategate controversy, I warned of the risks posed to scientists as they increasingly take up arms in the so-called battle against ”anti-science”:

  Urgent calls to escalate the war against climate skeptics may lead scientists and their organizations into a dangerous trap, fueling further political disagreement while risking public trust in science. A major transformation is needed in how scientists and their organizations engage the public and policymakers. The new direction is not to become more political and confrontational on the national stage, but to seek opportunities for greater public interaction, dialogue, and partnerships in communities across the country.

  http://bigthink.com/ideas/42563