Extremväder: Orkaner och "rätlinjiga stormar"

linjära stormar
Straight-line windstorms (fallvindar) är ett väderfenomen som kan uppstå i samband med åskväder och kraftiga lågtryck. Till skillnad från tornados och orkaner så rör sig vinden rakt fram, men kan vara lika häftig och förödande som i en tornado. I USA åstadkommer de stora skador på byggnader, skogar och skördar.
I en ny studie av Stanley A. Changnon, Windstorms in the United States. Natural Hazards 59: 1175-1187, 2011, så undersöks huruvida frekvensen och styrkan av dessa stormar har ändrats över tid i USA.
De konstaterar att rätlinjiga stormar fallvindar orsakar skador för $379 miljoner per år, och att i snitt 11 människoliv går till spillo varje år. Men, hör och häpna, även om kostnaderna för de materiella skadorna ökat i slutet av 1990-talet och en bit in på 2000-talet, så beror det inte på den globala uppvärmningen.
Författaren säger i abstracten: The national temporal distribution of catastrophic windstorms during 1952–2006 has a flat trend, but their losses display a distinct upward trend with time, peaking during 1996–2006. (Den tidsmässiga fördelningen i landet av katastrofala vindstormar under 1952-2006 har en platt trend, men skadorna från dem uppvisar en tydligt uppåtgående trend över tid, med en topp 1996-2006.)
Se även CO2 Science.
orkanstatistik
Roger Pielke Jr fortsätter att publicera artiklar om orkaner och skador, denna gång som medförfattare till Jessica Weinkle och Ryan Maue: Journal of Climate, med titeln ”Historical Global Tropical Cyclone Landfalls.” (in press).
De har tittat närmare på statistiken angående tropiska cykloners (TC) frekvens och styrka, inte bara i USA utan globalt. Det har inte varit någon större förändring där heller sedan 70-talet. Så deras slutsats blir:
Using currently available historical TC best-track records, we have constructed a global database focused on hurricane-force strength landfalls. Our analysis does not indicate significant long-period global or individual basin trends in the frequency or intensity of landfalling TCs of minor or major hurricane strength. This evidence provides strong support for the conclusion that increasing damage around the world during the past several decades can be explained entirely by increasing wealth in locations prone to TC landfalls …  (Genom att använda bästa tillgängliga data för TC har vi konstruerat en global databas om orkanstyrka och landkänning. Vår analys indikerar ingen signifikant långtidstrend beträffande frekvens eller intensitet för landkännande TC, vare sig globalt eller för de enskilda havsbassängerna. Dessa data ger starkt stöd för slutsatsen att den ökande mängden skador runt om i världen under de senaste decennierna helt och hållet kan förklaras med ett ökande välstånd på platser som ofta är utsatta för TC …)
Alltsomoftast hör man från alarmister från olika håll – ni vet ungefär vilka TV-kändisar jag menar 🙂 – att orkaner och stormar är ett tecken på den globala uppvärmningen, att miljontals människor redan idag lider på grund av den globala uppvärmningens effekter på oväder, och att (lite mer försiktigt) även om vi inte kan skylla en enskild storm eller orkan på den globala uppvärmningen så finns det en ökad sannolikhet för dem p.g.a. uppvärmningen. Fel, fel fel! Se på frekvens- och styrketrenden! Platt, platt, platt!
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Det verkar heller inte bli mer eller mindre snö i Sierre-bergen. Man har lyckats tagit fram snödjup från 1880 tills nu. Ingen trend vare sig upp eller ner. Snödjupet mättes tidigare av de som skötte järnvägen, man behövde mäta snödjupet för att veta om man kunde släppa iväg tågen genom bergen.
  http://nsstc.uah.edu/essnews/stories/02142012.html 

 2. Slabadang

  Klimatdesinformationen från CAGW borde bli en fråga för VoF!
  He he he he he he!! He he he he he ! Olle H kanske kan ta itu med problemet i hur det går till när man ser trender där det inte finns några?
  Att han bottnar i begreppen ”signifikans” när det gäller snödjup stormar köldrekord och värmerekord kan vara en bra uppgift. Ett Snöbelagd sahara och en halvmetersnö på Kosika är som vi alla förstår bara rena undantag,tillika också de hundraåriga köldrekorden i Europa och Ryssand förra året om det inte var varmt i Ryssland förra sommaren förstås för då blir det ju en väldigt viktig bekräftelse på vad som ”kan” hända i framtiden. Väder när det talar emot CAGW och klimat när det stämmer med  CAGWreligionen.
  Vad ska Al Gore och Trenberth nu säga till Pielke? Det bllir väl standardtillmälet som står till buds ”Denier”.

 3. Lars Jonsson

  Henrik M
  Jag antar att du avsåg att skriva Sierra Nevada bergen i Californien och Nevada. Tack för tipset.

 4. FcH

  Försäkringsbolagen i USA hotar med att ovädren blir fler och våldsammare. Många företag och husägare skräms att teckna försäkringar som de egentligen inte behöver. Hela AGW luktar geschäft lång väg.
  Många svenska kommuner har anställt nya klimatstrateger. Man tar sig för pannan. Skulle inte förvåna om det snart anställs andeutdrivare och Ghost Buster.

 5. Ingemar Nordin

  Någon meteorologkunnig person som kan tipsa på en bra översättning av ”Straight-line windstorm”? Jag kunde inte hitta någon svensk term för begreppet. Har vi sådana väderfenomen i Sverige? Eller kräver det stora platta slätter, typ USAs prärier eller Sahara?

  FcH #4,

  Visst är extremväder ett geschäft. Och, som du påpekar, det är inte bara försäkringsbolag som slår mynt av detta. Även svenska kommuner är villiga att satsa skattemedel på att anställa ”klimatstrateger” som kommer att jobba hårt för att implementera alltmer av kommunens budget på att hejda klimatet.

 6. tty

  Det svenska ordet är ”fallvind”. Det är alltså fråga om vindar som går radiellt utåt från en åskcell eller åskfront. Vi har alla varit med om de där påfallande kalla vindstötarna som kommer just innan ett åskregn börjar falla.
  Här i Sverige är de sällan starka nog att orsaka någon större skada, men i Mellanvästern som har de våldsammaste åskvädren i Världen kan de göra stor skada.
  Att vädret är så våldsamt i just Nordamerika beror på att det är den enda plats på jorden där ett sammanhängande lågland sträcker sig från ett tropiskt hav ända upp till Arktis. Temperaturskillnaderna kan därför bli enorma och det är det som driver vädret.
  Jag har själv rätt stor erfarenhet både av tropiska åskväder och åskväder i mellanvästern, och de senare är betydligt intensivare. 

 7. Lena Krantz

   
  Ja men det är ju lysande. Inga fler stormar, ingen högre temp, ingen accelerande havshöjning, inga hotspots i troposfären. Vad är egentligen kvar?
  Låg havsisutbredning i Arktis?
  🙂  
   

 8. Slabadang

  Lena!
  Isarna i Antarktis ökar i samma omfattning som de minskar i Arktis. Att luftströmmarna flyttar varmluftsbalansen mellan polerna verkar mycket troligt. CAGW har satt en käpp i hjulet för en utveckling för klimatforskningen.

 9. Lena Krantz # 7
  ”Vad är egentligen kvar?”
  Svar: En något förhöjd CO2-halt i atmosfären, jämfört med förindustriella nivåer…….
  Sammanfatting?
  CO2:s påverkan av klimatet är i alarmistiska kretsar enormt överdriven!
  Svårare än så är det inte. 😀

 10. Ingemar Nordin

  tty # 6,

  Fallvind. Tack för upplysningen. Nej, som du säger är det nog inte något större problem för oss i Sverige. Men för amerikanska försäkringsbolag och dess kunder är det allvarligt. De skador som åstadkoms är i klass med tornados och orkaner (cirkulära rörelser).

  Men enligt länken ovan till Pielke Sr beskrivning kan de också vara kraftiga i Nordafrika: Warm air flowing poleward to the east of intense low-pressure systems can also produce windstorms. In North Africa and the Arabian Peninsula such a windstorm, called khamsin, can transport large amounts of dust and sand northward.

  Fallvindarna kan vara mellan ganska moderata 15 m/s upp till full orkanstyrka på 45 – 50 m/s. Ja, ända upp till 215 km/tim (60 m/s)!

 11. Labbibia #9
  Precis!
  Det är givetvis fortfarande fullt möjligt att våra utsläpp av CO2 kommer att orsaka oönskade konsekvenser men någon apokalyps är knappast i syne.
  Det känns tryggt för framtiden!
          

 12. tty

  Ingemar Nordin #10
  Jo, fallvindar kan bli mycket hårda. Jag har själv upplevt katabatiska fallvindar på 40 m/s i Antarktis. 

 13. Skogsmannen

  ”Dessa data ger starkt stöd för slutsatsen att den ökande mängden skador runt om i världen under de senaste decennierna helt och hållet kan förklaras med ett ökande välstånd på platser som ofta är utsatta för TC …)”

  Med bakgrund av att byggandet av enfamiljshus exploderat genom Clintons bostadspolitik under 90-talet (med hjälp av bolåneinstituten
   
  Fannie Mae och Freddie Mac), är det väl inte märkligt om det finns fler hus att blåsa bort.
   

 14. István

  Lena #7
  Det var ett tag sedan jag kollade ”warmlist” sist, men det lär säkert finnas kring 500 olika eländen kvar, som kan komma att drabba oss.
  Allt mellan Accne och Yellow Fever.
  Thomas kan kanske hjälpa oss att inte förfalla i optimistisk berusning?
  Själv har jag av princip förkastat alla katastrofteorier hittills, och har en ledning på ca 10 : 0 mot domedagsprofeterna.

 15. Verkar ju som antalet ”major hurricanes” ökat på 90- och 00-talet

 16. Bertel

  Gällande diskussioner om olika väderfenomen, så finns det flerhundraåriga, havsbaserade observationer(observationerna gjordes oftast en gång i timmen och dokumenterades) tex hos den engelska flottan,s arkiv. Och likvärdig information borde finnas arkiverat hos hölländare, spanjorer, fransmän, kineser mm.
  Jag har inte sett några större sammanställningar av dessa, men vad tror ni, finns det kunskap att hämta ur dessa arkiv/loggböcker gällande väderfenomen mm ute på världshaven, under de senaste 700 åren?   

 17. Olaus Petri

  Stickan, det är rena rama tipping pointen du har räknat fram. Minskningen efter 2008 är den värsta uppmätta, möjligtvis med undantag för 1980!!! 😉

 18. Börje S.

  #15 Stickan
  Tänk vad konstigt! Det är inte lika många registrerade stora orkaner från det ena året till det andra. Vissa år är det fler och vissa är det färre. Mystiskt. Det måste vara koldioxiden!
  Och tänk, ibland verkar det som om temperaturerna är olika år från år. Där ser ni, koldioxiden!
  Fan vet om det inte blåser mer vissa år än andra. Jag säger bara: CO2.
  Att de där j-a haven slutat stiga, det kunde man väl aldrig tro. Kommer aldrig att förlåta dem.
  …..
  Men leve klimathotandet, må det pågå i evighet, amen. Leve klimatskräcken, Hurraurraurra.
  Kommentar modererad
   

 19. Bertel

  Olaus Petri # 17 och intresserade.
  OT. I Finland har vi inte upplevt liknande stormvindar sedan denna fenomen till urväder, kallad hurriganes, avtog, pga spridning av individuella viljornas flöde i olika känslomässiga väderriktningar, men stormigt värre vid utbrottet.
  http://www.youtube.com/watch?v=kQujKr2vzGE&feature=related  

 20. Olaus Petri

  Bertel! 😀

 21. Pelle L

  Bertil #16
  kan finnas risk för en liten statistisk felkälla där i form av
  positive (eller är det negative?) bias.
  De som upplevde orkanerna fanns sällan kvar för att rapportera dem.

 22. Ann L-H

  # 18 Börje S. – Nu är det djuphavets tur. Det är mycket allvarligt med eventuella konsekvenser av eventuella temperaturförändringar och eventuell försurning, även om man egentligen inte vet hur det står till. Skrämselmöjligheter och rop efter forskningsresurser i ljuv kombination. Senaste eko-eko-eko nytt från AAAS! Nålen i höstacken är funnen av våra målsökande från reportrar den ibland benämnda vetenskapsredaktionen på SR. 

 23. Kurt Persson

  FcH #4
  ”Försäkringsbolagen i USA hotar med att ovädren blir fler och våldsammare. Många företag och husägare skräms att teckna försäkringar som de egentligen inte behöver. ”
  Roger Pielke på sin blog ”For instance, we do see a upwards trend in North Atlantic landfalls since 1970, but not since 1944 (or 1900). Other basins show similar up-and-down pattens on multi-decadal periods, but we finding nothing coherent at the global level.”
  Det finns statistik! Man kan inte titta på global om man skall titta på trender i USA!