Smutskastningsförsök med töntstämpel

Heartland scr
I veckan gjorde AGW-alarmisterna ett försök att skapa en Climatgate-skandal för skeptikerna genom att publicera några dokument från tankesmedjan The Heartland Institute. Det var Desmogblog och bloggen med det missledande namnet Skeptical Science som andlöst delgav att Heartland Institute minsann ägnade sig åt att stödja klimatskeptiker!
Det blev en stor uppståndelse bland AGW:arna. Se en mer fullständig genomgång här. Även kända journalister som The Guardians Leo Hickman, BBCs Richard Black och New York Times Andrew Revkin hakade på i den allmänna upphetsningen.
Men det hela verkar ha utmynnat i ett magplask. För det första är de summor som lagts på att stötta klimatskeptiska konferenser, Anthony Watts temperaturprojekt etc. en spottstyver jämfört med pengaflödet till andra sidan. För det andra är det lite svårt att förstå varför det överhuvudtaget skulle vara särskilt konstigt eller upprörande att en politisk tankesmedja spenderar donationspengar på saker de tror på. Och för det tredje så är det centrala dokumentet, där institutets strategi påstås vara beskrivet, helt enkelt påhittat av ”läckaren”; en förfalskning. Se Heartland Institutes svar här.
Nej, om detta var tänkt som det stora avslöjandet av hur ondsinta, konspiratoriska, ohederliga och anti-vetenskapliga skeptikerna till AGW-teorin är, så blev det en rejäl flopp som raskt slog tillbaka på Desmogblog och Skeptical Science. En del journalister vill nog också helst glömma denna pinsamma historia där man i sin iver glömt bort detta med källkritik.
Fler kommentarer: Anthony Watts och Roy Spencer.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Visst är det roligt med ombytta roller. Samma grupper som glatt spred breven från CRU utan att ta sig tid att kolla sanningshalten skriker nu i högan sky över hur oansvarigt det är att sprida dessa dokument utan att ha kontrollerat om de är sanna. (Heartlant tycks bekräftat att de flesta är det även om de påstår att ett dokument är påhittat). Då var det inga problem med att stjäla brev, nu vill Heartland leta reda på och straffa den ansvarige. Då var det en skandal av stora mått trots att alla utredningar visat på att inga allvarliga fel begåtts, nu skall vi blunda och marschera vidare och snabbt glömma alltihop.
   
  Inte för att det som jag sett det framkommit något speciellt nytt. Vi vet redan att Heartland är en ren lobbyorganisation och att ett antal forskare får betalt av dem som lobbyister. Det som möjligen är av intresse är om  Heartland (och SEPP som också granskats) uppfyller reglerna för skattebefriade välgörenhetsorganisationer eller om de borde betala skatt för sina intäkter som alla andra, men det är något amerikanarna får reda ut själva.

 2. Olaus Petri

  Vår favoritdonna ger också sin syn på händelsen:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/02/17/big-oil-money-for-me-but-not-for-thee/ 
  Thomas, du tar som vanligt på dig skygglapparna för att bredda perspektivet. Alltid lika roligt hur detaljer skymmer helheten för dem som vet att ”science is settled”. 🙂

 3. Ivh

  Climategate var en bluff.
   
  Det är många som känner sig lurade av Climategate-skandalen. Inte minst de journalister som okritiskt gjorde stora rubriker av det. Nu kollar de flesta upp om påståendena är sanna som kommer från klimatskeptikernas sida,

 4. ces

  Thomas. CRU är en skattefinansierad institution som har försökt dölja information som skall lämnas ut enligt FOI. Vilket stöder teorin att det var någon internt som ledsnade och lade ut mailen. Observera att polisundersökningen inte hittade några intrång i systemet.
  Heartland är en privat institution som själv disponerar sina pengar. Det är redan konstaterat att man använt bedrägeri för att komma åt materialet. Undantaget är ett papper som bevisligen är en förfalskning och som är grunden för ”upprördheten”.
  Det bästa med hela ”affären” är att fler får reda på hur många hundra miljoner $ som Greenpeace och WWF får för att bedriva propaganda.

 5. L

  Ivh, förklara hur journalister kan känna sig lurade av Climategate? Det finns ju knappt någon som granskat forskningsskandalen?

 6. Håkan

  Vad har vi fått veta? Jo att en lobbying organisation bedriver lobbying för bidrag de fått från sina bidragsgivare för att bedriva lobbying.
  Verkligen spännande och ny information särskilt spännande blir det om det visar sig att den extra kryddan i grytan är en förfalskning.

 7. Ingemar Nordin

  Ivh #3 lever uppenbarligen i sin egen lilla värld, där det sker det ena miraklet efter det andra.

  Men Thomas #1, är inte riktigt där ännu.

  Glimategate och Fakegate är knappast analoga fall. Jag menar, hur spännande är det att få reda på att en tankesmedja som är kritisk till AGW-teorin stödjer aktiviteter angående detta.

  Hur spännande skulle det vara med t.ex. ”nyheten” TÄLLBERG FOUNDATION STÖDJER AGW-TEORIN!”. Skulle man få SvD, DN och SvT att slå på trumman för detta?

 8. HenrikM

  Thomas #1
  Efter ”skeptic-gate” så kan vi väl alla konstatera att det inte finns någon olje/kol-industri som finansierar skeptiker i någon högre omfattning. Om så vore fallet borde det ha handlat om helt andra summor som Heartland skulle ha förmedlat mellan olje/kol-industri och skeptiker.
  Så hädanefter så kan vi väl alla nästa gång någon hävdar att skeptiker finansieras av olje/kol-industri motargumentera detta (oberoende om man är skeptiker eller AGW:are). Om det ens förekommer så är det småsummor!
  Det var ju väldigt bra att dessa dokument läckte, då är ju denna fråga utredd. 

 9. Ingemar Nordin

  forts på mitt #7.

   

  Vad skapar rubriker i media egentligen? Skulle t.ex. följande ”nyhet” skapa rubriker:

  TÄLLBERG FOUNDATION FÅR STORT EKONOMISKT STÖD FRÅN SPELBOLAG

  Detta är sant, och har varit sant i många år, så jag vet inte om det är en nyhet egentligen. Däremot är det ju kanske viktigt att veta för dem som lägger pengar på Postkodlotteriet att en del av deras pengar går till Tällberg foundation (där bl.a. Wijkman och Rockström erhåller pengar).

  Eller skall man, som Thomas, anta att om en stiftelse erhåller pengar från ett företag så är man automatiskt en ”lobbyist” för det företaget? Då blir rubriken: TÄLLBERG FOUNDATION BETALD LOBBYIST FÖR SPELBOLAG.

 10. Thomas

  ces #4 att du bara orkar med det där att intrånget hos CRU skulle vara en insider när allt pekar på motsatsen: att någon först försökte hacka sig in på Realclimate och lägga upp informationen där, att den därefter hamnade på en hackersite i Ryssland, att andra insititutioner samtidigt utsattes för intrångsförsök etc.
   
  Vill man resonera så förefaller det mer rimligt att tro att läckan hos Heartland kom från en missnöjd anställd. Låter väl rimligt att en sådan skulle ha lättare att ha de kunskaper som krävs för att lura i någon sekreterare att han behöver material för nästa styrelsemöte? Skulle dessutom förklara varför ett dokument är skannat, det råkade han få tag på på Heartlands kontor. (Nej, jag har ingen aning om det var så det gick till mer än du har någon aning om att det var en insider hos CRU som stal informationen där).
   
  HenrikM #8 det här är bara en av många organisationer, de totala summorna är större. De stora summorna går dock till kampanjbidrag till amerikanska politiker, opinionsbildning är en bisak om man äger politikerna.
   
  Ingemar #7 det fanns inget speciellt spännande i Climategate heller, annat än för konspirationsteoretiker som plockar citat ur sitt sammanhang.
   
  Sen borde du veta vad lobbyism innebär. Postkodslotteriet ger pengar till Tällberg foundation m fl som en form av reklam. De vill få positiv uppmärksamhet genom gåvan och därmed kunna få fler köpare, men de väntar sig inte att Tällberg foundation skall direkt göra något för dem. Detta till skillnad från Heartland som direkt arbetar för att gynna givarnas intressen. De som ger till Heartland föredrar vanligen att inte bli uppmärksammade (notera den stora donatorn som är anonym tom för styrelsen!) medan det vore helt poänglöst för postkodslotteriet att ge till Tällberg om det inte vore just för uppmärksamheten.

 11. L

  Thomas, Postkodlotteriet borde byta namn till PK-lotteriet…

 12. HenrikM

  Thomas 10#
  Vilka är dom andra organisationerna? Hur stort är bidraget? Jag antar att det är försumbart i förhållande till forskning som ”stödjer” AGW/CAGW-teorierna. Eller håller du inte med?
  Jag har för mig att Jim Hansen och Co har hävdat om och om igen att olje/kol-lobbyn har massivt stött skeptisk-forskning. Det borde vi kunna nu enas om är rent båg.
  Jag antar att om man räknar in pengar som stödjer politiker som inte tror på CAGW i lobbypengar så är det givetvis stora summor går till detta. Men dessa politiker har väl många andra åsikter också, det gör väl att det inte går att särskilja vilka pengar som har med anti-AGW att göra eller för den delen det motsatta, pro-AGW. Heartland verkar ju vara en de stora förespråkarna för anti-AGW. Det visar sig ju att denna lobby-organisation i princip går på svält-diet!
   

 13. ces

  Thomas #10 Självmål igen! Hur kan Heartland gynna givarens intressen när givaren är anonym?
  Några miljoner till Tällberg gör att alla medlemmar kan få några hundratusen just för uppmärksamheten?

 14. Thomas

  Henrik #12 att forska för att ta reda på sanningen är onekligen dyrare än att bara hyra några lobbyister som håller föredrag om att de hittat den. Men om du vill sätta upp all forskning på AGW-sidans konto så för all del, det visar ju bara hur intellektuellt bankrutt förnekarna är.
   
  ”Jag har för mig att Jim Hansen och Co har hävdat om och om igen att olje/kol-lobbyn har massivt stött skeptisk-forskning. Det borde vi kunna nu enas om är rent båg.”
   
  Med tanke på hur lite forskning som bedrivs på den sidan så behövs inget ”massivt stöd”. BEST fick privat stöd, men det gick ju inte så bra så det gav nog inte mersmak. Nackdelen med att stödja ärliga forskare är ju att man inte kan veta vad de kommer fram till. CLOUD som väl är det mest kända ”skeptiska” forskningsprojektet på länge var däremot offentligt finansierat.
   
  cem #13 ”Hur kan Heartland gynna givarens intressen när givaren är anonym?” Så anonym är han inte. Hur skulle de kunna veta att det är samma person som ger år efter år och förvänta sig att han skall bidra i år igen om *ingen* vet vem som han är. Det är bara information som hålls i en mycket liten krets, för de andra är han ”The Anonymous Donor” som får ett helt eget kapitel i fundraising plan. Inte ”An anonomymous donor”.

 15. L

  Thomas, ser du dig själv som lobbyist..?

 16. Christopher E

  Hihi, det som framgår mest med all tydlighet i kommentarerna här är att Climategate fortfarande är en öm tå för Thomas. Han fördjupar bara magplasket  i detta ”avslöjande” om Heartland genom att försöka göra jämförelser. När det heller inte fungerar höjs tonläget med tal om Sanningen och de onda ”förnekarna”.
  Ledsen Thomas, att en lobbyorganisation lobbar och har sponsorer är liksom inte särskilt uppseendeväckande… det är betydligt mer genant hur de med allmänna medel finansierade forskarna i Climategate missförstått sitt arbete och menar sig arbeta för en ”cause”.
  I Climategateläckan behövde man inte heller förfalska dokument, det räckte med de äkta. Men de är nog mer intellektuellt korrupta i alarmistlägret. 😉
  De stora summorna med vilka olje/kolindustrin påstås köpa forskare tycks bara finnas i fantasin. Inte så konstigt, för finns det verkilgen någon naiv nog att tro att fossilindustrin verkligen känner sig hotad av klimatpolitik? Det är ju knappast så att dessa tillgångar kommer att få stanna osålda i marken för att några få klimattalibanländer bestämmer sig för ekonomiskt harakiri.

 17. Björn

  Thomas [1]; Det är skillnad på Heartland och CRU. Vad är det för fel av Heartland att vilja stöda skeptiker jämfört med CRU som har IPCC i ryggen och agerar korrupt? IPCC är ett politiskt organ som dikterar hur data från CRU skall behandlas. Vi betalar med skattemedel IPCC till skillnad med Heartland som finansieras med privata bidrag.
  Problemet i ett nötskal är att hela AGW-rörelsen vilar på CO2 som drivande av klimatet, men vars hypotes krackelerar och då måste man uppfinna nya falska argument för att överleva. Men det är bara en tidsfråga innan bubblan spricker. Annan forskning kommer att avslöja bedrägeriet kring CRU och IPCC.
   

 18. Christopher E

  Ivh #3
  Stora ord för att komma från dig som förra året visade en häpnapsväcknande kombination av självsäkra åsikter och okunskap om Climategate när du bestämt   hävdade att bulken av mailen frivilligt släpptes av de inblandade forskarna för att dementera saker som skulle vara tagna ur sitt sammanhang. 🙂
   
  Tro mig, Phil Jones och de övriga önskar inget hellre än att det verkligen var en bluff.
  Ur sitt sammanhang förresten, hur i friden friden kan tex Phil Jones egna ord ”With the earlier FOI requests […], I wasted a part of a day deleting emails and exchanges” betyda något annat än de säger???

 19. Ivh

  Ingemar Nordin #7
   
  Om det är någon som lever i en egen värld så är det väl du.
   
   

 20. HenrikM

  Thomas #14
  Jag tolkar ditt svar så här:
  Det förekommer in nämnvärd forskning betald av olje/kol-lobbyn för att bevisa att AGW är falsk.

 21. Ivh

  Chrisopher E #18
   
  Jag vet inte hur stor andel av mailen som publicerades av e-mail-tjuvarna. De som nu är tillgängliga på internet har lagts upp av instituten som fått sina mail stulna.

 22. Thomas

  Vid det här laget är det ett flertal som hållit med mig om att Heartland institute är en lobbyorganisation. Och däri ligger problemet som jag skrev initialt. Heartland är skattebefriat som ”501(c)” organisation, och då får man inte ägna sig åt lobbyverksamhet. Gott om självmål av de som försvarar Heartland med andra ord.

 23. L

  Ivh, vilka institut har publicerat e-mailen menar du..???

 24. L

  Thomas, är du säker på att Heartland inte får syssla med opinionsbildning? Skattebefrielsen syftar till att dom är en ”non profit” organisation enligt Guardian-artikeln.

 25. HenrikM

  L #24
  På Hearlands hemsida så kan jag i alla inte få nåt annat intryck än att dom är en lobby-organisation. Heartland försöker i alla fall inte dölja detta. 

 26. Slabadang

  He he he he!! 🙂
  Heartland stödjer skeptiker …. Nähä?? 🙂 Vilken överaskning!
  I huvudet på CAGWaktivister måste världen vara en diktatur där endast en röst en sanning skall ges 100 tals miljarder och en miljon åt ”oppositionen” ses som revolution.
  Att CAGW kommenatorerna Thomas och IVH har tappat greppet om verkligheten är helt klart. En effekt av fanatism är att man tappar begreppen om relevans och storheter. CAGW rörelsen är avslöjad som helt utan substans både i sina vetenskapliga argument och i sin moraliska. Hänsynslösa fanatiska egoister, där alla medel som helgar ändamålet legitimeras. Den största htsteriska fanatiska lögnrörelse vi någonsin upplevt . Va fan är det för fel på CAGWfolket? Det är så mycket som inte är fullt friskt!

 27. ces

  Thomas Du verkar fortfarande vara bitter för att Greenpeace förlorade sin ”charity status” i Nya Zeeland.

 28. HenrikM

  Om det nu är sant att ett av breven är förfalskning. Hur dum får man vara? Det är helt obegripligt. När nu detta har framkommit kommer ju ingen bry sig om vad som står breven, all kraft kommer gå att fundera på vem som är förfalskaren.
  Den som som levererade Climategate verkar ju vara en ljushuvud utan dess like, trots en polisutredning efter sig så verkar ju ingen ha en aning om vem denne är. Man kan ju onekligen dela ut 1-0 till skeptikerna!

 29. Slabadang

  AAAS möte  Kanada!
  Jag tänker på låten som handlar om att allt är ”Bögarnas fel” när AAAS ska ”kraftsamla” mot ”förnekare”. Bristen på egen sjukdomsinsikt och analys är rent komisk. Att de inte fattar att redan gjort FÖR MYCKET av de de nu försöker göra ännu mer utav finns inte i deras sinnesvärld.
  Vad som blir deras naturliga nästa steg är att börja förfalska dagliga observationer. Jag ser inga som helst morlaliska eller etiska gränser de har problem att överskrida för ”The cause”. De har redan fuskat i alla diciplinerna och någon självsanering förekommer inte överhuvudtaget. Tvärtom får hjälp med att sopa igen spåren av uppdragsgivarna.
  Hur man FÖRTJÄNAR förtroende har de inte minsta susning om. Tvärtom har vi fått ett historisk bevis på hur snabbt man kan förskingra det, men det är säkert ”bögarnas fel” det också?
  Att banka lögner fria fantasier påhittade hot katastrofer och pseudovetenskap i huvudet på folk var liksom ingen bra hållbar affärsplan. Vad CAGW genomgående saknar är SANS och SUBSTANS!

 30. John Silver

  Allt pekar på Gleick. PDF-CSI här:
  http://rankexploits.com/musings/2012/tell-me-whats-horrible-about-this/
  http://rankexploits.com/musings/2012/roger-jr-presses-gleick/
  Hans tystnad är talande.

 31. Obetalbart  … 
  Det märks att även detta svider ordentligt i alarmistfläsket. Thomas går igång med bredsladd och fullt förnekarspinn på alla fyra …
  Nu fattas bara att han hävdar att när realister påpekar att det sk ’strategi-PMet’ är fabricerat fejk, att det är körsbärsplockning, eftersom alla andra ju tycks vara äkta … 
  Fast, vänta lite, det är ju precis vad han säger. Och vad dom andra på alarmistsidan som gick på det och nu ännu en gång står där med den egna geggan i ansiktet, nu håller upp som som sin starkast kvarstående poäng … 
  Fast (kanske tom) de inser att det inte är läge att kalla det för cherry-picking just denna gång (trots att det ingår i deras facoritvokabulär)
  Vidare skriver han ”att forska för att ta reda på sanningen” i samma  tråd där han (än en gång) försöker hävda att ClimateGate-mailen inte betydde ngt, för att de bara visade vad forskare gör när dom är sig  själva. Och att Heartland är problemet, bla för att dom inbjuder även dem som Climategate-gänget med alla medel ville tysta … 
  Jo, nog är det ett problem för Thomas. Och inte är det det enda … speciellt eftersom hans ’problem’ bara växer och växer, och allt mindre verkar hjälpa hans sida. Inte ens fejkade sk ’strategy-PM’ får någon annan effekt än att aktivisterna kladdar ner sig igen, och inkompetenta journalister utan integritet visar hur korrumperade de blivit i klimatkyrkan  att de sväljer nästan vad som helst .. 
  Tro faen att Thomas är uppskärrad … 
   

 32. Börje S.

  Några siffror tagna från JoNovas blogg:
  $300.000.000 – Greenpeace, årsrapport 2010
  $700.000.000 – WWF, årsrapport 2010
  $ 56.000.000 – Sierra Club, årsrapport 2010
  $750.000.000 – NSW climate change fund
  $360.000.000 – UK university fund
  $7.000.000.000 – US government funding for climate science Climate money 2009
  $1.300.000.000 – US funding for climate related appropriations, USAID 2010
  $243.000.000.000 – Årliga investeringar i ”förnybar” energi
  $0 – US government funding for skeptical scientists
  Till sist 
  $6.400.000 – Heartland, 2010
  http://jonova.s3.amazonaws.com/artwork/mudslinger-map/climate-scare-machine-800.gif
  Citat från JoNova:
  As I always say when these matters are raised, YES Please. Let’s do talk about the funding.”
   

 33. Börje S.

  Förtydligande #32:
  $360.000.000 UK university climate fund UK government [£234.000.000]

 34. BoE

  Det verkar vara så att det endast var det smaskiga ”Policy 2012” dokumentet som behövde ”läckas” från The Heartland Institute, eftersom de övriga dokumenten uppges redan var offentligt tillgängliga.
  Om det ”läckta” policy dokumentet dessutom visar sig vara en förfalskning och därmed inte läckt, så kommer väl Bull-Shit- kreativiteten i kretsen av spin-doktorer att slå nya rekord här och annorstädes.

 35. Slabadang

  John Silver!
  Gleick recenserade D La Frambois bok på ANAZON.com utan att han hade läst den så visste han att den var full av ”lögner”, 🙂
  Thomas och IVH har säkert något att säga till Gliecks försvar. Glieck tillhör den hänsynslösaste delen av CAGWpropagandans svansar. Han drar sig inte för något.
  Men det är bara att tacka och ta emot John Silver. De behöver ingen hjälp mot det ökade antalet skeptiker de skapar de flesta själva av egen maskin. ”Motåtgärderna” skapar allt fler. Vilket preverst fanskap denna rörelse är.

 36. John Silver,
  ”Allt pekar på Gleick …. Hans tystnad är talande.”
  Nu ’argumenterar’ du som en AGW-aktivist. Och jag tycker det är dumt dessutom att han hängs ut som ’misstänkt’. Oavsett svaret kommer Han/aktivisterna att spela offer-kortet där och vilja byta ämne … Men han har fått den direkta frågan av Rober Pielke Jr. 
  Här har du en bra (plus däri en tidigare) artikel om Fejk-PMet, vad det kan betyda, och vad för slags person(er) kan ligga bakom. Dessutom från en övertygad pro-AGW och CO2-skatt journalist. Mycket välskrivet. 
  Mina egna tankar om fejkarens identitet finns i en nylig kommentar där.  

 37. Gunbo

  Lite klipp från Heartland-dokumentet:
  “Other contributions will be pursued for this work,
  especially from corporations whose interests are threatened by climate policies.
  ………
  At present we sponsor the NIPCC to undermine the official United Nation’s IPCC reports and paid a team of writers $388,000 in 2011 to work on a series of editions of Climate Change Reconsidered.
  Our current budget includes funding for high-profile individuals who regularly and publicly
  counter the alarmist AGW message. At the moment, this funding goes primarily to Craig Idso
  ($11,600 per month), Fred Singer ($5,000 per month, plus expenses), Robert Carter ($1,667 per month), and a number of other individuals, but we will consider expanding it, if funding can be found.
   
  ………
   
  Efforts at places such as Forbes are especially important now that they have begun to allow highprofile climate scientists (such as Gleick) to post warmist science essays that counter our own. This influential audience has usually been reliably anti-climate and it is important to keep opposing voices out.”
  Är det någon som fortfarande tror att ”klimatkriget” handlar om vetenskap?

 38. Slabadang

  Jonas N!
  Jag får gratutlera till din egen tråd på deltoid. Vilken underbar massaker Jonas. Du verkligen smulade sönder alla deras försök till att äga auktoriteten och problemfomuleringsmakten. Att fler av dina kontrahanter försökte imponera med att vara ”klimatforskare” var ett ganska och i efterhand korkat grepp. Klimatfjädrarna rök i ett  ruggigt härligt verbalt slagsmål.

 39. Börje S.

  #37
  var finner jag Jonas N:s massaker?

 40. Bengt Abelsson

  Gunbo # 36
  Det finns starka skäl att anta att detta dokument är en förfalskning.
  Se WUWT med flera.

 41. Slabadang, Tim Lambert (Deltoid) har bannat mig där (åven min egen tråd) efter att aktivisterna hade skrikit och krävt det i ett halvår. Den förste att göra det var dessutom en UI-skribent .. 
  Visst är det anmärkningsvärt att de AGW-troende nästan utan (*) undantag måste hänga i inhägnade skyddade hönsgårdar där det mest är larvigt kackel, vilket snabbt övergår i gäll ’kackel-foni’ när någon ställer en kritisk fråga eller tom påpekar att de har eller bara resonerar fel .. 
  Där man aktivt måste använda raderknappen … 
  (*) Thomas är  faktiskt en av ytterst få aktivister som vågar sticka hakan utanför skyddsrummet.
  Gunbo – Tänk att du totalt svalde vad som skrivits i det fejkade dokumentet? Det som var så uselt skrivet, i ett försök att bekräfta dom värsta dum-fördomarna som florerar bland de AGW_troendee?
  Du som brukade skrävla om din förmåga att vara objektiv och tänka självständigt, tom att du förstår (nästan exakt) hur andra människor tänker!? 
  Som jag skrev ovan: Det bästa med detta är att kladd som exploderat upp rätt i ansiktet på alla lättledda  …

 42. Slabadang

  Jonas N!
  Den självproklamerade klimatdiktaturens medlöpare isolerar sig allt mer. Sanningen blir ju alltid obekväm i diktaturer.

 43. Thomas

  Börje #32 ”$0 – US government funding for skeptical scientists”
  Roy Spencer? Räknas inte att han är anställd på UAH, eller är det bara federala pengar som tas med? Även så är det bara titta på de artiklar han skrivit där det framgår var pengarna kommer från. Jag hittade direkt en referens till NASA.
   
  Annars är det väl mest ett bevis för bristen på forskare som är tillräckligt ”skeptiska” för att räknas av Nova. Vilka är det som borde få pengar men inte får det? Argumentet känns igen från parapsykologer som också förklarar bristen på resultat med hur lite pengar som går till parapsykologisk forskning, att orsakssambandet kan vara det omvända slår dem inte.
   
  Och hur var det nu med hela den där långa listan på artiklar som påstås vara kritiska mot AGW. Är det ingen på den som fått statlig finansiering, eller är Jo Nova tillräckligt realistisk för att inse att den bara är en bluff inte värd att ta hänsyn till. ”Skeptikerna” försöker samtidigt hävda att det är en massa forskning som talar mot AGW och att ingen forskning som talar mot AGW är tillåten. Det går inte ihop.

 44. John Silver

  Jonas N { 18.02.12 at 15:09 }
  ” John Silver,
  ”Allt pekar på Gleick …. Hans tystnad är talande.”
  Nu ‘argumenterar’ du som en AGW-aktivist.”
  Jag tycker det ser ut som ett påpekande snarare än ett argument.
  Vad får dig att tro att jag inte läst Atlantic artikeln? Steve Mosher är skarpare och han är en äkta luke-warmer.
  Kan du länka till din Deltiod massaker?

 45. Slabadang

  Vilken formulering på fakedokumentet!
  Hur barnslig är inte denne Gleick? Att han är så korkad att han själv trycker in sitt eget namn och förärar sig en titel alla redan speciellt under hans namn redan skrattat ut så är så bizarrt att man baxnar.
  Gunbo! Du har verkligen skaffat dig kompisar som jag är övertygad om när du väl fattat vilka de är inte vill vara i närheten av, Är det som så att du satt dig i en situation där du inte kan se verkligheten längre? Vad är det som får dig att fortfarande ha förtroende för dessa gubbar? Om vi talar om FÖRTROENDE vad är det för dig?

 46. Thomas # 42
  Halmgubbarna haglar ser jag.
  Men jag tänker ändå boxa till en av dina halmgubbar, för att se om du har något på fötterna överhuvudtaget……
  Så, jag ber dig komma med källhänvisning på ditt påstående om parapsykologer. Alltså, ge mig en länk.
  För det kan väl inte vara så illa att du testar en egen variant av ”förnekar”-tricket? Eller det kanske det kan?
  Den sortens argument går möligen hem i kommentarsfälten i dagstidningarna, men knappast här.

 47. Slabadang

  Ni kan sluta undra om detta är en förfalskning eller ej!
  Använd huvudet! När skulle J¨Heartland Intsitute någonsin kalla Gleick för ”highprofile climate scientists ” aldrig´!! Gleick finns inte end med på topp tusen listan. Det är nån finnig greenpiss aktivist med ett IQ mätt i tvåsiffriga tal som fantiserat ihop ett dokument buggt på sina egna önskedrömmar. Vem på Heartland ser Gleick som en motståndare ens värd att nämna i sammanhanget? Svaret är INGEN!
  När CAGWfanatikerna ändå hade chansen så visar det hur korkade de faktiskt är i grund och botten. Anklagelser är alltid till för att skapa sig överlägen. Ska de ändå ljuga så borde de lagt mer tid för analys för hur de verkligen skulle kunna skada när de ändå sänkt sig till den nivån. Dokumentet är ett mer ett rop på hjälp från Peter Glieck och hans aktivister på hur de skulle önska att saker och ting vore.
  High profile climate scientists” Sorry Gleick du kvalar inte in i den klassen ens hos dina egna! En ”wannabe” av värsta sort!

 48. John S, jag är inte så mycket för self-promotion. Men:
  Det började här .. 
  för närmast exakt halvåret sedan, 
  och slutade (med några korta mellanspel) ..
  här den gångna veckan.
  Skulle tro att det är sammanlagt ~4000 kommentarer. Tyvärr väldigt glest med utmaningar värda att nämnas. Desto fler okvädningsord däremot … 
   

 49. Slabadang

  Parapsykologin!
  Den har väl sitt huvugkontor på SMHI och ett litet kontor brevid genusvetenskapliga inst på Lunds Universitet.
  ”Sök till Lund” Här bryr vi oss inte om vad du har mellan öronen utan vad du har mellan benen”
  Vänliga hälsningar Styrelseordförande
  Allan Larsson

 50. Gunbo

  Bengt Abelsson #36,
  ”Det finns starka skäl att anta att detta dokument är en förfalskning.”
  Må så vara men Heartlands ”president” Joe Bast har uttryckt sig liknande i en autentisk intervju i Nature.
  ”We’ve won the public opinion debate, and we’ve won the political debate as well,” Bast says. ”But the scientific debate is a source of enormous frustration.”
  Bast happily acknowledges hand-picking data to support his position, but argues that scientists on the other side do the same thing when they are building a case for global warming. He also says it is only natural that a libertarian like him would decide to question the scientific foundation for climate change.  Getting serious about global warming means implementing government regulation, going after industry, raising taxes, interfering in markets — all anathema to a conservative agenda.”
  Handlar det om vetenskap?

 51. L

  Gunbo, visst handlar det om vetenskap. Den ska tåla att ifrågasättas.

 52. Slabadang # 48
  I bland är du bra, och i bland är du helt enkelt överlägsen!
  Ditt # 48 är fenomenalt, både roligt och mitt i bullsey! 😀 😀 😀

 53. Slabadang

  Gunbo!
  För mig är det så tydligt att du hakar på CAGW endast på ideologiska grunder och fullständigt skiter i vad sanning moral relevans etik moral lögner överdrifter och skogstokiga påståenden är för något.
  Därför är CAGW livsfarlig och vill du leva i värld som styrs av brister i alla dessa avseenden så visst och jag vill önska dig och världen lycka till!! Tror du åsiktförbiudet och klimatdiktaturens villkor bara kommer ätt drabba ”kapitalisterna” tror du att ”klimatförnekare” kommer utgöra det enda åsiktförbudet?
  Är det ingen polett som trillar ner nånstans? Stöder du CAGW så legitmerar du diktaturens verktyg och makt. När du har en avvikande åsikt i den kommande diktaturen så komer du inte ha någon att vända dig till. Att stödla CAGW är att aktivt bekämoa alla demokratins grundläggande spelregler och tryggheter.
  Du stödjer ett gäng hänsynslösa demokratins parasiter som använder våra skatter för att ta våra röttoghet och våpr makt ifrån oss. Det är självklart att de måste ljuga som höstar travar för att inte avslöja vad som i verklighegten ligger bakom deras strävanden.
  Vägra därför att ställa upp på klimatdikturens och klimathotsprfitörernas villkor. Du kanske längtar efter en diktatur som du hoppas skall göra allt du önskar. kanske vi alla önskar en egen diktatur där vi sitter på toppen och får vår vilja igenom. Att inte falla hän åt sådana tankar är att tro på demokrati. Jag vet inte om du gullat med historiska folkmärdare och röda diktaturer men det skulle inte förvåna mig. Tanlkbanorna vill ofta inte släppa utan gömmer sig istället bakom andra frågor. jag vet inte men du stöder och legitimerar förbannat farliga krafter.

 54. Thomas

  Här en annan bra artikel:
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16861468
  Få se vad ni hittar på för bra försvar på att det läggs munkavle på forskare den här gången…

 55. Thomas # 53
  Nå, hade du någon länk om de parapsykologer du orerar vitt och brett om, eller var det som jag trodde, bara ännu en halmgubbe från dig. Dessutom ovanligt ful.
  Har du ingen länk ser jag det som en bekräftelse på att du spelar orent. Nåja, det var ju inga nyherer förstås.

 56. Ottar

  Kanske dags att påminna om Jacob Nordangårds studie Thoughts leading to action (den har nämnts tidigare på den här bloggen): http://files.meetup.com/189080/Thoughts%20leading%20to%20action.pdf
  Det Nordangård fann var att en hel rad av de ledande klimatlobbyorganisationerna (Aspen Institute, Romklubben med Anders Wijkman som viceordförande, Trilaterala kommissionen, Conservation foundation m.fl.) sedan starten finansierats med stora pengar från fonder skapade av familjer som Rockefeller, Ford och Agnelli. Alltså pengar från olje- och bilindustrin.
  Samma kärngrupp av klimatlobbyister sitter kors och tvärs i de olika organisationerna. Och de har alltså långsiktigt fått omfattande finansiering från några av de rikaste industrifamiljerna i världen. Ibland blir exemplen nästan komiska, som oljemiljardären Robert O. Anderson, som borrade efter olja i Alaska samtidigt som han gav pengar till Friends of the Earth, finansierade den första Earth Day och deltog i planeringen av Stockholmskonferensen 1972.
  Den fråga som förstås ställer sig är vad dessa överrika personer i dessa halvhemliga sällskap, dit de rekryterar varandra, är ute efter. Nordangård menar att svar ges när man undersöker hur de här organisationerna beskriver sina syften: De vill bort från nationellt bestämmande och ha ett världsstyre. För att få folk att lyssna behöver de måla upp globala hot, av typen klimathot.
  Det förklarar också varför EU varit så ivrigt att hoppa på klimattåget. Det har gett argument och redskap för att skapa en större europeisk överstatlighet.

 57. Thomas

  Labbibia, jag lagrar inte vartenda inlägg jag träffar på på diskussionsforum. Ibland är det rimligt att kräva källor, men som du gör det är det bara ett sätta att döda en obekväm diskussion.

 58. Thomas pratar om ’att döda en obekväm  diskussion’ … i en tråd där han försöker styra bort från det senaste praktfulla självmålet som både utförts (men än mycket mer drabbat) de klimatahotstroende. Både aktivisterna, de lättledda troende, koomunikatörerna, journalisterna, och kanske tom en och annan klimatforskare … 
  Härligt att se! 

 59. tty

  Nu börjar verkligen Thomas och Ivh få allvarliga problem med verklighetskontakten:
   
  Thomas #1
   
  ” Samma grupper som glatt spred breven från CRU utan att ta sig tid att kolla sanningshalten skriker nu i högan sky över hur oansvarigt det är att sprida dessa dokument utan att ha kontrollerat om de är sanna. ”
   
  I verkligheten så låg WUWT och Climate Audit på Climategate-materialet ända tills UAE:s reaktion gjorde det klart att materialet var äkta.
   
  Ivh #21
   
  ”Jag vet inte hur stor andel av mailen som publicerades av e-mail-tjuvarna. De som nu är tillgängliga på internet har lagts upp av instituten som fått sina mail stulna.”
   
  Fullständigt gripet ur luften.

 60. Thomas # 56
  Obekväm diskussion?
  Inte alls, snarare tvärtom! Jag känner mig alltid bekväm när du börjar kasta halmgubbar omkring dig, för då vet jag att du är ute och cyklar.

 61. Ingemar Nordin

  Gunbo #49,

  Det där citatet låter som en skröna. Har du några länkar till vad Bast verkligen sagt?

  Den vetenskapliga debatten är nämligen det som redan är vunnet – allra först och för länge sedan. Att vinna debatten i public opinion (åtminstone i EU, för att inte tala om Sverige) återstår, där har klimatskeptikerna bara börjat. Följer du inte alls debatten i t.ex. England och Tyskland?

 62. Jonas N # 57
  Klockrent!

 63. Bengt Abelsson

  Gunbo #49
  ”One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. It has almost nothing to do with environmental policy anymore”.
  Prof. Ottmar Edenhofer, Neue Zürcher Zeitung, 14 November 2010
   
  Prof. Edenhofer är Deputy Director på Potsdam Institute for Climate Impact Research.
  Just så – ”klimat” politiken är frikopplad från miljöhänsyn.

 64. Thomas

  Ingemar #60 Google är din vän. (eller i alla fall väldigt användbart)
  http://www.nature.com/news/2011/110727/full/475440a.html

 65. Christopher E

  Ihv #21
  Första gången du klampade i klaveret och påstod att CRU mfl själva släppt de komprometterande mailen var det underhållande… men nog trodde jag du läst på sedan dess.
  Att du framhärdar i denna felaktighet och samtidigt menar dig kunna avgöra att Climategate var en bluff är helt förbluffande.

 66. Gunbo

  Bengt Abelsson #62,
  ”Just så – ”klimat” politiken är frikopplad från miljöhänsyn.”
  Stämmer säkert! Klimatpolitik är politik.

 67. Christopher E

  Gunbo, jag ser inga problem med något av dina citat, vare sig det du något ovist plockade från ett förfalskat dokument (?) eller intervjun med Bast.
  Att släppa fram eller stödja forskare utanför konsensusen eller det politiskt korrekta är i högsta grad vetenskap, så att områden blir belysta och testade från flera håll.
  Att ”underminera” IPCC betyder inget annat än att underminera panelens monopol på verklighetsbeskrivningen.
  Ingenstans antyds eller påstås att forskningsresultat köpts (dvs förfalskats).
  Heartland är helt enkelt inte skurkar många klimathotstroende skulle vilja. Att försöka attackera dem med förfalskade dokument är superkorkat, och Heartland lär enbart gå styrkta ur det hela. 

 68. Gunbo

  Ingemar Nordin #60,
  ”Den vetenskapliga debatten är nämligen det som redan är vunnet – allra först och för länge sedan.”
  Var snäll och upplys Joe Bast om detta! Det verkar vara han som inte följer debatten i England och Tyskland. 😀

 69. HenrikM

  Hmmm. Jag och Thomas verkar tämligen överens:
  1) Det förekommer in nämnvärd forskning betald av olje/kol-lobbyn för att bevisa att AGW är falsk.
  2) Det förekommer en (hel) del forskning som kommer fram till att AGW (eller snarare IPPC förutsägelser) inte stämmer (Thomas #43).
  Jag antar att Thomas tycker att det är väldigt lite forskning som motsäger IPPC:s dogmer, men jag upplever att det är ganska väsentlig forskning som motsätter IPPC:s förutsägelser.
   
   

 70. Slabadang

  Ottar!
  SVT har valt att ställa sig på manipulatörernas sida. De är direkt styrda av klimatpropagandans aktörer. Vetesnkräpsredaktion är kidnappad av greenpeace/miljö aktivister och det finns mig veterligen inte en enda av dessa i redaktionen som INTE har denna bakfrund utan tvärtom så har det varit en systematisk rekrytering ur aktivistkretsar.
  Tricket för att SVT skall ´kkunna bedriva en ideologisk rekrytering är att varje individ arbetande på SVT INTE äger ett personligt ansvar för opartiskheten och sakligheheten och inte heller för sitt eget oberoende. Det kostar därfrö ingenting att maxa sin partiskhet och sin osklighet så mycket det bara går. Risken för att ställas till svars är NOLL!! Det är endast via den ansvarige utgivaren ansvaret kan utmätas efter en lång omväg runt pappfasaden ”granskningsnämnden”.
  SVT har alltså en organisation som direkt strider mot hela uppdraget genom sin föruttnelse av ansvarsfördelningen. Det är inte av en tillfällighet det personliga ansvaret för förtroendet och uppdraget är utraderat. SVTs regleverk och bemanningstruktur är för att kunna kontrollera den ideologiska profilen och sammansättningen av redaktionerna.
  Att de utnyttjat sitt regelverk märks på resultatet. Att bevisa och lyfta fram riskerna med nuvarande system för infiltration och korruption är skäl nog för att  i grunden förändra kontrollen och redovisningen av både rekrytering och granskning. SVT har åt helvete för mycket makt över sin egen granskning och de skyddar den till sista blodsdroppen.
  Utan den makten tappar de sin möjlighet att agera så partisakt och i direkt strid med hela meningen med PS som de bevisat i klimatdiktaturens propaganda. De skrattar åt vår maktlöshet. Men skrattar bäst som skrattar sist!!” He he he !! 🙂

 71. HenrikM

  Det måste ha slagit fullständigt slint för ”The Team”. Läs denna:
  http://junkscience.com/2012/02/18/open-letter-from-michael-mann-to-heartland-institute/ 
  Man kan undra om det här också är en förfalskning för att totalt förnedra de forskare som har skrivit under brevet! Hur kan de jämföra breven från Heartland med Climategate??? Är deras världsbild totalt världsfrånvänd?
   

 72. Gunbo

  L #50,
  ”Den ska tåla att ifrågasättas.”
  Självklart!!! Men om syftet med ifrågasättandet är något annat än vetenskapligt är det inte trovärdigt.
  ”Getting serious about global warming means implementing government regulation, going after industry, raising taxes, interfering in markets…” låter inte som ett berättigat ifrågasättande av vetenskapen! 

 73. Gunbo
  Hur ser du på argumentering som försöker smutskasta meningsmotståndarna i klimatdebatten? Eller de som försöker med fula  ascossiationer för att misstänkliggöra klimathotsskeptiker?
  Som exempelvis Thomas sysslar med i sitt # 42.

 74. HenrikM

  Jag anser att följande är den grundläggande skillnaden mellan Heartland-breve och Climategate. I den senare så kan nog alla vara överense om att den moraliska och etiska kompassen inte stod rätt i alla lägen (glädje över annans död etc..). I den första kan man ju inte se annat än att de jobbar enligt de direktiv/tankar som är deras uppdrag. 

 75. Gunbo

  Slabadang #52,
  ”För mig är det så tydligt att du hakar på CAGW endast på ideologiska grunder och fullständigt skiter i vad sanning moral relevans etik moral lögner överdrifter och skogstokiga påståenden är för något.”
  Min vän? Slabadang! Det jag verkligen strävar efter och högaktar är sanning, moral, relevans, etik, moral. Skillnaden mellan dig och mig är övertygelsen om att bara den ena sidan innehar dessa egenskaper. För mig är klimatfrågan inte så enkel, världen inte så svartvit! Kalla mig naiv om du vill men i s f kallar jag dig fanatiker! 😉  

 76. L

  Gunbo#71, nu slingrar du dig, din fetning som jag kommenterade var denna:
  ”He also says it is only natural that a libertarian like him would decide to question the scientific foundation for climate change.”

 77. Slabadang

  Gunbo!
  I din värld så levereras den alltså av M Mann Al Gore Hansen och Pauchari! För mig är den som ertappats med lögner är för alltid förtroendet förbrukat. Du gillar att låtsas och spelar teater Gunbo!! 

 78. Ottar

  Slabadang #69
  I mitt tidigare liv som journalist var sanningen inte förutbestämd på samma sätt som den tydligen är numera. Någon typ av paradigsmskifte har skett. Det är sorgligt i sig, och dubbelt snett blir det av att den förutbestämda sanningen får gå under namnet journalistik. Det är precis det det inte är.
  Jag vill lyfta fram Jacob Nordangårds studie för att han gjort just det varje äkta journalist borde göra: Ta reda på fakta först och skriv artikeln sedan. Jacob gör ett klassiskt scoop genom att visa att just de som larmar om oljefinansierade lobbyister själva finansieras av oljepengar. Inte lite grann, utan i stor skala. Undra på att ämnet är känsligt.   

 79. Gunbo

  Christopher #66,
  ”Att släppa fram eller stödja forskare utanför konsensusen eller det politiskt korrekta är i högsta grad vetenskap, så att områden blir belysta och testade från flera håll.”
  Ja, absolut! Har inget alls emot att det publiceras artiklar med ”kontroversiella” teorier. Det är upp till vetenskapen att avgöra deras validitet och trovärdighet. Men Heartland sysslar inte med vetenskap och forskning utan lobbying och opinionsbildning i syfte att skydda ”den fria marknaden” från en obekväm och kostsam politik.
  ”Heartland är helt enkelt inte skurkar många klimathotstroende skulle vilja.”
  Vem är skurkar? Att påverka politiken i en riktning som gynnar en själv är väl ett normalt beteende hos både politiska partier, företag och olika grupper i samhället. Det är först när man använder mindre etiska medel som förtal, lögner och annan felaktig information för att nå sina mål, som gränsen för vad som skall kallas etiskt beteende är nådd.
  Det gäller inte bara Heartland Institute.
  En av deras ”experter” är illa ute.
  Citat saxat från en länk på Judith Currys blogg:
  http://www.capitolreportnewmexico.com/?p=6848
   
  ”Consider Fred Singer, noted warming critic. I have debated him twice, most recently at Duquesne University in 2007. Fred is a nice guy. You’d like him. But essentially all his criticisms have been shown to be wrong. His paper at the meeting had even critics embarrassed. He tried to show that there has been no warming since the 1970s. Even Pat Micheals would disagree. So while everybody likes Fred, nobody takes him all that seriously. Sad.”
   

 80. Ingemar Nordin

  Thomas #60,

  Tack för länken. Jag noterar dock att detta kan vara en tolkning av partiorganet Nature. Bast citeras också säga:

  ”Bast temporarily lets his guard down and acknowledges his movement’s failure to win over mainstream climate scientists. More than ever, they continue to warn about the dangers of human-driven global warming and they retain credibility in the public eye. And Bast points out that the government is still writing cheques that will keep the current research system running.”

  Vad verbala och medieinriktade ”klimatforskare” säger om och om igen i TV-sofforna är ju en sak. Den vetenskapliga diskussionen är en annan. Den senare är vunnen, även om våra mediala ”klimatforskare” vägrar att erkänna det. Jag tolkar Bast som om han menar att det fortfarande är problem med att få ut den faktiska vetenskapliga situationen till allmänheten, så länge dessa gate-keepers har monopol i media.

 81. Ingemar Nordin

  Heartland Institute har många invändningar mot Natures sätt att beskriva dem, se

  http://news.heartland.org/newspaper-article/2011/07/28/heartland-replies-nature

  http://news.heartland.org/newspaper-article/2011/07/29/director-icsc-responds-nature

 82. Ingemar Nordin # 79
  Jag tolkar Bast som om han menar att det fortfarande är problem med att få ut den faktiska vetenskapliga situationen till allmänheten, så länge dessa gate-keepers har monopol i media.”
  Så hur ska vi bära oss åt för att sprida denna kunskap bland ”vanligt folk”?
  Många av oss försöker ju redan idag att visa hur det förhåller sig genom att mejla riksdagsmän, journalister på de stora tidningarna osv….
  Men det verkar ju som om att det är som att hälla vatten på en gås? I konungariket Sverige, som i klimatfrågan känns mer och mer som den efterblivna byn Nedre Rakvattnet (!) på grund av  PK-censuren….. Det verkar oerhört svårt att nå ut med aktuell information om hur det faktiskt förhåller sig.
  Jag skulle gärna se lite brainstorming om detta här…….. 
  Vi MÅSTE nå ut bättre till ”vanligt folk”….sådana som undertecknad alltså.

 83. Gunbo

  Slabadang #76,
  ”I din värld så levereras den alltså av M Mann Al Gore Hansen och Pauchari!”
  Var har jag någonsin skrivit det? Du resonerar nu precis som den som ser världen i svart och vitt.

 84. Christopher E

  Gunbo #78
  Nu är du ordentligt fel ute. Du tycker turligt nog det är rätt att släppa fram även forskare som inte tillhör konsensus, men om Heartland gör det är det förtal, lögner och felaktig information. Kullerbytta.
  Det är ganska tydligt att det är Heartlands politiska uppfattning du har problem med. Heartland är inget forskningsinstitut, men de ger bla genom konferenser (där även main-stream AGW:are är inbjudna) en starkare röst åt vissa skeptiker. Inget fel med det.
  Att försöka smutskasta Fred Singer utifrån en kommentar på en blogg vet jag inte meningen med.
   
  ”Heartland sysslar inte med vetenskap och forskning utan lobbying och opinionsbildning i syfte att skydda ”den fria marknaden” från en obekväm och kostsam politik.”
   
  Du glömde skriva obekväm, kostsam och ONÖDIG politik, vilket är den väsentliga anledningen till att sådana som Heartland behövs.
   
   

 85. Ingemar Nordin

  Labbibia #81,

  Du ställer svåra frågor! Men jag tror att det är lite som med ketchupflaskan; du skakar och skakar och inget kommer ut. Så rätt som det är så rinner allt ut på en gång.

  Alltfler inser att det är något fundamentalt fel med det mediala budskapet om klimathotet (den exponentiellt ökande globala värmen, de isfria polerna, havsnivåökningarna, den ökande mängden extremväder osv). Rätt som det är så kommer denna insikt att vara mainstream, och man har glömt bort att man någonsin påstått något annat.

  Och du har rätt i att ”vanligt folk” är de som först blivit misstänksamma. Men hur skall vi nå ut via MSM? Kanske är frågan fel ställd. Är verkligen MSM den kanal som är intressant i sammanhanget?

 86. Ingemar Nordin

  Bishop Hill har en liten kul notis om Nya Zeelands Science Media Centre som också var snabba med att haka på drevet mot Heartland Institute:

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/2/18/nz-science-media-centre-hides-the-evidence.html

  De hade ett upprört inlägg om de skurkaktiga HI och skeptiker i allmänhet här:

  http://www.sciencemediacentre.co.nz/2012/02/16/climate-sceptic-documents-leaked-experts-respond/

  Men nu möts du bara av ett 404 – Not Found

  Ja, ja, Det är tydligen många som har svårt med det där att kolla källorna innan man bygger sina nyhetsartiklar på fejkade dokument.

  Här är ursprungsmeddelandet som Biskopen förbetänksamt nog kopierade ned på webcitation.org:

  http://www.webcitation.org/65W42SE6u

 87. Ingemar Nordin

  Läs också Roger Pielke Jrs kommentar här:

  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2012/02/reality-is-not-good-enough.html

  More generally, the episode already illustrates much of what has become of the activist wing of the climate science community — Apparently, reality is not good enough, so it must be sexed up.

 88. Börje S.

  #42
  Inte vet jag hur mycket av de  7 milliarderna dolares som går till just Spencer. Jag skrev av de olika posterna för att ge en någorlunda rimlig jämförelse över hur mycket pengar t ex WWF har att röra sig med (700 millioner $) i förhållande till Heartland (6,4 millioner $).
  En reflektion över USA:s spenderande på klimatforskning år 2011 finns här:
  http://climatequotes.com/2011/01/08/how-can-climate-scientists-spend-so-much-money/
  Mycket pengar blir det! Vem tror du får mest, klimathotarna eller klimathotsskeptikerna? 

 89. Ingemar Nordin # 84
  ”Är verkligen MSM den kanal som är intressant i sammanhanget?”
  Nej, det kanske inte är den viktigaste vägen att få ut information längre?
  Ni här på TCS gör ju ett jättejobb för att sprida info om hur det egentligen förhåller sig, såklart.
  Jag vet inte, naturligtvis, men för att få politkerna att nyktra till i frågan, så känns MainMedias rapportering i mina ögon ( i den närmaste framtiden åtminstone) som den viktigaste faktorn för hur politikerna kommer att agera framöver.
  I kommentarsfälten i klimatrelaterade artiklar kan vi ju numera se en totalt omvänd bild jämfört med för några få år sedan. 80-90% av de kommenterande är ju minst sagt kritiska till klimathotet och den politik som fortfarande förs.
  I dag sprängde bensinpriset, och dieselpriset, 15-kronorsvallen/litern. Vore det inte bra att exempelvis föra fram hur stor del av priset som faktiskt går till ”koldioxidskatter”? På så sätt blir kostnaden för ”klimatpolitiken” väldigt tydlig för var och en.
  Kan man sedan få folk att inse att de betalar en enorm massa pengar till något som faktiskt är en avfärdad hypotes, så borde det kanske ge resultat? 
   

 90. Börje S.

  En anledning till att jag gått från misstänksamhet till visshet över att klimathotandet är en bluff är att så mycken möda och så mycket pengar och så mycken prestige har spenderats på att bara ge beskrivning över hur den ena sidan av ett mynt ser ut. Den andra sidan finns bara inte, enligt all ”etablerad” myntforskning.
  ”Ett mynt har bara en sida, det är alla 2500 myntforskare fullkomligt överens om, förstår du!”
  De som envisats med att undersöka den andra sidan, som alltså inte finns, har mötts av hån, fördömelser, avsky, rädsla och förtal.
   

 91. Gunbo

  Labbibia #72,
  ”Hur ser du på argumentering som försöker smutskasta meningsmotståndarna i klimatdebatten?”
  För mig är all smutskastning och försök att demonisera folk ett simpelt försök att få övetag i en debatt.

 92. Gunbo # 90
  Tack för ditt svar.
  Så hur skulle du då karaktärisera Thomas utsaga (# 42) , där han medvetet försöker att insinuera/ sammankoppla klimathotsskeptiker problem att få forskningsanslag med sk ”parapsykologer”?
  Vad Thomas tycker själv vet vi ju redan, för han har varit tyst hela kvällen sedan jag påtalade vad han sysslade med…..Men han kanske tittar på schlagerfestivalen, vad vet jag? Där lallar dom ju på i gammal god (?) stil, precis som  klimathotsetablissemanget……… 😉 

 93. Thomas

  Labbibia #72 ”Hur ser du på argumentering som försöker smutskasta meningsmotståndarna i klimatdebatten?”
   
  Vore det inte naturligare att exemplifiera den frågan med bloggens titel som syftar till att redan från början smutskasta klimatforskningen som ett rent bedrägeri, eller vad sägs om Ingemar Nordins tal om Nature som ”partiorgan”? Hela den här bloggen är full av smutskastning, det är vad ni får ta till när vetenskapen tryter.

 94. Thomas #92
  Sorry, jag trodde du tittade på schlagerfestivalen…..
  Men visst, du får fortfarande komma med en länk, alternativt förklara varför du försökte sammankoppla klmathotsskeptiska forskares problem med att få forskningsanslag med ”parapsykologer”
  Är ens psykologi (utan förledet ”para”) en vetenskap?
  Personligen tycker jag det var ett ovanligt fult försök av dig. Det gick inte hem, och jag tycker att du som naturvetare borde hålla dig för god för att försöka sådana retoriska tjuvtricks.
  Det skadar nämligen din trovärdighet, Thomas.

 95. Ingemar Nordin

  Thomas #92,

  eller vad sägs om Ingemar Nordins tal om Nature som ”partiorgan”?

  Så du menar att Nature står neutral mellan skeptiker och AGW:are?

 96. Thomas # 92 (igen)
  Vilken vetenskap tänker du på då?
  Den som visar att det inte blivit signifikant varmare det senaste decenniet? (och mer än det)
  Den som visar att havsnivån inte stiger?
  Den som visar att svamlet om tilltagande extremt väder bara är extremt skitsnack?
  Pachauris ”woodoscience” kanske?
  Eller vilken vetenskap pratar du om egentligen?
  Kanske den predikterade/ modellerade? Den som verkligheten så envetet vägrar att uppfylla?
  Jag förstår att du har det svettigt nu, trots att det är kallare än kylskåpstemperatur ute……… 

 97. Gunbo

  Christopher #83,
  ”Du tycker turligt nog det är rätt att släppa fram även forskare som inte tillhör konsensus, men om Heartland gör det är det förtal, lögner och felaktig information.”
  Snälla, det är skillnad mellan att publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift som kan bemötas av andra forskare och att bedriva lobbying på bloggar och i media.
  ”Det är ganska tydligt att det är Heartlands politiska uppfattning du har problem med.”
  Jag har vissa problem också med Rockström och Tällberg Foundation. De har en politisk agenda precis som Heartland.
  ”Att försöka smutskasta Fred Singer utifrån en kommentar på en blogg vet jag inte meningen med.”
  Att försöka försvara Fred Singers klavertramp betr. avsaknad av uppvärmning sedan 70-talet visar väl var dina problem ligger.
  ”Du glömde skriva obekväm, kostsam och ONÖDIG politik, vilket är den väsentliga anledningen till att sådana som Heartland behövs.”
  Det är helt och hållet en åsikt baserad på tro – inte vetande!
  Till slut:
  “It is useless to attempt to reason a man out of a thing he was never reasoned into.”—Swift
   

 98. Gunbo, nu skriver du alltså att ingen kan veta om  diverse klimatpolitik som genomdrivs med tvingande lagar kan ha en chans att fungera eller inte … att invändningar bara är tro, inte vetande …
  Ja, det är då till att vara långt gången i klimatreligionens irrläror.  Det är att sätta allt mer på det sista kortet kvar att spela, att man inte blivit totalt blåst och lurad. Thomas Palm försöker också få det till, att hans sista kort ändå skall vara trumf. Trots att han försökt samma sak gång på gång under de senaste två tre åren, och att det alltid visat sig vara totalt tomt … Trots det hävdar han att han aldrig spelade sitt sista kort, att han har det kvar och att om han visar det, då minsann skulle han vinna (tillbaks) hela potten. 
  Du tycks hoppas på samma sak! Med ännu sämre kort, vilka du inte ens kan läsa … 

 99. Validering

  Mycket upprörda känslor!
  Jag har inte riktigt lärt mig alla namn inom klimatnomenklaturan. Jag har läst in mig på denna Gleick som är central i den senaste härvan runt de dokument som spridits från Heartland Inst.
  Googlar jag på Gleick så är det hans fejkade recension av min favoritbok av D La Framboise som ingen kunnat påvisa innehåller felaktiga uppgifter eller felaktiga analyser.
  Ironisk blir att den bok Gleick fejkar att ha läst samtidigt är den bok som förklarar varför han tillåts agera som han gör.Gleick represterar den partiska aktivistgrenen av klimathotsmakten. Gleick representerar ju just den del av IPCC folket LaFramboise pekar ut så självmålet blir dubbelt.
  Jag har läst de reaktioner och analyser som gjorts av det nu aktuella dokumentet och min analys blir glasklar att det är en förfalskning.
  Utöver de mest uppenbara felen såsom utan personlig underskrift så är språket främmande och avvikande från andra dokument.
  Agerandet måste vara brottsligt
  1 Själva anskaffningen av dokumenten. De ligger inte under FOIA.
  2 Dokumentförfalskning.
  3 Syfte att misskreditera
  4 Agera under falsk beteckning.
  Det blir polisutredning på denna affär och det är oehört tråkigt att se hur lågt denna fanatiska rörelse sjunkit. Vis av erfarenhetr så vet vi också att ingen självkritik kommer att bli resultatet . Så här smutsigt är det.

 100. John Silver

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/2/18/not-fake-no-not-really-josh-149.html

 101. OT
  Ledare i Aftonbladet av Eva Franchell (AGW-kramare) om Lövfén och kärnkraft. Artikeln går att kommentera. Kanske ett tillfälle att sprida lite kunskap om modern kärnkraft?

 102. Sorry, glömde länken i mitt # 101.
  Här kommer den…..
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article14396654.ab

 103. Thomas

  Ingemar #95 Så du menar att Nature står neutral mellan skeptiker och AGW:are?
   
  Det är knappast Natures fel att ni ”skeptiker” producerar så hemskt lite vetenskap. Resultaten från CLOUD publicerades t ex i Nature, men uppenbarligen är de inget att ha eftersom de publicerades i en så oseriös tidskrift…

 104. Christopher E

  Thomas #103,
  Nature har på ledarplats dömt ut skeptiska klimatforskare i förväg som köpta charlataner, det räcker för att visa att tidskriften har en ideologisk inriktning som inte handlar om att förutsättningalöst publicera vetenskap. När de vägrade lämna ut underlaget till hockeyklubban för granskning gick de också från ord till handling.
  Du hävdar förresten själv med bestämdhet att CLOUD inte visar någonting, så det var en ovanligt tunn körsbärsplockning från din sida. 

 105. ThomasJ

  Intressant blir att se när Andrew Revkin lägger av…:
  http://blog.heartland.org/2012/02/andrew-revkin-finds-journalism-religion-after-posting-fraudulent-document/
  Lägga av? Ref detta i e-posten:
  ”i’m going to hold off writing (including our exchange) til i know more.”
  He-he…  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 106. Christopher E

  Gunbo #97
  Snälla du, de skeptiska forskare det gäller har publicerat vetenskapligt material om klimatforskning. Det finns dock gott om aktörer som inte vill att allmänheten ska få reda på det för att gynna sina ekonomiska intressen. Heartland är på andra sidan, och ger en röst även till skeptiker. Det är bra, för då blir bilden mer nyanserad. 
  Att som du benhårt hävda att såväl Heartland som Singer ägnar sig förtal, lögner och felaktig information är ren smutskatsning från din sida. Källkritiken är inte större än att du nöjer dig med ett citat från en bloggkommentar från någon som har ett horn i sidan till Singer. Och lite senare skriver du till Labbibia:
   
  ”För mig är all smutskastning och försök att demonisera folk ett simpelt försök att få övetag i en debatt.”
   
  Milde himmel. Och att någon klimataktivist/organisation inte hittat värre saker hos Heartland än att det måste falsifieras dokument för att svartmåla dem tycks inte beröra dig.
   
  Jag gillar dig ändå, Gunbo, så två goda råd får du. Sluta låtsas att du är neutral i denna fråga, för när det liksom i fallet Uffeb är så uppenbart att så inte är fallet blir det lite löjligt. Det andra är att sluta med citat som du det avslutar med ovan. Dels är det lite ofint att påstå att människor vars bakgrund du inte känner till saknar förmåga att resonera, dels skulle du om verkligen var neutral se hur lätt sådana citat slår tillbaka… (Al Gore gjorde den dundermissen när han under en föreläsning för vilken han fick bortåt 100 000 dollar upplyste om att det är svårt att ändra en åsikt man får betalt för…)

 107. Gunbo

  Christopher,
  Jag började med några citat ur det (fejkade) dokumentet och visade därefter att Joseph Basts egna uttalanden motsvarade det som stod i dokumentet.
  Jag har inte nämnt någonting om skeptiska forskare som haft samarbete med Heartland. Utom Fred Singer! Jag ser inte citatet från ”bloggen” som smutskastning. Det var ett ganska snällt konstaterande att Singer var ute och cyklade när han påstod att det inte skett någon uppvärmning sedan 70-talet. Detta skedde under Santa Fe-konferensen i november. Judith Curry hade länkat till bloggen med följande ord:
  ”Check out a good article on the conference written by Rob Nikolewski, a New Mexico journalist. Nikolewski interviewed Muller, myself, Ramaswamy, Monckton.”
  Som jag tidigare sagt har jag inga problem med skeptiska forskare eller artiklar så länge de är genuint seriösa. 
  Min invändning mot Heartland är deras politiska agenda som inte garanterar objektivitet. Jag har nu läst alla de dokumet som ”läckts”. Följande citat visar hur de planerar indoktrinera studerande:
  ”Of the many different audiences he [David H Padden] thought libertarians should reach, young people – college students in particular – were very high on Dave’s list. And of the ways to reach young people, one-on-one conversation – in small group meetings using the Socratic method or in mentor relationships – was highest. 
  While he supported public policy advocacy organizations, his heart was closest to the old Foundation for Economic Education (FEE) model of leading by example and changing
  people’s minds one at a time in conversations about philosophy and morality.
  Features of the Padden Internship program would include the following:
  # A 26-week internship in Heartland’s Chicago office, with research, writing, and event planning experiences.
  # A $3,900 stipend ($150/week).
  # Attendance at Cato’s annual “Cato University Summer Seminar,” a one-week program in August. See http://www.cato.org/pubs/policy_report/v21n2/summerseminar.html for details.
  We would ask Cato to cover the $1,500 registration and room fee, and we would cover travel.
  # Twelve Socratic discussions over the course of the internship with Heartland senior staff, senior fellows, and board members around the same table that was in Dave’s office for some
  30 years. Readings could be by Bastiat, Mises, Hayek, Friedman, etc., perhaps taken from The Libertarian Reader edited by David Boaz, or the reading list for Cato University, or readings that Dave helped prepare for a Liberty Fund seminar Heartland organized some 20 years ago. Final sessions could be more policy-oriented and based on Heartland’s The
  Patriot’s Toolbox.”

  Handen på hjärtat Christopher – stöder du den här formen av missionärsverksamhet?

 108. Christopher E

  Gunbo #107
  Jag tror både du och jag vet att den information skolelever normalt får i många frågor har en stark ideologisk slagsida, inte minst inklimatfrågan där de okritiskt bänkas framför Gores film där de uppmanas rösta på demokraterna. Om en stiftelse som Heartland vill fånga upp självständigt tänkande collegestudenter med stipendier har jag inga invändningar. Förmodligen en jättechans för dessa. Blir nästan lite avundsjuk, för om jag varit ung amerikan låter ett gratissemarium i den högintelleltuella miljön på Cato Institute och ett halvår på Heartland som en riktig högvinst.
  Så nej, jag har inga invändningar.
  Vad gäller Singer så var ditt citat för all del ganska otrevligt, ett försök att avfärda honom som en trevlig men åldrad och förvirrad farbror med en klapp på huvudet, men smutskastningen stod du för när du i #79 menade att både han och Heartland ägnar sig åt förtal, lögner och felaktig information som passerat gränsen för etik. Singer, med en lång karriär inom klimatrelaterad forskning bakom sig, tyckte du också förtjänade citationstecken runt ordet expert.
  Ska vi komma vidare med vad han sagt om uppvärmningen sedan 70-talet, behöver du precisera dig. Vad exakt sades, i vilket sammanhang? Vilken värme avsågs, naturlig eller antropogen? 30-årig medeltrend eller enstaka månader (menar man tex. januari i år så var det samma temperatur för 30 år sedan).

 109. Gunbo

  Christopher,
  några kommentarer till:
  ”Heartland är på andra sidan, och ger en röst även till skeptiker. Det är bra, för då blir bilden mer nyanserad.”
  Jo, jag kan hålla med om att alla synvinklar på både klimatfrågan och politiska frågor i övrigt behövs. Det vore därför bra om en kommunistisk blogg kunde få nyansera bilden av politiken i Sverige, speciellt nu efter Lunda-professorn lagt av – eller hur? 😉 
  (Nu inväntar jag en störtsjö av ilskna kommentarer där jag utpekas som kommunist 😀 )
  ”Det andra är att sluta med citat som du det avslutar med ovan. Dels är det lite ofint att påstå att människor vars bakgrund du inte känner till saknar förmåga att resonera,…”
  Det citatet är ju bara ett konstaterande att det är omöjligt att ändra en uppfattning som baserar sig på känslomässiga ställningstaganden. I den kategorin ingår säkert jag själv också. 🙂 .
  Trevligt att du gillar mig – trots allt! Gillandet är reciprokt – trots allt!

 110. Ingemar Nordin

  Gunbo #107,

  Nu är du väl ändå lite väl naiv. Vad tror du att politiska tankesmedjor som vill nå ut med sitt budskap sysslar med? HI har ju knappast döljt var de står politiskt. Läs på deras hemsida!

  Eller är det för att du ogillar just deras ideologi som du vill racka ned på dem? Du låter faktiskt så: ”Min invändning mot Heartland är deras politiska agenda som inte garanterar objektivitet.”

  Betyder det att endast socialistiska tankesmedjor är ”objektiva” och bör tillåtas att föra ut sina budskap? Kanske skall vi införa censur mot alla s.k. borgerliga tidningar också, och förhandsinställa alla TV-apparater så att folk inte olovandes lyssnar på t.ex. Fox-News?

  Vet du förresten vad som menas med en ”Sokratisk metod”? Jo, istället för att bara predika ett budskap rakt upp och ned, så ställer man frågor och för en dialog med invändningar och motargument. Det tycker jag låter som en mycket bra och sympatisk metod.

 111. Christopher E

  Gunbo #109
  Jag har alltid tyckt det är bra kommunister får yttra sig så mycket som möjligt. Det är bästa sättet för dem att marginalisera sig själva. 😉

 112. Slabadang

  Christoffer E!
  Problemet är alla falska skyltar de gömmer sig bakom. Det är deras öde då de vet att de inte är rumsrena. Så för att slippa diskutera sina grundläggande sjuka värderingar så blir falskskyltningen ett måste.

 113. Slabadang

  Sakligt lustmord på Gleicks ”vetenskaplighet”
  OBS skriven innan ”Fakegate”
  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2012/01/12/please-global-warming-alarmists-stop-denying-climate-change-and-science/2/

 114. Gunbo

  Christoper #108,
  ”Jag tror både du och jag vet att den information skolelever normalt får i många frågor har en stark ideologisk slagsida,…”
  Ja, jag vet att det i USA åtminstone finns ett missnöje med det som lärs ut i skolorna. En del vill att Intelligent Design ska ingå i undervisningen och andra vill inte att demokraternas syn på samhället ska få finnas i läroplanen. Här i Sverige finns det många som tycker att religionsundervisningen ska koncentrera sig enbart på kristendomen o s v. Vad man kallar ideologisk slagsida beror på vilken ideologi man själv bekänner sig till. 
  ”de okritiskt bänkas framför Gores film där de uppmanas rösta på demokraterna.”
  Har du några belägg för att skolelever uppmanas rösta? Men man kanske inte behöver vara myndig för att rösta i USA. 
  ”Om en stiftelse som Heartland vill fånga upp självständigt tänkande collegestudenter med stipendier har jag inga invändningar.”
  Nu läste du inte riktigt vad som skrevs i det jag citerade:
  ”…leading by example and changing people’s minds one at a time…”
  låter inte som någon större respekt för självständigt tänkande collegestudenter.
  Jag återkommer till Singers föredrag under Santa Fe-konferensen. Ska äta middag nu.

 115. Slabadang

  Gunbo!
  Du sjunker allt lägre! Vem tycker att ”inteligent design” ska läras ut i skolorna på TCS?. Du gör ju självmål på löpande band och din logik funkar alltså enligt principen ”två fel blir ett rätt”.
  Du försöker genomgende legitimeras hjärntvätt lögner och propaganda. Två fel blir aldrig ett rätt!
  Det är din ideologi som spökar i botten Giunbo. ´Med taskiga värderingar följer taskig moral.

 116. Gunbo

  Ingemar Nordin #110,
  ”Eller är det för att du ogillar just deras ideologi som du vill racka ned på dem? Du låter faktiskt så: ”Min invändning mot Heartland är deras politiska agenda som inte garanterar objektivitet.”
  Jag kanske vsr otydlig. Vad jag menade var: Min invändning mot Heartland när det gäller vetenskapliga frågor, speciellt klimatforskningen, är deras politiska agenda som inte garanterar objektivitet.
  Detsamma gäller övriga politiska tankesmedjor. Jag skrev i en kommentar ovan att jag har problem också med Rockström och Tällberg Foundation.
  Men Joe Bast avslöjar vad det handlar om:

  ”He also says it is only natural that a libertarian like him would decide to question the scientific foundation for climate change.”

  Varför är det naturligt att man som libertarian ifrågasätter den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna? Har du något svar? 

 117. Ingemar Nordin #110
  ”Sokratisk metod”
  Även känd under namnet ”Maieutics”
  🙂
   

 118. Slabadang

  Thomas!
  Ditt första inlägg på denna tråd ”visst är det kul med ombytta roller”
  Svaret är nej pga av att det inte är några bytta roller utan samma roller.
  En klimathotsrörelse som förfalskar och hittar. Fejkar bevis på vad de önskar skall vara sant, och bevisar samtidigt att vetenskap är det minsta de sysslar med. Skeptiker har inget att dölja eller dold agenda det är vad som alltid kommer skilja motparterna åt.
  Att peka på felaktigheter och taskiga arbeten kallas att ”smutskasta ledande klimatforskare”. Det är ettt ganska kul grepp får då böir ju alla gransknign och kritik ”smutskastning” Ett försvar avv precis vad som helst vilka vertyg överdrifter som helst har avslöjat er Thomas. Ni har ingenting mer än rena dumheter att komma med.

 119. Christopher E

  Gunbo #114;
  Jag ser inga inga problem med att påverka genom föredöme och ändra människors åsikt. Det är ju alltså ingen påtvingad åsiktsändring det handlar om.
  Gore påpekar i sin film att ”government is a renewable resource”. En vink så tydlig som någon att rösta bort det dåvarande republikanska styret.
  #116
  Jag skulle misstänka att för en libertarian som Bast är det naturliga att utgå från att allt ska ifrågasättas utifrån fakta, och det inkluderar naturligtvis den ideologiskt komprometterade klimatvetenskapen. 

 120. Gunbo

  Christopher #119,
  ”Jag ser inga inga problem med att påverka genom föredöme och ändra människors åsikt.”
  Nej, jag förstår att du inte ser något problem, det gör inte bibelskolor och politiska partier heller. Men i vissa sammanhang, när det gäller ”fel” ideologi brukar man tala om indoktrinering.
  Här är Singers föredrag under Santa Fe-konferensen:
  http://www.youtube.com/watch?v=p6nYquiHG_w

 121. Gunbo

  Slabadang #115,
  ”Vem tycker att ”inteligent design” ska läras ut i skolorna på TCS?.”
  Läs vad jag skrev i stället för att hitta på något jag inte skrivit:
  ”Ja, jag vet att det i USA åtminstone finns ett missnöje med det som lärs ut i skolorna. En del vill att Intelligent Design ska ingå i undervisningen och andra vill inte att demokraternas syn på samhället ska få finnas i läroplanen.”
  Varifrån fick du att jag menar att TCS-folk förordar Intelligent design?
  ”Du försöker genomgende legitimeras hjärntvätt lögner och propaganda.”
  Jag har visat att Heartland Institute planerar hjärntvätt av collegestudenter, vilket jag inte på något sätt legitimerar – tvärtom!
  ”Med taskiga värderingar följer taskig moral.”
  Vem avgör om mina värderingar är taskigare än dina? 😉

 122. Slabadang

  Gunbo!
  Jag märker vad du vill undvika att svara på!!

 123. Gunbo, argumenterar långt och länge för att ett fejkat smutskastningsdokument som någon klimathotsaktivist komponerat, visst är rättvisande. Man tar sig för pannan .. 
  Han argumenterar också för att skolbarn skall visas Al Gores propaganda (dvs hjärntvättnings-) film, och få höra att vetenskapen säger att det blir så .. 
  .. och ondgör sig å det allra värsta, spelar indignerad, över att folk reagerar och menar att sådanat inte skall få läras ut såsom naturkunskap eller kallas vetenskap. Man tar sig för pannan … 
  Gunbo verkar på fullt allvart tycka att om bara IPPC finge hålla på ostört, och fortsätta både låtsas vara och presenteras såsom den enda auktoritet rörande klimatfrågor, då vore allt frid och fröjd. (Kanske en liten förmaning mot de forskare som fuskat och försökt kortsluta processen)
  Man tar sig för pannan …  
  Varenda gång någon påpekar all det nonsens som både media, politker, allmänhet skolbarn mm matas underklimathotsflagg, och verkar för att tramset bör motarbetas, då poppar GUnbo upp och försöker misstänkliggöra dem som reser invändningarna med de mest beklämmande argumenten ..
  Ett av hans vanligaste är fö att ’de som verkar och engagerar sig i frågan’ inte gör det pga politiska beslut eller diktat, eller att de inte är avlönade med  polsitiskt beslutade medel (skatter). Om inte staten dikterar det, och medborjarna skall betala för det medelst tvång, då skall folk misstros. 
  Man tar sig för pannan …  
   PS Gunbo, du har precis ingenstans visat att Heartland planerar hjärntvätt av collage studenter. Faktum är att det är du som närmast framstår som totalt hjärntvättad (vilket jag inte tror att du är, nota bene)

 124. Pehr Björnbom

  Tack Ingemar för denna intressanta rapport om vad som händer i USA.
   
  Man hör ofta de som säger att vissa företeelser i Sverige är rena ankdammen. Men jag får klara associationer till ankdamm när läser om hur det går till i USAs klimatforskarsamhälle.
   
  För övrigt har jag gått igenom två av de autentiska dokumenten (som jag förstått det var ett av dokumenten, det så kallade strategidokumentet en förfalskning):
  Hearlands budget
  Heartlands finansieringsplan
   
  Mitt intryck är att Heartland verkar vara en mycket seriös privat stiftelse (eller vad det motsvarar ur svensk synpunkt) för finansiering av olika verksamheter. Med de begränsade resurser som man förfogar över stöder man på ett vettigt sätt att alternativa synsätt utvecklas inom forskning och utbildning.
   
  Jag kan bara se fördelar med detta ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Både vetenskapen och samhällsdebatten mår bra av en mer mångfacetterad diskussion av viktiga frågor. Ju grundligare varje fråga diskuterats ur olika perspektiv desto bättre blir slutresultatet i form av konvergerade åsikter.
   
  Jag kan förstå kritiken att Heartland representerar en starkt marknadsinriktad politisk ideologi och anpassar inriktningen på sitt stöd efter detta. Jag har själv en mycket mer pragmatisk inställning i sådana fråor men jag anser att detta är irrelevant i sammanhanget.
   
  Heartlands politiska inriktning förtar nämligen inte den nyttiga effekten av deras verksamhet, att den vetenskapliga diskussionen och samhällsdebatten blir mer mångfacetterad.
   

 125. Ingemar Nordin

  Pehr Björnbom #124,

  AGW-troende, åtminstone på den här bloggen, har tydligen väldigt svårt att skilja på sak och person. Om ”fel” person, eller som i det här fallet en tankesmedja, säger något så är det som sägs per automatik fel. Deras uttalande bemöts ad hominem istället för med sakliga argument.

  Och du har helt rätt i att på ett övergripande plan så gör Heartland institutet en oerhörd nytta för vetenskapen som sådan. Med otroligt små medel så bidrar de till att bevara en liten flämtande låga av vetenskaplig diskussion.

 126. Gunbo

  Ingemar Nordin #125,
  ”Med otroligt små medel så bidrar de till att bevara en liten flämtande låga av vetenskaplig diskussion.”
  Jag minns Maggies rapport från Heartland-konferensen hon deltog i, minns inte om det var 2008 eller 2009, där hon tyckte att den mest liknade ett väckelsemöte. Vetenskaplig diskussion???

 127. Christopher E

  Gunbo #120
  För det första, det finns ingenting som visar att Heartland ägnar sig något som är i närheten av ”hjärntvätt” eller ”indoktrinering”, så antingen får du visa det eller ge upp. Att du inte delar denna tankesmedjas värderingar räcker inte som fällande bevis. Att dela ut stipendier är inte särskilt upprörande, om man säger så.
  Sedan var det bra att du letade fram Singers föredrag, så det missförståndet kunde klaras upp. Du skriver att Singer påstått att ingen uppvärmning skett sedan 70-talet, men i videon säger han tydligt att det är en positiv trend över hela perioden. Där ser man. Föredraget heter alltså ”Is the reported global surface warming of 1979-1997 real?” Hoppsan, bara halva tiden du påstod. Det handlar om att serier från ytdata (vädstationer och omräknat ytvatten) avviker från i första hand satellitdata och ballongsonder under den perioden, och vad det kan bero på, UHI mm, med ett flertal exempel på motsägande temperaturrekonstruktioner. En högst relevant diskussion.
  Så ditt påhopp på Singer höll alltså inte, och din bloggkälla ljög inte oväntat. En liten varning kunde du kanske fått av ämnet i denna tråd, en mängd alarmister som gjort bort sig rejält med anklagelser grundade på förfalskade dokument… Du behöver inte be Fred om ursäkt personligen för anklagelser om förtal och lögner, och lite hånfullt satt citationstecken runt ”expert” – han läser inte här – men kanske ta tillbaka smutskastningen här vore stilfullt?

 128. Pehr Björnbom

  Gunbo #176,
   
  På senaste Heartlandkonferensen in klimatet så hade man en verkligt intressant debatt som recenserades av mig i följande artikel.
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/09/en-vanlig-debatt-om-klimatvetenskapliga-karnfragor-%E2%80%93-denning-mot-spencer/
   
  Något väckelsemöte tycker jag inte det verkar vara fråga om (med reservation för att jag inte vet hur väckelsemöten går till).
   

 129. Gunbo, som så ofta måste du vara med osanning. 
  Här är vad Maggie skrev, att de första mötena:
  ”stundvis tett sig mer som någon sorts väckelsemöte” 
  varefter hon skrev: 
  ”Därmed inte sagt att dessa konferenser inte levererar en hel del vetenskapliga aha-upplevelser” 
  Som nästan alla klimathotskramare måste verkligheten förvrängas genom selektiva citat, letandes efter förevändningar att prata om annat, och om inte ens det hjälper helt enkelt hitta på en alternativ verklighet.
  Men jag har en fråga till: Hur kommer det sig att du menar dig veta hur vetenskap skall diskuteras eller för den delen hur det ser ut när sådant sker, eller när det inte sker?
  Jag menar vi har haft ofattbart många konferenser som handlat om klimathoteriet, och många av dem täckandes ungefär  samma bredare områden som på Heartland. Hur menar du att dessa jämför i sin grad av att likna ’väckelsemöten’ med Heartlands? Eller grad av vetenskaplig diskussion? 
  Hur menar du att du kan fälla ett omdöme utan att veta mer?
  Och som sista punkt: Heartland gör och har gjort en poäng av att bjuda in andra. Tom erbjudit alla kostnader täckta för dem som vill försvara klimathotet.
  På andra sidan är praktiken den omvända. Man försöker med alla medel hålla relevanta vetenskapliga invändingar och personer utanför.
  Skall man (återigen) tolka dina skriverier som  om du är förvissad om att just din kyrkas tro har hittat sanningen, och därför måste alla andra utanför antingen vara vilseledda eller ute  i onda syften?
  För det är så du har framtstått här under ett antal år.  

 130. Gunbo

  Christopher #127,
  ”För det första, det finns ingenting som visar att Heartland ägnar sig något som är i närheten av ”hjärntvätt” eller ”indoktrinering”, så antingen får du visa det eller ge upp.”
  Jag citerade ur Heartlands eget dokument:
  ”…leading by example and changing people’s minds one at a time…”
  Det övergår mitt förstånd hur man inte kan förstå vad detta innebär! Men det är förmodligen ett försvarsbeteende när man ställs inför en obehaglig realitet. Det kan ju inte finnas någonting negativt hos en tankesmedja som delar ens egna värderingar!
  Men jag har inget emot bibelskolor, koranskolor, politiska ungdomsorganisationer och liknande så länge de erkänner att deras agenda är att omvända unga till den rätta tron.
  Vad diskussionen här om Heartland och Singer  har handlat om är det typiska sektbeteendet där dogmerna och prästerna inte får ifrågasättas. Du påstår: ”i videon säger han tydligt att det är en positiv trend över hela perioden.” Det är visserligen dåligt ljud i videon, som gör att man har svårt att höra allt Singer säger, men något sådant har jag inte uppfattat.
  Men vi hör och ser det vi vill höra och se! Både du och jag. 

 131. Gunbo .. säger du att allt ditt krumbuktande, allt ditt legitimerande av politiskt pådyvlad klimathotspropaganda … att det är någon slags ”ett försvarsbeteende när man ställs inför en obehaglig realitet”?
  Och när du pratar sektbeteende och att prästerna inte får ifrågasättas, är det då IPCCs dogmer (det dom kallar ’konsensus’) och prästerna (dvs uttolgarna av denna) som du syftar på?
  Hur i hela helvete kan du öht få till det att Heartland och Singer skulle vara präster? 
  Det är nästan bara de klimathotstroende som ständigt drar upp dessa, och nästan alltid med helt idi0tiska  förevändningar. Vad menar du över huvud taget? 

 132. Gunbo

  Pehr B #128,
  ”Något väckelsemöte tycker jag inte det verkar vara fråga om.”
  Nu var det inte jag som kallade det väckelsemöte utan Maggie, grundare till den här bloggen och ofta mer klarsynt än många av ”arvtagarna”.
  Du har rätt i att det senaste mötet bjöd på en intressant diskussion mellan Denning och Spencer men det var inte den Maggie refererade till. Heartland kanske inser att en dialog mellan ”trossamfunden” i klimatdebatten är mer fruktbar än ett ensidigt val av vittnesbörd från de troende. (Jag har upplevt väckelsemöten liksom Maggie tydligen)  

 133. Christopher E

  Gunbo, lite fegt att inte erkänna att din anklagelse mot Singer var helt ogrundad. Det är ju inte ens samma tidsperiod det gäller, och påståeendet som upprör dig finns inte där. Lyssna för övrigt lite nogrannare vid bilden av MSU-serierna. Han nämner trenden 79-97 som varande nära noll, och sedan en positiv trend efter det.
  Sedan vet jag inte om det är din engelska som haltar, men det är inget speciellt upprörande med ”changing people’s minds”. Heartlands inställning är att detta görs genom att debunka alarmism och förevisa vetenskapliga resultat. ”Leading by example” visar tydligt att det inte med tumskruv som upplysningen ska ske. Jag har liksom Jonas ovan nämnt att Heartland bjuder in AGW:are till sina konferenser. Brukar religiösa förkunnare bjuda in ateister? Brukar alarmistkonferenser bjuda in klimatskeptiker? Om du är emot hjärntvätt och fundamentalism har du hamnat i dåligt sällskap i AGW-lägret.

 134. Pehr Björnbom

  Diskussionen här kom in på indoktrinering.
   
  Bedriver Heartland indoktrinering?
   
  Eftersom Heartland har en politisk-ideologisk målsättning så innehåller deras egen opinionsbildning naturligtvis indoktrinering (däremot inte hjärntvätt om man använder en rimlig definition på vad detta är).
   
  Bedriver forskarna som får finansiellt stöd av Heartland indoktrinering?
   
  Att Heartland bedriver indoktrinering är inte detsamma som att de forskare som mottar finansiellt stöd från Heartland bedriver indoktrinering. Forskaretiken förutsätter att forskare inte skall bedriva indoktrinering utan respektera det vetenskapliga kravet på objektivitet (jämför denna video).
   
  Om man påstår att Heartland ställer som villkor för finansieringen att forskarna skall negligera de forskningsetiska kraven på objektivitet så bör man också visa belägg för att det förhåller sig så.

 135. Gunbo

  Alla, vänner och ovänner!
  Jag har deltagit med mina tankar och åsikter på denna blogg i fyra år. Det har varit en berg-och-dalbana där alla känslor har varit inblandade; frustration, glädje, igenkännande, ilska, medkänsla och värme.
  Nu är tiden inne för mig att gå vidare. Diskussionerna här går runt, runt med samma teman, samma argument, samma hat och samma förakt för dem som inte delar ens åsikter. Det finns inget mer att tillföra, för min del i alla fall.
  Ha det gott och hoppas att era förhoppningar realiseras, att AGW är är en stor bluff och att vår framtid blir så fantastisk som ni förutspår!
  Lev väl och njut av livet så länge det varar!
  Gunbo

 136. Thomas

  Gunbo #135 Ha det så bra ute i verkligheten!

 137. Bye bye Gunbo!
  Ha ett bra liv! Njut av det.

 138. Pehr Björnbom

  Gunbo #132,
   
  Jag förstår inte var denna tanke på väckelse, dvs. association till religionen, kommer ifrån. Och du nämner i dina kommentarer bibelskolor, av allting!
   
  Som jag förstått saken förespråkar Heartland en libertiansk politisk ideologi (du citerade själv Joe Bast som pratade om att det är naturligt för en libertian att ifrågasätta vetenskapliga hypoteser). Jag ser ingen koppling till religion i artikeln från svenska Wikipedia.
   

 139. Gunbo

  Thomas,
  🙂

 140. KF

  Gunbo
  ”Men jag har inget emot bibelskolor, koranskolor, politiska ungdomsorganisationer och liknande så länge de erkänner att deras agenda är att omvända unga till den rätta tron.”
   
  Vad kallar du då tvånget att alla elever i våra skolor måste se Al Gores film? 

 141. Pehr Björnbom

  Gunbo #120,
   
  Angående Fred Singer så har jag ett gott intryck av honom från KTHs klimatmöte 2006 där han höll ett mycket bra föredrag om frågan om den så kallade hot spot.
   
  Jag förväntar mig inte att han skall ha kvar samma skärpa som han hade då i sin nuvarande höga ålder. Jag hade själv svårt att förstå hans resonemang i Santa Feföredraget som du länkade till.
   

 142. Pehr Björnbom

  Gunbo #135,
   
  Ha det gott och hoppas att era förhoppningar realiseras, att AGW är är en stor bluff och att vår framtid blir så fantastisk som ni förutspår!
   
  Ha det så gott själv, Gunbo! Jag antar att du som psykolog kan bekräfta att förnuft och känsla inte går att helt separera, därav kan inte ens de bästa forskarna uppträda helt förnuftigt utan att inte också ha ett känslomässigt element när de bildar sina åsikter.
   
  Trots att jag vet att det är bedrägligt så kan jag inte frigöra mig från att känna en förhoppning precis som du antyder. Jag upplever en AGW-teori som är på väg att bli en verklig lightvariant och någon slags mix av vetenskaplig och politisk process som försöker bromsa denna vetenskapliga utveckling. Men det kanske bara är en känsla (ytterligare en känsla jag har är att Judith Curry tänker något liknande), framtiden får utvisa hur det blir.
   

 143. Gunbo # 135
  Det går runt runt överallt där denna fråga disskuteras kan jag upplysa om. Fast för den som har tålamod sker det ändå än långsam förskjutning.
  Jag är inte av uppfattningen att AGW är en bluff men jag misstänker starkt att de naturliga klimatförändringarna har hamnat i skymundan och används t o m för att visa på AGW. Allt sådant här kommer vi att komma tillrätta med så småningom när verkligheten visar sig.
  Det är min förhoppning.
  Ta hand om dig och välkommen tillbaka närhelst du så önskar!
  🙂
  Kram
  /Lena         

 144. Gunbo

  Pehr B #142,
  ”Jag antar att du som psykolog kan bekräfta att förnuft och känsla inte går att helt separera, därav kan inte ens de bästa forskarna uppträda helt förnuftigt utan att inte också ha ett känslomässigt element när de bildar sina åsikter.”
  Du har så rätt i att ingen kan separera förnuft och känsla. De som tror att de kan det vet inte vad de pratar om.
  Ha det bra själv Pehr! Jag har uppskattat våra dialoger ska du veta! Jag har lärt mig mycket av dem. Du hör till dem som inte tror på en svart/vit värld.
  Med respekt
  Gunbo

 145. Gunbo

  Lena #143,
  Tack Lena!   Jag återkommer om jag anser mig ha något att bidra med.
  Sköt om dig och fortsätt din kamp för det du tror på!  Det är alla människors rättighet.

 146. Pelle L

  Det här börjar ju likna en sentimental Katharsis 🙂
  För att fortsätta Jane Austen-spåret:
  Stolthet och fördom, Övertalning. TCS har allt!

 147. Bertel

  Gunbo # 135
  Önskar dig allt väl och som du skrev ”diskussionerna här går runt, runt med samma teman, samma argument, samma hat och samma förakt för dem som inte delar ens åsikter” så hoppas jag, som du, att de AGW-troende skall sluta hata och förakta, för de för inte debatten vidare, utan sitter fast i sin tro/åsikt.   

 148. Joel

  En intressant kommentar till detta inlägget:
  I just got an email from the Heartland Institute about the ”HeartlandGate” documents
  http://scienceblogs.com/gregladen/2012/02/i_just_got_an_email_from_the_h.php
  ”34
  Let me get this straight. The Heartless institute gets caught once again killing people with lies for money, and their response is to send YOU threatening e-mail.
  How do they think this is going to look when the Nuremberg climate-denial trials start? Do they really image that hundreds of millions of deaths will be ignored. Have they forgotten how we hanged all those Nazi’s for a paltry 10 Million?
   
  They probably have until the first ice free day in the arctic sea to find themselves a new planet, cause the people on this one will be looking for justice.” 
  Så Bertel #147, Gunbo #135, mfl;
  inte nog med att de inte slutar, utan ”det är till och med värre än vi trott hittills…” 

 149. Joel

  Där vart det lite konstiga länkar. Får nog läsa på lite bättre hur man gör…

 150. ThomasJ

  Läsvärt med bäring 360 grader i temat:
  http://frontpagemag.com/2012/02/20/the-global-warming-cult-and-the-death-of-science/
  Mvh/TJ

 151. Slabadang

  Heartland vidtar rättsliga åtgärder!
  ”Fakegate” med dess kopplingar till BBC The Guardian och aktivistbloggarna blir intressant att följa. Peter Gleick är utpekad som misstänkt och grunderna därför är väl inte riktigt klarlagda ännu.
  Han har inte svarat på TWITTER eller gjort några kommentarer sedan han fick förfrågningar om sin inblandning i de fejkade dokumentet. ”Det är värre än vi trott” som skeptiker hur det ser ut bakom kulisserna på klimathotspropagandan. Vilket ruttet spel!!

 152. Thomas

  Slabadang #151 i #45 var du minsann säker på att Gleick var den skyldiga till förfalskningen. Vadan denna tvekan nu? Känner du att du själv riskerar åtal för förtal? Oroa dig inte, ingen bryr sig om vad en signatur som du häver ur sig.
   
  Att Heartland hotar vitt och brett med rättsliga åtgärder bevisar inte att de kommer vidta några. Ta denna brevväxling med en pensionerad amerikansk officer:
  http://www.berthoudrecorder.com/2012/02/19/heartland-institute-threatens-71-year-old-veteran/
   
  Det handlar om försök att skrämma folk till tystnad.

 153. Slabadang

  Thomas!
  Gliecks skuld kan jag inte vederlägga annu men misstankarna är väl grundade och vad skulle skälet vara till att han inte gått ut och dementerat? 🙂 Är det någon mer än Glieck själv som tror att Heartland ser honom som en ”high profile climate scientist” ?
  Jag gissar att du oavsett utfall och bekräftelse inte kommer döma honom vare sig på förhand eller efterhand utan legitimerar utfallet oavsett Gliecks direkta inblandning eller ej?
  Är det okey att förfalska dokument? ”Anything goes Thomas?

 154. Thomas

  Slabadang #153 det är helt normalt att inte kommentera anklagelser som tas helt ur luften. Det finns ingen anledning att ge sig in i debatten eftersom även en dementi av somliga kommer tolkas som bevis på skuld. ”Varför skulle han annars vara så mån om att förneka inblandning?”. Såvitt jag vet är Gleicks enda kända koppling till affären att han nämns i ett dokument.
   
  Man bör också ha i åtanke att det inte finns några bevis för att dokumentet ifråga är förfalskat. Heartland hävdar det, vilket fungerat utmärkt för att avleda uppmärksamhet från de övriga, och de kan ha rätt, men de har också all anledning att ljuga. Om vi tänker oss att det är en insider på Heartland som ligger bakom så är på inte sätt otänkbart att han t ex först kom över en papperskopia av det dokumentet vilket inspirerade honom att lura till sig övriga dokument.
   
  Min gissning är att strategidokumentet trots allt är falskt, ett försök av den som kom över de övriga dokumenten att dramatisera det hela, men det är bara en gissning, det kan också vara äkta. I vilket fall som helst bör man undvika att citera det tills dess status är mer klarlagt.

 155. Slabadang

  Thomas!
  Du förnekar dig inte du! 🙂
  Förutsägbart ohederlig och legitimerar som sagt vad som helst och/eller gör helt irrelevanta paralleler. Man har lärt sig dig Thomas och därigenom vad som saknas hos CAGWkyrkan.

 156. Pehr Björnbom

  Thomas #152,
   
  Ursäkta att jag frågar, men det som står i din länk verkar ju löjeväckande för båda de inblandade parterna. Återigen ankorna i dammen som hackar på varandra, så att säga, en pensionerad kolerisk överste (71-åringen, jag är nästan lika gammal) och en arg stiftelsepresident.
   
  Hur vet man att denna bloggpost återger autentiska epostmeddelanden, att inte dessa meddelanden också är förfalskningar, helt eller delvis?
   

 157. Pehr Björnbom

  Eller bara ett skämt 😉

 158. Thomas

  Pehr #156 Gary Wamsley erkänner längre ned själv att ” I will admit that had I not been so angry when I wrote, that I might have been a bit more restrained.” Som chef för en lobbyorganisation bör man dock kunna hantera ett argt brev från en pensionär utan att hota med polis.
   
  Sen har du ju rätt i att på Internet kan allt vara en lögn, men i så fall lär det inte ta lång tid innan det dyker upp dementier. Det är i alla händelser ett flertal bloggar som rapporterar om att de hotats med stämning av någon som utger sig från att vara från Heartland.

 159. Pehr Björnbom

  Thomas #152,
   
  En sådan pensionerad flygöverste är nog ingen duvunge precis. Med trettio år i flygvapnet har han sannolikt varit med om riktiga luftstrider, till exempel i Vietnam, och då var hans aggressivitet nog en tillgång.
   
  Men hur pass bra kan han vara på att utvärdera Heartlands finansieringsinsatser i klimatfrågan? Där är jag definitivt skeptisk till hans kompetens.
   
  Både flygöversten och stiftelsepresidenten gör ju sig löjliga genom vad de skriver i sina epostmeddelanden enligt länken. Därför misstänker jag att det är fråga om förfalskningar, kanske delvis riktiga men manipulerade epostmeddelanden.
   
  Men om de nu är en autentisk epostutväxling mellan dessa två medelklassamerikaner så kommer jag att tänka på ett uttryck som var aktuellt för många år sedan, det kan ha varit från någon författare eller från någon film.
   
  Jag tycker detta uttryck passar väldigt bra på vad vi ser här och på mycket annat som vi sett inom klimatfrågan i USA: Medelklassens diskreta charm 😉
   

 160. Pelle L

  Thomas #154
  ”Det finns ingen anledning att ge sig in i debatten eftersom även en dementi av somliga kommer tolkas som bevis på skuld.”
   
  och #158
  ”Sen har du ju rätt i att på Internet kan allt vara en lögn, men i så fall lär det inte ta lång tid innan det dyker upp dementier.”
   
  Nu svajar argumenten som en förrymd matros i den första vårstormen.
  Som i den övriga AGW-argumentationen.
   
   

 161. Ur Thomas mycket pinsamma länk:
  ”You are a traitor to your own country. I did not spend 30 years in the military to protect the likes of you”
  Det är sådant som klimathotsproponenter (ibland ’kliamtforskare’) kallar för ’dödshot’ när de får arga mail. Stod indignation brukar då simuleras.
  Jag skulle tro att (precis som det antyds) att Joe Basts svar är en färdigformulerat mail skickat till många.  Det är också ganska töntigt. Han fångade sig dock redan efter en vända. Thomas stollige överste försöker dock samma dravel som Thomas själv: 
  Jag vill så gärna tro på att det fejkade PM-et är autentiskt. För vore det det, då hade ni all anledning att förneka dess äkthet.
  AGW-’argumentation’ i sin prydo!

 162. Pelle L

  Pehr Björnbom #159
  Borgarklassens diskreta charm
  en film av Luis Buñuel 1972.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Borgarklassens_diskreta_charm
   
  Förtio år sedan nu. Du har bra minne!

 163. Pehr Björnbom

  Pelle L #162,
   
  Tack! Jag tyckte själva uttrycket var roligt så det fastnade i minnet.
  Däremot har jag faktiskt inte sett filmen.
   

 164. Pelle L

  Pehr
   
  Jag såg den, men jag kan inte påstå att jag begrep mycket!

 165. Ingemar Nordin

  Otroligt! Los Angeles Times liknar Heartland Institutes uttalanden med nazism och Mein Kampf!

  Varför? Jo, därför att Heartland säger att AGW-teorin är en vetenskapligt omtvistad fråga. – Hur understår sig HI att ens antyda att vetenskapen inte är avgjord, att det skulle finnas avvikande uppfattningar???

  That is a lie so big that, to quote from “Mein Kampf,” it would be hard for most people to believe that anyone “could have the impudence to distort the truth so infamously”…

  Den vetenskapssyn som LA Times ger uttryck för här är så otroligt snedvriden, så låg, och så intolerant att man baxnar.

  http://wattsupwiththat.com/2012/02/20/la-times-invokes-godwins-law-cites-mein-kampf-to-attack-heartland-institute/#more-57088

 166. Stor indignation  … (skulle det förstås vara nyss!)
  Man kan också använda Thomas/AGW-logik och konstatera att översten inledde med en lögn:
  ”You are a traitor to your own country”
  och att inget han säger därför skall accepteras som sanning, och alla invändningar han har därför också kan avfärdas.
  Och skall vi spinna vidare på Thomas (som av någon anledning regelbundet drar upp La Rouche-rörelsen!?) och hans ’logik’ kan man nu avfärda, genom guilt-by-association, by-implication, och lack-of-denial nästan alla klimathotare pga av samröre, återupprepande, eller bara nämnande av samma talking points, argument eller sedvanligt trams … som de förfalskande, ljugande aktivisterna på hans sida är så förtjusta i!
  Rubbet!
  Mann, Trenberth, Schmidt, Karoly, Ladbury hoppade på Heartland-tåget. OCh många av stollebloggarna på klimathotssidan förståss ..  Alltså de ’måste därför’ också vara antingen förfalskande lögnare, eller iaf misstänkas för att vara det. Eller hur?
  Vist är idiotlogik alldeles underbar, man behöver inte ens anstränga sig. Bara dra streck med en penna mellan allt man ogillar …

 167. Thomas

  Pelle #160 du ser verkligen ingen skillnad på att någon slänger fram en anklagelse om att du förfalskat ett dokument ur tomma luften och att någon förfalskar en hel epostkommunikation som påstås vara skriven av dig? Dessutom så har Heartland genom sitt ivriga förnekande av det där strategidokumentets äkthet redan visat att deras strategi är att dementera snarare än att hålla tyst.
   
  Apropå falska citat så så roar sig däremot Jonas N med ett sådant i #161

 168. Osant igen, Thomas, ett citat har citationstecken ..
  som sagt Thomas, det blir allt mer dumargumentaion från dig .. på allra lägsta nivå. Jag skall citera ditt riktiga uttalande, det som min parafrasering så träffande gjorde narr av. Här kommer det:
  ha i åtanke att det inte finns några bevis för att dokumentet ifråga är förfalskat. Heartland hävdar det, vilket fungerat utmärkt för att avleda uppmärksamhet från de övriga, och de kan ha rätt, men de har också all anledning att ljuga
  Såg du citationsteknena denna gång? Thomas argumentation i sin prydo!
  Och notera att jag påstår att du vill att det skall vara fejkat, inte att du hävdar det eller tror det. Jag tror nämligen inte en sekund att du har några tvivel på att det är ngt annat än en amatörmässig förfalskning laddad med massor av de fördomar som klimatverklighetsförnekarna suktar så törstande efter att få bekräftade .. Det var för dem det skrevs nämligen. Och det visade sig snabbt både att det låt till så, och vilka de var …
  Tom du Thomas är fullt medveten om hur uselt denna stunt genomfördes, är jag säker på. Du klarar bara inte av att säga det, och hantera vad det innebär. Bättre att då dra upp stolliga gamla överstar som skriker ’landsföräderi!’ ..
  Eller hur?

 169. Tänk igenom Thomas (försök till ) ’argumentation’ igen:
  de har också all anledning att ljuga
  Vad har Heartland för anledning att ljuga öht? Vad försöker Thomas egentligen säga här? Vad skulle de ha för anledning att ljuga? Vilket Thomas påståd att de de facto hade!?
  Som allra bäst kunde Thomas förhoppning (eller det han försöker hålla öppet som ’möjligen tänkbart’) kunna beskrivas som:
  Om de ljuger om detta, så ljuger de om detta
  Men hans påstående ”de har också all anledning att ljuga” är som vanligt total rappakalja. Det omvända gäller ju:
  Om strategi-PM:et är fejkat har de all anledning att klargöra att det är fejkat.

 170. Slabadang

  Thomas!
  Ur tomma luften ? Förfalskar en hel epostkommunikation ? Vad yrar du om? har du helt tappat kontakten med verkligheten?

 171. Pelle L

  Thomas #167
   
  Märkte du att jag påpekade ditt virriga uttalande om sannolikheten av dementier/ej dementier?
   
  Har du bestämt dig för åt vilket håll du skall vända dig?

 172. Slabadang

  Ingemar!
  Godwins lag:
  På svenska: ”Då en Usenetdiskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar nazister eller Hitler mot ett”. Att sannolikheten går mot ett betyder att det förr eller senare kommer att ske. Anspelningar på lagen syftar på att vidare diskussion kommer att vara lönlös, och den som liknar sin åsiktsmotståndare vid nazister kan anses ha förlorat diskussionen.[2]
  He he he he !! 🙂 De är helt desperata. Tänk på alla de miljrder dollar de investerat i klimathotslögnen och på hur många ytterligare miljarder de nu kommer att gå moste om. Att LA Times inser att Glicks? barnsliga förfalskning mycket väl kan vara tungan på vågen som får hela skiten att välta med en skräll så toppar de med att förlora enligt Godwins lag.
  Hur många har inte satt hela sitt existensberättigande i pant med klimathotandet? Det är farligt  sig bara det och man kan lätt förstå hur de ser ”The day after tomorrow” när de avslöjats för vad de verkligen är. Hua!!!

 173. Thomas

  Jonas #169 ”Vad har Heartland för anledning att ljuga öht?”
   
  Har du läst det där strategidokumentet? I så fall borde det vara uppenbart för dig varför Heartland, om det är äkta, har all anledning att ljuga och påstå att det är en förfalskning.
   
  Det intressanta med den där senaste brevväxlingen är f.ö. inte vad en pensionera, helt okänd överste skriver utan Basts hysteriska respons. Vad får honom att hota med stämning, inte bara där utan mot en bunt bloggar:
  http://heartland.org/press-releases/2012/02/19/heartland-institute-sends-legal-notices-publishers-faked-and-stolen-docume
   
  PR-mässigt är en sådan strategi en katastrof. Informationen är redan ute och allt de gör är att öka intresset för den. Något måste det finnas där som gjort dem helt panikslagna. Kanske handlar det om att de riskerar ett besök av IRS? Eller så är det bara ett försök att få mer pengar:
  http://motherjones.com/blue-marble/2012/02/heartland-institute-documents-climate
   
   
   
   

 174. Slabadang

  Kommentar borttagen

 175. pekke

  Här delas det ut pengar oxå, massor med pengar till aktivistgrupper.
   
  http://dailycaller.com/2012/02/20/campaign-against-canadian-keystone-xl-pipeline-driven-by-us-foundation-millions/
   
   

 176. Thomas

  pekke #175 Keystone börjar dock möta motstånd även från konservativa och teapartyfolk:
  http://www.rollcall.com/issues/57_97/Keystone-Pipeline-Finds-New-Opponents-212467-1.htm
  Då är det expropriering av mark som det klagas på.

 177. Thomas … 
  Har du själv läst det där (fejkade) ’strategi dokumentet’? Ser du någon strategi uttalad där? Ser det ut som ett dokument som presenteras för ngn styrelse? Vet du någon som skriver i jag-form men ingenstans anger vem denne ’jag’ är? Ser du inte att det är ett ihoprafs av några av  ’klimatverklighetsförnekarnas’  vanligt förekommande värsta fördomar och konspirationsteorier? Ser du tex att Koch bröderna är omnämnda men att man fuskat (varit inkompetent?) med att de var involverade i klimatfrågor?
  Ser du inte att hela upplägget, språket låter som näst sista scenen i en dålig film där ärkeskurken, innan han dödar hjälten, skall hålla tal där han rättfärdigar varför han blivit så elak, och stoltserar med hur förslagen och skicklig han är? 
  Nej, jag är mer fascinerad över att där fanns så många som verkligen ville gå på sådant … Du uppenbarligen också, man jag tror faktiskt inte du gör det, faktiskt inte ens gjorde det (mer än möjligen en kort stund). Men du har nu bara så oerhört svårt att tillstå att din/aktivisternas sida gjort bort sig, och vill till varje pris senarelägga att praktfiaskot blir mindre uppenbart. 
  Men mitt påpekande gällde öht inte att det dokumentet är fejk. Mitt påpekande gällde att du påstod om Heartland att:
  de har också all anledning att ljuga”  
  Notera här både påståendet att de har (presens!) anledning att ljuga (inte villkorat att de skulle ha haft det ifall dokumentet varit äkta), och ditt uttryckliga förtydligande att de också har det (även om, som du säger, det kan vara fejk). 
  Uttalandet är fullständigt obegripligt (innehållsmässigt, alltså)
  Aktivistmässigt är det  förstås en annan sak. Där är grumliga syftningar ofta själva metoden. Där tillåts ju vad som helst passera .. även fejkade nonsensstrategier .. och tom försvaras .. in absurdum (’det skulle ju kunnat varit sant’)
   

 178. Pehr Björnbom

  Ingemar #165,
   
  Klimatdebatten verkar ha spårat ut totalt i USA. I LA Times använder man alltså ogenerat propagandametoder från värsta tänkbara håll genom påståendet That is a lie so big that, to quote from ”Mein Kampf,” …. där länken leder till en Wikipediaartikel om propagandametoden i fråga. Förstår man inte själva hur obehagligt detta framstår?
   
  LA Times har alltså inget sakligt argument för att motsäga Heartlands påstående att ”whether humans are changing the climate is a major scientific controversy.”
   
  Är Heartlands påstående sant, överdrivet eller osant?
   
  Visst finns det starka indikationer på en betydande vetenskaplig kontrovers inom klimatvetenskapen, här är en sådan indikation. Men det kan naturligtvis diskuteras om Heartlands påstående är den absolut bästa beskrivningen av vad denna vetenskapliga kontrovers handlar om.
   
  Uppenbarligen vill LA Times inte erkänna att det finns vetenskapliga kontroverser av detta slag inom klimatvetenskapen.
   

 179. Pehr Björnbom

  Här är länken till artikeln i LA Times som jag citerade ovan:
  http://www.latimes.com/news/opinion/opinionla/la-ed-climate-20120220,0,3564279.story
   

 180. Thomas, 
  Dina försök till ’organisationspsykologi’ ger jag inte mycket för. Lika lite som din förståelse av hur politik fungerar. 
  Men jag håller med om att brevet till  Wamsley inte var speciellt smidigt. Som jag skrev: Jag gissar att det var ett standarbrev som många har fått. 
  Det finns de som säger att om man vill inleda ett civilrättsligt förfarande måste (bör?) det föregås av dylika formella begäran innan man kan gå vidare. Men jag kan inte amerikansk civilrätt för att kunna bedöma sådant. 
  Men jag skulle också bli ganska sned om en vilt främmande man inleder sitt brev med ’du är en landsförrädare’ … och följer upp med vad AGW-sidan regelmässigt tolkar som ’dödshot’ …
  Men du tycker alltså att att irritationen var Basts fel, Thomas?  

 181. Jonas N,
  Bra skärpa!

 182. Pehr Björnbom

  LA-artikeln diskuteras på Judith Currys blog med början här.
   
  Speciellt intressant är att David Wojick, som är den som genomför utbildningprojektet finansierat av Heartland, själv deltar i diskussionen med början här. Han skriver bland annat:
   
  In any case I firmly claim that “whether humans are changing the climate?” is the best 6 word summary of the climate debate that there is. If anyone has a better 6 word summary I will be happy to see it.
   
  Judith Curry skriver så här:
   
  I don’t view the “whether” humans are changing the climate to be a major scientific controversy; the scientific controversy is “how much” (relative to natural variability) and what are the relative contributions of greenhouse gases, aerosols, and land use change.
   

 183. Thomas

  Jonas N #177 du är lika löjlig som vanligt i dina metoder att pådyvla mig åsikter. I det inlägg du citerar en lösryckt mening ur konstaterar jag ”Min gissning är att strategidokumentet trots allt är falskt”, men icke att du bryr dig om detta, du skall i alla fall insinuera att jag trott på det. Skillnaden mellan oss är att du förutsätter att alla på Heartland är så kompetenta att de aldrig kunnat skriva något sådant som står där. Jag konstaterar istället att om de kan skriva ett brev som det till Wamsley helt öppet, vad kan då jargongen vara internt?
   
  Att påstå att brevet till Wamsley , inklusive anklagelserna om hot och att man funderade på att polisanmäla, skulle varit ett standardbrev från Heartland är knappast något som fungerar som försvar för dem. Tvärtom, om det är fallet är de helt sjövilda. Att Bast skrev i affekt för att brevet kom när han redan var ilsken vore i så fall ett bättre försvar.
   
  Din version av ”dödshot” ger jag heller inte mycket för. Du har aldrig haft minsta repsekt för att läsa vad som står i en text och försöka förstå innehållet, utan du skall alltid lägga in det du vill att avsändaren skall tycka där. Däröver skall du alltid, till varje pris, om det så tar 1000 inlägg, ha sista ordet i varje debatt så du får chansen nu, jag orkar inte gnabbas mer med dig. 
   
  ”Men du tycker alltså att att irritationen var Basts fel, Thomas?  ”
   
  Jag vill minnas att det här i bloggen kopierats ett och annat ilsket brev som sänts till bl a Karin Bojs på DN. Hur ofta har du sett henne svara med att hota med polisanmälan? Det finns något som heter professionalism, men du har tydligen inte så höga förväntningar på Bast.

 184. Skogsmannen

  Ursäktar om jag lägger mig i debatten om de där två grälande gubbarna.
  Men när jag läste mailkonversationen kunde jag inte låta bli att tänka på herrarna i länken nedan.
  http://steeshes.files.wordpress.com/2012/01/statlet-waldorf.jpg
  Jag ber om ursäkt för att jag inte kan ta det på allvar 🙂 

 185. Thomas

  Skogsmannen #184 när t o m folk som i grunden är sympatiskt inställda till Heartland och dess inställning till AGW har en sådan syn på deras chef har de ett visst imageproblem…

 186. Pehr Björnbom

  Skogsmannen!
  🙂
   

 187. Pehr Björnbom

  Thomas #183,
   
  Visst kan man jämföra DNs Bojs med Heartlands Bast. Fast Bojs är ju journalist med Bast är stiftelsepresident, så redan där haltar jämförelsen.
   
  Men framförallt tror jag att jämförelsen haltar på grund av de kulturskillnader som finns mellan det offentliga livet i Sverige och det offentliga livet i USA.
   

 188. Skogsmannen

  Thomas!
  Ja, vad vet jag.
  Kanske dags att ge Waldorf sparken (eller Stadler, vet inte riktig vicken som är vicken i grälet).

 189. Thomas
  Total bullshit, som vanligt. Och flera självmotsägelser och självmål. Och du missar hela poängen:
  Varför skulle Heartland också … ha handledning … att ljuga ?
  Speciellt om du inte (heller? längre?) tror att PM:et är äkta. Men tidigare ärgumenterade du för dess tänkbara äkthet:
   ”förefaller det mer rimligt att tro att läckan hos Heartland kom från en missnöjd anställd. Låter väl rimligt att en sådan skulle ha lättare att ha de kunskaper som krävs för att lura i någon sekreterare att han behöver material för nästa styrelsemöte? Skulle dessutom förklara varför ett dokument är skannat, det råkade han få tag på på Heartlands kontor.”
  Angående ”du är lika löjlig som vanligt”!? 
  Har du tittat igenom dina egna kommentarer här, Thomas? Dom är många, och det lyser igenom frustration (tydligt) och ibland även desperation i dem. Dina vilda kast, motanklagelser, självmål mm är värre än vanligt. Och redan innan kan började påpeka några av dem. 
  Kul är också:
  ”Du har aldrig haft minsta repsekt för att läsa vad som står i en text och försöka förstå innehållet, utan du skall alltid lägga in det du vill att avsändaren skall tycka där”
  Det går inte att göra så mycket värre självmål i en mening, Thomas.  
  Men en sak fick du rätt (men missade ändå). Jag gjorde narr av klimathotsrörelsen ständiga sanslösa överdrifter när jag påpekade överstens utfall att ’inte försvara sådana som han’ är ungefär lika allvarligt som de ’dödshot’ som klimathysterikerna så gärna lyfter fram.
  Jag är ganska säker på att även du har gjort sånt. Spelat storslaget indignerad över något elakt mail (likt din överste)
   
  Och du får verkligen lära dig att läsa ordentligt Thomas. Jag är (nästan) helt ointresserad av Heartland och Bast. De är på inget sätt ansvariga för att klimathoteriet tappat så väldeliga på senaste åren … det är dom skräniga alarmisternas alla överdrifter som orsaket det. 
  Möjligen kan Heartland ha bidragit att aktivisterna och klimatextremisterna gör bört sig oftare och i högre tonläge än tidigare (före tex Climategate), men för folk i gemen, de som är målgruppen för klimatpropagandan, hade nog ingen susning alls om Heartland. 
  Det är bara aktivisterna som försökt smutskasta dem till varje pris. Även denna gång. Och vad härligt det är att se när de än en gång visar sig både inte kunna låta bli att fuska, och samtidigt hur många som ändå så gärna ville att fusket skulle vara äkta, eller iaf skulle kunna vara äkta … 
  Sorry Thomas, men dina skriverier här står kvar att läsa även efteråt, även efter att du vill lägga story:n tillrätta. Den dagen du klarar av att debattera någorlunda hederligt (det är helt OK att ha olika uppfattningar) kommer folk nog också att sluta häckla dig för din skenhelighet … Men, läs igenom igenom vad du hävdat här ovan, sedan #1, det är kul läsning! 
  PS Dina försvar av vad som framkom i Climategate mailen är fortfarande fullständigt obegripligt. Att du någonstans (inför dig själv?) kan argumentera för att vad som framkom där hade med ’sökandet efter sanningen’ att göra, som du här antyder i #14. Fullständigt hårresande
   

 190. Pehr Björnbom

  Intressant från diskussionen på Judith Currys blogg om artikeln i LA Times:
  Rob Starkey | February 20, 2012 at 1:08 pm |
  Judith
  Wouldn’t it be accurate to state that you are unsure of the rate of warming that is due to human influence and you are unsure as to the impact of any warming on humanity (positive or negative) over the long term?
  curryja | February 20, 2012 at 1:15 pm |
  Well, that may not be the best way to state my take on all this, but it isn’t incorrect
  Jim Cripwell | February 20, 2012 at 2:41 pm |
  Dr. Curry, you wfrite “I don’t view the “whether” humans are changing the climate to be a major scientific controversy; the scientific controversy is “how much” (relative to natural variability) and what are the relative contributions of greenhouse gases, aerosols, and land use change”
  Fair enough. Are you prepared to state that publicly in connection with the LA Times editorial? This controversy relates as to whether the dogma of CAGW should be taught in schools K to 12.
  curryja | February 20, 2012 at 2:47 pm |
  I have another post coming up in a few days on teaching the controversy

 191. Christopher E

  Ursäkta, men vilken fånig diskussion detta varit. Det finns ju överhuvudtaget inget upprörande i dokumenten, inte ens i de förfalskade (t.o.m. jag som gillar Heartland och Cato kunde gjort det bättre…). En total icke-nyhet.
  Det enda roliga är ju alarmister som med otacksamt resultat försöker suga märg ur dessa tunna ben. Vilken desperation. I sin iver glömmer de sin tidigare moraliska indignation över ”stulna” CRU-mail och citerar nu glatt.
  CRU-mailen behövde dock aldrig förfalskas. Och de omfattas av offentlighetsprincipen, något Jones visste när han satt och deletade mail för glatta livet. Heartlands handlingar är däremot inte offentliga.

 192. L

  Jonas N #189, du har rätt, om inte Thomas et al ständigt försvarat klimathotet i pressen och på bloggar, kunde man nästan ha gått på det.
  Men när man läst deras inlägg kan vem som helst bli skeptisk…

 193. Lena Krantz

  Christopher E # 191
  Hela försöket var fånigt redan till att börja med och rubriken för inlägget är mycket bra, dvs ”Smutskastningsförsök med töntstämpel”.
  Det hela är tramsigt, fånigt och ja, töntigt.
  Att försöka försvara försöket är därmed också tramsigt, fånigt och ja, töntigt.
  Någon form av hederlighet hade ju varit snyggt!
             

 194. Pehr Björnbom

  Skogsmannen #188,
   
  Min gissning är att Joseph Bast sitter löst till nu och det är nog en förklaring till, om det nu är så att epostmeddelandena inte är manipulerade, att han uppträder obalanserat.
   
  Bast får naturligtvis ta ansvaret för att Heartlands hemliga dokument (budget och finansieringsplan) kom i orätta händer. Skadan består som jag förstår det hela i att bidragsgivare som lovats anonymitet nu har blivit kända.
   
  Detta kan leda till att bidragsgivarna drar öronen åt sig, speciellt om de själva får obehag. Heartland kan tappa en stor del av sina bidrag på detta sätt. Jag kan tänka mig att Bast kommer att få det hett om öronen när han möter sin styrelse nästa gång.
   
  Ett exempel på en bidragsgivare som fått obehag är Microsoft som pekats ut på ett för dem obehagligt och oförtjänt sätt. Se blogginläggen här och här.
   

 195. Christopher, 
  Du har både rätt: Vad Heartland gör och  gjorde är vad de på sin hemsida angav att de höll på med. Det finns ingen som helst ’beef’ där.
  Men Heartland-historien är också ett indikativt lackmus-test på alarmistsidans nivå. Heartland är ju bara en pytteliten spelare, som dessutom aktivit försökt få (de sundare, men även tokstollarna bland)  klimatforskare och debattörer att mötas. Deras budget är jordnötter. Och klimatdelen bara smulor.
  Däremot är reaktionen från både bloggar (förståss), miljö och klimatjournalister (ganska många), kända klimatdebattörer, samt även ’högviltet’ bland dessa sk ’klimatforskare .. värda att uppmärksamma.
  Det är ungefär som om Erik Hamrén, landslagets kapten och flera nyckespelare, fotbollsförbundets ordförande, flertalet sportredaktioner och dessa sk ’fotbollsexperter’ funnit sig föranledda att samtliga gå ut offentligt och kommentera att
  .. en enskild (men talför och välbekant) supporter till motståndarlaget i helgens kvartsfinal har råkat ut för en parkeringsolycka, och med pannan i bekymrade veck vill lägga sig i hur stor skuld denne hade, och vad det nu betyder för laget och den kommande matchen.
  Visst, sportjournalistik kan vara närmast hur löjlig som helst.  Och även där är den viktigaste frågan ’Hur känns det?’ .. ’med din form ,ditt spel?’ .. ’inför matchen till helgen?’ .. ’Hur långt känner ni att ni kan gå?’ 
  Nej, hur teamet och teamets många supporters hanterat detta är klart värt att uppmärksamma, komma ihåg och uppmärksamma dem om. Du både hur ivrig Thomas blev, 1:a inlägget och all … och hur sur han blev när han påmindes om vad han skrivit. 
  Nu finns där ett antal ’framstående’ journalister som gjort precis samma sak. På the Guardian, på BBC och fler ställen. Och det slutar inte där .. 

 196. Men jag måste ändå säga att jag är ngt förvånad över hur stor och samordnad(?) reaktionen på dessa banala läckta dokument blev. 
  Klart som korvspad är att klimathotarna hoppades och längtade efter en lika saftig skandal och avslöjande som Climategate, de har ju varit på defensiven på alla fronter sedan dess. 
  Och det uppdämda behovet och frustrationen kanske räcker som förklaring.
  Och jag är inte den som ger mycket för obekräftade konspirationsteorier. Jag tror tex inte att Peter Gleick har knåpat ihop strategi-dokumentet vid kopiatorn i korridoren utanför hans rum. 
  Däremot är jag inte lika säker på att ’läckan’ var känd bland en ngt vidare krets redan innan den ’läcktes’. Dvs att flera kan ha känt till att där skulle komma något, och kanske även vad. Kom ihåg att fejk-strategin scannades timmen innan DeSmogBlog hade sin färdiga kommentar uppe. 
  Och att någon i denna krets antingen själv eller med vissas kännedom (någons idé?) tyckte att där borde göras lite sexigare ändå, genom en tafflig sammanställning av allt man hittade i övriga dokument, men understruket med de signalord som klimataktivisterna skulle använda .. 
  Jag är också lite förvånad att organisationer och grupperingar verkade ha färdiga analyser och debattartiklar om saken. Här tex läkare om hälsa och klimat. Undertecknat av massor av olika individer över hela världen.
  Team:ets egna  debattartikel (att läsa här), verkar fö vara författad av Aaron Huertas, som just jobbar på en av de värre klimatlobbyorganisationerna (Union of Concerned Scientists) som pressekreterare.
  Allt detta behöver inte betyda ngt (annat än att man är snabb på att slå inte bara tillbaks, utan även till) på AGW-sidan.
  Men något känns ändå inte rätt här. Dessa debattinlägg, riktade mot Heartland, med massor av undertecknare … de kunde trots att de publicerades efteråt inte med ett ord nämna att den saftigaste biten var fejkad (enligt Heartlands officiella uttalande). Texterna lät som om man var helt omedveten om att detta redan hade flugit upp …
  Och betänk att Michael Mann under så många år har yrat om att han och kliamtforskningen (vilket han ser som synonyma) utsätts för en ’coordinated attac’ av fientligt sinnade.  
  Det skall bli spännande ifall man får reda på hur och av vilka fabricerade ’bevis’ hade planterats … 
   

 197. Korrigering:
  ”Däremot är jag inte lika säker på att ‘läckan’ [inte] var känd bland en ngt vidare krets redan innan den ‘läcktes’.” 

 198. John Silver

  Glieck erkänner:
  http://climateaudit.org/2012/02/20/peter-gleick-confesses/#comments

 199. Pelle L

  John Silver #198
  Man baxnar!
   
  Kan man komma längre från ”vetenskap”?

 200. pekke

  John Silver #198
   
  Undrar vart det här kommer att leda, det verkar ju även som att det ” fejkade ” dokumentet har hans sätt att skriva/uttrycka sig.
   

 201. pekke

  Gissa vem som är Överste präst för American Geophysical Union:s ” Vetenskaplig Etik ” !?
  ” The Scientific Ethics Task Force is responsible for reviewing and guiding the Union’s standards, principles, and code of conduct on ethics and integrity in scientific activities.”
   
  http://www.agu.org/about/governance/committees_boards/scientific_ethics.shtml
   
  Den mannen måste ha några inre demoner när han själv sätter sig över det han förespråkar.

 202. Christopher E

  Hoppsan. En recension av en bok han aldrig läst och nu kriminellt tillskansande av dokument… eventuellt en förfalskning också… där försvinner Gleick ur sin redan relativt lilla roll i klimatdebatten.
  Vilket gigantiskt självmål för klimathotslobbyismen.
   
  Och Heartland går sannolikt styrkta ur det hela. Undrar om de föredrar att vinna goodwill på att spela storsinta eller driver Gleick in i rättsystemet?

 203. För ”sakens” skull är man tydligen beredd att gå lååångt över gränsen.
  Men det visste vi ju egentligen redan.
  http://www.youtube.com/watch?v=Yrd3HYU80Dk
  http://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk

 204. Ingemar Nordin

  pekke #201,
  Hyckleriet är totalt! Den fuskande etikexperten – undrar om AGU låter honom behålla jobbet?

 205. Verkar som om jag underskattade Peter Gleicks villighet att ta ofantliga risker. Däremot verkar det stämma att infon hade cirkulerat i valda kretsar i förväg. DeSmogBlog hyllar(!) nu Gleicks modig och heder ..
  Återstår att få reda på vem som faktiskt fabricerade det berömda Strategy Dokumentet, som av allt at döma, ser ut att ha blivit till efter att de autentiska dokumenten hade lästs.
  Gleicks story glappar betänkligt på den punkten. Judith Curry skriver rakt ut:
  ”hard to believe that he didn’t write this)”
  Det är iaf mycket mycket svårt att tro att inte Gleick har koll på även hur det dokumentet blev till:
  ”At the beginning of 2012, I received an anonymous document in the mail ..”
  Bah!

 206. L

  ”Climategate 3, the Empire Strikes Back..” 🙂

 207. John Silver

  Steve Goddard är på hugget med Glieck’s historiska uttalanden:
  http://www.real-science.com/

 208. Skogsmannen

  L!
  🙂 🙂
  Den som gräver en grop…..

 209. Slabadang

  He he he he!
  …. Jag skulle gjort och sagt precis som CAGWarna. Uttryckt min direkta anklagelse och passat på att peka på hans socialistiska bekgrund som förklaring till varför han inte är att lita på och attklimatfolk ALLTID har en tendens att ljuga och fabricera.Ni vet precis som tobaksbolagen om cancer.
  Gleicks position som chef för etiken bland klimataktivister som kallar sig forskare säger allt vad vi redan visste.
  …..vågar heller inte erkänna att det var han som kunstruerade sitt eget beundrarbrev med sina egna önskedrömmar om hur hans motståndare såg på honom och skrev under med Heartlands. Så patetiskt så man baxnar.
  Det bästa och mest talande är att alla cagwalarimistiska sidor nu visar upp sin gemensamma ohederlighet. Att de hedrar och begnar lögnen och bedrägeri blir glasklart även för gemene man.
  AAA undrar hur de skall återvinna allmänhetens förtronde. Taskigt men det är faktiskt redan kört. Som man bäddat får man ligga. Beslutet om vilka de släppte in under täcket blev vad som skitade ner lakanen.
  Nu väntar vi bara på Thomas undanflykter och uppvisning i att han delar CAGWkyrkans …. man börjar bli lite trött på att behöva säga vad var det vi/jag sa HELA TIDEN!! 🙂
  Man får väl nöja sig med skadeglädjen! 🙂  AGUs chef för etik Peter Gleick!!! Thank you! Thank You! Thank YOU! Thank you so very very very much!!
  Jag vet att Johnny modererade bort denna länk en gång tidigare.
  Jag tycker att den är så talande om man tänker sig dansaren ivideon  som symbol för CAGWrörelsen. Han får scenen helt för sig själv och får chansen att helt fritt få visa vad han kan. Publiken sitter tyst och i spänd förväntan.
  http://www.youtube.com/watch?v=YrwU1_fIlNg

  http://www.youtube.com/watch?v=YrwU1_fIlNg
  Kommentar modererad

 210. Slabadang

  Pekke!
  Det är väl bra och tydlig ”kommunikation” av AGU att med praktiskt exempel bevisa hur deras etik fungerar.

 211. Slabadang

  Jag skickar ett mail till Gleick!
  Take it easy Gleick” NO PRESSURE!

 212. Thomas

  Slabadang #209 ”attklimatfolk ALLTID har en tendens att ljuga och fabricera.Ni vet precis som tobaksbolagen om cancer.”
   
  Jag måste säga att jag blir lite förbryllad av vad du menar med din tobaksanalogi givet att Heartland var en av de grupper som jobbade åt tobaksindustrin för att misskreditera forskning om risker med rökning. Var det någon form av ironi som går mig förbi?
   
  Jag är förvånad över att det var Gleick som fifflat till sig de där dokumenten. Jag skulle gissat antingen på någon intern eller liknande på Heartland eller någon helt okänd person som ville få sina femton minuters berömmelse. Gleick borde haft bättre omdöme, även om han har rätt i att han fick det där första dokumentet i posten. Kan han visa att det är äkta har han någon heder kvar, har han skrivit det själv har han ingen alls. I den mån Heartland gör rättssak av det hela finns chans att vi får veta även de detaljerna.

 213. Slabadang

  Thomas!
  Varför är du förbryllad. Du har ju alltid förknippat skeptiska argument med Tobakslobbyn. Nu har vi bevis på att CAGWalarmistiska meloner på ledande poster fabricerar falska bevis och det är väl knappast någon hemlighet att CAGWrörelsen betstår av vänsteraktivister. Så kopplingen till socialismen är fulltändigt legitim och det är ju dina och CAGWs villkor för debatten om motståndaren jag bara fullföljer. Att du får stryk på hemmaplan kanske inte är så kul men mycket relevant! Trodde du att du hade monopol på ”Guilt by associaltion” Du är ju själv vänsteraktivist och det är väl ingen ide att förneka din egen ideologi?

 214. ThomasJ

  VABAHA…!?!???
  http://wattsupwiththat.com/2012/02/21/gleick-removed-from-agu-task-force-on-scientific-ethics/
  Mvh/TJ

 215. Ingemar Nordin

  Josh har förstås en rolig karikatyr av det töntiga smutskastningsförsöket:

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/2/21/shrove-tuesday-josh-150.html

  Jag skulle gissa att Gleick och Desmogblog kommer att förlora mycket på det här. Om Heartland också förlorar är en annan fråga.

 216. Ingemar Nordin

  ThomasJ #214,

  Jag var inne där och kollade på lunchen efter att Pekke tipsade #201, och då stod Gleicks namn fortfarande kvar som ordförande för den etiska ”task force”. Så AGU måste ha tagit bort det under (vår) eftermiddag.

 217. Ingemar Nordin

  OK, jag ser att det var vid förmiddagsfikat …

 218. ces

  As part of NCSE’s expansion to defend the teaching of climate science, Gleick had agreed to join NCSE’s board of directors. On the same day as he posted his statement, however, he apologized to NCSE for his behavior with regard to the Heartland Institute documents and offered to withdraw from the board, on which he was scheduled to begin serving as of February 25, 2012. His offer was accepted.

 219. ThomasJ

  Ingemar N. #216: Samma här!  Måste ha gått bra snabbt det hela… 😉
  Tack CES #218 för infon!  😀
  (Kul att SAIK börjat vinna hockeymatcher igen…)
  Mvh/TJ

 220. HenrikM

  Som sagt tidigare, hur dum får man vara?
  En PhD verkar inte på nåt sätt ha nåt med intelligens att göra. Jag har tidigare varit förvirrad över ”akademiska” personer kompetens. De flesta jag har träffat har varit ordvrängare utan dess like utan någon substans bakom. Sen måste det givetvis finnas ett och annat guldkorn. Tyvärr så har mina fördomar mot ”akademiska” personer starkt fördjupats av denna händelse.
  Onekligen verkar näringslivet suga åt sig de begåvade, där de flesta sköter sitt jobb på bästa sätt. Sen finns det givetvis galenpannor även där, men det verkar dock vara glesare!

 221. Ingemar Nordin

  Stockholm Environment Institute:

  …Others said Gleick’s ethical lapse will and should permanently damage the renowned scientist. Richard Klein, climate policy analyst at the Stockholm Environment Institute, wrote: “Irrespective of credentials, a scientist who lets his personal convictions blur his professional judgment is a bad scientist.”

  http://junkscience.com/2012/02/21/stockholm-environmental-institute-gleick-a-bad-scientist/#more-13305

  Gleick försöker urskulda sitt töntiga försök att smutskasta HI och alla skeptiker med att han ville åstadkomma seriösa diskussioner mellan de två ”lägren”. Till saken hör emellertid att Gleick tackat nej till Heartlands generösa inbjudan att komma till deras konferens för att just ha en öppen diskussion med AGW-skeptiker, varvid Gleick tackat nej. (Och han har vid andra tillfällen uttryckt sympati med Al Gores och Trenberths strategi att aldrig diskutera med en kritiker.)

  Nåväl, en optimistisk tolkning av denna töntiga Fakegate är kanske att en sådan diskussion kan komma till stånd? Lite oftare, och lite mer seriöst än vad propagandister som Gleick egentligen vill ha? Eller vill Al Gore, Mann, Trenberth, Oreskes och de andra AGW-fanatikerna fortsätta med sin djupt anti-vetenskapliga hållning?

 222. Skogsmannen

  Någon som sett några kommentarer i svenska medier?
  Kanske läge och tipsa Bojsan eller Baltis!  

 223. Gunnar Strandell

  Desmogblog anser att whistleblowers gör rätt om de stjäl material från utsidan och och sprider den tillsammans med falska dokument:
  ”Whistleblowers – and that’s the role Gleick has played in this instance – deserve respect for having the courage to make important truths known to the public at large. ”
  Länk
  http://www.desmogblog.com/
  Eller som Orwell kanske skulla uppfatta det:
  Important truth <=> Förfalskning

 224. Thomas

  Gunnar #223 och hur många på andra sidan, inklusive både Heartland och denna blogg, ansåg inte att det var rätt att stjäla och sprida breven från CRU?
   
  Huruvida något av dokumenten är falska eller inte är än så länge en öppen fråga. Nog för att Gleick betett sig som en idiot, men var han verkligen fullt så dum att han la in sitt eget namn i ett förfalskat dokument när hans mål då borde vara att aldrig ens bli påtänkt som den skyldige? Skurkar som signerar sina verk gör sig bra i serier, men är faktiskt inte så vanligt i verkligheten. Jag medger dock att det finns konstigheter i det där strategidokumentet som sänker dess trovärdighet.

 225. Olaus Petri

  Thomas, stick inte bara ut näsan ur garderoben. Kom ut vetja! 🙂

 226. Ingemar Nordin

  Thomas #224,

  Jag medger dock att det finns konstigheter i det där strategidokumentet som sänker dess trovärdighet.

  Bra Thomas! Bara för att man tror på IPCCs AGW-teori så behöver man ju inte försvara varenda dj-a idiot som tror på den. Ett steg mot att skilja sakfrågan från personfrågor! 🙂

 227. Bengt Abelsson

  Thomas # 224
  Är det verkligen så att du inte begriper skillnaden mellan FOIA – berörda dokument och kommersiella/privata dokument?
  Tips: Freedom Of Information Act.
  Jag vill inte gärna tro det om dig.
   

 228. HenrikM

  Thomas #224 
  Jag trodde att mailen från CRU var mail som man kunde få ut under FOI. Att de inte kom ut tidigare var väl bara ren obstruktion från CRU. 
  Det är väl en enorm skillnad för en intressegrupp att bli stulen på bidragsinformation. Det är väl det hemligaste en sådan organisation kan ha. (Det är väl som att bli av med kundregistret för ett vanligt bolag).
  Skillnaden är väl dessutom att information från Heartland på inget sätt smutskastar vad de gör. De gör vad de har för avsikt att göra. Mailen från CRU visar på forskare som har tappat sin moraliska och etiska kompass, sen att allt inte var direkta lagbrott (det fanns lagbrott men preskribtionstiden hade gått ut). Jag antar att i Heartland-dokumenten finns inget som tyder på lagbrott.
  Att kalla Whistleblower över Heartland dokumentet är ju helt orimligt. Det finns ju inget att vissla över. Men CRU-mailen pekade faktiskt på direkt lagbrott och då är det rimligt att det kommer ut offentlighetens ljus.
  Jag tycker det är enorm skillnad!

 229. Lena Krantz

   
  Jag säger bara, ”Fakegate”, nu är det desperat sandlåda. Sorgligt att vissa sjunker så lågt.    

 230. Gunnar Strandell

  Thomas #224
  Norfolk Police har utrett hur climategatematerialet kom ut, sedan november 2009, utan att hitta varken stöld eller någon skyldig till det. 
  Skicka dina tips till dem och acceptera att jag inte har tagit  ställning i den frågan.
  Gleick har faktiskt skrivit att han kommit över dokument på ett ojuste sätt och sedan spritt dem. Den analys av strategidokumentets trovärdighet som du gjort borde han väl också klarat på den månad han säger sig ha haft det.
  Till syvende och sist har han ju till och med misslyckats med att visa någon koppling mellan HI och Koch eller annan big oil när det gäller klimatfrågan.
  Min avsikt med #223 var bara att visa ett exempel som i mina ögon sänker trovärdigheten hos Desmogblog. Ditt inlägg har inte ändrat på det. 

 231. HenrikM

  Gunnar #230
  Desmogblog  måste vara galna, dom anser Peter G är nån sorts hjälte som har tagit ”stora risker”. Vad befinner dom sig i för värld.
  För det första så lyckades ju inte dokumenten smutskasta Heartland överhuvudtaget. Sen måste jag bara citera The New York Times:
  Perhaps the most intriguing aspect of the Heartland documents was what they did not contain: evidence of contributions from the major publicly traded oil companies, long suspected by environmentalists of secretly financing efforts to undermine climate science. 
  http://www.nytimes.com/2012/02/16/science/earth/in-heartland-institute-leak-a-plan-to-discredit-climate-teaching.html?_r=1&ref=todayspaper  

 232. ThomasJ

  Läsvärt !!
  http://junkscience.com/2012/02/21/gleick-and-the-nas-how-did-become-a-member-will-he-stay-a-member/
  Mvh/TJ

 233. AOH

  Gunnar Strandell #  230
   
  Kanske Phil Jones själmant har släppt ett  FOIA-dokument:: „Take it easy“
   
   
  http://www.desmogblog.com/directory/vocabulary/7791
   
  Did UK Police Quietly Sideline ‘Climategate’ Hacker Investigation?
   
   
  ”….. The FOIA documents seem to indicate that the police investigation was derailed and perhaps dropped earlier this year.
  The grand total spent by Norfolk police on the UEA hacker investigation since the November 2009 theft is just £80,905.11…..“
   

 234. Bengt Abelsson

  Google scholar ger 8070 träffar på ”Peter Gleick”.
  Min uppfattning om tillförlitligheten hos dessa dokument är att den är väsentligen lägre nu än i förra veckan.
   

 235. Ingemar Nordin

  HenrikM #231,

  Nej, den här affären motverkade även sitt syfte att ”avslöja” HI för att ha tagit emot oljepengar. En del av AGW-alarmisternas propaganda har ju sedan starten varit att sprida myten om hur AGW-skeptiker utgör något slags konspiratoriskt ”förnekarmaskineri” och finansierade av fossilindustrin. I själva verket så har alarmisternas organisationer dragit in åtskilliga miljoner från BP och Shell.

  Donna Laframboise har ett inlägg om detta:

  http://nofrakkingconsensus.com/2012/02/17/big-oil-money-for-me-but-not-for-thee/

 236. Slabadang

  vad jag borde vetat och förstått långt tidigare!
  Hur ser det ut i IVA och KVA? Nån som vet om CAGWaktivister seglat in på räkmackor där också?
  NAS hur man släppte in CAGWfolket genom bakdörren 0ch korruperade hela organisationen:
   
  The vetting procedure is generally rigorous, but for over 20 years, there was a Temporary Nominating Group for the Global Environment to provide a back door for the election of candidates who were environmental activists, bypassing the conventional vetting procedure. Members, so elected, proceeded to join existing sections where they hold a veto power over the election of any scientists unsympathetic to their position. Moreover, they are almost immediately appointed to positions on the executive council, and other influential bodies within the Academy. One of the members elected via the Temporary Nominating Group, Ralph Cicerone, is now president of the National Academy. Prior to that, he was on the nominating committee for the presidency. It should be added that there is generally only a single candidate for president. Others elected to the NAS via this route include James Hansen, Steven Schneider, John Holdren and Susan Solomon… [Footnotes omitted]

 237. Skogsmannen

  HenrikM, #231!
  Hittade lite i din länk från New York Times som stämmer till eftertanke….. (mina fetningar)
  ”But oil interests were nonetheless represented. The documentssay that the Charles G. Koch Charitable Foundation contributed $25,000 last year and was expected to contribute $200,000 this year. Mr. Koch is one of two brothers who have been prominent supporters of libertarian causes as well as other charitable endeavors. They control Koch Industries, one of the country’s largest private companies and a major oil refiner.”
  Är det SI som snott åt sig de stora pengarna från Big Oil? 🙂

 238. Gunnar Strandell

  Slabadang #236
  Du borde ha vetat sedan 2010, för John P. Costellas 110-sidiga genomgånng av Climategate I innehåller ett avsnitt om hur Mann och Jones krattade manegen för varandra på varsin sida av Atlanten.

 239. Thomas

  Bengt #227 engelska polisen tycks i alla fall anse att intrånget hos CRU rört sig om ett brott även om de inte fått fast någon förövare. Sen har det diskuterats om inte FOI går för långt i England. I Sverige kan man t ex inte få ut all epost som någon skickat. I praktiken kan man inte få ut något alls, DN provade vid ett tillfälle och bl a KTH ställde sig helt frågande till möjligheten. 
   
  Det är faktiskt rimligt att även forskare har möjlighet till fria diskussioner sinsemellan utan att behöva väga varje ord på guldvåg för att det inte skall citeras ur sitt sammanhang osv.Tycker du själv att det är så lyckat om alla diskussioner måste föras muntligt?
   
  Visst skulle det sen varit roligare om vi istället för några polerade styrelseprotokoll från Heartland fått hela deras epost under några år. Där hade nog gått att hitta guldkorn också, men till skillnad från CRU-hackerna så var Gleick en amatör som vare sig var speciellt bra på att få tag på hemlig information eller på att dölja spåren efter sig.
   
  HenrikM #228 ”Jag antar att i Heartland-dokumenten finns inget som tyder på lagbrott.”
   
  Det påstås att de kan ha brutit mot reglerna som ger dem skattebefrielse, men jag är inte insatt i amerikansk skattelagstiftning så jag kan avgöra om de anklagelserna är sanna.

 240. ThomasJ

  Slabadang #236: ”…and they are nominated for life…”
  Bra att du tar upp tråden! 🙂 
  Vad gäller IVA/KVA så tycks ’systemen’ vara identiska. Senaste utgåvan av IVAs publikation bara dryper av diverses cAGW-övertygelser & dito ’lojalitetsuttryckanden’…
  Det vill till rejäla kvastar hållna i kraftiga händer styrda av uppriktigt tänkande/fungerande grå celler + en nedranns massa ’skurmedel’ (mentalt lut?) för att få bort all skit som ansamlats!
  Mvh/TJ

 241. ThomasJ

  Där finns över huvud taget inga som helst möjligheter att där förekommit ett intrång hos CRU, ref CG1 &-2. Period!
  /TJ

 242. HenrikM

  Thomas #239
  Det är högst osäkert om det skulle komma ut något ”smaskigt” om skulle hitta Heartlands e-post. Jag kan säga, skulle någon titta i min e-post skulle de inte hitta något smaskigt alls, någonsin. Jag antar att det mest ”hädiska” jag någonsin har skrivit är ”Hur dum får man vara?” om Peter Gleick. Det står jag för!
  Att skriva saker som de skrev i Climategate mail är osannolikt korkat, t ex att man gläds över att någon dör. Det är så dumt… Men det verkar ju ligga i den normala intellegensnivån som ”akademiska” personer befinner sig i. (Nu var jag igen kanske lite väl syrlig!). Peter Gleick som beskrivs som ”genius”… Herregud. Som tur är kan inte alla ligga på denna låga nivå. Klimatvetenskapen har kanske bara fått en ovanligt stor skopa av de personer som inte borde vara ägare till ett epost-konto. Man borde kanske införa ett körkort för att få ett epost-konto.
  Att dessutom misslyckas så kapital då dokumenten som läckte visade snarare på det motsatta än vad man kunde tro. Det finns ingen olje/kol-konspiration! 
  Det känns helt orimligt att Heartland kan ha brutit mot skattelagstiftningen. Det som står på deras hemsida är ju vad som kom fram i dokumenten.
  Sen kan man ju undra hur smart personal man har på Heartland som skickar känslig information via epost utan kryptering. Man slutar aldrig förundras…. 

 243. Ottar

  Låt mig tjata om det jag sa på #56 i den här tråden. Läs Jacob Nordangård. Big oil money och pengar från de riktigt rika kapitalisterna har sedan femtiotalet framför allt strömmat till sådana som Aspen Institute, Romklubben och andra klimatsällskap som arbetar för ett världsstyre.
  Det är inte skeptikersidan som göds av kapitalistpengar. Ställ frågan till Anders Wijkman hur Romklubben finansieras. 

 244. Bra Ottar!

 245. ThomasJ

  Ottar #243: Helt, 100%, rätt! Läs J.Nordangårds ’Tankar som för till handling’ – eller måhända borde föra till handling hos ’de styrande’. Handling från, N.B. ej primärt/i första etapp/ ngn ’minister’, stats-, inkluderad utan främst alla dessa(s) s.k. ’handläggare’/spindocs/’experter/konsulter/lakejer av allehanda slag/typ. 
  Varje enskild riksdagsledamot bara MÅSTE läsa och ta till sig/förstå Jacob Nordangårds 48x sidors kristallklarheter! Hur många har ens en aning om vad detta handlar om öht….? Very few, extremely very few!
  BTW,Ottar; är där din ’aka’ även på andra bloggar, int’la sådana?
  Samma fråga måhända fås ställas till sign. ’John Silver’…?
  Nice, utengemärkt trevligt isf.  😀 
  Mvh/TJ
   

 246. ThomasJ

  Bluff & båg från [kanske] annan point-of-view:
  http://autonomousmind.wordpress.com/2012/02/21/guardian-takes-hypocrisy-to-stratospheric-new-heights/
  Mvh/TJ

 247. ThomasJ

  BTW, Ottar #243: Har förmedlat Nordangårds pdf till en MSM-ledarskribent med genuin & överraskande positiv respons – nedranns kul/tacksamt!  😀
  Mvh/TJ

 248. Thomas

  HenrikM #242 ”Att skriva saker som de skrev i Climategate mail är osannolikt korkat, t ex att man gläds över att någon dör.”
   
  Så hur smart var det att stödja kuppen i Maldiverna som Mörner gjorde? ”Today, the President of the Maldives had to resign. Finally, reality caught up with his illusions about sea level changes.” Var det någon av alla er här på bloggen som upprördes? Nej, naturligtvis inte, presidenten var ju på ”fel” sida. Det kom någon annan kommentar til stöd för kuppen istället.

 249. HenrikM

  Thomas #248
  Jag antar att du i ditt svar i 248 som är ett svar på mitt 242 anser att klimat-forskare är personer med de ”vassaste knivarna i lådan”? Eller? Du svarar inte på den grundläggande frågan.
  Jag har ingen aning vad Mörner har sagt eller inte. Visste inte ens att det varit någon kupp på Maldiverna. Så jag har ingen åsikt alls. Jag förstår inte vad det har med den frågan att göra? Försöker du bara  förstärka min tes att klimatforskare helt enkelt saknar omdöme. Det Peter Gleick gjorde ligger i nivå vad en 12-14:åring kan åstadkomma. Helt obetänksamt, ingen självinsikt, ingen tanke på vad som kan hända i framtiden och riskbenägen. Helt enkelt noll koll! När man läser/tittar på alster av Jim Hansen och Mikael Mann får jag samma känsla. Kan inte riktigt sätta fingret på det…