Martin Rees

Hur Royal Society blev en kampanjorganisation

On the word of no one – förlita er inte på auktoriteter. Så ungefär kan man översätta The Royal Societys (RS) motto. I en nyligen utkommen rapport så visar författaren och bloggaren Andrew Montford hur RS på senare tid misslyckats med att leva upp till devisen att tänka kritiskt och självständigt. Montford pekar på en   →