Judith Currys sjukdomsdiagnos på IPCC

Professor Judith Curry är en av de mer kända klimatforskarna. Hon är ordförande för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology. Hon är medlem i  National Research Council’s Climate Research Committee. Meriterna är många där både NASA och NOAA ingår.

Judith_Curry

 

När IPCC nu lanserat sin Summary for Policymakers (SPM) så har Judith Curry skrivit ett mycket läsvärt inlägg om IPCC. Currys diagnos på IPCC är paradigm paralysis, caused by motivated reasoning, oversimplification, and consensus seeking; worsened and made permanent by a vicious positive feedback effect at the climate science-policy interface. Fritt översatt: paradigm förlamning orsakad av motiverat resonerande, överförenkling och konsensus sökande – förvärrat och gjort permanent genom en brutal positiv feedback effekt vid klimatvetenskapliga-politiska gränssnittet.

På 1990-talet så inledde världens länder en väg för att förhindra farliga antropogena klimatförändringar genom stabilisering av koncentrationen av växthusgaser. Detta slogs fast av 1992 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) fördraget. IPCC-rapporterna spelar en avgörande roll för att legalisera nationella och internationella policys som syftar till att minska växthusgasutsläppen.

I den första IPCC-rapporten FAR 1990 fanns ingen klar signal om antropogen uppvärmning. Det var inte förrän i andra rapporten 1995 som en urskiljbar mänsklig påverkan på klimatet identifierades. Vetenskapliga stödet för UNFCCC fördraget kom genom teoretisk förståelse av växthusgaseffekten och simulering med klimatmodeller, På tidigt 1990-tal trodde man på möjligheterna att minska osäkerheterna i klimatvetenskapen och klimatmodellerna och IPCC formaliserade en konsensussökande metod. Klimatmodellerna höjdes upp som det centrala av politiker och många forskare. Stora investering gjordes i att utveckla klimatmodellerna med förväntningen att dessa ska ge underlag för handling av politiker.

2006/2007 hade klimatförändringar stigit till toppen på den politiska agendan, detta som ett resultat av orkanen Katrina, Al Gores bok An Inconvenient Truth, publiceringen av IPCC AR4 samt Nobels fredpris till IPCC och Al Gore. Det sas att vetenskapen var fastlagd och nu krävdes det en radikal politik och handling från regeringar för att minska koldioxidutsläppen.

Sju år senare, med IPCC AR5, så har läget förändrats:

* Temperaturen har gått ner och klimatmodellerna har misslyckats att förspå detta samtidigt som IPCC påstår sig ha större säkerhet och avfärdar uppvärmningspausen som oförutsägbar klimatvariation.

* Substantiell kritik har kommit mot AR5 såväl som IPCC:s arbetssätt. Intern inom IPCC sörjer man att vetenskapliga och politiska inflytandet minskat. Media skriver inte mycket om AR5 och t.o.m. IPCC insiders förstår att en ändring krävs.

* Globala koldioxidutsläppen har ökad mer än förväntat och förståelsen har ökat för omöjligheten att möta utsläppsmålen.

* Misslyckandet av UNFCCC att lyckas med något annat än att komma överens om nästa möte.

* Växande insikt att man inte kan kontrollera klimatet genom reducera utsläppen..

* Europeiska länder och Australien backar från sina utsläppsmål då de förstår kostnaderna och att de är politiskt impopuära.

* Hårdare tonfall på båda sidor av politiska debatten där alarmistsidan hamnat i moralisk panik och överdrifter.

Till sist:

* Efter decennier har IPCC inte presenterat ett övertygande argument för hur mycket av uppvärmningen på 1900-talet som beror på människan.

* Den politiskt laddade retoriken har kontaminerat den akademiska klimatforskningen och institutionerna som stödjer klimatforskning så att individer och institutioner blivit advokater. Forskare som inte följer konsensus blir marginaliserade (svårt att få forskningsbidrag och artiklar publicerade) och som värst kallade förnekare.

* Beslutsfattare som behöver regional klimatinformation får ingenting eller helt felaktiga prognoser från klimatmodellerna.

Hur hamnade vi här i detta hårda landskap? Det finns många orsaker men det mest fundamentala skälet är att både problem och lösning överförenklades tillbaka 1990 av UNFCCC/IPCC. Man låste fast sig vid en konsensuskultur där bara en lösning fanns – att reducera koldioxidutsläppen. Det hela har också hyperpolitiserats där man introducerat fel både i vetenskap och beslutsprocesser. I pratiken har IPCC blivit fångar av sina egna antaganden.

Paradigmförlamning är oförmågan att se bortom nuvarande sätt att tänka. Det enorma vetenskapliga och politiska kapital som investerats i IPCC har blivit självförstärkande så det går inte att se hur man ska komma ur förlamningen så länge IPCC existerar. Med klimatmodellernas misslyckande att prognostisera uppvärmningspausen skulle det kanske vara bättre att ta ett steg tillbaka och se om vi kan hitta andra vägar att förstå och göra prognoser för klimatet.

Man har låst in sig på en typ av klimatmodeller som fokuserar på IPCC och detta har varit dyrbart i termer av pengar och personal. Det finns mycket lite plats för innovationer inom klimatmodeller. Vi har förlorat en generation av klimatforskare som fokuserat på klimatmodellerna istället för klimatdynamiken som att förstå solens roll, naturliga förändringar i olika tidsskalor och förståelsen av kaotiska processer. Speciellt gäller det kopplingen mellan atmosfären och haven med en tidsskala på dagar till tusentals år.

IPCC måste bort så forskare och beslutsfattare bättre kan göra sina jobb.

IPCC måste läggas ner så fort som möjligt, inte för att skydda patienten som lever i sin egen lilla kokong utan för att hindra att IPCC infekterar resten av oss. Tursamt nog verkar mycket av befolkningen vara immun vilket inte gäller alla regeringar. Försiktighetsprincipen säger att vi inte ska ta några risker och därför måste IPCC läggas ner.

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Per. Men Kejsaren hade faktiskt kläder… 😉 http://stevengoddard.wordpress.com/2013/10/05/clothing-deniers-debunked-3/

 2. Björn

  Detta är den allvarligaste kritiken: ”Efter decennier har IPCC inte presenterat ett övertygande argument för hur mycket av uppvärmningen på 1900-talet som beror på människan”. När det gäller IPCC så svävar alla siffror i luften. Ingen tar på sig ett ansvar för uttalanden, utan man hänvisar till vad modellerna (horoskopen) säger. Hur kan man driva en rationell vetenskap utan bevis?

 3. lennart Bengtsson

  Hej

  Judith Currys reaktion är förståelig även om den är överdriven. Huvudfrågan är att klimatproblemet har överförenklats samtidigt som man politiskt hoppats på att det skulle kunna fixas på samma sätt som problemen med sur nederbörd och stratosfärisk ozonnedbrytning. I både dessa fall har man ju faktiskt gjort stora framsteg.
  Att hoppas på att man skall kunna prognosera klimatvariationer av det slag vi sett de senaste 15 åren är något naivt ( to say the least!) då vi ännu saknar vetenskaplig förståelse och då hjälper inte de mest fantastiska modellberäkningar. Vi har t ex ännu inte lyckats förklara den markanta uppvärmningen 1900-1945 och inte heller den tydliga avkylningen 1950-1975. Att glatt vifta med handen och säga att den första berodde på att de stora vulkanutbrotten upphört eller det sistnämnda att orsaken var den ökade skorstensröken kan bara tillfredsställa de vetenskapligt mest naiva.

  Den mest sannolika orsaken här är interna processer i klimatsystemet men externa effekter kan inte helt uteslutas. Innan detta klarlagts finns det ingen möjlighet att ge en tillfredsställande klimatinformation till samhället.

  Det kanske mest allvarliga problemet med IPCC-programmet är att den ensidiga inriktning detta har fått har inneburit att endast obetydliga resurser gått till grundläggande dynamisk forskning. Kreativa och skapande forskare som skulle attraheras av en sådan vetenskaplig utmaning har inte fått något stöd utan sökt sig till helt andra områden varvid de fantasilösa IPCC-experimenten överlämnats åt statliga myndigheter samt till alla de som spelar i de lägre divisionerna eller är helt beroende av riktade anslag för sin existens. Att behandla en sådan central vetenskaplig fråga så lättsinnigt av de forskningsansvariga är beklagansvärt och det är detta som jag ser som det viktigaste i Judith Currys kritik.
  LennartB

 4. Gustav

  Björn #2:

  Hur hade du tänkt att ett sådant ”bevis” skulle se ut?

 5. Thomas P

  Nytt från CERN för de som är intresserade: ”Firstly, they found that minute concentrations of amine vapours combine with sulphuric acid to form aerosol particles at rates similar to those observed in the atmosphere. Then, using a pion beam from the CERN Proton Synchrotron, they found that ionising radiation such as the cosmic radiation that bombards the atmosphere from space has negligible influence on the formation rates of these particular aerosols.”
  http://press.web.cern.ch/press-releases/2013/10/cerns-cloud-experiment-shines-new-light-climate-change

 6. Gustav #3

  Det är inte den relevanta frågan, utan den är istället:

  Hur kunde IPCC och några tongivande individer där öht få för sig att göra dylika uttalanden? Speciellt i ljuset av hur dåliga både underlag och förståelse man faktiskt hade för hur klimatet styrs och varierar.

  Hur menar du (någon) att vetenskap skall bedrivas när man helt sonika gissar, chansar eller hittar på de saker man skulle vilja ha (vissa) svar på men vilka man inte förstår?

  Jag menar att det förstås finns svar på även dessa frågor, men misstänker att klimathotssidan in i det längsta för-nekar ens problematiken och istället pekar på papprena med SPMer och rapporter. Och såsmåningom när diskrepanserna blir allt för uppenbara, kommer man att vilja skylla ifrån sig även angående makanismerna att man trots allt travade officiealla uttalanden på varandra utan att ha någon egentlig bas att ställa allt detta på …

 7. Bim

  Gustav # 3
  Omvänd bevisbörda.

 8. Lasse

  #3 Det vore konstigt om en ökning från 2 till 8 miljarder människor på vår jord och all aktivitet som följer av detta inte skulle märkas i siffrorna.
  Men det finns cykliska fenomen som knappast kan bero på människan. Sortera bort dessa och du får en trend. Lätt sagt!

 9. Perfekt

  Thomas P #4
  Det var väl roligt för dig att något går din väg.

  Men du slutade väl läsa innan detta:
  ”The CLOUD result adds another significant measurement in understanding the climate. But it does not rule out a role for cosmic radiation, nor does it offer a quick fix for global warming.

  “This is the first time that atmospheric particle formation has been reproduced with complete knowledge of the participating molecules”, said Kirkby. “However our measurements leave open the possibility that the formation of aerosols in the atmosphere may also proceed with other vapours, for which the effect of cosmic rays may be different. This is an important step forward, but we still have a long way to go before we fully understand the processes of aerosol formation and their effects on clouds and climate.”

 10. Lasse

  #4 Thomas P
  Intressant!
  Klipper in för att ge lite jämvikt: But it does not rule out a role for cosmic radiation, nor does it offer a quick fix for global warming.

  De är fortfarande på jakt efter förståelse.
  Min kommentar: 11 årscyklerna (solens ) ger tydliga temperatureffekter här nere!

 11. Thomas P

  Lasse #9 man kan aldrig bevisa ett negativt påstående av typen ”But it does not rule out a role for cosmic radiation” med den här typen av experiment. Det är principiellt omöjligt. Det är bara deras sätt att säga att de vill fortsätta forska på saken.

 12. Slabadang

  Thomas P!

  Fick du MVG i klippa och klistra i skolan? Jag hittade den här i papperskorgen din!

  Amines are atmospheric vapours closely related to ammonia, and are emitted both from human activities such as animal husbandry, and from natural sources. Amines are responsible for odours emanating from the decomposition of organic matter that contains proteins. For example, the smell of rotten fish is due to trimethylamine. The CLOUD experiment’s unique ultra-clean chamber allowed the collaboration to demonstrate that the extremely low concentrations of amines typically found in the atmosphere – a few parts per trillion by volume – are sufficient to combine with sulphuric acid to form highly stable aerosol particles at high rates.

  The measured sensitivity of aerosol formation to amines came as a surprise, and points to a potentially significant climate cooling mechanism. Moreover, since amine scrubbing is likely to become an important technology for capturing carbon dioxide emissions from fossil-fuelled power plants, this effect is likely to rise in future.

  The CLOUD result adds another significant measurement in understanding the climate. But it does not rule out a role for cosmic radiation, nor does it offer a quick fix for global warming.

  “This is the first time that atmospheric particle formation has been reproduced with complete knowledge of the participating molecules”, said Kirkby. “However our measurements leave open the possibility that the formation of aerosols in the atmosphere may also proceed with other vapours, for which the effect of cosmic rays may be different. This is an important step forward, but we still have a long way to go before we fully understand the processes of aerosol formation and their effects on clouds and climate.”

  Jag tar en av meningarna en gpång till :

  The measured sensitivity of aerosol formation to amines came as a surprise, and points to a potentially significant climate cooling mechanism.

 13. Lasse

  #10 Thomas
  Solens 11 solfläcksårscykel återfinns även i temperaturen på jorden. Detta kan tydligen inte helt förklaras med ändrad intensitet. Det måste var något annat. Vad? Det är väl ok om Cern fortsätter forska eller?
  Speciellt när de areosoler de undersöker är del i avkylningen och kan bli en del i CO2 infångningen och därigenom öka.
  http://press.web.cern.ch/sites/press.web.cern.ch/files/cloud_background_notes.pdf

 14. Slabadang

  Vad var det jag sa?

  Redan den 27 Nov 2012 fick klimatpolitbyråns medlemmar i IPCC reda på resultaten från CERN. O TITTA vilken överraskning publiceringen sker veckan EFTER AR 5 exakt enligt den uppgörelse som jag informerat om nåddes då (eeller i samband med) !!

  Sammnafattningen säger betydligt mindre än vad sxperimenten fakstiskt visar och i den text som Thomas P så grovt klippt och klistrat ur så hoppar han över godbitarna och i själva asrtikeln redovisas resultat som tydligt påvisar en ”cooling effekt” och antalet partiklar som bevisligen kan bilda droppkärnor blir i ett svep exponentiellt ett antal klasser fler.

 15. Perfekt

  Thomas P#10

  ”man kan aldrig bevisa ett negativt påstående av typen ”But it does not rule out a role for cosmic radiation” med den här typen av experiment. Det är principiellt omöjligt. Det är bara deras sätt att säga att de vill fortsätta forska på saken.”

  Menar du att det finns forskare som skriver saker bara för att säkerställa sin finansiering? Det är väl bara förnekare som tror det?

 16. Jonas B

  Lite OT här kanske, men ändå en fin fortsättning på tråden om ”Deep Blue”. Läs och njut:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article17610142.ab

 17. Slabadang

  Innan Cern!

  Molnminskning bakom havstempökning…

  http://www.drroyspencer.com/

 18. Perfekt

  Inte bara klimatvetenskapen utan även andra grenar firar nya triumfer. Frenologin har gjort sin politiskt korrekta comeback.
  http://avpixlat.info/2013/10/07/den-politiskt-korrekta-rasbiologin-pa-frammarsch/

 19. Slabadang

  Curry bekräftar bra!

  En tydlig ”lukewarmer” som tappat tålamodet med och förtroendet för IPCC. Hon upptäckte ”tankeförbudet” inom sekten runt IPCC.

 20. Gunbo

  Per skriver:
  ”Temperaturen har gått ner…”

  Tänk att det ska vara så svårt att hålla sig till sanningen. Jo, om vi kollar trenden från 2010, alltså tre år, har temperaturen gått ner. Alla mätserier visar det men de visar också många liknande treårsperioder när temperaturen sjunkit drastiskt, t ex 1983-1986. Tittar man på 15-års, 17-års och 23-årstrenderna visar de alla en uppgång utom RSS som är alltför avvikande från de övriga för att jag ska inkludera dem.

  Här är trenderna från 1990, 1995, 1997 plus 2010-2013 och 1983-1986 i Hadcrut4, UAH och Gistemp-serierna.

  Ingen av dem visar att temperaturen har sjunkit förutom de tre sista åren. Är tre år tillräckligt för att bedömas som en trend i klimatsammanhang?

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/to:2013/plot/uah/from:1997/trend/plot/uah/from:1995/trend/plot/uah/from:2010/trend/plot/uah/from:1983/to:1986/trend/plot/uah/from:1990/trend

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1979/plot/hadcrut4gl/from:1997/trend/plot/hadcrut4gl/from:1995/trend/plot/hadcrut4gl/from:1990/trend/plot/hadcrut4gl/from:2010/trend/plot/hadcrut4gl/from:1983/to:1986/trend

  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1979/plot/gistemp/from:1997/trend/plot/gistemp/from:1995/trend/plot/gistemp/from:2010/trend/plot/gistemp/from:1983/to:1986/trend/plot/gistemp/from:1990/trend

 21. Lasse

  #19 Ja-speciellt om man ser på åren efter 2007 och ser på modellförutsägelserna-vilket hela första meningen innehöll referenser till.
  DN journalisten Hanne Köhler har detta som tema för en bok-halvsanningar!

 22. Glasklar

  Tips till Klimatupplysningen är att skapa korta wikipedia-artiklar som förklarar begrepp och förkortningar (och länka dit när de används i inlägg här) så att nytillkommen intresserad allmänhet kan förstå dem. All ahar inte tid att hålla i huvudet vad t.exd. ”AR5” är för nånting, så texten bli obegriplig där den förkortningen används.

 23. Glasklar

  Kan tillägga att wikipedia-artiklar är mer bestående och besökta under längre tid, än blogginlägg som har en datumstämpel. Artiklarna kan helt enkelt skrivas varteftersom begrepp används i inlägg här. Borde vara en uppmaning till alla som vill bidra till upplysning om klimatet och som med relativ lätthet kan skriva ihop några rader.

 24. Perfekt

  Gunbo #19
  Jag ser att jordgubbssäsongen är över, men körsbär är ju inte att förakta.
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/to:2013/plot/uah/from:2010/trend/plot/uah/from:2002/trend

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1979/plot/hadcrut4gl/from:1997/trend/plot/hadcrut4gl/from:2001/trend/plot/hadcrut4gl/from:2010/trend/plot/hadcrut4gl/from:1983/to:1986/trend

  GISS-data försöker jag unvika att befatta mig med eftersom det inte är riktigt kosher.

 25. Lasse

  #22 Ett annat tips till siten är att försöka hålla numreringen aktuell annars blir hänvisningarna som i mitt tidigare inlägg fel (skall vara svar till 20)
  Det vore kul med en faktabank som hålls levande med nya referenser inom flera områden.
  Sen är strukturen lite stel där inläggen hamnar i kronologisk ordning , även kort svar på inlägg som görs utan större eftertanke.

 26. Enastående kvinna denna J.Curry,mycket glädjande att hon står upp i klimatvetenskapen,bra
  ’tajmat’ med kritik av IPCC,förövrigt en utmärkt inlägg av Per Velander med historiken kring IPCC.
  ALI.K.

 27. Jasså Gunbo?

  Du anklagar andra för att ha svårt att hålla sig till sanningen? Det är ju närmast gulligt för att komma från dig. Här citerar du att temperaturer har gått ned (underförstått sedan 2007 AR4 eller Al Gore hysterin strax innan)

  Men sen börjar du prata om trender istället!? Hur många ggr har jag inte talat om för dig att det är olika saker? Och att alarmisterna tenderar att byta till (gärna långtids-) trender som ämne när faktiska temperaturen inte spelar med längre!?

  Vidare så kollade jag även trenderna från 2006 och 2007 och även dessa visade negativ lutning!

  Som någon sa alldeles nyss, Gunbo:

  ”Tänk att det ska vara så svårt att hålla sig till sanningen”

 28. Det påminner starkt om ’Gubbe ur lådan’ komik från Hylands hörna.HEHEHE!
  ALI.K.

 29. AOH

  Jonas B # 15

  Tack för länken.
  Elisabet Höglund blir säkert populär hos dessa TESTUGGARE 🙂
  Inga namn glömda som t.ex. Erika Bj. Karin B. m.fl.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article17610142.ab

  Elisabeth Höglund:
  ”—-Samma reportrar hävdar att jordens medeltemperatur fortsätter att stiga – trots att ingen temperaturhöjning har uppmätts sen 1997. De beaktar heller inte att klimatforskarna själva ­redan har tonat ner de värsta undergångsscenarierna.

  Sådan journalistik är ohederlig och säger mer om journalisternas egen politiska agenda än om deras vetenskapliga kunnande—–”

 30. Notera även i aftonbladet under E.Höglund,artikeln om Fillipa Reinfeldt
  kommentar med ’avundsjuka’ sorgligt att se detta ,USCH!.
  ALI.K.

 31. Thomas P

  Slabadang #12 ”The measured sensitivity of aerosol formation to amines came as a surprise, and points to a potentially significant climate cooling mechanism.”

  Det är i och för sig en intressant upptäckt, men den har inget med solaktivitet att göra. Eftersom just solaktiviteten är det som flera här är besatta av klippte jag ut det stycke som berörde denna. Jag utgick från att intresserade kunde läsa resten själva. Att klistra in en hel artikel är bara irriterande.

  Lasse #13 Variationerna i solens UV-strålning är större än de för den totala intensiteten och man misstänker att det kan påverka jetströmmarna och därmed förändra vädermönster. Visst kan CERN fortsätta forska, kunskap är alltid bra, det jag retar mig på är folk som tar en hypotes som rent empiriskt har mycket svagt stöd och beskriver den som om den vore självklart sann. Den dag någon kan göra en kvantitativ modell för hur kosmisk strålning kan påverka klimatet är jag säker på att denna inkluderas i GCM:er.

  ”Speciellt när de areosoler de undersöker är del i avkylningen och kan bli en del i CO2 infångningen och därigenom öka.”

  Det förutsätter att carbon capture slår igenom och med just den metoden, och det dessutom är oklart vilka effekterna blir om man skulle storskaligt påverka molnbildningen. Även om det kyler kan inverkan på nederbördsmönster ha betydligt större betydelse, både positivt och negativt. Idag förekommer på några håll att man bildar moln artificiellt, men i stor skala kan det leda till konflikter där land B anklagar land A för att stjäla dess nederbörd. Geoengineering är problematisk.

 32. Jonas B

  #29# Ingen orsak, AOH. hade inte jag hittade Höglunds krönika hade säkert någon annan gjort det. Tycker den kom in väldigt lägligt i anslutning till de avslutand posterna i tråden ”Deep Blue”.
  För övrigt instämmer jag med ALI.K i #30#. Snutten om Filippa R är inte snygg.

 33. Jonas B

  För övrigt tycker jag att Glasklar har en poäng i #22 + 23#. Det är nog inte bara nytillkomna läsare som ibland har problem med att sortera bland alla mer eller mindre frekventa förkortningar. Om just Wikipedia är det smartaste vet jag inte. Ett alternativ vore en permanent flik här på Klimatupplysningen. Ni som så förtjänstfullt driver sajten, går det att ordna?

 34. Gunbo

  Perfekt #24,
  Trenden 2002-2013 visar ingen nedgång. Varför starta just 2002? Vilket år ska vi starta ifrån? I mina exempel tog jag startår som figurerat i debatten när det gäller uppvärmningspausen. Ingen av de trender som framkommer visar att temperaturen SJUNKIT. Den enda som visar en svag lutning uppåt är den från 1997. Och en kraftig lutning neråt de tre senaste åren, men då ska vi vara medvetna om att 2010 var det en relativt kraftig El Niño. Tar vi startåret 2007 är trenden uppåt. Likaså 2008 men då hade vi en kraftig La Niña. Så var ser vi att temperaturen sjunkit, som Per skriver?

 35. Michael

  OT: Bra kortfilm om vådan med statliga subventioner, inte minst när det gäller ”gröna” satsningar: http://www.libertarianism.org/media/around-web/story-broke-response

 36. Gunbo #20: Du skriver Per sa att ”temperaturen har gått ner”. Du har tydligen inte förstått att detta var ett inlägg om Judith Currys artikel. Att beskylla mig att inte hålla mig till sanningen är inte sant. Det verkar som du inte läst Currys artikel på engelska. Det är henne du ska bemöta. För övrigt har Jonas N bemött dig redan.

  Det allvarliga, som du tyvärr inte lyckas ta till dig, är att verkligheten och IPCC:s modeller avviker rejält. Sen kan både du och jag körsbärsplocka genom att välja mätserie, start och slutår. Men vilken mätserie på minst 5 år du än väljer sen 1997 så är avvikelsen mot IPCC oacceptabelt stor. Det är det som det handlar om. Inte om temperaturen en viss tid gått ner 0.05 grader eller upp 0.05 grader. Även en mycket liten uppgång är inte alls i linje med IPCC:s modeller. De är helt enkelt undermåliga. Att tro att modellerna skulle kunna förutsäga temperaturen 50 år framåt är naivt.

 37. Hallå Gunbo?

  Är det stört omöjligt för dig att åtminståne försöka hålla dig till sanningen? Så här skrev Per W:

  2006/2007 hade klimatförändringar stigit till toppen på den politiska agendan …

  Sju år senare, med IPCC AR5, så har läget förändrats:

  * Temperaturen har gått ner …”

  Du hävdade att det skulle vara ngt osant i detta. Men nu har du i två kommentarer bara presterat krumbuktande och svårbegripligt tal om trender och tom La Niña. Min fråga är som vanligt Gunbo: Vet du öht vad du vill ha sagt?

 38. Gunbo

  Jonas #27,

  ”Men sen börjar du prata om trender istället!?”

  Jo, jag vet att du inte gillar (eller förstår dig på) trender. Men ok, sedan när har temperaturen sjunkit? Och vilka temperaturer ska vi jämföra, års-, månads- eller dygnsmedel? Ska vi jämföra ENSO-neutrala år med La Niña- och El Niño-år?

  Den trend du länkade till ser ut så här när man använder UAH:
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:2007/plot/uah/from:2007/trend/plot/uah/from:2007/to:2013/trend

  Varför använda Hadcrut när man kan använda UAH? 😉

 39. Gunbo …

  Det vill sig bara inte, eller hur? Även i den, dvs UHA:s graf har temperaturen fallit sen 2007.

  Sen är ditt försök med att jag ”inte gillar (eller förstår [m]ig på) trender” riktigt dåligt och tramsigt. Jag skulle vilja påstå att du ännu en gång talar (medveten) osanning. Speciellt iom att jag otaliga ggr förklarat för dig vad de olika måtten handlar om.

  Du är fortfarande kvar på ruta noll. Där du antingen beslår Per W med att ha sagt (eller bara vidarebefordrat) ngt osannt. Eller korrigerar detta.

  Man tar sig för pannan när man ser hur svårt det är för er klimathotsanhängare att ens få de mest basala sakerna någorlunda korrekt. Samt hur ofattbart gärna ni längtar ner i aktivistdiket där nästan vad som helst är tillåtet att hävda …

 40. Gunbo

  Per Welander #36,

  ”Du har tydligen inte förstått att detta var ett inlägg om Judith Currys artikel.”
  Jo att det handlade om Judith Curry visste jag men hade inte läst artikeln och visste inte att du citerade henne ordagrant när du skrev: ”Temperaturen har gått ner…”

  Jag får väl gräla på henne direkt på hennes blogg.

  ”Det allvarliga, som du tyvärr inte lyckas ta till dig, är att verkligheten och IPCC:s modeller avviker rejält.”

  Jodå, det har jag tagit till mig och kommenterat flera gånger här, bl a har jag menat att modeller inte är pålitliga, speciellt om de inte inkluderar alla parametrar. När de här modellerna skapades fanns t ex inte en susning om att solens aktivitet skulle avta så som den gjort. Jag vet inte heller om de hade räknat med den negativa fasen av PDO.

 41. Gunbo

  Jonas #39,
  ”Även i den, dvs UHA:s graf har temperaturen fallit sen 2007.”

  Ja, den föll rejält 2008, med hela 0,65 C. Sedan steg den fram till 2010 med ca 0,8 C. Därefter föll temperaturen igen med ca 0,55 C 2011 för att åter stiga 2012 med 0,4 C och i september 2013 ligger den på + 0,37 C, 0,03 C under 2007 års toppnotering.

  Så, då har vi kollat den sjunkande temperaturen enligt UAH.

 42. Japp … och frågan är fortfarande: Vet du öht vad det var du ville ha sagt?

  (Jämför gärna med #20 där det hela började)

 43. Gunbo

  Jonas #41,
  ”Vet du öht vad det var du ville ha sagt?”

  Japp, att temperaturen INTE sjunkit som Judith Curry påstått.

 44. Gunbo

  Jag undrar av vilken anledning mitt svar till Pehr Welander togs bort efter att ha fått meddelande: inväntar moderering. Det fanns inget kontroversiellt eller respektlöst i kommentaren och inga fula ord heller.

 45. Märkligt Gunbo … i ditt #20 pratar du om 3-års, 24-års, 19-års resp 16-års trender.
  Och inte bara det: Du inledde med att Per inte skulle hålla sig till sanningen!?

  Det är närmast omöjligt att tolka det som vad du nu hävdar att du (egentligen) menade i #42.

  Vidare noterar jag att du i ditt #40 beskriver andra data än dem du själv länkade i #38!? Som till råga på allt kommit efter Currys blogpost i frågan.

  Vad jag kan se stämde påståendet om temperaturer (oavsett dataset). Detta slår även igenom (beroende på dataset) i de beräknade trenderna …

  Jag föreslår att du tänker igenom detta en gång till och korrigerar alla felaktigheter. Om vill göra någon annan (giltig) poäng så föreslår jag att du gör den. Fler försök från dig att lägga tillrätta och omtolka saker du själv sagt eller länkat gör nog saker bara värre.

  Och jag är helt allvarlig:

  Det kan absolut vara värt att påpeka ifall någon (kanske annan) trend (ev skenbart) visar en annan bild. Eller påtala att mer/nyare info förändrar bilden. Eller tom påpeka rena felaktigheter. Men då är det sånt du för göra! Och vara tydlig! … Ditt #20 däremot framstår mest bara som ännu en uppstötning nerifrån diket.

 46. Gunbo #44, ditt inlägg verkar ha kommit in och är nu #40. Vilket tyvärr innebär att några hänvisnings-# inte stämmer längre. Dvs du kan nu välja att antingen (och ganska lätt) identifiera vilka jag syftade på, eller spela oförstående(*) och hävda att det inte går att förstå vad jag pratar om.

  (*) Selektivt oförstående och självvald ignorans är tyvärr en ganska utbredd debatt- men även journalistisk metod. (Som för mig mfl eg bara identifierar dem som har integritet och vilja att argumentera genuint och hederligt från alla andra som)

 47. Gunbo #40, du säger:

  ” bl a har jag menat att modeller inte är pålitliga, speciellt om de inte inkluderar alla parametrar”

  Här skarvar lite du igen, eller får inte riktigt till det. Vi har hört många bedyranden från både Thomas (här) men även högt uppsatta klimatforskare att man visst har med solen, att man visst har med molnen och haven i modellerna.

  Och det hade man nog också … men poängen har aldrig varit ifall man säger om sina modeller att de också modellerar vattnet, ångan, molnen, solen … utan huruvida de förmår att beskriva dessa effekter korrekt.

  Solaktivitet är tex uttryckligen med i IPCC-beskrivningarna av hur väl man förstår klimatet. Och vi har med eftertryck från dem fått höra att dess inverkan är närmast obefintlig. Bla och fortfarande här av Lennart B.

  Vi skeptiker är förstås fullt på det klara med att klimatsimuleringsmodell-anhängarna behöver allt fler undanflykter för varför modellerna inte visar saker rätt. Och det är vi som också tidigt påpekade var vi menar dom stora bristerna och osäkerheterna finns. Och blivit avfärdade med inte bara nedlåtande oförskämdheter utan rena okvädningar …

  Så det går inte riktigt att försvara modellernas oförmåga att beskriva observationer genom att idag hänvisa till att svag- och osäkerheter rörande naturliga variationer. För det innebär obönhörligen att projektionerna gjorde mha dem innehåller precis samma okunskap och därför är oplåitliga av just den anledningen.

  Nej, då är ’försvaret’ (dvs bortförklaringarna) som Thomas, Inhängnaden mfl försöker mer konsistent men icke desto mindre lövtunt:

  Modellerna har med naturliga variationer och fluktuationer, men kan inte förutse dem. Men kör man modellerna så kommer där ibland, någon gång iaf, åtminståne i någon av modellerna eller körningarna att inträffa perioder med 10-15 år utan temperaturhöjning.

  Dvs: Där finns en liten chans att det vi sett nu senaste 1½ decennierna är ett sådant tillfälle, som alltså även modellerna uppvisar kan inträffa 1 gång av 100 eller så.

  Den förklaringen bygger alltså på att modellerna visst är (i stort sett) rättvisande, att de beskriver naturen hyfsatt korret och att de minsann visar att ngt sådant faktiskt kan inträffa, dock väldigt sällan. Och att det är just det vi har sett nu …

  Jag brukar påpeka att de då sätter sina hopp till en väldigt liten (möjlig, men ändå extremt) osannolik förhoppning.

  Det är som att tärningen gett 1:or och 2:or i 15 kast efter varandra .. men där spelaren hoppas på att hans förståelse av (dvs tro om) tärningen (vars sannolikheter han bara simulerat) ändå skall ge honom ca 3½ i snitt om han bara fortsätter …

  Som sagt: Chansen finns ju!

 48. Gunbo

  Jonas,
  Man kan inte dra några slutsatser om temperaturutvecklingen från bara några år eller månader. Dessutom har olika temperaturserier skillnader i sina data som gör att den ena kan visa en stigande trend där den andra visar en sjunkande eller stillastående – inom korta tidsperioder. Och vilken temperaturserie ska man använda? Vilken är sannast? Den som visar en nedgång eller den som visar motsatsen? Vad jag visade med längre trender är att temperaturen inte sjunkit. Treårstrenden visar motsatsen men som jag skrev i #34 ”då ska vi vara medvetna om att 2010 var det en relativt kraftig El Niño”.

  Jag fick inget svar på mina frågor i #38: ”…sedan när har temperaturen sjunkit? Och vilka temperaturer ska vi jämföra, års-, månads- eller dygnsmedel? Ska vi jämföra ENSO-neutrala år med La Niña- och El Niño-år?”

  Känner jag dig rätt kommer jag inte att få något svar heller. Bara en massa armviftande.

 49. Peter F

  Kl 20.00 ska Vetenskräpets värld på TV2 hantera Grönlands is,,,huh vad rädd jag blir. Jag har tagit fram skrämskudden.

 50. Gunbo

  Jonas #47,
  ”Vi skeptiker är förstås fullt på det klara med att klimatsimuleringsmodell-anhängarna behöver allt fler undanflykter för varför modellerna inte visar saker rätt.”

  Nu är jag ingen klimatsimuleringsmodell-anhängare just för att jag inte tror att man kan få med alla parametrar i det komplexa system klimatet utgör. Att forskarna tagit med solens normala beteende är säkert sant. Men liksom solforskarna togs de på sängen av det onormala beteendet under solcykel 24. Dessutom har ingen hittills kunnat studera solens inverkan på temperaturen under sådana här förhållanden.

  ”Dvs: Där finns en liten chans att det vi sett nu senaste 1½ decennierna är ett sådant tillfälle, som alltså även modellerna uppvisar kan inträffa 1 gång av 100 eller så.”

  Det motsvarar väl solens inaktivitet, den ”kan inträffa 1 gång av 100 eller så” och nu har den inträffat, eller hur?

  Sedan är jag inte någon beundrare av IPCC som du borde ha snappat upp från mina inlägg här på TCS.

 51. Gunbo

  En sak i sänder!
  Försök inte att med ren BS skylla dina påståenden och felaktigheter på mig, eller att byta ämne till ngt annat.

  Nu säger du att du vill prata om ’temperaturutvecklingen’ mer allmänt. Men det är igen en annan sak (inte konsistent med vad du hävdade i #20). Angående sådan är det det faktum att den legat väsentligen still sedan 1½ decennium. Och att detta är ett stort och riktigt bekymmer för IPCC, klimathotsanhängarna och klimatsimuleringsmodellerna.

  Det faktum är helt oberoende av vilken exakt startpunkt man väljer eller vilket dataset man tittar på. Problemet (IPCC:s mfls) har inget dessa frågor att göra.

  Runt 2006/2007 var det igen ganska varmt, vilket spelade klimathotarna i händerna. Curry (och Per W) påpekade att sedan dess har temperaturerna sjunkit(*)

  Sen gör du precis det jag har lärt dig att klimathotsanhängarna gör hela tiden. När temperaturerna inte spelar med i modellerna tar de fram trender istället, och gärna längre sådana. Dvs de vill byta ämne, och peka på ett streck som inte är mätta temperaturer.

  Och jo din gamle små- (och stor-)skarvare: Du fick svar, redan givet i postningen! Utsagan handlade 2006/2007, och om temperaturer.

  Din avslutande mening är direkt och totalt osann Gunbo! Varför är det så svårt att hålla dig till sanningen?

  (*) Du kanske menar att de borde lagt in en brasklapp där, om ngt annat, nämligen trenden, och iaf rörande ett dataset. Men det var inte vad du lite grötmyndigt skrev.

 52. Gunbo #50

  Nej, det du säger om solen stämmer inte angående klimatmodellerna. Solaktivitet har uttryckligen inte varit en faktor i modellerna. Vad man tagit med är TSI och den har inte varit så låg att det borde märkas i modellsimuleringarna. Dessutom blandar du ihop de två olika bortförklaringsförsöken på slutet.

  Jag kan gärna hjälpa dig att reda ut bristerna i de två (men olika) försöken att hantera och försöka undslippa besväret med pausen … den tredje (också bristfälliga) varianten är ju att djuphaven åt upp den redan existerande uppvärmingen.

  Men låt oss då först lägga ditt tidigare svammel till handlingarna. OK? Eller enas om att du inte hade någon poäng ang Curry/Per. Och att heller inte vidare dryfta vilka mått som är bäst för att beskriva och jämföra temperaturer/trender osv, vilket också är en annan diskussion (se annars #51).

  Det blir liksom jobbigt om du vill diskutera tre olika frågor (där du i samtliga har svårt att få fram vad du egentligen vill säga och menar). Låt oss hålla oss till en åt gången! OK?

 53. Claudius

  I dagens Vetenskapens Värld, SVT2, 7 oktober, diskuterades avsmältningen av isen på Grönland och i Antarktis. Man visade bl a resultat från koll av borrkärnor från Grönlandsisen, som — och här kommer det — sades visa att det egentligen naturliga tillståndet för Jorden är istid. Under ca 700 000 år har det varit istid, med 5 ganska korta avbrott för varma perioder. Vi befinner oss nu i en sådan period.

  Anledningen till dessa temperaturförändringar sades vara ändringar i Jordens bana runt Solen, ändringar i jordaxelns lutning, mm. D v s: Faktorer bortom själva Jorden, i Solsystemet, faktorer som har funkat helt oberoende av om Jorden varit bebodd av några som helst varelser, vars förkastliga eller syndiga verksamheter saboterat Jorden. Vi kan härtill lägga de faktorer bortom Solsystemet, i Galaxen, som konstaterats av andra forskare.

  Låt oss se framtiden an med tillförsikt. Vadhelst det celelsta maskineriet må ha i beredskap för vår kära planet jorden, låt oss vara realistiska och inse, att det ligger utom räckhåll för Mänskligheten. Vad vi däremot kan göra, och bör göra, är att förbereda oss för de förändringar som förefaller sannolika

  Om världshaven stiger i betydande grad, så kan vi t ex lära av Nederländerna.

  Och låt FN bilda en Inter Planetary Courage Committee.

 54. Gunbo

  Jonas,
  Jag har sagt det jag vill säga och ser ingen anledning att brodera vidare på ämnet/ämnena.

  Men jag väntar fortfarande på svar på mina frågor.

  God natt!

 55. Gunbo, du är en skitsnackare … och du vet om det! Men vet du öht vad du vill åstadkomma och uppnå med allt detta?

 56. Perfekt

  Claudius #53

  Det är mycket oroväckande om påståenden som detta får spridning:
  ” det egentligen naturliga tillståndet för Jorden är istid”

  För en miljötaliban innebär detta att man måste sträva efter en ny istid, det är ju det naturliga.

  Även om temperaturen skulle sjunka till LIA-nivå kommer de ändå att försöka tvinga folk att utföra de klimatreligiösa ritualerna.

 57. Börje S.

  #54 Gunbo!

  Delingpole skriver om dig! Kolla själv!:

  ”…someone on the ”sceptical” side of the argument trying to position itself as the voice of reasonable authority on the climate issue. You know: where, in order to make his case seem more balanced and sympathetic the author concedes that there are faults and extremists on both sides of the argument and that it’s time we all met in the middle and found a sensible solution.
  (’The only thing you find in the middle of the road are white lines and squashed animals.’)”

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100238550/the-climate-alarmists-have-lost-the-debate-its-time-we-stopped-indulging-their-poisonous-fantasy/

 58. Håkan Bergman

  Lomborg i dagens Telegraph
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10362717/Keep-calm-and-save-the-Earth.html