Klimatvetenskapen blir allt galnare

galen forskare

Vi har alla hört att vi skall lyssna på vetenskapsmännen. Det påstås att världen kommer att gå under om tio år. Detta har vi fått höra i 40 år eller så. Media trumpetar ut domedagsprofetior varje dag. Våra skolbarn matas fulla med skräckpropaganda och den psykiska ohälsan med ångest och självmordstankar växer lavinartat.

I en nyligen publicerad artikel (h/t Lennart Bengtsson) har Roger Pielke Jr. tagit upp en av felkällorna till den förryckta världsbilden. Den bygger på det mycket osannolika scenariot RCP8.5 (och SSP5—8,5). Detta scenario är en teoretisk konstruktion som närmast är att betrakta som ett rent tankeexperiment för forskningen, men som har blivit den självklara utgångspunkten för tusentals artiklar. Många myndigheter i Sverige, exempelvis SMHI, använder ständigt detta hypotetiska och overkliga scenario för sina prognoser om bl.a. havsnivåhöjningen längs våra kuster. RCP8.5 har helt plötsligt blivit det ”normala”, ”Business as usual” och det förväntade scenario som alla kommuner måste rätta sig efter.

Huvudkritiken mot RCP8.5 är att den prognosticerar ett koldioxidutsläpp som vida överstiger hur det verkligen ser ut och hur de flesta energibolag prognostiserar sin produktion i framtiden. Jag har tidigare skrivit om den problematiska RCPC8.5 bl.a. här.

Några citat från Pielkes artikel:

Vi finner att de vanligaste scenarierna inom klimatforskning redan har avvikit avsevärt från den verkliga världen, och att avvikelsen bara kommer att bli större under de kommande decennierna. Du kan se detta visualiseras i diagrammet nedan, som visar koldioxidutsläpp från fossila bränslen från 2005, när många scenarier börjar, till 2045. Diagrammet visar utsläppsbanor som projiceras av de mest använda klimatscenarierna (kallas SSP5-8.5 och RCP8. 5, med etiketter på den högra vertikala axeln), tillsammans med andra scenariobanor. De faktiska utsläppen hittills (mörklila kurvan) och utsikterna för kortvariga energiutsikter (märkta som EIA, BP och ExxonMobil) kan hittas i den mycket låga delen av scenariot och långt under de vanligaste scenarierna.

klimat scenarie

vår litteraturöversikt hittade nästan 17 000 artikelgranskade artiklar som använder det nu föråldrade scenariot med högsta utsläpp. Det specifika scenariot är också den överlägset vanligaste i de senaste klimatbedömningarna av IPCC och US National Climate Assessment. Och varje dag publiceras nya studier baserade på föråldrade scenarier.

Den förhöjda rollen för scenarier i klimatforskning innebär att det finns en enorm kraft bakom deras fortsatta användning. En återställning av forskningen skulle innebära en enormt arbete och skulle i huvudsak kräva att politiken, den ekonomiska eller relevansen av tusentals studier och kanske till och med deras vetenskapliga nytta avskrivs.

Det är ord och inga visor av Pielke Jr, men uppenbarligen har missbruket av dessa scenarier åstadkommit stora och allvarliga misstag inom klimatpolitiken. Myndigheter (som borde veta bättre) och politiker borde vara bättre på att kontrollera sina källor innan de fortsätter sina vettlösa gröna experiment med landets energiförsörjning, ekonomi och industri. Inte minst handlar det ju om att inte lura sina medborgare att tro på saker som bevisligen inte är sanna.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Det finns en inre logik som är svår att rå på här. Vetenskap finansieras oftast i konkurrens och det som mäts är antal publikationer, var dessa är publicerade och hur pass citerade de blir.

  Det följer av den mänskliga naturen att mer kontroversiella och alarmistiska slutsatser som går att dra ur en rapport, desto större chans till publicering i tidskrifter med högre genomslag. Något som kan växlas in mot större anslag under nästa ansökningsrunda för forskargruppen.

  Det hela blir ett självspelande piano enligt samma mekanismer som gör att det finns bidragsfusk i välfärdsstaten.

  För att man kan och att det ger en själv ekonomiska fördelar.

  Hade det funnits ett RCP 10,2-scenario, så hade man använt detta (de mer realistiska scenarierna ger inte den oooh – aaahh effekt som kan ge pengar).

  Fältet lider dessutom av att det endast består av modeller – nykterhetsbefrämjande verklighetscheckar är frånvarande

 2. Ulf

  Detta kan hända för att vi har en uppsjö av inkompetenta politiker och saknar kritiskt granskande journalister. Istället underblåser media katastrofen.
  Men västvärlden lever i sin egen bubbla. Fenomenet är stort i Europa som går mot en mycket tveksam framtid, med låg tillväxt och korkad allokering av kapital. I USA står det och väger. Tror inte att det kommer bli lika irrationellt där. I Asien är detta fenomen knappt märkbart. Asia Pacific är världens stora tillväxtområde. Här hämmas man inte särskilt mycket av klimattokerier. Istället används all form av teknik obegränsat för att skapa tillväxt. EU kommer inte bli ett bakgårdsmuseum, det är redan det, fast vi inte märker det ännu.
  Brexit händer inte för att GB är tokiga som media framställer det. Det händer för att EU är ett sjunkande skepp. Istället för att syd anpassar sin politik till norr har det blivit tvärtom.

 3. Lasse

  Det är bra att tokerier uppmärksammas.
  Att utsläppen inte når upp till de befarade nivåerna kan vi ju alla glädja oss åt.
  Lennart B har idag även en studie av solens inverkan på klimatet: https://detgodasamhallet.com/2020/12/07/lennart-bengtsson-globalstralningen/
  Det är mycket som talar för att klimathotet överdrivs.
  Men varför? Är utveckling och fattigdomsbekämpning så oönskad? SVD har en debatt om detta!

 4. Simon

  Och media sin vana trogen trummar på med det alarmistiska budskapet:

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/varmaste-november-nagonsin-enligt-satelitdata-/

  Det är alltid den varmaste månaden för media…suck! inget ovanligt med det visserligen. Vi ska nog skatta oss lyckliga att det inte är en köldknäpp med tanke på hur situationen för vår elproduktion ser ut. En mild vinter räddar definitivt fler liv än en kall och bister vinter men sådant genererar ju inga klick för media.

  Som jag ser saken befinner sig CO2-nivåerna farligt låga snarare än för höga om vi ska fortsatt kunna försörja världens befolkning. Det är ju ingen slump att man i växthus pumpar in extra CO2 för att få det att växa bättre.

 5. Sanning och riktig vetenskap spelar ingen större roll för den gröna politiken. Det har stiftats lagar i EU och i Sverige som måste följas. Och då spelar det ingen roll om kommuner går back, om elen inte kan levereras eller om företagen går i konkurs. Overkliga och fantasifulla ”scenarier” fungerar utmärkt i detta spel.

  PS #4, ”November varmare än någonsin”? Tro det. Man behöver bara gå tillbaka till november 2019 så var det årets november någon tiondels grad varmare enligt de ojusterade mätningarna med satellit.

 6. Roland Salomonsson

  Det handlar ju om ”kommunistsisk” revolution! För kommunister spelar medel ingen roll. ”Man måste knäcka några ägg, för att göra omelett”, brukar deras ledande ideologer säga. Om några 10000 svenskar dör av kyla i brist på elektricitét en vinter bryr sig Gröna Fascister inte om.

 7. Evert+Andersson

  KRIS I FORSKNINGSFRÅGAN eller: vad FAN får vi för pengarna? Titeln på Hanne Kjöllers nyutkomna bok. Versalerna har hon bestämt sig för.

  Hon gör ett ordentligt journalistjobb och granskar hur det går till med anslagsutdelning, peer review-systemet och hur mycket totalt meningslös forskning vi spenderar pengar på. Hon är inte snäll. Men trovärdig. Hon fokuserar på medicinsk forskning, men det finns ingen anledning att tro det skulle vara annorlunda inom klimatet. När man läst den (jag har hunnit halva) kommer du att ha ännu mindre respekt för argumentet ’forskningen säger’.

 8. Simon

  #7 Evert
  Tack för boktipset! Detta låter definitivt som en viktig bok och självklart är situationen likadan när det gäller klimatforskningen. Det har jag inga tvivel om.

  ”– Det som slog mig var, när jag började titta på de här siffrorna, att dels hur dåligt redovisade medlen är, jag har ju tidigare jobbat i decennier som ledarskribent och tycker att jag har hyfsat bra koll på politiken, jag hade ingen koll på hur oerhört mycket pengar det var som gick till forskningen. Jag visste inte att de offentliga medel som går till forskning överstiger det belopp som vi ger till hela polisen, till hela åklagarväsendet, till Sveriges domstolar tillsammans. Att det är en av de största posterna, säger Hanne Kjöller.

  – Och det som förvånade mig framför allt det är ju hur extremt underrapporterad den är.”

  Man förstår ju vilka enorma pengar det handlar om bara i anslag för den som bedriver ”rätt” forskning och som följer det rådande narrativet.

 9. Daniel Wiklund

  November varmare än någonsin utropas med braskande rubriker. Det stämmer i varje fall inte på Luleå. Familjen Bohnsacks avläsningar av temperaturen varje dag kl 8 på Skurholmen i Luleå sen 1921 visar att årets temperatur för november var 1,1. Den varmaste var 1949 med 2,8. 1948 var det 2,0. 1929 var det 2,3. Således var november 2020 inte den varmaste någonsin. Numera är värme hotfullt. Däremot när det gäller att vara god är det bra med värme. Ett varmt hjärta är att föredra framför ett kallt.

 10. Håkan

  #9 Daniel

  Är familjen Bohnsacks temperaturserie publicerad någonstans?

 11. Daniel Wiklund

  # 10 Håkan Norrbottenskuriren hade rapporten för november den 2/12. Det är så jag tagit del av statistiken i många år. Den som har ansvaret nu är fjärde generationen Bohnsack. En imponerande uthållighet. Den som började var folkskollärare och ville att eleverna skulle få praktisk träning i statistik.

 12. jax

  #9 #11 Daniel #10 Håkan

  Tyvärr lyckades han inte lära Norrbottenskuriren statistik. De skriver idag att det varit varmare än normalt, men medeltemperaturen i november de senaste hundra åren antar ju något som liknar en normalfördelning med ett medelvärde på -3,2 grader, högsta värde på +2,8 grader och lägsta värde -12 grader. Om man bortser från de två kallaste åren (-12 och -11 grader) så ligger medeltemperaturerna i november de senaste hundra åren grovt räknat på -3,0 +-6 grader. Att årets medeltemperatur är 1,1 grader innebär ju därför inte på något sätt en avvikelse från det normala. Däremot är det ju sant att det varit varmare än de senaste hundra årens novembermedel i år.

 13. Rolf Mellberg

  Tack Ingemar, mycket angeläget ämne!

  Men jag vill ge ett lite annat perspektiv.

  För 30 år sen började började larmen flöda, vi skulle bl.a. vänta oss att ö-nationer skulle dränkas, Isbjörnar dö och mycket annat.

  För 10-15 år sen började alarmisterna få det lite svettigt så mer fokus lades på scenarier och prognoser. Inte minst därför att det var en paus i temperaturökningen 2000-2015.

  Som jag ser det så hade man helt misslyckats i att ”spika fast” klimatkänsligheten men även ge en övertygande bild av hur mycket CO2 som flödade ner i djuphaven i händelse av fortsatta utsläpp.

  När man då övergick till att mer prata om scenarier så fungerade dessa som dimridåer som hade det förträffliga egenskapen att fokus flyttades bort från de två stora forskningsmässiga misslyckanden som jag nämnde ovan. Fokus hamnade på modeller och scenarier och kom inte detta till tydligast uttryck i SR1.5?
  Jag minns inte riktigt vad som stod skriviet i den rapporten men det jag vet är att när den presenterades sa man inte ett ord om den underliggande osäkerheten vad gäller ECS.
  En ren skandal, PROPAGANDA och inte vetenska att dölja osäkerheten. Jag mailade till Markku R och fick bara struntsvammel till svar.

 14. Under senaste 20 åren har jag sökt efter siffror på vattennivån runt Manhattan. Den är exact samma som den varit sedan mättningar började vid slutet av 188 talet. (Ok det finns millimeter skillnader då land sjunker, stiger och förskjuts). Varför är inte fler interesserede i detta (vattennivåer)? Det började ju redan 1970 med ”Endast 10 år kvar”!

 15. Lasse

  #14 Vattennivå runt New York
  The Battery har en lång tidsserie.
  Nivån stiger med 2,7 mm/år
  Med en lång serie kan man göra analys av ev trender.
  Dessa finns och är tydliga men knappast CO2 kopplade.
  Max 1950 min 1970 .
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=8518750

 16. Rolf Mellberg

  O.T.

  Får man spekulera lite här idag?

  Jag har läst om hypoteser att vulkanism kan vara korrelerade till sol-aktivitet. I så fall antagligen kausalitet i den ena riktningen snarare än den andra 🙂 T ex så sammanföll Tambora med Dalton minimum. Men kan det vara något i görning på den fronten igen?
  https://strangesounds.org/2020/12/volcano-eruption-major-december-2020.html

 17. SatSapiente

  Det enda som skulle kunna få stopp på dessa galenskaper är verkligheten. I Sverige är det kanske ett flera dagar långt elavbrott när det är kallt. Vi är idag mer elberoende än någon gång tidigare, tänk alla hus som är uppvärmda enbart med värmepumpar, all kommunikationsutrustning (Mobilstationer t.ex. har max 24 tim batteribackup. Efter stormarna Gudrun och Per stod det många små bensindrivna elverk utanför dessa och brummade.), pumpar till kommunalt vatten mm. Om något skulle kunna få detta Dårarnas skepp att vända, så är det nog om det blir mörkt, kallt och tyst i stora delar av Sverige.
  Absolut inget jag önskar mig, men om allmänheten får se en direkt konsekvens av den förda politiken kanske det händer något.

 18. Svend+Ferdinandsen

  RCP8.5 anvendes så ofte, fordi det er et scenarie alle klimamodeller i CMIP-serierne udsættes for. Der er altså tilgængelige data, så forskerne ikke behøver at køre nogen klimamodeller selv. Forskerne overser at det er beregnet til test af modellerne, hvor man tager et ekstremt tilfælde. Det må være forskernes opgave at vælge et scenarie der passer med den forventede CO2 udvikling, hvis de vil tages alvorligt.

 19. LBt

  Det finns inga seriösa aktörer i klimatdebatten som hävdar att världen kommer att gå under om tio år.

 20. Daniel Wiklund

  # 19 LBt Men det finns seriösa aktörer som utlyser klimatnödläge. EU-parlamentet gjorde det för ett år sen. Dock utan att samtidigt utrymma EU-parlamentet.

 21. Per I

  SatSapiente #17
  Värmepumparna har sämre verkningsgrad när det blir kallt också. Blir det kallt sätts elsystemet på test. Ska bli intressant.

 22. Daniel Wiklund

  O T # 16 Rolf M Mycket intressant länk om vulkanism. Där kan man läsa att mer än 40 vulkaner har utbrott just nu, med 5 stora explosioner dom senaste dagarna. Utbrotten är längs eldringen. Den är ca 4000 mil lång, i Stilla havet. Långt från Sverige. Men längs med eller i närheten av Eldringen bor nästan hälften av jordens befolkning. Med metropoler som Tokyo, Los Angeles, New Mexiko och Seoul.

 23. Benny N.

  Bra Ingemar! Det finns två partier i Sverige som står för extrema katastrofteorier (de andra hakar på i varierande grad) som bygger på fel grunder: miljöpartiet med sina undergångsprofetior om klimatförändringar pga koldioxidutsläpp. Och Sverigedemokraterna som tror att hela tredje världens befolkningar vill flytta till Sverige. Båda antagenda är i grunden fel. Klimatet är ungefär vad det alltid varit och kommer att så förbli. I fallet migration är det så att ingen j-l frivilligt vill flytta till det kalla, grå Sverige med matmonopol, stats- och kommunalbyråkrati, segregation brist på jobb och där över en tredjedel finns i den socialistiska sektorn stat, kommun och regioner vilket skapat extremt skattetryck. Dessutom ett land där befolkningen till stor del är främlingsfientlig och blint följer tokpolitikernas galna idéer. Har man rest lite i världen förstår man att i nästan var som helst på planeten kan man leva friare, enklare och i bättre (bättre, varmare klimat) om det bara var fred, fanns utbildning och jobb och demokrati. Fred, miljö och demokrati skulle svenska politiker fokusera på och satsa skattepengar på. Det skulle minska trycket på Sverige nån promille globalt sett inom alla dessa områden. Politikernas galna ”koldioxidsatsningar” med nollutsläpp där de till slut vill och kommer att bestämma hur vi ska äta, resa, bo och bete oss i största allmänhet är en katastrof. Som exempelvis i Kalmar där de visar sitt odemokratiska tryne med sitt hycklande ”klimatnödläge”. De vill ha kontroll över oss:
  https://vimeo.com/474954828

 24. Sören F

  Det slarvas kring 10-årsprofetiorna, då de väl oftast menats syfta på bara nån tipping point, mer sällan på mer konkret ”undergång”. Då tidiga 10-årspunkter redan passerat ter sig nya sådana snarare som omvärderingar i konservativ riktning. Deras främsta förtjänst är att de indikerar på mindre seriösa forskare och på deras kommunikatörer, men även andra kan alltså vara ärligare med vad som åsyftas.

 25. Simon

  En annan sekt, Jehovas Vittnen, torde vara rekordhållare i förutsägelser om jordens undergång. Klimatkyrkan närmar sig rekordet med stormsteg eftersom Jehovas gav upp till slut när man insåg att budskapet försvagades av att jorden aldrig gick under.

 26. Gunnar Andersson

  Begreppet ”växthuseffekt” leder fel redan från början. Det finns ingen distinkt barriär runt jordklotet, som glas/plastskivan runt ett växthus.

 27. #26 Gunnar Andersson
  Det är värre än så! ’Växthuseffekt’ enligt traditionell förklaring påstår att ’jordytan’ och dess näraliggande luft värms upp av en termodynamisk återkoppling från värmestrålning avgiven av ytan. Det är såklart ett nonsensresonemang, som bottnar i dels felaktigt fysikaliskt resonemang dels en tillsynes anomali som visar att jordytan/näraliggande luft har högre temperatur än som motiveras av erhållen solinstrålning.
  All värmestrålning från jordytan betyder att jordytan avsvalas. Termodynamisk värmeåterkoppling finns inte på det sätt som anges. Två andra fysikaliska förhållanden förklarar den ’synbara anomalin’ och värmebehållningen i jordens atmosfär:
  – geotermisk värme genom konvektion och konduktion som når ytan från jordens inre och ger upphov till värmestrålning från ytan
  – atmosfärens tryck/tyngd; den allmänna gaslagen/jordens gravitation påverkar alla molekyler i atmosfären och ger värmebehållning
  Dessa två processer har inget begränsat med CO2 att göra.

 28. Kanske lite OT, men det handlar i alla fall om temperatur och allt som påstås smälta.

  DN:s Gretanummer har en artikel om Teriberka i Murmansk, där ingen snö och havsis finns längre så här års och temperaturerna är över noll. Kanske stämmer det där med isen, men när det gäller snön kanske det inte gör det. I artikeln citeras en person som säger:

  ”– Vi är i mitten av november och det är ingen snö. Ni ser själva, säger han och tittar på de mörka, bara klipporna som sluttar ner mot hamnen.
  – Tidigare kom snön i oktober–november. Vi räknade med att vintern började då.”

  Se https://www.dn.se/varlden/i-byn-vid-varldens-ande-har-isen-forsvunnit/

  Här finns en webbsida där man hittar lite väderdata om Teriberka:

  https://www.worldweatheronline.com/teriberka-weather-averages/murmansk/ru.aspx

  Om man skrollar ned till diagrammet ”Snowfall and Snow Days” så tycks det (om man nu kan lita på den här webbplatsen) ha varit 14 snödagar i oktober och ett snödjup på 28 cm, i november också 14 snödagar och ett snödjup på 20 centimeter. Kanske var DN där några dagar då det regnat bort?

 29. Staffan Lindström

  28 Karl-Erik Tallmo

  Teriberka 2009 14 – 15
  2010 14 – 17
  2011 4 – 11
  2012 10 – 16
  2013 15 – 19
  2014 10 – 13
  2015 12 – 9
  2016 2 – 19
  2017 8 – 18
  2018 10 – 12 (sept 3!)
  2019 28 – 18 (sept 6!)
  2020 14 – 14
  Karl-Erik, samma källa som i ditt inlägg okt-nov 2009-2020
  Är det någonting man kunde utläsa ur stapeldiagrammen är väl att vintrarna 2018-19 och 2019-20 var ”ovanligt” snörika i Teriberka och att årets oktober och november var genomsnittliga… Det här är vad jag kallar ”vetenskapspopulism”… också en slags rasism… Man utgår från att människor som bor på avlägsna trakter långt norr om polcirkeln alltid ska uppfattas som sanningssägare….
  På platser med sällsynta snöfall, tex Johannesburg, Sydafrika senaste 3 snöfallen : 11 sept 1981, 27 juni 2007, 7 aug 2012. Buenos Aires 2 senaste: 1918, 9 juli 2007… Det var alltså bara 12 dagar mellan Joburg och BA!
  För övrigt hade jag äran att leverera dina morgontidningar
  några år på 90-talet, då det inte tjatades om vår dödlighet varje dag….

 30. Lennart Lundberg

  I SVT Aktuellt 7 December görs ett inslag om den globala uppvärmningen och SVTs klimat-reporter Erika Bjerström gör några märkliga kommentarer.
  Helt oväntat gör hon en 180 graders sväng beträffande flygets påverkan genom sina utsläpp och påstår nu att forskning nu visar att påverkan inte är så stor, vilket skulle stödjas av den uteblivna effekten från Coronapandemin. Man minns att bara för ett par månader sen utmålades flyget som den värsta ”klimatboven” och det propagerades intensivt för en avveckling av flyg och flygplatser, och skambeläggning av resande för att ”rädda klimatet”.
  I nästa instans talar fru Bjerström om effekten av marginellt ökande CO2 utsläpp som varande orsaken till snöbrist i fjällvärlden, och stigande havsnivåer (ca 2-3 mm/år motsvarande 2- 3 dm på 100 år. Katastrof?. Men denna höjning skulle enligt Bjerström bl.a innebära att sandstränderna på den svenska västkusten skulle eroderas bort.
  Beträffande koldioxidhalten i atmosfären ligger den på ca 400 ppm eller 0,4 promille (0,04 %). Vattenånga som år den dominerande växthusgasen ligger på mellan 20000 och 30000 ppm motsvarande 20-30 promille (2-3%). Alla vet att vi har moln på himlen som består av vattenånga. Men Bjerström talar istället om ”moln av koldioxid”. Tilläggas kan att livet på jorden skulle upphöra med en koldioxidhalt på ca 200 ppm, dvs hälften av nuvarande nivå.
  Detta är en del av den pågående indoktrineringskampanjen som SVT m.fl står för. Förtjänar vi verkligen en public service som står för denna verklighetsförfalskning och klimatalarmism, och ska vi betala för reportrar som saknar kunskap och all vett och sans?

 31. tty

  #28

  ”DN:s Gretanummer har en artikel om Teriberka i Murmansk, där ingen snö och havsis finns längre så här års och temperaturerna är över noll”

  Nu är det så att det finns en enda anledning att Murmansk existerar, nämligen att det ALDRIG finns någon havsis där. Staden har byggts som den enda isfria hamnen vid den ryska ishavskusten. Riktigt kalla vintrar är det is vid den östra Kolakusten, men aldrig så långt västerut som Murmanfjorden, det ser Golfströmmen till.

 32. tty

  #30

  Nu gäller det framför allt att förklara bort att den stora nedstängningen under 2020 inte har haft den ringaste effekt på hur snabbt CO2-mängden i atmosfären ökar.

 33. Håkan Bergman

  Lennart Lundberg #30
  Helt oväntad är inte ”180 graders svängen” om flygets klimatpåverkan, nån måste vara först med att göra den svängen. Flygets s.k. höghöjdseffekt har hela tiden varit ett hitte på och nu gäller det att backa ut så osynligt som möjligt.
  Det där med moln får du fundera på, all luft innehåller mer eller mindre vattenånga, en gas lika osynlig som övriga gaser i atmosfären, moln syns därför att dom innehåller kondenserad vattenånga, imma alltså vatten i flytande form som en aerosol.

 34. Göran S

  Göran Åkesson #27
  Jag tänker så här:
  Ditt inlägg ovan kan väl kompletteras med att infraröd utstrålning (avkylande) från jordytan bromsas upp av ”växthusgaser” luft, koldioxid, metan m.fl. i vissa frekvensområden (enligt Happer). Koldioxid bromsar enbart utstrålning i vissa smala frekvensområden och vid CO2 ökning blir det successivt mättnad i dessa frekvensområden och det blir det ingen annan bromsning i andra frekvensområden – s.k. logaritmiskt avtagande effekt. Det blir väl då endast en liten liten atmosfärseffekt kvar av ökad atmosfär via ökad koldioxid?