Clintel

Climate the Movie

Vi måste naturligtvis uppmärksamma den nya klimatfilmen från CLINTEL: Climate the Movie (tryck på textknappen för undertext) Så här skriver Clintel om filmen: Den här filmen avslöjar klimatlarmet som en påhittad skrämsel utan någon grund i vetenskapen. Det visar att vanliga studier och officiella data inte stöder påståendet att vi bevittnar en ökning av extrema   →

Clintel: Året som gått och det som kommer

Här är en hälsning från Guus Berkhout, ordförande för Clintel https://clintel.org/ . Kära vänner och kollegor, I slutet av ett hektiskt år skulle jag vilja dela med mig av följande ämnen. Klimatdeklarationen Antalet undertecknare av klimatdeklarationen (WDC) https://clintel.org/world-climate-declaration/ fortsatte att växa i år (till över 1850), särskilt efter att den nya nobelpristagaren John Clauser anslöt   →

Klimatkonferens på Folketinget – Klimatkrisen är avlyst

Klimatkonferensen i Köpenhamn, 2:a dagen (15/9) på Folketinget i Köpenhamn. Ordförande Karl-Iver Dahl Madsen introducerade https://klimarealisme.dk/2023/10/01/klimakonferencen-i-folketinget-klimakrisen-er-aflyst/ . Med god hjälp från många håll lyckades man hålla en klimatrealistisk konferens i Folketinget den 15/9. Dagens föreläsning kommer att publiceras i text i den norska redigerade tidskriften: Science of Climate Change. Dessutom publiceras de flesta föreläsningarna på   →

Clintel påvisar allvarliga fel i IPCCs senaste rapport

Klimanytt nr. 341 Redaktør: Ole Henrik Ellestad. Forfattet av Stein Storlie Bergsmark https://klimarealistene.com/clintel-paviser-alvorlige-feil-i-ipccs-siste-rapport-ar6/ Clintels utvärdering av IPCC:s AR6 Den 180 sidor långa rapporten är – så vitt vi vet – den första seriösa internationella ”bedömningen” av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, AR6. Clintels rapport visar hur IPCC skriver om klimathistorien, betonar ett osannolikt värsta scenario, har en betydande tendens att favorisera   →

Clintels rapport om IPCC AR6

Den klimathotsskeptiska organisationen CLINTEL har gett ut en gedigen genomgång av IPCCs rapporter. De skriver inledningsvis: ”Med den nyligen publicerade sammanfattande rapporten (Synthesis Report) avslutade IPCC sin sjätte utvärderingscykel, bestående av totalt sju rapporter. Ett internationellt team av forskare från Clintel-nätverket har analyserat flera påståenden från arbetsgrupp 1 (The Physical Science Basis) och arbetsgrupp 2   →

Om CLINTEL och havsströmmar

Först vill jag poängtera att CLINTEL https://clintel.org/  har haft ett stort inflytande under det gångna året. Det förekommer väldigt många hänvisningar dit, både när det gäller deras inlägg och när det gäller det imponerande antalet underskrifter av grunddokumentet ”Det finns ingen klimatkris” (på svenska https://clintel.org/sweden-wcd/ ). Antalet är nu uppe i 1489. De underskrivande är   →

Ole Humlum beskriver klimatläget

Här är det senaste föredraget från ICF/CLINTEL. Denna gång med Ole Humlum som är en känd klimatforskare, inte minst genom sin imponerande samling av data på climate4you https://www.climate4you.com/ . https://www.icsf.ie/lecture-series OH-bilder: The State of the Climate I denna föreläsning använder professor Humlum meteorologiska och klimatologiska data för att bedöma det verkliga tillståndet för jordens klimat.   →

Det finns ingen klimatkris

I går hade Elsa Widding en release av sin nya bok. Den finns att beställa här: https://www.klimatkarusellen.se/shop   Elsa har ju väckt stor uppståndelse genom sitt uttalande att påståendena om en ”Klimatkris” saknar vetenskapligt stöd. Men hon är sannerligen inte ensam. Sedan flera år har organisationen CLINTEL skrivit och samlat namn från klimatforskare och klimatexperter   →

Ny studie visar att det inte finns någon klimatkris

”A critical assessment of extreme events trends in times of global warming” heter den nya artikeln, publicerad i The European Physical Journal Plus  https://link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjp/s13360-021-02243-9.pdf The Daily Sceptic https://dailysceptic.org/2022/09/14/climate-emergency-not-supported-by-data-say-four-leading-italian-scientists/ går igenom huvudpunkterna i artikeln. Jag citerar: ”Fyra ledande italienska forskare har genomfört en stor granskning av historiska klimattrender och kommit fram till att utropandet av en   →

Patrick Moore om miljölarm och energipolitik

  En Zoom-presentation arrangerad av Irish Climate Science Forum (ICSF, www.ICSF.ie) och Climate Intelligence (CLINTEL, www.CLINTEL.org) hållen den 10 februari 2022 Dr Patrick Moore beskriver sig själv som en ”förnuftig miljövän” och är internationellt hyllad för sina raka åsikter om falska katastrofberättelser. Född i British Columbia och uppvuxen på Vancouver Island, var han den tredje   →