The Movie

Climate the Movie

Vi måste naturligtvis uppmärksamma den nya klimatfilmen från CLINTEL: Climate the Movie (tryck på textknappen för undertext) Så här skriver Clintel om filmen: Den här filmen avslöjar klimatlarmet som en påhittad skrämsel utan någon grund i vetenskapen. Det visar att vanliga studier och officiella data inte stöder påståendet att vi bevittnar en ökning av extrema   →