Andy May

Behöver vi vara oroliga för kommande havsnivåhöjningar?

Det var ett tag sedan vi hade något från bloggen Klimatvett och Christer Käld https://www.klimatvett.fi/post/beh%C3%B6ver-vi-vara-oroliga-f%C3%B6r-kommande-havsniv%C3%A5h%C3%B6jningar . Här är ett utmärkt inlägg om havsnivåhöjningar och vad som vetenskapligt går att säga om dem Vi läser om hoten för kommande havsnivåhöjningar i media och folk blir oroliga. FN varnar för att haven kan stiga med upptill 3   →

Holocen går på tvärs mot IPCC

Jag har plöjt tre intressanta inlägg av Andy May. Referenserna finns längst ned på sidan. Författaren har tillsammans med kollegor gått igenom en stor mängd vetenskaplig litteratur om Holocen, speciellt det s.k. temperaturoptimet och fram till våra dagar. Han konstaterar att den här klimathistoriska perioden är – för att uttrycka det milt – väldigt styvmoderligt   →