Holocen går på tvärs mot IPCC

stenalder

Jag har plöjt tre intressanta inlägg av Andy May. Referenserna finns längst ned på sidan.

Författaren har tillsammans med kollegor gått igenom en stor mängd vetenskaplig litteratur om Holocen, speciellt det s.k. temperaturoptimet och fram till våra dagar. Han konstaterar att den här klimathistoriska perioden är – för att uttrycka det milt – väldigt styvmoderligt behandlat av IPCC

Varför kan man undra? Det finns trots allt rätt gott om proxydata för både koldiodhalt och för temperatur under de gångna 11 000 åren. Men IPCC, AR6, berör det knappt. Skälet är, menar Andy May, att dessa data flagrant strider mot IPCCs huvudhypotes, nämligen att det är koldioxiden som styr klimatet. Även vulkaner finns med. I själva verket så går temperaturkurvan på tvärs mot CO2-halten under den mesta tiden.

Studien kan kanske bäst sammanfattas med följande diagram:

holocen

Figure 4. Plot of CO2 (red line), CH4 (blue line), IPCC climate model calculated temperature (green line), and proxy temperature (as Z-score, black line) for the Holocene. The CO2 record shown is from Dome C in Antarctica. The methane (CH4) record shown is from Greenland (Kobashi, Severinghaus, Brook, Barnola, & Grachev, 2007). Source: (Vinós, 2022, p. 49).

Den svarta kurvan överst är en rekonstruktion av temperaturen 12 0000 år tillbaka. Den röda kurvan är en rekonstruktion av CO2 från Dome C i Antarktis. Som synes så är korrelationen nästan omvänd. Metan (blå), CH4, korrelerar lite grand med CO2, men inte alls med temperaturen.

Värt att notera är IPCC-modellernas reproduktion av jordens klimat (grön kurva).  Den korrelerar väl med CO2, men inte alls med temperaturen. Tydligen är klimatmodellerna riggade så att de skall följa CO2-halten i atmosfären – i enlighet med IPCCs huvudhypotes.

Inte att undra på om IPCC inte vill låtsas om holocen och temperaturoptimet mellan 8000 och 4000 år sedan. Andy May ger flera exempel på hur IPCC antingen har misslett om, eller ignorerat, dessa data. Detta, som sagt, trots att det skett en hel del forskning och datainsamling om Holocen. Men jag går inte in på detta här.

Det finns ett par saker att notera i Andy Mays inlägg.

En sak är att temperaturrekonstruktionen inte återger den globala temperaturen exakt. Det är rätt stora skillnader mellan den norra och den södra hemisfären under Holocen. Detta illustreras bra av nedanstående bild:

NH och SH

Figure 7. Three temperature reconstructions from different parts of the world. The reconstructed anomalies are all relative to the respective 7100BC to present averages. Sources: Antarctica, (Jouzel, et al., 2007), Indonesian Throughway, (Rosenthal, Linsley, & Oppo, 2013), Greenland, (Vinther, et al., 2009)

Som synes så kör Antarktis sitt eget spår när det gäller temperaturen. Kanske beror det på jordaxelns lutning. Kanske är det något annat.  En utförligare diskussion ges i den nedersta referensen nertill. Klart är emellertid att IPCCs klimatmodeller inte gör reda för detta eftersom CO2 antas vara jämt fördelad över klotet.

En sista sak att notera är att det här handlar om den stora delen av Holocen. Man ser exempelvis i den första figuren (fig.4) att både CO2 och temperaturen sticker av uppåt i slutet av perioden, dvs, på diagrammets högra sida.

En troende kan alltså delvis klara sig från kritiken genom att hävda att det är först på 1900-talet som koldioxiden styr temperaturen. Problemet för dem är bara att IPCCs klimatmodeller (grön kurva), som gör anspråk på att kunna simulera jordens klimat, inte alls lyckas modellera klimathistorien. Och lyckas man inte med det så är det ett tecken på att man har dålig koll på klimatförändringarna. Eller som Andy May säger:

If you cannot model the Holocene correctly, you don’t understand climate change.

Ingemar Nordin

https://clintel.org/the-ipcc-ar6-report-erases-the-holocene/

https://clintel.org/holocene-co2-and-the-earlier-ipcc-reports/

https://clintel.org/the-holocene-temperature-conundrum/

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Ingemar, mycket intressant!

  Det vore intressant att höra vad Kent o Thomas P har för förklaringsmodell … ? Att Rockström o Greta vet bättre?

 2. ”Som synes så är korrelationen nästan omvänd.”

  Ja så klart, CO2 kyler ju lite högt där uppe. Mer CO2 ger bättre utstrålningsmöjligheter till rymden, som bara kan ta emot strålning.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar!
  Och det värsta av allt våra politiker har målat in sig i IPCCs/SPMs mörka ekokammare och orkar inte, kan inte, vill inte, får inte ta sig ut och möta ljuset från paleovetenskapen, som effektivt släcktes när H. Lamb tvingades bort från scenen.

 4. Jonas

  Bra att belysa detta Ingemar!

  Ett uttryck forskarna som är involverade i proxydata för Holocen och klimatmodeller ofta använder är ”Holocene temperature Conundrum”. Dvs modellerna kontra proxydata går inte ihop.

  Märkligt nog är detta ingenting som lyfts fram i media eller av IPCC, trots att de i forskarvärlden är en stor gåta fortfarande.

  Exempel på hur detta diskuteras i två vetenskapliga artiklar nyligen:

  https://www.nature.com/articles/s41586-022-05536-w

  ”Conversely, global warming before industrialization challenges proxy-based reconstructions of past climate. The resolution of this conundrum has implications for contextualizing post-industrial warming and for understanding climate sensitivity to several forcings and their attendant feedbacks, including greenhouse gases. ”

  https://egusphere.copernicus.org/preprints/2023/egusphere-2023-86/

  ”While reconstructions show a cooling during the mid- and late Holocene, climate models show a continuous warming – a contradiction known as the Holocene temperature conundrum. Despite extensive research, the reason for the disagreement remains unclear.”

  Ja, vad säger man, ”Science is (not) settled”.

 5. Anders

  Ur led är västvärlden! Snart vågar man inte prata med sina medmänniskor ens om vädret utan att referera till de ”eniga forskarna” inom IPCC… Nästan som på den tiden när ”vetenskaparna” var eniga om den platta jordens ultimata ”tipping point” och de som tvivlade brändes på bål…

 6. foliehatt

  Jag har flera gånger läst inlägg av tty som säger att de flesta av jordens glaciärer utanför polarområdena är yngre än 11 000 år. Något som vore mycket svårt att få ihop med klimatmodellernas bakåtsägelser (=hindcast) av den globala temperaturkurvan som visas i fig. 4, ovan.

  Om någon (tty?) har originalreferenser till glaciäråldrar så skulle jag vara mycket tacksam om dessa publicerades här på Klimatupplysningen.

 7. Ulf

  Vore bra med en beskrivning vem Andy May är och hans bakgrund.

  Så fort man tar upp klimathistoria får man tillbaka i ansiktet, ”men uppvärmningen har aldrig gått fortare än nu”.
  Ställer mig klart tveksam till det, men finns det något som pekar på att det påståendet inte är sant? Tycker mig ha läst härinne att det finns 100 års perioder där förändringar kunnat vara uppåt 5 grader. Men kanske minns fel.

 8. Bra att lyfta den falnande klimatvetenskapsfrågan om temperaturen dom senaste 10 000 åren.

  IPCC – vill hålla oss i temperaturspannet 1979 – 2010….

  Historisk flora och fauna motsäger både det galna med att ” det inte har varit så varmt på över 100 000 år” och att temperaturskiften aldrig gått så fort.

  IPCC – tycks vilja förmedla bilden av att klimatet är stabilt och förutsägbart utan antropogen Co2 – det är det som legitimerar deras teori, inget kan dock vara felaktigare.
  Klimathistorien får inte bli kidnappat av IPCC.

 9. Peter

  Det blir mer och mer uppenbart att IPCC totalt saknar vetenskaplig förankring utan endast har knutit forskare till sig som är glada att ”överleva” på saftiga bidrag. Dessa sk. forskare har sedan länge sålt sin integritet.

 10. Lasse

  Nyttig läsning.
  Kanske främst för unga kvinnor med vänstersympatier-som mår dåligt i allt högre utsträckning, vilket sannolikt beror på klimatinformation av det alarmistiska slaget.

  Temperaturkurvan har en tydlig ökning på senaste tiden.
  Kan det vara en MANNipulering? 😉

  Vi vet att han skarvade in en mätt temperaturkurva till sina trädringar när dessa inte visade vad han ville se.
  Även Urban Heat Island spelar in när befolkningen ökar.

 11. Benny

  Javisst är det så att den urbana miljön är varmare än den ute på landet! Det får man bevis på varje gång man pratar med sin kollegor som bor på landsbygden och de får skrapa sin rutor på bilen medan jag som bor i stan slipper då vi oftast har ca 1-2 grader varmare inne i staden. Och de märks också på sommaren där staden ofta är flera grader varmare än omgivande landsbygd när solen gassar på. Och det är väl här som vi finner orsaken till de s.k ”temperaturrekord” som media så ivrigt delar med sig av!

 12. Jonas

  # Ulf 6

  Appropå event som haft snabbare uppvärmning än idag och där vi ännu inte har en förklaring till varför:

  https://www.nature.com/articles/s41467-021-22241-w

  ” The D-O climate variability is commonly linked to changes in the intensity of the Atlantic meridional overturning circulation (AMOC), resulting in heat transport changes from the low to the northern high latitudes6,7. However, no consensus exists yet to explain what triggers the abrupt warmings, characterized by Greenland surface temperature increases of 5–16 °C within a few decades to centuries8. Among the proposed paradigms, mechanisms involving changes in Nordic Seas sea-ice cover9, atmospheric circulation10, or the collapse of ice shelves11 have been investigated. Recent studies suggest that abrupt climate variability can result entirely from unforced12 or noise-induced oscillations of the coupled atmosphere-ice-ocean system that alter poleward energy transport (ref. 13 and 14 for reviews).”

 13. Fredrik S

  Tack Ingemar

  Angående temperatur om man får vara lite ot och flika in lite väder så uppmättes -36,8 inatt i både Karesuando och Nikkaluokta.

  Det är kallt för så här långt in i Mars. Hade det inträffat nästa helg hade det varit rekord för April och då kanske vi ev fått läsa om det.

 14. Statistikintresserad

  Har inte kommenterat förut, är mer statistiskt intresserad än ”klimatdito”.

  Så kurvorna här med olikheter över jorden men ett genomsnitt över klotet får styra likriktat ut till länder, påminner om saligt betygssystem 1-5 i Sverige och normalfördelning ut i alla klasser.

  Vi med statistikintresse såg att så går det inte att göra, styra omvänt samma normalfördelning in i varje klass.

  Vad hände till slut? Jo, detta insågs och nya betygssystem kom, mer utifrån kunskapsnivåer och betyg därefter.

  Tänk om det är så här också i försök att styra slumpmässiga variationer som ger ”klimatröriga” beskrivningar?!

  Då är det ju bättre att förbättra levnadsvillkor, näringsliv, forskning, etc som ger utveckling till det bättre och parera väder och klimat.

  Precis som bra skolundervisning och få ”betyg” sedan. Då kan man ge sig ut i det verkliga livet, varhelst man bor och vill verka, fredligt givetvis…

 15. Jag kan inte låta bli att fascineras av klimatets historia. Om jag hade varit en ung doktorand i klimatologi så hade jag definitivt valt ett klimathistoriskt ämne för min avhandling. Där finns mycket att klura på. Tyvärr verkar inte IPCC, eller våra media för den delen, vara det minsta intresserade. Istället fokuserar de på en pytteliten del av klimatet under 50 år eller så. Det verkar vara viktigare att skrämma livet ur våra barn och vuxna medborgare än att ta reda på hur klimatet fungerar.

 16. mattias

  #7,15
  Jag vet att tty tidigare påtalat den snabba uppvärmningen under perioden 1700-1730 som inte är så hemskt längesedan och där det faktiskt finns en del riktiga mätdata från England tror jag det var (även om felmarginalen kanske är större än nuvarande mätningar). Påståendet att uppvärmningen aldrig har varit snabbare än nu borde därmed vara falsifierat. Argumentet som brukar höras är att det i så fall bara är en regional uppvärmning – men det känns också lite skakigt.

  Här är också en referens till lite klimathistoria:
  https://www.researchgate.net/publication/369402389_Central_European_agroclimate_over_the_past_2000_years

  ”We conclude, Czech agricultural production has experienced significant extremes over the past 2,000 years, which includes periods for which there are no modern analogues.”

 17. Roland Salomonsson

  Lyssna även på detta!
  https://www.youtube.com/watch?v=qNSPiMmuIvI

 18. tty

  #6

  Huvudgrönlandsisen och isen i Antarktis behövs ju knappast några referenser för. Men här är referenser för de andra glaciärer som mig veterligt går tillbaka före det holocena klimatoptimat.

  Barnes ice cap

  https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-glaciology/article/an-icemarginal-18o-record-from-barnes-ice-cap-baffin-island-canada/03F374029C8A4F41E8415E8EBDA30397

  Guliyaglaciären

  https://link.springer.com/article/10.1007/BF02877697

  Agassiz ice cap

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2007JD009143

  Devon Island ice cap

  https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-glaciology/article/discontinuous-flow-ice-texture-and-dirt-content-in-the-basal-layers-of-the-devon-island-ice-cap/F706747082BA863A5200EB1C8C0819B0

  Vavilov ice-cap

  https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-glaciology/article/pleistocene-ice-at-the-bottom-of-the-vavilov-ice-cap-severnaya-zemlya-russian-arctic/F0DA029DDBDB195AC391732A2341B2B1

  Mount Logan

  https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004AGUSM.A43C..01F/abstract

  Jag minns att jag sett uppgifter att en eller två glaciärer i Alaska också innehåller pleistocen is, men jag kan inte hitta de referenserna.

  Observera att detta är KÄNDA glaciärer som överlevt det holocena klimatoptimat. Det finns säkert fler. Det är t ex sannolikt att några glaciärer på Svalbard och Novaja Zemlja hör dit, liksom någon glaciär i Patagonien. Däremot knappast någon i Skandinavien, med tanke på hur mycket högre trädgränsen var kan det knappast ha funnits några glaciärer alls. På Island anses samtliga jöklar ha smält bort, även Vatnajökul, men att det kan ha funnits små nischglaciärer på de högsta topparna.

 19. Nr 15 och 16.
  Jag läser gärna om klimathistoria från England – dom har bra dokumentation från gångna århundranden.
  Det är så intressant att man gärna hade doktorerat i den engelska klimat och väderhistorien!
  Där lär man sig också mycket om IPPC:s val att välja bort klimathistorien.

  I historien finner vi det som kommer närmast facit för klimatförståelse.

 20. tty

  #7

  ”Så fort man tar upp klimathistoria får man tillbaka i ansiktet, ”men uppvärmningen har aldrig gått fortare än nu”. ”

  Svara ”Yngre Dryas då, eller ”the 8.2 KA event” eller valfritt Dansgaard-Oeschger event?”

  Då talar vi om typ en grad per årtionde, inte århundrade.

  https://www.nature.com/articles/339532a0

  https://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard%E2%80%93Oeschger_event’

  https://en.wikipedia.org/wiki/8.2-kiloyear_event

 21. tty

  Koldioxidkurvan i diagrammet ovan är ytterligare ettskäl att holocen inte är populärt i IPCC-sammanhang. Under alla tidigare mellanistider vi har data för har koldioxidkurvan följt temperaturkurvan med något eller några årtusendens fördröjning. Inte oväntat eftersom det i huvudsak är utgasningen från havem som styr koldioxidhalten i atmosfären.

  Men under Holocen börjar CO2-halten att stiga igen för ca 7000 år sedan, medan temperaturen fortsätter att följa Milankovichkurvan, precis som under tidigare mellanistider. Detta är unikt, och talar mot att det är koldioxidhalten som styr temperaturen, för att uttrycka sig försiktigt.

  Varför koldioxidhalten (och metanhalten) börjar stiga igen är oklart, men den troligaste förklaringen är att det är jordbrukets spridning på klotet som är orsaken. Detta är dock kontroversiellt eftersom det strider mot PK-dogmen om den jungfruliga och stabila förindustriella epoken.

  Här syns tydligt hur avvikande holocen är:

  https://energoportal.org/images/graf_s23.png

 22. Tudor

  Detta ligger utanför ämnet, men kan nog ändå intressera många. Många har lurats av media att tro att Elsa Widding har petats ur miljö och jordbruksutskottet. Det är inte sant. Elsa har själv valt att få byta utskott. Detta visar att man ALDRIG skall lita på gammelmedia när det gäller vissa frågor. Hör Elsa själv förklara hur det ligger till:

  https://www.youtube.com/watch?v=QMe2IMH-YU4

 23. tty

  #6/18

  Jag glömde Nevado Huascarán:

  https://www.science.org/doi/10.1126/science.269.5220.46

 24. pekke

  Holocene climate optimum.

  Under den här perioden så växte lövträd längre norrut än nu.
  Det fanns mindre havsis sommartid i Arktiska havet än nu.
  Sahara var mer en savann än öken.

  Mänskligheten frodades och utvecklade jordbruk, större samhällen som blev riken med skriftspråk.
  En bra period för mänskligheten kort sagt.

  Sen blev det kallare och torrare . . .

 25. pekke

  Tudor #22

  Hon blev väl mer eller mindre utfryst i närings/jordbruksutskottet ?

 26. Ulf

  17 tack för tips.

  Sen blir det väl svar att det handlar om lokala fenomen. För som jag förstår det så är det väl mer oklart när gäller globala klimatet?

 27. Mats Kälvemark

  #7 Ulf och #16 Mattias (m.fl.)
  Beträffande snabb uppvärmning,
  Professor Gösta Pettersson tar i sin bok ”Falskt Alarm ” på sid 56 upp ett rekord i snabb uppvärmning. För ca 14000 år sedan steg temperaturen på Grönland 16 grader under loppet av 40 år. Svårslaget.
  Vidare kan man i bild nr 9 i länken nedan se två tidigare perioder med lika snabb uppvärmning som den nuvarande. Perioderna var 1910 – 1940 respektive 1860 – 1880. Självklart utan möjlig påverkan av fossil CO2. För närvarande har vi en temperaturpaus sedan 2015 i global tempertur mätt med satellit. (UAH, RSS). USA:s landtemperatur har pausat i 17 år (NOAA). Länk:
  https://wattsupwiththat.com/uah-version-6/
  Detta trots att atmosfärshalten av CO2 fortsätter att öka utan avbrott.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  Dock kan man se att tillväxhastigheten har minskat något från 2,5 ppm/år ner till ca 1,8 ppm/år vilket är kopplat till pausen i den globala temperaturen.

 28. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  IPCC m. fl. alarmister är totalt historielösa. Om det nu globalt blivit en dryg grad varmare sedan Lilla Istidens slut, är det en välkommen återhämtning från periodvis besvärande kyla med missväxt, nöd och svält. Vill de ha tillbaka det? Vem älskar is?

 29. #27
  ” …kopplat till pausen i den globala temperaturen.”

  Paus = vändning ner, enligt den avtagande klimatstyrkan i samtliga mätseriers utfall sedan 1850. F.n..

 30. Sören G

  mattias #16
  Det finns anteckningar från när slussarna i Lilla Edet öppnade på våren och stängde på hösten. En hembygdsforskare upptäckte till sin förvåning att de öppnades allt tidigare och stängdes allt senare under 1700-talets första hälft.
  Det finns även anteckningar från när isen gick upp respektive la sig i Torne älv och med motsvarande observation.

 31. #28
  Angående historielöshet, Det är curling VM nu. Eftersom jag är helt okunnig så kollade jag på nätet hur det fungerar. Att titta på spelet blir man inte klok av.
  Så här står det: ”Curling var mycket populärt i Skottland mellan 1500- och 1800-talen då klimatet var tillräckligt kallt för att tillåta curling på naturis.”

  Egentligen spelar det ingen roll i vilket ämne vi tittar tillbaka i, överallt vittnas om kallare eller varmare förr.

  Min intresseperiod är gånggrifternas byggnad och fall, som klimatet har en del att säga till om.

 32. Mats Kälvemark

  #27 Mats
  En länk kom inte med:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf
  Bild nr 9.

 33. Fundering kring IPCCs usla modeller: Om nu Milankovichs rörelsen är viktig för att förklara istider och mellanistider, varför har de inte med den faktorn i modellerna? Det borde vara en enkel sak att ha med. Är det därför att vi enligt dessa rörelser nu är på väg mot en ny istid?

  Jag läser ibland bortförklaringar från klimatforskare – särskilt från IPCCs modellerare – att vi skall bortse från klimatets historia, vi skall bortse från medeltidsvärmen, vi skall bortse från 30-tals uppvärmningen, vi skall bortse från 70-talsavkylningen (pga aerosoler som fanns på den tiden men som nu plötsligt är borta) och vi skall bortse från att modellerna inte alls stämmer för den icke-existerande hotspoten i den övre troposfären i tropikerna, eftersom modellerna stämmer approximativt så BRA för resten.

  Resonemanget är fullständigt ovetenskapligt. Det är de falsifierande instanserna som är av intresse ur vetenskaplig synvinkel. Inte instanser som råkar stämma approximativt på andra håll. Ofattbart hur någon klimatforskare ens för ett ögonblick kan acceptera dessa modeller.

 34. Våra nyhetskanaler förmedlade ju ett genombrott i klimatforskningen – genom fyndet av en dagbok från 1960- talet, det handlade om att islossningen på våren kommer allt tidigare.
  Kanske var det ett genombrott för SLU – eftersom nyheten handlade om att det är så Svårt att få fram tillförlitliga klimatvärden….

  Nåväl, dom kan fundera på helgens stora begivenhet i Moratrakten.

  SM i pimpelfiske går av stapeln på orsasjön – en stor sjö som förra helgen hade nästan 60cm is.
  Mora och orsa ligger en bra bit från den, tydligen, snabbt smältande havsisen vid nordpolen och ungefär 2000m lägre än grönlands jättelika högplatå av kilometer tjock is…som tydligen är på väg att smälta…

  April står för dörren i Mora – isen ligger mer än halvmetertjock och försvinner förhoppningsvis till Maj…
  Undra vilket år och vilken månad havsisen i Arktis försvinner.

  Jag tror, trots klimatkris, att det fortfarande blir islossning i Mora runt April – Maj…även om 10 år…
  Nordliga bredgrader med låg eller obefintlig solaktivitet genererar is.

  Betänker man att Grönlands istak ligger nära nordpolen och kilometervis över havsnivån och saknar sol halva året – ja då lär knappast mycket ändras på 10 år eller 50 år… men, men kanske är det allt för mycket gissningar, man skall väl lyssna på forskarna – nu för tiden..

  Grymt kul med både vasalopp och SM i pimpel nere i Mora…så här på vårkanten…bara nu ingen påläst limmar fast sig – å tvingar arrangemangen att ställa in.
  Och, skall jag gissa vill nog Moraborna inte ha islossning i Juni – det kanske är tur att vi har lite kris trots allt.

 35. ”påläst limmar fast sig”

  Om de limmar fast sig på isen så pissa loss dem..

 36. foliehatt

  ”Om de limmar fast sig på isen så pissa loss dem..”

  Nej – låt dem sitta
  (som Scientist rebellion hos VW).

 37. Nordsamiska nyheter just nu – lägsta natt temperaturerna nu….sedan 1950 – talet.

  Sa inte forskarna att det var dom lägsta temperaturerna som skulle försvinna?

  Lägsta på 70 år – det måste vara krisen!

 38. #34 Magnus blomgren

  ”April står för dörren i Mora – isen ligger mer än halvmetertjock och försvinner förhoppningsvis till Maj…
  Undra vilket år och vilken månad havsisen i Arktis försvinner. Jag tror, trots klimatkris, att det fortfarande blir islossning i Mora runt April – Maj…även om 10 år… Nordliga bredgrader med låg eller obefintlig solaktivitet genererar is.”

  Jag tror som du att datum för islossning inte ändrar sig särskilt snabbt. Det finns några grafer hos SMHI som antyder att våren möjligen kan komma två veckor tidigare nu än 1950.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/fenologi/fenologi-naturens-aterkommande-tidsmonster-1.5189
  Sedan 1950 har den globala medeltemperaturen stigit med nästan en grad. Om vi antar att den linjära ökningen 0,18 grader per decennium fortsätter borde våren möjligen komma 2 dagar tidigare i Mora om 10 år. Den stokastiska spridningen är väldigt mycket större.

  Det är ingen klimatkris och och vädret växlar rätt mycket från år till år. Precis som förr.

  Beträffande havsisen i Arktis är det nog strömningarna i havet som spelar mest roll. Varmt vatten finns det gott om längre söderut. Jag misstänker att det inte finns särskilt mycket kunskap om långsamma förändringar i hur vattnet strömmar. Kanske blir Arktis plötsligt isfritt någon sensommar, men det behöver inte vara något bestående tror jag.

 39. Fredrik S

  tty #18

  Tack för länkarna!

  Minns att du länkade en gång till en bok om glaciärer man borde läsa. Har tyvärr tappat bort den länken.

  Vet du vilken jag menar?

 40. Fredrik S

  Magnus blomgren #37

  Ja, anmärkningsvärt väder och kyla. Lite tyst om det för övrigt men Sverker Hellström på SMHI har i alla fall uppmärksammat det.

  Kallare än på hundra år.

  ”För att hitta så här låga temperaturer i Karesuando efter vårdagjämningen får vi gå mer än ett hundra år tillbaka.”

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/ovanligt-kall-marsnatt-i-nordligaste-sverige-1.194243

 41. Nr 40 Fredrik.
  Jo, just nu händer rätt intressanta klimatrelaterade fenomen i norr – förutom låga temperaturer så sträcker Arktis havsis otroligt långt ner mot Island och det trots att huvuddelen av vädersystemen i januari och februari tryckte den delen av isen åt nordväst.

  Det finns en god möjlighet att isen mot Island speglar en förändring i havsströmmen mellan Island och Grönland – och havstemperaturen i det området reagerar med omgivande landområde som bildar det omtalade isländska lågtryckscentrat som är en destinkt klimatparameter som styr mycket av vårat väder och då särskilt vindriktning – som ju betyder mycket för vårat vinterväder.
  Jag lyssnade på en intervju med isländska oceanologer för ett par år sedan – intervjuaren ville höra om dom höga havstemperaturerna men då menade forskarna att ökningen i temperatur stagnerat…däremot ville dom gärna prata om sjunkande ph – värden…vilket fick mig att undra om dom rensat för högre temperatur..som sänker pH….

  Oavsett så är det intressanta tider för klimatet – vilken väg skall det ta…

 42. Christian H

  #40 Fredrik S

  Intressant med länken till SMHI-bloggen du gav. Där fick jag bekräftat hur ovanligt kallt det varit där (Karesuando och Naimakka) så här sent i mars. Svt, Sr och TV4 brukar hela tiden vara på hugget när det gäller att rapportera ovanligt varmt väder, men när det, som nu, gäller ovanligt kallt för årstiden förtigs det, då det strider mot narrativet att vi har en skenande global uppvärmning. Verkligheten är klimatalarmisternas värsta motståndare och den kommer så småningom att besegla deras lögnaktiga påståenden.

 43. tty

  #39

  Troligen den här:

  https://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/publications/FrozenAnnals.pdf

 44. Fredrik S

  tty #43

  Tack.

  Ja, ser bekant ut, det var ett par år sedan tror jag.

 45. Jonas

  ”Kanske beror det på jordaxelns lutning”

  Jag läste för två år sen om att de hittat en lejonunge i Sibirien som legat infryst i isen sen slutet på istiden och inte tinat fram förrns nu.
  Det är ju nästan så man skulle kunna tro att Nordpolen hade flyttat sig närmare Island, vilket ledde till is i Norden men inte i Sibirien, och för 20.000 år sen flyttade tillbaka till där den är nu.