kritisk granskning

Clintels rapport om IPCC AR6

Den klimathotsskeptiska organisationen CLINTEL har gett ut en gedigen genomgång av IPCCs rapporter. De skriver inledningsvis: ”Med den nyligen publicerade sammanfattande rapporten (Synthesis Report) avslutade IPCC sin sjätte utvärderingscykel, bestående av totalt sju rapporter. Ett internationellt team av forskare från Clintel-nätverket har analyserat flera påståenden från arbetsgrupp 1 (The Physical Science Basis) och arbetsgrupp 2   →