Ole Humlum beskriver klimatläget

Här är det senaste föredraget från ICF/CLINTEL. Denna gång med Ole Humlum som är en känd klimatforskare, inte minst genom sin imponerande samling av data på climate4you https://www.climate4you.com/ .

https://www.icsf.ie/lecture-series

OH-bilder: The State of the Climate

I denna föreläsning använder professor Humlum meteorologiska och klimatologiska data för att bedöma det verkliga tillståndet för jordens klimat. Temperaturrekord bekräftar att den observerade genomsnittliga globala lufttemperaturökningen under de senaste 30 åren är cirka +0,15oC per decennium. Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07oC. Nya variationer mellan El Niño- och La Niña-avsnitt är inte ovanliga. Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i den globala lufttemperaturen; förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur. Naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 uppväger tydligen långt mänskliga bidrag. Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år, medan satellitobservationer tyder på en ökning med cirka 3,3 mm/år. Arktis och Antarktis havsis utbredning sedan 1979 visar motsatt utveckling till varandra, varken alarmerande. Det finns ingen övergripande trend i tropisk storm och orkanaktivitet. Han drar slutsatsen att dessa observationer avslöjar att det inte finns någon klimatnödsituation.

Professor Ole Humlum har ett flertal kvalifikationer från Köpenhamns universitet och var vetenskaplig chef, Arctic Station, Qeqertarsuaq, Grönland. Han var också hederslektor vid University of St. Andrews, Skottland, gästlektor, Färöiska Naturmuseet, Tórshavn, Färöarna, och professor i fysikalisk geografi vid Universitetscentret på Svalbard (UNIS), Svalbard, Norge, och Professor, naturgeografi, vid universitetet i Oslo. Han fortsatte som gästforskare vid University of St. Andrews, School of Geography and Geosciences, Skottland. Efter pensioneringen är han direktör för konsultföretaget Arctic HERO (Arctic Historical Evaluation and Research Organisation; klimat, geomorfologi och naturrisker). Varje månad publicerar han sina utmärkta http://www.climate4you.com/-uppdateringar, sammanfattade årligen som en GWPF-publikation ”State of the Climate”.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  TACK!
  Den årliga besiktningen av jordens hälsa är genomförd och än en gång kan de som ansvarar för denna kontroll konstatera att ”det som styr oceanernas yttemperatur även styr det globala klimatet” – och därmed det dagliga väder vi bjuds på.
  Vi kan än en gång tagga ner, försöka ”se om vårt eget hus” och dag för dag anpassa oss till det väder klimatet för tillfället behagar bjuda oss på.
  Här vid den atlantiska västkusten hindras just nu västvindarna ut till havs och Kung Bore från Nordpolen passar på att visa upp sig.
  Det är med andra ord svinkallt mitt i den pinsamma politiskt skapade energikrisen.
  Bakläxa åt de husskötare, som borde ha vetat bättre 🥶 🥶🥶.

 2. Fredrik S

  Ann #1

  Instämmer!

  Och fram till julveckan lär det fortsätta vara kallt i Europa och husskötarnas bygge lär sättas på prov. Det nya året kan bli spännande.

  https://www.severe-weather.eu/global-weather/winter-season-2022-2023-arctic-cold-blast-december-forecast-snow-europe-mk/

 3. BG

  Först läser och lyssnar jag till Ole Humlum. Därefter, mer av slump detta som är inledningen av ett dokument:

  ”Koldioxidavtryck i Skandias aktiefonder och traditionella livportfölj

  Vi anser att klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor och vi vill därför underlätta för våra sparare att beakta klimathänsyn i sparandet. Skandia har därför undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder och för aktieinvesteringarna i vår traditionella livförvaltningsportfölj. Skandia vill underlätta för spararna att väga in klimathänsyn i sparbesluten. Vi anser att bolag i alla branscher bör prioritera satsningar på energieffektiva lösningar och minska sina koldioxidutsläpp. Klimatfrågan är ett prioriterat område för oss …”

 4. Kent

  ” Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i den globala lufttemperaturen; förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur. Naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 uppväger tydligen långt mänskliga bidrag. ”

  Pratar Humlum om koldioxiden i sin presentation?

 5. Daniel Wiklund

  # 4 Kent. Du jobbar på ackord i helgen. Betalar MP bra.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Kent nu får du ge Dej.
  Är du intresserad av klimatfrågan på allvar så lyssna, läs, titta och tänk, låt Humlums analyser smälta in, läs sedan Elsa Widdings nya bok med eftertanke och återkom gärna därefter med initierade frågor att debattera.
  Just nu uppför du Dej bara som en trotsig, okunnig och pinsam tonåring som endast är ute efter uppmärksamhet.
  Punkt slut.

 7. Egon

  15 000 dog i år av ökande temperatur i Europa enligt WHO.
  Läste det på SvT nyheter .

  ”Klimatrelaterat väder har kostat EU 145 miljarder euro.”

  ”– Vi är som ett vykort från randen av klimatstupet som världen rusar mot, sade Pakistans klimatminister Sherry Rehman till SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström i oktober.”

  Vad nu det har att göra med klimatdöden i Europa .

 8. Lasse

  Lyssna eller åtminstone titta på bilderna Kent.

  Det är så man kan föra en relevant diskussion.

  En bild kan räcka: #57 🙂

  Utmärkt av Humlum att hålla koll på temperaturens utveckling i historien.
  Det sker en hel del som borde förvåna även Kent.

 9. Karl Eider

  #6 Ann

  Enligt myten så dör troll när de hamnar i ljuset. Men detta gäller inte internettroll. Tvärtom, så växer de när de får strålkastaren på sig. Däremot tynar de bort i mörkret.

  Ett sådant troll bryr sig aldrig om sakfrågan, de drivs endast av uppmärksamhet. Njuter i ljuset, men kvider i mörkret.

 10. TorbjörnR

  Klockren analys och genomgång. Känns som riktig forskning byggd på observationer följd av analys av trender.

  En detalj som stämmer bra är att när vi har förhållandevis liten mängd is i Arktis så sjunker havets temperatur då havet lättare kan ventilera ut värme till atmosfären. Då ökar också lufttemperaturen.
  Detta har vi observerat de senaste 20 åren och har som de flesta av oss tror inget med co2 att göra!

 11. Kent

  #6 Ann:
  Humlum nämner inte koldioxidkoncentrationen över huvud taget i sin presentation. Då är det förvånande att texten i inlägget framställer det som om han gör det.

 12. Fokuset på människans utsläpp av koldioxid och dess påverkan på globala temperaturen är numera förvandlad till politik, makt och hysteri.
  Dom grönas påstående att inget görs här i Sverige för att minska utsläppen och den påstådda temperaturpåverkan är synnerligen suspekta i perspektivet att vi kraftigt minskat våra utsläpp sedan 1990.
  Enl. naturvårdsverket har vi ju kraftigt minskat utsläppen samtidigt som vi lyckats höja BNP:n med mer än 80% sedan 1990 – en betydande kraftsamling ur alla aspekter!
  Viktiga utsläpp som SO2 och NOx har dessutom sänkts med 85% resp 60% och dom är enl mig enormt viktiga att sänka till skillnad från koldioxiden när det gäller våran och naturens välmående.
  Tjafset om koldioxiden fördummar debatten om det livsnödvändiga skyddet av biologisk mångfald och rent vatten.
  Dom grönas införande av fossil back- up till vindkraft och annan värdelös energiproduktion blir i sammanhanget bedrövlig – dom agerar dummare än jag trodde var möjligt, både i Sverige, Tyskland och annorstädes.
  Temperaturen går upp och ned över både några tiotals år, några hundratals och några tusentals år – människans koldioxidutsläpp blir en krusning på den tids och temperaturaxeln.
  Att tro att vi kommer att ha en ökning i temperaturen på 0,13 vart 10:e år i all evighet p g a våra loldioxidutsläpp är oerhört ovetenskapligt.

 13. TorbjörnR

  #6 Ann

  Bra liknelse om tonåringar. De fokuserar på någon detalj för de har inte lärt sig förmågan att se ett helt system och lyfta blicken.

  Politiker och journalister gör gärna samma sak.
  De gröna verkar mera tro religiöst med mycket känsla och liten kunskap,

 14. Daniel Wiklund

  #11 Kent. Fattar du inte vad Ann säger. Du är extremt provokativ.

  Daniel, mata inte trollet.

 15. pa

  #11

  Alla tänkande människor kan dra logiska slutsatser. Orsak och verkan. Det är själva kärnan i konsekvensanalyser.

  Man kan säga att de flesta beslut vi tar har med det att göra. Det är intressant att fundera på hur orsak och verkan på lång sikt gör att vi har ett så stabilt klimat på den här planeten.

  Rent statistiskt finns inget för oss att oroa oss över inom överskådlig tid när det gäller klimatet.

  Däremot har vi stora problem som rör det mänskliga samhället, den dåliga moralen som leder till girighet, maktbegär och orättvisor.

 16. Ulf

  Svar 14 Daniel.

  Här är var Kent hänger. Inte MP men det visar hur extrema MP faktiskt är.
  https://riktpunkt.nu/kategori/partiet/

 17. Ulf

  Ann 6,

  Som sagt den som delar inlägg ifrån en sådan här site tycker jag inte vi ska ha hängande här. Det är meningslöst. Om det hade varit någon MPare eller någon i klimatrörelsen hade varit helt ok, men politiska rörelser som dessa är något normala människor sorterar bort.
  https://riktpunkt.nu/kategori/partiet/

 18. pekke

  Som sagts tidigare i kommentarerna så verkar kylan fortsätta över Julen.

  Långtidsprognos från Wetterzentrale.

  https://www.wetterzentrale.de/de/topkarten.php?map=1&model=gfs&var=5&time=0&run=6&lid=OP&h=0&mv=0&tr=6

 19. Anders

  #16-17 Anar att Du har rätt i Din spaning om att vår märkligt välformulerade och aktive ”Kent” befinner sig långt till vänster om Mp. Hen verkar dväljas bakom en mental fossil järnridå där Partiets femårsplaner är lag. Obehagligt är bara förnamnet.

 20. Humlum är en smula befriande i klimatsammanhang då han vistats en hel del i verkligheten utomhus och inte bara suttit bakom datorerna med den senaste uppgraderingen av tolkningarna av väder och klimat.
  Det är dessutom alltid intressant att följa diskussionerna om mätning av havsnivåökningarna längs kusterna eller via satellit – skillnaderna är ju ändå rätt stora och frågan om den långsiktiga trenden är ju intressant….
  Hade ökningen behövt ge någon ångest om vi fortsatt att hålla oss till kustmätningarna och skippat dom senaste uppdateringarna från satelliterna?

 21. tty

  #20

  ”Hade ökningen behövt ge någon ångest om vi fortsatt att hålla oss till kustmätningarna och skippat dom senaste uppdateringarna från satelliterna?”

  Nej, den s k ”accelerationen” finns enbart i satellitmätningarna.

  NOAA:s havsnivåsite:

  https://www.tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.shtml

  har en intressant funktionalitet. När man tar fram en site finns ett val ”interannual variation”. Där är den linjära trenden borttagen liksom den normala årstidsvariationen. Man får alltså enbart korttidsvariationer och förändringar av den linjära trenden (”accelerationen”). Klicka runt och leta efter siter där accelerationen är märkbar.

  Det är verkligen inte lätt, men jag kan ge ett tips, försök med Brest, Frankrike. Där kommer ni att se en tydlig acceleration, beroende på att det är i stort sett den enda station som går tillbaka före 1850 till Lilla Istiden då havsnivån sjönk.

 22. SG

  Många här verkar tycka att bara en sida får komma till tals i den allmänna debatten om klimatet. Trots detta finns här ett flertal förslag att inlägg från tex. Kent, som har en annan åsikt än den här gängse, inte ska bemötas. Vissa verkar tom. tycka att det censureras. Det är för mig en oförståelig logik.
  Det är ju väldigt tydligt att han hade fel angående kärnkraftsdebatten i den öppna tråden men då är det ju som TTY säger, bra att det bemöts.

 23. #21.
  Utmärkt info tack!
  Med tanke på isutvecklingens variation i arktis och antarktis hade jag varit mycket förvånad över denna ev snabba acceleration, likaså att den svårt minimala ökningen av havstemperaturen skulle orka ge denna hastiga accelation.
  Satellitmätningarna känns väldigt nykomna på tidsaxeln för att tillmätas dessa absoluta utlåtelser om havsnivåhotet.
  Det låter mer som klimatalarmisternas och deras tillhörande vetenskapsmän utlåtande om isbjörnspaniken och debacklet med fjällrävarnas psykologi i barmarkernas arktiska kustlandskap.
  Nåväl, frågan är värd att följa – men helst via kustmätningar för min del.
  Jag lider av ett långt livs mätningar av hundradelar och tusendelar i material och tiondelar och hundradelar i vätskor och är kanske därför överdrivet skeptisk till bl a havstemperaturmätningar på hundradelar – jag vet inte ens varför det är relevant eller intressant med dessa hundradelar när man har svårt att säga vad havens temperatur faktiskt är på tiondelarna.
  Men att skrämmas med dessa nivå och temperaturökningar är populärt.

 24. SG #22,

  Så du tycker att alarmistsidan alltför sällan får komma till tals i media? Eller har jag missförstått dig?

  Frågan för den här bloggen är snarast huruvida kommentatorerna håller sig till ämnet och huruvida de är mottaglig för sakliga argument. Vi vill ju ha en levande diskussion här, inte bara ett malande av gamla slitna argument som du får i överflöd via stormedia.

 25. SG

  #24
  ”Så du tycker att alarmistsidan alltför sällan får komma till tals i media? Eller har jag missförstått dig?”

  Ja du har missförstått mig. I media är debatten utan tvekan ensidig till förmån för alarmister.
  Det är just diskussion jag tycker är bra och inte att försöka strypa den oavsett åsikt.

 26. SG #25,

  Vi har en del kommentatorsregler här på bloggen:

  ”På bloggen ska du kunna säga vad du tycker om det mesta. Vi välkomnar en öppen och fri debatt. Huvudregeln är enkel: Visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.

  Tänk på att:

  kommentera i vänlig, civiliserad ton
  håll dig till ämnet
  Släng inte bara ut en ensam länk utan ge en beskrivning av innehållet
  Om du är kritisk till något som sägs, så rikta din kritik till den person och det påstående som åsyftas. Var tydlig!
  Begränsa texten till 1500 tecken inkl. blanksteg.
  ditt inlägg blir omedelbart tillgängligt för andra debattörer i samband med att du publicerar det, kontrollera därför gärna din kommentar en extra gång innan du skickar iväg det.

  Det här vill vi slippa:

  detaljer som kan kränka anhöriga eller berörda personer
  kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget
  svordomar eller obscena ord
  nonsens inlägg, eller inlägg som avviker från ämnet
  diskussion om och allmän smutskastning av bloggen
  personliga angrepp eller ärekränkande inlägg
  kommersiella budskap
  pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
  hot, förtal, trakasserier, skvaller eller lögner
  uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
  obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material

  Övervakning:

  Redaktionen övervakar löpande kommentarerna och tar bort/redigerar olämpliga inlägg. Kommentatorer som upprepade gånger bryter mot reglerna trots varning kan komma att stängas av.

  Och uppge inte en falsk eller icke-existerande eMail-adress när Du kommenterar! Det motiverar i sig direkt en utestängning från vidare kommenterande! Vi måste kunna få kontakt med våra kommentatorer, för att ”off line” ge synpunkter på vad man skriver och hur man agerar – och det är en anständighetsfråga att inte uppträda med falska kort.”

  En del skriker i högan sky om ”censur” när de stängs av. Och t.o.m. klagar till Klimatrealisternas styrelse. Man önskar att vanliga media hade haft lika tillåtande regler som vi har.

 27. Daniel Wiklund

  # 25 SG. Det är ju svårt att diskutera med nån som inte vill diskutera. Utan bara blanda bort korten. Så att man inte ska se skogen för bara träden.

 28. Anders

  #27 Daniel. Exakt. Våran skribent Clark Kent uppvisar noll förmåga att ta till sig av ack så sakliga argument. Jag tror att hen (med omfattande akademiskt skolat entourage) är här enbart för att förstöra för oss. Bara för att folk har börjat få upp kritiska ögon på Rockis, Lockis och Bjerven. Allt här i världen är faktiskt inte relativt… Det finns många av oss här som seriöst söker sanningen bakom det i MSM så älskade ”klimathotet”. Det gillar inte den Gröna Stålmannen…

 29. Ulf

  Svar 22 SG,

  Det måste ändå vara en produktiv diskussion. Annars blir det meningslöst. Om man bara är här för att säga nej genom att hävda en extrem politisk åsikt. Att fortsätta argumentera emot trots att man är totalt överbevisad, då är diskussionen meningslös.
  Som exempel diskuterar jag inte förintelsen med en nationalsocialist. Det är helt meningslöst.
  När då Kent länkar till en sida för kommunistiska extremister, som något slags bevis på vem som orsakat vår energikris, då tycker jag vidare diskussion är helt meningslös. Det är ingen idé att diskutera med totalt dogmatiska människor. Så ser jag det. Men tycker du folk som hänvisar till kommunistiska riktpunkt är värda att debattera med, be my guest. Se själv inlägg 93 under öppen tråd. Jag debatterar inte med folk som inte håller sig inom rimlighetens gränser. Det är meningslöst.

 30. foliehatt

  Ja, det är inte utan att man känner sig smutsig efter ett besök på riktpunkt.nu

  För övrigt är riktpunkt den plats som man ska sikta på för att träffa ett rörligt mål, vilket rör sig i riktning mot denna plats. Ett namn med mycket obehagliga konnotationer, givet utgivarnas vurm för radikal, våldsam, kommunistdiktatur.

 31. TorbjörnR

  #28 Anders

  Jag garvade gott åt ”Rockis, Lockis och Bjerven”

  Förstår vilka du menar förutom ”Lockis”.
  Vem är det?😄

 32. Daniel Wiklund

  Kent är aktiv i flera trådar just nu. Biter sig fast som en fästing. Får associationer till Stasi.

 33. Kent

  #29 Ulf
  Hm, jag erkänner att jag inte hade koll på sidan riktpunkt. Jag råkade bara få en träff där på en sökning på historien om avregleringen och länkade till den. Ett olycksfall i googlearbetet. Jag har hittat bättre referenser, tex denna:
  https://www.ifn.se/media/uwpltxp3/särtryck2019-32.pdf

 34. Ingemar Säfbom

  OT
  En nyinspelad intervju med journalisten Sven Börjesson som skrivit boken ”En klimathistoria”
  Väl värd att lyssna på då den tar upp IPCC:s rapporter och vad dom säger kontra vad politiker och media säger. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UsS56AxDTus

 35. Anders

  #31 Väder-Pär

 36. #11 Kent

  ”Humlum nämner inte koldioxidkoncentrationen över huvud taget i sin presentation. Då är det förvånande att texten i inlägget framställer det som om han gör det.”

  Bland dem som ofta följer argumentationen bland skeptiker är det väl bekant att Humlum påpekar att global medeltemperatur föregår CO2-halt. Se bild överst här: https://klimatsans.com/2022/06/08/royal-society-tron-att-co%E2%82%82-orsakar-uppvarmning-kan-uteslutas-efter-ny-analys/
  Här hävdas: ”Fasläget visar vilket som är ’orsak’ och vilket som är ’verkan’ ”

  Att du Kent reagerar som du gjort i #4 tycker jag är sunt.

  Artikeln av Professor Koutsoyiannis som klimatsans hänvisar till och där observationen Humlum pekar på leder till slutsatsen “den allmänna uppfattningen att ökande CO₂ orsakar stigande temperatur kan uteslutas, eftersom den bryter mot de nödvändiga villkoren för denna riktning av orsak och verkan.” är visserligen publicerad i Proceedings of the Royal Society A och då givetvis granskad och godkänd enligt sedvanligt peer-review förfarande, icke desto mindre är den fel.

  Avslutningen på Klimatsans: ”I vida kretsar är det naturligtvis synnerligen viktigt att just the Royal Society släpper en rapport, som helt tillbakavisar IPCC:s hypotes.” Detta fann jag mycket provocerande och skrev därför en kommentar där jag visar på vilket sätt slutsatsen är fel och den är granskad och godkänd och kommer snart att publiceras i Proceedings of the Royal Society A.

  Man kan tycka att det är egendomligt att ingen klimatforskare brytt sig om saken tidigare. Artikeln var publicerad den 25 maj 2022. Antagligen är det så enkelt att ”riktiga” forskare inte bryr sig. Att ägna tid åt att skriva att ett trivialt fel är begånget ger knappast några akademiska poäng. Ingen ny forskning presenterad! Alltså kan en sådan här sak få stå oemotsagd länge. Trist att den fått så stor spridning.

  På nätet sågas Koutsoyiannis artikel på många ställen. Några exempel:
  https://andthentheresphysics.wordpress.com/2022/07/27/revisiting-causality-using-stochastics/
  https://pubpeer.com/publications/7828A34E1F905217D557E4F8E93CC1#
  https://metamodel.blog/posts/using-only-statistics/

  Pinsamt dock att Judith Curry finner den intressant
  https://twitter.com/curryja/status/1531666230238584832

 37. Olav Gjelten

  För att kanske lättare förstå galenskapen inom energi- och klimatpolitiken är det kanske inte så dumt att jämföra dessa med Sveriges narkotikapolitik.
  De flesta av oss vet att världen betraktar just denna som helgalen, men våra politiker och övrig maktelit försvarar den likväl med religiös glöd. Det tycks inte ens spela någon som helst roll att vår narkotikapolitik leder till att vi ligger i världstoppen vad gäller antalet döda till följd av denna.
  Försök fundera varför det är så galet! Och varför det även är så på energi- och klimatområdet? För särskilt politiker spelar det mindre roll vad som är rätt politik och vad som är fel. Ett parti får nämligen inte många röster genom att säga sanningen om väljarna attraheras mer av av att att höra en enkel, men lögnaktig beskrivning!
  Det är just i denna situation vi befinner oss vad gäller klimat- och energiområdet;
  Folk gillar mer att lyssna till sagoberättelserna från lilla Greta än till det mer stela sanningsframförandet som ges av den pålästa eliten på dessa områden.
  Hur i all friden skall vi göra för att ändra på detta??

 38. Leif Å #36,

  ”Att du Kent reagerar som du gjort i #4 tycker jag är sunt. ”

  Det beror på hur man tolkar Kents uttalande. Men att Humlum inte nämner CO2-halten är rätt naturligt. Varför skulle han göra det? Han redogör enbart för temperaturdata och hur hav och atmosfär är kopplade.

  Än mindre har Humlum anledning att plötsligt spekulera om vad som skulle ha hänt om det vore 0% CO2. Jag tolkade det som att de -18 graderna hade att göra med den antropogent tillförda koldioxiden. och då är -18 grader bevisligen falskt.

 39. Daniel Wiklund

  # 36 Leif Å Har just varit på en cykeltur (15 km) Det är minus 17 och en isande kall nordlig vind. Det är bara att klä på sig. Om dagens väder beror på för mycket eller för lite koldioxid är egentligen ointressant. I varje fall för mig när jag upplever vädret live och inte i modeller. Skulle inte skada om fler gjorde det. Jag har under mina dryga 70 år upplevt alla möjliga och omöjliga väder. Det har under denna tid varnats för kometen flera gånger. Den har ännu inte kommit. Och lär nog inte komma under dom år jag har kvar. Nu ut på en liten cykeltur till. Solen är strax ovanför horisonten.

 40. Kent

  #36 Leif
  ”Bland dem som ofta följer argumentationen bland skeptiker är det väl bekant att Humlum påpekar att global medeltemperatur föregår CO2-halt. ”

  Tack, jag kände inte till detta. Men att göra den typen av fasjämförelser mellan två kurvor (typ att se vilken som ”föregår” den andra) kan lätt leda till fel slutsatser. Det är tex känt att avslutningen av en istid startas med en initial temperaturökning via solstrålning. Det leder till att CO2 släpps ut från haven.

  Jag har sett resonemang där man då drar slutsatsen att temperaturen styr CO2 och inte tvärtom (är det detta som Humlum brukar hävda?). Det stämmer inte eftersom det är ett återkopplat system. Den utsöndrade koldioxiden bidrar till att höja temperaturen ytterligare som i sin tur leder till mer utsöndring av koldioxid från haven.

 41. Daniel Wiklund

  # 40 Kent. Kan du berätta hur DU påverkas av klimatkrisen. Kan du också förklara vad det betyder för DIG om det är koldioxiden som styr temperaturen jämfört med att temperaturen styr koldioxiden. Det behövs inga länkar.

 42. stig morling

  Några reflexioner:
  1 Från sagans värld:
  ”Kom friska vindar och vädra ut
  Långöron, väldig haka och stornäsa!
  Kom västanväder och sopa bort
  Trollen från gråa berget!”
  2. Apropos gamla sanningar blir som nya, citat Oscar Wilde:
  ”Jag är inte ännu tillräckligt ung för att veta allt!”
  3. Ett fromt (!) citat: ”Vinden blåser vart den vill, och Du vet ej varifrån och ej vart!” Från Gamla Testamentet
  4. Ett citat med passning till beslutsfattarna. År 1970 när riksdagen flyttade till Sergels Torg föreslog dåvarande Teknisk Tidskrift att det över entrén skulle stå ett visdoms ord som i det gamla Grekland och Rom:
  ”Här fattas visa beslut – och ingenjörer!”
  5. Ett andra citat ägnat våra beslutsfattare, från en Sydafrikansk väckelsesång: ”De går hitåt, de går ditåt och vet inte vart, och famlar fram på vilsen väg!”
  Glad Lucia!

 43. Fredrik S

  Stig Morling #42

  Tack för lysande reflektioner!