Clintel: Året som gått och det som kommer

clintel

Här är en hälsning från Guus Berkhout, ordförande för Clintel https://clintel.org/ .

Kära vänner och kollegor,
I slutet av ett hektiskt år skulle jag vilja dela med mig av följande ämnen.

Klimatdeklarationen
Antalet undertecknare av klimatdeklarationen (WDC) https://clintel.org/world-climate-declaration/ fortsatte att växa i år (till över 1850), särskilt efter att den nya nobelpristagaren John Clauser anslöt sig. Vi är också mycket glada att kunna meddela att antalet ekonomiska stödjare växer. Det gör att vi kan utöka våra aktiviteter 2024!

IPCC:s frusna klimatsyn
För Clintel var 2023 året då ”The Frozen Climate Views of the IPCC” publicerades. Hittills är vi den enda gruppen i världen som har granskat den senaste IPCC-rapporten mest utförligt. Våra resultat är chockerande och borde vara de senaste nyheterna över hela världen (i själva verket är de fel vi hittade mycket värre än de som tidigare hittats som ledde till 2010 års utredning av InterAcademy Council, IAC). Tyvärr spelar fakta fortfarande liten roll nuförtiden. Inte ärlig vetenskap utan ideologiska känslor och politiska ambitioner styr.

Genombrott i Dubai
Detta år visade upp- och nedgångar i våra prestationer för att avslöja de bedrägliga klimatalarmisterna. Som tur var kom ett positiv budskap från COP28, klimattoppen i Dubai. Det var mycket beröm i media för de ”historiska framsteg” som gjorts där borta. De som är villiga att se bakom den smörmjuka slutsatsen ser dock att en historisk riktningsförändring har skett. Som man kunde förvänta sig höll politiker och media denna stora förändring hemlig. Jag sammanfattar kort vad som verkligen hände i Dubai:
1. För första gången i den långa serien av 28 klimatmöten handlade det inte längre i första hand om klimat, utan nästan helt om energi. Under mötet blev det så småningom tydligt att människor anser att energifrågan är mycket mer angelägen än klimatfrågan. Allt tyder på att de skrämmande berättelserna om kommande klimatkatastrofer har tappat i trovärdighet.
2. En annan spektakulär vändning var att fossila bränslen nu kan klassas som ett ”övergångsbränsle”. Inga bestämda uttalanden gjordes om hur lång tid den övergången skulle ta (så lång tid som behövs!). Däremot angavs det. att kärnenergi kan bli den nya energikällan efter omställningen.
3. Därefter erkände mötet att fattiga länder har en verklig chans att utvecklas endast om deras energisystem kommer att fokusera främst på fossila bränslen. Påtvingandet av oöverkomligt dyra ideologiska alternativ, som vind och sol, tycks alltså vara sidosteppat för gott.

Uppenbarligen kommer denna häpnadsväckande förändring att få stora konsekvenser för den globala energisektorn. Fossila bränslen kommer att fortsätta att ses som oumbärliga för att den globala ekonomin ska fungera tills vidare (ingen överraskning att omedelbart efter COP28 steg aktiekurserna för stora oljebolag). Naturligtvis kom man också fram till att världen gradvis skulle ta avstånd (”transitioning away”) från fossil energi, men de erkänner nu öppet att detta bara kan ske på ett ansvarsfullt sätt om sunda alternativ finns på plats. Det betyder också att alla dumma demonstrationer om att stoppa fossila bränslen omedelbart ser ännu dummare ut efter COP28.

Mot en systemansats
För 2024 skulle jag vilja föreslå följande riktningsändring, som kräver en bredare syn från oss alla. Hittills har vår tyngdpunkt till stor del legat på tvåvägs SW- och LW-strålning och påverkan av CO2 på dessa processer. Anledningen är den dominerande rollen för denna molekyl i IPCC:s klimatuppvärmningsmodeller. Vi visade dock att CO2 är väsentligt för allt liv på vår planet och att påverkan på klimatuppvärmningen som mest är blygsam. Mer CO2 i vår atmosfär har fler fördelar än nackdelar. Enligt Clintel är de enorma kostnaderna för politik mot NetZero oansvariga. Denna slutsats har påvisats upprepade gånger under de senaste åren.

Nu är det dags att flytta vår tyngdpunkt till en bredare bild. Denna process pågår redan nu för fullt. Genom att bredda vår forskning och fokusera på alla faktorer som kan vara ansvariga för klimatförändringarna, blir det allt tydligare att inte CO2 utan H2O-molekylen är den som i första hand reglerar klimatförändringarna på vår vattenplanet. I denna process spelar de tre faserna av H2O (fast, flytande och gas) en väsentlig roll och värmetransporten i den nedre troposfären domineras av konvektion. Dessutom märker vi att moln spelar en nyckelroll i den tidigare nämnda SV- och LW-strålningen. Jag rekommenderar den senaste artikeln av vår kollega Demetris Koutsoyiannis: Revisiting the greenhouse effect—a hydrological perspective https://www.itia.ntua.gr/en/docinfo/2371/ .

Det finns dock mer. Jag vädjar också om ett andra steg. För att fullborda systemansatsen måste vi engagera oss mer i beslutsfattandet. Tänk på att vi kan uppnå betydande vetenskapliga framsteg, men om regeringar ignorerar våra resultat (även hindrar yttrandefriheten) och fortsätter med sin NetZero politik kommer ingenting att förändras. Vi behöver därför påverka politikerna och det kan bara göras indirekt genom att informera allmänheten om att de blir lurade och bedragna! Till exempel inträffade nyligen ett politiskt jordskred i mitt land eftersom allmänheten inte längre litar på de gamla politikerna. Clintels fortsatt informativa berättelser – som visar sanningen om klimat och energi – är mycket avgörande i denna revolution!

Plan för 2024
Vi kommer att fortsätta att öka antalet undertecknare, med tonvikt på utmärkta vetenskapsmän (inklusive Nobelpristagare) och utmärkta yrkesverksamma (inklusive ingenjörer och ekonomer). Vi kommer också att fortsätta att kritisera IPCC för oärlig vetenskap. Och framför allt kommer vi att fortsätta att kritisera universitet och deras paraplyorganisationer för att vara marionetter av nationella regeringar och överstatliga organisationer. Vetenskapliga organisationer måste hålla sig långt borta från ideologiska rörelser och politiska ambitioner.

För att bli mer effektiva i framtiden kommer vi dessutom att lägga större vikt vid helheten. Det innebär att vi breddar vår klimatforskning genom att inkludera H2O-molekylens nyckelroll, vår energiforskning genom att inkludera kärnenergins framtida roll (inklusive syntetiska bränslen) och framför allt genom att visa allmänheten att de blir lurade och skojade på pengar!

All we need is love
Clintel kommer att förbli en organisation med en mängd olika åsikter och åsikter. Mångfald är vår styrka. Ingen vet sanningen och det finns många sätt som för oss till ett bättre samhälle. Så låt oss förbli enade, även när vi är oense. Det som håller oss samman är vår WCD och vårt ultimata uppdrag att göra vår planet till en bättre plats att leva på.
En riktigt god jul och ett gott nytt år till er alla,

Guus Berkhout
President of Clintel

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack Ingemar och tack Clintel för information om vad COP28 egentligen beslutade. Och inte minst tack till sultanen av Dubai.
  Här i landet blev det tämligen tyst om de fossila bränslena som övergångsenergi till dess att det finns trovärdig ersättningsenergi. Den ”lilla detaljen” har det svenska etablissemanget missat. Vår statstyrda SR lät till exempel gruppen kring Klotet göra sin egen tolkning i ett radioprogram juletid där de jublade över resultatet. Där hade de inte heller lagt märke till, alternativ medveten struntat i att redovisa, att våra västliga och hemmagjorda klimatmål var borta, det vill säga att omställningen skulle få ta sin tid och, om man får säga det så, bli hållbar på riktigt. Så klokt!
  Tack återigen för denna sammanfattning från COP 28. Våra ledande politiker har tillsammans med ledande media nu fått i uppdrag att noggrant studera hur COP 28 visat vägen till en sund energipolitik utan orealistiska krav.
  Vågar Ebba B. som energiminister ta till sig att den förödande tvångströjan som västvärlden tagit på sig nu är borta? Det är hög tid att ta striden innan någon annan gör det!
  Men som alltid ”inget gör så ont som udden av en ny tanke”.

 2. Evert Andersson

  EU:s ekonomiska motor Tyskland har problem. Det här samtalet har bäring på det här viktiga inlägget.

  https://www.youtube.com/watch?v=a4mk32haAow

 3. Lasse

  Tack Ingemar
  Det är skönt att höra att det finns en seriös motkraft mot den massiva klimatalarmismen.
  Lyssnar på Vinter i P1-Sverker Sjölin.
  Han tycks gilla snö och vill påpeka att det finns mindre snö idag än förr.
  SMHI håller koll: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-sno-1.91052
  Även snötäcket på Juldagsmorgonen vet de berätta för en vetgirig? eller virrig Professor:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144418.1702623891!/image/Vit_jul_diagram_2022.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/Vit_jul_diagram_2022.png

  Men han refererar till sin barndom i mitten av 1960 talet-så gör man när man inte känner till annat 🙂

 4. Ann lh

  # 3 Lasse, Sörlin verkade en aning dämpad, möjligen frusen.

 5. Ivar Andersson

  Saxat ur texten
  # energifrågan är mycket mer angelägen än klimatfrågan
  #värmetransporten i den nedre troposfären domineras av konvektion.
  #Dessutom märker vi att moln spelar en nyckelroll i den tidigare nämnda SV- och LW-strålningen.

 6. Lasse

  #4 Dämpad av sin producent kanske-Vetenskapsradions redaktör Niklas Zachrisson-som också är resistent mot fakta och har en agenda!
  Varför var det så lite snö på 1920 talet?
  Speciellt i Norra Norrland!

  #5 Molnens nyckelroll 😉
  Kan kanske spela in när snön skall smälta på våren-då vi fått 20% färre moln!

 7. Ann lh

  # 5 o 6 Ivar och Lasse. För min del är jag nyfiken på vad Clauser med flera har i rockfickan när det gäller molnen. Ytterligare en viktig pusselbit som IPCC-gänget inte vill veta av?

 8. Ivar Andersson

  ”Klimatgudfadern” kan ha löst 40-årigt mysterium – alla hoppas han har fel
  Aftonbladet

  Micheal Mann och James Hansen är oense

 9. Stefan Eriksson

  Det har smugit sig in ett ”litet” skrivfel i texten.
  Där står i andra stycket, ”antalet undertecknare i klimat-deklarationen (WDC),,,,,.
  Bokstäverna i förkortningen har bytt plats, där skall väl stå, (WCD) ?
  Svårt med alla förkortningar ibland.
  Gott nytt år!

 10. Gunnar Strandell

  Det är skönt att läsa en tolkning som talar för att klimatkonventionens undertecknare är på väg mot en lösning av: Vad händer om vi inte gör någonting?
  Svaret är att det så småningom blir brist på fossila bränslen och att det leder till konflikter där alla vill ha rättvisa.

  Lösningen är fortsatt utveckling av olika sätt att minska fossilberoendet där de mest ekonomiska tas i bruk först.

  Att i det läget vägra kärnkraft och istället införa ransonering och andra sätt att styra människors leverne ser nu ut att bli omodernt.

  Jag väntar på en ändring av det ologiska i att slutförvara använt kärnbränsle som har 90-95% av energin kvar och som kan användas efter upparbetning. För vi lever i ett samhälle som strävar efter hållbarhet och återvinning.

  Återanvändning fanns i planen när kärnkraften byggdes tills miljörörelsen sade nej.

 11. Joachim

  Jag tittar ibland på Kontrollrummet https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
  Väldigt ofta är produktionen av vindkraft lika stor som Sveriges elexport. Dvs vi bygger vindkraft vars el kommer att användas utomlands.
  Priset på el står på samma sida. Är detta priset som utlandet betalar? Eller får staten fortfarande in alla elskatter och avgifter som vi inhemska elkonsumenter måste betala?
  Om utlandet inte betalar skatter och avgifter innebär ju detta att vi konsumenter (ytterligare) subventionerar utländsk elproduktion på svensk mark.

 12. Benny

  Joachim, det är ju EU som utsett Sverige som lämpligt område för byggen vindsnurror och direktiven från Bryssel tas som bekant på största allvar av ”bror duktig landet” Sverige. Vindkraft kan aldrig vara samhällsekonomiskt hållbart då man måste ha en massa kraft i reserv när det inte blåser och det är dyrt. I ett kallt industriland som Sverige duger det inte med att ha el bara när det blåser och det är svårt att förstå varför inte politikerna också kan räkna ut detta och slänga direktiven från Bryssel i cylinderarkivet för vidare transport till sopförbränning! Troligt är att det förutom ideologiska skäl ligger korruption bakom vindkraftsprojekten i Sverige.

 13. Rossmore

  #11

  Jag har gjort samma spaning. Jag har även lagt märke till hur vattenkraften reglerar sitt tillskott beroende på prisbild. Löjligt låga elpriser pga massa vind=vattenkraften bygger lager. Hyggliga priser samtidigt som mycket vind=vattenkraften säljer allt som går. I båda fallen är exporten betydande. Dvs konkurrens om intäkter.

  Ingen raketkirurgi direkt och visar väl ändå att utan vindkraft skulle systemet fungera bättre med stabilare priser. Vindkraft behövs ytterst sällan för att möta behovet utan är för det mesta bara en faktor som tvingar vattenkraften att dra ner.

 14. tty

  #3

  Apropå den här vintern är det just nu mer havsis i Norra Ishavet än det varit på samma datum på 20 år, eller sedan 2004 för att vara noggrann:

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 15. Brutus

  Exporten är väl uppbunden av PPA-avtal? Då är priserna givna och volymerna. Rätta mig om jag har fel!
  I vilket fall : Sverige är på väg att bli en elkoloni för länder, som ratar kärnkraft. Snart kommer fö Vättern att börja förorenas vid Gränna.

 16. Ulf

  Håller tummarna för detta initiativ. Naturligtvis viktigt med prominenta vetenskapare, men också viktigt med geografisk spridning bland medlemmarna. Viktigt att få med sig de länder som nu bygger medelklass, som exempelvis Indien. En bra bredd är otroligt viktigt så det inte bara blir ett europeiskt projekt.

 17. Nr14 tty
  Onekligen intressant isutveckling, kontra narrativet och alla klimatexperter som sålde sin själ till al gore.

  Antarktis har dessutom haft lägre avsmälning under hösten och är nu bara 1 veckas havsisutbredning från snittet 1981 – 2010.

  I ett alarmistiskt perspektiv känns det lite märkligt med polernas utveckling – å andra sidan tycks svt och erika bjerström ha gett upp sina alarmistiska ambitioner kring Arktis – det blev tydligen inte så intressant när sökljuset istället riktades mot väder…deras trender skiftar snabbare än klimatet.

 18. Stein Bergsmark

  Kjære Ingemar!

  Takk for din store innsats i 2024!
  Jeg sjekker din spalte hver eneste dag!
  Hilsen Stein

 19. Stein B #18

  Tack för dina vänliga ord. Jag läser just om en universitetsskandal i Norge där en rektor avgått sedan hon kritiserat egna forskare som är för kärnkraft. Kanske blir det inlägg om detta. Skandalen har tydligen nått ut I norska media och VG har en bra artikel.

  Inom parentes: rektorer är tillsatta av staten och skall inte lägga sig i forskningen på sitt eget universitet. Det är fakulteterna som sköter sådant.

 20. TorbjörnR

  #19 Ingemar Nordin

  Vi skulle nog alla uppskatta ett sådant inlägg på hur cancelkultur och censur på universiteten ser ut i verkligheten.
  Det är ju en av de viktigaste skälen till att 97% konsensus fortfarande hävdas idag

 21. Bengt Abelsson

  Jag tycker att det är intressant att läsa ”Failed Predictions”.

  Vi har 500 dagar på oss
  Den kommande istiden
  Allt mänskligt liv borta om fem år
  Peak oil år 1990
  Massvält år 1990
  Storbritannien får ett sibiriskt klimat

  Watts Up With That har dokumenterat på 11 sidor, med källhänvisningar.

  Hur kan någon vettig människa fortfarande bry sig om dessa eld-och svavelprofeter?

 22. Ulf

  Bengt 21,

  Känner inga vettiga människor som gör det. Har faktiskt aldrig hört någon vettig människa som tror på domedagsprofetiorna. Däremot en hel del inte så vettiga människor.

  Folk tror väl i allmänhet på teorin eftersom media är allt annat än allsidig. Men vilka vettiga människor känner du som får panik av detta?