Klimatkonferens på Folketinget – Klimatkrisen är avlyst

folketinget

Klimatkonferensen i Köpenhamn, 2:a dagen (15/9) på Folketinget i Köpenhamn. Ordförande Karl-Iver Dahl Madsen introducerade https://klimarealisme.dk/2023/10/01/klimakonferencen-i-folketinget-klimakrisen-er-aflyst/ .

Med god hjälp från många håll lyckades man hålla en klimatrealistisk konferens i Folketinget den 15/9. Dagens föreläsning kommer att publiceras i text i den norska redigerade tidskriften: Science of Climate Change. Dessutom publiceras de flesta föreläsningarna på YouTube.

Konferensen öppnades av MF Pernille Vermund.

Pernille konstaterade med glädje att dagens konferens präglades av att det viktiga i dagens samhälle inte alltid är att komma överens (Consensus), utan att lyssna på argumenten bakom åsikterna (Listen to the argument). Det är lika sant idag – som det var på Galileos tid.

Hans G. Petersen har skrivit denna omfattande rapport om dagens Keynote-tal från Marcel Crok:

IPCC:s Frozen Views https://clintel.org/the-frozen-climate-views-of-the-ipcc/

Marcel Crok, grundare och VD för Clintel Foundation, Amsterdam, Nederländerna. Crok, författare till en kritisk artikel om Hockeyklubban 2005. Sedan dess har han arbetat intensivt med klimat.

Marcel Crok, journalist, grundade tillsammans med professor, emeritus och geofysiker Guus Berkhout, The Clintel Foundation i Amsterdam, Nederländerna, 2019. Med Clintel inkluderar de Andy May, författare och pensionerad petrofysiker, Texas, USA.

Clintel har precis publicerat boken ’The Frozen Climate Views of the IPCC’. Det är en grundlig och kritisk granskning av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6). Boken, publicerad 2023, har bidrag från Crok och 7 andra från:

Spanien, Dr. Javier Vinos

Kanada, Dr. Ross McKitrick

Italien, Dr. Nicola Scafetta

USA, Kip Hansen. Vetenskapsforskarjournalist

Tyskland, Dr. Fritz Vahrenholt

Norge, Ole Humlum

USA, Andy May, vetenskapsskribent och pensionerad petrofysiker

Marcel Crok gick igenom en handfull av de viktigaste slutsatserna från boken. AR6 är ett dokument på cirka 10 000 sidor. Så när du vill bedöma dem måste du gå selektivt tillväga för att inte drunkna i data. IPCCs rapport har å andra sidan fått status av en ’bibel’ för alla klimatalarmister. Bristande efterlevnad av IPCC på ett eller flera områden kan idag i vissa miljöer vara karriärbromsande eller värre. Det är därför av stor vikt, lokalt och globalt, att IPCC:s ”rön” håller tätt, kan tillmätas vikt, är seriösa, balanserade och rättvisa. Tyvärr är det inte alltid så.

Clintels centrala budskap är: ”Det finns ingen klimatkris”. (sid VII). Med det som bakgrund granskades slutsatserna från IPCC-AR6 och delades med publiken.

Clintel har analyserat 13 av ämnesområdena i den senaste IPCC-rapporten.

Dessa är

 • Ingen tilltro till att nutiden är varmare än mitten av holocen
 • Återupprättandet av “the Hockey Stick”
 • Mätning av global temperatur
 • Kontroversiella snötrender
 • Accelererad havsnivåhöjning? Inte så snabb
 • Varför förringar IPCC solens roll?
 • Dimklimatkänslighet
 • AR6: Större tro på att modeller är opålitliga?
 • Extrema scenarier
 • Ett mirakulöst hopp i havsnivån
 • Dölj de goda nyheterna om stormar och översvämningar
 • Extrema synpunkter på olyckor
 • Farväl till klimathelvetet, hej till klimatparadiset

I grund och botten är de detaljerade invändningarna mot AR6:

 • Trender gällande global temperatur (extremscenariot RCP8.5 berörs och nämns alltför ofta)
 • Misstaget angående hockeyklubban i rapporten
 • Bristen på hänsyn till sol- och kosmisk strålning
 • De överhettade felaktiga klimatmodellerna och den överskattade klimatkänsligheten
 • Feltolkning av trender gällande extrema väderfenomen och tillhörande ”klimatkatastrofer”

I allmänhet drar Clintels analys av AR6 slutsatsen att det finns SÅ mycket partiskhet och så många vetenskapliga fel i rapporten att IPCC bör reformeras i grunden.

Det mest kända felet från IPCC:s hockeyklubba, presenterades först av Michael E. Mann 1999. Den visade temperaturutvecklingen på jordklotet sedan år 1000. Temperaturen var konstant förutom från 1300-cirka 1850 ( Lilla istiden) varefter den ökade avsevärt från 1850 till ca 2000. Den markanta ökningen utgjorde ”bladet” på klubban och den långsiktigt relativt stabila temperaturperioden från 1000 till 1850 var ”skaftet”. Bilden är dock en helt annan om man räknar in de tidigare 1000 åren, från år 0 till år 1000. Här finns en lång period av varmare temperaturer, från ca år 0 till år 900. Detta kan bestämmas utifrån iskärnborrning.

Mann korrigerade Hockey Stick 2008 och igen 2013 av IPCC – men med modellerad data, inte med mätdata. Om man använder uppmätta data och inte antagna, modellerade data, och om man betraktar 2000 år och inte 1000 år – med en omväg till 100.000 år bakåt, får man en helt annan bild än den dramatiska från 1999.

Nu är det fler variationer och givetvis fler varma och kalla perioder. Den senaste temperaturhöjningen från 1850 till idag på cirka 1 grad är inte onormal. Liknande har förekommit tidigare. Under det första årtusendet e.Kr. och runt år 1500 e.Kr. fanns det fluktuationer liknande det vi ser idag. OCH – då var det inga CO2-utsläpp.

Därför är Hockeystick-bilden felaktig när det gäller tolkningarna som tillskrivs den.

De tidigare högre temperaturerna, från före 1850, kan naturligtvis inte bero på industriella föroreningar. Andra förklarande variabler måste med nödvändighet inkluderas. Såsom solaktivitet, kosmisk strålning eller annat. Eventuellt är hänsyn till vulkanutbrott i denna långa period tänkbar – men 2000 år är inte långt i klimatsammanhang – så slutsatsen är att IPCC:s rapporters Hockey Stick används som en välkommen symbolik för något förståeligt, påtagligt och dramatiskt negativt för oss människor och det – temperaturen springer iväg – på grund av ökande mängder kol i atmosfären från människans industriföretag som använder fossilt kol, olja och gas från 1850 till år 2000. Det kan låta frestande sant. Men det är det bara inte. Det har varit liknande varma perioder tidigare, med inget eller väldigt lite koldioxid i atmosfären. Kausaliteten är därför bara kanske delvis korrekt men kan på intet sätt i sin helhet sägas vara orsaken till stigande temperaturer på jordklotet.

Till detta kommer den senaste observationen att det verkar som om CO2-halten följer temperaturen, inte tvärtom.

Nyare klimatforskning visar också att sol- och kosmisk strålning och effekten på molnbildning (som inte erkänns av IPCC som en särskilt betydelsefull förklaringsfaktor) betyder mycket vad gäller temperaturutvecklingen på jordklotet. Henrik Svensmark från DTU Space är förespråkare för denna teori och höll ett tal om den på konferensen. Svensmark går så långt som att säga att kosmisk strålning (från rymden) går tillbaka miljoner år och att vi i över 20 år har observerat en korrelation mellan molnformationer och galaktisk, kosmisk strålning (små partiklar från rymden, från vår vintergata = kosmisk strålning). IPCC-modellerna tar inte hänsyn till denna påverkan.

Till detta kommer smältning från glaciärer, från inlandsisar, från Arktis och Antarktis. Som ett resultat av stigande temperatur. Detta är ett kapitel för sig, som också måste tillmätas betydelse i såväl debatten som i verkligheten. För närvarande är det så vitt jag vet konstaterat att nettosmältningen i Arktis de senaste åren har upphört och att istäcket runt Nordpolen är p.t. ökar något och har varit det i ca 10-12 år.

Temperaturstegringen sedan c:a 1900 till idag är c:a en grad Celsius. Vattennivån globalt sett har stigit med cirka 30 cm under samma period. Vissa forskare tror att de kan slå fast att denna takt (temperatur- och vattenhöjning) är på väg att öka kraftigt, varför vi kommer att se helt andra och våldsammare ökningstakt inom en snar framtid. Dessa människor, som förespråkar en mer alarmistisk nära framtid angående klimat, verkar förlita sig mer på antaganden och datormodeller än på fakta/uppmätta data.

Översättning: Ingemar Nordin samt Google

Här är en videoupptagning av Marcel Croks föredrag (engelska). Föredraget är mycket bra och innehåller mycket intressant information om Marcel Croks egen resa och uppbyggnaden av Clintel. Missa inte den!

PS. Dagen efter (3:e dagen) så hölls en intern diskussion om hur vi skulle utvidga samarbetet mellan främst de nordiska länderna och CLINTEL Det skall jag inte avslöja här, men Clintel behöver alltid mer donationer för att köra igång nya planer. Att underteckna dokumentet om ”Det finns ingen klimatkris” kostar inget, men vill man vara medlem och donera en slant så har de en hemsida ”Friends of Clintel” här: https://clintel.org/friends-of-clintel/ 

DS.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar för denna information!
  Klimatrealister av alla slag låter verkligen höra av sig för den som vågar ta till sig av all Upplysning som finns i klimatfrågan trots FNs försök att tysta och sprida desinformation med målet att till slut leda deras drömmars värld, ”Only One World”. Men, både Vetenskapen och Verkligheten gör motstånd.
  Net Zero Watch visar att massorna har börjat få upp ögon för vad FN aktivisternas Net Zero innebär även om deras/våra egna politiker verkar vara de sista som erkänner att de ”hoppat i galen tunna”
  Ingemar upplyser om senaste nytt från norra Europa och nu samma morgon ligger en mailhälsning från andra sidan jordklotet och väntar. Den tipsar om att det snart kommer en ny FACTS (2024) med friska fläktar från såväl gamla som nya kämpar – Ian Plimer, Peter Ridd, Clauser, Happer med flera ostoppbara storheter.
  Vår tredje statsmakt samt en ynklig politikerkår skriker från sitt konsensushörn allt högre om vad den oskyldiga lilla CO2molekylen från de källor som gjorde civilisationen möjlig kommer att ställa till med, men snart nog bör de ha kommit till ny obehaglig insikt när verkligheten med de fossilgynnade BASICländerna+++++ tränger sig på.
  Tack Ingemar än en gång för all Upplysning!

 2. Lasse

  Tack för sammanfattningen .
  Det är skönt att höra att det finns motkrafter mot den massiva propaganda som vi matas med dagligen.
  I SVT igår om Septembers rekordtemperatur uppträdde de vanliga alarmisterna. Mikael Tjernström , som fastnade i rekordis på Arktis i våras, vevade på om Antarktis rekordlåga istäcke.
  Mer om detta här: https://realclimatescience.com/100-fake-climate-journalism/

 3. Daniel Wiklund

  I dagens kurir ”Nytt värmerekord: ”Häpnadsväckande”. Copernicuschefen säger ” det är verkligen häpnadsväckande. Vi har aldrig sett något liknande för någon månad i våra register säger chefen för Copernicus. Rekordnoteringen görs efter en sommar där perioden juni-augusti var den varmaste som registrerats globalt och med en juli som den allra varmaste månaden som någonsin har uppmätts”. Detta står att läsa i kuriren som varje månad publicerar familjen Bohnsacks temperaturavläsning i Luleå. ( sen 1921). Varmaste september i luleå var 1948 och näst varmaste var 1934. Tredje varmaste var 1947 och 2013. Juli och augusti var enligt Bohnsacks avläsningar långt ifrån dom varmaste någonsin. Ska snart ut på cykeltur. Just nu är det minus en grad i Luleå. Den globala temperaturen är kanske 16 grader ( uppmättes till 16,38 i september) Frågan är, ska jag klä mig för att cykla i minus en grad eller för att cykla i plus 16 grader. Får väl maila till chefen för copernicus Carlo Buontempo och fråga.

 4. Göran

  Enligt Reportaget om Astrid Lindgren i SVT nyligen
  påpekade man att det året 1907 då Astrid föddes
  var det så varmt i november att man kunde plocka och äta smultron i november!!

 5. johannes

  Angående kosmisk strålning, som förtjänar vidare forskning, så kan Jorden liknas vid en dimkammare.

 6. Helsingborgs Dagblad blir alltmer rödgrön och har knappast alls med den nya regeringens politik att göra. Man skäller och gläfser över de minskade anslag som regeringen ger till ”miljön” i sin budget. Idag försvarar man de sabotage-aktioner som Extinction Rebellion och ”Rebellmammor” utfört vid ett par tillfällen i Malmö. – Ungefär: ”Vad då, att kritisera regeringen måste väl vara tillåtet?” Det är bara det att det handlar om att medvetet störa möten och stoppa all debatt som de inte håller med om.

  https://www.hd.se/2023-10-05/nej-det-ar-inte-totalitart-att-kritisera-regeringen

  Säpos bedömning av läget innebar bl.a. att klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari hade ställt in sin medverkan på ett event i organisationen Fossilfritt Sveriges lokaler i centrala Stockholm.

  Klimatfascismen sprider sig och tidningar som HD hejar på. Sorgligt.

 7. Roland Salomonsson

  En fråga! Hur skall desinformationen med jordens ”varmaste . . . hittills” etc bemötas?
  I min värld kan man på sin höjd mäta enskild dags väderdata på specifik plats, men för hela jorden!! Formeln för klimatkalkyleringen kräver ju rullande 30-årsperiod, så redan där skiter ”Copernikus” på sig. Och bara för att Europa periodvis varit varm, så är det ju inte likadant i andra delar av jorden.

  Någon insatt borde redogöra för vad Copernicus har för syfte!

 8. Lasse

  Just nu om septembers rekord på P1.
  Vad beror den på?
  🙂
  Mer sol än förr!
  https://notrickszone.com/2023/10/05/new-studies-selection-bias-in-datasets-advances-a-false-narrative-the-sun-has-no-climate-impact/

 9. UffeH

  Finns det ett globalt väder?
  Det är väl förutsättningen för att det ska finnas ett globalt klimat, eller tänker jag fel?
  För klimat är väl genomsnittligt väder, då måste ju förutsättningen vara att det finns ett globalt väder som man kan använda för beräkningen av klimatet.
  Att väder och klimat är lokala företeelser med vitt skilda behov beroende på var man är på jorden och inget som kan medelvärdes beräknas det borde även klimataktivister inse.

 10. iah

  vi i sverige är dåligt informerade om vad som händer i europa, inte minst i england, även om dom inte tillhör eu, så verkar den engelska elenergin vara på fallrepet enligt tory som vill inte bara att engelska konsumenter skall satsa på värmepumpar utan också att gaskonsumenterna ska betala FÖR KLIMATOMSTÄLLNINGEN med högre avgifter. sunak verkar driva samhället till stupet. även tyskland verkar vara på väg i samma riktning. nu skall värmepumpar vara det nya som alla skall tvingas satsa på. enligt jonova så kan det bli så att VKV till havs inte kan försäkra sina kablar eftersom de går sönder så ofta. det kommer att innebära att vindkraftsel blir änne mindre lönsamt eller att subventionerna måste öka.

 11. Adepten

  Visst kan man se en korrelation mellan antalet solfläckar och globala temperaturen, för de som inte tror på Solens inverkan måste förklara detta.
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1960/scale:200/plot/sidc-ssn/from:1960/scale:0.2/offset:100/plot/gistemp/from:1960/scale:200

 12. jax

  #3 Daniel Viklund
  Har alltid förundrats över att just de ställen som har pålitliga temperaturobservationer sedan lång tid tillbaka är just de som lokalt inte drabbats av värmen.

 13. Rossmore

  Andy May som nämns ovan kryssade ett inlägg häromdagen på X (fd Twitter) med länk till en artikel i Epoch Times som är oerhört lång och på engelska men väl värd att läsa.

  ”Meteorologer och forskare förklarar varför det inte finns någon klimatkris.”

  https://www.theepochtimes.com/article/meteorologists-scientists-explain-why-there-is-no-climate-emergency-5489139?utm_source=ref_share&utm_campaign=twitter&rs=SHRNCMMW

  (Kanske någon här på bloggen kan ordna en översättning/sammanfattning via AI? Min Chat-GPT säger bara ”vet inget om efter sep 2021”!)

 14. UffeH

  #13
  Du kan ju prova google bard vilket är deras AI https://bard.google.com/chat den kanske kan mer 😉 än Chat – GPT

 15. Fredrik S

  Tack Ingemar!

  Kommer med lite ot, fast det handlar ju om klimatkrisen.

  Klipp från Aftonbladet med Väder-Pär:

  ”För att locka fler väljare vill MP-toppen att partiet blir mer alarmistiskt om klimatförändringarna och lyssnar mer på aktivister.”

  Är de inte maxade där redan?

  Samtidigt vill han både gotta sig i Bryssel samt vara språkrör i Sverige.

  ”EU-parlamentarikern Pär Holmgren vill ta över som språkrör i Miljöpartiet och styra partiet från Bryssel.”

  Han kallar sig själv dessutom för klimatexpert så han har väl fått hybris.

  Det lär bli bråkigt i MP framöver?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5BqPVb/mp-toppen-par-holmgren-lyssna-pa-klimataktivisterna

 16. Adepten

  Tillägg till #11

  För att förstå solcykeln och dess inverkan på vårt klimat och klimatförändringar skall man genomföra ett satellituppdrag kallat RADICALS som skall genomföras till 2027
  https://www.ucalgary.ca/aerospace/UCalgary-to-build-instrumentation-for-the-RADICALS-mission

 17. foliehatt

  Fredrik, #15,
  dags att poppa majsen….