Ny studie visar att det inte finns någon klimatkris

ingen klimatkris

”A critical assessment of extreme events trends in times
of global warming” heter den nya artikeln, publicerad i The European Physical Journal Plus  https://link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjp/s13360-021-02243-9.pdf

The Daily Sceptic https://dailysceptic.org/2022/09/14/climate-emergency-not-supported-by-data-say-four-leading-italian-scientists/ går igenom huvudpunkterna i artikeln. Jag citerar:

”Fyra ledande italienska forskare har genomfört en stor granskning av historiska klimattrender och kommit fram till att utropandet av en ”klimatnödsituation” inte stöds av data. Genom att granska data från ett brett spektrum av väderfenomen säger de att en ”klimatkris” av det slag som människor blir oroade över ”inte är uppenbar ännu”. Forskarna föreslår att snarare än att belasta våra barn med oro för klimatförändringarna, bör vi uppmuntra dem att tänka på frågor som energi, mat och hälsa, och utmaningarna inom varje område, med en mer ”objektiv och konstruktiv anda” och inte begränsat med slöseri. resurser på ”dyra och ineffektiva lösningar”.”

”Under arbetets gång fann forskarna att nederbördsintensitet och frekvens är stationär i många delar av världen. Tropiska orkaner och cykloner visar liten förändring på lång sikt, och detsamma gäller USA:s tornados. Andra meteorologiska kategorier inklusive naturkatastrofer, översvämningar, torka och ekosystemproduktivitet visar ingen ”tydlig positiv trend av extrema händelser”. När det gäller ekosystem noterar forskarna en avsevärd ”gröning” av global växtbiomassa under de senaste decennierna orsakad av högre halter av koldioxid i atmosfären. Satellitdata visar ”grönande” trender över större delen av planeten, vilket ökar matutbytet och trycker tillbaka öknar.”

”Det finns gott om bevis för att orkan- och cyklonfrekvens och intensitet inte har förändrats under senaste historiska data. ”Till dags dato har globala observationer inte visat några signifikanta trender i både antalet och den energi som ackumuleras av orkaner”, konstaterar de italienska forskarna.”

”… de noterar att den globala värmeböljans intensitetstrender ”inte är signifikanta”. De påpekar också att endast ett begränsat antal väderstationer har observerat en ökning av den globala nederbörden. Motsvarande bevis för ökningar av översvämningar är fortfarande svårfångade, säger de, ”och en lång rad studier visar få eller inga bevis för ökade översvämningsmängd, med flera studier som finner fler bevis för minskningar än ökningar”. När det gäller torka så noterar forskarna IPCC:s AR5-resultat att ”slutsatser om globala torkatrender som har ökat sedan 1970-talet inte längre stöds”. Flera studier sägs inte visa någon ökning av huvudindexen gällande global torka.”

”Faktum är att en lite varmare och blötare planet och lite extra CO2 verkar ha gjort underverk för de globala skördarna. För perioden 1961-2019 rapporteras globala genomsnittsskördar för majs, ris, sojabönor och vete ha ökat med 3,3 %, 2,4 %, 2,6 % respektive 3,8 % varje år.”

Intressant detta med torka. Har vi inte hör larmklockorna i media ringa gång på gång i sommar beträffande sydvästra Europa och att dessa beror på den globala uppvärmningen? Kan det vara så att public service inte riktigt är uppdaterade på vad forskningen säger?  – Det finns uppenbarligen en hel rad ”vetenskaps- och klimatreportrar” inom MSM som borde få sparken.

Organisationen CLINTEL har nu nära 1400 underskrifter av vår deklaration: Det finns ingen klimatkris. https://clintel.org/world-climate-declaration/ Antalet undertecknare av klimatforskare och klimatexperter stiger hela tiden varefter klimatalarmismen avslöjas genom vetenskapliga studier likt den här nämnda.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Data trumfar klimatmodeller!
  Skönt med – ännu – en rapport som grundas på data och inte på spekulationer om hur det kommer att bli utgående ofullständiga modeller.
  Epokgörande! Tack!

 2. Bim

  Väldigt skönt att höra. Hoppas vår nya regering kan stå pall mot klimatstollarna och få ordning på landet.

 3. foliehatt

  Alla larm som beskriver att katastrofen redan är här, verkar förlja samma skript. Exempelvis rapporten om Monsunöversvämningarna i Pakistan som World Weather Attribution menar har gjorts än värre på grund av mänsklig påverkan på klimatet.

  Först påstår man att påverkan är säkerställd och har givit negativa resultat, för att längre in i rapporten skriva att det är högst sannolikt att det som rapporten påstår är sant, för att till sist slå fast att vi kommer att se sambandet så mycket klarare om tio år.

  Förlagan är gammal – en riktig folksaga som beskriver hur man kokar soppa på en spik.

 4. Jan

  Hur det ligger till med saken i verkligheten har underordnad betydelse. Det som betyder något är vad journalistkåren tror som har massmediaplatformen till sitt förfogande och det är en kår som är övertygad om att det råder klimatnödläge. De som vågar visa något tvivel mot budskapet jämförs också med förintelsenförnekare.

 5. Anders

  Tror att ordet ”stationär” (eng. stationary) i början av fjärde stycket (”nederbördsintensitet och frekvens är stationär i många delar av världen.”) bör översättas med ”stabil” eller ”oförändrad”. Webster’s Dictionary skriver ”Sta´tion`a`ry Pronunciation: ~rĭz
  a. 1. Not moving; not appearing to move; stable; fixed.”

 6. Evert+Andersson

  Det är verkligheten som gäller. Kartan kan vid behov göras om. Det är hög tid för det nu.

 7. mattias

  Som kontrast till klimatlarmen har historikern
  Fredrik Charpentier Ljungqvist skrivit två artiklar med lite bredare perspektiv: ”I stället brukar flera faktorer samverka och ge upphov till negativa synergier, som tillsammans bäddar för en akut försörjningskris. Det innebär dels att monokausala förklaringar i de flesta fall är olämpliga, dels att det är svårt att vikta vilken betydelse varje enskild faktor har.”

  Alldeles för ofta används klimatförändringar (och implicit orsakssambandet koldioxid) som en ”monokausal förklaring”.

  https://www.svd.se/a/y63dzR/sa-har-torrt-har-det-inte-varit-sedan-1540

  https://kvartal.se/artiklar/fred-basta-vapnet-mot-hunger/

 8. Sören G

  foliehatt #11
  I dag i P1 upprepades i varje sändning att ”en ny rapport visar att översvämningarna i Pakistan beror på klimatförändringarna och att planeten värmts upp 1,2 C.”

 9. Ivar Andersson

  Lokalt extremväder är inget bevis på klimatförändringar. Temperaturen har ökat 1 grad på 100 år är en klimatförändring. Under dessa 100 år har jordens befolkning ökat från knappt 2 miljarder till nästan 8 miljarder utan att svälten har ökat. Vi har anpassat oss.
  Klimatpolitiken har orsakat mycket höga el- och energipriser som spiller över på matpriset eftersom matproduktionen fördyras. Kriget i Ukraina bidrar också och drabbar i första hand tyskarna som blivit mycket beroende av importerad gas när kol- och kärnkraftverk avvecklats.

 10. I synnerhet

  1944 svenska ”forskare och anställda i forskarvärlden” skrev klimathotsartikel i Aftonbladet som refererats till flitigt i media under sommaren. Undertecknarna visar sig bestå av allt från professor i turismvetenskap(!) till elektriker på Lunds universitet. Med tanke på att åldern i 24-64 år har dessutom över 73000 personer (1,4%) har forskarutbildning så är antalet underskrifter inte så imponerande!
  Även så de 227 ”företagare” som under rubriken ”Politiker, sluta bromsa klimatomställningen” gick ut i somras i samma blaska har refererats till i alla möjliga sammanhang. Företagarna, ägarna, lyser dock med sin frånvaro i artikeln. Högst upp står Rentzhog, grundaren av förlustbringande (30 miljoner rökta av de stackars givarnas pengar) We dont have time” (Fridays for Future), tillika Greta Thunbergs ”upptäckare” och PR-man. De flesta andra är hållbarhets- eller klimatansvariga på små och stora företag. Gissa om de är rädda om jobben och tvingar sina VD:ar och ledningsgrupper att godkänna sin medverkan. Vilken ledning skulle ha ryggrad att protestera mot sin egen hållbarhetsstrateg?

 11. Thorsten Bergqvist

  Förvånar mig att ingen ”med namn” kommenterar detta med vatten och dess varande i olika former. Då mängden vatten olika tillstånd varierar medan totalvolymen alltid är vad den är inom jordens sfär, är olika uppträdanden med översvämning, torka etc. inget tecknen på att klimatet ändrats, enbart en bekräftelse på att vädret är olika beroende på olika krafters effekter.

 12. UWB

  Energi är grunden till välstånd. Är fokus fel att den rika sjundedelen utarmar världens tillgångar på metaller och mineraler för att marginellt minska mängden koldioxid som släpps ut i stället för att hjälpa – primärt Afrika men även delar av Sydostasien – att bygga upp ett väl fungerande energisystem, som av nödvändighet måste vara fossilbaserat initialt.

  När den ökade energin lett till ökad matproduktion, via ökad avsaltning och ökad produktion av gödningsmedel samt stöd till modernt jordbruk som i sin tur leder till ökad stabilitet och lägre barnafödande kan nästa steg inledas vilket är en lämplig mix av kärnkraft och (kanske mer av politiska skäl) vind- och solkraft.

  Jag är ganska säker på att detta leder till en mer balanserad värld och (som grädde på moset) lägre utsläpp av koldioxid och minskat beroende av fossila bränslen samt – icke att förglömma – minskat behov av mineraler och metaller att lämnas till framtida generationers behov.

 13. Roland Salomonsson

  Har ni inte lyssnat på Tucker Carlsen´s intervju med Belgiske professorn, SÅ GÖR DET! https://www.youtube.com/watch?v=ZltdPfal5x0

 14. tty

  Värt att komma ihåg när man följer MSM

  Det finns alltid platser där det är +50 grader
  Det finns alltid platser där det är -50 grader
  Det finns alltid platser där det är översvämning
  Det finns alltid platser där det är torka
  Det finns alltid platser där det blåser orkanvindar
  Det finns alltid platser där det är skogsbrand
  Det finns alltid platser där det inte regnat på flera år
  Det finns alltid platser där det är stoftstormar och jordflykt
  Det finns alltid platser med kusterosion
  Det finns alltid platser där glaciärer kalvar
  Det finns alltid platser där landet sjunker
  Det finns alltid platser där landet stiger

  Allt det här har funnits i många miljoner år och kommer såvitt vi kan bedöma fortsätta i ytterligare många miljoner år.

 15. Lyssnar just på två intervjuer med Jordan Peterson.
  Den ena handlar om orsakerna till de holländska böndernas protester när eliten vill lägga sig i hur de sköter sina jordbruk
  https://www.youtube.com/watch?v=kjdIDVV0LVc
  och den andra handlar dels om Kanadas regering som också vill begränsa deras användning av nitratgödsel på grund av att den kräver naturgas för sin produktion. Här kommer även Björn Lomborg in och man diskuterar hur svälten ökar främst i Afrika då vi i I-världen förvägrar dem användning fossil energi för att föda sig själva
  https://www.youtube.com/watch?v=NDikNmVlU10
  Båda inslagen är korta 10-15 min men innehåller en massa kloka synpunkter vad som går fel när man använder en massa pålagor och dekret från eliten för att ”fixa klimatet”. Rekommenderas som fredagslektyr

 16. tty

  #12

  ”en lämplig mix av kärnkraft och (kanske mer av politiska skäl) vind- och solkraft.”

  Detta är dock aldrig en lämplig kombination. Vind- och solkraft är p g a sin intermittens bara användbara tillsammans med något snabbt reglerbart kraftslag, i praktiken vattenkraft eller gasturbiner. Därav Tysklands stora beroende av gas.

 17. Björn

  Jag håller med: ”Det finns uppenbarligen en hel rad ”vetenskaps- och klimatreportrar” inom MSM som borde få sparken”. De borde bannlysas också.

 18. Katarina

  En debattartikel i Bulletin efterfråga evidens för den mänskliga påverkan på klimatet
  https://bulletin.nu/debatt-klimatkrisen-saknar-vetenskaplig-evidens

 19. Franska regeringens och fransk MSMs version av klimatutvecklingen går stick i stäv mot detta inläggs rubrik.

  De senaste tre veckorna har det blivit mycket bilkörning runt om i Frankrike och därmed har jag under flera dagar lyssnat till France Inter, motsvarigheten till SR-P1. Klimat, energi, hållbarhet, ekologi och ansvarstagande medborgare (= frivillig fattigdom och tagelskjorta) har ältats till leda. Först hade vi premiärminister Borns tal om hennes fyra huvudpunkter i det nya regeringsprogrammet, varav den första gällde energi och klimat. Ledande tema i Borns tal, liksom i radioprogrammen, var att nu finns det ingen som helst tvekan att klimatkatastrofen är här på allvar och drabbar oss med full kraft. Som bevis anförs den gångna franska sommarens värme, torka, skogsbränder samt diverse andra naturkatastrofer jorden runt orsakade av klimatförändringen, allt enligt ttys lista här ovan. En av Borns få konkreta punkter i talet var att skapa en styrka av 8 000 statsanställda (läs klimatpolis) med uppgift att vägleda och utbilda allmänheten till en ny livsstil präglad av ansvarstagande.

  I radioprogrammen inbjuds en panel av väl utvalda personer, som alla understryker att nu kan ingen vettig människa hävda att klimatkatastrofen är påhittad och att omedelbart måste kraftfulla konkreta åtgärder lagstiftas om. Paneldeltagarna förklarar också att förutsättningen för att den nya ansvarstagande livsstilen ska bli verklighet är att kapitalismen avskaffas. Med kapitalism menas i Frankrike marknadsekonomi och upplysningstidens arv. Man kan hävda att panelen består av en samling nobodys som kan ignoreras. Visst är det så, men deras uppgift är att övertyga lyssnarna om att lydigt följa regeringens åtgärder utan att protestera och deras budskape måste tas på allvar.

  För övrigt instämmer jag med Roland Salomonsson i kommentar 13 ovan, att Mattias Desmets förklaring till hur masspsykos fungerar är väl värd att lyssna till.

 20. Peter Svensson

  #3

  Ja, jag tycker ofta det är som du skriver. Vi möts av bestämda, säkra, övertygande och alarmerande rubriker och citat i journalisternas artiklar, men så fort man undersöker saken närmare, när man läser rapporten och vad vetenskapen egentligen säger, så är alltig ofta väldigt oklart: ”resultaten indikerar att…”, ”om trenden håller i sig…”, ”mycket talar för…” och så vidare.

  Återigen kan vi konstatera att det inte är något fel på vetenskapen och forskningen kring klimatet, men det är något väldigt fel på hur massmedia, politiker och aktivister väljer att rapportera och vinkla resultaten från forskningen.

 21. UWB

  #16 – det är helt rätt observerat – därav skrivningen ”av politiska skäl”. Jag har lärt mig genom livet att man får sällan hela sin vilja igenom, men det är inte det viktigaste, bara man får igenom det som var primärt viktigast, resten är ”the frosting of the cake”.
  Något som många politiker inte förstår genom att konstant dra upp dessa ”röda linjer”. Makten kan skänkas bort för en icke-viktig sak vilket förhindrar att man kan driva igenom vad som faktiskt är viktigt.

 22. Adepten

  #13 Roland Salomonsson

  Mattias Desmet en messias mot vetenskapen och en evangelist för extremhögern?
  Om en professor i klinisk psykologi inte bara paketerar sin egen domedagsprofetia som samhällskritik utan också låter sig sättas på konspirationsteoretikernas och extremhögerns vagn är problemet större än bara brist på akademisk integritet.

  Men eftersom det här är en klimat- och energi-sajt skulle jag vilja veta grundorsaken till varför CO2 och den globala temperaturen ökat de senaste 100 åren?

 23. Adepten #22,

  Det den här artikeln handlar om är ”klimatkrisen”. Normalt brukar man då omnämna extremväder som ett bevis för att en sådan råder. Men eftersom extremvädren inte ökat så drar författarna slutsatsen att det saknas empirisk evidens för en klimatkris.

  En del kanske skulle formulera krishypotesen som att den ökande globala uppvärmningen på en dryg grad orsakar fler och intensivare extremväder. Andra kanske menar att det är CO2 som sådan som orsakar dem. Det är sant att både uppvärmning och en ökad CO2-halt har skett. Men tydligen så har inget av dem orsakat fler eller intensivare extremväder.

  Vad som orsakat högre CO2-halt och vad som orsakat en uppvärmning sedan 1800-talet är andra frågor som vi tagit upp många gånger här på KU.

 24. Daniel Wiklund

  OT Vi går mot en ljusgrön framtid. På nordnytt ett inslag om invigning av ett laboratorium i Piteå där grön kimrök framställs. Som bl a används i bildäck. Regeringen har gett 350 miljoner för att forska om grön kimrök. När man jagar koldioxiden öppnas bidragskranarna. I Norrbotten ska nu framställas grönt stål och grön kimrök. Grön är färgen för dagen. Snart så finns det nog gröna människor. Åtminstone med grönt hår. Läste just en intervju med Patrick Moore där han lovordar livets gas. Men just nu är det skottpengar på koldioxid.

 25. Sören G

  Bjørn Lomborg: ”Anyone who still thinks climate 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 is a greater threat than climate 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦 to financial stability deserves to be exiled to a peat-burning yurt in the wilderness.”
  https://www.wsj.com/articles/the-coming-global-crisis-of-climate-policy-europe-germany-energy-prices-bankruptcy-winter-subsidies-borrowing-green-nuclear-11662651070?fbclid=IwAR2uUn6doOtkXwcpaHxE6VP6Emb5IWqd7lapYYW1ZAvvDLoADvx1C24MbqY

 26. Håkan Bergman

  Daniel W. #24
  Nu vet jag inte exakt vad man använder i hockeypuckar men kimrök är det inte. Vill minnas det var i samband med invigningen av Globen man lanserade puckar som inte svärtade ner den vackra reklamen på rinkarna. Undrar vad polisen tycker, utan kimrök i däcken får man inga bromsspår att analysera.?

 27. TorbjörnR

  #18 Katarina

  Vilket bra artikel😄 Sååå skönt att läsa något som de flesta av oss helt håller med om!

 28. Rossmore

  #14 tty

  Amen!

  Skriver ut och ramar in!

  (Skulle tom säga viktigt att komma ihåg)

 29. Fedrik S

  tty #14

  Instämmer med Rossmore ovan, Spot on!

  Msm är totalt enkelriktade.

  Ett exempel; hur många har fått till sig informationen att förra årets medeltemperatur var den lägsta sedan 2013?

  Knappt någon som tror på det när frågan kommer på tal.

  Men jag har en skärmbild från Smhi.

 30. Robert Norling

  #29 Fredrik S

  Jag kan tillägga att Väderåret 2021 avslutades med en övervägande kall julmånad i hela landet. Även i södra Sverige var det flera perioder med snötäckt mark.
  Kallast under månaden hade Naimakka längst i norr med -43,8° den 6. Det är den lägsta decembertemperaturen i landet sedan 1986…

 31. Som exempel på vad jag sagt om franska MSM ovan i kommentar 19, här nedan en länk till dagens France Interes le Téléphone Sonne, ett program där utvalda lyssnare kan ställa frågor eller kommentera. Programmets mål är att leda lyssnarna till en ekologisk livsstil. Inget nytt eller uppseeneväckande framförs, men lyssnarna uppfostras till att följa den nya ekologiska livsstilen. Glöm inte att Frankrike är EUs näst mest inflytelserika land.

  För er som förstår franska, har tid och intresse, lyssna till le Téléphone Sonne 16.09.2022:

  https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-16-septembre-2022-2124623

 32. Thorleif

  #13, 22 Adepten, Roland S

  Ett korresponderande exempel på masspsykos drevs även politiskt under bl.a Syrienkriget (före och efter) där även alla möjliga andra ekonomiska flyktingar skulle ”ha rätt att stanna i Sverige” oavsett gällande regelbrott (EU). Personer som gärna återkommande semestrar i sina gamla hemländer. (”vi tar så många vi kan” uttryckte sig oförsiktigt Migrationsverket chef)

  Politiskt har man även på ca 10 år lyckats övertyga vår befolkning att våra utsläppsandelar om 2,4%% kommer att avgöra världens apokalyps som inom 4-6 år är här för kanske 5e gången sedan 50-talet! Det lyckas man (utan bevis) bara med genom propaganda (debatt förbjuden) som i sin tur skapar en slags masspsykos (särskilt hos aningslösa ungdomar och barn). Psykos är lika med vanföreställningar och de skapas/förstärks genom att människor inte längre vågar ha en uppfattning som går emot massan. De kan inte längre tänka (kritiskt) själva!

  Extremhögern kallas numera alla som ifrågasätter sådant som inte kan eller får diskuteras. Oavsett forskningsunderlag!

 33. Thorleif

  #32 Adepten m.fl

  Bara för att förtydliga. Desmet diagnosticerar beteendet som MassFormation (inte psykos), dvs där regeringar och myndigheter och systemmedia m.fl agerar totalitärt genom att förhindra konkurrerande åsikter och debatt i de stora publika sammanhangen (offentligheten).

  Men det har vissa likheter med psykos när underliggande ”chain-of-command” inte bara visar upp en 100%-ig lojalitet, de börjar ta ”egna” initiativ i samma riktning helt utan (själv-)kritiska reaktioner. Inte sällan spelar karriärmässiga bindningar och risker för stora ekonomiska ”förluster/alternativkostnader” in i detta beteende.

  Sverige och svenskarna är (internationellt) kända för att å ena sidan kunna/vilja gå ”sin egen väg” men även å andra sidan att vara ”extremt trendmässiga och följsamma”. Detta kan exploateras.

  SAGE i UK erkände slutligen att deras agerande under C-19 var felaktigt då man exploaterade människors normala reaktioner inför osäkerhet genom att kraftigt överdriva faran med viruset i syfte att t.ex få folk att vaccineras samt före det ”att stanna hemma” vid sjukdom. Det kostade folk livet i onödan.

  Hur många barn och vuxna som fått sina liv ”störda” pga den totalitära klimatpolitiken återstår att se men bevisligen drabbas många av våra barn hårt psykologiskt. Ekonomiskt sett är alternativintäkterna (kostnad/nytta-analys vägras (Lomborg)) för det svenska samhället sannolikt oerhört stora. Men pengar är ju sedan en längre tid bara ett uttryck för centralbankernas ”nycker”.

 34. Yvonne Wild

  Man kan bara förundras över att så många människor gick på den hysteriska klimatbluffen. Helt otroligt!
  Och många har fortfarande inte fattat. Så kära svenskar, vakna nu, det finns så många problem vi måste tackla, så låt oss hjälpas åt och lägga våra krafter på dem.

 35. sibbe

  Allt är relativt. Utan förstås Einsteins teori…
  Förra veckan flögs ett antal illegala immigranter från Texas till Martha’s Vineyard.
  Floridas Guvernör de Santis var med och ”hjälpte” till. Med motiveringen att enbart Obama och Clinton hade fler än tillräckligt rum i sina fritidshus hus som kunde tjäna som flyktingförläggning. https://www.youtube.com/watch?v=5YIH8nmXbsk
  Man var not amused på ön…
  Kampen om Reps. Presidentkandidat accelererar… Trump har kanske en motkandidat bland Reps, – som är än värre än Donald för de rödgröna i västvärlden. De Santis lär vara klok(!).
  O’zapt is i München. 3 miljoner besökare ökar CO2 halten. Vissa tyska gröna gillar inte detta, men blir i det här fallet censurerade av medierna. Det är heligt att supa öl. Som förresten är 30 % dyrare nu än för 3 år sen.
  Tyska energiminister stänger bara av 1 kkv till nyår. 2 körs ner, men hålls som reserv fram till våren. 2 kkv, som är borta från nätet, som enligt expertis inte kan aktiveras på kort varsel. Och det är ju exakt det de grönas minister vill uppnå: bort med kärnkraft. Så- det -så, Joakim. Hellre utan el, än atomel!
  Botkyrkas valnämnd har säkert varit på kurs i Berlin och lärt sig hur man manipulerar rösträkningen. Även i Berlin har somliga vänsterkanddater fått fler röster än det fanns röstberättigade. Gammal sovjetteknik. (Jag bodde i Botkyrka mellan 1967 och 1969…)
  Tyske Bundeskanzler säger hela tiden att Ryssland inte får vinna kriget. Det kan vara ett missförstånd för att han egentligen inte vill att Ryssland förlorar kriget.
  -Det finns ett 50 tal pansar typ Puma och Leopard, som utsorterades och återfördes från tyska försvarsmakten till leverantören. De får säljas sen till nån av tyska regeringens godkända köpare. Ny är dessa pansar i iståndsatta, och kunde levereras till Ukraina. Pansarvagnarna är redan betalda av Ukraina, men Scholz vägrar. Han påstår att det är en överenskommelse framförallt med Biden, att inte ge tunga vapen till Ukraina. Biden vet ingenting om detta utan menar att det egentligen bara är tyska pansar som byggs i Europa och Ukraina bör få dessa vapen.
  Elaka skriverier i tyska medier menar, att det så att kanske Ryssland bör få dessa pansar. För att alla vet, att en stor del av tyska socialdemokrater stöder Putin.
  – På energifronten inget nytt. Tyskland avvecklar kkv, men kör igång alla kolkraftverk som kan alstra el.
  Här i Finland fick medierna en ordentlig skräck, då Olkiluoto plötsligt kördes lite ner. Men man är ju i provkörningen ännu. Just nu levereras ca 60 % av kapaciteten till elnätet. Fram till vintern torde provkörningen avslutas. Fortum passade på att snabbt köra i gång sitt kolkraftverk i Meri-Pori som har effekt på 560 mW. Innan de gröna i regeringen kunde reagera. Just nu har Finland tillräckligt med el. Och i och med att det regnat bra även i norra Sverige, så torde vår hemliga reserv, svenska vattenkraft,
  vara beredd att förse oss med el.
  Men, det är klart: i min ålder har man alltid plan B: tillräckligt med ved för kakelugnen! – Och ett dieseldriven elaggregat samt ett 50 l brännoljefat. – Så att man kan kommentera somliga inlägg hos klimatupplysningen. – Om nu sen internet fungerar?

 36. Göran

  Tar vi bort alla mänskliga utsläpp av CO2 har vi fortfarande en ökning av CO2 i atmosfären och vi har fortfarande en ökning av temperaturen.

  Således finns det en eller flera orsaker till att CO2 har ökat och temperaturen har ökat och människan har ingenting med det att göra.

 37. #36 Göran

  Vi kan inte veta vad som skulle hända om alla utsläpp tvärt skulle upphöra. Folk har funderat på saken och kommit fram till att olika faktorer av en händelse råkar ta ut varandra. Det beskrivs här: https://www.carbonbrief.org/explainer-will-global-warming-stop-as-soon-as-net-zero-emissions-are-reached/
  Enligt klimatmodellerna skulle CO2-halten omedelbart börja sjunka medan temperaturen skulle fortsätta att stiga ett tag till: https://bg.copernicus.org/articles/17/2987/2020/

  Det är modellberäkningar och dom skiljer sig avsevärt från varandra och vad som skulle hända i verkligheten kan vi inte få reda på .

  Att ur din gissning om framtiden dra slutsatsen att människan inte har något med saken att göra är ett uttryck för din tro och har inget med vetenskap att göra.

  Att utsläpp av CO2 har en värmande effekt vet alla som satt sig in lite i strålningsfysik. Hur stor inverkan CO2 har på den globala medeltemperaturen kan vi inte veta. Liten, eller kanske 1.2 grader, eller betydligt mer.

  Att IPCC påstår att våra utsläpp är den enda orsaken till den observerade temperaturökningen har inte vetenskapligt stöd. ”Beviset” är i stort set detta: ”Results consistently show that such climate models can only reproduce the observed warming (black line in FAQ 3.1, Figure 1) when including the effects of human activities (grey band in FAQ 3.1, Figure 1), in particular the increasing concentrations of greenhouse gases. These climate models show a dominant warming effect of greenhouse gas increases (red band, which shows the warming effects of greenhouse gases by themselves), which has been partly offset by the cooling effect of increases in atmospheric aerosols (blue band). By contrast, simulations that include only natural processes, including internal variability related to El Niño and other similar variations, as well as variations in the activity of the sun and emissions from large volcanoes (green band in FAQ 3.1, Figure 1), are not able to reproduce the observed warming. The fact that simulations including only natural processes show much smaller temperature increases indicates that natural processes alone cannot explain the strong rate of warming observed. The observed rate can only be reproduced when human influence is added to the simulations.”

  Det finns i chapter03 WG1 sidan 515 här: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter03.pdf (chapter 03 är bara 130 sidor.)

  Man kan mycket väl tänka sig naturliga variationer som fortfarande är okända för IPCC. I modellerna har troposfäriska aerosoler mycket stor inverkan, men osäkerheten är avsevärd. Att människan står för hela uppvärmningen påstår dom inte alls, ”The observed rate can only be reproduced when human influence is added to the simulations.” Dom skulle kunna justera diverse osäkra data och och finna att mänsklighetens bidrag är osäkert. Det är också vad dom faktiskt gör. Dom anger mänsklighetens bidrag till något mellan 0,75 och 1,8 grader enligt modellerna – att jämföra med observerade 1,2 grader. (Sidan 516 i chapter03.)

  Klimatmodellerna som redovisas i AR6 WG1, är BRA! Dom visar att klimatet kan vänta! Inte hur länge som helst, men den omedelbara paniken är obefogad. Världen har viktigare akuta problem.
  https://bulletin.nu/debatt-klimatalarmismen-saknar-stod-i-ipcc-rapporterna

 38. Adepten

  #37 Leif Åsbrink

  Jag är så glad att du återkommit välbehållen med dina vetenskapligt kloka kommentarer 🙂
  Det är en bra motvikt mot de alltmer konspiratoriska teorier som dyker upp här. Visserligen är de också intressanta men frågan är om det leder framåt. Risken är att det blir en pajkastning som inte ger någon lösning på mänsklighetens stora dilemma att vi lever i en värld med begränsade resurser.

 39. Adepten #38,

  ”Det är en bra motvikt mot de alltmer konspiratoriska teorier som dyker upp här” Det vore bra om du kunde vara lite mer specifik i ditt påstående, typ vem? och var? Att bara köra med pajkastning för knappast diskussionen framåt.

  Leif Å #38,

  ”Klimatmodellerna som redovisas i AR6 WG1, är BRA!” – Nja, de är tydligen inte särskilt bra ur vetenskaplig synvinkel eftersom de uppvisar en alltför hög uppvärmning.

  Deras s.k. ”bevis” för att mänskliga utsläpp av CO2 är den enskilt största, ja, kanske den enda, orsaken till den globala uppvärmningen är ett cirkelbevis. Resonemanget bygger på att man kör dessa vetenskapligt tveksamma modeller mot varandra – med utsläpp (ger uppvärmning) och utan utsläpp (ger ingen uppvärmning)-

 40. Olof

  #37

  Det ”bevis” som IPCC anför undergräver IPCC självt i AR5.

  Jag tänker på detta som du citerar: ”These climate models show a dominant warming effect of greenhouse gas increases, … which has been partly offset by the cooling effect of increases in atmospheric aerosols”.

  I AR5 säger emellertid IPCC om denna ”Cooling from Anthropogenic Aerosols”, att ”Little high-accuracy information on AOD changes exist prior to 1995” (sid 174). (AOD = Aerosol Optical Depth).

  1995 började visserligen satellitmätningar av AOD, men IPCC tillägger att ”confidence is low in global satellite derived AOD trends over these relatively short time periods.” (sid 175).

  Så osäkerheten i ”beviset” är onekligen stor, som du säger.

 41. #39 Ingemar Nordin

  Klimatmodellerna som redovisas i AR6 WG1, är BRA! I den meningen att dom inte alls bekräftar alarmisternas påståenden om att det är vansinnigt bråttom att få ner utsläppen.

  Så som modellresultaten presenteras i SPM och även på andra ställen i AR6 har man korrigerat för att modellerna är lite för ”varma” så det som är IPCC:s officiella modellresultat är kurvor som är kalibrerade mot observerade temperaturer.

  Det är en väldig skillnad mot IPCC:s working group 2 som är mycket alarmistisk. Jag finner det egendomligt att diskrepansen mellan WGI och WGII inte diskuteras alls offentligt (vad jag vet.)

  Titta på denna officiella video från IPCC WGII: https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg Den är extremt alarmistisk. Allt elände beror på climate change. Inte ett ord (så långt jag stod ut med att titta) om att ökad folkmängd ökat trycket på jordbruksmark i torra områden. Kunde vi få bred acceptans för att den vetenskapliga delen. WGI, representerar vad som är vetenskapligt belagt skulle vi därmed få acceptans för att WGII är extremt alarmistisk – med en tydlig agenda att skrämma upp människor för att åstadkomma en snabbare avveckling av fossil energi. Jag tror WGII:s policy är kontraproduktiv. Den leder till kortsiktiga åtgärder. T.ex: Extra skatt på kraftvärme flyttar elproduktionen till utländsk fossil kondenskraft med ökade utsläpp som följd. Inte bra alls – men skräckslagna människor fattar sällan bra och genomtänkta beslut.

  Att jorden har mer än cirka 500 miljoner invånare beror på att vi utnyttjar – och har gjort oss helt beroende av fossil energi. Vi kunde ha gjort oss beroende av kärnkraft i stället – men att ställa om nu skulle ta rätt lång tid. Tron att vindkraft plus väte för lagring kommer att duga som ersättning för fossila bränslen finner jag personligen totalt orealistisk.

  Biomassa som energiresurs är alldeles otillräcklig. Det gäller att utnyttja den för bästa möjliga energiverkningsgrad – och det tror jag inte är som drivmedel för fordon. Smältfett (ister) är bra näring för undernärda människor och borde inte omvandlas till biodiesel så som nu sker.

  Viktigast av allt är att försöka få fattiga länder att förbättra sin levnadsstandard. Erfarenheten säger att folkökningen då stannar av. En viktig faktor bakom att AR6 är mycket mer optimistisk än AR5 är att man ändrat prognosen för antalet människor från 12 till 9 miljarder år 2100 (om jag minns rätt.)

  Urbaniseringen innebär att man skaffar färre barn. På landet är fler (gratis) händer i jordbruket en fördel. I stan är barn en onödig och dyr lyx – man unnar sig ett eller möjligen två.

  På lång sikt är bristen på arbetsföra människor ett allvarligt politiskt problem. För egen del tror jag det kommer att lösa sig med artificiell intelligens och automatisering av produktion. Världen befolkning kanske når ett maximum 2050 med 8 miljarder för att sedan falla till 6 miljarder år 2100. Det skulle helt kullkasta IPCC:s projektioner men det är en projektion från FN: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/world-population-projections-iiasa-probabilistic/trend01-1g-soer2010-eps/image_large FN har också en projektion med 12 miljarder år 2100.

  Om framtiden vet vi inte mycket…

 42. Mats O

  Lista på de CAWG troende i Sverige Sparat listan för nogranare analys.

  ”Den 25 augusti i år trädde 1 944 forskare (1 899 om man skall vara noggrann) fram i Aftonbladet och krävde att politikerna skulle ta krisen på allvar.”

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KzQgly/nog-nu-politiker-ta-klimatkrisen-pa-allvar