Clintel påvisar allvarliga fel i IPCCs senaste rapport

clintel

Klimanytt nr. 341 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Stein Storlie Bergsmark

https://klimarealistene.com/clintel-paviser-alvorlige-feil-i-ipccs-siste-rapport-ar6/

Clintels utvärdering av IPCC:s AR6

Den 180 sidor långa rapporten är – så vitt vi vet – den första seriösa internationella ”bedömningen” av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, AR6. Clintels rapport visar hur IPCC skriver om klimathistorien, betonar ett osannolikt värsta scenario, har en betydande tendens att favorisera ”dåliga nyheter” framför ”goda nyheter” och inte inkluderar viktiga faktorer i sammanfattningen av resultaten, Sammanfattning för beslutsfattare. och de goda nyheterna i de underliggande professionella rapporterna.

I varje kapitel dokumenterar Clintels rapport förutfattade meningar och fel i utvärderingarna från IPCC. Denna typ av fel är allvarligare i AR6 WG2-rapporten än i AR6 WG1-rapporten. När man tar hänsyn till den politiska betydelsen av det som kallas ”Loss and Damage” (I de årliga klimatmötena, COP, förhandlar länder för närvarande om donationer till en fond för Loss and Damage), kan man förvänta sig av IPCC en grundlig granskning relevant litteratur. Men nej, Clintel visar att IPCC har misslyckats totalt på detta område. I en översiktsartikel om Loss and Damage, publicerad 2020, visade det sig att det i 52 av totalt 53 referentgranskade artiklar om ”normaliserade katastrofförluster” inte fanns någon som helst ökning av skador som kunde hänföras till klimatförändringar. Däremot lyfte IPCC fram den enda artikeln som hävdade att förlusterna ökade. Den här artikeln är – föga förvånande – felaktig, men den valdes förmodligen ut just för att IPCC tyckte att dess slutsatser passade väl med dess klimatbild.

”Vi är på väg mot klimathelvetet”, sa FN:s chef Guterres nyligen. Men en djupdykning i tillgängliga dödlighetsdata visar att antalet klimatrelaterade dödsfall är som lägst i levande minne. År 2020 publicerade den välkände ekonomen Bjørn Lomborg denna viktiga information i en peer-reviewed tidskrift, men återigen valde IPCC att ignorera detta. IPCC:s strategi verkar vara att dölja alla goda nyheter om klimatförändringar och att skrika högt om allt som kan vara mindre bra.

Till exempel har IPCC försökt skriva om klimathistorien genom att radera existensen av det så kallade Holocene Temperature Maximum (eller Holocene Climate Optimum), en varm period som ägde rum för 10 000 till 6 000 år sedan. IPCC har även antagit en ny Hockeystick-graf, som är baserad på speciellt utvalda temperaturproxies, samtidigt som man har ignorerat rekonstruktioner av temperaturer där dessa visar att det varit större variationer tidigare än idag, som t.ex. -dokumenterad Lilla istiden. Den nya grafen liknar förvirrande en graf som bevisligen bygger på fel metod och felaktig användning av data, kallad Hockey Stick, och som alla välinformerade forskare vet är förfalskade.

IPCC hävdar att det under de senaste tio åren har skett en acceleration i havsnivåhöjningen. Clintel visar att detta påstående är falskt, eftersom IPCC ignorerar en tioårig variation i havsnivån. Vi visar också att IPCC:s havsnivåverktyg – tillgängligt för första gången – visar ett mystiskt och osannolikt hopp uppåt 2020.

Klimatscenario och modellberäkningar

Utöver detta upprätthåller IPCC sitt högsta utsläppsscenario, det så kallade RCP8.5 (nu kallat SSP5-8.5). Under de senaste åren har ett antal artiklar visat att detta scenario är helt osannolikt och att det inte bör användas för policyskapande. Djupt i rapporten från WG1 medger IPCC att detta scenario har ”låg sannolikhet”, men denna mycket viktiga notering lyftes inte fram i sammanfattningen för beslutsfattare, så de viktiga beslutsfattare är omedvetna om detta förhållande. Trots den låga sannolikheten att RCP8.5 inträffar är detta det scenario som diskuteras mest i IPCC:s rapport från Arbetsgrupp 2 (WG2).

Den kanadensiske ekonomen Ross McKitrick påpekar att alla globala klimatmodeller som används av IPCC visar alldeles för mycket uppvärmning i troposfären, både globalt och i tropikerna (där det enligt modellerna borde finnas en hot spot – Hot Spot) . Detta visar tydligen på flera grundläggande problem med hur modellerna simulerar klimatsystemet.

Ett ’spektakulärt’ resultat i IPCC:s rapport AR6 var att den nedre gränsen för det sannolika området för klimatkänslighet höjdes från 1,5 oC till 2,5 oC, vilket därmed hävdade att låga värden för klimatkänslighet nu är osannolika. Men Clintels rapport visar att den observerade uppvärmningen och oberoende forskares arbete gör det klart att det verkliga värdet kommer att vara under 2 oC snarare än över 2,5 oC. Det betyder också att den bästa skattningen för klimatkänslighet, som IPCC säger är 3 oC, inte kan motiveras.

Redan 2010 ledde Climategate-skandalen till en utvärdering av IPCC som organisation av en kommitté utsedd av Interacademy Council (IAC). I utvärderingsrapporten rekommenderades bland annat att ”att ha grupper av skribenter med olika åsikter är första steget mot att en stor bredd av gruppens åsikter beaktas.” Denna viktiga rekommendation ignoreras fortfarande av IPCC. Och ännu värre är att vi kan dokumentera att Roger Pielke Jr., en vetenskapsman med stor expertis inom extremväder och omfattningen av skador anses vara ett slags ’Voldemort’ av IPCC, och att de medvetet undviker att nämna både hans arbete och hans arbete. namn. Detta leder till partiska slutsatser.

Slutsats

De fel och ensidigheter som Clintel dokumenterar i sin rapport är långt allvarligare än de förhållanden som ledde fram till utredningen av IPCC 2010. Clintel anser därför att IPCC måste reformeras eller avvecklas.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Adepten

  Rätta Clinton till Clintel🫢
  Förövrigt håller jag med🙂

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Clintels värde växer!

 3. Staffan Lindström

  1 Adepten
  ”Make my day, punk…” ;;-)
  FN som skulle rädda oss från vår ondska (inklusive det totala kärnvapenkriget) har ju ledningsvis blivit mer och mer korrumperat, (inte för inte brukar det kallas diktatorernas fackförening numero uno…) Dessutom sticker den marxistiska bockfoten fram alltmer… Vad kan möjligen gå åt helvete…?
  En bra Marx, tyske tonsättaren Karl Marx (pianokonsert på YT) En annan Groucho Marx: ”Gillar ni inte mina åsikter har jag andra…” Kallast inatt 2023-06-18 SMHI: Börtnan +3,8C
  Trafikverket Graninge +3,1C (23 km SV Sollefteå)….

 4. Sören G

  Råkade höra en snutt av Vetenskapspodden. De hade fått mail där man klagade på att de inte var objektiva och inte tog med andra uppfattningar. Och svaret från Vetenskapspodden blev att man inte kunde ha en falsk balans utan förlitade sig på koncensus.

  Alltså man mörkar fakta som inte passar narrativet och bjuder okritiskt in s.k. ”forskare” bara de har ett alarmistiskt budskap.

 5. johannes

  Klimatreligion och inget annat.

 6. Magma

  #4 Sören
  Torde inte namnet ”Vetenskapspodden” kunna betraktas som falsk marknadsföring när man selekterar och hänvisar till ”konsensus” som egentligen bara är ett annat namn för ”konformitet”, eller ”grupptänkande” som vi oftast säger i dagligt tal.
  Man brukar säga att ”grupptänkande” har ett antal varningssignaler – gruppen ser sig som osårbar – den är moraliserande – den rationaliserar – den skapar stereotyper – den hindrar självgranskning – den ger en illusion av enighet – den skapar press att hålla sig till gruppens uppfattning – den håller sig med ”tankeväktare” … och en tydlig effekt är att den förstör kreativiteten …
  Så enbart att uttrycka att man håller sig till koncensus är som jag ser det detsamma som att man negligerar forskning och vetenskap där grunden är nyfikenhet. Ett annat märkligt fenomen inom klimatreligionen är att man helt ogenerat påstår att digital modellering är vetenskap …
  Jag hade kunnat förstå resonemanget om IPCC hade sin akademiska grund inom området Teologi, men som det är nu verkar mer eller mindre hela den etablerade forskarvärlden i väst ha spårat ut … undantaget då möjligen University of Alabama, och några ytterligare fritänkare …

 7. Ivar Andersson

  Klimatnödläget är det enda som accelererar.
  Vädret varierar som vanligt. Torka och översvämningar har alltid förekommit, Po området drabbades 1950 av en stor torka och 1951 av översvämningar.

 8. Lasse

  1921 års katastrofvärme samt en tydlig bild av Arktis resilience!
  1921 gick det att isfritt runda Svalbard.

  Lögner och justerade data och metodik är detta något som vi skall bygga en framtid på?

  Försöker lägga in en länk till Tony Hellers video Climate Facery part 2 men det censureras.
  Sevärd och farlig tydligen!

 9. Lasse

  https://realclimatescience.com/2023/06/climate-fakery-part-2/

  Nu gick det kanske var det NASA kopplingen som skulle döljas-vi får se!

 10. Gunnar Strandell

  Lyssnade på ”Ring P1” i fredags och blev irriterad av att programledaren använde ordet klimatkris samtidigt som han hävdade att alla forskare stod bakom hans uppfattning av klimatförändringarna.

  Som tidigare påpekats här finns ”climate crisis” och andra dramatiska satser bara en gång i AR6-WG1. Då handlar det om hur massmedia hjälper till för att hålla hotet levande och få det att eskalera i medborgarnas medvetande.

  Med andra ord står inte en enda forskarrapport bakom begreppet ”climate crisis”. Public Service göder en pöbel och det tycker jag är allvarligt, liksom att IPCC verkar gilla det.

 11. Evert Andersson

  Håller med Ann – CLINTELS värde växer. Och IPCC:s krymper. Visst är det väl så att när nu kunskapen växt och WG1 tonar ner larmet steg för steg har den politiska instansen tillgripit skamgreppet att presenteras en syntes av alla tidigare rapporter för att hålla lågan vid liv.

 12. Erik A.

  #4 #6 m.fl.

  Rekommendera dem att läsa denna:
  https://klimatupplysningen.se/rader-det-konsensus-inom-klimatforskningen/

 13. tty

  ”1921 gick det att isfritt runda Svalbard.”

  Det gjorde faktiskt den svenska Spetsbergenexpeditionen redan 1898, men jag tror det var första gången:

  http://runeberg.org/polexp1898/0389.html

 14. Ulf

  För de som är insatta i frågan så växer förstås Clintels värde. Problemet är bara att så få lyssnar.
  Och sedan är det så att så fort någon organisation kritiskt granskar klimathotandet, då döms förstås organisationen ut som klimatförnekande. Detta galna ord.
  Men en viss styrka är det att det finns en organisation och bara en handfull individer, annars hade inte motståndarna försökt förminska den.

 15. Ulf 14

  Handfull? Clintel har bortåt 1600 medlemmar över hela världen, däribland många av de främsta klimatforskarna. Många gånger fler än IPCC.

 16. Joachim

  Även Erica Bjerström tycks i sitt senaste alster kritisera IPCC:
  ”Den globala uppvärmningen senaste årtiondet blev 1,14 grader högre än IPCC:s prognos. ”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-klimatkrisen-ser-ut-att-stegras-framfor-vara-ogon
  Vi får nog vänta oss en kraftigt uppskriven temperaturprognos för 2100 inom kort…

 17. Erik A.

  Det är uppenbart att vi nu är på väg in i en ny paradigm där den gröna Maoismen allt mer griper kring sig.

  De som är rättrogna sprider ett budskap som handlar om något som de oftast inte kan något om. De som tar emot budskapet kan oftast inte heller något om ämnet. Men de får varje dag höra om budskapet som en sanning där varje avvikande väder/klimatföreteelse tolkas blint och rättroget.

  Det är en skrämmande soppa som utgörs av okunskap i förening med utövande av makt i det godas namn, samt inte att förglömma, användandet av skuld- och skambeläggande.

  Det handlar således numera om ren religiös indoktrinering som fyller ut tomrummet som den gamla religionen lämnade efter sig.

  Clintels granskning av IPCCs arbete utgör en ljusglimt i mörkret!

 18. UffeH

  #16

  ”Den globala uppvärmningen senaste årtiondet blev 1,14 grader högre än IPCC:s prognos. ” då undrar man ju vad IPCCs prognos var och om jordens medeltemperatur verkligen är 1,14 grader högre än prognosen, har verkligen temperaturen ökat med prognos plus 1,14 grader, det blir väl mer än 2 grader totalt, eller?
  Tror att Erica fått något om bakfoten, för om det hon skriver är sant så har vi med god marginal passerat 1,5 graders målet och allt det hemska som skulle hända borde redan ha hänt.
  Jag kan inte få texten till annat än att hon påstår att det senaste decenniet har uppvärmningen mångdubblats för om jag förstått det rätt så värms jorden ca 0,15 grader per decennium och inte med hela grader.

 19. Thorleif

  AGW och ”klimatkrisen” är eller har blivit ett instrument i Agenda 2030 (21). Plutokrati och Technokrati i allians med Marxism (alla ska med). Vilken diabolisk utveckling som väntar om vi inte gör motstånd med början nu! Snart kan vara för sent.

  Dessutom…….vår ”demokratiske” EU-ledare snart som NATO-chef? Allt enligt plan?

 20. Katarina

  Och på Aktuellt i kväll: i södra sverige har antalet sommardagar ökat med 30 st jämfört med 70-talet. Men när man nämner antalet dagar med över 25 C jämför man med 90-talet (hade ökat med 7). Som vanligt att man väljer referens efter vad man vill visa?

 21. Ulf

  Ingemar 15,

  Det föll bort ett ”inte”

  Men en viss styrka är det att det finns en organisation och INTE bara en handfull individer

 22. JonasW

  # Katarina

  Och man låter bli att nämna att molnigheten över Sverige har minskat kraftigt. Vi får nästan 10% mer solinstrålning idag jämför med början på 80-talet.

  Det riktiga lågvattenmärket tycker jag är att SVT gjort en egen undersökning om antalet sommardagar. Oavsett vad man tycker om SMHI så är det nog de som borde svara på hur många sommardagar vi har. Verkar som proppen gått helt på SVT. Numera ägnar de sig åt egna metrologiska studier.

  Av någon väldigt dunkel anledning verkar SVT tycka att deras uppgift är att få Svenska folket att förstå allvaret i klimatkrisen. Tanken att det är SVT som inte fattar vad de pratar om verkar inte ha slagit dem.

 23. mattias

  #20,22
  Ja, och dessutom använder de statistiken på ett felaktigt sätt. Att använda de senaste fem årens medelvärden och jämföra med en femårsperiod på 70-talet ger inte en representativt korrekt bild. Fem år är en alldeles för kort tid för att kunna dra riktiga slutsatser som jag beskrev i en post under Öppen tråd. Överlåt de statistiska undersökningarna till SMHI.

 24. Sören G

  Man har tjatat ett tag hur varmt det är och att vi måste minska utsläppen. Sommaren börjar tidigare och sommar är det när dygnsmedel-temperaturen är över +10. Jag tycker att det är någon värmebölja med 6 grader på natten och 20 på dagen.
  Själv har jag upplevt att det varit en kall vår. Vi hade minus i början av juni.

 25. mattias #23,

  SVT räknar sig tydligen nu som ett klimatologiskt forskningscenter. Jag undrar om de håller sig till SMHIs definitioner när de sätter 5-årsmedelvärden mot 5-årsmedelvärden (noga utvalda förstås):

  ”Den meteorologiska definitionen av sommar är att dygnsmedeltemperaturen varaktigt ska vara minst 10,0°C.

  Med varaktigt menas i det här klimatologiska sammanhanget att det ska finnas minst ett kalenderdygn som får ett normalvärde över 30 år på minst 10,0°C.”

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arstider/sommar/sommar-1.1084

 26. Nr 25 Ingemar N
  Det har med tiden blivit en rejäl soppa med definitioner, uppräknade värden och värmeöberäkningar som haltar.

  Själv har jag sett äldre klimatologiska beskrivningar som ” klimatologiskt brukar dagar med ett max över 25 kallas sommardagar” – det var på och om det glada 60- talet.

  Men rent generellt har ju inte somrarna någon större värme nu än perioden 1931 – 1960.
  Och för mig är det obegripligt varför vi skall jämföra med närmaste klimatperiod – när vi nu har 3 stycken att välja på, sedan det mätsättet infördes från 1901.

  3 klimatperioder för jämförelse är naturligtvis en statistisk mardröm – men vill man se och mäta klimatologiska förändringar över tid – så borde det vara bättre att mäta mot äldre period än som nu den närmaste.
  Man kan med gott fog säga att juli månad dom senaste 100 åren karaktäriseras av en medeltemperatur runt 17 – 18 grader i södra halvan av landet och att väldigt lite avviker från det under dom senaste åren..trots massivt utbyggd infrastruktur.

  Nederbörden under sommaren tycks ha en dragning uppåt under dom senaste 100 åren – och det borde ju rimligtvis få media, riksdag, Eu, Fn och någons moster att jubla…när dom nu anför torka och klen nederbörd som den nya klimatfaran…

  Sett till statistik är ju numera dessutom JUNI blötare och har lägre medeltemperatur under den senaste perioden 1991 – 2020 än 1961 – 1990 – alltså både kallare och blötare – dom som vill ha blötare och kallare somrar tycks sålunda blivit tilldelade Juni – av klimatguden.
  Vi andra som gillar 25 grader och sol får väl då förlita oss på JULI… innan ålamörkret återvänder i Augusti och hösten börjar ladda upp i norr.

  Såå, det där med statistik och standardavvikelse använder både SVT och Smhi som toalettpapper medans dom låter jävulen läsa högt ur klimatbibeln.

 27. Nr25
  Tillägg.
  Smhi säger själva att vi sedan, åtminstone, 60-talet har en avtagande medelvind i sverige – även det borde ha en påverkan på infrastrukturens värmeöeffekt, vind kyler städer och vägar.
  Dom officiella mätstationerna i trollhättan ligger i eller i mycket nära anslutning till infrastruktur – det går att läsa vägtemperaturen på flera av dessa – och framåt kvällen ser man att vägbanan håller en temperatur över 45 grader C, dom fina, soliga dagarna.
  KAN det påverka avläsningen – jajamän – och ofta, ofta har vi hört…neej, dagarna har inte blivit särskilt mycket varmare..men nätterna..
  Sverige har idag ett vägnät som räcker flera varv runt jorden och städerna har brett ut sig – Houston, vi har ett problem..kanske litet men det kan växa när vi placerar nästan alla mätstationer i städer och längs vägar.

  Hade vi haft en galen uppvärmning och våldsamt varma somrar och kokande hav – så borde det synas på ex v måseskärs mätstation….särskilt om vi som förr läste av termometer vid några få tillfällen per dygn – i stället för som nu att jaga absolut högsta.

  Det är viktigt att veta Vad man mäter.

 28. mattias

  #22
  Om det nu stämmer att ”global dimming” har gjort att molnigheten minskat så kan den inte fortsätta hur länge som helst. Om det har någon annan orsak gäller samma. Ja – somrarna har blivit något varmare om du jämför den kalla normalen 1961-1990 med den varma 1991-2020. Om du istället undersöker trenden under senaste normalen finner du ingen signifikant ökning av temperaturen under de senaste 30 åren.

 29. mattias

  #28 edit.
  ”global brightening” har gjort att molnigheten minskat.

 30. Joachim

  #18
  Det är inte lätt att begripa hur Ericas påstående kunnat passera ens den sömnigaste korrekturläsning.

  Temperaturen har väl snarare ökat 1,14 grader sedan 1850. Skulle IPCC under 2000-talet prognostiserat en nedkylning med 1,3 grader närmaste decenniet?

  SVT verkar ha inlett sin sommaroffensiv med full kraft. Det kanske inte är så viktigt att varje detalj är korrekt när man strider för en god sak. Samtidigt som tittarna och lyssnarna inte är så insatta i basal data.

 31. Johan, Uppsala

  Jag skrev nyss en kommentar om att vi som ifrågasätter klimatkrisen behöver börja tänka på ett annat sätt för att nå ut med det, som jag känner även passar in här:

  https://klimatupplysningen.se/vindkraftsbranschen-har-ett-enormt-avfallsproblem/#comment-440479

  Det var kopplat till denna kommentar och kritik jag fick på den att jag hade gjort en för enkel jämförelse om mikropladter från vindkraftverk:
  https://klimatupplysningen.se/vindkraftsbranschen-har-ett-enormt-avfallsproblem/#comment-440335

  Och för övrigt håller ju SVT fast vid handboken om klimatakarmism som de fått via Covering Climate Now. Läs det om ni inte redan gjort det. https://coveringclimatenow.org/resources/

 32. Lars Kamél

  Vad gäller havsnivån, så påverkas den av tidvatten, med sin ebb och flod. Som i långa loppet tar ut varandra, men inte på kort sikt.
  Solen, Jorden och Månen har i förhållande till varandra något som kallas Metons cykel, på ganska precis 19 år.
  Månbanan har en precessionsperiod på lite mindre än 19 år.
  Förändringar i havsnivå borde alltså ha en period på ungefär 19 år. Så mätningar som har pågått en kortare tid än 19 år, eller kanske 38 år, kan ha en trend eller acceleration som beror på detta, och inte på något som verkligen har hänt med havsnivåerna på grund av klimatförändringar och smältande glaciärer.

 33. Carl-Axel Eriksson

  Vetenskapspodden får byta namn till Koncensuspodden. Vetenskap har aldrig och kommer aldrig att baseras på konsensus.

  Carl-Axel

 34. Wojciech Waligorski

  Till Erik A . ; nr. 17*

  Ja det ligger något i detta.

  De Tio Gudsbuden var och är en moraliska kompass för bl.a. kristna. Dess sanningar är evidenta och sträcker sig bortom tid och rum.

  Så är inte fallet med klimatreligionen. Den sträcker sig till det som man kan mjölka pengar ur, samt i att ha största möjliga inflytande i energifrågan.

  WW