Den gröna energipolitikens misslyckande

BP co2-halt
Bild: BP World Energy 2014 (länk) via Roger Pielke Jr.
Under de senaste två decennierna så har det övergripande målet för grön energipolitik varit att få ned människans utsläpp av koldioxid. Det skulle, och skall, ske genom stora satsningar på s.k. ”förnyelsebar” energi och sparande. Politikerna har investerat enorma summor på detta samtidigt som man ägnat åratal av fruktlösa förhandlingar för att få till globala överenskommelser om att skära ned västvärldens användande av fossilt bränsle.
Som diagrammet ovan visar så har det emellertid inte hänt någonting sedan 1990 om vi ser till hur stor del av den konsumerade energin som består av icke-fossil produktion (förnyelsebart, hydro och kärnkraft). Den totala energikonsumtionen i världen har naturligtvis ökat allteftersom antalet invånare ökat. Fattigdomen har också minskat både i absoluta och procentuella tal. Men andelen icke-fossil energikonsumtion har inte ändrats. Den ligger kvar på omkring 12-13 %.
Det är svårt att tolka detta som annat än ett totalt misslyckande för grön energipolitik. Koldioxidhalten fortsätter att öka i rask takt. Storsatsningarna på förnyelsebar energi och sparande har inte ändrat ett dyft på halten av fossilanvändning.
Men har detta påtagliga misslyckande ändrat politikernas inställning till hur man skall gå vidare? Nej, inte alls. Bara för några veckor sedan presenterade USAs president, Barack Obama, sin plan för hur han skall kringgå den demokratiskt valda kongressen och med hjälp av sin miljömyndighet driva igenom en nedskärning av kolanvändningen. Denna plan hälsas entusiastiskt välkommen av våra miljöministrar och forskare (länk KTH). Problemet är väl bara att även om denna plan (baserad på ovetenskapliga föreställningar om ett ökat hot om extremväder, se t.ex. här) genomförs till punkt och pricka, och med stora kostnader för amerikanarna, så kommer det ändå inte att ha någon större effekt på koldioxidhaltens ökning.
Roger Pielke Jr avfärdar allt tal om att det här är en framkomlig väg och menar att de som tror att vi står inför en energiomvälvning är ”dreamers or fools”. Om vi håller oss till den officiella IPCC-teorin för kolcykeln så skulle den icke-fossila energiproduktionen behöva komma upp till minst 90 % för att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären.
Det faktum att en grön energipolitik inte leder fram ens i närheten av målet är ett beskt piller för våra energiministrar att svälja. Tyvärr är inte realismen i denna ideologiskt präglade fråga särskilt stor och man föredrar skygglappar. Man är alltjämt uppfylld av att mata sina väljare med drömmar om grön energi, och att vi kan minska koldioxidhalten genom små uppoffringar i vår livsstil och högre skatter. Det enda som behövs enligt planen är att fler vrålar på politikerna för att de skall göra än kraftfullare satsningar på sol- och vind.
Om man trots allt skulle leka med tanken att faktiskt få till en märkbar nedgång i den fossila delen av energiproduktionen så är nog en långsiktig inriktning på kärnkraft det enda rimliga alternativet. Saker som 1) frivillig återgång till förindustriell energinivå, 2) förhandla fram avtal som stoppar och reverserar utvecklingsländernas energikonsumtion eller 3) en global grön diktatur under FN är vare sig realistiska eller humana åtgärder.
Ingemar Nordin
PS. Jag inleder en debattvecka om energipolitiken på http://borsforum.svd.se/topic/2727-energipolitik-utan-vetenskaplig-grund/?hl=ingemar+nordin i morgon måndag. Kommentera gärna DS.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Det är naturligtvis ett misslyckande om målet bara vore att minska utsläppen (bered dig dock på kören som kommer att hävda att utsläppen vore ännu större utan all denna klimatpolitik. Som om det har betydelse, de säger ju själva att tipping point för katastrof redan passerats, som tex väder-Pelle med 400 ppm.)
  Men det är inte ett misslyckande för alla. Inte för de ideologiska krafter som önskar begränsa tillväxt, jobb och utveckling, som redan skadats. De anser ju att en minskad och fattigdom bara är av godo då det minskar konsumtionen. Ett parti med nolltillväxt på programmet stöds av en förfärande andel svenskar tex.
  Det är inte heller ett misslyckande för de politiker som kunnat använda klimathot som en förevändning för att ta pengar från medborgarna med en mängd miljörelaterade skatter. De bryr sig knappast om klimat, men skrämsel funkar för att få igenom detta. Partiet jag nämnde ovan vill öka klimatbeskattningen 12,5 miljard om de får regeringsställning… att någon stöder det beror bara på att de tror att just de inte ska drabbas av skatterna. Men det gör de.
  Inte heller är det misslyckande för förnyelseindustrin, vilka genom politiken de lobbat för kunnat tillskansa sig subventioner för att leva gott på något som annars är totalt olönsamt. På köpet har vi tex i Sverige fått den värsta miljöförstöringen i modern tid när landskap fylls med fågeltuggande monster, inte ens nationalparker och världsarv går fria. Men de som inkasserar subventioner struntar ju i det.

 2. OR

  Jag ser klimathotandet som en politisk kvasireligion som missbrukar vetenskap, och överdrifterna om koldioxid och ”hållbarhet” som dimridåer. Den egentliga politiken att dämpa beroendet av Ryssland och Saudiarabien, samtidigt som arbetet med ersättning för oljan påskyndas, har inte direkt misslyckats. Under Obamas tid har gasutvinningen utvecklats enormt och det är den stora geopolitiska händelsen. I sitt senaste utspel tyckte jag att Obama hade en glidning mot rening av stoft från kolkraftverk, som antagligen borde ha varit infört för länge sen enligt våra normer, samtidigt som han måste försvara dimridåerna för sina väljares skull.
  Sverige verkar dock ha etablerat sig som dimridåernas land framför andra. För min del tror jag att det har samband med vårt dåligt utvecklade förhållande till undergång och död, och att landet är så litet att det bara får plats en åsikt åt gången.

 3. Thomas P

  Man kan också gräva vidare i statistiken:
  http://rabett.blogspot.se/2014/06/ethon-rtfr-and-is-pleased.html
  Vad figuren ovan visar är en nedgång för kärnkraft som kompenseras av en uppgång för framförallt vattenkraft men även annan förnyelsebar energi ökar från en låg startpunkt. Jag förstår inte varför Ingemar låter så glad över att kärnkraften i världen minskar.

 4. Helge

  # 3 Thomas P
  Som vanligt ett litet personpåhopp…

 5. Ingemar Nordin

  Helge #4,
  Nja, knappast något personpåhopp, men en bra demonstration av fria fantasier. Precis som västvärldens energipolitiker lever i en fantasivärld när de låtsas som deras politik leder fram mot det mål som de påstår att den gör.

 6. tty

  OR #2
  ”Under Obamas tid har gasutvinningen utvecklats enormt och det är den stora geopolitiska händelsen.”
  Nja, gasutvinningen har inte ökat så mycket de senaste åren eftersom gaspriserna i USA nu är låga. Det är framför allt oljeutvinningen som har ökat kraftigt. Detta har dock inget med Obama att göra, han har tvärtom gjort allt han har kunnat för att bromsa utvecklingen. Det är t ex praktiskt taget stopp för borrning på federal mark. Olyckligtvis för O. finns det ingen federal mark i Texas.
  ”I sitt senaste utspel tyckte jag att Obama hade en glidning mot rening av stoft från kolkraftverk, som antagligen borde ha varit infört för länge sen enligt våra normer, samtidigt som han måste försvara dimridåerna för sina väljares skull.”
  Stoftrening i kolkraftverk blev obligatorisk på 70-talet i USA.

 7. Daniel Wiklund

  Har just varit ut på en cykeltur, bl a till Facebookhallen. Såg några väldiga lyftkranar där,dom ska ju bygga en hall till där. Väldigt lite diskussion kring detta. Den första hallen(30000 kvadratmeter stor,14 meter hög)förbrukar lika mycket energi som ca 36000 villor, och vatten som 8000 villor. Den förbrukar lika mycket energi som stålverket, men SSAB tar till vara på spillvärmen och förser snart hela Luleå och Boden med Sveriges billigaste fjärrvärme. Facebook var inte intresserad av att ta till vara på spillvärmen. En hall har ca 150000 servrar som ska bytas ut efter tre år(hållbart samhälle heter det). Här uppe har vi ju framtidens klimat, ingen global uppvärmning här. Det verkar inte locka några större skaror hit, men däremot så får vi ju besök av miljontals Facebookmedlemmar från Europa varje dag. Vi har ju ett stort elöverskott här, enligt landshövdingen så finns det el för minst 40 datahallar(typ Facebookhallen),vattenkraften är ju väl utbyggd här uppe. Det finns vad jag förstår inte ett elnät som möjliggör att skicka överskottselen till södra Sverige, däremot finns det nät som gör det möjligt att låta Facebookmedlemmarna att lagra sina statusuppdateringar i Luleå. Midsommarvädret är precis det väder som Facebook vill ha, det är ju kylan som lockat dom hit. Får väl cykla till hallen och värma mig, runt hallen så strålar det värme från dom 150000 servrarna, fåglarna som kan ta sig in i området kan värma sig där.

 8. Gunnar Kjelldahl (C)

  Jag delar uppfattningen att arbetet mot ett hållbart och klimatvänligt energisystem, så här långt varit ett misslyckande, särskilt globalt sett. Mest beror det dock på den stora ökningen av fossila bränslen i utvecklingsländerna. I vår del av världen är andelen förnybar energi större, men det går för långsamt även här.
  Att använda världens tillkortakommanden och oförmåga att ta itu med problemen är dock ett dåligt argument för att strunta i att göra någonting. Tvärtom måste arbetet intensifieras i att försöka nå internationella överenskommelser som vänder trenden.
  Oavsett vad vi tycker om hur koldioxidutsläppen påverkar planetens pågående uppvärmning, så är de fossila bränslena begränsade, så till vida att de nybildas oändligt långsamt i förhållande till den förbränningstakt vi har i dag. Det innebär att efterhand som det blir allt svårare att hitta ekonomiskt utvinningsbara fyndigheter, så blir världsmarknadspriserna allt högre.
  De som ställer om och gör sig oberoende av den processen, blir framtidens vinnare.

 9. Thomas P

  Ingemar #5 Jag bara redovisade statistiken i lite mer detalj. Hur kan det vara”fria fantasier”? Tror du inte på att kärnkraften minskat?

 10. Daniel Wiklund

  Tycker du Gunnar K att Norge är vinnare. Dom har ju en fond som kommer från fossila bränslen som uppgår till 5,5 biljoner kronor, en dryg miljon för varje norsk medborgare. Snart kommer norrmännen att fylla alla campingplatser i norra Sverige, dom kommer insusande med sina stora bilar och enorma husvagnar. Husvagnarna fyller dom med varor innan dom åker hem. Det är väl en ”biverkning” av deras oljerikedomar som du knappast ser positivt på. Dina partibröder och systrar i Norge kanske håller med dig, att Norges framtid som vinnare är beroende av att dom slutar sälja olja och gas.

 11. lennart bengtsson

  Pielkes, liksom andra liknande analyser visar tydligt att den rådande politiken att minska växthusgasutsläppen har varit verkningslös, dessutom domineras de fossilfria utsläppen av utsläpp från biomassa som tom innehåller mer CO2 per energienhet än stenkol. I våra trakter får man vänta minst 100 år innan de fossilfria CO2 molekylerna i bästa fall har återvänt till biosfären.
  Det enda realistiska alternativ är att bygga ut kärnkraften samt att effektivisera energianvändningen. Att det förstnämnda alternativet inte skett i större utsträckning är främst miljörörelsens fel som gjort allt för att skrämma upp naiva och okunniga människor om kärnkraftens farlighet. Istället har man drivit fram verkningslösa och kostsamma energisystem som inte märkbart kommer att bidraga till att minska växthusgasutsläppen utan i stället i flera fall är skadligt för miljön. Att därtill inbilla allmänheten att någon form av världsregering eller globala överenskommelser skulle fixa till detta är ett utslag av verklighetsflykt och total brist på realism. Kanske man kunde be FN tillsammans med diverse kyrkliga och ideella rörelser att först få slut på dagens alla konflikter då det var just av en sådan anledning som de i första hand kom till stånd. Situationen är i stället den att man inte lyckats med någonting av betydelse, det räcker bara att betrakta vad som idag händer i arabvärlden. Det sämsta man kan göra är att fortsätta bedra allmänheten med metoder som man vet aldrig kommer att fungera. Detta är tyvärr det mest verksamma medlet att garantera att inget av betydelse kommer att hända. Den enda tröst vi har är att uppvärmningen fortskrider så långsamt att det ännu knappast har haft någon större praktisk betydelse. Men detta kan vi inte på sikt räkna med.
  LB

 12. Peter F

  Lite mer fakta kring kärnkraften i världen.
  http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Karnkraft/Karnkraften-i-varlden/
  IPCC tycks ju gilla kärnkraft så en ökning av antalet verk är väl trolig på sikt.

 13. Slabadang

  Men herr Kjelldahl!
  Vad är det som gör att du inte begriper att vind och sol INTE utgör något alternativ till fossila bränslen? Kärnkraft och vattenkraft är idag både vettiga och tillgängliga tekniker för att producera co2 fri EL. Till olja och bensin existerar inget vare sig försvarbart eller ”hållbart” alternativ. Varför lurar du dig själv och försöker lura i andra att vind och sol har ett skit med co2 utsläpp eller transportsektorn att göra?
  Så fort du börjar yra om ”biodrivmedel” utgörandes mer än hela procent så propagerar du samtidigt för storskalig miljöförstöring.
  Sen kan du försöka hitta logiken i kampen för ”Biologisk odling” + Jag inser följande. Att ”satsa”v på biologisk odling”v är att ta 40-50% mer mark anspråk världen över för att producera samma mängd mat. I samma andetag vill samma rörelse bekämpa ”köttindustrin” dvs kossors fisande och då kvarstår ju frågan hur faan får du det att gå ihop ? Hur ska du bedriva 50% mer ”biologisk odling” utan MER kogödsel att sprida och samtidigt bekämpa ”konstgödsel” dvs kväve hämtat från tunna luften?
  Vad händer samtidigt med matpriserna för de ”allra fattigaste” ni samtidigt låtsas måna om? Hur mycket ”biodiversitet” blir det kvar när de biologiska odlingarna förvandlats till stepp och öknar utan gödsel ?
  Vad gäller mystiska svampar så måste ni inom Centern och MP både röka och tugga dem! Odlas de ”biodynamiskt” kanske?
  Den stora utmaningen är att hitta en ny teknik/nytt bränsle för transportsektorn som verkligen ÄR ett alternativ. Vi ska tvärtom satsa på utökad elanvändning och då står dina vindvispar som monument resta som symboler för dumheten,.slöseri och landskapsförstöring.

 14. ThomasJ

  Helt korrekt! Ett fullödigt misslyckande som inte ’bara’ kostat & fortsatt kostar ohemula mängder pengar utan därtill förstör samhällen i rasande takt. Och detta till 100% förorsakat av allehanda medlemmar/apologeter i sekten cAGW-religionen och där allra speciellt centrister & mp-ister.
  I Tyskland är nu ~ 17% av hushållen (á tre personer) utan el pga. obetalbara el-priser, ~ 25% av tyska industri är i färd med att flytta sina verksamheter till andra länder, black-out är gängse, kostnaderna astronomiska och, och, och… Denna fatala utveckling kommer att slå mot vårt land oxo, då Tyskland är en av vårt lands absolut viktigaste handelspartner. Tjeckien har per lag förbjudit all etablering av s.k. ’förnybar energi’, sak samma i norra Holland. Spanien är mer/mindre konkurs, till mycket stor del direkt hänförbart till ’omställningen’, i Italien förbereds lag för att retroaktivt(!) återkräva subventioner av vind- & solenergianläggningar.
  Och vad görs i vansinnets högborg Sverige? Jo, här ska det minsann byggas ut så det knakar. Resultaten är redan väl kända med förstörd natur, hälsoproblem för både människor och djur och – inte minst – en helsickes dyrbar efterräkning när sektens medlemmar tvingas inse hur verkligheten deFacto ser ut och är – samt, förhoppningsvis, ställs till personligt ansvar för sina missdåd. Det senare i allra synnerhet gällande centristerna med Maud – yes we can’t – Olofsson i spetsen.
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 15. Slabadang

  För er med en fungerande fettknöl mellan öronen!
  Visst är det en helt underbar ren idioti att propagera för både ”biologisk odling” (utan vare sig naturligt eller konstgödsel) och ”biodrivmedel” samtidigt? Hur många planeters åkermark och skogar har denna miljösekt till sitt förfogande? Kan nån skicka en multiplikationstabell och en miniräknare till Centerpartiet och MP?

 16. Gunnar K #8
  >Att använda världens tillkortakommanden och oförmåga att ta itu med problemen är dock ett dåligt >argument för att strunta i att göra någonting. Tvärtom måste arbetet intensifieras i att försöka nå >internationella överenskommelser som vänder trenden.
  Du har tydligen inte förstått vad problemet är.
  Om målet är att minska på användningen av kolbaserad energiframställning så har den väg man valt att gå blivit oerhört kostsam, totalt ineffektiv och miljöförstörande.
  Det enda rationella sättet att minska kolberoendet är att satsa på modern kärnkraft. Att ”intensifiera” mer av det som visat sig inte fungera är ju urbota dumt. Som att stå där och banka pannan mot en tegelvägg trots att man insett att det är både plågsamt och meningslöst

 17. Slabadang

  Lennart B!
  Varför klumpar alla ihop EL bio och fossilt till att bli energianvändningen? För mig vore det självklart att som politisk ledare försöka ÖKA Elanvändningen,. vägra bränna biomassa och satsa på forskning frö nya tekniker för nya bränslen och motorer. EL-användning är bästa förutasättning för både miljö utveckling välstånd och minimerar genom att konkurrera ut fossila bränslen inom många områden. Dominikanska republiken behöver tillgång till billig EL som ersättning av gasen. Tahiti har bränt upp sina biodrivmedel och behöver billig EL för att deras skogar skall kunna växa till sig likt Dominikanska grannens. Det är det självklart första ”alternativet” att förespråka. Att spara energi har inget egenvärde vad gäller vatten och kärnkraftsproducerad EL?
  Hur många jobb skulle inte skapas i Sverige om vi kunde halvera kostnaden och fördubbla produktionskapaciteten av EL? Vi har redan betalat av investeringarna i vårt stora stamnät och det är dags att höja avkastningen på denna investering genom att öka flödet i det?

 18. Ingemar Nordin

  Thomas P #9,
  Dina fria fantasier rör ditt spekulerande om att jag skulle vara glad över att kärnkraften minskat i världen. Vad får du allt ifrån?
  Gunnar Kj #8,
  Du kommer bara med tomma politikerfloskler. Har du inte förstått att er politik är ett totalt misslyckande, inklusive idén om internationella överenskommelser. Kom ut i verkligheten och ta en titt på hur den fungerat under de senaste 25 åren. Eller, förresten, du kanske inte egentligen är intresserad …

 19. Jag (och många andra) har påpekat hur irrationellt hela ”energiomställningen” och ”klimatåtgärder” är.
  Men det beror naturligtvis på vad det slutliga målet är.
  Om målet är att minska antalet människor på planeten, leva i ”harmoni” med naturen och avindustrialisera så har man ju faktiskt valt rationella metoder.

 20. Lennart bengtsson

  slabadang
  Helt riktigt .Ökad elproduktion är helt klart den bästa lösningen. Kan vi få fram bättre lagringsmöjligheter blir också solenergi ett bidrag inte minst lokalt. Under dagtid och i varma klimat är det ett utmärkt sätt att driva luftkonditionering i kombination säg med värmepump. Att reducera inomhustemperaturen sommartid och i varma klimat är en förutsättning för både hälsa och bibehållen tankeförmåga. Har dock en känsla att miljörörelsen inte gillar luftkonditionering
  LB

 21. Olav Gjelten

  Undrar bara NÄR skall miljöfundamentalisterna våga börja ta itu med det allra sörsta problemet, så som de ser det. Nämligen att minska jordens befolkning till det de kallar ”ekologisk hållbar nivå”.
  Ligger en viss historisk händelse fortfarande för nära i tiden?? Men samtidigt vrålas det om att tiden håller på att rinna ut.
  Ska dom våga???

 22. OR

  tty #6
  Min poäng var att det jag menar är den egentliga politiken har lyckats. I det sammanhanget är marknadsanpassning av gasproduktionen mindre viktig än utvecklingen av teknologierna för utvinning och exemplet för världen där ”shale gas” gör om kartan för världens energiråvaror. Det tycks mig också som om infrastrukturen för gas och olja i USA har kunnat byggas ut med mindre motstånd från miljöaktivisterna därför att dom har varit upptagna av koldioxiden. Det är bl.a. det jag menar med koldioxiden som dimridå.
  USA:s ökande självförsörjning med energiråvaror är både ekonomiskt och politiskt oerhört betydelsefull, och där är det viktigare vad man kan ge för intryck än vad man faktiskt klarar av. Det antyddes t.ex. att USA skulle kunna leverera flytande gas till Ukraina, och där är antydan om möjligheten politiskt viktig oberoende av faktisk förmåga. Obama måste för sina väljare göra motstånd mot oljeutvinningen, och det kan sammanfalla t.ex. med behovet av strategiska reserver på federal mark.
  Rökgasreningen eller tillämpningen av bestämmelserna från 70-talet har tydligen utvecklats så att det var politiskt gångbart för Obama att nämna sot i sitt senaste utspel. Det var en ny vinkling, och jag såg det som en liten öppning för en reträtt om inte koldioxidhotet skulle stå så starkt i fortsättningen.
  För övrigt: tack för svaret och för dina sakliga upplysningar här på bloggen.

 23. Helge

  I Kina satsar man i vilket fall på Kärnkraft.
  http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/China–Nuclear-Power/

 24. Ingemar Nordin

  Om målet för en grön politik verkligen är ett successivt minskande av CO2-produktionen så ser jag skiffergasen som ett bra övergångsalternativ inom transportsektorn med 50% lägre koldioxidutsläpp. Elbilar är jag tveksam till pga batteritekniken. Men det viktigaste är att vi kan producera stora mängder billig el med vilken man även skulle kunna tillverka flytande bränslen om det kniper. Men eftersom varken skiffergas eller kärnkraft är särskilt populära bland de gröna så står man där i princip tomhänt.
  Sol- och vind kan väl funka på marginalen. Men energikoncentrationen är för liten för att det skall vara ett alternativ till kärn- och fossilkraft.

 25. Helge

  #8 Gunnar Kjelldahl (C)
  Just den typen av argumentering gör att man tappar tron på Politiker i allmänhet och vissa partier i synnerhet.
  Det är aldrig bra att bara ”försöka”, speciellt om man redan från början vet att det inte är rätt. Man bör tänka lite längre än näsan räcker. Jag kan gilla Centern i många frågor, men dess miljö och energipolitik är i princip så illa det kan bli. Fullständigt utan sans och balans och direkt miljöfarlig. Helt byggd på orationella känslor istället för på saklighet och förnuft.
  De som visar på alternativ till den ”gröna satsningen” har kalkylerna och miljöfakta på sin sida. De sk ”gröna lösningarna” kan och ska aldrig bli annat än marginella. De påverkar miljön negativt och är för kostsamma för den stora massan. Det finns miljövänliga och billiga alternativ, kärnkraft gen IV, ett alternativ som inte förslavar u-ländernas folk och orsakar hungersnöd och miljöförstöring.
  Ursäkta om jag tar i, men är såpass förgrymmad över de som gynnar särintressen på bekostnad av miljö och fattiga människor.

 26. Thomas P

  Ingemar #18 Jag var mest sarkastisk. Egentligen tror jag bara det handlade om att du såg en kurva du gillade och enligt devisen ”kolla aldrig en bra historia” undersökte du aldrig vad som låg bakom.

 27. Olav Gjelten

  Ingemar # 24
  Gällande elbilar – varför är det så t-y-s-s-t kring superbatteriet i elbilar? Vågar inte dessa satans ”miljövenner” ens att hålla dörren på glänt för elkänslighet tills frågan retts ut?
  Här tror jag möjligheten är stor för en canser-boom i framtiden. Hela orsaken till att samhället blundar i denna fråga är tveklöst att det är miljörörelsen som idag bestämmer agendan för politiken – och miljörörelsen bryr sig inte om människor, utan ser oss bara som ett gigantiskt multiproblemområde.

 28. Christopher E

  #26 Thomas P
  Vad det handlar om är bara som vanligt att du försöker förvilla bort något du inte gillar.
  Andelen fossil energi har inte minskat oavsett hur fördelningen av övriga källor ser ut. Målet för politiken har varit att denna andel ska minska. Målet för er alarmister är att stödja den politiken. Ni har misslyckats kapitalt, och det kan du inte dölja bakom några ”sarkasmer”. Lev med det.
  Det är inte ens sant vad jag själv skriver. Målet är inte att andelen fossil energi ska minska. Målet är att utsläppen ska minska. Men medan andelen bestått så har ju total energiproduktion ökat. Så utsläppen har ökat också förstås. Det är inte bara ett misslyckande, det är enormt misslyckande. Ur ert perspektiv.
  Däremot så har ni lyckats skada natur och ekonomi rejält med era meningslösa försök. Ni kanske tröstar er med det, vad vet jag.

 29. Thomas P

  Christopher #28 Nej, vad det handlar om är att Ingemar vinklar frågeställningen för att få det resultat han vill ha. Han påstår ”Storsatsningarna på förnyelsebar energi och sparande har inte ändrat ett dyft på halten av fossilanvändning” Hur kan han veta det? Då måste han ju veta vad som hänt annars. Dessutom är frågan felställd. Det är utsläppens storlek, inte fördelningen mellan energislag som avgör, och sparande handlar om att minska förbrukningen av energi, inte fördelningen mellan olika energislag. Detta inser du uppenbarligen också själv.
  ”Det är inte bara ett misslyckande, det är enormt misslyckande. Ur ert perspektiv.”
  Bortsett från vackra ord från politiker i en del länder har miljöintressen inte alls så stort inflytande som ni vill tro i era konspirationsteorier (se #1). Vi kan minska ökningstakten, det är allt i dagens läge. När sen Obama försöker göra något, då tar Ingemar det faktum att så lite hänt hittills som bevis för att detta är helt meningslöst.
  ”Däremot så har ni lyckats skada natur och ekonomi rejält med era meningslösa försök. ”
  Det är kol-, olje- och gasutvinning och förbränning som står för den stora naturskadan. Varför tror du ett land som Kina börjar försöka begränsa sin kolanvändning?

 30. Daniel Wiklund

  En fråga till dig Thomas P. Tycker du att Norge gör rätt som satsar på olja och gas?

 31. Ingemar Nordin

  Thomas P #29,
  Du är en hopplös politruck. Inser du inte att om vi räknar på utsläppens storlek så är misslyckandet än större?
  Som Roger Pielke Jr påpekar så är det klokt att räkna på halten av fossilanvändning i världen. OM man vill sänka halten av CO2 i atmosfären så är detta ett första steg. Inte ens det första steget mot en total sänkning av CO2-produktionen är alltså taget. Kan misslyckandet uttryckas tydligare?
  Men kör du vidare tillsammans med Mp och C i era miserabla och förljugna politik. Själv tror jag också att vi gott kan höja CO2-halten en hel del innan vi stöter på några problem.

 32. Thomas P
  Av de 100-tals miljarder som årligen avsätts för ’klimatforskning, och klimatsmarta åtgärder’ … hur mycket ’klimatnytta’ menar du att dessa har åstadkommit hittills?
  Har de sänkt globala medeltemperaturen med en tusendels grad C år 2100 tror du?
  Motivera ifall du hävdar att svaret vore ’Ja’ och utifrån detta förklara vad du menar att detta innebär för fortsatt klimatpolitik!

 33. Olav Gjelten

  Daniel 30
  Visseligen var din fråga ställt till någon annan än mig, men alldeles självklart var/är det rätt av Norge att satsa på olja och gas. När Norra Ishavet öppnas för exploatering har världen sannolikt löst sitt energibehov för århundraden framåt.
  Finns det någon som längre inbillar sig att all olja och gas just finns utanför Norge och absolut ingenting alls värd att utvinna utanför Sveriges kuster? Märkligt detta att här hos oss lyckas miljöfundamentalisterna alltid l få oss att tro så som DE vill vi skall tro.

 34. Några kommentarer här undrar över när miljörörelsen ska börja verka för en minskande befolkning. Den har redan börjat! Med ett fanatiskt motstånd mot kärnkraft och genteknik och med krav på 100 % ”förnybar energi”, verkar de för att massor av människor ska dö av brist på el eller mat. De är föga bättre än terrorister. Terrorister vill själva döda ett stort antal huvudsakligen oskyldiga människor. Miljöflummarna vill se till att politiker fattar de beslut som dödar ett stort antal oskyldiga människor.
  Jag uppmanar än en gång: Sluta att göda nättrollet Thomas P! Han kunde komma med en del vettiga kommentarer en gång, vad jag minns, men det var länge sedan. Numera kommer han ständigt med felaktiga påståenden eller personangrepp bara för att provocera. Precis som alla andra nättroll. De ska bara bemötas när det är troligt att de kan lura en del läsare, men de som kan bli lurade här är det förmodligen redan.

 35. Thomas P

  Ingemar #31 ”Inser du inte att om vi räknar på utsläppens storlek så är misslyckandet än större?”
  Och? Ditt sätt att räkna är i alla fall missledande. När har jag beskrivit klimatpolitiken globalt som någon stor framgång så att jag skulle ta åt mig av att den haft begränsad framgång? Som jag påpekade för Christopher är det dock ett hypotetiskt scenario utan några åtgärder du borde jämföra med, inte att förbrukningen ökar totalt sätt när större delar av världen får rimlig levnadsstandard.
  ”Som Roger Pielke Jr påpekar så är det klokt att räkna på halten av fossilanvändning i världen. ”
  Ibland kan det ha sina poänger att räkna så, men det säger t ex inte mycket om effekterna av att spara energi. Och som sagt: anledningen till att fossilbränslenas andel inte minskat är att kärnkraften minskat. Själv tycker jag det är dåligt, men inte alla ”gröna” håller med. Å andra sidan börjar t ex vind och sol öka så framöver kan de få allt större genomslag i ett sådant här diagram.
  ”Du är en hopplös politruck.” ”Men kör du vidare tillsammans med Mp och C i era miserabla och förljugna politik. ”
  Om någon undrar varför personangreppen är så vanliga på denna blogg beror de på att bloggens ansvariga väljer att köra i den stilen.

 36. Ingemar Nordin

  Thomas. På vad sätt skulle vårt sparande av energi påverka situationen? Sverige har redan idag över 90 % fossilfritt. Att spara på en förnyelsebar resurs som energi är bara dumt.

 37. Thomas P

  Ingemar #36 Pratar du om global eller nationell energipolitik i denna tråd? Ditt diagram handlar om global energiförbrukning, förstår du.

 38. Jan

  Av dårar och barn får man höra sanningen?
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2406206-regeringens-solcellsstod-kostar-mer-an-den-smakar

 39. Ann LH

  Jan #38 – SD vågar svära i många kyrkor! Det friskar upp debatten.

 40. Slabadang

  Jan!
  Fransson är klockren och oerhört seriös och kunnig. Jämför med Centerpartisten Kjelldahl här på KU. Det är inte så svårt att förstå vem av dem som har huvudet på skaft och vem som har fått skaftet i huvudet?

 41. lennart bengtsson

  Thomas P mm
  Det är viktigt att inse att när det gäller oro för en problematisk framtida klimatuppvärmning så är det självklart att det är de globala utsläppen som räknas. Jag har inga egentliga invändningar till de svenska sparkampanjerna men jag kan inte inse att dessa är relevanta då vår elproduktion är praktiskt fossilfri. Övriga utsläpp kompenseras av ackumulation i biosfären. Sverige har redan gjort de energiinvesteringar som är rimliga och som fortsätter i en naturlig takt. Det är faktiskt nu upp till andra länder på jorden att ta itu med sådant som Sverige redan gjort. Det finns betydligt mer angelägna investeringar i Sverige som idag är försummade tex bostäder och infrastruktur samt ett mer effektivt omhändertagande av den jättelika flyktingströmmen.
  Jag kan därför inte inse varför klimat-och energifrågan skall ges en sådan enorm prioritet just i Sverige.
  Den politik som förs idag och som sannolikt kommer att aktiveras ytterligare vid en ny regering i höst är till allvarligt förfång för all de som bor i glesbygd som drabbas av diverse oönskade vindkraftsanläggningar, höga energipriser och dryga kostnader för drivmedel då dessa människor är beroende av biltransport då några andra alternativ oftast saknas. Jag kan inte annat än beklaga vad dessa människor får finna sig i från en allt arrogantare och cynisk överhet.

 42. Slabadang

  Lennart B!
  Efter årsskiftet kommer en viktig innovation för att rycka upp och modernisera de bostäder och områden som är försummade. Det gäller att tänka utanför boxen om man skall få saker att hända.Reala värden och mätbar nytta om man säger så!

 43. lennart bengtsson

  Jan
  Man kan tycka vad man vill om SDs politik med det är ingen tvekan att när det kommer till energi och klimatfrågor har deras experter mer sakkunskap än de flesta övriga partier. Tyvärr kommer inte detta fram till allmänheten genom den bias som finns hos media och den allmänna uppgivenhet som finns hos många efter lång tid av medial manipulering och den mobbning som SD är utsatta för av övriga partier. Men i sådana fall brukar till slut” hut gå hem”.

 44. Ann LH

  Lennart Bengtsson, gott att Du är tillbaka!

 45. Daniel Wiklund

  Jag håller med Ann LH, dina inlägg(Lennart B) är alltid lika intressanta att läsa. Även Ann LH-s inlägg är läsvärda, både till form och innehåll.

 46. Skogsmannen

  Ytterligare ett misslyckande, nu i Tyskland!
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/gron-tysk-energiomstallning-blev-smutsig-kol-som-sverige-tjanar-pa_3680198.svd

 47. BjörnT

  Lite lustigt med den enorma beundran som finns härinne för SverigeDemokraternas miljöpolitik.
  Citerar deras programförklaring rakt av som den finns på deras hemsida:
  Partiet för en seriös miljöpolitik
  Miljöarbete utan att äventyra sen Sveriges internationella konkurenskraft
  Förbättrade energisystem
  Utveckla kärnkraften
  Omtanke om närmiljön
  Sänkt elskatt
  Nationell kontroll över energin
  Självförsörjning
  Stoppa föroreningen av Östersjön
  Sverigedemokraterna menar att miljöpolitiken har i många fall ett nära samband med energipolitiken, då vårt sätt att utvinna energi kan ha mer eller mindre stor påverkan på miljön. Vi menar därför att en av de viktigaste miljöåtgärderna som kan göras är att förbättra energisystemen. Det är dock viktigt att samtidigt inte glömma bort vår närmiljö.
  För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill Sverigedemokraterna föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Därför är det viktigt för en nation att ha kontroll över sin egen energiförsörjning, men detta utesluter inte att energisystem kan delas och utvecklas genom samarbete mellan nationer i vårt närområde. En hög grad av självförsörjning är dock att föredra för att säkerställa att vi uppnår målen med vår energipolitik. Sverigedemokraterna strävar därför efter att bibehålla och utveckla landets energisystem, med fokus på leveranssäkerhet och miljöansvar.
  En ren och grönskande natur
  Situationen i vårt innanhav är alarmerande. Döda bottnar, utfiskning, kraftig algblomning samt olje- och giftutsläpp hotar såväl livet i havet som i förlängningen hälsan för oss människor. Utvecklingen är dessvärre lika snabb som ohållbar, varför Sverigedemokraterna anser att Östersjöproblematiken måste ges en stor prioritet. Trots att vatten är källan till allt liv är respekten för det livsviktiga vattnet i många fall undermålig.
  Sverigedemokraterna kräver därför kraftigt skärpta straff för de fartyg som rengör sina tankar och sköljer ut avfallet i havet. För att minska problemet bör även Sverige samarbeta med övriga Östersjöländer om en intensifierad kustbevakning. Dessutom är det av oerhörd vikt att de många tusentals dumpade gifttunnorna på Östersjöns botten snarast möjligt tas om hand. Sverigedemokraterna prioriterar detta arbetet och vill tillskjuta medel för att återställa och sanera de förorenade områdena.

 48. BjörnT

  Knyter an till #47.
  Nationell kontroll och självförsörjning. Lustigt att alla (import)fossilenergikramare faller så i trans över denna geniala proklamation….. Låter som en satsning på sol, vind och biomassa. Eller är det Uranbrytning och fracking de tänker på? Framgår inte.

 49. ThomasJ

  Saxat denna lättlästa/-förståeliga infotext ur ett inlägg på FB av en på Chalmers Uni verksam civ-ing i elektroteknik:

  Beskrivning av hur delar av elproduktionssystemet fungerar
  (av: D.L. civ-ing Chalmers Uni)
  En liten (men absolut ej på något sätt fullständig) beskrivning om hur delar av elproduktionssystemet fungerar ur ett reglerperspektiv.
  Det är viktigt att först…å att kärnkraften _inte_ är en reglerbar produktion (för korta snabba förändringar). Den går att reglera naturligtvis, men för snabba omställningsförlopp förstörs bränslehärden vilket gör att inte ens på dygnsbasis går den att reglera (alltså utan att förstöra bränslehärden). Kärnkraftens produktion anpassas för att ej riskera att bli ensam kvar vid de lägsta dalarna i konsumtionsmönstret.
  Alltså; för mycket kärnkraft i systemet går inte. Enbart kärnkraft skulle inte ens vara möjligt. Man behöver helt enkelt reglerkraft som tar förbrukningsvariationerna. Det är där olja, gas och vattenkraft kommer in med sällsynt goda möjligheter till snabba omställningsförlopp.
  Inte heller fliseldade värmekraftverk (i det här fallet eldelen) går att använda som reglerkraft. Det tar ungefär ett dygn att värma upp en sådan panna vid start innan den är redo för normaldrift. Ett vattenkraftaggregat kan du starta på någon minut/några minuter upp till ca en halvtimme.
  De icke snabbt reglerbara produktionskällorna brukar dock normalt vara väldigt stabila i sin natur och därmed förutsägbara. Utmaningen (produktionsmässigt sett) för vindkraft (och andra produktionskällor där produktionsförändringar kan gå snabbt och oförutsägbart) är just att produktionen inte är stabil utan ändrar sig med bränsletillgången (vinden) vilket tvingar något annat produktionsslag att motverka förändringarna kontinuerligt. Det är alltså inte möjligt med kärnkraft utan exempelvis vattenkraften måste till.
  Således måste alltså någon stabil produktionskälla finnas med stor baslast som inte riskerar att försvinna rätt vad det är. Det kan vara kärnkraft (i sammanhanget leveranssäker och stabil), det kan också vara vattenkraft i viss mån, men nyttjas denna som baslast så minskar även utrymmet för dess förmåga att utgöra reglerkraft. Den klarar inte heller att vara säker baslast hela året eftersom en av de stora poängerna med vattenkraft är just fördela tillgången över året och lagra energi (i fjällmagasinen) från överskottsperioder till underskottsperioder. På kortare sikt finns veckoregleringar och dygnsregleringar längre nedströms i älvarna. Det finns också vattenkraftverk som ej regleras (regleras ju, men med vattentillgången istället för behovet; alltså mer likt vindkraft) utan producerar med ”det vatten som kommer förbi” och bidrar då med en ojämn baslast (dock väldigt jämn i förhållande till vindkraft).
  Ökar antalet vindkraftverk kommer antingen vattenkraften (per definition) att regleras hårdare vilket bland annat bör förändra miljön i älvarna eller så måste reglerkraften tas från andra källor (kol, gas eller olja?). Genomförs dessutom förändringar enligt vattendirektivet (vilket kort sagt och förenklat betyder att vattnet skall regleras mindre i älvarna och mer likna den naturliga tillgången) så måste således reglerkraft i ännu högre grad tas från annat håll (alltså kol, gas eller olja?). Produktion och konsumtion måste stämma överens i princip från sekund till sekund. Det är bland annat där roterande massor i systemet kommer in som ”stötdämpare” när det inte helt stämmer.
  Vindkraft är till skillnad från kärnkraft, vattenkraft, gas, kol eller olja ett ”lynnigt”/oförutsägbart produktionsslag som varierar över tid med samma variationsmönster som tillgången till bränslet (vinden). Att tro att vinden är stabil över ett dygn är att göra det teoretiskt och lätt för sig. Den varierar i praktiken hela tiden och något annat produktionsslag måste träda in i samma ögonblick som vinden avtar eller träda ur på samma sätt när vinden tilltar. Allt i takt med att även förbrukningen förändras.
  Att tänka sig att reglera vindkraften efter konsumtionen tror jag varken är rimligt eller effektivt. Det vore att bestämma sig för att släppa en del av den produktion som den faktiskt kan ge; skall den göra någon nytta bör den åtminstone få producera när väl bränslet (vinden) finns. Det blir således den reglerbara produktionen som får ”ta smällen” vilket också är det enda rimliga i sammanhanget. Annars sänks ju verkningsgraden vilket inte sker hos de reglerbara kraftslagen eftersom bränslet oftast kan sparas för senare behov.
  Att tro att det produktionsmässigt bara är att byta kärnkraft mot vindkraft eller att enbart tillförande av vindkraft inte innebär en produktionsmässig (och nätmässig) utmaning är att vara väldigt naiv och kräver då således en hel del fakta- och kunskapsinhämtning innan man sätter sig i styrande och beslutspåverkande positioner (bland annat som exempelvis politiker). Det är så att säga den stora faran med att ha okunskap hos styrande och beslutande organ i samhället.
  Kanske har jag åtminstone lyckats förklara lite om för hur ett system av elnät, elproduktion och -konsumtion fungerar.
  Jag har inte letat några källor som stöd för min redogörelse utan redovisar min bild som härstammar ur erfarenhet, kunskap och utbildning (civilingenjör i elektroteknik) inom området.


  Måhända lite överkurs för en femteklassare men knappast för en sjätteklassare. 😉
  Frågan reses ju hur många ’droppar’ ska ytterligare till innan ’stenen’ (den hos de hjernevaskade) urholkas?
  Mvh/TJ

 50. ThomasJ

  Och, i ’vanlig ordning’, inbjuds ett antal nyttiga(????)idioter till lite angenäma ’samtal’ om påhittade ’problem-/frågeställningar’. Värdar är, surprise(?), Ekskan och Peter Norrman (den senare med ansvar bl.a. för hur AP-fonderna ska/få investera, f.n. ligger ’intresset’ starkt lutande mot satsningar inom non-existerande ’förnybar energi’). Länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18742/a/242881
  *New Climate Economy*! Hah, my A$$!
  Arma Länder!
  Mvh/TJ